Raamattu on Jumalan sanaa

Raamatun tekstit ovat ihmisten kirjoittamia, mutta Jumala on vaikuttanut kristittyjen mukaan niiden syntymisen henkensä kautta, joten Raamatussa on paljon pyhiä kirjoituksia, joiden inspiraation ja sisällön alkuperä on lähtöisin Jumalasta. Kristittyjen käsityksen mukaan uskovan elämän ja opetuksellisen sisällön tulee olla sopusoinnussa Raamatun kirjoitusten kanssa, sillä Jumala ei ole ristiriidassa itsensä kanssa. Jos Raamatun kirjoitukset sisältävät jonkin verran Jumalan sanaa eli totuudellista Jumalan puhetta tai ilmoitusta profeettojen, Jeesuksen ja apostolien kautta kautta muille ihmisille, niin silloin myös nykyään Jumalan sanaksi väitetty uusi puhe ja uusi ilmoitus tulee olla yhtä pitävä aiemman Jumalan sanan ilmoituksen kanssa.

Vaikeaksi tämän asian tulkitsemisen tekee se, että kukaan ei voi erehtymättömästi sanoa sitä, mitkä kertomukset ja kohdat Raamatusta ovat puhdasta Jumalan sanaa, ja mitkä ihmisten kerrontaa, joka voi pitää sisällään asiavirheitä, epätosia taruja, myyttejä ja legendoja. Onneksi tieteellinen Raamatun tutkimus on edennyt tällä alueella pitkälle eivätkä tutkijat ole uskon sokaisemia, niin että myös maallikko tutkija ja totuuden etsijä voi havaita Raamatusta selviä asiavirheitä ja epätosia kertomuksia. Vain sokea usko saa ihmiset pitämään totena kaiken sen, mitä Raamattuun on kirjoitettu.

Raamatussa ei ole yhtä ainoaa sellaista kohtaa, jossa sanottaisiin se, mitkä kirjoitukset oli määrä valita aikanaan Raamatun nimellä tunnettuun kirjoituskokoelmaan. Raamatun kirjoitukset on valittu vasta 300-luvulla eikä valinta tapahtunut yksimielisesti. Raamattu poikkeaa edelleen jonkin verran kirkkokunnittain: toiset ovat valinneet pyhien kirjoitusten joukkoon sellaisia kirjoituksia, jotka toiset ovat jättäneet pois. Niinpä kristityt eivät ole yhtä mieltä edes siitä, mitkä kirjoitukset ovat muista erotettuja pyhiä kirjoituksia ja siten ohjeellisia puhumattakaan siitä, että he tietäisivät sen, mitkä kirjoitukset tai kirjoitusten kohdat Raamatussa ovat puhdasta ja erehtymätöntä Jumalan sanaa. Pahiten eksyneet ovat niitä, jotka pitävät kaikkia Raamatun kirjoituksia virheettömänä Jumalan sanana. He häpäisevät väitteillään oletetun luoja-jumalan, kun panevat ihmisten tekemät virheet ja epätodet väitteet hänen syykseen.

Raamatun kirjoittajista esimerkiksi Luukas tunnustaa avoimesti sen, että Jumala ei ole ohjannut hänen kätensä liikkeitä eikä edes ajatuksia, kun hän kirjoitti kaksi kirjettään Teofilukselle (Luukkaan evankeliumi ja Apostolien teot). Luukas sanoi ottaneensa itse tarkoin selvää siitä, mitä Jeesuksen kanssa olleet opetuslapset sanoivat Jeesuksesta, ja sen hän kirjoitti muistiin. Niinpä hänen kirjoituksensa ovat ainoastaan hänen henkilökohtaisen tutkimuksensa tuloksena syntyneitä silminnäkijöiden todistuksia ja kuulopuheita sen sijaan, että ne olisivat Jumalan taivaasta puhumia sanoja ihmisille. Jos joku nimeltään kristitty uskovainen väittää muuta, niin hän häpäisee sanoillaan sitä Jumalaa, johon uskoo.

