Moraali, evoluutio ja Jumala

Kirjoittanut Petteri Haipola

Ihmisiä hämää se, ettei Jumala puutu kovin näyttävällä tavalla maailman historian tapahtumiin. Luoja sallii ihmisten toimia hyvin pitkälle vapaan tahdon puitteissa. Hän ei estä sotia, riistoa, väkivaltaa, rikoksia ja haureutta. Jumala sallii tämän kaiken tapahtua, jotta hän näkisi, millaisia me ihmiset olemme, koetellakseen meitä.

Vapaiden olentojen sitominen väkivalloin toisen tahtoa tekemään ei ole Luojan periaatteiden mukaista. Hän tahtoo itselleen lapsia, jotka palvelevat häntä vapaaehtoisesti ja luopuvat pahoista teistään. Jos joku päättää lähteä seuraamaan Jeesusta eli noudattamaan hänen esimerkkiään omassa elämässään, huomaa hän, miten siunattu Herran viitoittama tie on. Se ei johda inhimilliseen kunniaan ja valta-asemaan, mutta saa aikaan sydämessä iloa, rauhaa ja vanhurskautta, mitä ei kukaan Jumalan Pojan ja Isän tunteva ihminen ole valmis vaihtamaan johonkin toiseen asiaan, hetken kestävään petolliseen hyvän olon tunteeseen, synnistä saatavaan lyhytaikaiseen nautintoon.

Evoluutioteorian yksi heikkous on arvomaailma, mihin se johtaa. Evolutionistit eivät usko Jumalan kymmeneen käskyyn korkeimpana moraaliohjeena ja lakina. Osa heistä noudattaa kultaista sääntöä tai ainakin pyrkii noudattamaan sitä. Kultainen sääntö on Jumalan säätämä ja ollut uskovien tiedossa jo Aatamin ajoista lähtien. Se on ollut tiedossa monilla kansoilla paljon ennen Jeesuksen tulemista maailmaan taivaan kirkkaudesta ihmisen pojan hahmossa. Kultainen sääntö kuuluu näin:

"Tee toiselle sitä hyvää, mitä toivot hänen tekevän sinulle."

Tämä pitää yhtä rakkauden kaksoiskäskyn kanssa: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi!" Nämä käskyt sisältyvät kaikkiin muihin käskyihin eli kymmenen käskyn lakiin. Jos kaikki maailman ihmiset palvoisivat samaa Luojaa ja kunnioittaisivat häntä sekä rakastaisivat toisiaan niin kuin itseään, ei kukaan tekisi syntiä eli vahingoittaisi lähimmäistä tai itseään. Jumalan laki osoittautuu tarkemmin tutkittuna paremmaksi kuin mitkään ihmisten keksimät säädökset ja lait, vaikka niissäkin voi paljon hyvää olla. Ihminen osaa kuitenkin vääntää lakia vinoon ja tulkita sitä väärin itselleen suotuisalla tavalla. Kymmenen käskyn lakia oikein noudattamalla vältytään kaikenlaiselta pahalta. Jos joku rikkoo sitä vastaan, niin se johtaa monenlaiseen kärsimykseen maailmassa. Oikeus voittaa vasta kuoleman ja viimeisen tuomion jälkeen. Silloin jokainen saa palkkansa Herralta: toiset ikuisen tuomion ja toiset ikuisen elämän.

Vastuun kieltäminen omasta elämästä johdattaa ihmiset kieltämään oman Luojansa, Jumalan. Ihminen ei halua paljastua syntiseksi ja tuomion ansainneeksi eikä halua tulla nuhdelluksi syntiensä vuoksi. Hän pakoilee Jumalaa ja tekeytyy paremmaksi kuin mitä on tai sitten hän ei usko lainkaan Jumalaan ja tuo röyhkeästi ilmi oman pahuutensa, kerskaten synneillään. Sellainen ihminen ei pelkää lainkaan Jumalaa vaan pilkkaa häntä avoimesti.

Jos evoluutio olisi totta eikä Jumalaa olisi olemassa tuomitsemassa ihmisten välillä eikä korkeinta moraalilakia olisi, niin se johtaisi laittomuuteen. Kukaan ei voisi sanoa, kenen moraali ja arvomaailma olisi oikea, kenen väärä. Jokainen puolustaisi omia mielipiteitään ja oikeuttaan toimia lihallisten mielihalujensa mukaan. Kuka voisi asettua muiden yläpuolelle tuomariksi ja väittää omaa arvomaailmaansa paremmaksi kuin muiden? Kuka voisi sanoa, että hänen moraalinsa on paras ja oikea muiden ollessa väärässä?

