Kirottu toinen evankeliumi

Julkaissut Petteri Haipola  •  29.9.2016  • 

En ole puhunut tähän asti kovin voimakkain sanoin kolmiyhteisen jumalan oppia vastaan niin kuin Paavali puhui harhaoppeja ja niiden opettajia vastaan. Koska kyse on toisenlaisesta evankeliumista ja opista, joka on syrjäyttänyt evankeliumin ja korvannut sen kokonaan harhaopilla, on aika puhua totuuden sanan mukaisesti siitä, mitä kolmiyhteisen jumalan oppi todellisuudessa on.

Kolmiyhteisen jumalan oppi on korotettu pelastuksen tuovaksi opiksi. Se on korvannut kokonaan alkuperäisen iankaikkisen evankeliumin, jota apostolit julistivat Apostolien teoissa ja opettivat kirjeissään. Evankeliumien tekstit eivät puhu mitään kolmiyhteisestä jumalasta, kun ne oikein ymmärretään.

Se, mitä Jumalasta ja Jeesuksesta tulee tietää pelastukseen johtavalla tavalla, on kerrottu Apostolien teoissa. Jumalan lapseksi synnyttiin ja pelastuttiin evankeliumin kautta, joka poikkeaa tyystin nykyään julistetusta "Sanasta". (Apt 17:22-32; 11:11-18; 10:34-48; 4:9-31; 3:11-26; 2:12-42; 1Kor 4:15; 1Piet 1:3, 21-25) Nykyään julistettu evankeliumi on enää harvoin sitä alkuperäistä iankaikkista evankeliumia, jota ensimmäiset opetuslapset ja apostolit käytännössä julistivat. Evankeliumi on joko muuttunut tai sitten se on vaihtunut kokonaan toiseen evankeliumiin.

Kolmiyhteiseen jumalaan uskovan kaikki pelastumisen toivo on oikeassa opissa, joka on vielä harhaoppia! Heidän mielestään sellainen ei voi pelastua, joka ei tunnusta uskovansa Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen heidän opettamallaan tavalla. Niin on oppi korvannut evankeliumin, jossa esitetään isä ainoana luojana ja Jeesus kristus hänen poikanaan: miehenä, jonka Jumala on herättänyt ylös kuolleista ja korottanut kaikkien herraksi, niin että on antanut vallan hallita ja tuomita tulevaa maailmaa ihmisenä, joka on herra ja kuningas, ja jota sanotaan jumalaksi hänen edustaessaan iankaikkisena herrana ja kuninkaana isäänsä Jumalaa. (Apt 17:22-31; 2:36; Hebr 2:5-18; 1:9; Psa 45; Efe 1:20-23)

Kolmiyhteisen jumalan opissa kielletään se, että ihminen kristus Jeesus on kuollut ristillä ja Jumala on herättänyt hänet ylös kuolleista: niin ainakin hyvin monet sitä oppia tulkitsevat ja muille opettavat, vaikka se näkemys on jopa katolisten isien tulkintaa vastaan! Katoliset isät pitivät pelastumisen ehtona sitä, että Jeesus tunnustetaan täydeksi ihmiseksi järjellisine sieluineen ja ruumiineen. Nykyään vain hyvin harvat tunnustavat Jeesuksen kristuksen ihmiseksi. He luulevat, että Jeesus on "Jumala ihmisen ruumiissa" ja kieltävät siten ihmisen kuolleen ristillä ja Jumalan herättäneen kuolleista ylös tämän ihmisen kristuksen Jeesuksen, joka on välimies Jumalan ja ihmisten välillä. (Room 5:10-21; 1Kor 15:12-23; 1Tim 2:3-7; Efe 1:20-23)

Koska heiltä puuttuu syntien sovitus ja välimies, niin heillä ei ole yhteyttä pojan kautta isään. Heissä ei ole Jumalan pyhää henkeä, totuuden henkeä, joka yhdistäisi heidät herraan Jeesukseen kristukseen, joka on isän luona taivaassa. Jumalan poika Jeesus ei ole ilmoittanut heille isää, koska heiltä puuttuu tämä yhteys ja totuuden henki, Jumalan pyhä henki. (Joh 1:18; Matt 11:27; Joh 14:23-24; 1Joh 1:1-7; 2:18-28; 4:1-5:21; 2Joh 1:1-7)

Vain ne tuntevat isän ja pojan, jotka tunnustuvat uskovansa molempiin ja joissa on Jumalan henki. (Joh 14:1; 1Joh 4:9-16) He erottavat myös Jumalan ja kristuksen oikein toisistaan Raamatun opettamalla tavalla. (2Kor 5:16-21; 1Kor 11:3) Eksyneet ja eksyttäjät yhdistävät heidät toisiinsa Raamatun vastaisella tavalla. He sekoittavat Jumalan ja kristuksen jatkuvasti toisiinsa, niin että pirukaan ei ota selvää, mitä he sanoillaan tarkoittavat.

