Jumaluusopin ymmärtämisen vaikeudesta

Julkaissut Petteri Haipola  •  26.6.2016  • 

On parempi tutkia ja selittää kirjoituksia, jotta ne voitaisiin ymmärtää, kuin tunnustaa sokeasti todeksi jotakin sellaista, mitä ei ymmärrä. Katolisessa uskossa olevat tunnustavat sokeasti vailla ymmärrystä todeksi kolmiyhteisen jumalan oppia. Tuskinpa Jumala sellaista tahtoo meidän tekevän?

Raamatun selittäminen on sitä samaa, mitä Jeesus ja apostolit tekivät: he selittivät kirjoituksia, mitä niissä on Jeesuksesta jo edeltä sanottu ja miten Vanhaa testamenttia tulee soveltaa uuden liiton lasten elämässä. Ilman tällaista selitystä jää monien ymmärrys hedelmättömäksi, mikä ei ole Jumalan tahto meihin nähden.

Ihmiset voivat uskoa mitä tahansa järjettömyyksiä ja vedota Raamattuun, jos opetusta ei selitetä, niin että se voidaan ymmärtää. Kolmiyhteisen jumalan oppi on tästä hyvä esimerkki. Eikä siihen ikivanhaan Jumalan Poikaankaan ole järkevää uskoa, ellei ymmärrä sitä, miten Jeesusta voidaan sanoa ihmiseksi, vaikka hän olisi ikivanha Jumalan Poika/Sana, joka on tullut taivaasta ja syntynyt äidistään Mariasta.

Ellei pystytä selittämään järjellisesti sitä, miten Jeesuksella on vain yksi "minä" (tietoisuus), joka ajattelee, tahtoo, tuntee, muistaa, tietää, jne. vaikka hän on "ihminen" (ihmisen kaltainen) ja ikivanha Jumalan Sana/Poika, niin siihen uskominen ja sen totena pitäminen ei ole todellakaan mikään vaatimus, jonka Jumala esittää omille lapsilleen.

Jumala tahtoo, että hänen lapsensa ymmärtävät sen, mitä varmaksi ja totuudeksi sanovat, ennen kuin sellaista sanovat. Muutenhan on mahdollista erehtyä, vaikka perustelisi uskonsa suorilla Raamatun käännöksien lainauksilla (jolloin käännösvirheet voivat johtaa harhaan).

Muistuu mieleeni aika, jolloin Raamattuja ei ollut kansan omalla kielellä saatavana. Kirkoissa luettiin pelkkää kirkkolatinaa ja korkeintaan jumalanpalvelusten ulkopuolella selitettiin kunkin äidinkielellä "kirkon oppia". Ja kun kukaan ei voinut tarkistaa omalla äidinkielellään apuvälineiden kera (interlineaarit, sanakirjat, kommentaarit) sitä, onko oppi Raamatusta oikein johdettu vai virhetulkintaa, niin kirkon johtajien oli helppo pitää tietämätöntä kansaa hallinnassaan. Nykyään tämä ei ole enää mahdollista, mistä syystä yhä useampi uskaltaa kyseenalaistaa myös kolmiyhteisen jumalan opin. Ja se on pelkästään hyvä asia se.

Me tarvitsemme kaikki valoa siihen pimeyteen, jossa nimeltään kristitty (katolinen) maailma on elänyt yhdessä tämän pimeässä vaeltavan muun maailman kanssa.

Kenenkään usko ei ole puhtaasti Jumalan vaikuttamaa vaan jokainen uskoo myös sellaisiin asioihin, joita Jumala ei ole meissä vaikuttanut. Näistä vääristä istutuksista sydämemme maaperässä on päästävä irti niin että ne revitään juurineen irti maasta, jotta eivät tuottaisi enää vahinkoa itselle ja muille.

Matteuksen evankeliumi:
15:13 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.

