"Jumala" ei ole Jumalan nimi


{Suomentajan kommentit ovat kaarisulkeissa}

Johdanto

"Jumala" ei ole Jumalan nimi. Aivan oikein. Maailmankaikkeuden Jumalalla on nimi, mutta "Jumala" ei ole se nimi. "Jumala" on se, mitä Jumala on. "Ihminen" ei ole sinun nimesi, "ihminen" on se, mitä sinä olet. Myös sinulla on nimi. Olipa se sitten "Liisa" tai "Matti" tai "Jukka" tai "Pirkko", niin sinulla on oma henkilökohtainen nimesi. Niin on myös Jumalalla.

"Mikä Jumalan nimi sitten on" Hyvä että kysyit. Tämä kirjoitus auttaa sinua tuntemaan hänen nimensä.

Ennen kuin menemme syvemmälle tähän asiaan, tässä on joitakin vihjeitä, joiden avulla pääset alkuun. Sinä tiedät jo nyt Jumalan nimen. Kyllä vain, ihmiset ovat antaneet Jumalalle monia nimiä, mutta hän on valinnut itselleen vain yhden {henkilökohtaisen nimen, erisnimen kuvaavan nimen sijaan}. Jumalan oikea nimi on sama kaikille ihmisille kaikkialla. Sillä ei ole mitään väliä, mikä sinun uskonnollinen tai kulttuurinen perinteesi on! Totuus menee kaikkien rajojen ylitse, joita me yritämme pystyttää. Eikä silläkään ole mitään merkitystä, kuka sinä olet ja mistä sinä tulet; sinä olet tuntenut tämän nimen siitä päivästä lähtien kun aloit herätä tietoisuuteen. Sinä näet ja kuulet sen joka päivä.

Ongelma Jumalan tuntemisessa ei ole siinä, että hän on niin kaukana, että me emme voi nähdä häntä. Hän on pikemminkin niin lähellä, että hän jää meiltä huomaamatta. Kun etsimme Jumalaa, niin olemme kuin kala etsimässä vettä. Älä siis ole yllättynyt, jos alat tunnistaa Jumalan nimen kaikkialla.

Tämän kirjoituksen tarkoitus on auttaa sinua tunnistamaan se.

Mutta Jumalan oikea nimi ei ole tässä tiedostossa! Miten niin se on outoa? Suurin osa tästä tiedostosta kertoo Jumalan henkilökohtaisesta nimestä, joka paljastaa hänen todellisen nimensä, mutta Jumalan oikeaa nimeä ei voida kirjoittaa mihinkään kirjaan.

Tässä oli kaikki johdatus asiaan, mitä saat.


Raamatun todistus

Juutalais-kristillis-islamilaisessa uskonnollis-kulttuurisessa perinteessä, joka ulottuu monta tuhatta vuotta taaksepäin ja joka käsittää suurimman osan läntistä maailmaa, Jumalalle on vain yksi henkilökohtainen nimi. Jumalalla on monia häntä kuvaavia nimiä (kaikkivaltias, kaikkivoipa, jne.), mutta vain yksi henkilökohtainen nimi. Islamilainen perinne puhuu Allahin "99 nimestä" {alkutekstissä: "100 nimestä"}, mutta ne ovat itse asiassa arvonimiä. Sana "Allah" on arabiankieltä ja tarkoittaa yleensä "Jumalaa", joka on suomenkielen vastine herpeankielen sanalle "Elohim".

Koko maailman uskonnoissa ei ole yhtä selvää ja voimakasta Jumalan järkevää ilmoitusta kuin se nimi, jonka hän sanoi Moosekselle. Ja tämä henkilökohtainen nimi on suoraan sukua Jumalan oikealle nimelle.

Lyhyesti sanottuna, Jumalan Moosekselle paljastama nimi on voimallisin uskonnollinen totuus maailmassa: se on kuin taivas, jonka alla kaikki muut uskonnot ja totuudet asuvat.

Jo riittää! Mikä on hänen nimensä?

No, Mooses esitti saman kysymyksen. Löydät tämän kertomuksen Raamatusta, toisen Mooseksen kirjan kolmannesta luvusta.

1 Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Hoorebin, juurelle.
2 Silloin HERRAn enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut.
3 Niin Mooses sanoi: "Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi".
4 Kun HERRA näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi: "Mooses, Mooses!" Hän vastasi: "Tässä olen".
5 Hän sanoi: "Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa."
6 Ja hän sanoi vielä: "Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala". Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.
7 Ja HERRA sanoi: "Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden; niin, minä tiedän heidän tuskansa.
8 Sentähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne, missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset asuvat.
9 Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat.
10 Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä."
11 Mutta Mooses sanoi Jumalalle: "Mikä minä olen menemään faraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä?"
12 Hän vastasi: "Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella".
13 Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?"
14 Jumala vastasi Moosekselle: "MINÄ OLEN SE, JOKA MINÄ OLEN". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'MINÄ OLEN' lähetti minut teidän luoksenne".
15 Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: HERRA {Jahve}, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.
16 Mene ja kokoa Israelin vanhimmat ja sano heille: HERRA {Jahve}, teidän isienne Jumala, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on ilmestynyt minulle ja sanonut: 'Totisesti minä pidän teistä huolen ja pidän silmällä, mitä teille tapahtuu Egyptissä.

