Onko Jeesus kristus, Nasaretilainen, yksi vai kaksi olentoa?

Julkaissut Petteri Haipola  •  16.6.2016  •  Muokattu 8.9.2016

Jos Jeesus olisi ollut olemassa ennen kuin syntyi ihmiseksi äidistään Mariasta, niin se olento, joka Jeesus on ollut ennen syntymistään ihmiseksi, olisi eri olento kuin se, joka syntyi ihmiseksi. Sillä olennolla on oma tietoisuutensa niin kuin myös ihmisellä kristuksella Jeesuksella on. Se olento tietäisi asioita enemmän kuin ihminen kristus Jeesus, sillä olisi enemmän muistoja, sillä olisi oma tahto ja omat tunteet ja oma mieli: se olisi kokonaan eri olento kuin ihminen kristus Jeesus.

Ihmisellä ei ole muistoja syntymistään edeltävästä aiemmasta elämästä, koska ihminen saa alkunsa äitinsä kohdussa. Ihminen kristus Jeesus sai alkunsa äitinsä Marian kohdussa. Jeesuksella ei ollut ihmisenä muistoja syntymäänsä edeltävältä ajalta. Jeesus syntyi ihan tavallisena poikalapsena, jonka täytyi oppia puhumaan ja joka varttui viisaudessa ja tiedossa ja käsittämisessä ja ymmärtämisessä niin kuin ihmiset. Ihminen kristus Jeesus on siis varmasti eri olento kuin jokin ikivanha taivaallinen olento tai Jumala, jollaisen Jeesuksen sanotaan olleen ennen syntymistään äidistään Mariasta.

Mitä tapahtui sille oletetulle olennolle, joka Jeesus oli ennen syntymistään ihmiseksi? Lakkasiko se olemasta vai muuttiko se muotoaan, niin että siitä syntyi ihmisalkio ja sitten myöhemmin poikalapsi?

Jotkut ovat sitä mieltä, että Jeesus muutti muotoaan siitessään pyhästä hengestä Marian kohdussa ja synnyttyään ihmiseksi. Sitten kun Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista, muuttui hän jälleen samaksi ikivanhaksi taivaalliseksi olennoksi, joka oli ollut ennen ihmiseksi sikiämistään. Hän sai takaisin samat muistot, tiedon, voiman, tunteet, tahdon ja mielen kuin sillä olennolla oli. Sen jälkeen olisi ollut vain yksi olento, joka on se ikivanha taivaallinen olento. Jeesus ei olisi tämän teorian mukaan enää ihminen vaan olisi pelkästään se taivaallinen henkiolento, joka oli ennen ihmiseksi syntymistään.

Olisiko sellainen olento täydellisesti ihminen, joka on ollut olemassa ikivanhastaan taivaallisena henkiolentona tai Jumalana ennen syntymistään ihmiseksi, ja kävisi läpi tuollaisia muodonmuutoksia? Ei tietenkään. Ne, jotka uskovat tuolla tavalla, eivät usko sitä, että Jeesus kristus on ihminen, vaikka Raamattu todistaa hänen olevan ihminen vielä "tulevassa maailmassa" eikä vain ennen taivaaseen astumistaan. (Hebr 2:5)

Jeesus on vielä taivaassa Daavidin juurivesa, joka on kuningas Daavidin jälkeläinen ja ihminen hallitessaan tulevaa maailmaa. (Ilm 22:16; 2Sam 7:8-17) Jo pelkästään Jeesuksen lisänimi, Nasaretilainen (Apt 4:10-12), kertoo hänen olevan ihminen Nasaretin kaupungista - ei Jumala tai ikivanha henkiolento taivaasta.

Johanneksen evankeliumissa on muutama vaikeasti selitettävä kohta, joiden perusteella on päätelty Jeesuksen olleen olemassa taivaassa jo ennen syntymäänsä. Ne kohdat ovat niin vaikeita selittää muuten kuin Jeesuksen edeltäolemista tukevalla tavalla, että Jumala ei vaadi keneltäkään lapseltaan Jeesuksen edeltäolemisen kieltämistä epäraamatullisena oppina. Logiikan mukaan se on kuitenkin järjenvastainen ja ellei Johanneksen evankeliumissa olisi sitä tukevia kohtia, voisimme olla täysin varmoja siitä, että Jeesus sai alkunsa vasta Marian kohdussa eikä hän ole ollut olemassa ennen sikiämistään pyhästä hengestä ja syntymistään ihmiseksi.