Jos Raamattua ei kuitenkaan saisi selittää, niin olisi helppoa todistaa, että Jeesus kristus on Jumala. Sen voi tehdä lainaamalla suoraan montaa eri Raamatun kohtaa ja mielellään vielä suomenkielisestä käännöksestä ilman mitään selityksiä. Vaikkapa näin:

Sakarja:
14:1 Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.
14:2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.
14:3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
14:4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.
14:5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.
14:6 Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat.
14:7 Se on oleva yhtämittaista päivää - Herralle on se tunnettu - ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisata.
14:8 Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet.
14:9 Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi.

Apostolien teot:
1:9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.
1:10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;
1:11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."

Jesaja:
40:3 Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.
40:4 Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi.
40:5 Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut."

Luukkaan evankeliumi:
1:13 Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.
1:14 Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään.
1:15 Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta.
1:16 Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö.
1:17 Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."

Jesaja:
8:13 Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa.
8:14 Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille.
8:15 Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat, monet kiedotaan ja vangitaan.
8:16 Sido todistus talteen, lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini."
8:17 Niin minä odotan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin heimolta, ja panen toivoni häneen.
8:18 Katso, minä ja lapset, jotka Herra on minulle antanut, me olemme Herran Sebaotin merkkeinä ja ihmeinä Israelissa, hänen, joka asuu Siionin vuorella.

Matteuksen evankeliumi:
21:42 Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'?
21:43 Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.
21:44 Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa."

1.Pietarin kirje:
2:1 Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,
2:2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,
2:3 jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä."
2:4 Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,
2:5 ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.
2:6 Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva."
2:7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"
2:8 ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi." Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.
2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
2:10 te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut."

Tällä tavalla pelkästään Raamattua lainaamalla ja selittämättä sitä lainkaan voidaan yhdistellä Raamatun kohtia toisiinsa mielivaltaisesti ja muodostaa monenlaisia opetuksia, jotka ovat kuitenkin Jumalan tahdon ja kirjoitusten alkuperäisen tarkoituksen vastaisia. On siis turha puhua siitä, että kirjoituksia ei saa selittää vaan ne pitää vain uskoa sellaisena kuin ne on suomenkieliseen Raamattuumme käännetty. Tuolla tavalla uskovat pitävät ensinnäkin totena kaikki käännösvirheet raamatuissamme. Sitten tuolla tavalla "Sanan uskovat" voivat pitää totena mitä tahansa alkukielisiäkin virhetulkintoja, kun eivät hyväksy kirjoitusten selittämistä vaan ainoastaan "uskovat" sen mitä on "Sanassa" kirjoitettu.

Ja kirjoitusten kutsuminen "Sanaksi" isolla S:llä kertoo jo siitä, että Raamattua palvotaan Jumalana, mikä on syntiä eli harhaan joutumista sekin. Raamattu on ihmisten kirjoittama kokoelma kirjoituksia, jossa on ihmisten tekemiä virheitä ja erehdyksiä, mutta ne on kirjoitettu pyhän hengen inspiraation kautta, niin että kirjoitusten kautta välittyy meille sanoma Jumalalta. Se "sanoma" on tärkein, eivät yksittäiset sanat ja kirjaimet, joita jumalana palvotaan, vaikka ne sisältäisivät ihmisten tekemiä virheitä.

Esimerkiksi Jeesuksen sanoja ei ole kirjoitettu muistiin sanatarkasti vaan muistin varassa samoin kuin evankeliumien tapahtumat. Sen vuoksi niistä on mahdoton muodostaa täysin ristiriidatonta kuvausta tapahtumista ja Jeesuksen sanoista kussakin tilanteessa. Mutta itse tärkein eli sanoma on totta "niin ja aamen": Jeesuksen sanojen sisältämä sanoma ja se, mitä hänelle on tapahtunut. Merkitykseltään vähäiset erot ihmisten kerronnassa eivät tee tyhjäksi tätä pääasiaa.

Yleensä on hedelmätöntä antautua Raamatun kirjaimen palvojien kanssa keskusteluun (puhuvat Sanasta jota siteeraavat mutta eivät koskaan tulkitse tai selitä sitä), mutta katsotaan nyt, onko sellaisessa pihaustakaan Jumalan hengestä, niin että hän ymmärtäisi, mitä hänelle sanotaan.

