Kristuksen kaksiluonto-oppi paljastettuna ja kumottuna

Julkaissut Petteri Haipola  •  30:8:2016  •  Muokattu 11.10.2016

Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä." (Matt 26:39)

Jeesuksella kristuksella on oma tahto, joka on eri kuin hänen isällään.

Jeesus Nasaretilainen syntyi poikalapseksi, joka oppi puhumaan ja kirjoittamaan niin kuin muutkin lapset. Jeesuksen tietomäärä ja viisaus lisääntyivät iän karttuessa. Jeesus kasvoi aikuiseksi mieheksi eikä tiennyt vielä silloinkaan kaikkea sitä, mitä isä yksin tietää. (Matt 24:36)

On selvää, että ihminen kristus Jeesus on ihmisenä eri olevainen kuin Jumala, hänen isänsä. Jeesus on ihmisenä luotu olento niin kuin muutkin ihmiset. Kyse on kokonaan kahdesta eri olevaisesta: ei yhden ja saman olevaisen kahdesta eri muodosta tai "luonnosta".

Katoliset isät keksivät Kristuksen kaksiluonto-opin selittämään sitä mysteeriä, miten Jeesus voi olla ihminen ja Jumala yhtä aikaa olematta ihmisenä eri olento kuin Jumala. He yrittivät peittää sen opin avulla ilmiselvää totuutta, jonka mukaan ihminen kristus Jeesus on eri olento kuin hänen isänsä, joka on yksin ainoa Jumala. He käyttivät sanaa "luonto" samassa merkityksessä kuin sanaa "persoona" tai "olevainen" tai "olento". Jos olet rehellinen, niin huomaat tämän selityksen todeksi.

He jakoivat kristuksen kahteen osaan: inhimillinen luonto ja jumalallinen luonto. He selittivät kaiken inhimillisen Jeesuksen inhimillisellä luonnolla ja kaiken yliluonnollisen hänen jumalallisella luonnollaan. He sanoivat, että Jeesus kristus on yksi ainoa persoona, jolla on kaksi eri luontoa, joiden luontojen kautta he jakoivat Jeesuksen kahteen eri osaan, täysin vastoin Raamatun kirjoituksia. Kristus ei ole jaettu Jumalaksi ja ihmiseksi luontojensa mukaan vaan hän on yksi ainoa ihminen kristus Jeesus, jonka hänen isänsä on korottanut kaiken pääksi seurakunnalle ja kaikkien luotujen herraksi sen jälkeen, kun oli pelastanut hänet kuolemasta herättämällä hänet kuolleista. (Hebr 5:7; 13:20-21)

Ihmisellä kristuksella Jeesuksella on oma tahto, mieli, ajatukset, tunteet, tieto ja muistot, jotka ovat eri kuin kuvitteellisella "jumalallisella luonnolla", joka hänellä kaksiluonto-opin mukaan on. Jeesuksen tahto, mieli, ajatukset, tunteet, tieto ja muistot ovat myös eri kuin yhdelläkään häntä ennen luodulla enkelillä tai hänen isällään Jumalalla. Jos Jeesus olisi jaettu kahtia, niin hän voisi keskustella itsensä kanssa: inhimillinen luonto keskustelisi hänen jumalallisen luontonsa kanssa samalla tavalla kuin hän keskustelee isänsä kanssa. Jeesuksella olisi siten kaksi eri tietoisuutta, mikä tekisi hänestä kaksi eri olentoa. Inhimillinen luonto sanoisi "minä olen" ja jumalallinen luonto sanoisi "minä olen" ja niin ne kaksi olisivat kaksi eri olevaista ja kaksi eri olentoa. Sanalla "luonto" on siis pimitetty se, että ihminen kristus Jeesus on vain yksi ainoa persoona ja olento, jota ei ole jaettu kahtia ja hänen isänsä on yksin ainoa Jumala.

Miten tämä asia ei mene jakeluun eräille?

Alaston portto

Ilmestyskirjan suuri Babylon ja portto on katolisten uskontunnustusten ja opetusten varaan rakentuva uskonnollinen järjestelmä. Se on täynnä mysteerejä ja epäjumalanpalvelusta, joista sakramentit ja Marian palvonta eivät ole ainoat. Katolisten isien suurin ja levinnein eksytys on kolmiyhteisen jumalan oppi. He korottivat ensin Jeesuksen isän vertaiseksi Jumalaksi, jota alkoivat palvoa isän rinnalla Jumalanaan. Vähitellen Jeesuksen palvonta syrjäytti isän palvonnan lähes kokonaan.