On vain yksi tapa selittää se, että Jeesus voisi olla ikivanha taivaallinen henkiolento ihmisen ruumiissa sen sijaan, että olisi samanlainen ihminen kuin me. Jos Raamatussa on sanottu Jeesusta kristusta ihmiseksi vain siitä syystä, että hän on ihmisen kaltainen ja muistuttaa syntisen lihan kaltaisuudessa elävää ihmistä, niin silloin hänen ei tarvitsisi olla samanlainen ihminen kuin me olemme. (Room 8:3; Fil 2:5-8) Jumala olisi tyhjentänyt tämän ikivanhan Poikansa muistin siinä vaiheessa, kun hän siirtyi Marian kohtuun ja muuttui ihmisalkioksi syntyen lopulta ihmiseksi. Jeesuksen olisi täytynyt sen jälkeen elää ikään kuin ihmisenä aina ristin kuolemaan ja ylösnousemukseen asti. Jumala olisi sitten palauttanut hänelle muistin ja tiedon entisestä elämästään täydellisesti vasta "taivaaseen astumisen" jälkeen.

Jeesus olisi tämän teorian mukaan tällä hetkellä ikivanha Jumalan Poika ihmisen ruumiissa, mutta ei samanlainen ihminen kuin me. Meillä on ihmisinä alku, jota ennen me emme ole olleet olemassa, mutta Jeesuksella ei olisi Jumalan Poikana alkua tässä maailmassa vaan ennen sen luomista muinaisina aikoina Jumalan tykönä taivaissa. Vaikka tämä selitys voi olla totta, ei sitä voida varmasti todeksi osoittaa. Molempien tulkintojen puolesta ja niitä vastaan on hyviä perusteluja, joten tästä asiasta ei ole tarpeellista muodostaa kantaa, jos siihen ei pysty.

Tärkeää on ymmärtää kuitenkin se, että Jeesuksella on ollut ja on yhä vielä kerrallaan vain yksi tietoisuus: se Jeesus, joka ajattelee, tuntee, tahtoo, tietää, muistaa, tekee ja puhuu on joko ihmisen kaltainen olento tai sitten hän on ikivanha taivaallinen olento vailla ihmisen rajoituksia. Jeesusta ei ole jaettu Raamatussa kahteen eri "luontoon" niin kuin kolminaisuusopissa on tehty ja saatu hänet näyttämään kahdelta eri olennolta, jolla on kaksi eri tietoisuutta ja kaksi eri "minää": "ihminen kristus Jeesus" ja "Jumala". Kristuksen kaksiluonto-oppi on selvästi harhaoppi, joka kristittyjen tulee hylätä, sillä se antaa väärän todistuksen Jumalan pojasta ja myös hänen isästään, Jumalasta.

Jos uskomme Jeesuksen edeltäolemiseen ja "jumaluuteen", niin joudumme selittämään erikoisilla tavoilla sitä, mitä tapahtui sille edeltä olleelle "Jumalan Pojalle" tai "Jumalan Sanalle" Jeesuksen siitessä Marian kohdussa ja synnyttyä ihmiseksi? Jäikö se "Poika" tai "Sana" taivaaseen? Asuiko se Jeesuksen ruumiissa? Oliko Jeesus itse se Poika ja Sana samalla kun oli ihminen? Oliko Jeesus hybridi, joka toimi välillä Jumalana ja välillä ihmisenä? Sillä tavallahan monet Jeesuksen kahta luontoa selittävät. Välillä toimi Jumala-Jeesus ja välillä ihminen. He eivät ole ymmärtävinään niitä Jeesuksen sanoja, joiden mukaan Jumala (isä) asui hänessä ja teki ne teot, jotka hän teki, ja sanoi ne sanat, jotka hän sanoi. (Joh 14:9-11) Jeesus erotti siis selvästi toisistaan itsensä ja Jumalan, joka hänessä asui ja sanoi vain isäänsä Jumalaksi, ei itseään. (Mar 12:28-34; Joh 20:17)

