Jumala asuu lapsissaan pyhän hengen kautta

Julkaissut Petteri Haipola  •  14-Feb-2016 12:26 PM  • 

Johdanto

Raamattu todistaa, että Jumala asuu niissä valituissa lapsissaan, jotka tunnustavat, että Jeesus kristus on Jumalan poika (1Joh 4:13-15). Millä tavalla Jumala asuu meissä? Jumala asuu meissä henkensä kautta, jonka on pannut meihin asumaan (Joh 14:14-24; 15:26-27; 16:13-16; 1Joh 3:24-4:15). Meissä on vain yksi Jumalan henki, vaikka sillä hengellä on Raamatussa monta nimeä.

Kolmiyhteiseen jumalaan uskovat saattavat luulla, että meissä asuu kolme eri henkeä: isän Jumalan Henki, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen Henki ja Pyhä Henki. Silti ei ole kolmea eri Jumalaa vaan on "yksi ainoa Jumala Isässä ja Pojassa ja Pyhässä Hengessä" tai "yksi ainoa Jumala, joka on Isä ja Poika ja Pyhä Henki".

Jotkut kolmiyhteisen Jumalan oppia tunnustavat sanovat lisäksi, että meillä on yksi ainoa Jahve (Herra), vaikka Isä on Jahve, Poika on Jahve ja Pyhä Henki on Jahve. Näin meillä on yksi ainoa Jumala ja yksi ainoa Jahve (Herra) sen sijaan, että meillä olisi kolme eri Jumalaa ja kolme eri Jahvea, vaikka jokainen näistä kolmiyhteisen Jumalan "persoonista" on myös yksin "Jumala" ja "Jahve".

Menitkö sekaisin? Ei se mitään, jos menit, sillä niin sinun täytyykin mennä sekaisin, kun luet opetusta kolmiyhteisestä jumalasta, jota Raamattu ei tunne muuten kuin profetiana. Se oppi on lopun ajan "väkevä eksytys", johon paholainen on saanut lähes koko nimeltään kristityn maailman uskomaan (2Tess 2; 2Kor 11:4; Jes 14:1-27; Hes 28:1-19; Ilm 13:11-18).

Anna itsellesi mahdollisuus päästä eroon tästä harhaopista ja lue ilman ennakkoluuloja Raamattua, mitä näistä asioista on siellä todella sanottu. Voit käyttää apunasi niitä löydöksiä, joita olen tehnyt vuosikausia jatkuneen Raamatun tutkimisen kautta. Tämä artikkeli kertoo vain siitä, miten meissä voi asua yksi ainoa Jumala, joka on isä, vaikka Jeesuksen sanojen mukaan isä ja poika molemmat asuvat meissä totuuden hengen tultua meihin (Joh 14:14-24). Artikkelin lopussa on linkki muihin aihetta käsitteleviin kirjoituksiin.

Jumala ja hänen poikansa Jeesus asuvat meissä henkensä kautta

Paavali kirjoitti, että "kristus asuu uskon kautta sydämissämme" (Efe 3:17), mutta se, miten hän asuu meissä, on ratkaiseva tekijä. Jeesus asuu meissä Jumalan lähettämän pyhän hengen kautta, ei siten, että hän olisi itse oman henkensä kautta läsnä jokaisen uskovan sydämessä. Jumalan pyhä henki yhdistää meidät Jeesukseen kristukseen ja isään Jumalaan ja myös muihin Jumalan lapsiin (Joh 14:14-28; 16:13-16; 17:11-23; 1Kor 6:19; Efe 4:3; Fil 2:1;1Joh 1:1-7), niin että "kristus asuu meissä", "on meissä", "elää meissä" ja "puhuu meissä" (Efe :3:17; Room 8:9-16; Gal 2:20; 2Kor 13:3, 5).

Kun Jeesus oli menevä isän tykö, niin hän sanoi opetuslapsille, että ei jättäisi heitä yksin vaan tulisi heidän tykönsä. Jeesus puhui silloin totuuden hengestä eli pyhästä hengestä, jonka isä oli lähettävä opetuslapsille (Joh 14:14-28; 15:26-27; 16:13-16; Luuk 24:49; Apt 1:4-8). Kolmiyhteiseen jumalaan uskovat näkevät tässä selvän todistuksen siitä, että Jumala on kolmiyhteinen, koska isä ja poika tulevat totuuden hengen kautta asumaan opetuslapsiin. Tämä on kuitenkin virheellinen tulkinta.

