Herra Jumala Kaikkivaltias

Julkaissut Petteri Haipola  •  6.8.2016  • 

Kolmiyhteiseen jumalaan uskovat väittävät, että Ilmestyskirjan jae 1:8 sanoo Jeesuksen olevan kaikkivaltias Jumala, samoin kuin Ilm 22:13. Tämä on valitettava virhetulkinta, johon on päädytty sen vuoksi, että on pidetty ennalta totena yleinen usko, jonka mukaan Jumala on kolmiyhteinen ja Jeesus kristus on isän vertainen Herra ja Jumala, kaiken olevaisen luoja. Raamattu todistaa kuitenkin selvästi, että Jeesus kristus on ihminen, jonka Jumala on herättänyt ylös kuolleista ja korottanut kaikkien luotujen herraksi sen jälkeen, kun herätti hänet ylös kuolleista.

Niin myös nämä kohdat todistavat ja se on melko helposti nähtävissä, jos vain uskallusta ja tahtoa riittää pitää totena Raamatun kirjoitukset sellaisina kuin ne on meille annettu, väärentämättöminä. Ilmestyskirjan jakeet 22:13-16 kertovat Jeesuksen olevan Daavidin juurivesa eli hänen sukuaan oleva kuningas (2Sam 7:8-17): mies, jonka Jumala on herättänyt ylös kuolleista. (vrt. Jes 11:1,10; 53)

Jeesus kristus on "uuden luomakunnan alku ja päämäärä, ensimmäinen ja viimeinen", koska hän on ensimmäinen Jumalan kuolleista herättämä ihminen, joka ei kuole enää koskaan. Sen vuoksi häntä sanotaan luomakunnan aluksi (Ilm 3:14) ja päämääräksi tai ensimmäiseksi ja viimeiseksi. Jumala on tehnyt poikansa Jeesuksen ylösnousemuksen kautta uuden Jumalan ihmisen, uuden luomuksen, jollaisia kaikki uuden liiton Jumalan lapset ovat. (ks. 1Piet 1:3; Efe 2; 4:20-24; 2Kor 5:17; Kol 3:9-11)

Jeesus on ensimmäinen, koska on ensimmäinen kuolleista nousseiden joukossa (Ilm 1:5) ja viimeinen, koska hänen ylösnousemuksensa kautta tai johdosta kaikki muut Jumalan lapset tehdään ruumiillisesti eläviksi ja ikuisesti eläviksi olennoiksi. (1Kor 15;12-28; Room 4:25; 5:10-21; 2Tim 1:8-11; Hebr 2:5-18; Ilm 1:5, 17-18; 2:8; 3:7) Jeesus on myös päämäärä, koska me muutumme hänen kaltaisuuttaan kohti, kunnes saavutamme lopulta täydellisesti hänen kaltaisuutensa, synnittömyyden ja kuolemattomuuden ja katoamattomuuden (vanhurskasten) ruumiin ylösnousemuksen jälkeen. (1Joh 3:2; 1Kor 15:12-58; Fil 3:17-21)

Ilmestyskirjasta ja Uudesta testamentista on erotettavissa selvästi se, ketä kaikkivaltiaalla Herralla Jumalalla kussakin kohdassa tarkoitetaan. Jos joku käsikirjoitus antaisi poikkeavan kuvan Raamatun kokonaisilmoituksesta ja sanoisi Jeesusta Herraksi Jumalaksi Kaikkivaltiaaksi, niin se olisi katolisten isien tekemä väärennös alkuperäiseen tekstiin, ei alkuperäinen Jumalan sanan ilmoitus. Tällaisia väärennöksiähän löytyy mm. jakeista Matt 28:18-19, joissa ei alkuperäisessä tekstissä ole lainkaan sanoja "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" tai edes kastekäskyä, mutta ne on lisätty myöhempiin kopioihin, eikä meille asti ole säilynyt mitään muuta kuin näitä väärennettyjä kopioita. Eusebiuksen kirkkohistoriassa on kuitenkin lainattu tätä kohtaa 21 kertaa alkuperäisessä muodossaan (tehkää kaikista kansoista opetuslapsia minun nimeeni).

Kun tutkit jaetta Ilm 1:8, niin lue koko asiayhteys eli aloita luvun alusta ja lue vähintään luvun loppuun asti, jotta näet, ketä siinä tarkoitetaan. Kun luet koko Ilmestyskirjan ja koko Uuden testamentin, niin huomaat, että sanoja "Herra Jumala Kaikkivaltias" on käytetty muualla vain isästä Jumalasta, joten miksi tässä yhdessä kohdassa olisi tarkoitettu niillä sanoilla Jeesusta?

"Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka on oleva, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, ja Jeesukselta kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen. Minä olen A ja O, sanoo herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, kaikkivaltias." (Ilmestyskirja 1:4-8)

Jakeissa 4-6 erotetaan isä ja poika selvästi toisistaan: Johannes lähettää tervehdyksen heiltä molemmilta. Hän sanoo vain isästä Jumalasta, että "joka on ja joka oli ja joka tuleva on". Näillä sanoilla tarkoitetaan Jumalaa, jolla ei ole alkua eikä loppua, koska hän on ollut, on ja on aina oleva, kaikkivaltias.

Jakeessa viisi sanotaan Jeesusta "kuolleiden esikoiseksi". Hän on ensimmäinen ihminen, jonka Jumala on herättänyt kuolleista ja joka ei kuole enää koskaan.

