Onko Kristus jaettu kahtia?

Julkaissut Petteri Haipola  •  12.8.2016  • 

Onko Kristus jaettu kahtia?

Kolmiyhteisen jumalan opin mukaan Kristus on jaettu kahtia ihmiseksi ja Jumalaksi. Sen sijaan, että tunnustettaisiin avoimesti Jeesuksen olevan ihmisenä Jumalasta erillinen olento, niin sanotaan hänellä olevan kaksi eri luontoa: inhimillinen luonto ja jumalallinen luonto. Sanalla "luonto" on korvattu sana "persoona" ja sana "olevainen" tai "olento", koska ei haluta tunnustaa ilmeistä tosiasiaa: Jeesus kristus on ihmisenä eri olevainen kuin hänen isänsä Jumala.

Tätä asiaa voidaan tutkia myös elävien olentojen ja Jumalan tietoisuuden kautta. Jokaisella luodulla enkelillä ja ihmisellä on oma tietoisuutensa, joka on eri kuin Jumalalla. Jokaisella heistä on oma tahto, mieli, ajatukset, tunteet, muistot ja tieto, joka tekee heistä ainutlaatuisia olentoja Jumalan luomassa maailmassa. Jokainen heistä on elävä olento, joka sanoo "minä olen". Jokainen heistä on eri olevainen kuin Jumala, joka myös sanoo "minä olen".

Tämä asia on hyvin helppo ymmärtää ja todeksi tunnustaa, mutta pelko estää kolmiyhteiseen jumalaan sitä tunnustamasta. Nekään eivät sitä kovin helposti todeksi tunnusta, jotka uskovat Jeesuksen olevan ikivanha Jumalan Poika, joka on ollut luomassa tätä maailmaa yhdessä Isänsä kanssa. He uskovat, että Jeesus on iankaikkinen henki, joka asuu ihmisen liharuumiissa, sen sijaan, että Jeesus kristus olisi täydellisesti ihminen, vaikka häntä myös ihmiseksi sanotaan.

Kysyn sinulta nyt hyvin yksinkertaisen kysymyksen, johon pyydän sinua vastaamaan mieluiten Raamatun kirjoitusten perusteella.

Montako tietoisuutta kristuksella Jeesuksella on?

Tarkoitan tietoisuudella sitä olevaista, jolla on oma tahto, mieli, ajatukset, tunteet, muistot ja tieto, ja joka sanoo "minä olen". Onko Jeesuksella tällaisia tietoisuuksia yksi vai kaksi vai useampia ja kuinka moni niistä on yhtä aikaa toiminnassa eri aikakausina?

Lienee selvää, että jos kristus Jeesus on ihminen, niin tällä ihmisellä on oma tietoisuutensa, joka on eri kuin sellaisella ikivanhalla "Jumalan Pojalla", joka on ollut luomassa tätä maailmaa yhdessä "Isän" kanssa. Ihmisellä on oma tahto, mieli, ajatukset, tunteet, muistot ja tieto, ja ikivanhalla Jumalan Pojalla ne ovat eri kuin ihmisellä.

Onko Jeesus ihminen vai näyttääkö hän vain ihmiseltä, mutta ei ole ihminen vaan on ihmisen kaltainen "ikivanha Jumalan Poika ihmisen ruumiissa", "iankaikkinen Henki ihmisen ruumiissa"? Jos Jeesus ei ole ihminen, niin miksi häntä on kutsuttu Raamatussa niin monta kertaa ihmiseksi ja hänestä kertovat profetiat kuvaavat häntä ihmisenä?

Onko Jeesuksella lainkaan ihmisen tietoisuutta?

Monet nimeltään kristityt ihmiset puhuvat Jeesuksesta sillä tavalla, että hänellä ei näyttäisi heidän mielestään olevan lainkaan ihmisen tietoisuutta: hänellä on vain Jumalan tietoisuus. Toiset puhuvat taas siten, että välillä Jeesuksella on ihmisen tietoisuus ja välillä Jumalan tietoisuus. Todella mystinen olento siis kaiken kaikkiaan, heidän mielestään: ei ihminen eikä Jumala vaan sekoitus näistä kahdesta - välillä tulee esiin Jumala ja välillä tulee esiin ihminen.