Paavali sanoo selvästi, että on vain "yksi henki", jolla hän tarkoittaa "Jumalan pyhää henkeä" (Efe 4:4, 30; vrt. 1Kor 12:1-13). Kun Jumalan pyhä henki on tullut asumaan uskovan ruumiiseen, niin silloin isä ja poika asuvat hänen sydämessään (Joh 14:14-24).

Jumala asuu niissä, jotka tunnustavat, että Jeesus kristus on Jumalan poika. Me tiedämme pysyvämme hänessä, ja hänen pysyvän meissä, koska hän on antanut meille henkeänsä (1Joh 4:13-15).

Onko Jumala siis kolmiyhteinen, koska näin on kirjoitettu? Ei ole. Jumala asuu meissä henkensä kautta ja siinä samassa hengessä meillä on yhteys hänen poikansa kanssa (1Joh 1:1-7), niin että Raamattu sanoo myös pojan asuvan meissä. Se, että poika asuu meissä pyhän hengen kautta niin kuin myös isä, ei tee pojasta isän vertaista Jumalaa eikä Jumalaa ollenkaan.

On olemassa myös sellaisia uskovia, jotka ovat hylänneet kolmiyhteisen jumalan opin, mutta pitävät kiinni Jeesuksen edeltä olemisesta isän tykönä ennen ihmiseksi syntymistä ja sanovat Jumalan luoneen tämän nykyisen maailman poikansa kautta. He uskovat, että Jeesus kristus on ikivanha henki (Sana, Jumalan Poika), joka tuli alas taivaasta neitsyt Marian kohtuun ja syntyi ihmiseksi. Heidän oppinsa mukainen Jeesus ei ole ihminen vaan on ikivanha taivaallinen henkiolento ihmisen ruumiissa, mutta miten tällä tavalla uskovat ajattelevat Jeesuksen asuvan nyt jokaisen Jumalan lapsen sydämessä?

He saattavat uskoa, että Jeesus on muuttunut takaisin sellaiseksi hengeksi, joka hän oli ennen Marian kohtuun tulemista ja "ihmiseksi" syntymistä (ks. 1Kor 15:45-47). Koska hänellä on taivaallisena henkenä yliluonnollisia kykyjä, voi hän asua henkensä kautta henkenä kaikkien omiensa sydämessä aivan niin kuin Jumalakin meissä asuu henkensä kautta. Niinpä kristityillä olisi tämän tulkinnan mukaan kaksi eri henkeä asumassa heidän sydämessään: "Jumalan pyhä henki" (isän henki) ja "kristuksen Jeesuksen henki". Olisiko tässä syy, miksi Raamatussa puhutaan välillä "Jumalan hengestä" ja välillä "kristuksen hengestä".

Tämäkin tulkinta on virheellinen. Vaikka Jumalan pyhällä hengellä on monta nimeä, niin kyseessä on silti vain yksi henki, niin kuin Paavali kirjoitti efesolaisille (Efe 4:4).

Jumala asuu meissä henkensä kautta, joka on yhteinen isälle ja pojalle ja valituille Jumalan lapsille. Siksi sitä henkeä kutsutaan Raamatussa niin monella eri nimellä: totuuden henki (Joh 15:26; 16:13), puolustaja/ auttaja (Joh 14:16, 26; 15:26; 16:7), Jumalan henki (1Moos 1:2), Jumalan pyhä henki (Efe 4:30), teidän isänne henki (Matt 10:20), Jeesuksen henki (Apt 16:7), kristuksen henki (Room 8:9; 1Piet 1:11), Jeesuksen kristuksen henki (Fil 1:19), hänen poikansa henki (Gal 4:6), lapseuden henki (Room 8:15), sinun pyhä henki (Apt 5:3), Jumalan sormi (Luuk 11:20), voima korkeudesta (Luuk 24:49), voiman ja rakkauden ja raittiuden henki (2Tim 1:7), Herran henki ja viisauden ja ymmärryksen henki, tiedon ja Herran pelon henki (Jes 11:2), profetian henki (Ilm 19:10), voitelu (1Joh 2:20, 27), se henki, joka oli Mooseksessa ja jota Jumala jakoi/siirsi hänestä muihin israelilaisiin (4Moos 11:13, 17; Jes 63:10-11) ja Eliaan henki, jota Elisa sai kaksinkertaisen osan Eliaaseen verrattuna (Luuk 1:17; 2Kun 2:9-18).