Ihmisille tulee jatkuvasti ongelmia sen vuoksi, että toisen arvomaailma poikkeaa toisen moraalikäsityksistä. Joku pitää aviorikoksia ja haureutta hyvänä asiana, toinen syntinä, toinen rakastaa juopottelua, toinen pitää sitä paheellisena tapana, toinen tupakoi, toinen ei voi sietää tupakan savua, toinen varastaa, toinen tekee töitä elantonsa eteen, toinen valehtelee peittääkseen rikkomuksensa, toinen voi puhua aina totta, koska ei tee syntiä ketään vastaan. Se, mikä on toisen mielestä hyvä asia, onkin toisen mielestä väärämielistä pahan tekemistä.

Synti voidaan määritellä väärämieliseksi pahaksi ja vanhurskaus oikeamieliseksi hyväksi. Synti ja vanhurskaus ovat uskonnollisia termejä, mitä materialistit eivät suostu käyttämään. Jotta tiedettäisiin se, mikä on väärämielistä pahaa ja oikeamielistä hyvää, pitää meidän pystyä arvioimaan jokainen teko erikseen. Voimme tehdä sen miettimällä teon seurauksia. Jos teko vahingoittaa lähimmäistä tai ihmistä itseään, on se yleensä väärämielistä pahan tekemistä. Jos teko ylläpitää ja suojelee etenkin ihmisen elämää Jumalan kuvana, on se yleensä oikeamielistä hyvän tekemistä. Tässä pitää huomata vielä se, että on olemassa oikeamielistä pahan tekemistä. Sitä on esimerkiksi kohtuullinen kuritus, kun vanhemmat kurittavat lapsiaan tai esivalta tuomitsee rikollisia vankeuteen. Kurituksen tulee olla sovitettu teon vakavuuteen, kun maallista oikeudenkäyttöä harjoitetaan. Toisaalta ankaratkaan rangaistukset eivät ole väärin, sillä kenenkään ei tarvitse lakia vastaan rikkoa. Miksi valittaa liian kovista rangaistuksista, jos ei ole pelkoa joutua tuomittavaksi? Jos vertaat tätä kadotustuomiosta valittamiseen, niin huomaat niiden purnaavan sen oikeudenmukaisuutta vastaan, jotka pelkäävät joutuvansa sinne itse. Pelastetuille kadotus ei ole mikään ongelma, koska heidät on pelastettu siltä. (Room 8:1)

Jos evoluutio olisi totta, niin kenenkään ihmisen moraalia ja käyttäytymistä ei olisi oikeudenmukaista pitää huonompana kuin muiden ihmisten käytöstä. Evoluutio selittäisi kaiken käyttäytymisen olevan perimän tulosta. Jumalaton psykologia on adoptoinut evoluutioteoriasta käsityksiä, minkä mukaan ihminen ei ole vastuussa pahoista teoistaan, koska on syntynyt sellaiseksi, ettei voi tehdä muuta kuin luontonsa mukaisia tekoja. Homo syntyy homoksi, varas varkaaksi ja murhamies murhaajaksi, koska se on muka ohjelmoitu geeneihin. Todellisuudessa synti on opittua ja valittua pahan tekemistä. (Jes 7:14-16; Room 6:16) Väärä katolinen ja protestanttinen opetus perisynnistä edesauttaa tällaisten virhepäätelmien muodostumista. Lopulta ketään ei saa enää rankaista väärämielisestä pahan tekemisestä, jos evoluutiota sovelletaan käytäntöön. Jokainen saa tehdä, mitä huvittaa, koska mitään auktoriteettia ei tarvitse totella. Ihminen on oman itsensä herra ja eloonjäämisen kamppailussa ovat kaikki keinot sallittuja.

Toinen vaihtoehtoinen ääripää evoluution moraalittomuuden soveltamisesta käytäntöön on harvainvallan tai diktatuurin hirmutekojen perusteleminen evoluutiolla. Jos ihmisten ei anneta elää anarkiassa ja nihilismissä omaa tahtoaan noudattaen, voidaan heidät alistaa ja pakottaa väkivalloin pahan esivallan tahtoon. Tekoja voidaan puolustaa evoluutiolla, joka tekee eloonjäämiskamppailussa kaikki keinot luvallisiksi. Heikot ja hyödyttömät yksilöt joutavat tippua pois, kun vahvat lisäävät osuuttaan populaation perimässä. Näin syntyy lopun ajan herrakansa, joka alistaa kaikki muut kansat valtansa alle. Tämä on tietysti vain yksi skenaario, joka kuitenkin toteutuu, jos Euroopan Unionin pohjalle kehittyvää petovaltakuntaa pidetään sellaisena hirmuvaltana.