Jakeessa seitsemän puhutaan Jeesuksesta, joka tulee pilvissä, niin kuin on ennustettu pyhissä kirjoituksissa (Apt 1:9-11; Hebr 9:28).

Jakeessa kahdeksan puhutaan isästä Jumalasta samalla tavalla kuin Johannes on puhunut hänestä aiemmin jakeessa neljä: "Minä olen A ja O, sanoo herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka on oleva, kaikkivaltias."

Vaikka nämä sanat viittaisivat Jeesukseen kristukseen, Jumalan poikaan, niin ne eivät kumoaisi sitä muuttumatonta totuutta, että isä yksin on ainoa totinen Jumala. Jos Johannes viittaisi näillä sanoilla Jeesukseen, niin silloin Jeesus puhuu isänsä valtuuksilla hänen nimessään, ikään kuin isä itse puhuisi, vaikka hän ei ole isä, vaan isä asuu hänessä täydellisesti ruumiillisessa muodossa (Joh 14:9-11; Kol 1:19; 2:9). On eri asia nähdä isä hengen silmin, kun hän on pojassaan, kuin nähdä isä ruumiillisena olentona (3Joh 1:11; Joh 20:24-31; 1Joh 4:12; Joh 1:18). Isää ei voi kukaan nähdä muuten kuin ilmestyksenä ja hengen silmin, sillä hän on olemukseltaan näkymätön henki (1Tim 6:13-16; Joh 4:24).

Tutki ensin asiayhteyttä, sitten kokonaista kirjaa, sitten Uutta testamenttia ja sitten Raamatun kokonaisilmoitusta. Vertaa toisiinsa sitä, mitä eri kohdissa on tästä samasta asiasta kirjoitettu. Huomaat, että jakeen Ilm 1:8 täytyy puhua isästä Jumalasta sen sijaan, että siinä puhuttaisiin Jeesuksesta.

"Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka on oleva, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä,"

Tässä puhutaan aivan selvästi isästä Jumalasta.

"ja Jeesukselta kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija!"

Tässä puhutaan aivan selvästi Jeesuksesta, jonka Jumala on herättänyt ensimmäisenä kuolleista ja pukenut katoamattomaan ja kuolemattomaan ruumiiseen. Jumala on korottanut tämän Jeesuksen kaikkien luotujen herraksi, joten Jeesus ei ole luontaisesti syntyjään luotujen herra ja hallitsija. Hän on saanut sen aseman isältään kuolleista herätetyksi tulemisen jälkeen. Mitään muuta ei tässä kohdassa sanota. Tässä ei ole mitään viittausta Jeesuksen elämään ennen ihmiseksi syntymistä ja asemaan siellä luojana tai kaikkivaltiaana Jumalana.

"Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja isälleen: hänelle (isälle) kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen."

Tässä erotetaan aivan selvästi toisistaan kristus ja Jumala, hänen isänsä. On uskottavampaa tulkita niin, että tässä annetaan kunnia ja voima isälle Jumalalle eikä Jeesukselle. Jeesus saa myös kunnian ja voiman, mutta eri syystä kuin isä. Häntä ylistetään sen vuoksi, että on hän päästänyt meidät synneistämme verellänsä, kuolemalla viattomana karitsana puolestamme. Häntä korotetaan Ilmestyskirjan 5. luvussa juuri siitä syystä. Mutta vain valtaistuimella istuvaa isää korotetaan ainoana kaikkivaltiaana ja kaiken luojana (Ilm 4:8-11).

Kun jakeessa Ilm 1:8 puhutaan samalla tavalla kaikkivaltiaasta Jumalasta kuin muualla Ilmestyskirjassa ja Uudessa testamentissa (on ollut, on ja on oleva), niin eikö olisi luonnollista ajatella siinä puhuttavan isästä Jumalasta eikä hänen pojastaan? Se olisi johdonmukaista eikä mitään ristiriitaa eri kohtien välillä muodostuisi.

Tässä ovat ne kohdat, joissa suomenkielinen Raamattu puhuu Herrasta Jumalasta Kaikkivaltiaasta. Huomaat, että kaikissa kohdissa puhutaan isästä Jumalasta, myös Ilm 1:8, jota kolmiyhteiseen jumalaan uskovat sanovat ainoaksi poikkeukseksi, koska tulkitsevat väärin Raamattua ennakkoon totena pitämänsä opin tueksi.

Luukkaan evankeliumi: 1:32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

Apostolien teot: 3:22 Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.

Ilmestyskirja:
1:8 "Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.
4:8 Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on."
11:17 sanoen: "Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen.
15:3 Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas.
16:7 Ja minä kuulin alttarin sanovan: "Totisesti, Herra Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi."
18:8 sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut."
21:22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.
22:5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.

2.Korinttolaiskirje:
6:18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias."

Ilmestyskirja:
16:14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.
19:6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.
19:15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan.

Jos vain uskallat uskoa niin kuin on kirjoitettu Raamattuun, niin nämä kohdat ovat aivan selviä ja todistavat siitä, että Raamatussa sanotaan Herraksi Jumalaksi Kaikkivaltiaaksi vain isää Jumalaa eikä hänen poikaansa Jeesusta kristusta, joka on hänelle ikuisesti alamainen. Pyhää henkeä ei edes mainita tällaisissa kohdissa, koska se ei ole itsenäinen persoona.

Sivun alkuun