No niin, tässä sinulla on se! Jumalan henkilökohtainen nimi sillä tavalla kuin me käännämme sen suomeksi on "MINÄ OLEN SE, JOKA 'MINÄ OLEN'" {tai: "Minä olen" tai "Minä olen se 'Minä olen'" tai "Minä olen se, mikä minä olen"}. Tässä on joitakin muita tapoja, miten se on käännetty:

Hän joka on

Itsestään olemassa oleva

Hän joka on oleva se joka hän on

Olevainen on olevainen

Tämä ei ehkä näytä kertovan vielä kovin paljon. Se johtuu siitä, että tämä on äärettömän totuuden julkilausuma.

Jumalan nimi MINÄ OLEN ilmaiseen hänen luontonsa täydellisyyttä. Koko Jumalan luonto ja kaikki hänen ominaisuutensa sisältyvät hänen nimeensä. Mutta se näyttää ensin samalta kuin ilma linnulle. "Joten missä juju piilee?" Toivon pystyväni näyttämään sinulle, miten suuri juju tässä on ja mikä sen merkitys on sinulle.

Se mitä aiomme seuraavaksi tehdä edellyttää lyhyttä katsausta kielitieteeseen. Tämä voi vaikuttaa sekavalta, mutta usko minua: tämä on hyvin tärkeää. Ja se menee näin:

Kielen kääntäminen on toisen kielen sanojen merkityksen selittämistä toisen kielen sanoilla.

Translitterointi on sanan kirjoittamista käyttämällä toisen kielen kirjaimia.

"MINÄ OLEN" on suomenkielen käännös Jumalan henkilökohtaisen nimen merkityksestä.

Jumalan nimi translitteroituna suomenkielen kirjaimilla on JHVH.

JHVH:n neljä hepreankielen kirjainta ovat translitteroituina:

jod (1K) jod, äännetään niin kuin tässä on kirjoitettu, me translitteroimme sen kirjaimeksi "J"

he (1K) he, äännetään niin kuin tässä on kirjoitettu, me translitteroimme sen kirjaimeksi "H"

vav (1K) vav, äännetään niin kuin tässä on kirjoitettu, me translitteroimme sen kirjaimeksi "V"

he (1K) toinen he eli "H"

Aluperäisessä hepreankielessä ei ollut vokaaleja (me puhumme nyt yli 3000 vuotta vanhasta kielestä!) ja se kirjoitettiin oikealta vasemmalle.

Tehdäänpä yhteenveto.

Jumalan nimi kirjoitettuna oikealta vasemmalle:

hvhj (1K)

Kirjoitettuna vasemmalta oikealle:

jhvh (1K)

Translitteroituna suomeksi: JHVH

Lisätään vokaalit: Jahveh {viimeinen "H" ei juurikaan äänny ja jätetään yleensä pois suomenkielisestä translitteroinnista: "Jahve"}

Suomeksi: MINÄ OLEN SE{, JOKA} 'MINÄ OLEN'

Siinä. Nyt sinulla on kaikki ne työkalut, joita tarvitset.

Olet kuullut sanonnan "Mitä enemmän asiat muuttuvat, sitä enemmän ne pysyvät ennallaan." Se pitää todellakin paikkansa tässä asiassa. Ei ole väliä, mitä kieltä käytät, käännätkö kieltä, translitteroitko sitä tai mihin suuntaan kirjoitat, ja JHVH:n nimi tarkoittaa aina "MINÄ OLEN SE{, JOKA} 'MINÄ OLEN'". Ja se viittaa suoraan hänen oikeaan nimeensä, joka on hänen nimensä kaikilla kielillä ilmaistuna.

Joten tässä on tämän kirjoituksen loppuosan jäsennys:

Puhun ensin siitä, miksi tämä on niin tärkeää. Mitä nimi "MINÄ OLEN" kertoo meille JHVH:sta? Mitä me etsimme?

Sitten kun tiedämme vähän enemmän nimen "MINÄ OLEN" merkityksestä, katsomme yleensä nimien voimaa ja käyttöä ja miten sitä voidaan soveltaa JHVH:n tapaukseen. Sitten kun tiedämme ne mahdollisuudet, jotka sisältyvät henkilökohtaiseen nimeen, poistamme viimeisen peitteen nähdäksemme oikean nimen ja sovellamme JHVH:sta oppimaamme hänen todelliseen nimeensä {olen kääntänyt sanan "real" kahdella eri tavalla: ensin "oikea" ja sitten "todellinen"}. Päätän sitten esitykseni käytännön sovelluksiin ja harjoituksiin, jotta tämä kaikki menisi perille ja tulisi yhä lisääntyvässä määrin todellisuudeksi {elämässämme}.