Näemme tämän saman ilmiön nykyisissä uskovien yhteisöissä. Isä ei saa juuri mitään kunniaa tai huomiota osakseen, kun Jeesus on riistänyt häneltä kaiken kunnian ja huomion. Isältä on riistetty kunnia luomisesta ja siitä, että hän on pelastanut poikansa kuolemasta herättämällä hänet ylös kuolleista. (Hebr 5:7; 13:20-21) Nykyään julistettu evankeliumi on hyvin erilaista kuin apostolien aikana eivätkä rukouksetkaan ole samanlaisia. (Apt 17:22-31; 4:24-31; 2:12-36)

Kolmiyhteisen jumalan oppi muodostui vähitellen. Jeesus korotettiin ensin isän vertaiseksi Jumalaksi ja myöhemmin Pyhä Henki liitettiin itsenäisenä persoonana mukaan tähän kolmiyhteiseen jumalaan. Pyhä Kolmiyhteinen Jumala oli syntynyt ja sitä kuvataan Raamatussa kolmen sammakonmuotoisen riivaajahengen tuotokseksi. (Ilm 16:13ss.)

Katoliset isät alkoivat kolmiyhteisen jumalan opin muodostamisen jälkeen palvoa myös "neitsyt Mariaa" Jumalan äitinä, vaikka Maria ei synnyttänyt Jumalaa vaan ihmisen kristuksen Jeesuksen. Jumalaa ei voi kukaan synnyttää eikä hän ole syntynyt, koska hän on ollut aina olemassa.

Marian palvominen on muutetussa muodossa babylonialaisen Taivaan kuningattaren palvontaa. Taivaan kuningattaren palvonta on saanut alkunsa Babylonin kuningattaren Semiramiksen palvonnasta. Hänen poikaansa Tammusta ja aviomiestään Nimrodia on palvottu niin ikään jumalina. Ihmisen palvominen jumalana on siis alkuisin Babylonista ja se tapa oli levinnyt kaikkialle apostolien ajan maailmaan.

Pakanat uskoivat jo entuudestaan siihen, että jumalat syntyivät ihmisiksi ja heidän äitinsä saattoivat olla neitsyitä, kun synnyttivät jumalan, tarujen sankarin. Katolisten isien oli vaikea saada pakanoita uskomaan pelkkään ihmiseen, jonka Jumala oli herättänyt kuolleista. Niinpä he keksivät sisällyttää uskontoonsa neitseestä syntymisen ja korottivat Jeesuksen isän vertaiseksi Jumalaksi, niin että saivat pakanat helpommin omaksumaan tämän uus-babylonialaisen uskonnon.

Jumala paljastaa ennen kristuksen tulemusta Babylonin mysteeriuskonnon ja eksytyksen valituille palvelijoilleen, omille lapsilleen. Jumala kutsuu omaa kansaansa ulos suuresta Babylonista ja portosta, joka perustuu katolisten uskontunnustusten ja opetusten varaan. (Ilm 17-18) Jumalan hengestä syntyneet kuulevat Jumalan äänen ja hylkäävät kolmiyhteisen jumalan opin. Kun he ovat tehneet sen, niin he ovat lähteneet ulos suuresta Babylonista ja varjeltuvat porton kohtalolta.

Keisarin uudet vaatteet

Katolinen uskonto on toinen evankeliumi, joka on korvannut kokonaan alkuperäisen evankeliumin. Kolmiyhteiseen jumalaan uskovat panevat kaiken pelastumisensa turvan kolmiyhteisen jumalan oppiin. Heidän mielestään kukaan sellainen ei voi pelastua, joka ei tunnusta uskoaan kolmiyhteiseen jumalaan. Heidän mielestään sellainen uskovainen ei ole kristuksen ruumiin jäsen, joka ei tunnusta Jeesusta isän vertaiseksi Jumalaksi ja kolmiyhteisen jumalan oppia totuudeksi. Oppi on korvannut evankeliumin heidän elämässään ja se on kaiken muun pahan lisäksi harhaoppi!

Kolmiyhteisen jumalan oppia on selitetty mitä ihmeellisimmillä tavoilla, ihmisen järjen päätelmillä, joilla ei ole mitään tekemistä Raamatun kirjoitusten kanssa. On verrattu Jumalaa veden kolmeen eri olomuotoon: kiinteä eli jää, neste eli juokseva vesi ja kaasu eli vesihöyry. Jumala ei ole ainetta, jonka olomuotoihin häntä voidaan verrata. On sanottu, että Jumalasta syntyy Jumala niin kuin ihmisestä ihminen ja sen vuoksi Jeesus on Jumalan poikana täysi Jumala. Jumala ei kuitenkaan lisäänny suvullisesti eikä hän ole syntynyt, koska hän on ollut aina olemassa. Jo pelkästään se, että Jeesus on Jumalan poika, tekee mahdottomaksi sen, että hän olisi ollut aina olemassa, koska poika on syntynyt ja hänellä on alku syntymänsä tai sikiämisensä hetkessä.