Surullista on se, että jotkut itseään Raamatun opettajana pitävät henkilöt sanovat paholaisesta oleviksi niitä, jotka pitävät totena Raamatun kirjoitukset, joiden mukaan Jeesus teki ihmeet ja tunnusteot ihmisenä, ei Jumalana, tai että isä Jumala teki ne teot hänen kauttaan, ei hän itse. (Joh 14:9-11) Jo Vanhan testamentin aikana profeetat tekivät voimallisia tekoja ja herättivät jopa kuolleita (Elias ja Elisa). Uuden liiton puolella samaan "pystyivät" apostolit tai osa heistä: Jumala teki heidän kauttaan voimallisia tekoja ja ihmeitä. (Apt 15:4)

Ihmisen ei siis tarvitse olla Jumala, jotta Jumala voi tehdä hänen kauttaa suuria tekoja. Niinpä Jeesuksenkaan ei tarvinnut olla Jumala, kun hän tunnustekonsa teki. Itse asiassa apostolit ja opetuslapset sanoivat Jeesusta profeetaksi ja kuvasivat häntä pelkästään ihmiseksi Apostolien teoissa, kun todistivat Jeesuksesta ensin juutalaisille ja sitten myös pakanoille. (Apt 2:11-42; 3:32-33; 4:1-13, 24-31; 10:28-43; 17:22-31)

Jeesus on silti enemmän kuin vain profeetta tai ihan tavallinen ihminen. Jumala on korottanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle ja alistanut enkelitkin hänen valtaansa (Efe 1:18-23; Hebr 1-2), mutta tämän hän teki vasta sen jälkeen, kun oli herättänyt Jeesuksen ylös kuolleista. Sitä ennen Jeesus ei ole ollut enkeleitä ylempi, mutta "tulevan maailman" hallitsijana hän on "jumala" kaikille luoduille, eli kaikkia luotuja ylemmäksi korotettu kuningas ja herra, mutta vain sen vuoksi, että isä on antanut hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. (Matt 28:18)

Jos Jeesus olisi kaikkivaltias Jumala ja kaiken luoja, niin Jumalan ei tarvitsisi antaa hänelle yhtään mitään, sillä hänellä olisi muutenkin kaikki vallassaan ikuisesti ja kaikkina aikoina, myös sinä aikana, kun hän vaelsi ihmisenä maan päällä. On pelkkää katolista satua, että Jeesus olisi luopunut kaikesta vallastaan taivaassa ja tullut ihmiseksi voidakseen sovittaa meidät itsensä (tai kolmiyhteisen jumalan tai Jumalan ensimmäisen persoonan eli isän) kanssa.

Katolisessa kirkossa alettiin ensin palvoa ihmisiä jumalana (Jeesusta ja "neitsyt" Mariaa Jumalan äitinä), niin että se tapa ja oppi on levinnyt lähes kaikkialle kristikuntaan. Jos Jeesusta ei pidettäisi yleisesti kaikkivaltiaana Jumalana ja luojana, niin antikristus ei onnistuisi hämäämään katolisessa uskossa olevia ja ottamaan hengellistä valtaa katolisessa maailmassa. (2Tess 2; Ilm 13:11-18) Nyt kun ihmiset luulevat Jeesuksen olevan isän vertainen Jumala, suostuvat he palvomaan antikristusta eli laittomuuden ihmistä jumalanaan, kun hän ilmestyy. Ilman tätä Babyloniassa syntynyttä harhaoppia (ihmisen korottaminen jumalaksi) ei tämä olisi mahdollista.