Tästä lysti sitten alkaa! Osaatko kuvitella sitä, miltä tuntuisi olla kala, joka nauttii veden juomisesta yhtä paljon kuin useimmat ihmiset pitävät jäätelön syönnistä? Osaatko kuvitella miltä tuntuisi saada euforinen hyvänolon tunne pelkästä ilman hengittämisestä? Jos JHVH on todella kaikkialla, niin osaatko kuvitella miltä tuntuisi saada mielihyvää hänen läsnäolostaan? {Tässä sivutaan hyvin vaikeaa kysymystä siitä, onko Jumala läsnä kaikkialla luonnossa vai pysytteleekö hän erillään luomakunnasta. Raamatun mukaan Jumala näkee kaikkialle ja on antanut elämän hengen eläville olennoille tai ainakin eläimille ja ihmisille. Hän on tämän perusteella läsnä luomakunnassa ja tarkkailee sitä sekä antaa elämän eläville olennoille.}


Mitä "MINÄ OLEN" kertoo meille Jumalasta?

JHVH:n nimi "MINÄ OLEN" paljastaa hänen olemisensa täydellisyyden {tai: olemuksensa/ olevaisuutensa täydellisyyden}. Koko hänen luontonsa ja kaikki hänen ominaisuutensa sisältyvät hänen nimeensä. Toisin sanoen, sen sijaan että "MINÄ OLEN" olisi kryptinen mysteeri, kertoo se meille kaiken, mitä JHVH:sta voidaan tietää. Tiedän, että tämä kuulostaa rohkealta väitteeltä, mutta toivon pystyväni vakuuttamaan sinut ainakin osasta siitä.

Tärkein käsite tässä asiassa täytyy olla valaiseva termi "oleminen" {olevainen, olemus}. Jotkin asiat "ovat" kun taas toiset asiat "eivät ole". Jos tahdot tietää hienon sanan, niin tämä on ontologinen asia.

Pyydän sinua ajattelemaan kolikkoa. Se on olemassa, eikö vain? Ja kolikoilla on kaksi puolta, kruunu ja klaava. Ne ovat vastakkaisia mutta yhtäläisiä siinä mielessä, että kumpikin on olemassa. Filosofit sanovat että "kruunulla" ja "klaavalla" on sama ontologinen status, mikä on käytännöllinen tapa sanoa, että ne molemmat olevat olemassa samassa määrin ja samalla tavalla.

Entä mitä muita asioita voimme ajatella toistensa vastakohtina, joilla on kuitenkin sama ontologinen status? Kokeillaan näitä:

  • Vasen ja oikea
  • Pohjoinen ja etelä
  • Etupuoli ja takapuoli
  • Mies ja nainen
  • Avoin ja suljettu
  • Makea ja hapan

On silti monia pareja, joilla ei ole samaa ontologista statusta.

Kuten mitkä?

Valo ja pimeys yhtenä esimerkkinä.

Saatat olla yllättynyt. Me havaitsemme (ensin) kaksi selvästi vastakkaista asiain tilaa, mutta ne eivät ole ontologisesti ekvivalentteja samalla tavalla kuin kruunu ja klaava ovat. Miksi eivät? Siksi että valo ON. Pimeys EI OLE. Valo ON. Se on energiaa. Se voidaan mitata, sen määrä voidaan laskea, sitä voidaan analysoida, nähdä ja tuntea. Pimeys on yksinkertaisesti valon puutetta.

"Kruunu" on todellisuutta. Niin on myös "klaava" ja kumpikin tasapuolisesti. "Kruunu" on enemmän kuin "klaavan" puutetta. Vaikka hioisit kaikki kuviot pois "kruunun" puolelta, niin silti olisi olemassa jotakin eli itse "kruunun" puoli. Mutta jos poistat kaiken valon, niin mitä jää jäljelle?

  • Ei mitään. Ei niin yhtään mitään. Ja tätä tyhjyyttä me kutsumme pimeydeksi.

Valo ON. Pimeys on sen vastakohta, mitä on. Ja JHVH on valo. Valo on. Pimeys ei ole.

Olen kohdannut vuosien varrella monia ihmisiä, joiden on vaikea käsittää tätä. Mutta tämä on hyvin tärkeää, joten yritän olla niin selväsanainen kuin on mahdollista, vaikka menisin ylenmääräisyyteen asti. Joten yritän vielä yhdellä tavalla.

Kuvittele olevasi pilkkopimeässä huoneessa. Sinä käännät katkaisijasta ja valo tulvii huoneeseen. Todellinen energia ilmestyy. Fotonit (hiukkaset, joista valo on tehty) purkautuvat hehkulampusta ja valaisevat huoneen. Kun käännät katkaisijasta uudemman kerran, niin fotonit katoavat. Kyse ei ole siitä, että hehkulampusta tulisi valon sijasta jotakin muuta ja erilaista, ja kutsumme sitä "pimeydeksi" {pimeyden hiukkasiksi}, ja ne pimentävät huoneen samalla tavalla kuin fotonit valaisivat sen. Kyse on vain siitä, että fotoneja ei enää ole!

Kukaan maan päällä ei tiedä sitä, mitä valo {tarkasti ottaen} on. Me tiedämme, että se liikkuu aaltoina ja että se koostuu hiukkasista. Mutta sitä valo on. Mutta mitä tahansa valo on, niin "se on"!

"MINÄ OLEN SE{, JOKA} 'MINÄ OLEN'". Jumala on valo ja hänessä ei ole mitään pimeyttä!

