Homoseksuaalisuus

Valittu ja opittu tapa

Lopun aikana on yleistynyt sellainen käsitys, että homoseksuaalisuus on normaalia ja lesboilu sekä homostelu ovat luonnollinen tapa harjoittaa seksiä. Kirkkoihin on tullut sielullisia ihmisiä, jotka vaeltavat himojensa mukaan ja ovat napisijoita, kohtaloidensa nurkujia. He aiheuttavat hajaannusta vastoin sitä oppia, mikä on Raamatussa ilmoitettu.

He vaativat hyväksyntää synnilliselle elämäntavalleen ja vääntävät vinoon pyhiä kirjoituksia omaksi tuhokseen. Heidän perässään tulevat tuomion ylösnousemukseen ne, jotka eksyvät heidän opetuksensa jälkiä seuraamaan ja antavat hyväksyntänsä homoseksuaalisuudelle.

Homoseksuaalisuus ei ole synnynnäinen ominaisuus: kukaan ei synny homoksi. Homous on seurausta varhaislapsuuden kasvuhäiriöistä ja/ tai murrosiässä opitusta sekä valitusta tavasta harjoittaa seksiä. Nuori ihminen valitsee homouden siten, että alkaa tyydyttää itseään, kun homoeroottiset ajatukset valtaavat hänen mielensä.

Jokainen ihminen joutuu jossakin vaiheessa elämäänsä synnillisten ajatusten vieteltäväksi ja kiusaamaksi, mutta kaikki eivät valitse syntiä elämän tavakseen. Kiusatusta nuoresta voi tulla homo, jos hän ei hylkää synnin tekemistä, kun himot viettelevät häntä. Hän kuvittelee harjoittavana homoseksuaalista aktia, kun tyydyttää itseään. Kun hän on lauennut eli saanut orgasmin, kokee hän ensimmäisillä kerroilla häpeää ja katuu tekoaan. Tämä on Jumalan ihmiseen laittama puolustusmekanismi syntiä vastaan.

Jos nuori kuitenkin jatkaa homoseksuaalisilla ajatuksilla hekumointia ja itsetyydytystä sen yhteydessä, hiljenevät omantunnon syytökset vähän kerrassaan eikä hän enää lopulta tunne häpeää. Hänestä on tullut mieleltään homo, mikä on opittu ja valittu synnillinen tapa seksin harjoittamiseen, ei perinnöllinen tai synnynnäinen ominaisuus. Hän on paatunut synnin teon seurauksena eikä enää osaa hävetä syntiään tai tuntea syyllisyyttä sen johdosta. Sen sijaan hän etsii hyväksyntää synnin tekemiselle ja vihoittelee niitä vastaan, jotka tuomitsevat hänen perversionsa.

Synnin orjaksi tullaan saman kaavan mukaan riippumatta siitä, mikä synti on kyseessä. Varas tuntee ensi kertaa varastaessaan suurta jännitystä, joka kiehtoo häntä, mutta omatunto syyttää varkauden jälkeen ja hänen tekee mieli tunnustaa syntinsä sekä palauttaa varastettu tavara takaisin omistajalleen. Jos hän kuitenkin kovettaa sydämensä ja hiljentää omantunnon äänen, niin hän jatkaa varastamista eikä tunne lopulta lainkaan syyllisyyttä. Hänen mielestään on oikein ottaa toisen omaa ja se kuuluu hänelle. Hänestä on väärin, jos joku tuomitsee hänet varastamisesta.

Samalla tavalla ihmisestä tulee alkoholisti, narkomaani, rikollinen, avionrikkoja ja murhamies. Ensin annetaan vähän periksi synnille sydämen tasolla, sitten siirrytään vähitellen käytännön tekoihin ja kun parannusta ei tehdä eli syntiä ei hyljätä, on siitä tullut valittu ja opittu elämän tapa. Ihmisestä on tullut syntiensä orja, eikä hän enää vapaudu synnin hallintavallasta ellei pääse ymmärtämään sydämestään sitä, ettei synnin tekeminen ole oikein.

