Kristuksen henki ja Jumala

Julkaissut Petteri Haipola  •  3.1.2017  • 

Apostolit erottavat puheissaan ja kirjeissään toistuvasti Jumalan ja kristuksen selvästi toisistaan. Jumala ja Jeesus ovat kaksi eri olevaista. Jumala on Jeesuksen kristuksen Jumala ja isä, ainoa kaikkivaltias kaiken luoja.

Jeesus kristus on ihmisenä kokonaan eri olento/olevainen kuin Jumala, joka on hänen isänsä. Jeesusta sanotaan Jumalan pojaksi, koska hän on ainoa laatuaan ja hänestä on ennustettu, että Jumala on hänen isänsä ja hän on oleva Jumalan poika. (2Sam 7:14; 2Aik 17:13; 28:6)

Pietari erottaa heti kirjeensä alussa selvästi toisistaan Jumalan ja kristuksen:

1:2 ja jotka isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.
1:3 Ylistetty olkoon meidän herramme Jeesuksen kristuksen Jumala ja isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen kristuksen kuolleistanousemisen kautta,

Pietari sanoo vain isää Jumalaksi, mutta Jeesusta kristukseksi ja meidän herraksemme, jonka Jumala on herättänyt ylös kuolleista. Helluntaina Pietari saarnasi tästä samasta asiasta ja sanoi, että Jumala on tehnyt tämän Jeesuksen kristukseksi ja herraksi. (Apt 2:12-36)

1:21 jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.

Pietari erottaa jatkuvasti Jumalan ja kristuksen toisistaan, niin kuin tässäkin. Jumala herätti kuolleista kristuksen ja me uskomme kristuksen kautta Jumalaan. Jumala ja kristus ovat selvästi kaksi eri olevaista ja vain isää sanotaan Jumalaksi. Jeesus ei ole Jumala Pietarin sanojen mukaan.

 

Sanonta "kristuksen henki" on objektiivinen genetiivi ja se ilmaisee samankaltaisuutta tai alkuperää pikemmin kuin omistajaa. (Room 8:9; 1Piet 1:11) Jumalan henki, joka vaikutti Vanhan testamentin profeetoissa ja myöhemmin apostoleissa sekä Jeesuksessa, on alkuisin Jumalasta ja vaikuttaa samalla tavalla kaikissa Jumalan palvelijoissa.

Sanat "kristuksen henki" ovat viittausta "Jumalan pyhään henkeen", jota kutsutaan myös "Eliaan hengeksi" ja hengeksi, jota Jumala otti Mooseksesta ja jakoi Israelin vanhimmille. (1Piet 1:11; 2Kun 2:9-15; 4Moos 11:17-25) Elisa sai Eliaan hengestä kaksinkertaisen osan ja Eliaan henki tuli Elisaan. Johannes Kastaja toimi "Eliaan hengessä" ja Jeesuksen sanojen mukaan hän "oli Elias". (Luuk 1:15-17; Matt 11:14)

Kirjaimen mukaan väärin tulkitsevan mukaan Elias tuli asumaan ensin Elisaan (mihin Elisa itse katosi ja asuiko ihminen ihmisessä?) ja sitten myöhemmin Johannes kastajan ruumiiseen (tuli alas taivaasta henkenä Johanneksen äidin kohtuun ja syntyi sitten poikalapseksi: mihin katosi Elias muistoineen ja tukeeko Raamattu jälleensyntymisen oppia?).

Hengen mukaan oikein lukeva ymmärtää, että "Eliaan henki" on kuva "pyhästä hengestä", joka vaikutti ensin Eliaassa, sitten Elisassa ja lopulta myös Johannes kastajassa hyvin voimallisella tavalla. "Kristuksen henki" on se sama "Jumalan pyhä henki" ja vaikutti Jeesuksessa voimallisemmin kuin kenessäkään muussa ihmisessä.

Paavali käyttää sanontaa "kristuksen henki" samalla tavalla kuin Pietari. (Room 8:9ss.) Se sanonta tarkoittaa "Jumalan pyhää henkeä", mutta ei todellakaan tee Jeesuksesta Jumalaa, niin kuin ei Elias tai Mooseskaan Jumala ole (tai Ananias, jolle Pietari sanoi: "... koetit pettää sinun pyhää henkeäsi..." Apt 5:3).

"Jos nyt hänen henkensä – hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista – asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista kristuksen Jeesuksen, on tekevä eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu." (Room 8:11)

Jumala herätti kuolleista poikansa Jeesuksen ja hän teki sen henkensä kautta, joka asui Jeesuksessa ja asuu meissä. Jumala ja kristus on erotettu tässäkin Paavalin tekstissä hyvin selvästi toisistaan, jos se vain tahdotaan ymmärtää ja tunnustaa todeksi, sen sijaan, että pidettäisiin kiinni katolisesta harhaopista, jonka mukaan Jumala on kolmiyhteinen Isä ja Poika ja Pyhä Henki.

 

Jumalan pyhä henki ei asunut pysyvästi Vanhan testamentin profeetoissa niin kuin asuu pysyvästi uuden liiton Jumalan lasten sydämissä (Joh 14:14-24; Efe 3:14-21; 1Joh 4:9-16). Jumalan henki tuli toistuvasti profeettojen päälle (profeettoihin), täytti heidät ja vaikutti heissä voimallisesti sanoja ja tekoja. (1Sam 16:13, Tuom 3:10; 6:34; 11:29; 13:25; 14:6, 19; 15:14)

1Sam 28:15-16 sanoo, että Jumala on poistunut Saulista, mutta se ei tarkoita vastoin muun Raamatun ilmoitusta sitä, että Jumala olisi asunut Vanhan testamentin profeetoissa samalla tavalla kuin hän asuu uuden liiton Jumalan lapsissa "Henkenä" (toisin sanoen: henkensä kautta). Jumalan henki tuli toistuvasti Vanhan testamentin profeettoihin ja he täyttyivät toistuvasti hengellä, mutta Jumalan henki ei asunut heissä pysyvästi.

Jotkut teologit ovat tästä asiasta eriä mieltä, mutta Jumala tietää, miten asia on.

Se, että Vanhan testamentin profeetat täyttyivät Jumalan hengellä ja Jumalan henki tuli heihin ja vaikutti heissä niin kuin vaikutti myöhemmin Jeesuksessa ja apostoleissa ja vaikuttaa nyt Jumalan lapsissa, ei todista sitä, että Jeesus kristus on Jumala tai että Jumala on kolmiyhteinen Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala asuu niissä valituissa ja pyhissä palvelijoissaan, joissa on Jumalan pyhä henki ja me olemme siinä hengessä yhteydessä kristukseen Jeesukseen ja isään Jumalaan. (1Joh 1:1-7)

Sivun alkuun