Paholainen on eksyttänyt heidät, mutta siihen heidät on pantukin. He eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. He ovat pitäneet totena väkevän eksytyksen, joka johtaa heidät tuhoon yhdessä muiden suureen Babyloniin ja porttoon kuuluvien kanssa. (2Tess 2; Ilm 18) Tietäköön jokainen silti sen, että Jumala kutsuu nyt omaa kansaansa ulos siitä portosta ja riivaajahenkien saastuttamasta kaupungista, jossa totuuden sanasta ja Jeesuksen kristuksen evankeliumista luopuneet nimeltään kristityt nyt asuvat! (Ilm 16:13-19:21)

Jos joku kieltää sen, että Jeesus kristus on täysin ihminen järjellisine sieluineen ja ruumiineen, niin hän kieltää sen, että ihminen kristus Jeesus on kärsinyt ja kuollut ristillä ja että Jumala on herättänyt hänet ylös kuolleista! Hän kieltää evankeliumin!

Moni sanoo vasten totuutta, että Jumala kärsi ristillä ja sovitti syntimme, mutta ei Jumala kärsinyt ristillä vaan ihminen kristus Jeesus kärsi ristillä ja kuoli sielujemme lunastamisen tähden, antoi ruumiinsa synti- ja vikauhriksi syntiemme sovitukseksi Jumalan kanssa.

Pahiten eksyneet sanovat, että Jumala vuodatti oman verensä ja uhrasi oman lihansa ristillä meidän hyväksemme, mutta ei Jumalalla ole verta eikä lihaa olevaa ruumista, niin että hän olisi uhrannut itsensä ristillä kuolemaan ja sovittanut verensä kautta meitä itselleen! Vain järjetön riivaajien opetusta täynnä oleva sielu voi tuollaista sanoa! Vain ne, jotka kieltävät Jeesuksen olevan ihminen puhuvat noin ja heillä ei ole syntien sovitusta, koska he kieltävät evankeliumin ja ovat vaihtaneet sen toiseen, ihmisjärjen turhiin päätelmiin ja tyhjiin oppeihin!

Eniten ovat eksyneet ne, jotka sanovat, että Jumala kuoli ristillä, sillä Jumala ei voi kuolla! Hänellä ainoalla on kuolemattomuus ja hän on se näkymätön Jumala, joka asui ja oli kristuksessa tämän kärsiessä kiusattuna ristillä ja kuollessa meidän puolestamme! (1Tim 6:13-16; Joh 14:9-11; 10:34-38; 1:18, 32-34) Jeesus kristus ei ole itse se Jumala, joka hänessä oli hänen kärsiessään ja kuollessaan ristillä! (2Kor 5:16-21) On todella erikoista, että joku ei erota Jumalaa ja kristusta toisistaan selvien Raamatun kohtien perusteella, niin kuin tämäkin on. He yhdistävät sen sijaan Jumalan ja kristuksen käsittämättömästi toisiinsa, niin että luulevat kristuksen olleen se Jumala, joka hänessä asui ja oli! Pimeyttä!

Lähes yhtä pahasti ovat eksyneet ja erehtyneet ne, jotka sanovat Jeesuksen olevan Jumala ja ihminen yhtä aikaa liharuumiissa. Myös he kieltävät sen, että Jeesus kuoli ristillä ja sovitti syntimme. He kieltävät sen, että isä on herättänyt kuolleista ylös oman poikansa, ihmisen kristuksen Jeesuksen. (1Kor 15:12-23) He luulevat, että Jeesus lähti iankaikkisena henkenä eli Jumalana ulos ruumiistaan, vaelsi tuonelan ja paratiisin väliä, jossa vietti aikaa ristinryövärin kanssa samana päivänä, kun lähti henkenä ulos ruumiistaan ja palasi lopulta elottomaan ruumiiseen kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. He eivät usko siihen, että Jeesus kuoli niin kuin ihmiset kuolevat: nukkuvat unta ruumiin ylösnousemukseen asti tietämättä mistään mitään. (Snj 9:9; Job 14:10-22; Dan 12:2; Matt 9:24; 12:41-42; Joh 5:29-30; Apt 2:34; 1Tess 4:13-17)