Raamatun henkilöiden ja kirjoittajien mukaan Raamatussa on jonkin verran Jumalan sanaa, mutta kaikki sen kirjoitukset eivät sitä ole. Raamatun henkilöt eivät edes tienneet sitä, mitä kirjoituksia Raamattuun lopulta hyväksyttäisiin, sillä ne eivät ollee vielä syntyneet heidän elinaikanaan. Aabraham, jota sanotaan uskon isäksi, ei lukenut lainkaan Raamattua, koska yhtään sen kirjoitusta ei ollut silloin vielä syntynyt tai jos oli, niin sitä ei mainita Raamatussa. On siten puppua väittää kaikkia Raamatun kirjoituksia Jumalan sanaksi ja vaatia nykyään eläviä ihmisiä tunnustamaan se asia todeksi tai muuten ei voi pelastua. Näin monet silti tekevät, koska heidät on aivopesty ja saatu palvomaan Raamattua jumalanaan. He palvovat luotua luojan sijasta.

Tässä on joitakin sellaisia Raamatun kohtia, joissa sanotaan Jumalan sanoja kokonaan totuudeksi, mutta ei määritellä tarkemmin sitä, mitkä kohdat Raamatun kirjoituksista ovat sitä puhdasta ja virheetöntä Jumalan sanaa. On todettava se, että nämäkin sanat ovat ihmisten kautta puhutut ja ylöskirjoitetut, joten ne voivat pitää sisällään ihmisten tekemiä virheitä, vaikka Jumala olisi vaikuttanut niiden syntymiseen henkensä kautta (ns. sanainspiraatio).

Psalmit:
119:160 Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.

2.Timoteuksen kirje:
3:14 Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
3:15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
3:16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
3:17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Johanneksen evankeliumi:
17:17 Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.

Roomalaiskirje:
15:18 sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,

1.Tessalonikalaiskirje:
2:13 Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

Roomalaiskirje:
3:1 Mitä etuuksia on siis juutalaisilla, tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta?
3:2 Paljonkin, kaikin tavoin; ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut.

1.Pietarin kirje:
4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

2.Pietarin kirje:
1:20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;
1:21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

Hebrealaiskirje:
1:1 Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
1:2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

Jumala puhuu ihmisille Raamatun kirjoitusten kautta, mutta myös muuten, unien, näkyjen ja luomistöiden kautta, ihan niin kuin Jumala vain itse tahtoo itsensä ihmiselle ilmoittaa. Jumala käyttää puheensa välikappaleena usein uskovaisia, jotka Pyhän Hengen johtamina ovat tuoneet julki sen, mitä Jumala on puhunut. Puhtainta Jumalan sanaa on se, mitä Jeesus itse sanoi lihansa päivinä, sillä hän on ainoa synnitön vaimosta syntyneiden joukosta ja hän teki ihmisenä kaikessa Jumalan tahdon, sekä sanoissa että teoissa. Joh.5:19-30 Vaikka Jumala puhuu meille Raamatun kautta, on kuitenkin syytä erottaa toisistaan Jumala, joka puhuu, ja Raamattu, johon on Jumalan puhe ihmisten käsien kautta taltioitu. Vain Jumala on täydellinen ja erehtymätön palvonnan kohde, ei ihmisten käsien kautta syntyneet kirjoitukset, niin totta kuin ne Pyhän Hengen johdossa syntyneet ovatkin. Jos ihminen etsii omaa kunniaa ja on jumalaton, ei hän kuule Jumalan puhetta, vaikka lukisi kirjoituksia kuinka paljon tahansa. Jumalan puhe avautuu vain niille, jotka uskovat.

Johanneksen evankeliumi:
5:37 Ja Isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä ettekä nähneet hänen muotoansa,
5:38 eikä teillä ole hänen sanaansa teissä pysyväisenä; sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt.
5:39 Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;
5:40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.
5:41 En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä;
5:42 mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne.
5:43 Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.
5:44 Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?
5:45 Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.
5:46 Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.
5:47 Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?"

Laitan tähän loppuun vielä lainauksena sen, miksi Raamatun kirjoitukset ja varsinkin evankeliumi on sinne kirjoitettu.

Johanneksen evankeliumi:
3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
3:17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

20:31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

Petteri Haipola, 11.2.2005, muokattu 31.3.2005 ja alkuosa 9.3.2019

Sivun alkuun