Islam on Ilmestyskirjan peto

Kirjoittanut Petteri Haipola 09-Dec-2012 10:32 AM  • Muokattu 19.3.2016

Ilmestyskirjan 13. ja 17. luvun pedolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Ne 7 päätä ovat 7 kuningasta ja ovat historiassa Raamatun maailmaa (Lähi-itä ympäristöineen) hallinneita maailmanvaltoja. Ne ovat järjestyksessään Egypti, Assyria, Babylon, Meedo-Persia, Kreikka, Rooma ja islam. Lopun ajan merestä nouseva "ensimmäinen peto" (Ilm 13) on kahdeksas ja on yksi näistä seitsemästä. Se on saanut kuolinhaavan päähänsä, mutta paranee, eli se "nousee syvyydestä" (kuolemaan verrattavasta alennustilasta, Ilm 11:7; 17:8). Tämä peto on alkuperäinen ja sotaisa islam. Se sai kuolinhaavan päähänsä 1. maailmansodan jälkeen, kun turkkilainen ottomaanien valtakunta hajosi. Se on noussut nyt uudelleen valtaan ja tavoittelee maailmanherruutta, mutta ennen kaikkea se pyrkii tuhoamaan juutalaisen kansan ja Israelin valtion. Tämä on se peto, joka sotii pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja saa hallita pyhää maata 3,5 vuotta ennen Kristuksen tulemusta. (Ilm 13 ja Sak 14) Ne 10 kuningasta sijoittuvat maantieteellisesti Libanoniin, Syyriaan, Gazaan, Saudi-Arabiaan, Jordaniaan ja Irakiin, ja löytyvät Psalmista 83:1-9.

http://www.sevenempires.benkeshet.com/prophecy/ten_invaders.htm

Psalmissa 83:7-9 mainittujen kansojen asuinsijat ovat olleet aina tunnettuja kristityille Raamatun tutkijoille. John Gill (1746-63) sijoitti hagrilaiset Israelin itäpuolelle Jordanjoen taakse ja Albert Barnes sijoitti vuonna 1834 Gebalin Kuolleenmeren eteläreunoilta Petraan asti nykyisessä Jordaniassa (nyk. Dzebal). Muut kahdeksan "kuningasta" ja heidän asuinsijansa ovat yleisemmin tunnettuja kristittyjen Raamatun tutkijoiden parissa. Ne sijoittuvat nykyisen Libanonin, Gazan, Saudi-Arabian, Jordanian, Syyrian ja Irakin alueille.

Peto on muuttanut lain ja ajat. (Dan 7:25) Islam on alkanut oman ajanlaskun vuodesta 622 ja muuttanut lepopäivän perjantaiksi. Se on korvannut Jumalan lain (Vt) Koraaniin perustuvalla sharia-lailla, ja Israelin uskontunnustuksen eli rakkauden käskyn omalla uskontunnustuksellaan shahadalla; juuri tämä käsky tulisi sitoa muistolauseeksi oikeaan käteen ja panna se merkiksi otsaan, jotta muistaisimme Jahvea, meidän isäämme. (5Moos 6:4-9) Pedon merkki on siis väärä laki ja väärä uskontunnustus. (Ilm 13:11-18)

Suuri Babylon ja portto ovat Vt:ssa paria poikkeusta lukuunottamatta kielikuva Israelista ja Juudasta tai Jerusalemin kaupungista. (Ks. Raamattuhaulla portto ja porto) Katolisen uskontunnustuksen ja kolmiyhteisen jumalan opin varaan rakentuva uskonnollinen järjestelmä sopii myös vallan mainiosti portoksi.

Pedon kuva on henkiin herännyt alkuperäinen islam (kuva on jäljitelmä alkuperäisestä islamista).

Se, että pedon kuvaa kumarretaan, on islamin kumartamista ja sille alistumista. Verbi proskyneoo tarkoittaa kunnioittamista, arvostamista, kumartamista ja palvomista. Aito muslimi kunnioittaa ja arvostaa alkuperäistä islamia enemmän kuin mitään muuta ja nekin alistuvat sen valtaan, jotka eivät sen opetuksia usko, mutta pelkäävät liikaa vastustaakseen sitä.

Pedon luku voisi olla Koraani, jonka pyhä luku on 666. (ks. Google-haulla Quran 666) Pedon merkki, nimi ja sen nimen luku voisi olla myös katolisessa uskossa olevien palvoma väärä kristus eli se toinen Jeesus ja toinen henki, josta Paavali ja Johannes varoittivat seurakuntaa (2Kor 11:4; 1Joh 2:18-28; 4:1-5:13, 20; 2Joh 1:7-11). Valitettavasti lähes koko nimeltään kristitty maailma palvoo nykyään katolisten isien tavoin antikristusta Jumalanaan.

"Laittomuuden ihminen" (2Tess 2) on väärä Jeesus (islamin Isa), jota jotkut ihmiset pitävät nimeltään kristityn uskon mukaan Jumalana ja kumartavat ja palvovat häntä. Aito muslimi ei niin kuitenkaan tee, mutta hyväksyy vääräuskoisten kristittyjen Isan palvonnan, jos siitä on hyötyä sodassa juutalaisia vastaan ja se edistää islamin leviämistä. Näin tapahtuu viimeisenä aikana, kun muslimit saavat hyökätä Israeliin, eikä kukaan auta juutalaisia hädän hetkellä. Nimeltään kristityille riittää sovinnon eleenä se, että heidän annetaan tallata pyhää kaupunkia 42 kuukautta ja heidän palvomansa väärä Jeesus saa esiintyä Jumalana temppelissään (Ilm 11; 13; 2Tess 2).

Israelissa ja Raamatun maailmassa ne eivät saa ostaa ja myydä, jotka eivät alistu islamille ja tunnusta islamin uskoa. (Ilm 13:11-18) Näin on tapahtunut jo Sudanissa. Hengellisessä merkityksessä kukaan ei saa julistaa totuuden sanaa (ostaa ja myydä totuutta) islamin vallassa olevassa maailmassa. Ei sitä ole tosin saanut katolisessakaan maailmassa tehdä, koska kaikki ne erotetaan uskovien yhteydestä, jotka eivät tunnusta uskoaan kolmiyhteiseen jumalaan. Ennen vanhaan heitä jopa tapettiin eriuskoisuutensa vuoksi.