Sanon vielä jotakin Raamatun oikean ymmärtämisen vaikeudesta etenkin koskien opetusta Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta.

Raamattu on kirjoitettu alun perin heprean-, aramean- ja kreikankielellä. Heprean- ja arameankielellä sanalle "jumala" on monta eri sanaa: elohim, eloah, elah, eel. Jumalasta on käytetty lisäksi "herraa" tms. tarkoittavia sanoja kuten Jah, Jahve, Jahve Tsavot (Herra Sebaot). Näitä sanoja on käytetty Jumalan lisäksi myös saatanasta, epäjumalista, enkeleistä ja ihmisistä. Miten siis voimme tietää, ketä sanalla milloinkin tarkoitetaan, jos emme lainkaan selitä tai tulkitse kirjoituksia?

Kreikankielessä on Jumalasta vain yksi sana "theos" ja herrasta yksi sana "kyrios". Sanaa theos käytetään myös saatanasta, epäjumalista, ihmisistä Jumalan ohella. (2Kor 4:4; Efe 2:2; 1Kor 8:4-6; 2Moos 3:1-15; 4:16; 7:1; Psa 82:1, 6; Joh 10:34) Sanaa kyrios käytetään sekä Jeesuksesta että myös isästä Jumalasta, mutta myös muista herroista, jotka voivat olla ihmisiä tai epäjumalia. (Matt 18:25-34; Luuk 16:13; 1Kor 8:5; Gal 4:1; 1Tim 6:15)

Jo pelkästään näiden Jumalasta ja herrasta käytettyjen sanojen lukumäärästä johtuen on vaikeaa ymmärtää Raamattua sen kirjoittajien tarkoittamalla alkuperäisellä tavalla eli siten, miten Jumala tahtoo meidän ne ymmärtävän. Kun tähän otetaan mukaan monet eri käännösvirheet, joita käännökset ovat täynnä, niin miten voimme tietää sen, mikä käännös tai tulkinta on oikea, ellemme itse tutki asiaa alkukielisistä Raamatuista sanakirjojen, interlineaarien ja kommentaarien avulla sekä etsimällä vilpittömästi totuutta Jumalan silmien edessä?

On typerää sanoa suomalaisille ihmisille, että Raamattua ei tarvitse selittää tai tulkita: riittää että uskoo Sanaa (Raamatun kirjoituksia). Mitä versiota niistä pitäisi uskoa? Raamatusta ei ole olemassa edes yhtä kaikkien hyväksymää kirjakokoelmaa, vaikka protestantit hyväksyvät yksimielisesti nykyään vain ne 66 kirjaa Raamattuun, jotka siellä suomenkielisissä Raamatuissa on. Katoliset ja ortodoksit ovat pitäneet monia Raamatun ulkopuolisia kirjoituksia Raamattuun kuuluvina (apokryfit) ja ne ovat aiemmin sisältyneet myös luterilaiseen Raamattuun saksankielisissä ja skandinaavisissa maissa. Kun emme voi olla "katolisilta isiltä" perimämme tiedon nojassa täysin varmoja edes siitä, mitä kirjoja Raamattuun tulisi hyväksyä "Jumalan sanaksi", niin miten voisimme olla ilman tutkimista, selitystä ja tulkintaa varmasti oikeassa siitä, mikä käännösvaihtoehto kussakin Raamatun kohdassa on oikea?

Raamatun tutkiminen vaatii nöyryyttä ja oikeaa sydämen asennetta, jotta totuus voidaan sieltä löytää. Siihen kuluu paljon aikaa ja vaivaa. Yksi ihmiselämä on liian lyhyt, jotta löytäisimme Raamatusta kaiken sen merkityksen juuri oikein, niin että emme missään kohdassa olisi erehtyneet tai että mikään kohta ei jäisi ymmärtämättä. Tarvitsemme valoa pimeyteemme ja kannustan sen vuoksi kaikkia tutkimaan ahkerasti Raamattua sen alkukielillä sanakirjojen, interlineaarien ja kommentaarien avulla. Minä en ainakaan suostu pitämään sokeasti totena sitä, mitä muut painostavat ja pakottavat meitä totena pitämään, "tai muuten joutuu helvettiin". Tuollainen uhkailu ja asenne Raamatun opetuksessa on jo lähtökohtaisesti väärä.

