Jeesus sovitti syntimme ihmisenä

Julkaissut Petteri Haipola  •  16.1.2017  • 

Jumala lähetti poikansa Jeesuksen kristuksen maailman vapahtajaksi. (Joh 3:16-17; 1Joh 4:9-16) Jeesus kuoli ristillä ihmisenä ja Jumala herätti kuolleista ylös ihmisen kristuksen Jeesuksen. (Room 5:12-21; 1Kor 15:12-24; Efe 1:20-23; Hebr 2:5-18) Jumala on yksi ja yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen kristus Jeesus. (1Tim 2:3-7) Isä pelasti poikansa kuolemalta herättämällä hänet ylös kuolleista. (Hebr 5:7; 13:20-21) Tämä on alkuperäistä evankeliumia, jota apostolit julistivat, ja se toi pelastuksen niille, jotka ottivat sanan vastaan. (Apt 2:12-36; 10:34-48; 11:11-18; 17:22-31)

Paavali kirjoittaa myös siitä, miten Jumala oli kristuksessa ja sovitti maailman itselleen kristuksen kautta, poikansa kuoleman kautta. (2Kor 5:16-21; Kol 1:12-23) Jumala sovitti maailman siten, että lähetti oman poikansa maailman vapahtajaksi ja antoi tämän kuolla ristillä. Jeesus antoi itsensä uhriksi ihmisenä ja kärsi ihmisenä ristillä. Jumala herätti lupauksensa mukaan tämän ihmisen kristuksen Jeesuksen ylös kuolleista ja korotti hänet kaikkien luotujen herraksi, jota enkelitkin kumartavat ja palvelevat.

Sovituksen sanassa on hyvin tärkeää se, että ymmärrämme Jeesuksen kärsineen ja kuolleen ihmisenä ja että isä Jumala herätti hänet kuolleista, sillä muuten Jeesus ei olisi voinut pelastua kuolemalta ja elää ikuisesti. Jos joku kieltää sen, että Jeesus kärsi sielultaan ja ruumiiltaan ihmisenä kuoleman ja että Jumala herätti hänet ylös kuolleista, niin hän ei usko evankeliumia eikä hänellä ole syntiuhria syntiensä edestä eikä siten myös sovitustakaan. Sellaisella ihmisellä ei ole sovitusta eikä hän usko Jeesuksen kristuksen evankeliumia, joka sanoo, että Jeesus sovitti meidät Jumalana itselleen, sillä se on harhaoppia ja eksytystä, joka ei voi ketään pelastaa.

Roomalaiskirje:
5:12 Sentähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet -
5:13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;
5:14 kuitenkin kuolema hallitsi Adamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Adam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.
5:15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.
5:16 Eikä lahjan laita ole, niin kuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi.
5:17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. -
5:18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;
5:19 sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.
5:20 Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi,
5:21 että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän herramme, kautta.

Paavalin mukaan Jeesus on sovittanut meidät ihmisenä aivan niin kuin tämä kohta kertoo. Jumala sovitti meidät yhden ihmisen, kristuksen Jeesuksen kautta, lähettämällä hänet maailman vapahtajaksi ja antamalla hänen kuolla synti- ja vikauhrina ristillä puolestamme.

1.Korinttolaiskirje:
15:12 Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole?
15:13 Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut.
15:14 Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne;
15:15 ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä.
15:16 Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty.
15:17 Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne.
15:18 Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut.
15:19 Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.
15:20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.
15:21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
15:22 Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
15:23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;
15:24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.

Paavalin ja muiden apostolien mukaan Jumala on herättänyt kuolleista kristuksen ja tämä oli ihminen kuollessaan ja on ihminen vielä sen jälkeen, kun Jumala on hänet kuolleista ylös herättänyt. (1Kor 15:15,21)

1.Timoteuksen kirje:
2:3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
2:4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
2:6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,
2:7 ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu - minä puhun totta, en valehtele - pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa.

Sana Jumala voidaan korvata aina sanalla "isä", kun puhutaan kaikkivaltiaasta kaiken luojasta, mutta sitä ei voida korvata koskaan sanoilla "Isä ja Poika ja Pyhä Henki" tai "Kristus", koska Raamatun mukaan isä on yksin se yksi ainoa Jumala, joka on kaikkivaltias kaiken luoja. (Apt 4:24-31; 17:22-31; Ilm 4:8-11; Jes 42:1-8; jne.)

Jeesus kristus on ihmisenä välimies Jumalan ja ihmisten välillä, meidän taivaallisen isämme ja meidän välillä. Jeesus antoi itsensä lunnaiksi ihmisenä, ei Jumalana, niin kuin jotkut eksyneet saattaisivat väittää ja ovat väittäneetkin, kun sanovat Jeesuksen sovittaneen meidät itselleen Jumalana.

Hebrealaiskirje:
2:5 Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme.
2:6 Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen: "Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen?
2:7 Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;
2:8 asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi.
2:9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.
2:10 Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi.
2:11 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi,
2:12 kun hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä";
2:13 ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!"
2:14 Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen,
2:15 ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.
2:16 Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa.
2:17 Sentähden tehtiin hänetkin kaikessa veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.
2:18 Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.