Katsotaan vielä paria kohtaa tähän valon ja pimeyden asiaan liittyen:

Ensinnäkin pimeydellä on ehdoton raja-arvonsa: 0 fotonia on läsnä. Valolla sen sijaan ei ole rajoitusta. Ei ole olemassa mitään teoreettista raja-arvoa fotonien määrälle, jotka voivat olla läsnä määrätyssä tilassa. Jos menet tähden keskelle, niin löydät niitä kokonaisen nipun. Elikkä, pilkkopimeä on nollapiste ja valo kasvaa kohti äärettömyyttä. Tässä on kyse määrää koskevasta väittämästä.

Sitten on laatua koskeva väittämä. Samalla kun pilkkopimeällä on vain yksi väri ja muoto (ei mitään eikä mitään), on valolla rajaton määrä vaihtoehtoja eri väreille ja muodoille. Jumala on valo eikä hänessä ole mitään pimeyttä.

Jos tämä ymmärrys tuntuu sinusta tyydyttävältä, niin voit alkaa nähdä hyvin syvästi nimen "MINÄ OLEN SE{, JOKA} 'MINÄ OLEN'" merkitystä, ja huomaat, miksi sanon koko JHVH:n luonnon ja kaikkien ominaisuuksien sisältyvän hänen nimeensä. Etsi ontologisia vastakohtia, niin huomaat että JHVH on se, joka ON.

Yritetään vielä jotakin muuta.

JHVH on elämä. Elämä, olipa se mitä tahansa, ON. Kuolema on yksinkertaisesti elämän puutetta.

JHVH on valo (energia/aine). Energia ON. Valo on vain yksi energian muoto. Aine ON. Me tiedämme, että energia ja aine ovat itse asiassa saman kolikon kaksi eri puolta. Voimme muuttaa ainetta energiaksi ja päinvastoin, mutta energian ja aineen kokonaismäärää ei voida muuttaa. Se on. Ja se on JHVH.

JHVH on totuus. Totuus on väite siitä, mitä on. Valhe on väite {jostakin}, jota ei ole.

Näiden muutaman kappaleen aikana olemme nähneet, että Jumalan henkilökohtainen nimi JHVH, "MINÄ OLEN SE{, JOKA} 'MINÄ OLEN'", pitää sisällään kaiken aineen, energian, elämän ja totuuden.

{Tällaisessa vastakkain asettelussa ja sitä seuraavissa johtopäätöksissä piilee omat vaaransa. Emme saa sanoa esimerkiksi "syntiä vanhurskauden puutteeksi". Synti ei ole vain vanhurskauden puutetta vaan se on todellinen rikos Jumalaa vastaan. Synti on harhaan menemistä ja joutumista pois Jumalan tahdosta. Se on eksymistä pois totuudesta. Synti ilmenee ensin Jumalan tahdon vastaisina ajatuksina ja pahoina himoina, sitten se saa täyden muotonsa Jumalan tahdon vastaisina tekoina ja lain käskyn suoranaisina rikkomuksina. Synti on elämää ja sielua tuhoava voima; se on vihollisuutta Jumalaa vastaan ja väärämielinen sydämen asenne. Näistä syistä johtuen syntiä ei saa pitää pelkästään "vanhurskauden puutteena". On varmasti muitakin vastakohtia, joiden avulla voidaan vesittää Jumalan sanan ilmoittama totuus, joten näiden kanssa tulee olla aivan erityisen varovainen ja tarkka. Esimerkiksi "paha" ei ole "hyvän puutetta" eikä "valhe ole totuuden puutetta", niin kuin jotkut virheellisesti väittävät. Tässäkin on esitetty virheellisesti se, mitä valhe on. Valhe ei ole "väite, jota ei ole olemassa" eikä se ole "väite jostakin sellaisesta, mitä ei ole olemassa", mitä kirjoittaja on ilmeisesti yrittänyt ajaa takaa tekstissään, mutta epäonnistunut siinä. "Valhe on tarkoituksellisesti tehty totuudenvastainen väite", joka on syntiä (väärän todistuksen antamista). Valhe ei ole siis jotakin sellaista, mitä ei ole lainkaan olemassa, niin kuin joku voisi edellä olevan selityksen perusteella virheellisesti luulla}.


Mutta tässä on vielä enemmänkin. Paljon enemmän.

Muista että yksi tapa kääntää nimi JHVH on "Itsestään olemassa oleva". Mitä tämä tarkoittaa?

Jokin on itsestään olemassa olevaa, jos se pystyy olemaan olemassa itsestään, ilman mitään riippuvuussuhteita mistään {tai kenestäkään}. Kaikki, mitä me kohtaamme elämässä, on riippuvaista jostakin muusta. Elämä tarvitsee ilmaa. Ilma tarvitsee molekyylejä. Molekyylit tarvitsevat koheesiota. Molekyylien koheesio tarvitsee... jne. Mihin riippuvaisuuksien ketju päättyy? Mikä on "maailmankaikkeuden ontologinen" ankkuri?

JHVH, Minä olen joka minä olen, maailmankaikkeuden luoja, on riippuvainen vain itsestään voidakseen olla olemassa. Hän on kaiken olevaisen lähde ja alkuperä. Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme.

Tästä syystä JHVH on käännetty joskus sanoilla "Itsestään olemassa oleva".