Protestanttisen vanhan tulkinnan mukaan katolinen kirkko ja sen opetuksiin perustuva uskonnollinen järjestelmä on Ilmestyskirjan portto. Olen samaa mieltä tämän tulkinnan kanssa. Portto rakentuu kolmiyhteisen jumalan opin ja katolisen uskontunnustuksen varaan. Jokainen, joka tunnustaa uskoaan kolmiyhteiseen jumalaan, on vielä sisällä portossa. Babylonin mysteeriuskonnosta lähdetään ulos vain siten, että hylätään kolmiyhteisen jumalan oppi.

Kenenkään ei tarvitse erota yhteisöstään voidakseen lähteä pois Babylonista. He erottavat meidät sitten keskuudestaan niin kuin jonkun pahan, kun sanomme heille, mitä Jumala on meille Raamatun kirjoitusten kautta opettanut: että isä on yksin ainoa totinen Jumala ja herra Jeesus kristus on hänen poikansa, mutta ei isän vertainen Jumala tai Jumala ensinkään siinä mielessä kuin isä yksin on ainoa Jumala – kaiken olevaisen luoja ja kaikkivaltias.

Islam on nykyajan pyhä lehmä. Sitä ei saa arvostella eikä siitä saa kirjoittaa negatiivisesti. Tämäkin viesti on poistettu lukuisia kertoja foorumeilta, koska islam on pyhä ja alistaa nimikristityt valtaansa.

Koska islamia ei saa kritisoida foorumeilla eikä siitä saa kirjoittaa negatiivissävytteisiä tekstejä, kirjoitin paavia ja katolista kirkkoa ja EU:ta ja yhtä maailmanvaltiota kritisoivan tekstin eräälle foorumille. Julkaisen senkin tekstin tällä sivulla, koska parodia voi avata sokeankin silmät näkemään totuuden.

Onko paavi antikristus ja katolinen kirkko tai Rooma Ilmestyskirjan peto?

Parodia.

Lutherin mielestä paavi on antikristus.

On myös teorioita, joiden mukaan katolinen kirkko tai oikeammin Rooman valtakunta olisi lopun ajan Ilmestyskirjan peto.

Rooman valtakunnan seuraajana eli kuolettavasta haavasta parantuneena petona (Ilm. 13) on pidetty joko Euroopan Unionia tai yhtä maailmanvaltiota, jossa se on merkittävässä roolissa.

Onkin aivan ilmeistä, että katoliset ja muut nimeltään kristityt sotivat avoimesti Israelia ja juutalaista kansaa vastaan, piirittävät sitä ja pyrkivät tuhoamaan sen maan päältä. Tätä kaikkea Raamatun peto pyrkii tekemään (ks. Dan 7-8, 11, Hes 38-39, Ilm 13-17).

Jos rauhaa rakastavat muslimit eivät puolustaisi juutalaista kansaa ja Israelia, olisi peto (EU tai yksi maailmanvalta) jo aikoja sitten tuhonnut pyhien kansan. Onneksi muslimeilla ei ole mitään tekemistä Ilmestyskirjan pedon kanssa. Islam ei ole Ilmestyskirjan peto eivätkä muslimit liity siihen armeijaan, joka lähtee Eufratilta sotaan pyhää kansaa vastaan. (Ilm. 9) Sen sijaan Venäjä ja kristityt hyökkäävät muslimien hallitsemien maiden ylitse Israeliin ja valtaavat pyhän kaupungin Raamatun ennustusten mukaan. (Sak 14, Ilm. 11, Hes 38-39)

On lisäksi tunnettu historiallinen tosiasia, että EU tai yksi maailmanvalta tulevat niiltä maantieteellisiltä alueilta ja niistä kansoista, jotka Raamatun profetioissa on mainittu. Ilmestyskirjan 13. luvun petoon on liitetty piirteitä Danielin kirjan 7. luvun pedoista. Nämä kielikuvat viittaavat seuraaviin valtioihin:

 • Leijona on Englanti eli Iso-Britannia ja brittiläinen imperiumi.
 • Karhu on Venäjä eli entinen Neuvostoliitto.
 • Pantteri/ leopardi on Saksa ja Hitlerin 3. valtakunta.

Ilmestyskirjan 13. ja 17. lukujen ja Danielin kirjan 7. luvun viimeisen pedon 10 sarvea viittaavat kansoihin, jotka tulevat erityisesti Euroopasta ja EU:n alueelta. Näihin kuuluvat varmuudella ainakin Ranska, Espanja, Italia, Kreikka, Hollanti, Portugali, Ruotsi, Tanska ja Suomi. Raamattu on näiltä osin yksiselitteisen selkeä.

On valitettavaa, että jotkut fanaatikot pitävät näitä 10 sarvea kansoina, jotka mainitaan Psalmissa 83:1-9, ja jotka sijoittuvat virheellisen historian tuntemuksen mukaan nykyiseen Libanoniin, Gazaan, Saudi-Arabiaan, Jordaniaan, Irakiin ja Syyriaan. Kaikkihan tietävät, että näiltä muslimien hallinnoimilta alueilta ei pyritä vahingoittamaan juutalaisia ja Israelin kansaa. Kristityt ja juutalaiset saavat elää ja harjoittaa uskontoaan vapaasti kaikissa muslimimaissa, eikä ketään vainota tai uhata eriuskoisuuden (lue: vääräuskoisuuden) vuoksi.

Islam on tunnetusti rauhaan pyrkivä maltillinen uskonto, jota saa avoimesti kritisoida ja kirjoittaa siitä negatiivisesti, eikä siitä seuraa mitään reaktioita suvaitsevaisten muslimien taholta. Sen sijaan kristityistä ja juutalaisista ja katolisista ja EU:sta ja yhdestä maailmanvaltiosta ei saa kirjoittaa mitään pahaa julkisuudessa, koska siitä seuraa heti pommi-iskuja, murhia ja suvaitsemattomat sensuroivat joka tapauksessa niitä koskevat negatiivissävytteiset kirjoitukset.