Jos he luulevat, että Jeesuksella oli ihmisen henki tai sielu, niin se kulki yhdessä Jeesuksen jumalallisen luonnon mukana tuonelaan ja paratiisiin ja tuli sieltä takaisin elottomaan ruumiiseen. Tällaisia katolisia taruja pidetään nykyään totena lähes kaikkialla nimeltään kristityssä maailmassa, vaikka Raamatussa ei puhuta mitään koko asiasta! Katoliset isät ovat keksineet nämä tarut ja tulkinneet virheellisesti paria Raamatun kohtaa. Ne tulkinnat ovat sitten yleistyneet kristittyjen keskuudessa, niin että he eivät osaa edes ajatella niiden kohtien puhuvan jostakin muusta asiasta kuin mitä on perinteisesti sanottu niiden tarkoittavan. (1Piet 3:18-20; 4:5-6; Efe 4:7-10)

Kun uskotaan Jeesuksen olevan ihminen ja Jumala yhtä aikaa, niin on tehty hänestä hybridi, eräänlainen Jumala-ihminen, jonka elämässä vuorottelevat ihminen ja Jumala tilanteesta riippuen. Välillä puhuu ihminen kristus Jeesus, välillä puhuu Jumala-Jeesus. Kun Jeesus tekee ihmeitä ja voimallisia tekoja, niin silloin tekijänä on aina Jumala, mutta ei isä poikansa kautta vaan Jeesus itse! Näin on sekoitettu Jumala ja kristus toisiinsa, niin että kielletään Jeesuksen ajaneen ulos riivaajia Jumalan hengen voimalla (Matt 12:28) ja isän tehneen ne teot, jotka hän vaikutti ihmisen kristuksen Jeesuksen elämässä. (Joh 14:9-11)

Jopa sellaiset nimeltään kristityt ihmiset, jotka muuten erottavat isän ja pojan toisistaan, sekoittavat heidät surutta toisiinsa, kun puhutaan Jeesuksen tekemistä ihmeistä ja voimallisista teoista. Jumala puhui ja vaikutti voimallisia tekoja ja ihmeitä pojassaan niin kuin puhui ja teki tekoja palvelijoidensa profeettojen ja apostolien kautta. (Apt 4:25; 13:2; 14:3, 27; 15:4) Jeesuksen tekemät ihmeet ja voimalliset teot eivät eroa Jumalan vastaavista teoista muiden ihmisten kautta. (Joh 14:12-13)

Jumalan ja ihmisen hybridiin uskovat joutuvat miettimään myös sitä asiaa, saiko Jeesus ristillä kärsiessään apua omalta jumalalliselta luonnoltaan vai pitikö hänen kärsiä kokonaan ihmisenä. Jos Jeesus olisi Jumala ja ihminen yhtä aikaa kärsiessään ristillä, niin hänen kärsimyksensä ja kuolemansa olisi pelkkä näytelmä. Sellaisena se katolisissa piireissä tunnetaankin: kärsimysnäytelmänä!

Ajattelepa tätä asiaa. Jos Jeesus olisi Jumala ihmisen ruumiissa, niin hän tietäisi täysin sen, mitä ihmiselle kuolemassa tapahtuu ja mitä hän tulisi tekemään sen jälkeen. Hänen ei tarvitsisi luottaa lainkaan Jumalaan antaessaan elämänsä hänen haltuunsa. Jeesuksen ei olisi tarvinnut uskoa siihen, että Jumala oli herättävä hänet ylös kuolleista. Hän olisi tiennyt sen Jumalana itse ja niin hän ei olisi meille esikuva uskon täyttäjänä. Jeesus olisi voinut naureskella partaansa ruoskan iskujen alla ja kärsiessään ristillä, koska Jumalaa ei voi kukaan satuttaa eikä koskea. Jeesus ei olisi ollut kiusattu niin kuin ihmiset, jos hän olisi Jumala ihmisen ruumiissa. (Hebr 2:10-18; 4:15)

