Johannes 2:13-25 selitys

Julkaissut Petteri Haipola  •  21.8.2016  • 

Jakeiden Joh 2:19-20 ja Joh 2:25 selitykset.

Johanneksen evankeliumi:
2:13 Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin.
2:14 Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa.
2:15 Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon.
2:16 Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi."
2:17 Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut."
2:18 Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet?"
2:19 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä."
2:20 Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?"
2:21 Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä.
2:22 Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut; ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut.
2:23 Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki.
2:24 Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sentähden että hän tunsi kaikki
2:25 eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on.

Tätä kohtaa on käytetty kolmiyhteisen jumalan opin perusteluna ja sanottu, että Jeesus kristus on Jumala, koska hän pystyi herättämään itsensä kuolleista. Tässä kohdassa ei kuitenkaan sanota kumpaakaan asiaa: sitä, että Jeesus on Jumala (iankaikkinen kaikkivaltias luoja) ja sitä, että Jeesus herätti itsensä kuolleista. Ensimmäiselle väitteelle ei löydy mitään tukea Raamatun muista kirjoituksista ja toinen väite on tarkoituksellinen virhetulkinta, jolla kumotaan kaikki muut kohdat, joissa tästä samasta asiasta on puhuttu Raamatussa.

Heprealaiskirje todistaa, että Jeesus kristus ei voinut pelastaa ihmisenä itse itseään eikä sitä tehnyt myöskään hänen oletettu "jumalallinen luontonsa", jonka kautta kolmiyhteiseen jumalaan uskovat perustelevat tätä näkemystään. Jeesus uhrasi ihmisenä rukouksia isälleen Jumalalle, joka ainoana pystyi hänet kuolemasta pelastamaan.

"Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden." (Hebr 5:7)

Jeesus ei pelastanut Jumalana itse itseään vaan hänen isänsä herätti hänet ylös kuolleista, niin kuin on kirjoitettu monissa Raamatun kohdissa.

Hebrealaiskirje:
13:20 Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän herramme Jeesuksen,
13:21 hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

Johanneksen kirjeen toisen luvun kuvaus temppelin hajottamisesta ja pystyttämisestä näyttäisi olevan ristiriidassa sen kanssa, että Jeesus tarvitsi isää pelastamaan hänet kuolemasta. Samoin on sanottu siitä kohdasta, jossa Jeesus sanoi saaneensa isältään vallan tai oikeuden saada takaisin elämänsä, jonka hän oli luovuttava ristillä isän haltuun. (Joh 10:17-18) Suomensin tuon kohdan oikein tähän.

Jeesus ei sanonut, että hän voi "ottaa" elämänsä takaisin vaan hän sanoi, että hänellä on oikeus saada se takaisin, sillä sen käskyn hän on saanut isältään. Isän käsky ei ollut se, että Jeesus pelastaisi itsensä kuolemasta vaan se käsky oli antaa elämä lunnaiksi monien edestä ja isä olisi se, joka oli herättävä poikansa ylös kuolleista. Jeesus ei pelastanut itse itseään vaan hänen isänsä pelasti hänet kuolemasta, niin kuin on kirjoitettu.

Miksi Jeesus sitten sanoi ne sanat, jotka Johannes on tallettanut ja joihin myös muut evankeliumit viittaavat? (Matt 26:61; Mar 15:29; Joh 2:19-20) Oletetaan ensin, että Jeesus olisi todella voinut pelastaa itsensä kuolemasta, niin kuin on väitetty hänen tehneen, koska hän on Jumala. Jumala ei toisaalta tarvitse ketään pelastamaan itseään kuolemasta, koska Jumala ei voi kuolla, joten koko aiheen tarkastelu tästä näkökulmasta käsin on siten turha. Sen sijaan voisi olla ainakin teoriassa mahdollista, että Jumala olisi antanut Jeesukselle vallan nousta ylös kuolleista, mutta se ei todistaisi Jeesuksen olevan Jumala. Se todistaisi hänen saaneen sen vallan isältään Jumalalta niin kuin hän on saanut isältään kaiken muunkin, elämästä ja sen alusta lähtien. (Joh 5:26; Hebr 2:10-11)

Toinen selitys sille, miksi Jeesus kuvasi noilla sanoilla ruumiinsa ylösnousemusta, on se, että hän ei tarkoittanut sanojaan tulkittavan kirjaimellisesti. Kyse on kielikuvasta ja vertauksesta, jonka kautta hän ilmoitti jo etukäteen saaneensa tietää, että isä oli herättävä hänet ylös kuolleista. Vaikka Jeesus ei sano evankeliumien teksteissä kertaakaan sitä, että isä on herättävä hänet ylös kuolleista, niin se ajatus sisältyy kuitenkin hänen käyttämiinsä verbeihin, joiden mukaan hän oli heräävä kuolleista tai nouseva kuolleista.