Kun nyt pääsin vauhtiin, niin kirjoitettakoon lisää parodiaa rauhan uskonnosta, islamista.

Paavi on antikristus ja Rooma on peto

Raamatun perinteisen tulkinnan mukaan paavi on antikristus ja laittomuuden ihminen (2Tess. 2), Rooman kaupunki on portto ja suuri Babylon (Ilm. 17), ja portto on myös katolisuuteen perustuva uskonnollinen järjestelmä.

Ilmestyskirjan ensimmäinen peto, jolla on 7 päätä ja 10 sarvea, ja joka nousee merestä, ja jonka pään kuolinhaava parani (Ilm. 13), on uudelleen henkiin herännyt Rooman valtakunta, ja sen ydin muodostuu Euroopan Unionista. Se voi olla myös koko maailman kattava yksi maailmanvaltio, jonka kuningas paavi on.

Raamatun kielikuvat (Ilm. 13:2 ja Dan. 7) kertovat pedosta seuraavaa:

 • Leijona tarkoittaa Englantia ja brittiläistä imperiumia (ei siis Irakia eli Babylonia).
 • Karhu tarkoittaa Neuvostoliittoa eli Venäjää (ei Irania eli Persiaa).
 • Leopardi/ pantteri tarkoittaa Saksaa ja Hitlerin 3. valtakuntaa (ei antiikin Kreikkaa).
 • Pedon 10 sarvea (Dan. 7 ja Ilm. 17:12ss.) tarkoittavat Rooman valtakunnan edesmenneitä hallitsijoita (ei lopun aikana hetkeksi vallan saavia kansoja ja kuninkaita, jotka ovat Israelin naapurissa Psalmin 83:1-9 virheellisen tulkinnan ja historian tuntemuksen mukaan). Ne voivat olla myös Euroopan Unionin valtioita kuten Ranska, Espanja, Portugali, Italia, Hollanti, Belgia, Tanska, Ruotsi ja Suomi sekä maailman muista kolkista esimerkiksi USA ja Australia, jotka vihaavat juutalaisia ja tahtovat tuhota Israelin valtion maan päältä.
 • Idän kuninkaat (Ilm. 16:12) tulevat Kiinasta, Etelä-Koreasta, Japanista yms. idän maista (eivät muslimimaista, jotka ovat lähinnä Israelia idän suunnassa, sillä muslimit eivät vihaa juutalaisia kuolemaan asti eivätkä tahdo tuhota Israelin valtiota).

Jos rauhaa rakastavat muslimit eivät puolustaisi Israelia ja juutalaista kansaa henkeen ja vereen, olisi EU-peto yhdessä muiden petovaltojen kanssa valloittanut jo aikoja sitten pyhän kaupungin, Jerusalemin (Sak 14 ja Ilm 11), ja miehittänyt Israelin valtion ja tuhonnut valtaosan juutalaisesta kansasta. Nyt muslimit estävät vielä petoa toimimasta ja siirtävät odottamansa oikean Jeesuksen eli Isan saapumista yhdessä rakastetun Mahdin kanssa. Ja sitten kun kaikki viholliset on kukistettu ja alistettu ihanan islamin valtaan, tulee viimeinen tuomio ja pyhät saavat palkkansa: 72 neitsyttä ja viiniä kylläkseen sekä kaikkia ihania paratiisin herkkuja.

Islam on rauhan uskonto

Muslimit eivät tahdo pahaa juutalaisille ja Israelin valtiolle. Muslimit eivät ole koskaan sotineet kristittyjä ja juutalaisia vastaan. Muslimit eivät ole koskaan pyrkineet maailmanvalloitukseen ja alistamaan kaikkia kansoja islamin valtaan. Muslimit eivät ole koskaan levittäneet islamia miekan avulla. Muslimit eivät ole koskaan vainonneet vääräuskoisia ja tappaneet heitä tai alistaneet heitä orjan asemaan. Vääräuskoisten kristittyjen ja juutalaisten ei ole koskaan tarvinnut maksaa suojelurahaa muslimeille saadakseen elää rauhassa ja harjoittaakseen ammattiaan muslimien hallinnoimilla alueilla.

Kristityt ja juutalaiset saavat elää ja harjoittaa vapaasti uskontoaan muslimimaissa, eikä heidän tarvitse pelätä turvallisuutensa ja henkensä puolesta. Muslimit hyväksyvät evankeliumin levittämisen ja juutalaisen uskonnon harjoittamisen hallitsemillaan alueilla.

Muslimit eivät tahdo tappaa monijumalisia ja Jumalan kieltäjiä, ateisteja: profeetta Muhammad haditheissa ja Koraani eivät salli sellaista tapahtuvan vaan kieltävät jyrkästi miekan käytön infideleitä ja jumalattomia vastaan. Muslimien jaloin pyrkimys on elää rauhassa rinnakkain eriuskoisten ihmisten kanssa ja suvaita eri tavalla uskovia ihmisiä ja kansoja.

Islam on suvaitsevainen ja maltillinen rauhan uskonto, jossa vallitsee täysi tasa-arvo miesten ja naisten välillä, eikä ketään ole lupa vainota tai sortaa eriuskoisuuden tai erilaisuuden vuoksi. Islamin rangaistuskäytännöt ovat modernin liberaaleja eikä antiikkisia kivitysrangaistuksia ja pään katkaisemista miekalla hyväksytä muslimimaissa. Islaminuskoisissa maissa vallitsee täydellinen sanan ja uskonnonvapaus. Islamia saa kritisoida avoimesti, kunhan ei vain pilkkaa profeetta Muhammadia ja Allahia: se on kiellettyä ja kuolemalla rangaistava teko.