Jos syntinen ymmärtää tämän ja haluaa eroon itse synnistä eikä halua vain lieventää synnistä aiheutuvia oireita, tuskaa ja vahinkoa, mikä synnin tekemisestä hänelle aiheutuu, niin hän voi vapautua synnin hallintavallasta. Tähän ei tarvita edes Jeesuksen apua, sillä rikollisuudesta, alkoholismista, huumausaineista ja mistä tahansa tapasynnistä voi vapautua pelkän tahdon voiman avulla, kun tajuaa, että synti vahingoittaa ja tuhoaa ihmisen elämän eikä siinä ole mitään hyvää tai tavoiteltavaa.

Kun synti tulee inhottavaksi ja vastenmieliseksi ihmisen silmissä, ei hän enää halua sitä tehdä. Kaikki teennäiset yritykset vapautua synnin vallasta päättyvät epäonnistumiseen, koska silloin ihminen ei todellisuudessa halua päästä eroon synnistä vaan ainoastaan sen tuomasta pahasta olosta ja seurauksista. Syövästä ei kuitenkaan voi parantua ellei syöpäkasvainta leikata pois ja tuhota sen etäispesäkkeitä, niin että elimistö vapautuu kokonaan syövän vaikutukselta. Samalla tapaa synnistä voi päästä vapaaksi ainoastaan, jos haluaa luopua siitä.

Homoseksuaalisuuden hyväksyminen on tuomittavaa syntiä

Raamattu kieltää yksiselitteisesti homosuhteet, koska homoseksuaalisuuteen liittyvät himokkaat ajatukset ja niiden toteuttaminen ovat syntiä Jumalan silmissä. On sitten toinen asia, miten homoseksuaaleja ihmisiä kohdataan, jos heitä tavataan seurakunnissa tai evankeliumia levitettäessä. Lähetyskäskyyn kuuluu julistaa parannusta syntien anteeksisaamiseksi ja uskoa herran Jeesuksen kristuksen nimeen (evankeliumiin). Jos parannuksen jättää pois, niin silloin kyse ei ole enää evankeliumin julistamisesta vaan jostakin aivan muusta. Toki tapa, jolla parannusta julistetaan, voi olla väärä ja johtaa ihmisen epätoivoon sen sijaan, että hän ottaisi vastaan Jumalan voiman, jonka avulla voi muuttua mieleltään ja alkaa elää Jumalan tahdon mukaan, niin että edistyy siinä ajan kuluessa.

Seta ja Malkus ry vaativat homoseksuaalisuuden hyväksymistä: sitä ei saa sanoa synniksi. Liberaaliteologit toimivat heidän asiallaan, kun kieltävät sanomasta homoseksuaalisuutta synniksi ja vähättelevät sen vahingollisuutta homoille ja lesboille itselleen sekä laajemmin yhteiskunnalle ja myös Jumalan seurakunnalle, jos se elämäntapa hyväksytään siellä sen sijaan, että pyrittäisiin siitä eroon, koska se on vahingollinen ja vakava synti. Se, miten ihmiset suhtautuvat "uskovaisina" homoseksuaalisuuteen, kertoo paljon siitä, ovatko he Jumalan vai paholaisen asialla.

Homoseksuaalisuutta ja siihen suhtautumista voidaan verrata varauksella päihdeongelmaisiin. Osa heistä ei pidä vahingollisena päihteiden väärinkäyttöä, vaikka se on tuhonnut heidän elämänsä. Osa tunnustaa avoimesti sen, että päihteet ovat vahingollisia ja tuhoavat heidän elämäänsä. Päihdeongelmaisten kanssa työtä tekevän on sitten osattava kohdella oikein eri tavalla omaan ongelmaansa suhtautuvia ihmisiä. Samaa voitaneen sanoa homoseksuaaleja tai biseksuaaleja kohtaavista ihmisistä, jotka pyrkivät AUTTAMAAN heitä eroon synnillisestä elämäntavastaan osana seurakunnan tai lähetysjärjestön työtä.