Toivottavasti voit alkaa nähdä sen, miksi sanon JHVH:n koko luonnon ja kaikkien ominaisuuksien sisältyvän hänen nimeensä. Hän on luja perustus {ultimate ground}. Me olemme rakennus {figures; sanaparilla on haettu luultavasti ajatusta, jonka mukaan Jumala on perimmäinen syy meidän olemisellemme vähän samalla tavalla kuin painettu kuva paperilla on seurausta leimasimen painalluksesta tai niin kuin patsas on tulosta kuvanveistäjän työstä}. Hän on ääretön subjekti. Me olemme objekti. Hän on lähde. Me olemme sen virta. Jumala, kaikkeuden luoja, "hän on". Eikä tämä {tosi} olevainen ole riippuvainen mistään muusta olevaisesta.

"Ani" on hepreaa ja tarkoittaa "Minä olen." Näet kauttaaltaan Raamatussa (sen useimmissa käännöksissä) lauseen "Minä olen HERRA" ja sana "herra" on kirjoitettu isoilla kirjaimilla (hyvissä käännöksissä kuten KJV Raamatussa). "Katso, Minä olen se 'minä olen'". Minä olen joka minä olen. {Tässä on haluttu tuoda ilmi se asia, mitä määräisellä artikkelilla saadaan aikaan. Jumala ei ole "kuka tahansa, joka on (olemassa), vaan hän on juuri se 'tietty' ja 'ainoa' 'MINÄ OLEN', joka voi käyttää itsestään tätä nimeä, jolla kuvataan hänen itsestään olemassa olevaista ominaisuutta ja samalla hänen asemaansa kaiken olevaisen luojana, sillä hän saattaa kaiken olemaan ja antaa kaikelle sen olemisen ja luoduille eläville olennoille elämän, jota ilman ne olisivat vain elotonta materiaa}.


Nimet yleensä

No niin, puhutaanpa sitten nimistä yleensä ja katsotaan mitä muuta voimme oppia JHVH:sta hänen nimensä perusteella.

===Osoittamista, viittauksia ja määrityksiä

Nimi viittaa siihen mitä tai ketä nimellä kutsutaan ja kun se tekee sillä tavalla, niin se {nimi} erottaa eri kohteet/ ihmiset toisistaan. Jos huoneessa on monta ihmistä ja minä sanon "Jukka-Pekka Palo nuorempi: ole hyvä ja tule tänne!" niin se nimi viittaa yleensä vain yhteen ainoaan henkilöön. Minä voin osoittaa kielellisten keinojen avulla pyyntöni yhdelle ainoalle henkilölle käyttämällä hänen nimeään. Ja olettaen että hänen nimensä on riittävän tarkasti määritelty ("Jukka-Pekka Palo nuorempi" sen sijaan että sanoisin "herra Palo") voin osoittaa sitä yhtä ainoaa henkilöä, jolle tahdon sanani osoittaa.

Nimi JHVH osoittaa suoraan luojaan. Ja siinä nimessä hän on ainoa eikä ole ketään muuta; se nimi on ylitse kaikkien muiden nimien.

===Muistuttaa mieliin

Jos ilmoitan samalle huoneelle, että "rouva Hertta Mielikäinen saapuu kohta", niin viittaan johonkin sellaiseen henkilöön, joka ei ole paikalla. Niinpä nimien toinen vahvuus on siinä, että niiden avulla voidaan muistuttaa mieliin ja muistaa jotakuta sellaista, joka ei ole juuri sillä hetkellä luonamme.

Mutta JHVH on kaikkialla. Mitä jos hänen nimensä voisi olla aina sinun mielessäsi? Mitä jos voisit nähdä hänet kaikkialla, missä kuljet? Eikö olisi ihmeellistä olla jatkuvasti tietoinen hänen jumalallisesta läsnäolostaan?

===Henkilökohtainen menneisyys

Jos tiedän sinun nimesi, niin voin saada sinusta selville käytännöllisesti katsoen kaiken. Toki sinulla voi olla salaisuuksia ja joidenkin paljastaminen voi viedä kauan aikaa, mutta heti kun tiedän sinun nimesi, tulee sinun elämästäsi kuin avoin kirja. Saan selville, missä sinä asut, missä käyt työssä, kuinka paljon sinulla on rahaa, missä ja milloin sinä olet syntynyt, jne.

JHVH on paljastanut nimensä meille. Hänen elämänsä on nyt avoin kirja, avattu ketä tahansa varten, joka tahtoo lukea sen.

===Voima ja valta

Nimet pitävät sisällään voiman ja vallan. Lailliset ja moraaliset väitteet elämästäsi ovat sidotut sinun nimeesi. Ja jos allekirjoitat nimesi valtakirjaan ja annat minulle valtuudet, niin voin tuhlata kaikki rahasi, myydä talosi ja tehdä kauaskantoisia päätöksiä koskien elämääsi.

JHVH on paljastanut nimensä meille. Ja mikä on vielä enemmän, hän on antanut sen meille käyttämistä varten.

===Maine

Kaikki mitä olet tehnyt ja sanonut, ja mikä on paljastunut meille tutkittuamme menneisyyttäsi, heijastuu "hyvään nimeesi". Sinun nimesi sisältää kaikki sinun ajatuksesi, sanasi, muistosi ja tuntemuksesi. Sinun maineesi ja nimesi kulkevat siten käsi kädessä.