Jos et satu sitä tietämään, niin mikään edellä mainitusta ei ole totta, lukuun ottamatta kuolemanrangaistusta niille, jotka pilkkaavat tai esittävät halventavia väitteitä koskien profeetta Muhammadia ja Allahia. Kaikki muu on todellisuudessa juuri päinvastoin kuin mitä kirjoitin. Islam on suvaitsematon sodan uskonto ja ideologia, jonka kannattajat eli muslimit pyrkivät maailman herruuteen ja maailman valloitukseen. Keinoina tähän ovat propaganda, neuvottelut ja sota, joka on jihad vääräuskoisia ja jumalattomia vastaan. Koko islamilainen yhteisö eli umma on sodassa muuta maailmaa vastaan niin kauan kuin koko maailma ei ole alistettu islamille ja muslimeille.

Islam on Raamatussa mainittu peto, joka valtaa Israelin ja pyrkii tuhoamaan juutalaisen kansan, ja tavoittelee maailman herruutta. Vain sokeat eivät näe tätä asiaa, sillä se on aivan ilmeinen. Mutta kuka rohkenee taistella tätä petoa vastaan? Kuka uskaltaa kritisoida sitä? Ei kovin moni, sillä islamin kritiikistä seuraa pahimmillaan kuolemanrangaistus ja ankaria kostotoimia jopa viattomia siviilejä kohtaan. Muslimit ovat juuri niitä, jotka tappavat pommeillaan ja luodeillaan lapsia ja äitejä ja vanhuksia, viattomia siviilejä. He ovat pedon kaltaisia, kun noudattavat uskontonsa puhtaimman muodon eli alkuperäisen islamin oppeja ja käskyjä. Profeetta Muhammad on heidän esikuvansa tässä kaikessa ja hän toimi juuri niin kuin tässä on kuvattu; Muhammad on käskenyt tappaa vääräuskoiset ja alistaa koko maailma islamin valtaan. Ja tällaista uskontoa sokea länsimainen vihervasemmisto ihailee ja edesauttaa sen leviämisen maailmaan.

Mainittakoon vielä lopuksi, että profeetta Muhammad kihlautui 6-7 vuotiaan lapsen kanssa ja yhtyi häneen sukupuolisesti, kun hän oli 9-vuotias: lapsen nimi oli Aisha. Islamin mukaan profeetan elämäntapa eli sunna on kaikkien muslimien ihanne. Niinpä islamissa on laillista mennä naimisiin alakouluikäisen tytön kanssa ja yhtyä tähän, kun hän on 9-vuotta vanha. Länsimaisessa lainsäädännössä tämä on kiellettyä ja kyseessä on lapseensekaantuminen eli pedofilia. Länsimaisen lainsäädännön ja oikeuskäsityksen mukaan profeetta Muhammad oli pedofiili eli lapsiin sekaantuja, kun hän yhtyi noin 51-vuotiaana 9-vuotiaaseen tyttölapseen. Islamin oppien mukaan Muhammad ei tehnyt tässä kuitenkaan syntiä vaan noudatti Allahin tahtoa. Aisha on islamin mukaan Jumalan yliluonnollisella tavalla tarkoitettu erityinen vaimo Muhammadille. Islamin lakien mukaan ei ole edelleenkään rikos mennä naimisiin tyttölapsen kanssa ja yhtyä häneen sukupuolisesti. Näin noudatetaan profeetan esikuvaa eli sunnaa ja toimitaan esimerkillisesti muslimien tapojen mukaan.

Miksi islam on Ilmestyskirjan peto?

On lukuisia syitä, miksi islam sopii parhaiten Ilmestyskirjan pedoksi. Luettelen niitä melkoisen määrän seuraavassa listassa.

