Jesaja 9:5-6 selitys ja portto paljastettuna

Julkaissut Petteri Haipola  •  18.6.2016  •  Muokattu 28.3.2017

Jesaja:
9:5 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkisuuden isä, Rauhanruhtinas.
9:6 Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.

Korjasin tuohon vain yhden kohdan: Jeesus on "iankaikkisuuden isä", ei "iankaikkinen isä". Jopa kolmiyhteiseen jumalaan uskovien keskuudessa pidetään tärkeänä sitä, että ei sekoiteta toisiinsa Isää ja Poikaa. Jeesusta ei sanota Raamatussa Isäksi vaan ainoastaan Pojaksi. "Isä on Isä" ja "Poika on Poika" jopa kolminaisuusopin mukaan, mutta maallikot sekoittavat nämäkin käsitteet toisiinsa...

Jesaja ennustaa tuossa ihmislapsen syntymistä: poikalapsen syntymistä. Samoin ennustavat kaikki profeetat ennen häntä ja hänen jälkeensä. Israelin keskuuteen oli syntyvä poikalapsi, josta olisi tuleva ikuinen kuningas: kuningas, joka on ihminen, ei Jumala. Tämä kuningas on samalla se profeetta ja kristus, josta on profetiat Vanhan testamentin kirjoituksissa. Kaikki profetiat todistavat siitä, että kristus on oleva ihminen, ei kaikkivaltias Jumala ja kaiken luoja. (1Moos 3:15; 5Moos 18:15; 2Sam 7:8-17; Psa 2; 8; 22; 45; 68; 110; Jes 11:1-5; 53; 61:1-3; jne.)

Se, että pojalla on mahtavia nimiä, ei tee hänestä isän vertaista Jumalaa. Jopa Jumalan lähettämä enkeli sanoi nimekseen Jahve ja sanoi olevansa Elohim (Jumala), mutta oli silti vain Jumalan lähettämä enkeli. (2Moos 3: 1-15) Näemme tästä sen, että Jumalan lähettämä enkeli tai Jumalan pojaksi kutsuttu ihminen (2Sam 7:8-16) voivat käyttää Jumalan nimeä ja toimia Jumalan täydellä arvovallalla hänen valtuuttamanaan, mutta he eivät ole silti itse Jumala.

Sanoja "väkevä jumala" (eel gibboor) on käytetty trinitaarien mukaan rinnakkain muualla Vanhassa testamentissa vain Jumalasta (luojasta) puhuttaessa, mutta se ei todista sitä, että Jeesus olisi isän vertainen Jumala. Kyse on vain nimestä, ei siitä, että Jeesus olisi Jumala, jonka nimeä hän saa käyttää tai josta Jumalan nimeä käytetään. Ja vaikka sanayhdistelmää "väkevä jumala" ei olisi käytetty Raamatussa muista kuin Jumalasta, niin on sana "eel" kuitenkin myös mahtavista miehistä, sankareista, epäjumalista ja enkeleistä käytetty yleisnimi, ei Jumalan erisnimi. Kyse on siis tittelistä eli arvonimestä, ei siitä, että Jeesus olisi isän vertainen Jumala.

Jeesus ei ole "iankaikkinen isä" vaan "iankaikkisuuden isä". Näillä sanoilla kuvataan sitä, että Jeesuksen ylösnousemuksesta alkoi uuden liiton aikakausi ja Kristuksessa luotiin uusi ihminen (Efe 2; 4:20-24; 2Kor 5:17; Kol 3:10-11), joka on elävä iankaikkisesti eikä kuole enää koskaan. Iankaikkisuus/ iankaikkinen elämä tuli Kristuksen omien osaksi Jeesuksen ylösnousemuksen kautta: Jeesusta sanotaan "iankaikkisuuden isäksi" siitä syystä, että hänestä on alkanut Jumalan kansan iankaikkinen elämä. Kristus on kuolleista nousseiden joukossa esikoinen, niin että hänessä tulivat luoduiksi kaikki uudet luomukset: hänen kauttaan, hänessä ja häntä varten (Kol 1:15-23; Ilm 3:14). Jeesus on tämän uuden luomakunnan alku ja päämäärä, ensimmäinen ja viimeinen, niin kuin on kirjoitettu (Ilm 1:5, 17-18: 2:8; 3:14; 22:13).

