Enkelit, Jahve ja Jumala

Julkaissut Petteri Haipola  •  19.3.2016  • 

Jeesus käyttää isän Jumalan nimeä samalla tavalla kuin enkeli käytti sitä Vanhassa testamentissa antaessaan lain Moosekselle (2Moos 3:1-15). Tämä enkeli sanoi olevansa "Jahve ja Elohim", "Herra ja Jumala", mutta on vain Jumalan lähettämä enkeli, ei Jumala itse. Enkeli sai käyttää Jumalan nimeä ja esiintyä hänen nimessään, koska oli Jumalan lähettämä ja sai käyttää kaikkea Jumalan arvovaltaa. Samalla tavalla myös Jeesus saa käyttää kaikkea Jumalan arvovaltaa, kun on isän lähettämä vapahtaja, pelastaja ja tuomari.

Jotkut luulevat, että se enkeli, joka ilmestyi Moosekselle erämaassa, on Jeesus kristus. Kyse ei ole kuitenkaan Jeesuksesta vaan Herran enkelistä (2Moos 3:2), jota sanotaan Jahveksi ja elomiksi, herraksi ja jumalaksi.

"Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut." (2Moos 3:2)

Stefanus erottaa Jeesuksen kristuksen ja tämän enkelin toisistaan selvästi, kun todistaa herrasta juutalaisille (Apt 7:20-59). Johannes sanoo, että "laki on tullut Mooseksen kautta, mutta armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen kristuksen kautta" (Joh 1:17). Jos laki olisi tullut Jeesuksen kristuksen kautta, niin Johannes ei olisi sanonut noin. Nyt laki on kuitenkin tullut Mooseksen välityksellä ja enkelien toimen kautta, joten on varmaa, että Jeesus kristus ei ole se enkeli, joka puhui kasvoista kasvoihin Mooseksen kanssa (Apt 7:53; Gal 3:19-2; Hebr 2:2; 5Moos 4:33-39; 34:10).

Olen kirjoittanut tästä aiheesta enemmän artikkelisssani Kuka antoi lain Moosekselle?

Kirjoituksissa on monia tapauksia, joissa enkeleitä sanotaan jahveksi ja elohimiksi, mutta kyse on enkeleistä, ei itsestään Jumalasta; Jumalan nimi asuu/on siinä enkelissä, joka Jumalan nimessä ilmestyy. (Tuom 6:11,12, 14, 20, 21, 22,23; 13:3, 8, 22; 1Moos 11:5, 6, 8, 9; 1Moos 17:1-22; 1Moos 18:1-33; 1Moos 19:1ss.; 28:13-22; 32:24-32; 48:3; Hoos. 12:5; 2Moos. 3:1-15; 13:21; 14:19; 20:20-22; 23:20-23; 24:10, 12; 33:21; 5Moos 5:24; Hes 3:11) Jeesus ei ole kuitenkaan enkeli vaan ihminen ja Jumalan poika, niin kuin on kirjoitettu (Luuk 1:35; 1Tim 2:5).

Vanhan testamentin kirjoitukset ovat syntyneet vähän kerrassaan. Vanhimmissa kirjoituksissa on sanottu Herran ja Jumalan ilmestyneen patriarkoille ja Moosekselle ja Israelin kansalle. Kaikissa kohdissa ei ole edes sanottu sitä, että tämä Jumala olisi Herran enkeli sen sijaan, että olisi Jumala itse. Jumalan palvelijat profeetat ovat silti ymmärtäneet sen, että kyse on Herran enkelistä, ei Jumalasta itsestään (1Moos 32:24-32; Hoos 12:5). Samalla tavalla myös Stefanus ymmärsi sen, että se Jahve ja Jumala, joka puhui Moosekselle palavan orjantappurapensaan keskeltä ei ollut herra Jeesus kristus vaan oli isän lähettämä enkeli (2Moos 3:1-15; Apt 7:20-59). Vain sellaiset ihmiset, joita Jumalan henki ei opeta, sanovat tätä tai muita Vanhan testamentin enkeleitä Jeesukseksi kristukseksi.

Katolisessa uskossa olevat sokeat sokeain taluttajat lukevat Raamattua katolisten silmälasien lävitse. Kun Vanhassa testamentissa lukee, että Jahve vei Israelin pois Egyptin orjuudesta ja kulki kansan edellä (2Moos 13:16, 21), niin he luulevat Jeesuksen olevan se Jahve, josta niissä kohdissa on kirjoitettu. Kyseessä oli kuitenkin Jumalan enkeli (2Moos 14:19), ei Jeesus kristus, joka ei ollut tuolloin vielä syntynyt. Siinä enkelissä asui Jumalan nimi, mutta se enkeli ei ollut itse Jumala eikä pre-eksistenttinen Jumalan poika Jeesus. Huomaa, että se Jahve, joka puhuu Moosekselle, on eri Jahve kuin se Jahve, joka kulki Israelin edellä ja johdatti kansaa (2Moos 23:20-23; 13:21; 14:19). Kun nyt Raamatussa on näin monta Jahvea, niin pitäisikö uskoa, että jokainen Jahve on Jeesus kristus, jos se vain sopii ennalta totena pidettyyn katoliseen oppiin kolmiyhteisestä Jumalasta?

Katolisessa uskossa olevat väittävät Jeesuksen ilmestyneen patriarkoille ja Moosekselle ja Israelin kansalle, koska Paavali ja Pietari todistavat heidän mukaansa niin. Kun Pietari kirjoittaa profeetoista, jotka "ovat tutkineet mihin tai millaiseen aikaan kristuksen henki heissä viittasi todistaessaan edeltä kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta" (1Piet 1:10-11), niin se ei todista kristuksen olleen olemassa elävänä olentona tai Jumalana profeettojen vielä eläessä. Se todistaa meille vain sen, että Jumalan pyhä henki vaikutti profeetoissa niin kuin vaikuttaa meissäkin ja vaikutti Jeesuksessa (ks. 2Piet 1:20-21; 2Tim 3:15-16; 1Kor 12:6, 11; Luuk 5:17; Apt 1:2, 16; 4:25; 2Sam 23:1-4; Psa 51:13).

Samalla tavalla on ymmärrettävissä, mitä tarkoittaa se, että Israelin kansa joi Mooseksen aikana hengellisestä kalliosta, joka seurasi sitä erämaassa ja "se kallio oli kristus" (1Kor 10:1-4). He joivat samaa hengellistä juomaa kuin me eli Jumalan pyhää henkeä (Joh 7:37-39; 1Kor 12:13). Tässäkään ei ole todistusta siitä, että Jeesus olisi ollut olemassa ennen kuin syntyi äidistään Mariasta.

Olen kirjoittanut tästä aiheesta enemmän artikkeleissani "Kirkkauden Jumala ilmestyi Aabrahamille", "Logos on Jumalan sana, ei henkilö" ja "Onko Jeesus ilmestynyt Vanhan testamentin profeetoille?"

Sivun alkuun