Pitäisi olla sanomatta selvää, että jos joku rohkaisee ihmisiä elämään homoseksuaalisella tavalla ja pitää sitä hyväksyttynä ja Jumalan siunaamana lahjana, niin hän ei toimi silloin Jumalan antamien ohjeiden mukaan, mutta valitettavasti nimeltään kristittyjen joukossa tämä tapa yleistyy nopeasti.

Uudistuminen mielen hengeltä

Jos joku uskoo Jumalan Poikaan ja Jumalaan, niin Herra auttaa häntä synnistä vapautumisessa. Jumala tekee sen vaikuttamalla uskovaisessa mielenmuutoksen, niin ettei hän halua enää syntiä tehdä. Uskovainen näkee ja kokee synnin inhottavana sekä vastenmielisenä: Jumalaa pelkäävä vihaa syntiä ja karttaa kaikenlaista pahaa. Pyhä ja valittu rakastaa vanhurskauden tekemistä, sillä Jumala vaikuttaa hänessä halun kaikkeen hyvään ja tekee täydelliseksi uskon teot. 2Tess.1:11-12; Hebr.13:20-21 Kun mieli muuttuu puhtaaksi, niin silloin myös teot ja elämä tulevat vanhurskaaksi ja vaellus on pyhää.

Jeesus puhdistaa aina ensin astian sisäpuolen, niin että sen ulkokuorikin puhdistuu. Puhtaat ajatukset ja puhdas vilpitön mieli tuottavat puhdasta ja pyhää elämää Jumalan kunniaksi. Uskovainen voi olla entinen rikollinen, murhamies, alkoholisti, narkomaani tai avionrikkoja, mutta hän ei enää elä niissä synneissä. Hänen mielensä on muuttunut: hän on uudistunut mielen hengeltä ja pukenut päälleen uuden ihmisen, joka uudistuu Luojansa kuvan mukaan tietoon ja elää vanhurskasta elämää synnistä vapaana. Kol.3:5-10; Room.6:12-23; 12:2; 13:12-14; Ef.4:17-24

Jos joku homo tai lesbo haluaa vapaaksi synnistään, niin hänestä tulee entinen homo tai lesbo, koska hänen mielensä muuttuu Jumalan vaikutuksesta. Jumala ottaa pois taipumuksen homosteluun ja lesboiluun, sillä se on opittu ja valittu mielenlaatu, josta Jeesus voi tehdä kenen tahansa vapaaksi. Sijaan tulevat puhtaat ja pyhät ajatukset sekä luonnon mukainen heteroseksuaalinen mieli, jonka Jumala on jokaiselle ihmiselle jo syntymässä antanut.

On ihmisen oma syy, jos hän paaduttaa sydämensä ja lähtee harjoittamaan seksiä homoseksuaalisella tai muulla perverttisellä tavalla. Uskovainen ei voi puolustaa homoseksuaalisuutta, koska se on kaikin puolin inhottava, kauhistava ja vastenmielinen tapa, josta on tehtävä parannus eli synti on Jumalan voimalla hyljättävä, jos mielii saada pelastuksen Jeesuksen luona taivaassa.

Miten tulee suhtautua homoseksuaaliseen lähimmäiseen?

Homoseksuaalisuus yleistyy ja lisääntyy valtavasti lopun aikoina, koska yhteiskunta ja jumalattomat psykologit suosittelevat nuorille seksuaalisten rajojen etsimistä ja oman seksuaalisuuden löytämistä. Heille opetetaan koulussa ja joka paikassa, että homoseksuaalisuus on terve ja normaali tapa harjoittaa seksiä. Se on myös hyväksyttävä parisuhteen muoto ja perheen malli.