Aika on kypsä. Laittomuuden ihminen voi ilmestyä jo meidän sukupolvemme aikana. Kun tämä tapahtuu, niin me tiedämme, että hän ei ole Raamatun ilmoittama ihminen kristus Jeesus, Nasaretilainen, koska se Jeesus antoi kaiken kunnian isälleen Jumalalle eikä riistänyt Jumalan kunniaa itselleen. Ihminen kristus Jeesus ei ole korottanut koskaan itseään isän vertaiseksi Jumalaksi eikä sitä koskaan tee. Jeesus kristus, meidän herramme, ei valehtele, että on ollut luomassa tätä nykyistä maailmaa yhdessä isänsä kanssa. Niin me erotamme Raamatun ilmoittaman Jeesuksen siitä toisesta Jeesuksesta, joka on väärä kristus ja väärä profeetta, antikristus ja laittomuuden ihminen, kun hän ajallaan ilmestyy. Katolisessa uskossa olevat menevät harhaan ja luulevat hänen olevan Raamatun ilmoittama Jeesus, vaikka hän ei sitä ole.

Jumala ei voi lakata olemasta Jumala. Jumala on kaikkina aikoina kaikkivaltias. Niinpä Jumalaa ei voi kukaan toinen "Jumala" korottaa kaikkivaltiaaksi Jumalaksi. Isä on kuitenkin korottanut Jeesuksen kaikkien luotujen yläpuolelle, joten Jeesus ei voi olla kaikkivaltias Jumala, koska hänellä ei ole ollut kaikkea valtaa edes luotuihin nähden kaikkina aikoina. Isää Jumalaa korkeammalle tai hänen rinnalleen Jeesusta ei ole koskaan edes korotettu muualla paitsi katolisessa uskossa olevien keskuudessa, jotka ovat syrjäyttäneet isän Jumalan valtaistuimeltaan lähes kokonaan ja antaneet kaiken vallan yksin sille Jeesukselle, jota he jumalanaan nyt palvovat.

Jumalalla on elämä itsessään kaikkina aikoina. Jeesus sanoi, että hän on saanut elämän isältään, jotta myös hänessä olisi elämä. (Joh 5:26) Itse asiassa, Jeesuksella ei ole mitään sellaista, mitä hän ei olisi saanut isältään Jumalalta. Miten siis kaikkivaltias Jumala voisi olla täysin riippuvainen isästään eikä hänellä olisi mitään ellei häntä korkeampi Jumala olisi sitä hänelle antanut? Tämäkin todistaa sen, että Jeesus kristus ei ole kaikkivaltias Jumala ja kaiken luoja, ei edes iankaikkinen ilman alkua. Jeesuksella kristuksella on alku, jota ennen hän ei ole olemassa, joten sekin tekee hänestä isää alemman "olennon". Katolisessa uskossa olevat tuomitsevat tällä tavalla asian ymmärtävät kadotuksen lapsiksi, mutta mikä on totuus?

Jeesuksella kristuksella on oma tahto, ajatukset, tunteet, mieli ja tieto muistoineen.

Jumalalla on oma tahto, ajatukset, tunteet, mieli ja tieto muistoineen.

Ikivanhalla taivaallisella olennolla, joka on syntynyt ennen maailman perustamista, on oma tahto, ajatukset, tunteet, mieli ja tieto muistoineen.

Jos Jeesus on edelleen ihminen nyt kun on taivaassa, niin hän on ihmisenä eri olento kuin Jumala tai jokin ikivanha taivaallinen olento, jollainen jotkut sanovat Jeesuksen olleen. Jos Jeesus olisi yhtä aikaa Jumala ja ihminen tai ikivanha taivaallinen henkiolento ja ihminen, niin hänessä olisi kaksi eri tietoisuuden keskusta, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Ihminen kristus Jeesus olisi edelleen eri olento kuin Jumala tai ikivanha Jumalan Poika tai Jumalan Sana, jollaisena jotkut Jeesusta pitävät.

Ainoa tie pois tästä pulmasta on kieltää Jeesuksen ihmisyys (vaikea ongelma selityksen kannalta on se, miten Jeesus voi olla yksi ja sama olento, jos on yhtä aikaa ihminen ja Jumala/enkeli tms. ikivanha Jumalan Poika)? Monet uskovatkin todellisuudessa siten, että Jeesus on "Jumala ihmisen ruumiissa" tai "ikivanha Jumalan Poika/Sana ihmisen ruumiissa". Vain Jeesuksen liharuumis on hänessä ihmisyyttä, mutta sisäisesti hän on "Jumala" tai "ikivanha henkiolento", joka asuu ihmisruumiissa.