Mutta sitä he eivät voi tunnustaa, että Jeesuksella olisi ihmisenä oma tietoisuus, joka tekisi hänestä eri olennon kuin Jumala on. Se on nimittäin heidän ennalta totena pitämäänsä opetusta vastaan ja siksi he eivät voi sellaista asiaa tunnustaa.

Raamatun mukaan Jeesuksella on ihmisenä oma tietoisuus, joka on eri tietoisuus kuin hänen isällään Jumalalla. Se on myös eri tietoisuus kuin ikivanhalla Jumalan Pojalla, joka on ollut luomassa tätä maailmaa. Vaikka tätä asiaa ei sanota suoraan Raamatussa, niin se voidaan päätellä niistä vähäisistä tiedoista, joita Jeesuksen syntymästä ja varhaisesta lapsuudesta on esitetty Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa.

JJeesus kehittyi äitinsä kohdussa niin kuin muutkin ihmiset, kunnes syntyi poikalapseksi luonnollisen synnytyksen kautta. Niin kuin äsken hedelmöityneet ihmisalkiot yleensä eivät tiedä mitään, koska eivät pysty ajattelemaan ilman kehittyneitä aivoja, niin voidaan myös Jeesuksesta ajatella, jos hän oli täydellisesti ihminen samalla tavalla kuin me.

Jeesus ei ole osannut vauvana puhua, jos on ollut samanlainen poikalapsi kuin muut ihmiset. Hänen on täytynyt oppia puhumaan ja kirjoittamaan niin kuin muidenkin, joten hänen tietomääränsä on täytynyt kasvaa. Hänellä ei ole voinut olla ihmisenä muistoja edellisestä elämästään ikivanhana Jumalan Poikana, jos hän on täydellisesti ihminen niin kuin me.

Luukas kertoo Jeesuksen varttuneen viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. (Luuk 2:40-52) Jeesus kasvoi siis aikuisuutta kohti samalla tavalla kuin muutkin poikalapset. Hän ei ollut kaikkitietävä Jumala, joka olisi luonut tämän maailman yhdessä isänsä kanssa eikä hän ollut ikivanha Jumalan Poika, joka olisi muistanut menneen elämänsä asioita lapsuutensa vuosina. Jeesus oli ihminen.

Kun Jeesus aloitti julkisten toimintansa noin 30-vuoden ikäisenä miehenä, niin hän rukoili isäänsä Jumalaa. Sekin todistaa hänen olleen ihminen, jolla on oma tietoisuutensa, sillä miksi Jumalan tietoisuudella varustettu Jumala rukoilisi Jumalaa? Jeesuksella on ihmisenä myös oma tahtonsa, sillä hän rukoili ennen kiinniottamistaan isää sanomalla "tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun!". (Matt 26:39-44) Jeesus ei myöskään ihmisenä tiennyt sitä, mikä hänen toisen tulemuksensa tarkka hetki olisi, joten sekin todistaa hänellä olleen ihmisenä eri tietoisuus kuin Jumalalla on. (Matt 24:36)

Mitä Jeesuksen tietoisuudelle sitten tapahtui hänen kuollessaan? Katolisessa uskossa olevat sanovat, että hän lähti iankaikkisena Henkenä ulos elottomasta ruumistaan, kävi tuonelassa, meni isän tykö paratiisiin ja tuli kolmantena päivänä takaisin elottomaan ruumiiseensa, niin että siitä tuli jälleen elävä. Mitään tällaista ei ole kirjoitettu Raamattuun, mutta katolisessa uskossa olevat perustelevat näitä väitteitään muutamalla vaikeatajuisella ja moniselitteisellä Raamatun kohdalla, joihin en nyt puutu.

Jos uskomme, että Jeesus kristus on täydellisesti ihminen, niin silloin hänelle ei ole voinut tapahtua sitä, mitä katolisessa uskossa olevat sanovat. Tarkoitan katolisella uskolla uskoa, jonka mukaan Jeesus on isän vertainen tai isän kaltainen Jumala, joka on ollut luomassa tätä nykyistä maailmaa, ja uskoa, jonka mukaan Pyhä Henki on Jumalasta erillinen itsenäinen persoona niin kuin Jeesuskin. Jokainen, joka tunnustaa uskovansa kolmiyhteiseen Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen tavalla tai toisella on katolisessa uskossa.

