Kirkkauden Jumala ilmestyi Aabrahamille

Julkaissut Petteri Haipola  •  29.8.2016  •  Muokattu 30.8.2016

Luukkaan kertomuksen mukaan Stefanus sanoi juutalaisille, että "kirkkauden Jumala" ilmestyi heidän isälleen Aabrahamille. (Apt 7:2) Paavali sanoo Jeesusta kerran "kirkkauden herraksi" kirjeessään korinttolaisille. (1Kor 2:8) Tämän perusteella on sanottu, että Stefanus todisti itsensä herran Jeesuksen ilmestyneen Aabrahamille elävänä olevaisena. Lisätukea tälle väitteelle on löydetty Jeesuksen sanoista, kun hän sanoi Aabrahamin nähneen hänen päivänsä ja että Jeesus itse "on" ("ego eimi" ) ennen kuin Aabraham "oli tuleva" (tarkka käännös Joh 8:58). (Joh 8:51-59).

Aabraham ei nähnyt kuitenkaan itseään herraa Jeesusta vaan ainoastaan "hänen päivänsä". (Joh 8:56) Jeesus tarkoitti näillä sanoilla profeetallista ilmestystä ja näkyä, jonka kautta Aabraham näki tulevaisuuteen ja uskoi Jumalan herättävän oman poikansa ylös kuolleista. Heprealaiskirje puhuu tästä ihan selvästi eikä meillä ole lupa tulkita Raamattua muuten kuin sen sisältä käsin, niin että annamme tekstille sen alkuperäisen merkityksen. (Hebr 11:8-19)

Päinvastaiseen tulkintaan voidaan päätyä vain siten, että luemme Raamattua ennakkoasenteisesti siten, että sieltä täytyy löytyä aiemmin totena pidetty oppi kolmiyhteisestä jumalasta ja siitä, että Jeesus kristus on ilmestynyt profeetoille jo ennen kuin syntyi ihmiseksi. Osoitan kirjoituksista, että tämä tulkinta on virheellinen. Stefanus ei väittänyt, että Aabraham olisi nähnyt itsensä Jeesuksen, kun "kirkkauden Jumala" ilmestyi hänelle. (Apt 7:2)

Jotta tietäisimme, miten Stefanus itse ja hänen kuulijansa ymmärsivät sanat "kirkkauden Jumala", tulee meidän katsoa Raamatusta, ketä profeetat tarkoittivat sillä "Jumala kaikkivaltiaalla", joka ilmestyi Aabrahamille ja teki itsensä tiettäväksi hänelle. (1Moos 17:1) Tämä sama "Jumala kaikkivaltias" (eel shaddai) ilmestyi myöhemmin myös Iisakille ja Jaakobille sen perusteella, mitä on Mooseksen kirjoissa sanottu.

Moosekselle ilmestyi Jahven (Herran) enkeli palavassa pensaassa. (2Moos 3:1-15) Tämä enkeli sanoi olevansa "Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala". Hän oli ilmestynyt aiemmin vain nimellä "Jumala kaikkivaltias" (eel shaddai), mutta nyt hän teki tiettäväksi nimensä "Jahve". (2Moos 6:3) Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä "Jumala kaikkivaltias" on se sama Jahven enkeli, joka oli ilmestynyt myös Jaakobille sen nimisenä. (1Moos 35:11; 48:3)

Vaikka tämä Jahven (Herran) enkeli käytti itsestään yksin Jumalalle kuuluvia arvonimiä ja sanoja, niin hän ei ole silti sama kuin se Jahve, joka lähetti hänet. Hän on tämän Jahven enkeli. Israel ymmärsi, että Jahven lähettämä enkeli edusti itseään Jahvea. Jahven enkelillä oli lähettäjänsä Jumalan täydet valtuudet puhua Jumalan nimessä ja tehdä tekoja hänen nimessään. Jahven enkeli ei ole silti itse se Jumala, joka on lähettänyt hänet, sillä Jahve ei ole enkeli vaan hän on enkelin luoja ja isä, tämän enkelin Jahve ja Jumala.

Samalla tavalla voidaan ymmärtää se, kun isä lähetti ainoan poikansa maailmaan vapahtajaksi ja lähettää hänet toisen kerran syntisten tuomariksi ja häntä odottavien Jumalan lasten pelastukseksi. Jeesus kristus ei ole itse se Jumala, joka hänet lähettää. Hän on sen Jumalan poika, jota hän täysin valtuuksin edustaa. Jeesusta sanotaan myös enkeliksi sen vuoksi, että Jumala on lähettänyt hänet. (Mal 3:1)

Sana enkeli tarkoittaa suomeksi sanansaattajaa tai lähettilästä. Jumala on uskonut pojalleen sanansa, jonka poika on antanut opetuslapsilleen ja sen sanan kautta mekin uskomme Jeesukseen kristukseen, meidän herraamme, ja hänen kauttaan isään Jumalaan. (Joh 12:44-50; 14:9-11; 17:6, 8, 14; 1Piet 1:17-25) Me uskomme, että Jeesus kristus on lihassa tullut Jumalan poika ja Jumala on lähettänyt hänet maailman vapahtajaksi. (1Joh 4:1-16)

Onko Jeesus kristus se Jahven enkeli, joka ilmestyi Aabrahamille ja Iisakille ja Jaakobille ja Moosekselle? Se enkeli, jota Stefanus Luukkaan kertomuksen mukaan sanoi "kirkkauden Jumalaksi". (Apt 7:2) Se enkeli puhui Aabrahamille moneen otteeseen ja vieraili hänen luonaan kahden muun enkelin kanssa. (1Moos 18) Kun se enkeli puhui Moosekselle palavasta pensaasta, niin hän ilmestyi yksin eikä ketään muuta ollut hänen mukanaan. (2Moos 3:1-15)

Stefanus kertoo sen enkelin ilmestymisestä jakeissa Apt 7:20-41. Lainaan sen loppuosaa selventävin sanoin, jotta ymmärtäisit kuka milloinkin puhuu ja kenelle. Huomaa, että Mooseksen kaltainen profeetta ei ollut tuolloin vielä syntynyt, joten Jeesus ei voinut olla siinä tilanteessa Mooseksen ja sen enkelin kanssa. Jahven enkeli ennusti sen profeetan syntymisestä, mutta se profeetta ei ollut vielä syntynyt. (5Moos 18:15-18)