Vaikka olisi oikein kääntää sanoilla "iankaikkinen isä", niin sekään ei todista Jeesuksen olevan isän vertainen kaiken luonut kaikkivaltias Jumala. Myös ihmisiä on kutsuttu "isäksi" Raamatussa, kun korostetaan heidän asemaansa kansan tai suvun päänä, kuninkaana ja hallitsijana. Aabrahamia, Iisakia ja Jaakobia kutsuttiin isäksi niin kuin myös kuningas Daavidia, jonka valtaistuin annettaisiin ikuisiksi ajoiksi Jeesukselle kristukselle, hänen pojalleen. (Joh 1:32-33; 4:12; 8:39 vrt. Jes 63:16; 64:8; 1Aik 29:10; 1Moos 48:15-16; 2Moos 3:3, 15-16) Jesajan kirjassa on sanottu syntistä ihmistä Jerusalemin asukkaiden ja Juudan isäksi, kun hän hallitsi kuninkaana kansaa. Sana "isä" on siten arvonimi, jota on käytetty myös ihmisistä eikä vain Jumalasta, kun nämä ihmiset edustavat Jumalaa hallitessaan kansaa tai sukua sen päämiehenä tai kuninkaana.

Jesaja:
22:20 Mutta sinä päivänä minä kutsun palvelijani Eljakimin, Hilkian pojan,
22:21 ja puetan hänen yllensä sinun ihokkaasi, vyötän hänet sinun vyölläsi ja panen sinun valtasi hänen käteensä, niin että hän on oleva isänä Jerusalemin asukkaille ja Juudan suvulle.
22:22 Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa; ja hän avaa, eikä kukaan sulje, ja hän sulkee, eikä kukaan avaa.
22:23 Minä lyön hänet vaarnaksi vahvaan paikkaan, ja hän tulee kunniaistuimeksi isänsä suvulle.
22:24 Hänen varaansa ripustautuu hänen isänsä suvun kaikki paljous, vesat ja versot, kaikki pienet astiat, maljat ja ruukut kaikki.
22:25 Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, pettää vahvaan paikkaan lyöty vaarna, se katkeaa ja putoaa, ja kuorma, joka oli sen varassa, särkyy. Sillä Herra on puhunut.

Eljakim on tässä esikuva Jeesuksesta, jolle on annettu Daavidin huoneen avain, ja hän avaa, eikä kukaan sulje, ja hän sulkee, eikä kukaan avaa. (Ilm 3:7) Vaikka kyse on Kristuksen esikuvasta, niin näitä samoja sanoja on käytetty silti myös Eljakimista, joka oli syntinen ihminen, sellainen kuin mekin olemme. Se, että Jumalan kansan kuningasta ja päämiestä sanotaan "isäksi" ei tee hänestä siten kaikkivaltiasta kaiken luojaa, vaikka puhuttaisiin Jeesuksesta, joka ei syntiä tehnyt. (1Piet 2:22) Jeesus on ihmislapsi, joka hallitsee ikuisesti kuninkaana, ja tätä ihmistä on kutsuttu "jumalaksi" siitä syystä, että hän edustaa Jumalaa siinä tehtävässään ja tuomitessaan kansaansa. (Hebr 1:8-9; Psa 45:7; 2Sam 7:8-16; 1Aik 17:13; Psa 89:20-38; Dan 7:13-14; Jes 9:5-6; 11:1, 10; Ilm 22:16; vrt. 2Sam 4:16; 7:1; 21:6; 22:8-9; 1Sam 2:25; Psa 82:1, 6; Joh 10:25-38)

Nämä asiat ovat niin mullistavia ja vaikeita ymmärtää, että Jumala antaa paljon aikaa käsittämiseen. Helvetin ja uskovien yhteydestä erotetuksi tulemisen pelko estää valittuja ja pyhiä hylkäämästä katolista harhaoppia kolmiyhteisestä jumalasta. Ole silti rohkea ja mieleltäsi avoin, niin että uskallat kyseenalaistaa seurakunnaltasi ja katolisilta isiltä perimäsi opin. Voit yllättyä siitä, mihin se johtaa ja mitä Raamatussa on näistä asioista todella kirjoitettu.

Miten jae Jes 9:5 tulisi kääntää?

Jesajan kirjan jae 9:5 on käännetty mahdollisesti väärin. John D. Keyser on kirjoittanut siitä selityksen Hope of Israel organisaation sivulla (12 Proofs the Messiah Did Not Pre-exist, Proof #11). Tarkempi käännös suomeksi kuuluisi suunnilleen näin:

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu ja hallitus on hänen harteillaan. Ja hänen nimekseen sanotaan neuvonantajan ihme ja väkevän Jumalan ja iankaikkisen isän tuomari, rauhan ruhtinas."