Niin, Jumalan pyhää henkeä kutsutaan jopa Eliaan hengeksi, sillä Eliaan hengellä ei tarkoiteta Eliaan omaa henkeä vaan Jumalan pyhää henkeä, jolla hän oli täytetty äitinsä kohdusta saakka (Luuk 1:15-17, todellisuudessa hänen äitinsä täytettiin pyhällä hengellä, mutta Elias sai siitä silloin osansa, j.41). "Eliaan henki" ja "kristuksen henki" ovat samaa tarkoittavia sanontoja ja niillä tarkoitetaan sitä yhtä ainoaa lapseuden henkeä ja voitelua, jonka Jumala on lapsilleen antanut: Jumalan pyhää henkeä.

Kun Pietari kirjoittaa profeetoista, jotka "ovat tutkineet mihin tai millaiseen aikaan kristuksen henki heissä viittasi todistaessaan edeltä kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta" (1Piet 1:10-11), niin se ei todista kristuksen olleen olemassa elävänä olentona tai Jumalana profeettojen vielä eläessä. Se todistaa meille vain sen, että Jumalan pyhä henki vaikutti profeetoissa niin kuin vaikuttaa meissäkin ja vaikutti Jeesuksessa (ks. 2Piet 1:20-21; 2Tim 3:15-16; 1Kor 12:6, 11; Luuk 5:17; Apt 1:2, 16; 4:25; 2Sam 23:1-4; Psa 51:13).

Samalla tavalla on ymmärrettävissä, mitä tarkoittaa se, että Israelin kansa joi Mooseksen aikana hengellisestä kalliosta, joka seurasi sitä erämaassa ja "se kallio oli kristus" (1Kor 10:1-4). He joivat samaa hengellistä juomaa kuin me eli Jumalan pyhää henkeä (Joh 7:37-39; 1Kor 12:13). Tässäkään ei ole todistusta siitä, että Jeesus olisi ollut olemassa ennen kuin syntyi äidistään Mariasta poikalapseksi, ihmiseksi.

Raamattu osoittaa selvästi, että isä Jumala on pyhän hengen perimmäinen antaja ja lahjoittaja, ei kristus Jeesus, vaikka hän kastaa meidät pyhässä hengessä (Matt 3:11) ja lähettää opetuslapille hengen isän tyköä, koska on pyytänyt sitä isältä (Joh 14:16). Jeesus itse neuvoi opetuslapsia pyytämään pyhää henkeä taivaalliselta isältämme, ei Jeesukselta itseltään (Luuk 11:13).

Jumala jakaa pyhää henkeä tahtonsa mukaan ja voitelee omiaan pyhällä hengellä, niin kuin on voidellut poikaansa Jeesusta (2Kor 1:21-22; Hebr 2:4; 1:9; Apt 10:38). Jumala puki opetuslapset voimalla korkeudesta, kun lähetti heille pyhän hengen (Luuk 24:49; Apt 1:4-8; 2:1-11). Jumala jakaa meille armolahjoja henkensä kautta ja puhuu pyhän hengen kautta, palvelijoidensa suun kautta ja poikansa Jeesuksen kautta (1Kor 12:1-13; Apt 1:2, 16; 4:25; 2Sam 23:1-4; Hebr 1:1).

Kaikki tällaiset kohdat Raamatussa todistavat sen, että pyhä henki ei ole itsenäisesti ajatteleva, tahtova, tunteva ja toimiva Jumalan kolmas persoona vaan se on Jumalan pyhä henki, jonka kautta Jumala toimii maailmassa ja valituissa palvelijoissaan. Pyhä henki ei ole jokin persoonaton voima vaan se edustaa isää Jumalaa ja siksi sitä on käytetty monessa Raamatun kohdassa samaa tarkoittavana sanana kuin Jumala (esim. 1Kor 12:11).

Luettavaa

Tässä on vielä linkki niiden kirjoitusten hakemistoon, joissa käsittelen kristuksen opetusta Jumalasta.

Sivun alkuun