Mitä Jeesukselle siis tapahtui, kun hän kuoli ristillä? Hän antoi elämänsä isän haltuun ja nukkui pois. Näillä sanoilla kuvataan Raamatussa kuolemista. Ihminen nukkuu kuoltuaan kuoleman unta ja hänet herätetään ylös joko Kristuksen tulemuksessa tai viimeisellä tuomiolla tuhat vuotta sen jälkeen. Jumala herätti poikansa Jeesuksen ylös kuolleista esikoisena poisnukkuneiden joukossa, niin että Jeesus ei enää koskaan kuolee vaan pysyy ikuisesti Jumalan kansan ylimmäisenä pappina ja Daavidin sukuun syntyneenä luvattuna kuninkaana. (Hebr 7:24-8:1; 2Sam 7:8-16; Ilm 22:13-16)

Jeesus on ihmisenä ainutlaatuinen koko maailmanhistoriassa. Hän on ainoa naisesta syntynyt poikalapsi, jonka isä ei ole ihminen: hänen isänsä on Jumala. Hän on ainoa yli 30 vuotta elänyt ihminen, joka ei ole koskaan tehnyt syntiä. Jeesus on myös se kristus ja kuningas, josta profeetat olivat ennustaneet jo vuosisatoja ennen hänen syntymäänsä. Jumala on herättänyt tämän Jeesuksen kuolleista lupauksensa mukaan ja korottanut hänet kaikkia luotuja ylemmäksi herraksi. Jeesus on myös uuden liiton Jumalan kansan ylimmäinen pappi, niin kuin hänestä oli ennustettu ennen hänen syntymäänsä. Jumala on luvannut alistaa kaikki luodut tämän Jeesuksen kristuksen, Nasaretilaisen, valtaan ja antaa hänelle kuninkuuden, jolla ei ole loppua.

Tällä tavalla Raamatussa on Jeesuksesta ennustettu ja ne ennustukset ovat toteutuneet. Osa odottaa vielä toteutumistaan: Jeesus on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita isänsä tahdon mukaan, ei oman tahtonsa mukaan, sillä Jeesuksella on oma tahtonsa, joka on eri kuin hänen isällään Jumalalla. (Joh 5:17-30; Apt 17:31)

Jos luet Raamattua ilman ennakkoluuloja ja pelkoa siitä, että joudut "helvettiin", jos ymmärrät kirjoituksia eri tavalla kuin katolisessa uskossa olevat, niin huomaat Raamatun henkilöiden tekevän selvän eron Jumalan ja Kristuksen välille. (1Kor 11:3) Jumala asui Kristuksessa, mutta Kristus ei ole se Jumala, joka hänessä asui ja asuu yhä vielä. (2Kor 5:18-21) Isä asui Pojassaan, mutta Poika ei ole se Jumala, jota hänen isäkseen ja meidän isäksemme kutsutaan. (Joh 14:1-11; 20:17)

Kun Raamatussa puhutaan kaiken luojasta ja kaikkivaltiaasta Jumalasta, niin silloin puhutaan pelkästään isästä, ei hänen pojastaan. (Ilm 4:8-11; Apt 17:22-31; 4:24-31; Jes 42:1-8) Kun Jeesus mainitaan samassa yhteydessä kuin hänen isänsä, niin vain isää sanotaan Jumalaksi ja kaiken luojaksi, mutta Jeesusta sanotaan mm. herraksi, Jumalan pojaksi tai kristukseksi. (1Kor 8:4-6; Efe 4:4-6; Joh 17:3)

Jeesus on siis selvästi eri olevainen kuin hänen isänsä, joka on yksin ainoa Jumala, kaiken luoja ja kaikkivaltias. Molemmilla on oma tietoisuutensa ja oma "minä", joka sanoo "minä olen". "Ihminen kristus Jeesus" ei ole sama olevainen kuin hänen isänsä, joka on Raamatun mukaan yksin ainoa Jumala, kun sanalla Jumala tarkoitetaan kaiken luojaa ja kaikkivaltiasta Jumalaa. Nasaretilainen Jeesus ei ole myöskään sama olento kuin jokin ikivanha Jumalan Poika, jolla on oma tietoisuutensa, ja se tietoisuus on eri kuin ihmisellä Jeesuksella kristuksella.