Kaikki mitä me tiedämme ja tunnemme JHVH:sta on sisällytetty hänen nimeensä.

===Yhteenveto: Edustaa sitä, mille nimi on annettu

Miten voimme nitoa nämä tiedot yhteen? "Mitä nimessä on?" {Mitä se pitää sisällään?}

Sinun nimesi on täydellinen kuva sinusta kielellisen ilmaisun maailmassa. Se pitää sisällään koko menneisyytesi, persoonallisuutesi ja kohtalosi. Se sisältää kaikki ajatuksesi, tunteesi ja muiden tuntemukset sinusta. Sinun nimesi edustaa sinua. Se esittää sinut muille. Se esittää sinut edelleen maailmalle {välittää tiedon sinusta maailmalle}.

JHVH:n nimi on hänen kuvansa. Se esittää hänet maailmalle. Hänen henkilökohtainen nimensä, jonka nyt tiedät, on hänen kuvansa heijastus kielellisessä maailmassa.

Hänen oikea nimensä, jonka olet aina tiennyt, on hänen kuvansa maailmassa.

On aika puhua JHVH:n oikeasta nimestä. {oikea tai todellinen nimi}


JHVH:n oikea nimi

JHVH:n oikea nimi on ollut tiedossa jo tuhansia vuosia. Se löytyy kirjoitusasusta {siitä, miten nimi kirjoitetaan}.

Muistin virkistämiseksi sanon, että Jumalan henkilökohtainen nimi on JHVH.

Nämä neljä kirjainta ovat ovat suomenkielinen translitterointi hepreankielen kirjaimista

jhvh (1K)

Hepreaa kirjoitetaan oikealta vasemmalle, joten kun muinaiset kirjurit kirjoittivat Jumalan nimen, kirjoittivat he sen näin:

hvhj (1K)

Mutta JHVH kirjoitti oman nimensä!!! Minne? Ja miten hän kirjoitti sen?

No, minä kerron miten hän sen kirjoitti, ja sinä tiedät siitä, minne hän sen kirjoitti.

Kun JHVH kirjoitti nimensä, hän ei kirjoittanut sitä oikealta vasemmalle eikä vasemmalta oikealle. Hän kirjoitti sen ylhäältä alas asti, tähän tyyliin:

Jod (j) jod-iso (1K)

He (h) he-iso (1K)

Vav (v) vav-iso (1K)

He (h) he-iso (1K)

Mutta hän ei käyttänyt kynää. Hän ei käyttänyt paperia. Eikä hän käyttänyt kiveäkään.

Mitä {hän} sitten {käytti}? Hän käytti lihaa ja luuta!! Ja hän kirjoitti nimen JHVH tähän tyyliin:

you (1K)

Sehän olet sinä!!!!!!

{Kristityn lukijan pitäisi tässä kohdassa hätkähtää ja olla varuillaan. Tällainen selitys lähestyy New Age uskontoa ja muita esoteerisiä uskontoja (uskontoja, jotka pitävät sisällään uutta ilmoitustietoa, joka on Raamatun kirjoituksia vastaan). Näiden uskomusten mukaan ihminen on Jumala, ei vain Jumalan kuva. Raamatun mukaan ihminen ei ole Jumala vaan luotu olento. Vain Jumalasta käytetään nimeä "Jahve" siinä merkityksessä, että "hän yksin on Jumala (Elohim)". Israelin uskontunnustus eli shema korostaa juuri sitä asiaa, että on olemassa vain yksi "JHVH", joka on Israelin Herra ja Jumala, kaiken olevaisen luoja. (5. Moos. 6:4)

On totta, että ihminen on luotu alunperin Jumalan kuvaksi. Meissä oleva Jumalan kuva on kuitenkin turmeltunut sen vuoksi, että olemme tehneet syntiä. Uutta ilmestystietoa sisältävissä mysteeriuskonnoissa ja harhaopeissa pidetään ihmistä Jumalana. Jumalan kirkastaminen omassa ruumiissamme on niiden mukaan mahdollista harjoittamalla joitakin rituaaleja tai kokemalla hengellinen valaistuminen tms.

Todellisuudessa kaikki muut ihmiset ovat kaukana Jumalan kuvasta paitsi Jeesus Kristus, joka on täydellinen kuva Jumalasta ja hänen kirkkautensa säteily. Jeesus ei tehnyt koskaan syntiä ja on siitä syystä esikuva kaikille kristityille siitä, millaisia meidän tulisi olla pyhän vaelluksemme ja sydämemme asenteen puolesta. Jumala on luvannut muuttaa meitä Kristuksen kaltaiseksi eli Jumalan kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, mutta tämä muutos on vielä alkutekijöissään tämän elämän aikana.