Raamattu antaa Jeesuksesta aivan toisenlaisen kuvan kuin Jumalan ja ihmisen hybridiin uskovat hänestä antavat. Raamatussa ei pohdita sitä, saiko Jeesus apua omalta jumalalliselta luonnoltaan kärsiessään ristillä ja jo sitä ennen vangittuna ollessaan. Jeesus on ihmisenä täysin riippuvainen isästään Jumalasta eikä voi tehdä mitään ilman isää. (Joh 5:19, 30) Hän olisi voinut pyytää isää lähettämään enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä pelastamaan hänet, mutta ei voinut tehdä mitään ihmeitä tai voimallisia tekoja ilman isää oman jumalallisen luontonsa kautta, sen vuoksi että olisi ollut itse Jumala ihmisen ruumiissa. (Matt 26:53) Jeesus huusi ristillä isäänsä ja antoi elämänsä hänen haltuunsa. Hän ei kysellyt omalta jumalalliselta luonnoltaan mitään eikä pyytänyt siltä apua, koska hän ei ole kahden eri luontonsa mukaan kahtia jaettu Jumalan ja ihmisen hybridi. Jeesus kristus on jakamaton ihminen, jonka isä on korottanut kaikkien herraksi herätettyään hänet ensin ylös kuolleista. (Matt 28:18; Apt 2:36; Efe 1:20-23; 1Kor 15:12-23)

Raamatun mukaan Jeesus kärsi sielultaan ja ruumiiltaan täydellisenä ihmisenä, joka ei tehnyt syntiä edes kärsiessään ja kuoleman edessä. Hän rukoili vainoojiensa ja kiusaajiensa puolesta, että isä antaisi heille synnit anteeksi, sillä he eivät tienneet, mitä he tekivät. He olivat tuominneet hänet syyttömänä kuolemaan. Jeesus oli viaton ja synnitön ihminen, mistä syystä hän kelpasi synti- ja vikauhriksi Jumalalle. Vain synnittömän ja viattoman ihmisen ruumiin ja veren uhri kelpasi sovitukseksi synneistämme ja lunastukseksi sieluistamme.

Syntien sovituksessa ja lunastuksessa on tärkeintä se, että Jeesus kristus oli ihminen. Jeesus kristus on ylimmäinen pappi, joka uhrasi itsensä syntisten edestä sen sijaan, että olisi uhrannut kauriita tai mullikoita tai lampaita tai leipiä tai viiniä niin kuin häntä edeltäneet ylimmäiset papit tekivät. Heidän uhrinsa eivät voineet poistaa pysyvästi syntiä, mutta kristuksen uhri teki sen, mihin nämä muut uhrit eivät pystyneet.

Ylimmäiset papit Jeesus mukaan luettuna ovat kuitenkin ihmisiä, jotka uhraavat uhrinsa Jumalalle. He eivät ole Jumala, joka uhraa itselleen. Jeesus eroaa näistä muista ylimmäisistä papeista siten, että hän pysyy ylimmäisenä pappina ikuisesti, koska ei kuole enää koskaan ja on ainoa synnitön ja tahraton ylimmäinen pappi. Kristus on ainoa laatuaan ylimmäisenä pappina ja Jumalan poikana, mutta on silti ihminen, ei Jumala tai Jumalan ja ihmisen hybridi. (Hebr 2:5-3:6; 4:5-5:11; 7:24-8:2)

Jos joku sanoo Jeesuksen olleen Jumala sovittaessaan syntimme, niin hän uskoo toisenlaiseen evankeliumiin kuin mitä se evankeliumi on, jonka Paavali sai herralta Jeesukselta kristukselta ja isältä Jumalalta. Se on toisenlaista evankeliumia ja toista kirottua evankeliumia, jonka julistajat ovat eksyneet ja eksyttävät muitakin pois totuudesta ja iankaikkisesta elämästä, koska he julistavat toista Jeesusta ja toista kristusta kuin häntä, josta Raamattu kertoo ja he ovat ottaneet vastaan toisen hengen ja palvovat toista Jumalaa kuin josta Raamattu kertoo. (2Tess 2:2; 2Kor 11:4; Jes 14:1-27; Hes 28:1-19; Mark 12:28-34; 5Moos 6:4-9; Ilm 13:13-18; 16:13ss.; Joh 5:44; 17:3; 1Kor 8:4-6; Efe 4:4-6; Jda 1:24-25; Ilm 4:8-11; Apt 17:22-31; 4:24-31; Jes 42:1-8)

Paavali sanoi Galatalaiskirjeen alussa, että jos joku julistaa toisenlaista tai toista evankeliumia kuin hän, niin sen toisen evankeliumin julistaja olkoon kirottu. (Gal 1:1-12) Eksyneet kieltävät sen, että Jeesus kristus on ihminen, koska Paavali sanoi saaneensa evankeliumin herralta Jeesukselta kristukselta ja isältä Jumalalta, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta. Luetaan vielä tämä kohta yhdessä läpi, jotta ymmärtäisimme sen oikein.