Apostolit vahvistavat omilla sanoillaan sen, että isä Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista ja he todistivat aivan varmasti oikein tästä asiasta. (Apt 2:24, 32; 3:15, 26; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30, 32, 34, 37; 17:31; Room 4:24-25; 6:9, 7:4; 8:11, 34; 10:9; 1Kor 6:14; 10:22; 15:15-17; 2Kor 4:14; Efe 1:20; Kol 2:12; 1Tess 1:10; 2Tim 2:8; Hebr 5:7; 13:20-21; 1Piet 1:21) Ei ole epäilystäkään siitä, että apostolit ymmärsivät Jeesuksen sanat temppelin tuhoamisesta ja jälleen rakentamisesta siten, että isä Jumala oli herättävä poikansa ylös kuolleista sen sijaan, että Jeesus olisi pelastanut itse itsensä kuolemasta, koska on kaikkivaltias Jumala.

Jaetta Joh 2:25 on käytetty todisteena siitä, että Jeesus on isän vertainen Jumala, koska tietää kaiken. Tässä on käytetty kuitenkin sanaa "kaikki" rajallisessa merkityksessä, ei absoluuttisessa merkityksessä. Jeesus tiesi kaiken, mitä ihmisessä on: hän siis tunsi ihmiset läpikotaisin ja pystyi paljastamaan heidän sydämensä salaisuudet, koska hänen isänsä ilmoitti ne hänelle, niin kuin ilmoittaa vastaavia salaisuuksia palvelijoilleen profeetoille. (Joh 4:15-19; 1Kor 14:24-25)

Sanaa "kaikki" on käytetty samalla tavalla rajallisessa merkityksessä, kun Johannes sanoi opetuslasten tietävän kaiken. (1Joh 2:20 sanatarkasti: "te tiedätte kaiken") Raamatussa on monia muitakin kohtia, joissa on käytetty sanaa "kaikki" rajallisessa merkityksessä, jolloin se tarkoittaa jotakin tiettyä joukkoa ja kaikkia sen jäseniä, ei Jumalaa ja kaikkia luotuja tai asioita maailmassa. (Mark 1:5; Luuk 2:1; Room 5:18; 11:32; Tiit 2:11; Ilm 13:16; vrt. 20:4; 2Sam 7:14; Jer 26:8)

Jeesus kristus syntyi ihan tavalliseksi poikalapseksi, jonka oli opittava puhumaan ja kirjoittamaan. Jeesus varttui iässä ja viisaudessa ja armossa Jumalan ja ihmisten silmien edessä. (Luuk 1-3) Jeesuksella oli ihmisenä oma tahto, joka on eri kuin hänen isällään tai hänen oletetulla jumalallisella luonnollaan. (Matt 26:39-44) Jeesus ei tiennyt oman tulemuksensa päivää, joten hän ei tiennyt edes aikuisena kaikkea, puhumattakaan siitä, että olisi tiennyt kaiken vauvana, pienenä poikana tai nuorukaisena ollessaan.

Koko väite Jeesuksen kahdesta eri luonnosta on keinotekoinen ja se on kehitetty vain sitä varten, että uskovaiset eivät huomaisi Jeesuksen olevan ihmisenä Jumalasta erillinen olento, jolla on oma tahto, ajatukset, mieli, tunteet, tieto ja muisti, jotka ovat eri kuin Jumalalla. Kristuksen kaksiluonto-oppi on tehty selittämään katolista mysteeriä, jota ei kukaan voi ymmärtää eikä käsittää. Se on vain uskottava ja pidettävä sitä sokeasti totena "tai muuten joutuu helvettiin".

Koska Jeesus on Raamatun mukaan selvästi ihminen, niin hän ei ole kaikkitietävä Jumala. Jeesusta ei ole jaettu Raamatussa kahteen osaan, niin että hänellä olisi erikseen inhimillinen luonto ja jumalallinen luonto, joilla molemmilla olisi oma tietoisuutensa. Jeesus kristus on Raamatun mukaan se yksi herra, jolle hänen isänsä on antanut vallan yli kaikkien luotujen tässä ja tulevassa maailman ajassa. Tätä herraa Jeesusta kristusta ei ole jaettu kahtia Jumalaksi ja ihmiseksi vaan hän on Raamatun mukaan Jumalan poikanakin "vain" ihminen ja on sitä iankaikkisesti. (Room 5:10-21; 1Tim 2:5; Hebr 2:5-18)

Sivun alkuun