Kun nuoria yllytetään kokeilemaan erilaisia asioita, niin monet heistä oppivat sitä kautta homoseksuaalisen elämäntavan ja mielenlaadun ja jäävät synnin koukkuun. Yhteiskunta rohkaisee tällaiseen käyttäytymiseen, kun tuomitsee homouden tuomitsijat suvaitsemattomina ja rakkaudettomina ihmisinä, jotka eivät kunnioita lähimmäisiään. Lähimmäisen rakastamista ja kunnioittamista on kuitenkin hänen varoittamisensa synnistä ja sitä seuraavasta rangaistuksesta.

Synti pilaa ja turmelee ihmisen elämän alkaen hänen moraalistaan ja siveydestään. On surullista, että terve syyllisyys ja kyky tuntea häpeää synnin teon vuoksi pyritään yhteiskunnan voimin ja tuen avulla poistamaan. Homoseksuaalisten ihmisten puoltajat ovat menneet yhä pitemmälle luonnottomien lihan himojensa hyväksymisen vaatimisessa.

Kestää vielä vähän aikaa ennen kuin Jeesus tulee ja luopumuksen ajan synnit ovat saavuttaneet täyden mittansa, niin että tuomio kohtaa tätä jumalatonta maailmaa, joka elää himojensa orjuudessa ja turmelee itsensä synneillään.

Kenen tahansa lapsi tai läheinen saattaa langeta homouden syntiin. Kun näin tapahtuu, niin tämä homoseksuaalinen lähimmäinen haluaa meiltä hyväksyntää synnilliselle tavalleen ja mielenlaadulleen. Huomaa, että hän ei hae hyväksyntää itselleen ihmisenä vaan hyväksyntää itselleen synnillisenä ihmisenä, joka elää syntien orjana. Hän haluaa, että me hyväksymme hänen syntielämänsä ja synnillisen mielenlaatunsa, ei sitä, että me hyväksymme hänet ihmisenä ja lähimmäisenä.

Me emme saa hyväksyä homoseksuaalista tapaa harjoittaa seksiä ja homoseksuaalista mielenlaatua. Jos me hyväksymme sen, niin rohkaisemme lähimmäistä synnin tekemiseen. Sen sijaan me hyväksymme hänet ihmisenä ja lähimmäisenä siinä asemassa, mikä hänellä meidän suhteemme on. Jos hän on oma lapsemme, niin hän pysyy edelleen lapsenamme ja me rakastamme häntä niin kuin lasta tulee rakastaa.

Me ohjaamme homoseksuaalisuuteen langennutta läheistämme oikeisiin elämänarvoihin ja valintoihin, kunnioittamaan Jumalaa ja hänen luomistöitään. Samalla tavalla kohtelemme alkoholismiin tai huumeisiin langennutta läheistämme. Me emme hyväksy hänen elämäntapaansa, mutta hyväksymme hänet ihmisenä ja lähimmäisenä, mutta kehotamme häntä hylkäämään syntielämän.

Homous on aina rikos Jumalaa vastaan, sillä se turmelee Jumalan luomistyön ja saastuttaa ruumiin luonnonvastaisella tavalla. Homous tuhoaa ihmisen moraalin ja siveyskäsityksen, minkä Jumala tahtoo hänessä vaikuttaa. Me emme saa hyväksyä homoseksuaalisuutta taipumuksena emmekä elämäntapana, homoseksuaalista tapaa harjoittaa seksiä. Me emme saa hyväksyä homoseksuaalista mielenlaatua normaalina ja luonnollisena olotilana. Se on opittu ja valittu mielenlaatu, josta voi päästä vapaaksi niin kuin mistä tahansa synnillisestä mielenlaadusta, esimerkiksi alkoholismista.

Uskovainen voi olla entinen alkoholisti ja homoseksuaali, mutta ei ole sitä enää sen jälkeen, kun on tullut uskoon. Hänen sydämensä ja mielensä muuttuu, kun Jeesus Kristus tulee sinne asumaan Pyhässä Hengessä yhdessä Isänsä kanssa.