Riippumatta siitä, onko tuo käännös oikein tai väärin, niin se, että Jeesuksella on mahtavia nimiä, ei tee hänestä isän vertaista Jumalaa. Myös herran enkeliä on sanottu Jahveksi ja Jumalaksi, mutta hän on silti herran enkeli, ei Jumala itse. (2Moos 3:1-15; 23:20-23) Vaikka myös Jeesusta sanotaan Jahveksi ja Jumalaksi, niin se ei tee hänestä isän vertaista Jumalaa. Hän edustaa isänsä nimessä täysin valtuuksin Jumalaa niin kuin se enkeli, joka puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin. Myös ihminen voi edustaa Jumalaa tämän täysillä valtuuksilla ja ihmistä kutsutaan silloin jumalaksi. Tästä ovat esimerkkinä Israelin tuomarit ja Mooses, joka oli Jumalan lähettämä sanansaattaja faraolle sekä kansansa tuomari, vapahtaja, lunastaja ja päämies. (2Moos 4:16; 7:1; 21:6; 22:8-9; 1Sam 2:25; Psa 82:1-6; Joh 10:24-38; Apt 7:27, 35) Jeesusta kutsutaan Jumalaksi, koska hän on ihmisenä uuden liiton Jumalan kansan päämies, vapahtaja, lunastaja, tuomari ja kuningas, joka hallitsee ikuisesti. (Apt 5:31; Hebr 2:5-11)

Biblical Hermeneutics Beta sivustolla on käsitelty tätä jaetta otsikolla "To whom does El-Gibbor refer in Isaiah 9?" Sen mukaan kyse voi olla käännösvirheestä ja virhetulkinnasta, niin että nimen alkuosa "ihmeellinen neuvonantaja" viittaa poikaan, mutta muu osa viittaa isään Jumalaan.

"Hänen nimensä on oleva Ihmeellinen Neuvonantaja. Jumala on väkevä, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas."

Toinen vaihtoehto on se, että tässä ei puhuttaisi mitään pojan nimestä vaan pelkästään isästä Jumalasta, jonka poika tässä ja muualla ennustettu Israelin ikuinen kuningas olisi oleva. (2Sam 7:8-16; 1Aik 17:13; 22:10) Siinä tapauksessa jakeen käsiteltävänä oleva kohta tulisi kääntää seuraavasti:

"Ihmeellinen on neuvonantajana väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas."

Kolmas vaihtoehto on se, että pojalle annettu nimi kuvaa häntä Jumalan edustajana maan päällä hänen hallitessaan ja tuomitessaan kansaa iankaikkisena kuninkaana. Jumala on itse sanonut tätä ihmislasta jo aiemmin "jumalaksi" juuri siitä syystä. (Psa 45:7) Kyse on silti ihmislapsesta (j. 3), jonka Jumala oli herättävä ylös kuolleista ja antava hänelle ikuisen kuninkuuden maan päällä. (Psa 2) Varmaa on se, että juutalaiset eivät tulkinneet tätä jaetta profeettojen aikana eivätkä myöhemminkään siten, että Jumala itse syntyisi ihmiseksi niin kuin kolmiyhteisen jumalan opissa väitetään. Sen sijaan tämäkin kohta erottaa Jumalan ja hänen poikansa selvästi toisistaan, niin että vain tämän pojan isä on kaiken luonut kaikkivaltias Jumala, mutta poika on ihminen hänestä annettujen ennustusten mukaan. Tässäkin jakeessa ennustetaan vain ihmislapsen syntymistä, ei Jumalan inkarnoitumista.

Jae kuusi paljastaa sen, että vain isä on Jumala ja hänen poikansa iankaikkinen kuninkuus on Jumalan valinnan ja teon seurausta.

Jesaja:
9:5 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.
9:6 Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.

Jeesuksesta on tullut iankaikkinen kuningas vain siitä syystä, että Jumala on herättänyt hänet ylös kuolleista. Jeesus pysyy kuninkaana ikuisesti, koska ei kuole enää koskaan. Jumala on antanut pojalleen kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, niin että isä on näidenkin kohtien mukaan ainoa kaikkivaltias kaiken luoja ja Jeesus on vain ihminen, jolle Jumala on antanut vallan tuomita ja hallita iankaikkisesti tulevaa maailmaa, pelastettuaan hänet ensin ikuiselta kuolemalta herättämällä hänet ylös kuolleista. (Hebr 2:5ss.; 5:4-11; 13:20-21)

Huomaa, että myös Eljakimia on sanottu (pysyväksi) "Jerusalemin asukkaiden ja Juudan suvun isäksi", vaikka hän oli ihan tavallinen ihminen. (Jes 22:20-22) Ei siis pelkästään Jumalaa ole sanottu kansan isäksi vaan myös ihmistä, Israelin kuningasta, joka Jeesus on ikuisesti sen lisäksi, että hänen valtaansa on annettu myös pakanat. Sana "isä" on siten arvonimi Israelin kuninkaalle sen sijaan, että se olisi pelkästään Jumalasta käytetty nimi.