Sielujen pelastuminen ei ole kiinni kirjoitusten täsmälleen oikeasta ymmärtämisestä jossakin tietyssä opin kohdassa, vaikka se tärkeä olisi (jumaluusoppi esimerkiksi). Vaikka ymmärtäisti kaiken Raamatun sisältämän tiedon oikein, mutta Jeesus kristus ei tunnusta sinua omakseen isänsä ja pyhien enkelien edessä tulemuksessaan, niin sinä et pelastu. Pään tieto ei ketään pelasta, mutta osallisuus pyhästä hengestä ja sen mukanaan tuoma rakkaus etenkin veljiä kohtaan ovat merkki pelastumisesta. Jos rakkaus puuttuu, niin missä on pyhä henki ja pelastus?

Loputtomat oppiriidat ja toisten tuomitseminen helvettiin joutuviksi opillisten erimielisyyksien vuoksi ovat merkki rakkauden puutteesta. Ne ovat katolisen hengen vaikutusta ihmisessä, sillä katolinen kirkko aloitti tuon perinteen: he erottivat kirkosta ensin kasteen uusijat ja sitten kolmiyhteisen jumalan opin kieltäjät. Lopulta erottaminen kirkosta ei enää riittänyt vaan he käskivät suoraan tappaa eri tavalla Jumalaan ja Jeesukseen uskovat. Siitä säädettiin oikein käsky Rooman valtakunnan lakiin ja uskonpuhdistajista Luther, Zwingli ja Calvin suosittelivat ruhtinaille ja tuomareille niiden lakien soveltamista eri tavalla uskoviin kristittyihin. He olivat kaikki vannoutuneita kolmiyhteisen jumalan opin kannattajia. Kertoo hyvin paljon siitä, minkä hengen omia he olivat.

Saman hengen omia ovat nyt ne, jotka tuomitsevat meitä eri tavalla uskovia ja vilpittömästi totuutta etsiviä helvettiin pelkästään sen vuoksi, että ymmärrämme kirjoituksia eri tavalla kuin he. Sen vielä ymmärtäisin ja hyväksyisin, jos sanoisivat minun joutuvan helvettiin tekemieni syntien vuoksi, mutta en sitä, että pelkän opillisen erimielisyyden vuoksi minua helvettiin tuomitsevat.

Otan vielä yhden esimerkin Raamatun ymmärtämisen vaikeudesta. Moosekselle ilmestyi Herran enkeli erämaassa, joka puhui hänelle. (2Moos 3:1-15) Tuo enkeli sanoi olevansa Herra ja Jumala. Hän sanoi nimekseen "ehjee asher ehjee", joka on suomenkielisen yhden käännösversion mukaan "minä olen se, joka minä olen" (nuo sanat voidaan kääntää monella eri tavalla ja se on yksi teologien ikuisista kiistan aiheista, miten ne tulisi oikein kääntää) ja sen jälkeen hän sanoi olevansa "minä olen" (kreikaksi "eimi hoo oon" ja "hoo oon" ei "ego eimi" niin kuin Joh 8:58 Jeesuksen on kirjoitettu sanoneen).

Kuka on tämä "Herran enkeli", joka sanoi olevansa Herra ja Jumala, Jahve ja Elohim?

Ilman selitystä ja tulkintaa emme voi tietää sitä, kuka hän on, ja vaikka asiaa on selitetty pian 2000 vuotta kristikunnassa, niin mielipiteet jakaantuvat yhä vielä sen suhteen, kuka tässä on kyseessä. Siitä ollaan yleiseti "kristittyjen" kesken yhtä mieltä, että kyse ei ole "isästä Jumalasta", koska tuon olennon sanotaan olevan "Herran enkeli". Sen täytyy siten olla joko joku Herran enkeleistä (ihmisiä palvelevista hengistä, valkeuden enkeleistä) tai sitten se on Jumalan Poika (Jumalan Sana), joka tunnetaan myöhemmin Raamatussa nimellä Jeesus kristus, Nasaretilainen.