Kolmiyhteiseen jumalaan uskovat ovat verranneet Jumalaa ihmiseen, joka on henki, sielu ja ruumis. Tämä kolmiyhteinen kuva ihmisestä on tuotu Raamattuun vasta apostolien aikana eikä sitä ollut lainkaan Vanhassa testamentissa. Se on alkuisin kreikkalaisesta filosofiasta, ei Jumalan sanasta Vanhan testamentin puolella. Vaikka ihminen olisi kolmiyhteinen henki, sielu ja ruumis, niin järjetön ruumis ei tiedä mistään mitään eivätkä henki ja sielukaan ole ihmisestä erillisiä persoonia, niin että keskustelisivat toistensa kanssa. Koko vertaus on siten aivan järjetön.

Kolmiyhteisen jumalan oppia on mahdoton ymmärtää ja siksi sen selittäminen on loputon turha tehtävä, johon paholainen on langettanut monet valitut Jumalan lapset hengestä osattomien teologien ohella. Mitä hienompi selitys, niin sitä viisaammalta selittäjä näyttää muiden silmissä ja sitä suuremman kunnian hän saa! On surkuhupaisaa seurata sitä, miten uskossaan nuoret kristityt kilpailevat toistensa kanssa siitä, kenellä olisi hienoimmat selitykset ja järjen päätelmät. Moni on alkanut opettaa kolmiyhteisen jumalan oppia ihan kotisivuillaan asti, kun on tahtonut osoittaa viisauttaan muille.

"Kolmiyhteisen jumalan oppia ei voi kukaan muu ymmärtää kuin viisaat: ne, jotka ovat saaneet opetusta Pyhältä Hengeltä. Jos et tunnusta Jeesusta isän vertaiseksi Jumalaksi ja Jumalaa kolmiyhteiseksi Isäksi ja Pojaksi ja Pyhäksi Hengeksi, niin et ole saanut opetusta Pyhältä Hengeltä ja olet tyhmä: et ole ainakaan viisas siinä tapauksessa. Jos et tunnusta sokeasti todeksi kolmiyhteisen jumalan oppia, niin et kuulu joukkoon: et ole Kristuksen ruumiin jäsen ja joudut helvettiin!"

Kuulostaako tutulta? Juuri tällä tavalla kolmiyhteisen jumalan oppia perustellaan ja uhataan ikuisella helvetin tulella niitä, jotka eivät sitä todeksi tunnusta. Näin on saatu pelon avulla ihmiset tunnustamaan sokeasti todeksi sellainen oppi, jota kukaan ei pysty selittämään eikä kukaan järjellään ymmärrä. Samalla haukutaan ihmisen järjen tyhjiksi päätelmiksi kaikki selitykset, joilla kumotaan kolmiyhteisen jumalan oppi! Silti selitetään sitä harhaoppia toinen toistaan hienommalta kuulostavilla ja viisaammilla selityksillä, ihmisen järjen päätelmillä! :-)

Muistatko sadun nimeltään "Keisarin uudet vaatteet?"

Kolmiyhteisen jumalan opin totena pitävät ja sitä toinen toistaan viisaammalta kuulostavilla selityksillä perustelevat ihmiset ovat kuin sen sadun keisarin palvelijat ja kansa, joka on saatu uskomaan, että keisarilla on uudet hienot vaatteet, jotka vain viisaat voivat nähdä. Jos joku ei näe niitä vaatteita, niin hän on tyhmä. Keisarin luokse oli tullut kaksi petollista räätäliä, jotka sanoivat kutoneensa keisarille uudet vaatteet ihmeellisestä kalliista kankaasta, jota ei voi nähdä kukaan muu kuin viisas ihminen. Niinpä he olivat saaneet rahastettua keisarilta itselleen suuren summan rahaa, kun olivat mukamas ostaneet aina lisää sitä kallista kangasta ja olivat kutovinaan siitä keisarille hienoa juhlapukua.