Jesaja:
22:20 Mutta sinä päivänä minä kutsun palvelijani Eljakimin, Hilkian pojan,
22:21 ja puetan hänen yllensä sinun ihokkaasi, vyötän hänet sinun vyölläsi ja panen sinun valtasi hänen käteensä, niin että hän on oleva isänä Jerusalemin asukkaille ja Juudan suvulle.
22:22 Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa; ja hän avaa, eikä kukaan sulje, ja hän sulkee, eikä kukaan avaa.
22:23 Minä lyön hänet vaarnaksi vahvaan paikkaan, ja hän tulee kunniaistuimeksi isänsä suvulle.
22:24 Hänen varaansa ripustautuu hänen isänsä suvun kaikki paljous, vesat ja versot, kaikki pienet astiat, maljat ja ruukut kaikki.
22:25 Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, pettää vahvaan paikkaan lyöty vaarna, se katkeaa ja putoaa, ja kuorma, joka oli sen varassa, särkyy. Sillä Herra on puhunut.

Keisarin uudet vaatteet ja maailman historian suurin huijaus

Katolisten isien pakanuudesta omaksuma ja edelleen kehitetty oppi kolmiyhteisestä jumalasta ja Jeesuksesta isän vertaisena Jumalana on maailman historian suurin huijaus, jonka takana on valheen henki eli saatana. Suuri Babylon eli kaikkien porttojen äiti perustuu katoliseen uskontunnustukseen. Sitä tunnustavat lähes kaikki nimeltään kristityt ihmiset. Siinä tunnustetaan uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen. Paholainen on saanut eksytettyä jopa valitut, sillä katolisessa uskossa (portossa) on muutamia Jumalan kansaan kuuluvia valittuja ja pyhiä, joita Jumala kutsuu ulos näinä viimeisinä hetkinä ennen Kristuksen tulemusta. (Ilm 17-18)

Kun kolmiyhteisen jumalan oppi paljastui minulle vähän kerrassaan vuosien tutkimisen jälkeen, niin silmäni avautuivat. Näin Suuren Babylonin ja porton täysin alastomana edessäni. Minulle kävi niin kuin "Keisarin uudet vaatteet" sadun tyhmille keisarin ylistäjille. Seisoin ensin kadun varrella ja ihastelin muiden joukossa hänen ihmeellisen kauniita vaatteitaan hänen kulkiessaan juhlasaattueensa kärjessä maanpäällisen Jerusalemin katuja pitkin. Petolliset räätälit olivat kutoneet ne hänelle erikoisesta kankaasta, jonka vain viisaat ihmiset pystyivät näkemään. Tyhmät ihmiset eivät voisi nähdä sitä kangasta, joten kaikki ihmiset sanoivat näkevänsä sen kankaan ja siitä kudotut vaatteet, jotta eivät paljastuisi tyhmiksi muiden silmissä.

Tämä on kuva katolisten isien kehittämästä kolmiyhteisen jumalan opista, jonka todeksi tunnustamista pidetään kristikunnassa yleisesti pelastumisen ehtona. Portto on puettu Kristuksen lahjavanhurskauden sijasta tällä opilla ja muilla harhaopeilla, niin että siihen kuuluvat sielut paljastuvat Karitsan häissä ja heidät heitetään sieltä ulos, koska heillä ei ole juhlavaatteita yllään. (Matt 22:1-14; Ilm 19:7-8) Kangas, jonka vain "viisaat" voivat nähdä, on katolista harhaoppia. Petolliset räätälit ovat katolisia isiä ja seurakuntiemme johtajia, jotka ovat kutoneet kokoon ihmisten käskyjä ja epäraamatullisia oppeja, koska eivät tunne meidän herraamme Jeesusta kristusta ja hänen isäänsä, Jumalaa: meidän isäämme ja meidän Jumalaamme. (Joh 20:17; Ilm 3:12) Jeesus on sanova heille: "Menkää pois minun edestäni te vääryyden tekijät, sillä minä en ole koskaan tuntenut teitä!" (Matt 7:21-29)

Näin käy niille, jotka tuomitsevat väärin lähimmäisiään pelkästään sen perusteella, että joku ei suostu tunnustamaan katolista uskoa kolmiyhteiseen jumalaan, joka on harhaoppia. Näin käy niille, jotka ovat paatuneita ja eksyttävät katolisten isien opeilla vilpittömiä totuuden etsijöitä, Jumalan lapsia. Vilpittömästi opissa erehtyneet pelastuvat, kun panevat turvansa yksin Jumalan armoon ja Kristukseen Jeesukseen: syntien sovitukseen ja Jumalaan, joka kuolleet herättää (niin kuin on herättänyt myös oman poikansa Jeesuksen).

