Jumala herätti kuolleista ihmisen kristuksen Jeesuksen

Julkaissut Petteri Haipola  •  25.9.2016  • 

Onko Herran nimen avuksi huutaminen todistus siitä, että Jeesus on isän vertainen Jumala?

Muuan Raamattua "opettava" henkilö on saanut monet uskomaan, että Jumala herätti kuolleista ylös poikansa Herran Jeesuksen, joka on Jumala. Hän luulee, että sana Herra tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että Jeesus on samalla tavalla Jumala kuin hänen isänsä. (Room 10:9-14) Jumala herätti kuolleista ylös Jumalan, joka on samalla tavalla Jumala kuin isänsä: luomaton iankaikkinen Jumala, joka on ollut luomassa tätä maailmaa yhdessä isänsä kanssa.

Jos Jeesus olisi samalla tavalla Jumala kuin hänen isänsä, niin isän ei olisi tarvinnut herättää häntä kuolleista. Jumala ei ensinkään voi kuolla ja toisekseen Jumala ei tarvitse ketään avukseen palatakseen elottomaan ruumiiseen, josta on pois lähtenyt.

Paavali ja apostolit eivät sanoneet, että Jeesus kristus nousi kuolleista omin voimin, niin että hänen ylösnousemisensa kuolleista todistaa hänen olevan isän vertainen Jumala. Paavali sanoi selvästi, että Jumala herätti voimallaan ylös poikansa Jeesuksen ja korotti hänet sen jälkeen kaikkien herraksi. (Efe 1:20-23) Poika ei siis noussut ylös kuolleista omalla voimallaan, vaikka moni luulee hänen niin tehneen. Jumala ei voi edes kuolleista nousta, koska Jumala ei voi kuolla!

Paavali sano, että Jumala herätti kuolleista ylös ihmisen kristuksen Jeesuksen. (1Kor 15:12-23; 1Tim 2:5) Meidät on sovitettu ihmisen kristuksen Jeesuksen kautta Jumalan kanssa, kun tämä ihminen antoi itsensä uhriksi ja lunnaaksi monien edestä. (Room 5:10-21; 1Tim 2:3-7) Jos joku kieltää sen, että Jeesus kristus on kärsinyt sielultaan ja ruumiiltaan ihmisenä ristillä kuoleman, niin hän kieltää samalla syntien sovituksen ja sen, että isä on herättänyt poikansa ylös kuolleista. Miten sellainen sielu voi saada syntinsä anteeksi, jolla ei ole synti- ja vikauhria syntiensä ja sielunsa edestä? (Jes 53; Hebr 9:11-10:23)

Jeesus kristus oli kaikessa samanlainen ihminen kuin mekin sovittaessaan meidät Jumalan kanssa ristinsä veren kautta ja hän hallitsee ihmisenä tulevaa maailmaa, kun on kuningas, jonka valtakunnalla ei pidä loppua oleman. (Hebr 2:5-3:6; 2Sam 7:8-16; Ilm 5:5; 22:16) Tätä ikuisesti hallitsevaa kuningasta sanotaan jumalaksi, vaikka hän on ihminen. (Hebr 1:8-9; Psa 45) Jumala on voidellut tätä ihmistä pyhällä hengellä enemmän kuin hengestä syntyneitä veljiään, jotka ovat alkuisin samasta isästä kuin hän. (Apt 10:38; Hebr 2:10-11) Jumala voitelee pyhällä hengellä vain ihmisiä, ei enkeleitä tai itsensä vertaista Jumalaa, koska sellaista ei ole olemassakaan.

Moni sanoo, että Jeesus on Jumala, koska hän sanoi pystyttävänsä ruumiinsa temppelin kolmessa päivässä sen jälkeen, kun se on ensin maahan hajotettu. (Joh 2:17-25) Kukaan apostoleista ei tulkinnut näitä Jeesuksen sanoja siten, että hän olisi noussut kuolleista omin voimin sen vuoksi, että hän on isän vertainen Jumala eikä tarvitse isäänsä herättämään ja pelastamaan itseään kuolleista. He sanoivat sitä vastoin selvästi, että isä on herättänyt poikansa ja pelastanut hänet kuolemasta. (Hebr 5:4-11; 13:20-21) (Apt 2:24, 32; 3:15, 26; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30, 32, 34, 37; 17:31; Room 4:24-25; 6:9, 7:4; 8:11, 34; 10:9; 1Kor 6:14; 10:22; 15:15-17; 2Kor 4:14; Efe 1:20; Kol 2:12; 1Tess 1:10; 2Tim 2:8; Hebr 5:7; 13:20-21; 1Piet 1:21)

Moni sanoo, että Jeesus kristus ei ole ihminen, koska Paavali sanoi saaneensa evankeliumin hänen ja hänen isänsä eli Jumalan kautta, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta. (Gal 1:1-12) He sanovat siis itse asiassa sen, että Paavali kumosi näillä sanoillaan kaikki ne sanat, joilla hän sanoi Jeesuksen olevan ihminen ja niitä sanoja on paljon. (Room 5:10-21; 1Tim 2:3-7; 1Kor 15:1-23, 45-47) Kun Paavali julisti evankeliumia ateenalaisille, niin hän erotti siinä selvästi toisistaan Jumalan, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken niissä olevan, sekä Jeesuksen, miehen, jonka Jumala on herättänyt kuolleista ja antanut hänelle vallan tuomita eläviä ja kuolleita. (Apt 17:22-31) Paavali erotti kaikissa kirjeissään Jumalan ja kristuksen vastaavalla tavalla toisistaan.