Lopulta puku oli valmis ja räätälit pukivat sen alastoman keisarin päälle. Kaikki keisarin lähimmät palvelijat kehuivat pukua ja kankaan kauneutta toinen toistaan hienommin sanankääntein. Kukaan ei uskaltanut sanoa, että keisari on alasti eikä hänellä ole lainkaan vaatteita, koska niin sanoessaan hän olisi paljastanut olevansa tyhmä. Olihan nimittäin sillä tavalla, että vain viisaat ihmiset saattoivat nähdä sen ihmeellisen kankaan, mutta tyhmät eivät sitä nähneet.

Kun keisari oli näin puettu hienoihin vaatteisiinsa ja juhlapukuun, lähti hän kadulle juhlakulkueessa ja kansa hurrasi hänen edetessään tietä pitkin. Jokainen ylisti keisarin hienoja vaatteita toinen toistaan ylevämmin sananparsin eikä kukaan uskaltanut sanoa, että keisari on ihan alasti, kokonaan ilman vaatteita. Jos joku olisi niin sanonut, olisi hän paljastunut tyhmäksi eikä kukaan tahtonut tyhmäksi paljastua. Niinpä kansa riemuitsi ja ylisti keisarin hienoja vaatteita tämän kulkiessa juhlasaatossa tietä pitkin keskellä kaupunkia.

Lopulta muuan pieni poika murtautui tien vierellä olevan katujoukon läpi ja huusi suureen ääneen:

"Keisari on ihan alasti, keisarilla ei ole lainkaan vaatteita!"

Tätä seurasi hetken kestänyt hiljaisuus, minkä jälkeen kansa purskahti nauruun ja he alkoivat pilkata keisaria, jota kaksi ovelaa räätäliä oli huijannut niin etevästi, samoin kuin heitä itseään.

Katoliset isät ovat näitä ovelia räätäleitä. Keisari on Ilmestyskirjan suuri Babylon ja portto. Se on puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä niin kuin Babylonin kuningas tai taivaan kuningatar, hänen puolisonsa. Koko nimeltään kristitty maailma on sen valheiden ja riettausten lumoissa, mutta kun pieni poika tulee ja sanoo julki totuuden, niin Jumalan kansa näkee petoksen ja historian suurimman huijauksen, niin että puhkeaa lopulta nauruun. Miten oli mahdollista, että pidimme totena ilmiselvän valheen ja yritimme selittää sitä kilvan totuudeksi seurakunnan keskellä?

Opit sielun kuolemattomuudesta ja ikuisesta piinahelvetistä

Vanhassa testamentissa puhutaan ihmisestä elävänä olentona, jonka Jumalan henki tekee eläväksi, ja tämä elävä olento on nimeltään sielu. Yksi kokonainen ihminen on siis sielu ja hänessä on ruumis sekä elämän henki, joka tekee hänestä itsestään ja ympäristöstään tietoisen olennon. Kun ihminen kuolee, niin hänen tietoisuutensa sammuu. Kuolleet heräävät jälleen eloon siten, että taivaasta tulee heihin elämän henki ja Jumala herättää heidät ylös kuolleista. (Ilm 11:11) Heidän oma henkensä ei palaa Jumalan tyköä tai jostakin välitilasta elottomaan ruumiiseen vaan Jumala tekee sen elottoman ruumiin jälleen eläväksi henkensä kautta. Sielun elämän jatkuminen tuonelassa ruumiista irrallisena ja ikuinen piinahelvetti ovat nekin Babyloniasta alkuisin olevia pakanoiden uskomuksia, eivät elävän Jumalan sanaa.

Tunnustatko uskovasi mysteeriin?

Katolisen kirkon suurin mysteeri on se, miten Jeesus voi olla ihminen ja Jumala yhtä aikaa olematta ihmisenä eri olevainen kuin Jumala. Tätä mysteeriä on purettu palasiin ja paljastettu sivulla

https://jumalanvaltakuntablog.wordpress.com/2016/10/10/tunnustatko-mysteerin-totuudeksi/

On merkille pantavaa, että syntinen ja jumalaton ymmärtää totuuden luonnostaan, mutta valheen eksyttäväinen henki estää nimeltään kristittyjä totuutta näkemästä ja tunnustamasta. Kovin monet tavalliset kristityt eivät ole edes tulleet ajatelleeksi tätä ristiriitaa: miten Kristus voi olla yksi ainoa olevainen ja persoona, jos hänellä on kaksi eri tietoisuutta – ihmisen ja Jumalan tietoisuus? Sen sijaan, että kristityt tutkisivat tätä asiaa, eivät he uskalla edes ajatella mitään muuta kuin katolisen uskon totena pitämistä. Pelko estää heitä tutkimasta ja koettelemasta tätä opetusta, joka on sisäisesti ristiriitainen järjettömyys.