 • Peto nousee merestä eli kansojen paljoudesta. (Ilm. 13:1; 17:15) Raamattu puhuu pääasiassa vain Raamatun maailmaan sijoittuvista kansoista, joiden keskipisteenä on Israel "maan napana" ja Jerusalemin kaupunki. Raamatussa ei puhuta nimeltä mainiten mitään nykyisestä Euroopan Unionista, Venäjästä, USA:sta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Afrikasta, Intiasta, Aasiasta tai Australiasta. Niinpä on hyvin huonosti perusteltua väittää, että Ilmestyskirjan peto kattaisi koko maailman tai että sen tärkeimmät valtiot tulisivat Euroopan Unionin alueilta.
 • Pedon tunnusmerkkejä ovat seuraavat eläimet, jotka edustavat seuraavia maita tai kansoja Raamatun kirjoituksissa (Ilm. 13:2; Dan. 7:1-6):
  • leijona on Babylon eli nykyinen Irak
  • karhu on Persia eli nykyinen Iran
  • pantteri/ leopardi on muinainen Aleksanteri Suuren Kreikka, jota vastaa nykyään lähinnä sen Pohjoinen valtakunta (Dan. 11) eli Turkin, Syyrian ja Libanonin muodostamat alueet
 • Psalmissa 83:1-9 mainitut kansat eivät ole historian tietojen mukaan koskaan yhdessä tuumin ja yhtä aikaa sotineet tai suunnitelleet sotimista Israelia vastaan, pyyhkäistäkseen juutalaisen kansan pois maan päältä. Jos kyseessä on profetia, niin se odottaa vielä täyttymystään. Ilmestyskirjan 17:12-18 mukaan nämä kymmenen kuningasta saavat lyhyeksi aikaa vallan yhdessä pedon kanssa lopun aikana. Ne eivät siis voi olla historiassa vaikuttaneita ja jo edesmenneitä Rooman keisareita tai Euroopan kuninkaita, niin kuin perinteisissä tulkinnoissa on esitetty. Ne eivät voi myöskään olla Euroopan Unionin tai muun maailman mahtivaltioita, koska Raamatun kielikuvat eivät kuvaa niitä vaan em. historiallisia valtoja Lähi-idässä ja Israelin lähistöllä. Psalmin 83 kuninkaat kuvannevat niitä kymmentä kuningasta, jotka saavat pedon kanssa vallan lyhyeksi aikaa lopun aikana, ja ne sijoittuvat maantieteellisesti Israelin naapuriin seuraavalla tavalla:
  • Edom: Kuolleenmeren itäpuolinen alue nykyisessä Jordaniassa.
  • ismaelilaiset: nykyisen Israelin eteläpuolinen alue Saudi-Arabian pohjoisosissa (ks. Albert Barnes).
  • Mooab: Kuolleenmeren kaakkoispuoliset alueet.
  • hagrilaiset: Jordanjoen itäpuolinen alue Israelin naapurina (ks. John Gill).
  • Gebal: Kuolleenmeren itäpuolelta etelään Petraa kohti sijoittuva alue (Barnes) tai vaihtoehtoisesti nykyisen Libanonin rannikolla sijainnut kaupunkivaltio.
  • Ammon: Kuolleenmeren itäpuolelle nykyiseen Jordaniaan sijoittuva lähinnä vuoristoinen alue.
  • Amalek: nykyisen Israelin ja Saudi-Arabian väliin sijoittuva alue, muinaisen Juudan kuningaskunnan eteläpuolinen alue ennen Arabian niemimaata.
  • Filistea: nykyinen Gaza ja sen lähiympäristö Välimeren rannikolla Israelin naapurissa.
  • Tyyro: nykyisen Libanonin rannikolla sijainnut kaupunkivaltio.
  • Assur tai oikeammin Assyria: nykyisen Syyrian, Turkin etelä- ja Irakin pohjoisosiin sijoittuva alue.
 • On tunnettu tosiasia, että muslimit vihaavat juutalaisia (ja kristittyjä ja ateisteja ja kaikkia vääräuskoisia), ja pyrkivät tuhoamaan Israelin valtion ja hävittämään juutalaisen kansan pois maan päältä. Erityisesti Iranin presidentti Mahmud Ahmadinejad on puhunut avoimesti Israelin tuhoamisesta mediassa, mutta sama pyrkimys on Libanonissa vaikuttavalla Hizbollahilla, Gazan Hamas-liikkeellä ja Egyptin Muslimiveljeskunnalla, jonka jäsenestä Mohamed Mursista tuli presidentti vuonna 2012. Onkin ihmeteltävää, miksi nimeltään kristityt Raamatun tutkijat ja opettajat vähättelevät muslimien osuutta lopun ajan vihassa ja hyökkäyksissä Israelia sekä juutalaisia vastaan! Sen sijaan väitetään, että nimeltään kristityt Euroopan Unionin kansat ja Venäjä sekä muu maailma tahtoisivat hävittää Israelin ja tuhota juutalaisen kansan, ja että jopa USA olisi mukana tässä hankkeessa, vaikka totuus on ilmiselvästi juuri päinvastainen! Ellei muu maailma suojelisi Israelia Yhdysvaltain ohella, olisivat arabit ja muslimit tuhonneet Israelin ja hävittäneet juutalaisen kansan jo aikoja sitten. Miten on niin vaikeaa ja jopa mahdotonta nähdä se totuus, joka on avoinna jokaisen silmien edessä?
 • Sakarjan kirjan 12. ja 13. lukujen pakanakansojen sodat Israelia vastaan sopivat mm. itsenäisen Israelin käymiin sotiin arabeja ja muslimeja vastaan mm. vuosina 1948, 1967 ja 1972. Israel ja Jerusalem ovat selviytyneet muslimien hyökkäyksistä, mutta vielä on edessä taisteluja, jotka johtavat lopulta Israelin ja Jerusalemin vallatuksi tuloon. Kolmasosa juutalaisista sai surmansa 2. maailmansodassa natsien keskitysleireillä (maailmassa oli silloin noin 18 miljoonaa juutalaista, joista noin 6 miljoonaa surmattiin). Toinen kolmasosa odottaa ehkä vielä surmatuksi tuloaan, mahdollisesti juuri se kolmasosa, joka mainitaan Ilmestyskirjassa. (Sak. 13:8ss.; Ilm. 9:18.) Yksi kolmasosa Israelista mahdollisesti pelastuu, mutta Jerusalem vallataan, sen naiset raiskataan ja puolet kaupungista viedään pakkosiirtolaisuuteen. (Sak. 14) Vallattujen kansojen naisten raiskaaminen on nykyään tyypillistä nimenomaan muslimeille, ei muille kansoille tai muiden uskontojen edustajille.