Me emme saa langeta siihen ansaan, mihin jumalaton psykologia yrittää meitä langettaa. Emme saa sanoa homoseksuaalia hyväksi ihmiseksi vaan meidän on tuomittava hänet Raamatun ilmoituksen perusteella pahaksi ja himojen vallassa eläväksi synnin orjaksi. Homoseksuaalisuus on irstautta, riettautta ja luonnonvastaista perversiota. Paha puu tuottaa pahaa hedelmää ja tekee syntiä. Matt.7:13-20; 12:33-37

Hyvä puu ei saata elää ja rypeä synnissä, sillä Jumala vaikuttaa hänessä pyhää ja puhdasta elämää vanhurskaudessa ja siveydessä. Syntinen ihminen elää jumalattomien himojensa orjana, mutta vanhurskas on vapaa synnistä ja tekee vanhurskautta. Room.6:12-23 Häneen ei ryhdy se paha, mikä pitää tätä maailmaa vankinaan. 1Joh.5:14-21; Ef.2:1-3

Homo harjoittaa homoutta sen tähden, että hän on homoseksuaali, luonnoltaan syntinen. Rikollinen tekee rikoksia siitä syystä, että hän on mieleltään turmeltunut ja paatunut rikollinen. Juomari juo, koska hänen mielihalunsa on juomiseen, ei raittiuteen. Kun ymmärrät sen, mistä ihmisen synnin tekeminen johtuu - hänen syntisyydestään - niin ymmärrät myös sen, miten synnistä voi päästä vapaaksi: muuttumalla mielen hengeltä, niin ettei mieli ole enää synnin saastuttama vaan puhdas, vanhurskas ja pyhä, niin kuin Jeesuksen Kristuksen mieli. 1Kor.2:16; 2Kor.3:18; 7:1; 2Piet.3:1

Jos jumalaton olisi hyvä, niin hän ei eläisi syntien orjana. Koska homoseksuaalinen elää julkisesti ja häpeämättä himojensa orjana sekä etsii oikeutusta synnissä rypemiselleen, ei hän ole vanhurskas ja pyhä, hyvä ja uskollinen Herran palvelija, Jumalan valittu.

Me emme tuomitse vain homoseksuaalisen ihmisen tekoja eli homoseksuaalista tapaa harjoittaa seksiä vaan me tuomitsemme Jumalan sanan ilmoituksen perusteella myös hänen sydämensä laadun: hän on paha ihminen. Homoseksuaali voi olla arvostettu ja kunnioitettu ihminen muilla elämänalueilla, mutta hänen syntinsä tähden hän ei sitä ole. Me emme tuomitse hänen terveitä elämäntapojaan ja luonteenpiirteitään vaan sen osan hänestä, joka on sairas: perversio nimeltä homoseksuaalisuus.

Sarjamurhaajakin voi olla mukava ja kohtelias naapuri, mutta hänen salaisuutensa on kammottava synti, jota inhoamme. Samalla tapaa inhoamme sitä syntiä, joka asuu homoseksuaalin sydämessä ja jota syntiä hän harjoittaa. Uskovaisilta hän ei tule saamaan koskaan hyväksyntää syntinsä harjoittamiselle ja Jumalakin on hänet viimeisenä päivänä synnistä tuomitseva. Hyvien tekojen tähden häntä ei tuomita, mutta sen synnin johdosta, minkä orja hän haluaa olla.