Jumala ei ole ihminen eikä ihminen ole Jumala ja ihminen on kokonaan eri olevainen kuin Jumala: molemmilla on oma tahto, tunteet, mieli, ajatukset, tieto ja muistot. Molemmat sanovat "minä olen" ja ovat kaksi eri olevaista. Kun tätä ei voida tunnustaa, niin toistetaan sokeasti mantraa "Jeesus on yhtä aikaa täysi ihminen ja täysi Jumala". Sokeakin ymmärtää, että ihminen on eri olevainen ja eri persoona kuin Jumala, mutta valheen hengen vaikutuksesta väkevän eksytyksen uskoneet eivät sitä ymmärrä. He uskovat hybridiin, joka näyttelee kahta eri roolia: ihmisen ja Jumalan roolia tilanteen mukaan. Todellisuudessa tämä hybridi on siis Jumala, mutta ei lainkaan ihminen, sillä ihminen olisi Jumalasta erillinen olevainen, mitä tämän harhaopin uskoneet eivät voi tunnustaa menettämättä samalla pelastuksensa turvaa – luopumatta kolmiyhteisen jumalan opista.

Osa eksyneistä ei tunnusta todellisuudessa edes sitä, että Jeesus on tullut alas taivaasta, koska he sanovat, että Jeesuksen jumalallinen luonto jäi isän luokse taivaaseen, kun inhimillinen luonto sai alkunsa Marian kohdussa. Vaikka he kiivailevat sen puolesta, että Jumala on lähettänyt poikansa alas taivaasta maailman vapahtajaksi ja että Jeesus on tullut Henkenä alas taivaasta Marian kohtuun, niin he kieltävät tämän sanan väittämällä, että Jeesus jäi jumalallisen luontonsa puolesta taivaaseen ja on sen puolesta läsnä kaikkialla tai näkee kaikkialle kaikkina aikoina. He kieltävät samalla sen, että Jeesus olisi tyhjentänyt itsensä ja nöyryyttänyt itsensä luopumalla Jumaluudestaan eli asemastaan Jumalana ja tulemalla ihmisen kaltaiseksi eli tulemalla lihaksi (syntymällä ihmiseksi). Jos Jeesus olisi jäänyt Jumalana taivaaseen jumalallisen luontonsa puolesta, niin hän ei olisi tyhjentänyt itseään eikä nöyryyttänyt itseään millään tavalla.

Jos taas uskotaan, että Jeesus tyhjensi itsensä ja nöyryytti itsensä ja luopui asemastaan Jumalana, niin silloin ei uskota sitä, että hän on Jumala, koska Jumala ei voi lakata olemasta Jumala ‐ Jumala ei lakkaa koskaan olemasta Jumala. Jos Jeesus on siis Jumala, niin hän ei ole voinut tyhjentää itseään ja nöyryyttää itseään tulemalla ihmiseksi, niin että olisi lakannut olemasta Jumala. Jeesuksen täytyisi siten olla ihminen ja Jumala yhtä aikaa, mutta hän ei olisi voinut tulla alas taivaasta ihmiseksi, koska ihminen sai alkunsa vasta Marian kohdussa. Sen sijaan hän olisi voinut tulla jumalallisena luontona eli Jumalana alas taivaasta ja elää rinnan inhimillisen luontonsa kanssa liharuumiissa siitä eteenpäin, mutta mitä nöyryytystä ja itsensä tyhjentämistä se sellainen on, että ei luovu asemastaan Jumalana vaan jatkaa Jumalana koko ajan, kun hänen toinen tietoisuutensa (inhimillinen luonto) elää ihmisen roolissa maan päällä?

Ihminen kristus Jeesus ja Jumala ovat selvästi kaksi eri olevaista. Sanalla "luonto" on korvattu sanat "olevainen" ja "persoona", niin että pimitetään se tosiasia, että Jeesus kristus on ihmisenä kokonaan eri olevainen kuin Jumala. Kristus on todellisuudessa yksi ainoa jakamaton ihminen, mutta Kristuksen kaksiluonto-oppi tekee hänestä jaetun ihmisen ja Jumalan, joilla on molemmilla oma tietoisuutensa. Siitä huolimatta sanotaan Kristuksen olevan yksi ainoa olevainen ja persoona, vaikka hän on selvästi kaksi eri olevaista ja persoonaa, jos on yhtä aikaa ihminen ja Jumala kaksiluonto-opin opettamalla tavalla. Pimeä oppi, mutta se on tunnustettava totuudeksi, jos mielii pelastua sen opin kannattajien mukaan!

Luettavaa

Sivun alkuun