Voi kuulostaa yllättävältä, mutta juuri tuollaista harhaoppia vastaan Johannes kaksi ensimmäistä kirjettään kirjoitti. Antikristus ja siitä hengestä oleva tai sen hengen eksyttämä ihminen ei tunnusta, että Jeesus on kristus, lihassa tullut. (1Joh 2:18-28; 4:1-5:13, 20-21; 2Joh 1:7-11) Sanaa "kristus" käytetään Raamatussa vain ja ainoastaan ihmisistä, ei koskaan Jumalasta tai enkeleistä. Johannes sanoo siis Jeesuksen olevan Jumalan poikanakin "vain" ihminen, niin kuin enkeli Gabriel sanoi hänen olevan. (Luuk 1:35)

Me emme saa antaa väärää todistusta Jumalasta ja hänen pojastaan. Millaisen todistuksen sinä Jumalasta ja Jeesuksesta annat? Kuka on Jumala? Kuka on hänen poikansa? Miten todistat ihmisille näistä kahdesta?

Vaihtoehtoisia tulkintoja

Olemmeko me langenneita enkeleitä?

Jeesus kristus on Raamatun mukaan ihminen ja pysyy ihmisenä ikuisesti. Jos hän on ollut henkenä Jumalan tykönä taivaassa ennen syntymistään ihmiseksi, niin hän on muuttunut pysyvästi ihmiseksi eikä muutu enää koskaan takaisin sellaiseksi jumal-olennoksi, joka oli ennen syntymistään ihmiseksi. Tai jos muuttuu, niin sitten kaikki valitut Jumalan lapset muuttuvat enkelien kaltaisiksi jumal-olennoiksi ylösnousemuksessa ja me olemme olleet sellaisia jo ennen syntymistä ihmiseksi. Meidät on heitetty ulos taivaasta, koska olemme langenneet ensin siellä kapinaan Jumalaa ja hänen voideltuaan vastaan, jonka Jumala on korottanut enkelien päämieheksi ja johtajaksi: Jeesuksen kristuksen, Jumalan pojan. Olemme siirtyneet ihmislapsen ruumiiseen joko sikiämisen hetkellä tai myöhemmin, viimeistään siinä vaiheessa, kun olemme oppineet puhumaan ja kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa.

Jeesus ei ole langennut Jumalan Poikana koskaan syntiin: ei jumal-olentona taivaassa eikä ihmisenä maan päällä. Jumala lähetti tämän Poikansa ja Sanansa maailmaan, niin että hän syntyi ihmiseksi liharuumiiseen niin kuin muutkin ihmiset ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin joku meistä, ihmiseksi. Hän luopui valta-asemastaan Jumalan enkelien sotapäällikkönä ja hallitsijana uhratakseen itsensä ihmisruumiissa Jumalalle otollisena uhrina. Jeesus kristus sovitti meidät Jumalan lähettämänä viattomana uhrikaritsana Jumalan kanssa ja toi meille iankaikkisen lunastuksen. Valitut ja pyhät Jumalan lapset pelastuvat tämän valon lapsena tunnetun jumal-olennon (ylienkelin) synnittömyyden ja täydellisyyden kautta niin kuin Raamatussa on kirjoitettu.

Jeesus on muuttunut taivaassa takaisin siihen muotoon, joka hänellä oli Jumalan tykönä ennen maailman luomista (kirkastettu henkiruumis). Myös valitut ja pyhät Jumalan lapset muuttuvat hänen kaltaisikseen jumal-olennoiksi, enkelien kaltaisiksi, jollaisia me olemme olleet jo ennen syntymistä ihmiseksi. Näin valitut Jumalan lapset pelastuvat siltä tuholta, joka on kohtaava niitä langenneita enkeleitä, jotka eivät ole ihmisruumiissa ollessaan kääntyneet pois pahuudestaan takaisin Jumalan tykö ja tulleet hänelle alamaisiksi.