 • Riippumatta siitä, puhutaanko Hesekielin kirjan 38. ja 39. lukujen profetioissa Kristuksen tulemusta edeltävästä sodasta vai tuhat vuotta sen jälkeen tapahtuvasta viimeisestä kapinasta (Ilm. 20), tulevat profetiassa mainitut kansat muslimien nykyään hallitsemilta alueilta:
  • Hes. 38:2, Goog on sen prinssin nimi, joka asuu Googin maassa eli Maagogissa; hän on myös Mesekin päämies ja Tuubalin ruhtinas (Roos ei tarkoita Venäjää vaan se on hepreankielen sana, joka tarkoittaa päätä, päämiestä, ruhtinasta tai johtajaa). Magog, Mesek ja Tuubal sijoittuvat Hanoch ben Keshetin mukaan nykyisen Turkin alueelle. Jewish Encyclopedia sijoittaa Magogin Kaspianmeren länsi- ja eteläpuolelle Kaukasus-vuoristoon. Horace J. Wolf sijoittaa Tuubalin nykyisen Turkin pohjoisosiin ja Henry Wallace Mesekin Kaukasukselle tai nykyisen Armenian alueelle. Nämä alueet ovat joka tapauksessa nykyaikana pääosin muslimien hallinnoimia alueita ehkä Armeniaa lukuunottamatta.
  • Hes. 38:5, Persia, Etiopia ja Puut ovat nykyinen Iran, Sudan ja Libya tai vaihtoehtoisesti Somalia: kaikki tunnettuja ääri-islamilaisia valtioita, jotka vihaavat Israelia ja pyrkivät tuhoamaan juutalaisen kansan maan päältä.
  • Hes. 38:6, Goomer ja Toogarma sijoittuvat Hanoch ben Keshetin mukaan nykyisen Turkin alueelle ja Kaukasuksen eteläpuolelle. Oxford Bible Church sijoittaa sekä Goomerin että Toogarman nykyisen Turkin alueelle ja Kaukasuksen eteläpuoliselle alueelle. Onkin hyvin uskottavaa, että Israelia vastaan lopun aikana hyökkäävät kansat tulevat juuri näiltä alueilta, joissa islam on valtauskonto ja joissa alkuperäinen sotaisa islam nostaa uudelleen päätään ylös ennen kristuksen Jeesuksen toista tulemusta. On myös oletettavaa, että väärä profeetta tai antikristus tulee Turkista, sillä Danielin kirjan "pohjoinen kuningas" viittaa muinaiseen Seleukidien valtakuntaan, joka vaikutti sieltä käsin aina pyhään maahan ulottuviin sotaretkiin asti (Dan. 11).
  • Hes. 38:7-12 lukuisat kansat edellä mainittujen lisäksi ovat muslimikansoja, jotka hyökkäävät Israelia vastaan sen asuessa rauhassa omassa maassaan. Vain muslimit tahtovat avoimesti Israelin kansan ja juutalaisten tuhoa: eivät nimeltään kristityt kansat tai kommunistit tai mitkään muut kansat.
  • Hes. 38:13, Saba, Dedan ja Tarsis sijaitsivat Arabian niemimaan eteläosissa ja Punaisen meren rannalla, missä on nykyään Saudi-Arabia ja Jemen, vannoutuneita Israelin vihollisia ja muslimimaita molemmat.
 • Dan. 11:35-12:1 profetia ei ole useimpien Raamatun historian tuntijoiden mukaan vielä tapahtunut. On hyvin mahdollista, että lopun ajan Ilmestyskirjan peto ja väärä profeetta tulee Pohjoisen kuninkaan eli Seleukidien valtakunnan alueelta, joka sijoittuu nykyään Turkin tai Syyrian alueelle. Oman näkemykseni mukaan hän tulee Turkista. Meidän päivinämme (2011–2013) on tapahtunut ns. arabikevään muslimien kansannousu mm. Libyassa, Egyptissä ja Syyriassa. Sen seurauksena länsimaihin ja erityisesti Israeliin vihamielisesti suhtautuvat ääri-islamistit ovat nousseet valtaan ja ottaneet käyttöön sharia-lain, joka on tavoite jokaisessa muslimien hallinnoimassa maassa. Alkuperäisen sotaisan islamin ja muslimien nousu valtaan on ollut nähtävissä myös Turkissa, vaikka se hakeekin Euroopan Unionin jäsenyyttä. Danielin kirjan ennustuksen mukaan tämä "kuningas" hyökkää lopun aikana Egyptiin, mikä voisi kuvata äärimuslimien voittoa Egyptissä pitkään jatkuneen maltillisen ja Israeliin rauhanomaisesti suhtautuneen kauden jälkeen. Se, että Jordaniaan sijoittuvat Edom ja Mooab ja ammonilaisten pääosa säästyvät häneltä, voisi tarkoittaa sitä, että Jordania yhtyy vapaaehtoisesti hyökkäykseen Israelia vastaan eikä muiden muslimivaltojen tarvitse alistaa sitä sotaisalle islamille em. maiden tapaan. Pohjoisen kuningas perustaa hovitelttansa meren ja ihanan vuoren välille voisi kuvata sitä, että sotaisa islam on saanut päämajan Gazan kaistalta Jerusalemin ja Välimeren välissä. Sanomat idästä ja pohjoisesta, jotka säikyttävät petokuninkaan, voisivat kertoa Euroopasta ja Venäjältä sekä muslimien hallinnoiman Lähi-idän takaa idästä tulevista uhkakuvista, jotka uhkaavat sotaisan islamin valtakulkua ja hallintaa Israelissa. Vaikka tässä tulkinnassa on joitakin heikkouksia ja kyseenalaisia kohtia, ei se kumoa sitä, mitä edellä ja muualla on islamista Ilmestyskirjan petona tässä kirjoituksessa sanottu.
 • Ilmestyskirjan 13. ja 17. luvun pedolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Ne seitsemän sarvea ovat seitsemän kuningasta ja ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen eli portto eli Suuri Babylon istuu (Ilm. 17:1-12, portosta lisää hetken kuluttua). Seitsemän kuningasta viittaa mm. Novumin mukaan seitsemään historiassa hallinneeseen maailmanvaltaan, jotka ovat järjestyksessään Egypti, Assyria, Babylon, Meedo-Persia, Kreikka, Rooma ja islam. Nämä kaikki ovat valloittaneet Israelin valtion alueita ja riistäneet sen kansaa. Perinteisen tulkinnan mukaan lopun ajan peto on uudelleen henkiin heräävä Rooman valtakunta, mutta se ei mielestäni sovi Ilmestyskirjan kuvaukseen (17:9-11). Johanneksen saaman ilmoituksen mukaan viisi kuningasta oli menettänyt