Apostolien teot:
7:35 Tämän Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen: 'Kuka sinut on asettanut päämieheksi ja tuomariksi?', hänet Jumala lähetti päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kautta, joka hänelle orjantappurapensaassa oli ilmestynyt.
7:36 Hän (Mooses) johdatti heidät sieltä pois, tehden ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa ja Punaisessa meressä ja erämaassa neljänäkymmenenä vuotena.
7:37 Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille: 'Profeetan, minun kaltaiseni (Jeesuksen), Jumala on teille herättävä teidän veljienne joukosta.'
7:38 Tämä (Mooses) on se, joka seurakunnassa, erämaassa, oli enkelin kanssa, joka (enkeli) puhui hänelle (Moosekselle) Siinain vuorella, ja oli (enkeli) myös isiemme kanssa; ja hän (Mooses) sai (enkeliltä) eläviä sanoja meille annettaviksi.
7:39 Mutta häntä (Moosesta) meidän isämme eivät tahtoneet totella, vaan työnsivät hänet (Mooseksen) pois ja kääntyivät sydämessänsä jälleen Egyptiin,
7:40 sanoen Aaronille: 'Tee meille jumalia, jotka käyvät meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, hänelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta.'

Raamatun kommentaarit ja arvostetut sanan opettajat ovat lähes yhtä mieltä tästä tulkinnasta. Jeesus kristus ei puhunut tässä tilanteessa Moosekselle vaan se Jahven enkeli puhui hänelle, joka ennusti myös Jeesuksen syntymisestä. Jeesus ei ollut tuolloin vielä syntynyt eikä se enkeli ollut itse se kristus, jonka syntymästä hän ennusti. Vain tarkoitushakuisella Raamatun tulkinnalla nähdään tässä Jeesus puhumassa Moosekselle. Valtaosa Raamatun tutkijoista ei usko sitä, että se enkeli, joka puhui Moosekselle, olisi ollut meidän vapahtajamme Jeesus kristus.

Miksi Stefanus sitten sanoi Jahven enkeliä "kirkkauden Jumalaksi", jos hän oli pelkkä enkeli eikä Jumala itse tai Jumalan toinen persoona niin kuin kolmiyhteisen jumalan opissa sanotaan Jeesuksen olevan? (Apt 7:2)

Jos nämä kyseiset sanat eivät ole myöhempi väärennös, niin Stefanus sanoi Jahven enkeliä "kirkkauden Jumalaksi". Tämä ei ole mitenkään poikkeavaa Raamatussa, sillä sitä samaa enkeliä on sanottu myös Jahveksi (Herraksi), Jumalaksi (elohim), Jumalaksi kaikkivaltiaaksi (eel shaddai) ja Jahveksi Sebaotiksi, joka on suomeksi "sotajoukkojen päällikkö" (herra) ja englanniksi "the Lord of Hosts" (the Captain of the Lord's Army). Sanoilla "Herra Sebaot" tarkoitetaan enkeliarmeijan ylipäällikköä (herraa), jollainen se Jahven enkeli on, joka puhui Moosekselle. Hänellä oli valta lähettää toinen enkeli johdattamaan Israelia ja hänellä oli myös valta halutessaan tuhota Israel. (2Moos 23:20-23; 32:34; 33:2-3, 11)

Raamatun mukaan se enkeli, joka paini Jaakobin kanssa, on sama kuin se enkeli, joka ilmestyi Aabrahamille nimellä "Jumala kaikkivaltias" ja Moosekselle nimellä "Jahve", kun puhui kasvotusten hänen kanssaan. (1Moos 17:1; 32:24-32; 35:11; 48:3; 2Moos 6:3; 33:11) Hoosea sanoo sen Jumalan olevan "sotajoukkojen jumala" ja hänen nimensä on Jahve. (Hoos 12:3-7) Se enkeli eli Jahve Sebaot (Herra Sebaot) on oleva loukkauksen kallio molemmille Israelin heimoille, loukkauskivi ja kompastuksen kallio. (Jes 8:13-18) Tämä sama enkeli on Jahve, Israelin pyhä, pelastaja, kaiken luoja ja vain hänessä on oleva vanhurskaus. (Jes 45)

Tällaisten kohtien perusteella on sanottu, että se enkeli, joka on nämä sanat profeetoille antanut, on todellakin herra Jeesus kristus. Jeesus sanoi itse, että hän on oleva kulmakivi, johon monet kompastuvat ja ruhjoutuvat: ne murskaantuvat, keiden päälle se kivi kaatuu. (Matt 21:44-46) Pietari sanoi, että Jeesus kristus on se kulmakivi, jonka Israel hylkäsi ja niin siitä tuli heille kompastuskivi ja loukkauskallio. (1Piet 2:6-8) Paavali vahvistaa kolmantena todistajana, että profeetat ovat puhuneet jo edeltä Jeesuksesta, kun sanoivat Herraa Sebaotia ja Jahvea loukkauskiveksi ja kompastuksen kallioksi. (Room 9:33) Paavali täydentää profetian toteutuneen Jeesuksessa kristuksessa sanomalla, että Jumala on antanut hänet meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. (1Kor 1:30-31)

Eivätkö nämä Raamatun kohdat todista selvästi, että Jeesus kristus on Jahve ja Herra Sebaot, sotajoukkojen päällikkö (herra)? Eivätkö ne todista, että hän on luonut yksin kaiken, mitä on olemassa? (Jes 45; Hebr 1:10) Eivät. Profeetat puhuvat todellakin yksikössä Jahvesta noissa lainatuissa kohdissa ja sanovat kaiken sen, mitä Uudessa testamentissa on sovellettu Jeesukseen koskien Jahvea ja Jumalaa kaikkivaltiasta ja Herraa Sebaotia. Apostolit ovat sanoneet silti selvästi myös sen, että Jumala on luonut yksin kaiken, mitä on olemassa ja ovat kuvanneet Jeesusta kristuksena, jonka Jumala on herättänyt ylös kuolleista ja antanut hänelle vallan tuomita eläviä ja kuolleita herraksi korottamisen jälkeen. (Apt 2:36; 4:24-31; 17:2-3, 22-31) He erottavat selvästi toisistaan isän ja pojan, Jumalan ja kristuksen. (1Kor 3:23; 11:3, 15:1-58; Hebr 5:7; 13:20-21) Jeesus sanoi selvästi, että isä on yksin ainoa Jumala ja Jahve eikä ketään ole hänen rinnallaan, aivan niin kuin profeetat ovat häntä ennen Jumalan sanaa puhuneet. (Joh 5:44; 17:3; 20:17; Mark 12:28-34; Ilm 4:8-11; 5Moos 4:35, 39; 6:4-9; Jes 42:1-8; 43:1-17)

Miten nämä kohdat voitaisiin yhdistää toisiinsa ristiriidattomaksi opetukseksi?