Sana "Jumala" tarkoittaa taas jälleen kerran aina "isää" sen sijaan, että tarkoittaisi "Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä" tai "Kristusta". Jeesus kuvataan tässä ihmisenä, joka hallitsee tulevaa maailmaa ja joka sovitti ihmisenä meidät Jumalan kanssa. Jeesus kukisti kuoleman kuolemansa kautta sen sijaan, että olisi palannut Jumalana takaisin elottomaan ruumiiseensa. Jeesus kukisti kuoleman siten, että antoi itsensä synnittömänä ja viattomana uhrina vapaaehtoisesti kuolemaan, uskottuaan ensin sen, että isä oli pelastava hänet kuolleista ja antava hänen kuolleista herättämisen kautta ikuisen elämän kaikille lapsilleen.

Hebrealaiskirje:
5:5 Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin";
5:6 niin kuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan."
5:7 Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.
5:8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden,
5:9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,
5:10 hän, jota Jumala nimittää "ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan."


13:20 Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän herramme Jeesuksen,
13:21 hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

Isä on pelastanut poikansa kuolemalta herättämällä hänet ylös kuolleista. Isälle kuuluu ylhäisin kunnia ja kirkkaus ikuisesti. Isä synnytti poikansa sinä päivänä, kun hän herätti hänet ylös kuolleista. Sillä tavalla apostolit tulkitsevat Psalmia, jossa sanotaan "Tänä päivänä minä sinut synnytin". Eksyneet luulevat, että Jumala synnytti poikansa tämän kohdan perusteella ennen maailman luomista, mutta Psalmi puhuu edeltä Jeesuksen kuolleista heräämisestä, joka on se päivä, jona isä synnytti poikansa. (Psa 2:7; Apt 13:26-38; Hebr 1:5; 5:5)

Efesolaiskirje:
1:20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,
1:21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.
1:22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,
1:23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

Isä Jumala herätti poikansa Jeesuksen kuolleista ja korotti hänet kaikkien luotujen herraksi sen sijaan, että Jeesus olisi palannut Jumalana takaisin elottomaan ruumiiseensa. (vrt. Apt 2:12-36) Eksynyt sielu ei usko tätä evankeliumin perussanomaa vaan sanoo Jeesuksen sovittaneen meidät Jumalana ja palanneen Jumalana takaisin elottomaan ruumiiseensa ja olevan isän vertainen tai samanlainen Jumala kuin isä on, mikä on jyrkästi vastoin Raamatun kirjoituksia.

2.Korinttolaiskirje:
5:18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
5:19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
5:20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
5:21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

Jumala ja Kristus ovat tässä kaksi kokonaan eri olevaista. Jumala oli Kristuksessa, mutta Kristus ei ollut Jumala. Isä asuu pojassaan, mutta poika ei ole isä. (Joh 14:1-11) Eksyneet sielut sekoittavat toisiinsa isän ja pojan eli Jumalan ja kristuksen, niin että sanovat kristusta Jumalaksi ja näin he syrjäyttävät isän kokonaan valtaistuimeltaan ja korvaavat hänet väärällä katolisella kristuksella. (Jes 14:1-27; hes 28:11-19; 2Tess 2; 2Kor 11:4; Ilm 13:11-18; 5Moos 6:4-9; Mark 12:28-34)

Sana "Jumala" voidaan jälleen kerran korvata sanalla "isä" sanoman siitä muuttumatta, mutta sitä ei voida korvata sanalla "Kristus" tai "Isä ja Poika ja Pyhä Henki", sillä jos niin tehdään, muuttuu sanoma ja evankeliumi vääristyy. Eksyneet uskovat kokonaan erilaista evankeliumia ja ovat ottaneet vastaan kokonaan eri sovituksen sanan kuin mitä se on, jota Paavali ja muut apostolit julistivat.

Kolossalaiskirje:
1:12 kiittäen isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
1:13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan.
1:14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
1:15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
1:16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
1:17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
1:18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
1:19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
1:20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
1:21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
1:22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
1:23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

Tämä kohta on erittäin vaikeasti käännettävää kreikankieltä eikä tuo käännös ole välttämättä täysin oikein. En puutu nyt kuitenkaan käännökseen vaan tuon jälleen kerran esille sen tosiasian, että Jumala ja kristus ovat kaksi eri olevaista, kun sovituksesta puhutaan. Jumala on hän, joka on antanut poikansa alttiiksi kuolemalle Golgatan ristillä ja hänen poikansa on ihminen kristus Jeesus, joka on kuollut ristillä sovittaen meidät isän Jumalan kanssa viattoman uhrinsa kautta.

Raamatun kirjoitusten mukaan Jumala sovitti meidät itsensä kanssa, mutta miten hän sen teki? Lähettämällä poikansa maailman vapahtajaksi ja antamalla hänen kuolla ristillä. Käskemällä poikaansa ja pojan tehtävä oli totella isäänsä, noudattaa hänen tahtoaan ja toteuttaa hänen suunnitelmansa. Jeesus totteli isäänsä ihmisenä ja antoi itsensä uhriksi ihmisenä, ei Jumalana.

Jumala sovitti meidät Kristuksen kautta, isä sovitti meidät poikansa kautta, käskemällä poikaansa ja lähettämällä poikansa kuolemaan syntiemme sovitukseksi ja lunastukseksi, mutta Jeesus, joka kuoli, antoi itsensä lunnaiksi ja syntiuhriksi ihmisenä, ei Jumalana. Jeesus ei sovittanut meitä Jumalana niin kuin jotkut virheellisesti väittävät vaan isä sovitti meidät poikansa kautta ja tämä Jumalan poika on ihminen kristus Jeesus, ei Jumala itse.

On merkillistä, miten jotkut eivät ymmärrä näin yksinkertaista asiaa.

Sivun alkuun