valtansa, yksi oli vallassa (Rooma) ja viimeinen ei ollut vielä tullut: se viimeinen on eittämättä islam ja sen alkuperäinen sotaisa muoto, jota profeetta Muhammad edusti. Lopun ajan peto on yksi näistä seitsemästä tai se nousee seitsemännestä, niin kuin sana voidaan ymmärtää. On historiallinen fakta, että islam oli (Raamatun) maailmanvalta 600-luvun lopusta aina ensimmäisen maailmansodan loppuun asti, jolloin Ottomaanien valtakunta (Turkista lähtöisin) kukistui. Tämä "pedon seitsemäs pää" sai kuolinhaavan, mutta parani, kun alkuperäinen sotaisa islam nousi ja nousee jälleen valtaan "Raamatun maailmassa". (Ilm. 13) "Peto nousee syvyydestä" (Ilm. 11:7; 17:8) eli se saa uudelleen vallan oltuaan sitä ennen kuoleman rajamailla ja tuhon partaalla. Se, että peto otetaan lopulta kiinni ja "joutuu kadotukseen", tarkoittaa sitä, että Kristus tuhoaa ja hävittää sotaisan islamin maan päältä tulemuksessaan. Hän tappaa samalla Israelia vastaan sotivat muslimien sotajoukot (Ilm. 21:19-21). Heitä on Ilmestyskirjan mukaan 200 miljoonaa, mikä on sotakuntoisten muslimisoturien määrä tänä päivänä. (Ilm. 9:16) Lopun ajan peto hyökkää nimenomaan Israelia vastaan ja sotii pyhien kansaa eli juutalaisia vastaan, ja voittaa heidät eli valtaa Israelin 3,5 vuoden ajaksi. (Dan. 11:35-12:1; Ilm. 9:13-21; 12:1-13:9) Sitten saapuu Jeesus ja tuhoaa Israelin viholliset. (Ilm. 19:13-21; Sak. 14:1ss.) Perinteisen tulkinnan mukaan peto on Euroopan Unioni tai yksi maailmanvaltio, jota antikristus johtaa. Ilmestyskirjan ja Raamatun mukaan peto hyökkää Eufrat-virran ylitse Israeliin (Ilm. 9:14; 16:12; Dan. 8:24-25), sillä Eufrat-joki alkaa Turkista ja kulkee Irakin lävitse Persianlahteen. On jokseenkin järjetöntä ajatella, että nämä hyökkäävät sotajoukot muodostuisivat nimeltään kristityistä Euroopan Unionin maista, USA:sta, Venäjästä ja kaikista maailman kansoista (ml. Afrikan, Etelä-Amerikan, Aasian ja Australian kansat). Nimenomaan USA ja kristityt ovat ainoita juutalaisten ja Israelin valtion puolustajia Israelin rinnalla muslimeja vastaan, jotka tahtovat avoimesti tuhota Israelin ja hävittää juutalaisen kansan maan päältä. Mistä siis johtuu, että muslimien osuutta lopun ajan petovaltakunnassa ja hyökkäyksessä Israelia vastaan väheksytään kristittyjen valtaosan tulkinnoissa?
 • Portolla tarkoitetaan Vanhassa testamentissa paria kohtaa lukuunottamatta aina Israelin ja Juudan kansaa tai Jerusalemin kaupunkia, kun sanontaa käytetään hengellisenä kielikuvana luopumuksesta (ks. hakusanat portto ja porto*). Onkin ihmeteltävää, miksi valtaosa kristityistä Raamatun tutkijoista ja opettajista on kokonaan hylännyt Israelin kansan ja Jerusalemin kaupungin mahdollisena vaihtoehtona, kun mietitään sitä, kuka tai mikä portto on. On uskottu sokeasti, että portto ja Suuri Babylon on Rooman kaupunki, koska se sijaitsee tunnetusti seitsemän vuoren tai kukkulan päällä. Raamatun syntyaikoina oli kuitenkin lukuisia kaupunkeja, jotka on rakennettu seitsemän vuoren tai kukkulan päälle. Yksi niistä on Jerusalem. Sikäli kuin "maan kuninkaat" ovat Lähi-idässä vaikuttavia kuninkaita tai juuri ne kymmenen kuningasta, joista Ilmestyskirja puhuu, sopii Jerusalem heidän pääkaupungikseen (Ilm. 17:18), sillä he tahtovat tehdä Jerusalemista muslimien ja Palestiinan ikuisen pääkaupungin. On lisäksi huomattava, että "maan kuninkaat" voi tarkoittaa Israelin tai Juudan kuningaskunnan kuninkaita, jotka ovat asuneet Jerusalemissa.
 • Ilmestyskirjan 13. luvussa mainitaan pedon merkki, joka laitetaan otsaan tai oikeaan käsivarteen (jj.13-18). Raamatussa tämänkaltaisella merkillä tarkoitetaan myönteisessä mielessä Jumalan sanan suurinta käskyä, jonka mukaan Israelin (ja kristittyjen) tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken. (5. Moos. 6:4-9) Tämä käsky tuli sitoa muistolauseeksi otsaan ja oikeaan käteen, mikä tarkoittaa sitä, että käsky tuli pitää aina mielessä (käsky otsassa) ja sen mukaan tuli jatkuvasti elää käytännön elämässä ja teoissa (käsky oikeassa kädessä). Hengellisesti tulkittuna pedon merkki otsassa tai oikeassa kädessä on väärä uskontunnustus eli muslimien shahada, joka kuuluu näin: "Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammed on Hänen sanansaattajansa". Tämä uskontunnustus on kumonnut Israelin uskontunnustuksen eli em. rakkauden suurimman käskyn. Lisäksi on huomattava, että muslimit ovat korvanneet Jumalan sanan ja lain omalla kirjallaan, Koraanillaan ja sharia-lailla, joka perustuu Koraaniin, islamin perimätietoon (hadithit) ja profeetta Muhammadin elämäntapaan (sunna). He ovat muuttaneet raamatullisen lepopäivän eli Herran sapatin (lauantain) perjantaiksi ja alkaneet oman ajanlaskunsa vuodesta 622, jolloin Muhammad muutti Mekasta Medinaan. Näin toteutuu Danielin kautta tullut profetia, jonka mukaan laki ja ajat annetaan pedon valtaan 3,5 vuodeksi; islamin laki ja ajanlasku otetaan silloin käyttöön Israelissa, kun se joutuu muslimien valtaan. (Dan. 7:25)