Paavali ei kumonnut muita sanojaan, kun sanoi saaneensa evankeliumin herralta Jeesukselta ja isältä Jumalalta eikä ihmisiltä tai ihmisen kautta. Hän erottaa tässäkin jaksossa toisistaan Jumalan ja kristuksen, niin että korottaa meidän Jumalamme ja isämme poikansa yläpuolelle. (Gal 1:1-2:21) Jos luet koko kirjeen lävitse, niin Paavali tarkoittaa joka kerta sanalla "Jumala" vain isää, ei kertaakaan poikaa tai kolmiyhteistä Jumalaa! Sanoessaan, että hän ei ole saanut evankeliumia ihmisiltä eikä ihmisen kautta, hän ei kiellä sitä, että Jeesus kristus on ihminen vielä sen jälkeen, kun Jumala herätti hänet ylös kuolleista, koska hän kumoaisi sillä omat sanansa korinttolaiskirjeessä. (1Kor 15:12-23) Hän ei sanonut myöskään Jeesusta hybridiksi, joka on Jumala ja ihminen kahden eri luontonsa mukaan.

Paavali erotti sanoillaan herran Jeesuksen muista ihmisistä ja sanoi, että ei ole saanut evankeliumiaan keneltäkään maan päällä elävältä ihmiseltä, ei edes arvossa pidetyiltä Jerusalemin seurakunnan apostoleilta ja pylväiltä tai yleensä keneltäkään elossa olevalta juutalaiselta. Paavali kirjoitti tämän kirjeensä nimenomaan juutalaisia lainkiivailijoita vastaan, niin että arvosteli voimakkaasti jopa Pietaria ja Barnabasta heidän ulkokultaisuutensa vuoksi. Sen sijaan, että Paavali olisi kieltänyt Jeesuksen olevan ihminen tai opettanut hänen olevan Jumalan ja ihmisen hybridi, todisti hän kaikissa kirjeissään ja saarnassaan sen, että Jumala on herättänyt ylös poikansa Jeesuksen kristuksen, joka on ihminen.

Moni ei usko sitä, että Jumala on herättänyt kuolleista ylös poikansa Jeesuksen kristuksen, joka on ihminen, vaikka on herra. (1Kor 15:12-23, 45-47) Monen mielestä Jeesus on Jumala, koska Paavali sanoi: "toinen ihminen on herra taivaasta". (1Kor 15:47) Paavali sanoo selvästi, että Jeesus on ihminen, joka on herra taivaasta, mutta monen mielestä Paavali sanoi, että Jeesus on Jumala taivaasta, koska Paavali sanoi häntä herraksi. Heille ole juolahtanut mieleen lainkaan sellainen ajatus, että myös ihminen voi olla herra, kun Jumala on hänet herraksi ja kristukseksi tehnyt. (Apt 2:36) Heidän mielestään on myös aivan käsittämätöntä se, että Raamatussa tarkoitettaisiin sanalla "ihminen" ihmistä eikä Jumalaa.

Vielä katolisten isien aikana oli tarpeellista uskoa, että Jeesus on täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ruumiineen. Tämä vahvistettiin Athanasioksen uskontunnustuksessa ja Khalkedonin julkilausumassa koskien Kristuksen kaksiluonto-oppia. (v. 451) Nykyään on yleistynyt sellainen usko, jonka mukaan Jeesus ei olisi lainkaan ihminen vaan hän olisi "Jumala ihmisen ruumiissa". Vain järjetön ja sieluton ruumis olisi ihmisen, mutta henki ja mahdollinen sielu olisivat Jumalan. He eivät usko sitä, että Jeesus kristus on kokonansa ihminen, henkeä, sielua ja ruumista myöten. He saattavat silti toistaa katolista mantraa "Jeesus on tosi ihminen ja tosi Jumala", mutta eivät tarkoita sanalla "ihminen" sitä, mitä Jumala ja Raamatun kirjoittajat sillä tarkoittavat.

Moni ei usko, että Jeesus kristus on kärsinyt sielultaan ja ruumiiltaan ihmisenä ristillä ja kuollut puolestamme, niin että me olemme hänen kuolemansa kautta sovitetut Jumalan kanssa ja hänen ylösnousemuksensa kautta vanhurskautetut. (Room 4:25-5:21)

Moni luulee, että "Herra Jeesus Kristus" on "Jumala ihmisen ruumiissa". Ihmistä kristusta Jeesusta ei ole olemassakaan. On vain järjetön liharuumis, jossa "Jumala asuu" ja häntä kutsutaan nimellä "Herra Jeesus Kristus".