Meistä tulee täydellisesti Kristuksen kaltaisia vasta ylösnousemuksen jälkeen, kun vapaudumme meitä kuormittavasta perisynnin lastista. Siihen asti olemme yhtä aikaa turmeltuneita ja pyhiä, sillä vanha luontomme ei kukistu tämän elämän aikana täydellisesti, vaikka joku voisi niin itsestään luulla. Elämän karu totuus voi olla kuitenkin tätä luuloa vastaan, kun sitä puolueettomin silmin tarkkaillaan.}

Jod on sinun pääsi. He ovat sinun kätesi. Vav on sinun ruumiisi. Toinen He ovat sinun jalkasi. Sinut on luotu JHVH:n kuvaksi {Jumalan kuvaksi}. Sinut on luotu jhvh (1K) kuvaksi.

  • Sinä olet Jumalan nimi! Sinä olet "JHVH!!" Sinä olet

you (1K)

{Muista, mitä minä hetki sitten sanoin, kun varoitin sinua. Käänsin tämän artikkelin ja julkaisin sen siitä syystä, että jos ajattelemme Jumalan kuvan olevan Jeesus Kristus, niin silloin tämän artikkelin opetus on melko hyvä ja paikoitellen jopa erinomainen. Mutta kun tehdään ihmisestä JHVH eli Jumala, niin silloin ollaan menty harhaan ja pahasti.

On mitä suurinta Jumalan pilkkaa väittää ihmistä Jahveksi, Jumalaksi. Juuri tässä juutalaiset kompastuvat Jeesukseen ja hänen nimeensä, sillä Jeesuksella oli Isältä saatu valtuus käyttää hänen nimeään ja esiintyä hänen nimessään. Samanlainen valtuutus oli sillä enkelillä, joka puhui Moosekselle ja sanoi nimekseen "Minä olen se, joka 'minä olen'". (2. Moos. 3:1-16)

Niin kuin Jumalan nimi "Jahve" asui Herran enkelissä, niin sen nimen voidaan väittää asuneen ruumiillisesti Nasaretin Jeesuksessa. (2. Moos. 23:20-23) Hän on Jumalan kuva ja Isä asui hänessä täydellisesti ruumiillisessa muodossa (Joh. 14:10-11); Jumalan kaikki täyteys asui hänessä ruumiillisesti. (Kol. 1:19; 2:9) Jeesus ei ole silti "Jumala" samalla tavalla kuin "Isä on Jumala". Hän on "Jumalan poika" eli "Jahven poika", ei itse Jahve (1. Joh. 3:2), vaikka saikin käyttää hänen nimeään, niin kuin enkelit sitä nimeä käyttää saivat.

Jumalalla ei ole "Jumalaa ja Isää", mutta Jeesuksella Kristuksella on "Jumala ja Isä". (Efe. 1:1; Joh. 20:17) Kristus ja Isä eroavat siten toisistaan merkittävällä tavalla. Isä on yksin totinen Jumala ja kaikkivaltias, sen mukaan, mitä Jeesus ja hänen veljensä apostolit sanoivat. (Joh. 17:3; Jda, 1:24-25; 1. Piet. 5:10-11; 1. Tim. 6:13-16) Jeesus on tämän "yhden ja ainoan Jumalan poika", ei itse Jumala.}


Palauta nyt mieleesi edellinen jakso, jossa puhuimme nimistä yleensä, ja miten ne auttoivat meitä tietämään jotakin JHVH:sta? No, nyt kun tiedät olevasi Jumalan nimi, niin katsotaan niitä uudelleen {Jos tässä lukisi, että "Jeesus on Jumalan kuva" ja "hänellä on Jumalan nimi", niin teksti olisi oikeaan osunut}.

===Osoituksia, viittauksia ja määrityksiä

JHVH osoittaa tarkalleen luojaansa. Ja siinä hän on yksi ainoa eikä ole ketään toista; se nimi on yli kaikkien muiden nimien. Sinä olet yksi ainoa eikä ole ketään toista! {Sinä olet ainutlaatuinen}. Sinä olet JHVH:n luotujen kruunu. Sinä osoitat häntä kohti {häneen}. {Raamatun mukaan Jeesus Kristus on se luomakunnan kruunu, jonka alle tuleva maailma on alistettu. (Psa. 8; Hebr. 2:5) Niin kuin ensimmäinen eli vanha maailma alistettiin ihmisen eli ensimmäisen Adamin valtaan, alistetaan toinen eli tuleva maailma ihmisen eli toisen tai viimeisen Adamin eli Jeesuksen Kristuksen valtaan. 1. Tim. 2:3-7; 1. Kor. 15:12-58.}

===Muistuttaa mieleen

JHVH on kaikkialla. Jokainen ihminen, jonka näet, on kävelevä ja puhuva JHVH! {Mietipä sitä, miten tämä väite soveltuu "paholaisen lapsiin", jotka pilkkaavat, vainoavat ja surmaavat Kristuksen omia, Jumalan kuviksi luotuja? Kenen kuvaa he muistuttavat?} Meitä muistutetaan jatkuvasti hänen läsnäolostaan niiden kautta, jotka ovat ympärillämme. Kun tunnistan JHVH:n oikean nimen, niin voin todellakin nähdä hänet kaikkialla.

===Henkilökohtainen menneisyys

JHVH on paljastanut nimensä meille. Hänen elämänsä on nyt avoin kirja, avoinna kenelle tahansa, joka tahtoo lukea sen. Tämän oikean nimen tietäminen on tosi asiassa pyhä turva.