 • Osassa muslimien hallinnoimia alueita kielletään muita kuin muslimeja käymästä kauppaa: ostamasta ja myymästä. (Ilm. 13:13-18) Vain ne saavat ostaa ja myydä, jotka tunnustavat islamin uskontunnustuksen ja sanovat olevansa muslimeja. Jo nyt on tapahtunut niin, että esimerkiksi kristityiltä on kielletty kaupankäynti pohjoisessa Sudanissa, joka on muslimien hallinnoimaa aluetta. Osassa muslimimaailmaa on menty ja mennään vielä pidemmälle: siellä tapetaan ne, jotka eivät alistu alkuperäiselle sotaisalle islamille. (Ilm. 13:12ss.) Kreikankielisen sanan mukaan heidät mestataan lyömällä heidän päänsä miekalla poikki kaulasta. Vain muslimit harjoittavat edelleen tätä barbaarista tapaa teloittaa vääräuskoiset ja rikolliset. Näin ollen tämäkin sanan kohta sopii parhaiten muslimeihin, ei nimeltään kristittyyn tai ateistiseen muuhun maailmaan tai muihin eriuskoisiin maihin.
 • Pedon luvun sanotaan olevan 666, mutta kreikankielisessä Ilmestyskirjassa luku on ilmaistu kolmen kirjaimen avulla numeroiden puuttuessa kokonaan. (Ilm. 13:13-18) Yhden teorian mukaan kyse olisikin arabiankielisistä kirjaimista, jotka ovat käännettynä "miekat Allahin nimeen" eli "bismillah". Tämä lause on useissa muslimien kantamissa julisteissa, otsanauhoissa, lipuissa ja muissa viesteissä. Vaikka tämä tulkinta on kyseenalainen, ovat monet pitäneet Koraania pedon lukuna, koska sen pyhä luku on väitteiden mukaan 666.
 • Ilmestyskirjan 13. ja 17. lukujen mukaan lopun ajan peto on itse asiassa 7-päisen ja 10-sarvisen pedon yksi pää eli kuningas, joka sai kuolettavan haavan, mutta parani. Raamatun kielikuva voidaan ymmärtää siten, että kyse on Jumalalle vihamielisestä valtakunnasta, joka menetti valtansa joksikin aikaa, mutta saa sen uudelleen lopun aikana. Alkuperäinen sotaisa islam sopii sen vuoksi erittäin hyvin lopun ajan pedoksi eli siksi pääksi tai kuninkaaksi, joka sai kuolettavan haavan, mutta virkosi eloon eli nousi uudelleen valtaan ja kukoistukseen. On historiallinen tosiasia, että muslimien valtakautta jatkanut Osamien eli Ottomaanien valtakunta rapistui ja sai loppunsa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mutta alkuperäinen sotaisa islam on jälleen nostamassa päätään ylös, eli se on saamassa uudelleen vallan siellä, missä se aikoinaan valtaan nousi: lähinnä "Raamatun maailmassa".
 • Ilmestyskirjan 13. luvun "toinen peto" eli "väärä profeetta" voisi olla muslimien odottama Mahdi, jonka on määrä ilmestyä ennen viimeistä tuomiota ja muslimien ikuista valtaa maan päällä. Hän käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden, mikä voisi tarkoittaa sitä, että Mahdi käyttää kaikkea sitä sotilaallista ja poliittista valtaa, mikä alkuperäisellä sotaisalla islamilla oli profeetta Muhammadin elämän loppukaudella ja sen jälkeen, muslimien valloitusretkien aikana. Väärän profeetan tekemät ihmeet ja taivaasta lankeava tuli voivat kuvastaa valheellisia ihmetekoja (2. Tess. 2:8-12) ja raketteja, jotka satavat taivaasta alas kuin tuli. Johanneksen aikana tällaiset ilmestykset ovat näyttäneet suurilta ihmeiltä, vaikka ne meidän aikanamme ovat arkipäiväisiä tapahtumia sotaa käyvillä alueilla.
 • Se, että väärä profeetta saa ihmiset tekemään ensimmäisen pedon kuvan ja pakottaa heidät kumartamaan sitä, voi tarkoittaa hänen kykyään tehdä alkuperäinen sotaisa islam jälleen eläväksi, niin että ihmisten on alistuttava sen valtaan muslimien hallinnoimilla alueilla. Kreikankielen sana "eikon" voi tarkoittaa myös abstraktista kuvaa eli jonkin kaltaisuutta taideteoksen tai muun vastaavan kirjaimellisen kuvan lisäksi. Se, että kuva saa hengen ja puhuukin, voi kuvata sitä, että alkuperäinen sotaisa islam herää henkiin eli nousee uudestaan valtaan ja sanelee ihmisille, mitä heidän tulee tehdä ja miten heidän tulee elää. Lähes kaikissa kielissä on mahdollista sanoa jonkin uskonnon tai ideologisen suuntauksen puhuvan asioita, joita sen kannattajien odotetaan noudattavan. Esimerkiksi kristinusko sanoo, että miehellä saa olla kerrallaan vain yksi vaimo, mutta islam puhuu miehistä, joilla on lupa pitää montaa vaimoa yhtä aikaa. Yleisesti tunnettua on myös se, että evoluutioteoria puhuu geenimutaatioista ja luonnonvalinnasta, jotka ovat mahdollistaneet ensimmäisen ja ainoan bakteerin kaltaisen eliön kehittymisen asteittain vuosimiljoonien aikana nykyiseksi lajien paljoudeksi. Se, että kuva saa hengen ja puhuu, voi siis tarkoitta uskonnon tai ideologian heräämistä jälleen henkiin ja nousua uudelleen valtaan, niin että se puhuu kannattajilleen ja saa heidät toimimaan haluamallaan (uskonnon tai ideologian kehittäjän tarkoittamalla) tavalla.
 • Raamatussa tuliseen järveen heittäminen kuvaa lopullista tuhoa ja hävitystä. Kun peto ja väärä profeetta otetaan kiinni ja heitetään elävinä tuliseen järveen (Ilm. 19:19-21; Dan 7:12), tarkoittaa se näiden molempien lopullista tuhoa ja hävitystä. Peto voi tässä yhteydessä olla pelkästään ideologia ja uskonnollis-poliittinen järjestelmä, eikä sen tarvitse olla elävä ihminen, vaikka väärä profeetta elävä ihminen (mahdollisesti muslimien odottama Mahdi) onkin. Myös kadotukseen joutuminen kuvaa lopullista tuhoa ja hävitystä, ei ikuista tuskaa piinahelvetissä, johon uskominen on tullut kristinuskoon pakanauskonnoista juutalaisuuden ja katolisuuden kautta.

Lähteitä ja luettavaa

Sivun alkuun