Evoluution mukaan moraali kääntyy ylösalaisin. Kaikesta moraalittomasta tulee tavoiteltavia ja hyviä asioita, jos vain tekee rikoksensa niin taiten, ettei jää kiinni tai on riittävän voimakas kyetäkseen pitämään muita vallassaan. Evoluution selittämä valintaetu suosii sellaista käyttäytymistä, mistä on eliölle hyötyä. Varas saa taloudellista hyötyä varkauksistaan, kun ei vain jää kiinni. Valehtelija selviää rikkomustensa seuraamuksista, jos osaa valehdella riittävän hyvin. Avionrikkojamies saa levitettyä siementään enemmän kuin puolisolleen uskolliset miehet ja on onnistunut saamaan enemmän jälkeläisiä. Nykyään arvioidaankin, että suuri osa lapsista ei ole oman miehen siittämä vaan jonkun toisen miehen lapsi! Olisiko tämä merkki siitä, että aviorikokseen johtavat geenit ovat yleistyneet ihmisen perimässä? Eläinten sukupuolinen käyttäytyminenhän selitetään geenien ohjailemaksi käytösmalliksi, joten ihminen toimii tässäkin asiassa niin kuin mikä tahansa eläin. Raiskaaja saa niin ikään etua itselleen, kun levittää siementään ja saa nautintoa teoistaan. Kaikki perversiot voidaan pitää hyväksyttävinä hyötynäkökulman vuoksi. Murhat ovat valintaetu vahvoille yksilöille. Mitään ei voida pitää moraalisesti hyvänä tai huonona, koska kaikki on kiinni siitä, mihin suuntaan evoluutio asioita vie.

Ihmisten raa´alle käyttäytymiselle löytyy esikuvia eläinten maailmasta. Lajitoverien syöminen on yleistä eläinten kesken. Kannibalismi selittyisi kehitysopin kautta luonnollisena osana ihmisen evoluutiota. Leijonauroksella on tapana tappaa kilpailevat urokset ja hallita yksin haaremiaan: myös toisen uroksen siittämät pennut se tappaa. Näin selittyisivät raiskaukset, lasten tappaminen ja murhat. Eri populaatoiden taistelu keskenään on tunnettua hyönteisten maailmasta. Jotkut muurahaiset tuhoavat toisen yhdyskunnan viimeistä jäsentä myöten. Homoseksuaalisuutta esiintyy eläinten välillä, samoin monen uroksen kanssa parittelu yhdellä kertaa. Näin orgiat ja perversiot selittyvät evoluution tuloksena ja mikä kaikkein parasta väärämielistä pahaa tekevien kannalta: ketään ei voida syyttää tai tuomita, koska sehän on vain perinnöllistä!

Huomaatko tästä kuvauksesta, miten pimeää evoluutioteorian moraaliset sovellukset ovat? Sitä on käytetty sosiaalipolitiikassa tukena Hitlerin ajan Saksan ja Stalinin ajan Neuvostoliiton etnisissä puhdistuksissa. Muistatko juutalaisten joukkotuhon keskitysleireillä? Raamattu on annettu meille Jumalan edeltä valitseman kansan eli Israelin profeettojen kautta. Eikö sinua yhtään hätkähdytä se, että juuri juutalaisia tapettiin Darwinin jumalattomien oppien tuella?

Darwinismi on johtanut käytäntöön sovellettuna vähemmistöjen ja poikkeavien ihmisten hävittämiseen. Epäkelpo ja sairas aines saa väistyä terveen herrakansan tieltä. Evoluutiolla voidaan perustella abortit ja armomurhat sekä monenlainen väärämielinen pahan tekeminen. Ihmisellä ei ole mitään arvoa, jos hänen ihmisyytensä on pelkästään tietoinen oleminen valveilla. Muulloin ei ihmisellä evoluution mukaan ole arvoa, koska ihmisenä oleminen alkaa oman itsensä tiedostamisesta ja päättyy ruumiin kuolemaan. Ihminen on tämän käsityksen mukaan lupa surmata syvässä narkoosissa eikä silloin tehdä kovin kummoista syntiä. Jos omaisetkin hoidetaan pois päiviltä valittamasta, niin silloin voidaan surmata huoletta kaikki kristityt ja luomiseen uskovat ihmiset. Tähän ei ehkä päädytä, mutta se on yksi evoluutioteorian käytännön sovellus, joka odottaa vain laittomuuden pääsyä valtaan.

Petteri Haipola

Sivun alkuun