Kolmiyhteiseen jumalaan uskovat ovat muodostaneet kolmiyhteisen jumalan, joka on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Heille ei riittänyt se, että olisivat korottaneet kristuksen isän vertaiseksi Jumalaksi ja kaiken luojaksi. He lisäsivät Jumaluuteen vielä kolmannen persoonan, Pyhän Hengen, ja niin Pyhä Kolmiyhteinen Jumala oli syntynyt heidän valhekynänsä kirjoituksen kautta.

Toiset ovat päätyneet siihen tulokseen, että herra Jeesus kristus on yksin se ikuinen kaikkivaltias Jumala ja kaiken luoja, jota kutsutaan Vanhassa testamentissa nimillä Jumala kaikkivaltias, Jahve, Jahve tsavaot (Herra Sebaot, sotajoukkojen herra/päällikkö), Israelin pyhä, pelastuksen kallio, jne., (branhamilaisuus yms.). Tämä iankaikkinen henki ja Jumala syntyi ihmiseksi ja ilmestyi ihmisen muotoisena kansalleen Israelille ja tuli lopulta valkeudeksi pakanoille. He eivät siis tunnusta sitä, että Jeesuksella kristuksella on isä, joka on hänen herransa ja Jumalansa. (Psa 110:1; Joh 20:17; 17:3; Efe 1:3; Ilm 3:12) He kieltävät myös sen, että Jeesus kristus on täysin ihminen, liharuumiissa tullut Jumalan poika. Heidän mielestään herra Jeesus kristus on iankaikkinen henki ja kaikkivaltias Jumala ihmisen liharuumiissa. Samalla tavalla monet kolmiyhteiseen jumalaan uskovat ajattelevat Jeesuksesta. He kieltävät sen, että Jeesus kristus on ihminen ja sanovat vain hänen ruumistaan ihmiseksi tai inhimilliseksi. Athanasioksen uskontunnustuksen mukaan ne eivät voi pelastua, jotka kieltävät sen, että Jeesus kristus on täysin ihminen järjellisine sieluineen ja ruumiineen. Nämä villitsevät henget ovat siis hylänneet jopa kolminaisuusopin, vaikka luulevat sitä kannattavansa.

Kolmiyhteiseen jumalaan uskovat eivät puolestaan tunnusta sitä, että Jumalalla on poika ja sanovat sen vuoksi Jeesusta isänsä vertaiseksi ikuiseksi kaikkivaltiaaksi Jumalaksi ja kaiken luojaksi. Tai sitten he sanovat Jumalan leikkivän roolileikkejä, niin että hän ilmaisee itsensä kolmena persoonana: Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä. He ovat tehneet Jeesuksesta isänsä veljen sen sijaan, että opettaisivat hänen olevan isänsä poika, kaikessa isälleen alamainen ja kuuliainen. He ovat "ahabilaisia", sillä Israelin kuninkaan Ahabin nimi on suomeksi "isän veli". (1Kun 22) Sen sijaan profeetta Miikan ja ylienkeli Miikaelin nimet ovat suomeksi "joka on Jumalan kaltainen". He edustavat Jumalaa samalla tavalla kuin Jumalan poika Jeesus kristus, meidän herramme, mutta eivät ole isän vertainen Jumala. He ovat Jumalan kaltaisia, koska ovat Jumalan kuvia ja Jumalan poikia. Jumalan pojiksi sanotaan Raamatussa sekä enkeleitä että valittuja Jumalan lapsia tai tuomareita, jotka edustavat Jumalaa tuomitessaan hänen kansaansa ja heidän tavoin mekin olemme enkelien kaltaisina kerran maailmaa tuomitseva. (1Moos 6:4; Job 1:6; 2:1; 38:7; 2Kor 6:18; Psa 82:1, 6; Matt 22:30; 1Kor 6:1-8; Ilm 3:21; 20:4; 22:5)

Oikea tapa yhdistää eri Raamatun kohtia toisiinsa on pitää kiinni Jeesuksen uskosta ja apostolien tunnustuksesta, Jumalan sanan ja Jeesuksen kristuksen todistuksesta. Kun Jeesus ja apostolit puhuivat yhtä aikaa isästä ja pojasta, niin he sanoivat vain isää Jumalaksi. Kun he puhuivat yhtä aikaa isästä ja pojasta ja pyhästä hengestä, niin he sanoivat vain isää Jumalaksi, josta kaikki on ja johon me olemme luodut. (1Kor 8:4-6; Efe 4:4-6) Jeesus ja apostolit antoivat aina suurimman kunnian, kirkkauden, vallan, voiman ja ylistyksen isälleen, jota ainoaa sanoivat taivaan ja maan ja meren ja kaiken niissä olevan luojaksi. (Apt 4:24-31, 14:15, 17:22-31; Ilm 4:8-11)

Profeettojen, Jeesuksen ja apostolien sanoista voidaan nähdä, että Jumala on yksi ainoa Jahve eikä tätä Jahvea ole jaettu useampaan eri persoonaan. Kun Uudessa testamentissa viitataan tähän yhteen ainoaan Jahveen, niin hänellä tarkoitetaan isää Jumalaa, ei hänen poikaansa Jeesusta. Silti myös pojasta puhutaan sillä tavalla, että hän on se yksi ainoa Jumala kaikkivaltias, Jahve ja sotajoukkojen päällikkö (herra), josta profeetat ovat ennustaneet.