Vilpittömät uskovaiset voi tunnistaa kolmiyhteiseen jumalaan uskovien keskuudessa siitä, että he eivät opeta kolmiyhteisen jumalan oppia tai Jeesuksen jumaluutta, ja he kohdistavat rukouksensa aina isälle Jumalalle herran Jeesuksen kristuksen nimessä, ja puhuvat isästä ja pojasta ja pyhästä hengestä samalla tavalla kuin Raamatussa on näistä kolmesta puhuttu. Katolisessa harhassa olevat vääntävät sanoillaan vinoon kirjoituksia omaksi kadotuksekseen ja eksyttävät muitakin villitsevien henkien vaikutuksesta harhaoppisiin perusteluihinsa.

On tuleva aika ja on aika jo nyt, jolloin kolmiyhteiseen jumalaan uskovat alkavat tentata yhteisöjensä jäseniä ja vaatia heiltä uskon tunnustamista kolmiyhteiseen jumalaan. Jos joku ei siihen suostu, niin hänet erotetaan yhteisöstä niin kuin joku paha. Luopiokirkko eli portto palaa alkujuurilleen ja alkaa vainota Jumalan lapsia, jotka todistavat oikein Jumalasta ja hänen pojastaan ihmisestä kristuksesta Jeesuksesta.

Oletko huomannut sitä, miten hienoja perusteluja ja ihmisten järkeilyä on esitetty kolmiyhteisen jumalan opin tueksi? Puhutaan veden kolmesta eri olomuodosta: neste eli juokseva vesi, kiinteä muoto eli jää ja kaasu eli vesihöyry. Aineen kolme eri olomuotoa, mutta silti yksi ainoa aine. Jumalan kolme eri persoonaa, mutta silti yksi ainoa Jumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. "Jumala ilmoittaa itsensä kolmena eri persoonana, mutta on silti yksi ainoa Jumala." Puhutaan siitä, miten Jumalasta syntynyt on Jumala ja sanotaan Jeesuksen olevan isän vertainen Jumala, koska hän on Jumalan ainosyntyinen Poika. Perustellaan kolmiyhteisen jumalan oppia biologisen perinnöllisyyden kautta. Verrataan Jumalan kolmea eri persoonaa kreikkalaisen teatterin näyttelijän naamioihin: yksi ja sama näyttelijä, kolme eri naamiota ja kolme eri roolia. Isä ja Poika ja Pyhä Henki!

Huomaatko, että nämä perustelut eivät ole peräisin Raamatusta vaan ovat ihmisten järkeilyä ja johtavat totuuden etsijöitä harhaan? Jumala ei ole ainetta, hän ei lisäänny biologisesti eikä Jumala näyttele erilaisia rooleja vaan hän on Raamatun mukaan yksi ainoa isä, eikä ketään muuta ole Jumalana hänen rinnallaan (5Moos 5:34, 39; Jes 42:1-8; Mar 12:28-34; Joh 17:3; Apt 4:24-31; 17:22-31; Room 16:25-27; 1Kor 8:4-6; Efe 4:4-6; 1Piet 1:10-11; Jda 1:24-25; Ilm 4:8-11, jne.)

Kolmiyhteiseen jumalaan uskovien perustelut saattavat kuulostaa hienoilta, mutta ne johdattavat kuulijoita harhaan, pois Raamatun kirjoitusten ilmoittamasta totuudesta koskien Jumalaa ja hänen poikaansa Jeesusta kristusta, Nasaretilaista. Kun sanotaan, että vain ne ymmärtävät kolmiyhteisen jumalan oppia ja voivat tunnustaa Jeesuksen olevan isän vertainen Jumala, joissa on "Pyhä Henki" ja jotka ovat saaneet opetusta Jumalalta, niin kovin harvat uskaltavat olla tunnustamatta sitä totuudeksi, vaikka kukaan ei todellisuudessa sitä oppia ymmärrä! Se oppi on sisäisesti ristiriitainen ja Raamatun kirjoitusten vastainen, joten sitä on mahdoton kenenkään ymmärtää! Se on vain sokeasti uskottava ja tunnustettava todeksi "tai muuten joutuu helvettiin!" Huomaatko nyt, miten sinua ja meitä kaikkia on huijattu oikein kunnolla vuosisatojen ajan!