Jos tahdotaan pitää kiinni siitä perinteisestä tulkinnasta, että Jeesus on tullut "henkenä" "alas" taivaasta ja siirtynyt Marian kohdussa kehittyneeseen ihmisalkioon, niin silloin on syytä miettiä, montako tietoisuutta Jeesuksella on yhtä aikaa ollut kulloinkin elämänsä aikana? On selvää, että hänellä on ollut oma tietoisuutensa isän tykönä ikivanhana Jumalan Poikana, jos on siellä elävänä olentona ollut.

Jotta Jeesus olisi voinut syntyä ihmiseksi äidistään Mariasta, niin hänen olisi pitänyt lakata olemasta tietoinen ikivanha Jumalan Poika, sillä muuten hän ei olisi ihminen. Jumalan olisi täytynyt pyyhkiä hänen tietoisuutensa ja muistinsa tyhjäksi, niin että hän olisi voinut kehittyä sikiöstä poikalapseksi ja kasvaa aikuiseksi mieheksi, jolla on eri tietoisuus kuin tällaisella ikivanhalla Jumalan Pojalla. Ellei Jeesuksen muistia ja mieltä olisi pyyhitty kokonaan tyhjäksi hänen syntyessään ihmiseksi, niin silloin hän ei olisi lähimainkaan samalla tavalla ihminen kuin me olemme. Hän olisi ihmisen kaltainen iankaikkinen henki ihmisen ruumiissa, ei täydellisesti ihminen.

Jos Jeesus olisi ikivanha Jumalan Poika, joka siirtyi asumaan ihmisalkioon Marian kohdussa ja syntyi ihmiseksi, niin hän olisi ikivanha henki ihmisen liharuumiissa, ei täydellisesti ihminen. Jos hänen muistiaan ja tietoisuuttaan ei olisi pyyhitty kokonaan tyhjäksi hänen sikiämisensä hetkellä tai myöhemmin, niin hän ei olisi lainkaan ihminen. Kuka olisi silloin se vauva ja poikalapsi, joka Jeesus kristus aivan selvästi Raamatun mukaan oli: kuka olisi "ihminen kristus Jeesus"?

Jos uskotaan ikivanhan Jumalan Pojan säilyttäneen tietoisuutensa ja muistonsa liharuumiissa asuessaan, niin silloin hän olisi eri olento kuin se tiedoiltaan ja muistoiltaan vajavaisempi olento, jota kuvataan ihmiseksi ja joka on se Nasaretilainen Jeesus, josta Raamattu kertoo. Jeesus olisi siis jaettu kahtia, niin että hänen liharuumiissaan asui ikivanha henkiolento ja vajavainen ihminen, joka olisi eri persoona kuin se ikivanha henkiolento. Tämä tulkinta oli itse asiassa tunnettu jo apostoli Johanneksen viimeisinä vuosina seurakunnassa. Harhaoppisena pidetty mies nimeltä Cerinthus opetti välillä sillä tavalla, että ihminen Jeesus oli eri olento kuin hänessä asunut Kristus. Sitähän tuo mainitsemani tulkinta myös käytännössä tarkoittaisi: Cerinthuksen harhaoppia.

Meneekö vaikeaksi? Niin sen pitääkin mennä, sillä näitä asioita ei ole sanottu Raamatussa, mutta niiden täytyisi olla tosia, jos Jeesus olisi yhtä aikaa ikivanha Jumalan Poika ihmisen ruumiissa ja ihminen, joilla molemmilla on oma tietoisuutensa. Näissä selityksissä on järkeä vain siinä tapauksessa, että Jeesuksella on ollut kerrallaan vain yksi tietoisuus kunakin aikana. Ennen ihmiseksi syntymistään hänellä on ollut ikivanhan Jumalan Pojan tietoisuus. Ihmisenä hänellä on ollut vain ihmisen vajavainen tietoisuus. Kuolleista herätetyksi tulemisensa ja korotetuksi tulemisensa jälkeen hänellä voisi olla jälleen ikivanhan Jumalan Pojan tietoisuus, jolloin hän ei olisi enää ihminen, eikä olisi sitä täydellisesti koskaan ollutkaan. Hän olisi ikivanha henkiolento ihmisen ruumiissa.