Kun Jeesus syntyi tähän maailmaan ja tuli omiensa tykö, niin Jesaja ennusti itsensä Jahven tulevan hänen kauttaan maailmaan. (Jes 40:3; Luuk 1:15-17) Kun Jeesus on tuleva toistamiseen tähän maailmaan, niin silloinkin Jahve on tuleva ja tällä kertaa hän tuomitsee tämän maailman samalla kun pelastaa oman kansansa sen käsistä. (Sak 13:8-14:9; Apt 1:9-11) Kaikilla näillä kohdilla tarkoitetaan sitä, että Jeesus kristus edustaa Jumalan poikana isäänsä Jumalaa tämän kaikella arvovallalla ja voimalla ja hänen antamillaan valtuuksilla. Jeesus tuomitsee ja hallitsee tulevaa maailmaa Jumalan edustajana ja hänen puolestaan, mutta isä on valtaistuimen puolesta silti ikuisesti poikaansa ylempi. (Apt 17:31; 1Kor 15:24-28; Hebr 2:5-18; Ilm 19:11-22:16; vrt. 1Moos 40:39-44)

Näitä kohtia on tulkittu virheellisesti siten, että Jeesus olisi itse se Jahve ja Jumala, joka hänessä asuu. Jeesus ei ole kuitenkaan itse se Jumala, joka hänessä asuu vaan hän on sen Jumalan poika. (Joh 14:1-11; 17:3) Jeesus sanoi, että isä on yksin ainoa totinen Jumala ja tämä isä asuu hänessä. (Joh 5:43-44; 10:24-38) Se enkeli, joka puhui Moosekselle, sanoi lähettävänsä toisen enkelin kulkemaan kansan edessä ja hänen nimensä asuu siinä enkelissä. (2Moos 23:20-23; 32:34; 33:2-3, 11) Se enkeli, joka tämän sanoi, ei ollut Jumala kaikkivaltias, vaikka hän sanoi olevansa Jumala kaikkivaltias ja ilmoitti itsensä Moosekselle myöhemmin nimellä Jahve. (1Moos 17:1; 2Moos 3:1-15; 6:2-3) Se enkeli oli Jumalan kaikkivaltiaan ja Jahven lähettämä enkeli, joka edusti isäänsä Jumalaa hänen nimessään samalla tavalla kuin Jeesus edustaa isäänsä, kun on tullut hänen nimessään maailmaan (Joh 5:43-44; 10:25). Jeesus ei etsinyt omaa kunniaansa vaan hän etsi aina lähettäjänsä eli isän kunniaa, joten Jeesus ei tavoitellut Jumalan asemaa lihansa päivinä eikä ole tavoitellut sitä senkään jälkeen. (Joh 7:16-18; 8:50-54; 1Kor 15:28; Fil 2:5-11; Ilm 3:12)

On aivan eri asia sanoa, että "Jumala asuu kristuksessa" kuin sanoa, että "kristus on Jumala". (2Kor 5:18-21) Isä asuu pojassaan, mutta poika ei ole isän kaltainen Jumala. (Joh 14:1-11) Jeesus edustaa isäänsä Jumalaa täysin valtuuksin ja kaikella hänen arvovallallaan sekä voimallaan. Jeesus on tullut isänsä nimessä niin kuin se enkeli, jota sanotaan Jumalaksi kaikkivaltiaaksi, Jahveksi ja sotajoukkojen päälliköksi (Herra Sebaot) Vanhassa testamentissa. (1Moos 17:1; 35:11; 48:3; 2Moos 6:3; Joos 5:1-15; Jes 8:13-18; 45; Hoos 12:4-6; Joh 5:43; 10:25) Niin kuin se Jahven lähettämä enkeli ei ole itse Jumala kaikkivaltias ja Jahve, jota hän edustaa – kaiken luoja – niin ei sitä myöskään Jeesus kristus ole, vaikka molemmat edustavat isää Jumalaa täysin valtuuksin hänen nimessään, Jumalan sanansaattajina ja lähettiläinä.

Huomaatko tämän eron: eron, joka on Jumalalla ja hänen lähettiläällään? On ihan sama onko se lähettiläs ja sanansaattaja luotu henki, Jahven enkeli (Herran enkeli), vai onko hän ihminen kristus Jeesus ja Jumalan poika, niin Jumalan sanansaattaja ja lähettiläs eivät ole Jumala itse! He edustavat Jumalaa puhuessaan ja toimiessaan hänen nimessään, mutta eivät ole itse se Jumala ja Jahve, jota he edustavat.

Israel on ymmärtänyt kaikkina aikoina sen, että Aabrahamille ja Iisakille ja Jaakobille ja Moosekselle ja profeetoille ja valituille Jumalan palvelijoille ilmestynyt kirkkauden Jumala ja Jahve on Jahven enkeli eikä Jahve itse. Vasta varhaiset kirkkoisät ja katolisten uskontunnustusten sekä opetusten laatijat alkoivat tulkita Raamattua eri tavalla, niin kuin jotkut teologit yhä vielä tekevät. Silti monet kolmiyhteiseen jumalaan uskovat teologit ja Raamatun opettajat ovat myös sitä mieltä, että se enkeli, joka puhui Moosekselle ja ilmestyi Abrahamille, ei ole herra Jeesus kristus vaan hän on Jahven lähettämä enkeli. He ovat täysin oikeassa tässä tulkinnassaan, vaikka pitävätkin kiinni isiensä harhaopista, uskosta kolmiyhteiseen jumalaan.

Jeesusta kristusta sanotaan Raamatussa jumalaksi sen vuoksi, että hän edustaa isäänsä Jumalaa tämän täydellä arvovallalla ja valtuuksin. Samalla tavalla on sanottu jumalaksi Israelin tuomareita ja Moosesta, joka oli Jumalan kansalleen lähettämä päämies, tuomari ja lunastaja. (Apt 7:27, 35; 2Moos 4:16; 7:1; 21:6; 22:8-9; 1Sam 2:25; Psa 82:1, 6) Mooses oli samalla Jumalan sanansaattaja faraolle ja veljensä Aarnonin "jumala", ylimmäisen papin "jumala".