Voitte varmaankin arvata, kenen itse kukin Raamatun tutkija ja lukija sanoo tuon olennon olevan? Kolmiyhteiseen jumalaan uskovat sanovat sen olevan Jeesus, mutta heidänkin kantansa hajoavat tässä: osa arvostetuista tutkijoista sanoo sen olevan joku Jumalan enkeleistä, mahdollisesti ylienkeli Mikael, koska hän on Israelin suojelusenkeli ja tuo enkeli ilmestyi nimenomaan Israelille ja toimitti Jumalan lähettinä lain Mooseksen kautta Israelin kansalle.

Jehovan todistajat ja jotkut vanhat adventistit sanovat puolestaan sen olennon olevan ylienkeli Mikael, joka on sama persoona kuin Jeesus kristus.

Minä uskon sen olevan joku Herran enkeleistä, todennäköisesti Miikael, mutta hän ei ole Jeesus kristus sen perusteella, miten olen ymmärtänyt tätä kohtaa aihetta tutkittuani. En voi olla tästä asiasta kuitenkaan täysin varma, koska sitä on niin vaikea ymmärtää. En siis tiedä, kuka hän on. Mielestäni vahvimmat perustelut ovat kuitenkin sen puolella, että hän olisi joku enkeleistä, ei herra Jeesus kristus.

Nyt kun olemme havainneet, miten vaikeaa Raamatun ymmärtäminen sitä vuosikymmeniä tutkineilla tutkijoillakin on (viittaan jo edesmenneihin kolmiyhteiseen jumalaan uskoviin kommentaareihin), niin eikö ole röyhkeää tulla sanomaan tavallisille uskoville, että tuossa puhuu herra Jeesus kristus ja jos siihen ei uskota, niin sitten ollaan pahasti eksytty ja jopa saatanan asialla, antikristuksen hengessä vaeltava saatanan palvelija?

Kaipaisin vähän nöyryyttä, kun näin vaikeita asioita tutkitaan. Helluntailaisuus palstalla sellaista nöyryyttä ja vuorovaikutteista keskustelua ei ole syntynyt, eikä sitä synny myöskään sellaisten henkilöiden kanssa, jotka jyräävät joka käänteessä eri tavalla asian ymmärtävät uskovaiset ja tuomitsevat heitä monin kylmin ja kovin sanoin, eivätkä edes tunnusta sitä, että ovat muita väärin tuominneet. Pimeätä porukkaa ja sanon tämän tuomitsevasti. ;-)

Miksi en usko, että tuo Herran enkeli on Jeesus kristus? Siksi, että Johannes kirjoittaa näin:

Johanneksen evankeliumi:
1:17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen kristuksen kautta.

Jos laki olisi annettu Israelille Mooseksen kautta sen enkelin välityksellä, joka on todellisuudessa Jeesus, niin olisiko Johannes kirjoittanut noin? Tuossahan asetetaan vastakkain "Mooseksen kautta annettu laki" ja "armo ja totuus", jotka ovat tulleet Jeesuksen kristuksen kautta.

Laki voisi periaateessa silti olla Jeesuksen kristuksen Moosekselle välittämä, vaikka Johannes kirjoitti tuolla tavalla, mutta minun on vaikea sellaista uskoa. Joku voi sanoa, että Jeesus on Jumalana lain säätäjä ja on siten antanut lain Moosekselle. Jeesusta kutsutaan myös enkeliksi Raamatussa, koska hän on Jumalan lähettämä palvelija eikä vain herra, jota muut palvelevat?