Galatalaiskirje:
1:1 Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen kristuksen kautta ja isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt,
1:2 ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille.
1:3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja herralta Jeesukselta kristukselta,
1:4 joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja isämme tahdon mukaan!
1:5 Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.
1:6 Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,
1:7 joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä kristuksen evankeliumin.
1:8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
1:9 Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.
1:10 Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi kristuksen palvelija.
1:11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
1:12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus kristus on sen minulle ilmoittanut.

Jos Jeesus kristus ei ole ihminen tämän kohdan perusteella, niin mikä hän sitten on? Jumala hän ei voi olla, koska Jumala on erotettu tässä jaksossa kristuksesta ja häntä korotetaan yli kristuksen tässä niin kuin kaikissa Raamatun kohdissa. (Efe 1:3; 1Kor 1:3; 2Kor 11:3; 1Piet 1:3; 1Tim 1:17; Room 9:5 jne.) Paavali erottaa kirjeensä kaikissa kohdissa Jumalan kristuksesta ja sen perusteella vain isä on Jumala.

Kuka sitten on kristus Jeesus, jos hän ei ole ihminen? Jäljelle jäisi ajatus, että Jeesus kristus on enkeli, mutta se on virheellinen tulkinta. Jumala ei ota huomaansa enkeleitä, mutta Abrahamin siemenen hän ottaa huomaansa ja hän on kristus. (Gal 3:16; Hebr 2:16) Jeesus kristus on Raamatun ja Paavalin omien sanojen mukaan ihminen, ei enkeli tai Jumala. (1Tim 2:5; Room 5:10-21; 1Kor 15:12-23, 45-47; Hebr 2:5-18) Se, että Paavali ei saanut evankeliumia ihmisiltä eikä ihmisen kautta, tarkoittaa sitä, että hän ei saanut sitä keneltäkään elossa olevalta ihmiseltä: ei edes niiltä juutalaisilta, joita pylväiksi sanottiin. (Gal 1:13-2:22)

Se "herra", joka tulee taivaasta, on ihminen, ei kaiken luonut kaikkivaltias Jumala. (1Kor 15:45-47) Kun Paavali sanoi, että Jumala on herättänyt kuolleista herran Jeesuksen kristuksen, niin hän tarkoitti sillä herralla "ihmistä", ei kaiken luonutta Jumalaa. (Room 10:9-14; 1Kor 15:12-23) Jeesus ei noussut Jumalana omin voimin ylös kuolleista. Jumala herätti hänet voimallaan kuolleista ja korotti hänet kaikkien herraksi antamalla hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. (Efe 1:20-23; Matt 28:18)

Jos Jeesus kristus olisi Jumala sen sijaan, että hän olisi ihminen, niin Jumalan ei olisi tarvinnut herättää häntä kuolleista. Jeesus olisi voinut palata Jumalana takaisin elottomaan ruumiiseensa eikä hän olisi todellisuudessa koskaan kuollut. Vain sieluton ja järjetön liharuumis olisi käynyt elottomaksi, mutta kaikkivaltias Jumala olisi lähtenyt henkiretkelle ulos ruumista. Näin ei Raamatussa ole sanottu, mutta lue tästä asiasta lisää Jumalan valtakunta blogin kirjoituksesta Alkuperäinen iankaikkinen evankeliumi.

Lue myös kirjoitukset Jeesus kristus on herra ja ihminen, Raamatun tulkinnasta ja varmasta sanasta, Raamatun käännöksistä – Isojen alkukirjainten ja persoonapronomien käyttö Raamatun käännöksissä, Usko ei ole vain tietoa ja Raamatun ihmiskuva ja iankaikkinen rangaistus. Nämä yhteistyössä syntyneet kirjoitukset antavat kansantajuisen ja ymmärrettävän kuvan siitä, mitä Raamatussa on näistä asioista ilmoitettu pyhän hengen opettamalla tavalla.

Sivun alkuun