Jumala on antanut meille poikansa Jeesuksen kristuksen päämieheksi, tuomariksi, lunastajaksi ja vapahtajaksi. (Apt 5:31; 13.23; Hebr 2:10; 1Joh 4:14; 1Kor 1:30-31) Jumala on korottanut poikansa kaikkien luotujen herraksi sen jälkeen, kun herätti hänet ensin ylös kuolleista. (Apt 2:36; Room 1.1-4; Efe 1:20-23; Hebr 1-2) Jeesus kristus on meidän herramme ja jumalamme ihmislapsena, jonka Jumala on korottanut iankaikkiseksi kuninkaaksemme! (Psa 45; 2; 89:20-38; 2Sam 7:8-16; Dan 7:13-14; Jes 9:5-6; Hebr 2:5-18; Ilm 22:13-16) Jeesus pysyy kuninkaana ja Jumalan kansan ylimmäisenä pappina, koska ei kuole enää koskaan, vaikka on ihminen! (Hebr 7:24-8:1)

Jumala on pelastanut oman poikansa kuolemasta herättämällä hänet ylös kuolleista! (Hebr 5:7; 13:20-21) Yhdistämällä oikein Vanhan ja Uuden testamentin kirjoituksia, ymmärrämme sen, että herra Jeesus kristus edustaa isäänsä Jumalaa tämän antamin täysin valtuuksin hänen nimessään, kun tuomitsee ja hallitsee tulevassa maailmassa yhdessä ylösnousseiden valittujen ja pyhien kanssa jäljelle jääneitä pakanoita. (Ilm 3:21; 20:4, 1Kor 6:1-8) Siinä on syy, miksi häntä ja Herran enkeliä ennen häntä on sanottu Jahveksi ja Jumalaksi ja Herraksi Sebaotiksi!

Herran enkeli ei ole itse luonut tätä maailmaa vaan on kertonut Jumalan sanansaattajana ja lähettiläänä sen, että hänet lähettänyt Jumala on luonut kaiken mitä on olemassa ja tämä lähettäjä on yksin se ainoa Jahve ja Jumala, josta Raamattu meille kertoo. Jeesus puhui samalla tavalla itsestään kuin enkeli puhui itsestään, ikään kuin hän olisi itse se Kaikkivaltias Jumala ja Jahve, joka on heidät lähettänyt! He eivät kuitenkaan tarkoittaneet sanoillaan sitä vaan puhuivat Jumalan valtuuttamana hänen nimessään. Sen vuoksi, se mitä joku sanoo Jeesuksesta, on sama kuin hän sanoisi sen isästä, ja se, mitä joku tekee Jeesukselle, on sama kuin hän tekisi sen isälle Jumalalle. (Joh 5:17-48; 7:15-24; 8:12-59; 10:1-38; 12:23-50; 13:3; 15:1-27; 16:7-17:26)

Jeesus on antanut omaa valtaansa seuraajilleen, niin että me edustamme nyt Jeesusta kristusta maan päällä niin kuin hän edusti lihansa päivinä isäänsä Jumalaa maan päällä. Joka ottaa vastaan meidän sanamme ja meidät, ottaa vastaan Jeesuksen sanat ja Jeesuksen, ja niin hän ottaa vastaan myös itsensä Jumalan, meidän taivaallisen isämme. (Joh 13:20)

Näin selitettynä todistamme oikein Jumalasta ja hänen pojastaan, emmekä sano Jumalan luoneen tätä maailmaa enkelin kautta, niin kuin voitaisiin virheellisesti tulkita. Emme sano myöskään niin, että Jumala on itse se enkeli, jonka hän on lähettänyt. Erotamme toisistaan myös herran Jeesuksen kristuksen ja sen enkelin, joka ilmestyi ja puhui Aabrahamille, Iisakille, Jaakobille ja Moosekselle, niin että emme sano heidän olevan yksi ja sama persoona. Moosekselle puhunut enkeli ennusti tulevasta profeetasta, joka oli syntyvä Israelin kansan keskelle, mutta se enkeli ei ollut itse se profeetta, josta hän ennusti. (5Moos 18:15-18; Apt 7:20-59)

Jos tulkittaisiin kirjaimellisesti väärin Raamattua, niin silloin se Jahven lähettämä enkeli, jota kutsutaan Raamatussa nimillä "Jumala kaikkivaltias", Jahve ja Jahve tsavaot (Herra Sebaot, sotajoukkojen herra/ päällikkö), on yksin ainoa kaikkivaltias ikuinen Jumala, joka on luonut yksin kaiken, mitä on olemassa. Tätä eivät edes kolmiyhteiseen jumalaan uskovat tunnusta, mutta kun he ovat yrittäneet selittää Raamattua oman järkensä avulla katolisten isien kehittämän opin mukaan, ovat he joutuneet harhaan. Lähes koko kristikunta on nyt tuon väkevän eksytyksen harhassa, mutta viimeisinä aikoina Jumala kutsuu kansaansa ulos suuresta Babylonista ja eroon portosta, joka rakentuu katolisten uskontunnustusten ja opetusten varaan. (Ilm 18)

Näin on näytetty toteen se, että se "Jahven enkeli", joka puhui Moosekselle, on sama "Jumala kaikkivaltias", joka ilmestyi Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, ja häntä kutsutaan myös nimillä "Jahve" ja "Jahve tsavaot" (Herra Sebaot, sotajoukkojen herra/ päällikkö), eikä se Jahven enkeli ole sama kuin herra Jeesus kristus. Molemmat edustavat Jumalan antamin täysin valtuuksin Jumalaa ja esiintyvät hänen nimessään (Jahven nimessä), kun ovat hänen lähettämiään sanansaattajia ja tekevät hänen tekojaan. Samalla on osoitettu se, että Jeesus kristus ei ole ilmestynyt profeetoille Vanhan testamentin aikana, sillä hän ei ollut vielä tuolloin edes syntynyt. Se Jahven enkeli, joka puhui Moosekselle, ennusti Mooseksen kaltaisesta profeetasta, joka oli tuleva, mutta se enkeli ei ollut itse se profeetta. (5Moos 18:15-18; Apt 7:20-59)

Se "kirkkauden Jumala", joka ilmestyi Abramille, on siis Jahven enkeli ja häntä kutsutaan Vanhassa testamentissa nimillä "Jumala kaikkivaltias", "Jahve", "Jahve tsavaot" (Herra Sebaot, sotajoukkojen herra/ päällikkö), Israelin pyhä, jne. Se, että enkeliä tai ihmistä kristusta Jeesusta kutsutaan Jumalan poikana näillä nimillä, ei tee heistä isän vertaista Jumalaa, eikä todista Jumalan olevan kolmiyhteinen. Meillä on vain yksi ainoa Jumala, joka on meidän taivaallinen isämme ja hän on myös Jeesuksen kristuksen Jumala ja isä. Näin Jumalan pojan uskossa ja Jumalan sanassa pysyvät todistavat Jeesuksesta kristuksesta ja hänen isästään. Me pidämme Jumalan käskyt, joista suurin ja ensimmäinen on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja sen vertainen käsky on rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään.