Minä en pidä tuollaisia perusteluja hyvinä enkä todelta kuulostavilta. Vaikka Jumala on lain säätäjä, niin hän ei ole toimittanut sitä itse Israelille Mooseksen kautta vaan on lähettänyt enkelinsä tuomaan sen lain. Tämä enkeli sai käyttää itsestään Jumalan nimeä Jahve ja sanoi olevansa Jahve ja Elohim (Herra ja Jumala), koska hän edusti Jumalaa tämän kaikella arvovallalla hänen sanansaattajanaan. Samalla tavalla Jeesuksesta on käytetty joissakin Raamatun kohdissa nimiä Jahve ja Elohim, Herra ja Jumala. Jeesus edustaa silloin näkymätöntä Jumalaa eli isäänsä kaikella hänen arvovallallaan ja voimallaan. Se ei tee Jeesuksesta isän vertaista Jumalaa, että hänestä tuollaisia nimiä käytetään.

Laista sanotaan vielä niin, että se on annettu Israelille enkelien toimesta: lain ja siinä olevien sanojen välittäjänä olisi siis ollut useampi kuin vain yksi enkeli. Tämäkin todistaa sen puolesta, että Jeesus kristus ei olisi se Herra ja Jumala, joka puhui Moosekselle ja antoi hänelle myöhemmin lain. Kyse on monien mielestä samasta enkelistä, joka puhui palavasta pensaasta ja sitten myöhemmin Siinain vuorella, koska molempia kutsutaan nimellä Jahve ja Jumala, mutta todellisuudessa näitä enkeleitä voi olla useampia, ehkä kaksi kappaletta. Kaksi siitä syystä, että Jahveksi ja Elohimiksi itseään kutsuva enkeli, (Apt 7:20-54; 2Moos 3:1-15) joka puhui Moosekselle ensin palavasta pensaasta erämaassa (2Moos 3:1-15) ja sitten Siinain vuorella kasvotusten hänen kanssaan (5Moos 34:10), sanoi eräästä toisesta enkelistä, että Jumalan nimi asui hänessä ja hän oli kulkeva Israelin kansan edellä erämaassa (2Moos 23:20-23).

Tätä toista enkeliä kutsutaan myös nimellä Jahve (2Moos 13:21; 14:19). On siis varmaa, että enkeleitä kutsutaan Raamatussa Jumalan nimellä (Jahve) ja sanotaan heitä Jumalaksi (Elohim), vaikka he ovat Herran enkeleitä eivätkä Jumala itse (isä). Niinpä on mahdollista, että myös Herraa Jeesusta kutsutaan Jahveksi ja Elohimiksi joissakin Raamatun profetioissa samasta syystä ja samalla tavalla. Heitä kutsutaan nimellä Jahve ja Elohim, koska he edustavat Jumalaa tämän sanansaattajina kaikella Jumalan arvovallalla.

Näin ollen jokaisen itseään Jahveksi ja Elohimiksi kutsuvan olennon ei tarvitse olla Raamatussa Jumala, joka on luonut kaiken, mitä on olemassa. Myös enkeleitä ja Jumalan poikaa Jeesusta kutsutaan näillä arvonimillä, vaikka hän ei ole isän vertainen Jumala.

Apostolien teot:
7:30 Ja kun neljäkymmentä vuotta oli kulunut, ilmestyi hänelle Siinain vuoren erämaassa enkeli palavan orjantappurapensaan liekissä.
7:38 Hän on se, joka seurakunnassa, erämaassa, oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella, ja oli myös isiemme kanssa; ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi.
7:53 te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet."

Hebrealaiskirje:
2:2 Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa,

Myös Galatalaiskirjettä on sovellettu tämän asian selvittämiseen.

Galatalaiskirje:
3:19 Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.
3:20 Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.

Jeesus on uuden liiton välimies, mutta koska laki on annettu monen enkelien kautta, en usko, että Jeesus kristus on se Herra ja Jumala, joka puhui Moosekselle Siinailla ja sitä ennen erämaassa palavasta pensaasta. Toki jokainen saa uskoa niin kuin tahtoo, mutta tahtoisin keskustella tällaisista asioista rauhassa ilman, että minua tuomitaan helvettiin sen vuoksi, että ymmärrän asioita eri tavalla. En ole vielä sellaisia keskustelijoita löytänyt, jotka pystyisivät tällaiseen keskusteluun ja viestien vaihtoon, joten tämä menee lähinnä yksinpuheluksi.