Petolliset räätälit ovat saaneet kansan uskomaan, että keisarilla on uudet hienot vaatteet, jotka vain "Pyhästä Hengestä osalliset" ja "viisaat" pystyvät näkemään. Muut ovat tyhmiä ja osattomia Jumalan hengestä. Muut ovat antikristuksen hengessä vaeltavia eksyttäjiä ja totuudesta eksyneitä sieluparkoja. Totuus on kuitenkin päinvastainen. Ne ovat paholaisen eksyttämiä, jotka tunnustavat todeksi epäraamatullisen kolmiyhteisen jumalan opin. Ne ovat eksyttäjiä, jotka opettavat "Jumalan sanan totuutena" kolmiyhteisen jumalan oppia ja sanovat Jeesuksen olevan isän vertainen Jumala ja kaikkivaltias kaiken luoja yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa.

Tarvitaan pieni poika huutamaan kadun varrelta ääneen julki totuus: "Keisarilla ei ole lainkaan vaatteita! Keisari on alasti!"

Suuri Babylon on kokonaan alasti ja ilman vaatteita! Portto on paljastunut Jumalan kansan silmille ja sen alastomuuden häpeä on kaikkien nähtävänä, jotka uskovat Jumalan sanan ilmoituksen, kun enkeli julistaa keskitaivaalta sen iankaikkisen evankeliumin, jonka sanoma on väärentämätöntä ja alkuperäistä Jumalan sanan totuutta! (Ilm 14:6-8)

Osta sinäkin totuutta äläkä myy sitä väärästä rahasta. Älä etsi ihmisten suosiota ja kunniaa! Uskalla olla erilainen. Ole rohkea ja pidä totena Raamatun kirjoitukset katolisten isien keksimien tarujen sijasta!

Osta totuutta, tulessa puhdistettua, puhtaampaa kuin jaloin hopea, seitsenkertaisesti puhdistettua Jumalan sanaa. Älä pidä sokeasti totuutena pastoroitua ja väärennettyä sanaa, joka ei ole Raamatun kirjoitusten kanssa yhtä pitävää. Osta totuutta ilmaiseksi ja rahatta! Avaa silmäsi ja näe, mitä on silmiesi edessä! Avaa korvasi ja kuule, mitä Jumalan henki seurakunnalle sanoo!

Ota vaarin itsestäsi, että et kulkisi ilman vaatteita ja että alastomuutesi häpeää ei nähtäisi! Jeesus tulee kuin varas yöllä: oletko varma, että pääset Karitsan häihin, jos pelastumisesi ehto on pitää totena kolmiyhteisen jumalan oppi, niin kuin se katolisessa uskossa oleville pelastumisen ehtona on? (Ilm 3:18-22; 16:13-15)

Kuule, mitä pieni poika kadun varrelta huutaa! Se on kaikille ilmeinen totuus, jos uskallat sen vain tunnustaa. Suuri Babylon on kokonaan alasti ja ilman vaatteita! Portto on paljastunut Jumalan kansan silmissä ja se lähtee siitä ulos!

Suuri Babylon ja portto on rakennettu katolisen uskontunnustuksen varaan, jota lähes koko nimeltään kristitty maailma pitää totuutena ja sielujen pelastumisen ehtona. On tullut aika hylätä kolmiyhteisen jumalan harhaoppi ja lähteä ulos portosta. Se, joka on Jumalasta, kuulee Jumalan äänen. Se, joka ei ole Jumalasta, ei kuule meitä.

Myös lapsi voi ymmärtää ja pelastua uskomalla totuuden sanaa

Pelastukseen tarvittava opetus on niin yksinkertaista Jumalan sanaa, että lapsikin voi sen ymmärtää. Lapsi ymmärtää sen, kun hänelle kerrotaan Jeesuksesta, joka syntyi ihmiseksi äidistään Mariasta. Lapsi ymmärtää sen, että Jeesus kasvoi aikuiseksi ja totteli aina vanhempiaan, niin että ei tehnyt koskaan mitään pahaa (syntiä). Lapsi ymmärtää sen, että Jumala on näkymätön henki, joten Jeesus ei ole Jumala, koska hänet voidaan nähdä. Lapsi ymmärtää sen, että Jeesus on ihminen. Lapsi ymmärtää sen, että ihmistä sanotaan Jumalan kuvaksi, jos ihminen ei tee mitään pahaa. Lapsi ymmärtää, että Jeesus on ihmisenä Jumalan kuva, koska ei tehnyt koskaan mitään pahaa.