Lue myös lyhyempi kirjoitukseni "Logos on Jumalan sana, ei henkilö", jossa sivutaan tätä aihetta. Sitä on helpompi siteerata ja siitä saa selvän kuvan tästä aiheesta vähemmällä lukemisella.

Voit siirtyä tästä linkistä aihetta käsittelevien kirjoitusteni hakemistoon.

Raamatun opetus Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta

Raamatussa ei ole kolmiyhteistä jumalaa. Siellä sanotaan, että isä on yksin ainoa Jumala. Tämä asia sanotaan selvästi niissä kohdissa, joissa Jumala ja kristus esiintyvät yhtä aikaa samassa asiayhteydessä. Se sanotaan selvästi myös silloin, kun isä ja poika ja pyhä henki esiintyvät yhtä aikaa.

Raamatussa ei ole yhtä ainoaa kohtaa, jossa opetettaisiin kolmiyhteisestä jumalasta kaiken olevaisen luojana ja kaikkivaltiaana. Kolmiyhteisen jumalan oppi muodostettiin vähän kerrassaan katolisen kirkon alkuvaiheissa.

Johanneksen evankeliumi:
5:44 Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?

Johanneksen evankeliumi:
17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen kristuksen.

1.Korinttolaiskirje:
8:4 Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi.
8:5 Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja,
8:6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi herra, Jeesus kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

Efesolaiskirje:
4:4 yksi ruumis ja yksi (Jumalan pyhä) henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
4:5 yksi herra (Jeesus kristus), yksi usko, yksi kaste;
4:6 yksi Jumala ja kaikkien isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

Juudaan kirje:
1:24 Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen,
1:25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme herramme Jeesuksen kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

Isä on yksin ainoa Jumala. Jeesus kristus on hänen poikansa ja meidän herramme. Jumala on Jeesuksen kristuksen Jumala ja isä, pojan herra. (Joh 20:17; Efe 1:3; Ilm 3:12; Psa 110:1) Aamen.

Mökin mummo ja pieni lapsi ymmärtävät tämän asian, mutta kolmiyhteisen jumalan oppia ei ymmärrä kukaan. Saa sitä sitten selitellä.

Raamatun mukaan isä on yksin ainoa Jumala, kaikkivaltias kaiken luoja.

Kolmiyhteisen jumalan opin mukaan Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat yksin ainoa Jumala, kaikkivaltias kaiken luoja.

Kolmiyhteisen jumalan oppi kumoaa Raamatun kirjoitukset sen sijaan, että Raamatun kohdat täydentäisivät toisiaan ja muodostuisi ristiriidaton opetus.

Kolmiyhteisen jumalan opin mukaan isä ei olekaan yksin ainoa Jumala, kaikkivaltias kaiken luoja.

Kun Jeesusta kristusta sanotaan Raamatussa herraksi ja jumalaksi, niin niillä sanoilla tarkoitetaan eri asiaa kuin isästä puhuttaessa. Ne sanat eivät tarkoita silloin sitä, että Jeesus kristus on kaikkivaltias kaiken luoja. Ne tarkoittavat sitä, että Jeesus edustaa isänsä nimessä kaikkivaltiasta kaiken luojaa. Samassa merkityksessä sanoja herra ja jumala on käytetty siitä enkelistä, joka puhui Moosekselle ja ilmestyi profeetoille. (2Moos 3:1-15; 6:2-3) Se enkeli ei ole kaikkivaltias kaiken luoja vaan edusti häntä hänen lähettämänään ja hänen nimessään.

Jeesus edustaa kaikkivaltiasta kaiken luojaa eli isäänsä, kun saapuu tuomitsemaan ja hallitsemaan "tulevassa maailmassa". (Sak 13:8-14:9; Apt 1:9-11) Jeesus on kaikkivaltiaan Jumalan edustajana silloin ihminen, kuolleista herätetty iankaikkinen kuningas. (Hebr 2:5-18; 1:9; Psa 45)

Myös ihmistä sanotaan "jumalaksi", kun hän edustaa Jumalaa tämän antamin valtuuksin kuninkaana, tuomarina, lunastajana, vapahtajana ja hallitsijana (päämiehenä). (2Moos 4:16; 7:1; 21:6; 22:8-9; 1Sam 2:25; Psa 82:1, 6; Joh 10:24-38; Apt 5:31; 7:27, 35; Hebr 2:10-11)

Näin tulkittuna Raamatussa ei ole yhtään ristiriitaa ja opetus on johdonmukaista myös kokonaisilmoituksen mukaan. Kolmiyhteisen jumalan oppi on sitä vastoin sisäisesti ristiriitainen ja ristiriidassa myös Raamatun kirjoitusten kanssa.

Jos Raamattua tulkittaisiin kirjaimellisesti väärin, niin silloin Jahven enkeli olisi yksin kaikkivaltias kaiken luoja. Tätä enkeliä sanotaan Raamatussa kirkkauden Jumalaksi (Apt 7:2), Jumalaksi kaikkivaltiaaksi (1Moos 12:3; 17:1; 35:11; 48:3), Jahveksi (herraksi), Jumalaksi (elohim, theos), Herraksi Jumalaksi, (2Moos 6:2-3; 3:1-15; 1Moos 3:8), Jahveksi tsavaotiksi eli sotajoukkojen herraksi/päälliköksi (1Moos 32:24-32; Hoos 12:4-6; Joos 5:13-15) ja hän sanoi itse nimensä olevan "ihmeellinen" ja "minä olen se, joka minä olen" ja "minä olen". (Tuom 13:18; 2Moos 3:14-15) Vaikka tällä Jahven enkelillä on näin mahtavia nimiä ja hän on esiintynyt Jumalana kaikkivaltiaana ja Jahvena Jumalan nimessä, niin hän on silti "vain" Jumalan ja Jahven enkeli, ei Jumala ja Jahve itse. Tämä Jumalan ja Jahven enkeli on virheellisen tulkinnan mukaan luonut yksin kaiken, mitä on olemassa (Jes 45) ja hän on sama kuin herra Jeesus kristus, joka on tullut meille Jumalalta viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. (Jes 8:13-18; Matt 21:44-46; 1Piet 2:6-8; Room 9:33; 1Kor 1:30-31)