Minä en keksi tätä {omasta päästäni}. Tämä JHVH:n oikean nimen oivaltaminen on ollut tunnettua tuhansia vuosia. Vain harvat ja valitut ovat nähneet sen paljastettuna heille. {Tämä on tyypillinen tapa kosiskella mysteeriuskontoihin ja esoteerisiin ryhmiin uusia jäseniä tai kannattajia, jotka maksavat ryhmän toiminnan kulut. Huomaa, että vain "harvat ja valitut" ovat tulleet "valaistuiksi" tässä asiassa, niin kuin on tyypillistä tällaista "salattua ilmestystietoa" sisältäville uskonnoille. Alkuperäinen artikkeli on "The Churhc of Jahweh" nimisen esoteerisen lahkon kotisivuilla.} Mutta nyt sinä olet nähnyt sen. JHVH on sinulle nyt avoin kirja. Kaikki elämän, uskonnon ja tieteen näkökulmat sisältyvät tähän nimeen. Ja ne sisältyvät sinuun.

===Voima ja valta

JHVH on paljastanut nimensä meille. Hän on antanut sen meille käyttämistä varten. Ja mikä on vielä enemmän, hän on antanut sen meille, jotta olisimme hänen nimensä!!!

{Jeesus on antanut meille valtuudet käyttää hänen nimeään, joka on hepreaksi "Jeshua" ja suomeksi "Jeesus". Kaikki, mitä temme, tulisi tehdä "Jeesuksen nimessä": rukoukset, todistaminen, saarnaaminen, hyvät teot, jne. Jeesuksen nimen käytössä on kuitenkin oltava varovainen, että ei käyttäisi sitä väärin. Emme saa tietenkään sanoa itseämme Kristukseksi tai Messiaaksi, sillä on vain yksi oikea Kristus (Messias) ja hän on Nasaretin Jeesus. Kun toimimme "Jeesuksen Kristuksen nimessä", niin sana "Kristus" tarkentaa meidän toimivan sen yhden ja ainoan oikean Kristuksen nimessä, joka on Raamatussa mainittu. JHVH:n eli Jahven nimeä meillä ei ole tietystikään lupa käyttää. Sen käyttäminen on Jumalan pilkkaamista ja hänen nimensä väärin käyttämistä, mikä ei ole jäävä rankaisematta. (2. Moos. 20:7)}

===Maine

Kaikki mitä tiedämme ja tunnemme JHVH:sta sisältyy hänen nimeensä. Kaikki mitä tunnemme ja tiedämme JHVH:sta on tulosta siitä, että olemme kohdanneet hänen edustajiaan. Ne, jotka antavat JHVH:lle, antavat ihmiselle, ja päinvastoin.

{Tässä on sovellettu virheellisesti Jeesuksen sanoja. (Matt. 25:31-46) Jumalalle ei voida mitään antaa, sillä hän antaa meille kaiken: hengen, elämän ja kaiken. (Apt. 17:25)}

===Yhteenveto: Edustaa sitä, mille nimi on annettu

JHVH:n nimi on hänen kuvansa. Se esittää hänet maailmalle. Sinä olet JHVH:n nimi. Sinut on luotu JHVH:n kuvaksi. Tämä ei ole sattumaa. Tämä ei ole leikkiä. Tämä ei ole jotakin sellaista, mitä olisi ajateltu vasta viime aikoina. Se on vanhin ilmestyksistä {tarkoittaa ilmestykseen perustuvaa tietoa, joka on tässä Raamatun kirjoitusten vastaista, koska syntiset ihmiset esitetään Jumalana ja Jumalan kuvina Jeesuksen Kristuksen sijasta ja Herra ohitetaan ilmestyksessä kokonaan}. Ja se on kaikkein voimakkain.


{Suomentajan loppukommentti}

{Jätin kirjoituksen loppuosan kääntämättä, koska se sisältää lähinnä Jeesuksen vaikuttamalle uskolle vierasta esoteeristä höpötystä. Kirjoituksen loppuosassa neuvotaan ja kehotetaan lukijaa käyttämään väärin Herran nimeä ja toistamaan sitä meditaatiossa kuin jotakin älytöntä mantraa. Herran nimen turhaan lausuminen on vakava synti, joka ei jää rankaisematta. (2. Moos. 20:7) Lukijan ei pidä missään nimessä toimia alkuperäisen kirjoituksen ohjeiden mukaan eikä pitää totena tätä "ilmestystietoa", jonka mukaan jokainen ihminen on JHVH ja me saisimme käyttää JHVH:n nimeä. Tuskin paljon karkeammin voisi ihmisiä enää tässä asiassa harhaan johtaa.

Huomaa myös se, että Jumala ei ole todellisuudessa tarkoittanut nimeään "JHVH" luettavaksi ylhäältä alaspäin, niin kuin tässä on väitetty. Koko idea on saanut alkunsa virheellisestä ilmoitustiedosta, mutta koska artikkeli pitää sisällään hyviä oivalluksia, joita voidaan soveltaa oikeaan Jahveen ja hänen poikaansa Nasaretin Jeesukseen, julkaisin sen kotisivuillani.

Alkuperäinen kirjoitus on luettavissa ao. linkin takana.}

God Is Not God's Name