Tämä on sikäli merkittävä asia, että jos se enkeli, joka puhui erämaassa Moosekselle, ei ole Jeesus kristus, ja mahdolliset muut enkelit, jotka välittivät Mooseksen kautta lain Israelille, eivät kukaan heistä myöskään ole Jeesus kristus, mutta heitä sanotaan Jahveksi ja Elohimiksi, ja ainakin yksi heistä sanoi suoraan olevansa Jahve ja Elohim (Herra ja Jumala), niin miksi sen Herran (Jahve) pitäisi olla Jeesus kristus, joka seurusteli Aabrahamin kanssa ja aterioi sekä joi viiniä? (1Moos 18) Ja miksi sen Herran Jumalan (Jahve Elohim) pitäisi olla Jeesus kristus, joka käyskenteli Edenin puutarhassa illan viileydessä ja puhui Adamille, Eevalle ja käärmelle lankeemuksen jälkeen? (1Moos 3) Miksi myös nämä Jahvet ja Elohimit eivät voisi olla enkeleitä, jotka saavat käyttää Jumalan nimeä ja esiintyä hänen nimessään, kun ovat hänen sanansaattajiaan täysin valtuuksin Jumalan koko arvovallalla?

Juuri tällaisilla perusteluilla on aivan asiallisesti kyseenalaistettu katolisten isien välittämä oppi, jonka mukaan Jeesus on ilmestynyt patriarkoille ja profeetoille Vanhassa testamentissa. Sellaista asiaa ei yksinkertaisesti voida aukottomasti todistaa Raamatun monitulkintaisuuden vuoksi. Raamattua on vaikea ymmärtää tällaisissa asioissa täsmälleen oikein, joten miten voisi olla Jumalan tahto se, että opetuksesta osattomien ja uskossaan nuorten pitäisi muodostaa jokin kanta sen suhteen, onko Jeesus ilmestynyt Vanhan testamentin puolella "isille" vai ei? Tästä asiasta eivät edes oppineet ole yhtä mieltä, joten miten noviisit voisivat sen varmasti tietää? Siitä, että "Pyhä Henki" on heitä opettanut? Eikö "Pyhä Henki" sitten opeta heidän oppi-isiään, joiden opetuksiin he kuitenkin näkemyksensä viime kädessä perustavat sen sijaan, että kuulisivat nämä asiat Jumalalta pyhän hengen välityksellä.

Tässä on vain yhden aiheeseen liittyvän kohdan pohdintaa. Kun Raamattua tutkitaan kokonaisuutena, niin vastaavia vaikeasti tulkittavia kohtia on monia. Raamatun lukijat ja tutkivat toimivat järjestelmällisesti siten, että pyrkivät löytämään Raamatusa oman taustayhteisönsä hyväksymän ja ennakkoon totena pitämänsä tulkinnan. Sillä tavalla Raamattua tutkimalla ei ole mahdollista löytää totuutta, jos oppi-isät ja oma yhteisö ovat erehtyneet ja itsekin on sen vuoksi aiemmin harhaan mennyt. Totuus on mahdollista löytää vain siten, että pidetään sydän ja mieli avoinna erilaisille vaihtoehdoille, josko ehkä joku niistä olisi paremmin perusteltu kuin joku toinen.

Koska asia on niin vaikea ymmärtää, niin en usko Jumalan vaativan tavallisilta kristityiltä tai edes opettajilta ja tutkijoilta varman kannan muodostamista. Toki uskon myös niin, että kolmiyhteisen jumalan oppi on sen verran helposti kirjoituksilla kumottavissa, että siitä pitäisi monien Jumalan lasten päästä selvyyteen, mutta pelko helvetistä ja yhteisöstä erottamisesta panee tässäkin paulan, niin että vain harvat ja valitut luopuvat siitä opista ennen Kristuksen tulemusta. Uskon silti, että pelastuvien joukossa on eri tavalla asian ymmärtäviä, myös kolmiyhteiseen jumalaan uskovia niin kuin on ollut ennen meidän päiviämme. Silloin oli vielä vähemmän mahdollisuuksia päästä selvyyteen katolisita harhaopeista kuin nyt.

Sivun alkuun