Raamatun oikean tulkinnan mukaan tämä Jumalan ja Jahven enkeli on Jumalan lähettämä sanansaattaja, joka on ilmestynyt Jumalan antamin täysin valtuuksin Jumalan nimessä valituille profeetoille. Tämä Jahven enkeli on eri henkilö kuin herra Jeesus kristus, sillä hän ennusti Moosekselle tulevasta Mooseksen kaltaisesta profeetasta, mutta ei ollut itse se profeetta, josta hän ennusti. (5Moos 18:15-18) Stefanus erotti puheessaan tämän Jahven enkelin ja Jeesuksen selvästi toisistaan, niin että se enkeli ei ole herra Jeesus kristus. Jeesus kristus ei puhunut Moosekselle erämaassa vaan se enkeli joka ennusti Jeesuksesta, puhui Moosekselle erämaassa. (Apt 7:2, 35-40) Se Moosekselle puhunut Jahven enkeli ja herra Jeesus kristus ovat siis selvästi kaksi eri henkilöä, eivät yksi ja sama henkilö. Se Jahven enkeli on ilmestynyt profeetoille Vanhan testamentin puolella, mutta herra Jeesus kristus ei ole se enkeli, joka profeetoille ilmestyi. (1Moos 18 oleva Jahve on sama enkeli kuin muissa em. kohdissa)

Jeesus kristus ei voinut ilmestyä Vanhan testamentin profeetoille, koska hän ei ollut tuolloin vielä syntynyt. Jeesus kristus edustaa isäänsä Jumalaa esiintyessään hänen nimessään samalla tavalla kuin se enkeli edustaa isää Jumalaa, joka ilmestyi profeetoille. Jeesus kristus ei ole se Jumala, jota hän edustaa, eikä se enkeli ole kaikkivaltias kaiken luonut Jumala, jota hän edustaa. Silti molempia sanotaan herraksi jumalaksi ja jahveksi Raamatun kirjoituksissa. Herra Jumala ja Jahve on meidän taivaallinen isämme ja Jeesuksen kristuksen Jumala ja isä. Hän on kokonaan eri olevainen kuin se enkeli, joka puhui profeetoille ja Jeesus kristus, hänen poikansa. Vain isä on iankaikkinen kaikkivaltias Jumala, ainoa luomaton majesteetti, joka on luonut kaiken, jopa oman poikansa samoin kuin sen profeetoille ilmestyneen enkelin: ne, jotka hänen lähettäminään sanansaattajina häntä hänen nimessään edustavat.

Voisiko tämän enää selvemmin sanoa? Onko vielä joku, joka ei tätä asiaa ymmärrä omakohtaisen Raamatun tutkimisen kautta?

Kun kolmiyhteiseen jumalaan uskovat ja siihen oppiin pelastumisen toivon laittavat ihmiset eivät voi tehdä enää mitään muuta, niin he vetoavat siihen, että "vain Pyhältä Hengeltä opetusta saanut" voi tunnustaa uskonsa kolmiyhteiseen jumalaan ja sanoa herraa Jeesusta kristusta "lihassa tulleeksi Jumalaksi, luojaksi yhdessä isänsä kanssa". He antavat ymmärtää, että "jos et tunnusta samaa uskoa kuin he, niin et ole saanut opetusta Pyhältä Hengeltä, et ole kristitty, olet saatanan palvelija, antikristus ja villitsijä", tms. Pelastuksen ovi suljetaan sanoilla niiden edestä, jotka eivät tunnusta katolista uskoa kolmiyhteiseen jumalaan.

Vetoaminen "Pyhään Henkeen" on turhaa ja jopa typerää. Kuka tahansa voi vedota lopulta siihen, että "Jumala on opettanut minua ja Pyhä Henki on opettanut minua". Mitä jos annettaisiin Raamatun kirjoitusten puhua puolestaan sen sijaan, että vetoaisimme taitamattomasti Jumalan hengen arvovaltaan tässä asiassa? On nimittäin selvää, että joku ei ole saanut opetusta Jumalan hengeltä, koska asiasta ollaan eriä mieltä. Jumala ei opeta ristiriitaisesti omaa sanaansa vastaan, joten joku ei ole nyt saanut opetusta Jumalalta pyhän hengen kautta, vaikka niin sanoisi.

Raamatun mukaan ihmisiä sanotaan "jumalaksi", kun he edustavat Jumalaa tuomarina, vapahtajana, lunastajana, hallitsijana (päämiehenä) ja kuninkaana. Niinpä ei ole mitään ristiriitaa siinä, että Jeesus kristus on ihminen, mutta häntä sanotaan jumalaksi, koska hän edustaa isäänsä Jumalaa tuomarina, vapahtajana, lunastajana, hallitsijana (päämiehenä) ja kuninkaana. (2Moos 4:16; 7:1; 21:6; 22:8-9; 1Sam 2:25; Psa 82:1, 6; Joh 10:24-38; Apt 5:31; 7:27, 35; Hebr 2:5-18; 1:9; Psa 45; Sak 13:8-14:9; Apt 1:9-11; Ilm 19:11-21; 22:1-5) Jeesus on siten ihminen ja Jumala yhtä aikaa, mutta ei kaikkivaltias kaiken luoja. Nasaretilainen Jeesus on herra ja kristus, jota myös enkelit kumartavat, vaikka hän on ihminen. (Hebr 1:4-3:11)

Kolmiyhteisen jumalan opissa on sisäinen ristiriita ja se on ristiriidassa myös Raamatun kirjoitusten kanssa. Sen mukaan Jeesus kristus on ihminen ja Jumala yhtä aikaa olematta ihmisenä eri olento kuin Jumala. Jeesus kristus on sen opin mukaan Jumalana kaikkivaltias kaiken luoja yhdessä isän ja pyhän hengen kanssa. Jeesuksella ei ole elämän alkua, koska hän on iankaikkinen Jumala ihmisen ruumiissa, niin että on omaksunut pysyvästi ihmisyyden toiseksi "luonnokseen" jumaluuden ohella.