On eri asia, jos joku homoseksuaalisuuden syntiä vastaan taisteleva kristitty lankeaa yksittäisiin synnin tekoihin: ne saa anteeksi, mutta jatkuvaa synnissä elämistä ja synnin suosimista ei anteeksi saa, ei tässä eikä tulevassa maailman ajassa. Tahallinen synnissä eläminen on rinnastettava Pyhän Hengen pilkkaamiseen, sillä paatunut ja kova ihminen ei välitä Jumalan sanasta ja Hengen nuhtelusta vaan työntää sanan pois luotansa ja pilkkaa Jumalan Henkeä, joka häntä nuhtelee. Snl.1:20-33; 13:1; Hebr.10:25-31

Jos nuhtelemme omaa lastamme siitä, että tämä on tuhma ja ilkeä, tottelematon, niin emme nuhtele silloin kilttiä lasta vaan kuritonta. Me emme nuhtele häntä pelkästään teoista vaan myös sydämen laadusta. Tottelemattomuus on kiinteä osa jumalattoman ihmisen sydämen asennetta. Hän ei halua alistua Jumalan lain alle, totella Jumalaa ja noudattaa hänen sanaansa. Ihmisestä voi tulla kuuliainen Jumalan Pojalle vain siten, että hän syntyy uudesti ylhäältä ja tulee uskoon, jolloin hänen sydämensä muuttuu.

Uskovainen ihminen muuttuu Jumalan kunniaksi parempaan suuntaan, pois päin synnistä. Pyhä Henki vaikuttaa hänessä uskon kuuliaisuutta, niin että hän tottelee mielihyvin Jumalaa. Homoseksuaalinen mielenlaatu ja elämäntapa on tottelemattomuutta Jumalan sanaa vastaan ja Herran hylkäämistä. Jos joku hylkää Jumalan sanan, on Jumala hylkäävä hänet. 1Sam.15:22-23

Homoseksuaali on erotettava pyhien yhteydestä, ellei hän tee parannusta pois synnistään vaan puolustelee sitä ja etsii hyväksyntää synnissä elämiselle. 1Kor.5-6; Matt.18:15-18 Tämä tapahtuu rakkaudesta ja huolenpidosta häntä kohtaan sekä seurakunnan suojelemiseksi synnin viettelyksiä vastaan. Ehkäpä Jumala antaa pyhien yhteydestä erotetulle homolle mielenmuutoksen, niin että hän selviää perkeleen pauloista, joka on vanginnut hänet tahtoaan tekemään? 2Tim.2:19-26

Jumalan tahto on se, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä, mutta Jumala ei pelasta häntä vasten hänen tahtoaan. Jos hän kääntyy ja luopuu synnistään, niin hän pelastuu Jumalan voimasta uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta homot eivät peri taivasten valtakuntaa, niin kuin kirjoitettu on. 1Kor.6:9

Mitä Raamatussa opetetaan homoseksuaalisuudesta?

Nimikristityt homouden puolustajat ovat etsineet Raamatusta tukea oikeudelle elää homoseksuaalista elämää. He ovat selittäneet Raamattua siten, että siellä kielletään vain väkivaltainen homoseksuaalisuuden harjoittaminen eli raiskaukset ja hyväksikäyttö ynnä uskottomuus ja kaupallinen seksi. Raamattu ei heidän mielestään tunne sellaista homoseksuaalisuuden muotoa, mikä perustuu rakkauteen ja uskollisuuteen, kestävään parisuhteeseen. He eivät erota luonnottomia lihan himoja rakkaudesta.

Kaikki seksin harjoittaminen ei suinkaan ole rakkauden osoittamista vaan se voi olla myös perversiota ja syntiä, mistä homoudessa on kysymys. Vaikka homopari rakastaisi toisiaan ihmisinä, niin he tekevät toisilleen pahaa, kun turmelevat ruumiin iljettävällä seksin harjoittamisella, riettaudella ja haureudella, mistä Raamattu meitä varoittaa.

Juuda tiesi, että homoja tulee lopun aikana seurakuntiin ja että he yllyttävät muita hyväksymään homouden ja muut riettaudet: he ovat kääntäneet armon irstaudeksi ennustusten mukaan. Jda,1 Jos joku rakastaa samaa sukupuolta olevaa lähimmäistä, niin hän ei missään tapauksessa harjoita seksiä tämän kanssa.