Lapsi ymmärtää, että Jeesus rakastaa ihmisiä eikä tahdo heidän kuolevan ja jäävän ikuisesti hautaan. Lapsi ymmärtää, että Jeesus tahtoi ihmisten heräävän kuolleista ja nousevan ylös haudoista kiltteinä ja hyvinä ihmisinä, jotka eivät tee enää ikinä pahaa. Lapsi ymmärtää, että Jeesus kuoli sen vuoksi ristillä, että uskoi Jumalan herättävän hänet ylös kuolleista. Lapsi ymmärtää, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja tämä nousi ylös haudasta eikä kuole enää koskaan. Lapsi ymmärtää, että ne jotka uskovat Jeesukseen, nousevat myös ylös haudoistaan ja elävät ikuisesti onnellisina, koska eivät tee enää ikinä pahaa sen jälkeen.

Lapsi ymmärtää sen, että Jeesus on mennyt isän tykö taivaaseen ja häntä ei voida nähdä tällä hetkellä, koska hän on poissa näkyvistä isän tykönä. Lapsi ymmärtää, että Jeesus tulee jonakin päivänä takaisin maailmaan ja hänet voidaan nähdä. Lapsi ymmärtää, että Jumala tekee Jeesuksesta kuninkaan, jota kaikki ihmiset tottelevat. Lapsi ymmärtää, että Jeesukseen uskoneet ihmiset heräävät ylös silloin, kun Jeesus tulee takaisin ja he saavat auttaa Jeesusta hänen hallitessaan kuninkaina tätä maailmaa.

Lapsi ymmärtää, että Jumala on tehnyt Jeesuksesta tuomarin, joka tuomitsee ihmisiä oikein heidän tekojensa mukaan. Lapsi ymmärtää, että pahat ihmiset ja petturit eivät saa elää ikuisesti Jeesuksen ja häneen uskovien kanssa vaan heidän on kuoltava ja kadottava näkyvistä, niin että heitä ei ole enää siinä maassa, jossa Jeesus ja häneen uskovat elävät ikuisesti onnellisina maan päällä.

Evankeliumin perussanoma on näin yksinkertaista. Lapsikin voi sen ymmärtää. Mökin mummo ymmärtää sen, mutta jos kerrot heille kolmiyhteisestä Jumalasta ja sanot, että Jeesus on Jumala ja ihminen yhtä aikaa, ja Jumala on kolmiyhteinen Isä ja Poika ja Pyhä Henki, niin lapsi ja mökin mummo eivät enää ymmärrä sellaista evankeliumia. Ei sitä sen puoleen kukaan muukaan ymmärrä, mutta se on silti tunnustettava todeksi ja uskottava siihen sokeasti, tai muuten joutuu helvettiin. Näin katolisessa uskossa olevat sanovat. Mieti nyt sitä, onko tuollainen evankeliumi ja uhkailu Jumalan antamaa vai ihmisten keksimää?

Niin – lapsi ei voi ymmärtää kolmiyhteisen jumalan oppia, mutta voi pitää totena eli uskoa sen, mitä hänen vanhempansa hänelle "totuutena" sanovat. Lapsi uskoo, että hänen omat vanhempansa puhuvat aina totta tällaisissa asioissa. Sen vuoksi muslimien lapset uskovat islamin uskoon, buddhalaiset Buddhaan, hindut hindulaisuuteen ja ateistit ateismiin. He eivät ymmärrä niitä asioita, joihin uskovat, mutta pitävät niitä totena, koska heidän omat vanhempansa ovat sanoneet niiden olevan totta. Sen vuoksi myös kolmiyhteiseen jumalaan uskovien omat lapset voivat sanoa sitä oppia totuudeksi, vaikka eivät sitä ymmärrä, niin kuin eivät heidän vanhempansakaan sitä ymmärrä. Opetuksen ei tarvitse olla ristiriidatonta ja järkevää, että sitä voidaan pitää totena. Pelko riittää siihen, että jotakin oppia pidetään totena, kun ei uskalleta ajatella toisin.

Paavali ei kehottanut uskovaisia olemaan lapsia ymmärrykseltään vaan lapsia pahuudessa. (1Kor 14:20) Ymmärrykseltä meidän tulee olla täysi-ikäisiä. Niinpä me ymmärrämme sen, että sisäisesti ristiriitainen ja Raamatun kirjoitusten vastainen oppi kolmiyhteisestä jumalasta ei voi olla mitenkään totta. Katoliset isät ovat sen keksineet ja kehittäneet sitä pakanoiden vastaavista opeista. He ovat olleet pahoja ja vainonneet eri tavalla uskovia: Jumalan lapsia on erotettu kirkosta ja tapettu sen vuoksi, että he eivät ole voineet tunnustaa yhteistä katolista uskoa kolmiyhteiseen jumalaan, johon eivät ole uskoneet.