Raamatun mukaan isä on yksin ainoa Jumala, kaiken luoja ja kaikkivaltias. Herraa Jeesusta kristusta ei ole jaettu kahtia "luonnon mukaan" niin kuin Kristuksen kaksiluonto-opissa tehdään. Kaksiluonto-opilla on yritetty pimittää se tosiasia, että ihminen kristus Jeesus on ihmisenä kokonaan eri olento kuin hänen isänsä Jumala tai hänen oletettu "jumalallinen luontonsa". Sanalla "luonto" on korvattu sana "persoona" ja "olento" ikään kuin kyse ei olisikaan kahdesta eri olevaisesta. Ovelaa, mutta ei mene läpi totuutta rakastavalle Jumalan lapselle.

Jeesus kristus on ihmisenä kokonaan eri olento kuin hänen isänsä Jumala, joka on yksin kaikkivaltias kaiken luoja Raamatun kirjoitusten mukaan. Jeesus kristus ei ole myöskään iankaikkinen henki ihmisen liharuumiissa, joka olisi ollut Jumalan Poikana ja Sanana isän tykönä ennen maailman luomista. Jeesus kristus ei ole tullut henkenä alas taivaasta "neitsyt" Marian kohtuun ja tullut puetuksi siellä liharuumiilla, niin että syntyi liharuumiissa "ihmiseksi" ja asuu nyt siinä liharuumiissa, joka on noussut ylös kuolleista ja kirkastettu katoamaton ja kuolematon ruumis. Sellainen olento ei ole ihminen, joka tulee alas taivaasta äitinsä kohtuun ja asuu liharuumiissa. Tässä on pohjimmiltaan kysymys siitä, tunnustatko Jeesuksen kristuksen ihmiseksi vai et.

Jeesus kristus on joko ihminen tai sitten hän ei ole ihminen. Vain hyvin harvat Jeesuksen kristuksen nimeä tunnustavat uskovaiset voivat tunnustaa vilpittömästi sen, että Jeesus kristus on ihminen ja he tarkoittavat sanalla "ihminen" myös sellaista ihmistä, joka ei ole iankaikkinen henki liharuumiissa, vaan on täydellisesti ihminen järjellisine sieluineen ja ruumiineen. Jeesus on ihminen muutenkin kuin vain liharuumiinsa puolesta: hän on ihminen kokonansa, henkeä, sielua ja ruumista myöten. Se, joka tunnustaa tämän, on Jumalan hengestä, mutta joka ei tätä asiaa tunnusta, ei puhu Jumalan hengessä.

Mitä sinä tunnustat?

Tehdään lopuksi pieni testi ja katsotaan, mitkä asiat voit tunnustaa todeksi ja mitä et voi tunnustaa todeksi. Paljastan samalla eräiden henkilöiden kierouden ja kaksinaamaisuuden. He sanovat tunnustavansa joitakin Raamatun kirjoitusten ilmoittamia asioita totuudeksi, mutta eivät sitä todellisuudessa teekään. He antavat sanalle "ihminen" eri merkityksen kuin mikä sillä todellisuudessa on tai sitten he tunnustavat sisäisesti ristiriitaista kolmiyhteisen jumalan oppia. Sen mukaan meillä on vain yksi iankaikkinen kaikkivaltias Jumala, mutta Isä on sitä yksin ja Poika on sitä yksin ja Pyhä Henki on sitä yksin, mutta silti on vain yksi iankaikkinen kaikkivaltias Jumala. Kun lisäät tuohon sekamelskaan vielä sanan "luoja" niin päästään asian ytimeen…

"Isä on yksin ainoa Jumala ja kaikkivaltias kaiken luoja."

Voitko tunnustaa tuon asia todeksi? Jos voit, niin onko myös Poika yksin ainoa Jumala ja kaikkivaltias kaiken luoja? Jos voit, niin onko myös Pyhä Henki yksin ainoa Jumala ja kaikkivaltias kaiken luoja? Jos sanot, että jokainen on yksin ainoa Jumala ja kaikkivaltias kaiken luoja ja he ovat myös yhdessä sitä samaa, niin puhut ristiriitaisesti ja olet erehtynyt (eksynyt pois totuudesta). Silloin "isä EI ole YKSIN ainoa Jumala ja kaikkivaltias kaiken luoja", vaikka niin ensin "tunnustit" - vastoin totuutta, jos et kerran tarkoita sitä, mitä sanat aivan selvästi tarkoittavat.

"Jeesus kristus on ihminen järjellisine sieluineen ja ruumiineen (kokonansa ihminen henkeä, sielua ja ruumista myöten)".

Voitko tunnustaa tuon asian todeksi? Jos voit, mutta sanot Jeesuksen olevan alas taivaasta Marian kohtuun tullut iankaikkinen Henki ja Jumalan Poika ja Sana, joka on ollut ennen maailman luomista Jumalan tykönä, niin silloin et puhu totta vaan valehtelet: annat sanalle "ihminen" eri merkityksen kuin mikä sillä kuulijoiden mielessä ja ajatuksissa on. Sanot ihmiseksi "iankaikkista henkeä ihmisen liharuumiissa", mutta ihminen ei ole "iankaikkinen henki liharuumiissa". Ihminen on kokonansa ihminen henkeä, sielua ja ruumista myöten. Jumalakin tarkoittaa sanalla "ihminen" vain "ihmistä" sen sijaan, että tarkoittaisi sillä jotakin muuta. Jos siis tunnustat, että Jeesus kristus on ihminen, mutta tarkoitat sanalla "ihminen" jotakin muuta kuin mitä Jumala, enkelit ja ihmiset sillä sanalla tarkoittavat, niin valehtelet vastoin totuutta ja annat väärän todistuksen Jeesuksesta kristuksesta, meidän herrastamme, ja hänen isästään Jumalasta, meidän taivaallisesta isästämme.

Sivun alkuun