Ainakin osa ihmisistä olisi langenneita enkeleitä eivätkä äidistään alkunsa saaneita "ihmisiä", joskaan eivät ehkä kaikki ihmiset (ihmiset ja enkelit ovat sekaisin tässä maailmassa ihmisen muotoisina, niin että ihmiset eivät erota enkeleitä joukostaan). Me olisimme henkiolentoja liharuumiissa ja muuttuisimme takaisin henkiolennoiksi ylösnousemuksen jälkeen (käytännössä jatkaisimme elämää henkiolentoina heti ruumiin kuoleman jälkeen Jumalan tykönä "paratiisissa"). Niinpä kaikki lopulta pelastuvat ihmiset olisivat olleet ennen ihmiseksi syntymistään tai siirtymistään ihmisen ruumiiseen jumal-olentoja (enkeleitä) Jumalan tykönä taivaassa. Me olisimme muuttuneet ihmisiksi tai siirtyneet ihmisen ruumiiseen jossakin vaiheessa ihmisen sikiämistä tai elämää lapsena ulkopuolella äitimme kohdun.

Koska olemme ihmisen ruumiissa alennustilassa, niin olemme hyvin rajalliset viisauden ja voiman puolesta. Emme edes muista sitä aikaa, jolloin olimme Jumalan tykönä taivaassa (toisin kuin Jeesus, joka näytti muistavan siitä aika paljon tai sitten joku oli siitä ajasta hänelle kertonut: isä Jumala tai enkelit).

Tämä teoria on tunnettu joissakin esoteerisissa piireissä (New Age tyyppiset kultit ja yksittäiset ihmiset; myös mormonit uskovat ihmisistä tulevan "jumalia" kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen, mutta en tiedä, mitä he ajattelevat ihmisten pre-eksistenssistä). Jotkut uskovat lisäksi jälleen syntymiseen. Enkeli, joka on syösty taivaasta maan päälle rangaistuksena synnistä ja kapinasta Jumalaa vastaan, syntyy monta kertaa ihmiseksi maan päällä ennen kuin saavuttaa täydellisyyden ja pääsee puhdistavien taivaallisten tulien kautta takaisin Jumalan yhteyteen taivaaseen. Jos joku ei puhdistu ja pyhity riittävästi ennen tämän maailman tuhoa, niin hän palaa tuhkaksi ja poroksi yhdessä muiden tuomittujen kanssa ja vapautuu jälleen syntymisen kierrosta: raukeaa tyhjiin (annihilaatio).

Viimeinen tuomio on tämän teorian mukaan tämän maailman tuho, kun aurinko laajenee jättimäiseksi kaasupalloksi ennen lopullista tuhoaan. Vain täydellisiksi muuttuneet henget saavat elää ikuisesti Jumalan tykönä taivaissa tai jopa uudessa maassa, jonka Jumala on tekevä heitä varten tuhottavan maapallon tilalle. Pekka Ervastista alkunsa saaneet teosofit ja kristosofit uskovat jälleen syntymiseen tässä kuvatulla tavalla, mutta eivät tietääkseni maailman tuhoon ja viimeiseen tuomioon siten kuin sitä tässä kuvasin.

Raamatusta löytyy jonkun verran tukea tällaisille ajatuksille, mutta siellä olevat kuvaukset enkeleistä ja ihmisistä poikkeavat tästä tulkinnasta. Enkelit kuvataan Raamatussa ihmisille palvelusta tekeviksi hengiksi sen sijaan, että sanottaisiin ihmisten olevan näitä enkeleitä. On toki kohtia, joissa myös ihmisiä sanotaan enkeleiksi, mutta sillä tarkoitetaan vain sitä, että Jumala on lähettänyt heidät. Sana "enkeli" tarkoittaa "lähettilästä", kun se käännetään suomeksi kreikan- tai hepreankielen vastaavista sanoista angelos tai malak.