Huomaatko, miten vielä nykyään erotetaan yhteydestä ne, jotka ovat hylänneet kolmiyhteisen jumalan opin ja sanotaan meidän joutuvan helvettiin? Kolmiyhteiseen jumalaan uskovat ihmiset toimivat saman valheen ja murhan hengen vaikutuksen alla, jonka vaikutuksesta katoliset isät oppinsa kehittivät. Hylkää se harhaoppi, niin he erottavat sinut keskuudestaan niin kuin jonkun pahan. Mikään muu ei muutu elämässäsi kuin se, että et pidä enää totena epäraamatullista oppia. Voit jatkaa samanlaista pyhää elämää kuin elit sitä ennen, mutta portosta eroamisen jälkeen olet vapaa sen synneistä ja vastuusta, jonka sitä oppia kannattavat ja Jumalan lapsia väärin tuomitsevat joutuvat kantamaan. He tekevät kaikesta tiliä meidän herramme Jeesuksen kristuksen edessä, niin kuin mekin, jotka todistamme hänestä ja hänen isästään Jumalasta oikein, Raamatun ilmoittamalla tavalla.

Niin – lapsi voi ymmärtää sen, että meillä on yksi ainoa Jumala, isä, josta kaikki on saanut alkunsa ja joka on meidän kaikkien isä. Näin myös Raamatussa sanotaan: niin on kirjoitettu. Lapsi voi ymmärtää sen, että Jeesus kristus, Nasaretilainen, on ihminen, mutta ei ole Jumala, koska hänen isänsä ja meidän isämme on yksin ainoa Jumala aivan niin kuin Raamattuun on monessa eri kohdassa kirjoitettu. Mutta lapsi ei voi ymmärtää kolmiyhteisen jumalan oppia ja sen tyhjiä järjen päätelmiä, jotka katoliset isät ovat nostaneet esiin Jumalan tuntemista vastaan. Sen yhden ainoan Jumalan, jota sanotaan Raamatussa isäksi, ja jonka poika herra Jeesus kristus on.

Hän, ihminen kristus Jeesus, syntynyt Beetlehemin kaupungissa äidistään Mariasta.

Hän, joka ei tehnyt ihmisenä koskaan syntiä.

Hän, joka kasvoi iässä ja viisaudessa Nasaretin kaupungissa ja jota kutsutaan sen vuoksi Nasaretilaiseksi.

Hän, joka antoi itsensä viattomana ihmisenä uhriksi Jumalalle syntiemme sovitukseksi.

Hän, jonka Jumala herätti ylös kuolleista lupauksensa ja ennustusten mukaan.

Hän, jonka Jumala otti luokseen ylös taivaaseen ja on tuleva sieltä alas tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.

Hän, ihminen kristus Jeesus, jota Jumalan ainoaksi pojaksi sanotaan, koska profeetat ja laki ovat ennustaneet vain hänestä tulevana kristuksena ja herrana.

Lapsikin voi ymmärtää väärentämätöntä Jumalan sanan totuutta, niin että voi pitää sitä totuutena. Jos joku ei voi ymmärtää kuulemaansa sanaa, niin miten sitä voisi sanoa "varmaksi totuudeksi"? Jos joku sanoo kolmiyhteisen jumalan opin olevan varmasti totta, mutta ei ymmärrä sitä, niin hän sanoo katolista uskoa totuudeksi, vaikka se on harhaoppia ja sen kautta on annettu maailmalle väärä todistus Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta. Katolisen kirkon kautta on annettu myös väärä kuva Jumalasta, kun on väitetty Jumalan olevan ikuisen piinahelvetin opin takana. Miten Jumala suhtautuu siihen, että hänestä ja hänen pojastaa on todistettu väärin ja annettu väärä kuva hänestä ja hänen säätämästään tuomiosta, iankaikkisesta rangaistuksesta?

Anna nyt itsellesi aikaa ja tutki kaikessa rauhassa sitä, mitä Raamatussa on näistä asioista todella kirjoitettu. Jos huomaat erehtyneesi pitämään totena katolisten isien harhaoppia, niin voit hylätä sen. Se on ainoa tapa lähteä ulos Suuresta Babylonista ja erota portosta: vapautua sen syntien osallisuudesta. (Ilm 17-18) Kuule siis se, mitä Jumalan henki seurakunnalle sanoo ja ojentaudu sen mukaiseen opetukseen ja elämään. Aamen, tule herra Jeesus!

Luettavaa

Sivun alkuun