Homo-seksi on kaikkea muuta kuin rakkauden osoittamista lähimmäistä kohtaan. On surullista, että jumalattomat eivät osaa edes hävetä syntejään vaan tuovat ne julki kuin Sodoma ja Gomorra. Heidän tuomionsa on oikea: jumalattoman käy pahoin, voi häntä! Jes.3:9-11; Jer.6:15

Jumala tuomitsee Raamatussa kaiken homoseksuaalisuuden kuolemansyntinä. Siellä ei tunneta hyväksyttyä rakkauteen perustuvaa homoseksuaalisuuden muotoa. Jumalan sanan mukaan homoseksuaalisuus on luonnonvastaista, kauhistavaa ja iljettävää.

Homoseksuaalit ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen eikä sitä tule millään tavalla puolustaa tai suvaita hyväksyttävänä elämäntapana. Homoutta ei voida hyväksyä pyhien ja valittujen yhteydessä eikä kaikesta siihen liittyvästä iljettävyydestä ole edes sopivaa pyhien kesken puhua. Ef.5:1-21

Tässä on muutama Raamatun kohta, jossa puhutaan homoseksuaalisuudesta. Jumalan lasten ei tarvitse kahta kertaa miettiä, onko homous aina syntiä vai ei. Jumalan sanan ilmoitus on kiistaton tässä asiassa. Vain lihanmieliset jumalattomat ihmiset lähtevät vääntämään vinoon Raamatun kirjoituksia tällä alueella.

3.Mooseksen kirja:
18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.
20:13 Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.

Roomalaiskirje:
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Valitse puolesi

Homouden puolustajat ovat hakeneet homojen parisuhteille siunausta kirkosta ja jumalattomat papit ovat jo siunanneet heidän liittonsa kätten päälle panemisen kautta. Homoseksuaalien avioliitot ja lasten adoptio-oikeus sekä keinohedelmöityshoidot ovat kohta arkielämää.

Tämä jumalaton yhteiskunta suosii lakien avulla syntiä. Lait ja ajat on muutettu eikä tämä ole ollut profeetoilta salassa vaan he ovat ilmoittaneet Jumalan kansan luopumuksen jo etukäteen, niin ettei se valvovaa kristittyä yllätä. Dan.7:7-28; 8:8-27; Matt.24:9-13

Me odotamme enää antikristuksen vallan lisääntymistä sekä uskovien vainoa, jolloin tiedämme Jeesuksen tulemuksen olevan lähellä. Vielä tällä hetkellä saamme elää suhteellisen hiljaista ja rauhallista elämää sanan ja uskonnon vapauteen perustuen, mutta nämä oikeudet riistetään meiltä pois viimeisen pedon valtakunnan aikana. Ilm.13. ja 17. luvut

Jokaisen ihmisen on valittava oma puolensa, kenen riveissä hän seisoo. Vain ne pelastuvat, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen kanssa ja kokoavat Jumalan kansaa totuudessa. Sinun täytyy olla joko Jeesuksen puolella tai häntä vastaan. Mitään välimuotoa ei ole olemassa.

Tahdotko taistella hyvien ja hyvän Jumalan puolella pimeyttä vastaan vai tahdotko elää pimeydessä yhdessä jumalattomien kanssa? Jumalattomat vaativat vapautta synnin tekemiseen ja yrittävät hiljentää vanhurskauden äänen, uskovien pasuunan soiton.

Mutta viimeisen pasuunan äänen kuuluessa on saapuva hän, joka tuomitsee eläviä ja kuolleita. Kenen joukoissa olet silloin? Niiden joukossa, jotka saavat autuuden periä yhdessä kaikkien pyhien kanssa vai niiden joukossa, jotka joutuvat syystäkin häpeään, kun eivät ole uskoneet Jumalan ainosyntyisen Pojan nimeen ja rakastaneet lähimmäistä niin kuin itseään? 1Tess.4:13-17; Jes.58:1; Matt.7:12-14; 22:37-39

Petteri Haipola, kesäkuussa 2005, päivitys/toinen luku 16.6.2018

Lukemistoa

Sivun alkuun