Moni luulee, että Jeesus on lähtenyt Jumalana ulos järjettömästä ja sieluttomasta ruumiista, johon sitten Kaikkivaltiaana Jumalana palasi takaisin henkivaelluksensa jälkeen. Ihmistä kristusta Jeesusta ei ole hänen mielestään olemassakaan, joten Jeesus ei ole voinut kuolla ja sovittaa syntejämme tämän opin mukaan.

Moni kieltää Jumalan, joka on voimallaan herättänyt kuolleista poikansa Jeesuksen, jonka on korottanut kaikkien herraksi, ylemmäksi kaikkia nimiä, joita mainitaan tässä ja tulevassa maailmassa. (Efe 1:20-23)

Monella ei ole välimiestä Jumalan ja ihmisten välillä, ihmistä kristusta Jeesusta, koska hän kieltää sen, että Jeesus kristus on ihminen järjellisine sieluineen ja ruumiineen: kokonansa ihminen henkeä, sielua ja ruumista myöten. (1Tim 2:5)

Tämän ihmisen on Jumala korottanut kaikkien herraksi ja hänen nimensä sisältää Jumalan nimen. Nimi Jeesus on hepreaksi Jeshua tai Jehoshua, joka on suomeksi "Jahve pelastaa" tai "Jahvessa on pelastus". Nimi Jahve on Jumalan nimi Vanhan testamentin kirjoituksissa, joten Jeesuksen nimi pitää sisällään Jumalan nimen Jahve.

Kun me huudamme avuksi herran Jeesuksen kristuksen nimeä (1Kor 1:2; Apt. 9.14, 21; 22:16), niin huudamme hänen nimensä kautta ja hänen kauttaan avuksemme isäämme Jumalaa. (Apt 2:21; Joel 2:32) Jeesus edustaa isäänsä Jumalaa täysin valtuuksin, kun on tullut ja tulee toistamiseen hänen nimessään maailmaan. (Joh 5:43; 10:25; Apt 1:9-11) Jeesus kristus on hallitseva iankaikkisesti, mutta hän on herrana ja kuninkaana ihminen siitä huolimatta, että häntä kutsutaan "jumalaksi". (Psa 45; Hebr 1:9) Vain ihmistä voidellaan pyhällä hengellä. Jumala on voidellut ihmisen kristuksen Jeesuksen pyhällä hengellä niin kuin ennen vanhaan voideltiin kuningas tehtäväänsä öljyllä. (Apt 10:38)

Moni luulee, että herra Jeesus kristus on Jumala ihmisen ruumiissa, niin että vain järjetön ja sieluton ruumis on ihmisen, mutta Jeesus on iankaikkinen Henki siinä liharuumiissa. He eivät usko sitä, että Jeesus kristus on ihminen, jonka Jumala on korottanut kaikkien luotujen herraksi ja kuninkaaksi. He eivät usko sitä, että Jeesus on kuollut ihmisten tavoin, koska sanovat hänen olevan Jumala. He kieltävät siten syntien sovituksen, mutta koska he eivät ymmärrä sitä, minkä varmasti todeksi väittävät, niin antakoon Jumala heille heidän harhaan joutumisen anteeksi.

Raamatun mukaan Jeesus on kristus ja elävän Jumalan poika. (Matt 16:16) Jumala antoi sanansa pojalleen ja tämä antoi isältä saamansa sanan opetuslapsille. Se sana jäi asumaan opetuslapsiin, niin että isä ja poika asuivat heissä hengessä sanan kautta. (Joh 14:23-24; 1Joh 1:1; 2:14, 24-25; Luuk 8:14-15) Jeesus sanoi "jumaliksi" niitä, joille Jumalan sanan tuli ja he olivat Israelin tuomareita. (Joh 10:35; Psa 82:1, 6) Jeesus ei pilkannut Jumalaa, kun sanoi olevansa Jumalan poika, jonka Jumala on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. (Joh 10:24-38) Isä asui pojassa ja vaikutti hänessä pyhän hengen voimalla tekoja ja sanoja. (Matt 12:28; 14:9-11) Jumalan sana todistaa meille kristuksesta ja kristus on ilmoittanut meille isän. (Matt 11:27; Joh 1:18) Isä on yksin se yksi ainoa Jumala, josta Jumalan sana eli Raamatun kirjoitukset todistavat. (Joh 5:44; 17:3; Mark 12.28-34; 5Moos 6:4-9; 1Kor 8:4-6; Efe 4:4-6; Jda 1:24-25 jne.)

Tästä samasta aiheesta kertoo Jumalan valtakunta blogin kirjoitus "Alkuperäinen iankaikkinen evankeliumi".

© Tekstiä saa lainata ja julkaista muuten vapaasti, mutta ei taloudellisen voiton saamiseksi. Tekijä ja julkaisija, inri.fi.

Sivun alkuun