Jeesuksen sanojen mukaan tulinen järvi on valmistettu paholaiselle ja hänen kanssaan langenneille enkeleille, mutta siihen heitetään myös ne ihmiset, jotka nousevat tuomion ylösnousemukseen. (Matt 25:41-46; Joh 5:29-30; Ilm 20:9-15) Raamatun kirjoituksista on mahdoton sellaisenaan muodostaa ristiriidaton opetus, jonka mukaan kaikki ihmiset tai osa meistä olisivat todellisuudessa langenneita enkeleitä ihmisen ruumiissa (henkiä, jotka asuvat ihmisen ruumiissa). Tähän tulkintaan ovatkin päätyneet vain sellaiset ihmiset, jotka pitävät Raamattua esoteerisena teoksena, niin että se sisältää salattua Jumalan viisautta, jonka vain valaistuneet ihmiset ymmärtävät. Nämä valaistuneet jättävät sitten myös osan Raamatusta Jumalan sanan ilmoituksen ulkopuolelle, koska kaikki pyhät kirjoitukset eivät sovi heidän näkemykseensä. He ottavat uskonsa tueksi myös muita lähteitä kuin yksin Raamatun. Jo pelkästään tämän vuoksi kristityt eivät ole paneutuneet tarkemmin tähän tulkintaan.

Me emme ole langenneita enkeleitä

Pohdin tätä asiaa lisää ja kirjoitin hetki sitten uuden kirjoituksen, jossa päädyn siihen tulokseen, että me emme ole langenneita enkeleitä. Raamatun mukaan ihmiset ja langenneet enkelit ovat eri olentoja. Niinpä nuo esoteeriset edellä mainitut tulkinnat ovat siltä osin virheellisiä. Tätä asiaa tutkiessani avautui kuitenkin mahdollisuus, jonka mukaan Jeesus saattaa sittenkin olla ikivanha jumal-olento, joka on tullut taivaasta Jumalan lähettämänä alas maailmaan ja elänyt ihmisen kaltaisena olentona oman kansansa seassa Israelissa. Jeesuksen ei siis tarvitse olla täydellisesti samanlainen ihminen kuin me olemme, sillä pelkkä ihmisen kaltaisuus Raamatun mukaan riittää siihen, että häntä kutsutaan Raamatussa ihmiseksi.

On mahdollista, että katolisesta kolminaisuusopista peräisin oleva sanonta "täysin ihminen" tai "täydellisesti ihminen" on hämännyt minua. Olen ajatellut, että Jeesuksen pitää olla Raamatun kirjoitusten mukaan ihmisenä täydellisesti samanlainen kuin me olemme. Meillä on ihmisinä alku äitimme kohdussa, mitä ennen me emme ole olleet olemassa. Jos Jeesuksen ihmisyyden ei tarvitse olla täysin samanlaista kuin meidän, niin silloin on mahdollista, että hän on ollut Jumalan tykönä jo ennen maailman luomista.

Raamatussa sanotaan, että kristuksen piti tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi. Tällä viitataan siihen, miten hän oli kiusausten keskellä (olisi voinut langeta syntiin, koska oli ihminen) ja siihen, että hän tuli lihasta ja verestä osalliseksi niin kuin veljensä (ihmiset). (Hebr 2:9-18; 4:15) Jos Jeesuksen ei tarvitse olla täydellisesti sellainen ihminen niin kuin me olemme, niin sitten hän voi olla ikivanha jumal-olento ihmisen ruumiissa. Häntä sanotaan silti ihmiseksi vielä "tulevassa maailmassa" ja ikuisesti (Hebr 2:5ss.), koska hän on esikoinen ylösnousseiden joukossa ja meistä tulee hänen kaltaisiaan ylösnousemuksessa (1Joh 3:2; 1Kor 15:35-58).

Jeesus ei siis ole lakannut olemasta ihminen, koska syntyi ihmiseksi (tuli lihasta ja verestä osalliseksi, tuli syntisen lihan kaltaisuuteen taivaasta Jumalan lähettämänä, Room 8:3; Fil 2:5-8), mutta hän ei ole ihmisenä samanlainen kuin me, jos on ikivanha jumal-olento ihmisen ruumiissa. Me emme ole ikivanhoja henkiolentoja ihmisen ruumiissa sen mukaan, miten minä ymmärrän kirjoituksia. Poikkeaisimme siten Jeesuksesta ja hän olisi ihmisenä erilainen kuin me: ei täydellisesti ihminen vaan ainoastaan ihmisen kaltainen.

Lue myös kirjoitukseni Olemmeko me langenneita enkeleitä?

Sivun alkuun