Toinen vaihtoehto olisi teoriassa se, että Jeesus on pysynyt ja pysyy ikuisesti ihmisenä, mutta on saanut valtavasti lisää tietoa ja muistoja sellaisen olennon elämästä, joka olisi elänyt ennen häntä ja olisi itse asiassa hän itse. Tämä on kuitenkin aivan järjetön väite, sillä se ikivanha Jumalan Poika olisi silloin lakannut olemasta. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää siten se, että Jeesus olisi käynyt lävitse muodonmuutoksia elämänsä aikana, mutta ei olisi ollut koskaan täydellisesti ihminen. Hän olisi ikivanha henkiolento ihmisen ruumiissa. Katoliset isät olisivat siten erehtyneet tulkinnoissaan, kun sanoivat Jeesuksen olevan yhtä aikaa täydellisesti ihminen ja täydellisesti isän vertainen Jumala.

On silti vielä yksi vaihtoehto, jota katolisessa uskossa olevat eivät suostu edes ajattelemaan mahdollisesti oikeaksi vaihtoehdoksi. Sen mukaan Jeesus kristus, Nasaretilainen, on pelkästään ihminen. Hän sikisi pyhästä hengestä ja se on syy, miksi häntä sanotaan Jumalan pojaksi (Luuk 1:35). Jeesus ei olisi ollut olemassa ennen kuin syntyi äidistään Mariasta. Koska hän on syntynyt ihmiseksi ja hänellä on ihmisen tietoisuus, niin hän pysyy ikuisesti ihmisenä ja tämän ihmisen valtaan hänen isänsä on alistava tulevan maailman (Hebr 2:5-18).

Olento, joka on syntynyt ihmiseksi, pysynee ikuisesti ihmisenä? Raamatun kirjoitukset eivät anna muille tulkinnoille paljon tilaa. Vaikka meistä tulee enkelien kaltaisia tulevassa maailmassa, niin meistä ei tule enkeleitä, sikäli kuin enkelit ovat ihmisistä erillisiä palvelukseen asetettuja henkiä eivätkä yksi ja sama olento ihmisen kanssa. Kristikunnan valtavirta tyrmää sellaisen ajatuksen kättelyssä suomatta sille enempää aikaa.

Jos ihminen pysyy ikuisesti ihmisenä, niin silloin Jeesuksenkin täytyisi pysyä ikuisesti ihmisenä, sikäli kuin hän on ihminen. Jos ei ole, niin sovitusoppi on pielessä. Jeesus kristus sovitti meidät ihmisenä Jumalan kanssa, niin kuin on selvästi sanottu, ja hän nousi myös ylös ihmisenä. (Room 5:10-21; 1Kor 15:1-47; 1Tim 2:3-7; Hebr 1-13). Tämä on myös se evankeliumi, jota apostolit julistivat, eikä mitään muuta evankeliumia Apostolien teoissa ole mainittu - ei kertaakaan. (Apt 2:12-38; 4:24-31; 10:34-48; 17:2-3, 22-31) Se on myös se iankaikkinen evankeliumi, jota enkeli on lähetetty kaikille julistamaan juuri ennen Kristuksen tulemusta. (Ilm 14:6-8; 4:8-11)

Jos joku julistaa jotakin toista evankeliumia, niin hän on Paavalin mukaan kirottu. (Gal 1:1-12) Miten siis evankeliumia julistat ja opetat? Onko Kristus Jumala vai asuiko Jumala kristuksessa? (2Kor 5:18-21; Joh 14:1-11) On aivan eri asia sanoa, että "Jumala asui kristuksessa" kuin sanoa "Kristus oli Jumala". Miten siis luet?

Amen, tule herra Jeesus!

Sivun alkuun