Raamattu on Jumalan sanaa

Raamatun tekstit ovat ihmisten kirjoittamia, mutta Pyhä Henki on vaikuttanut niiden syntymisen, joten Raamattu on täynnänsä pyhiä kirjoituksia, joiden inspiraation ja sisällön alkuperä on lähtöisin Jumalasta. Kaikki uskovan elämään liittyvät asiat pitää olla sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa, sillä Jumala ei ole ristiriidassa itsensä kanssa. Jos kerran Raamatun sana on Jumalan sanaa eli totta, täytyy muukin sana ihmisten kautta tulleena pitää yhtä Jumalan sanan kanssa. Raamattu on Jumalan ilmoitusta ihmisille: se kertoo Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan ja neuvoo meille iankaikkisen elämän tien. Jos ihmisen elämä tai profetiat eivät ole sopusoinnussa Raamatun ilmoituksen kanssa, on ojentauduttava Raamatun sanan mukaan, jotta elämä olisi siunattua. Ihminen on onnellisin silloin, kun hän saa tehdä Jumalan tahdon kaikessa elämässään, vaikka siitä joutuisi kärsimään. Tärkeintä on sisäisen ihmisen rauha ja sovinto Jumalan kanssa. Tämä rauha perustuu Jeesuksen Golgatalla suorittamaan syntien sovitukseen ja ylösnousemukseen kuolleista sekä uskoon, jonka kautta ihminen tulee sovitetuksi Jumalan kanssa ja saa luvatun Pyhän Hengen avuksi elämäänsä. Joka uskoo, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, saa synnit anteeksi ja hänellä on iankaikkinen elämä Herran Jeesuksen nimessä. Joh.20:31

Laitan tähän seuraavaksi lainauksia Raamatusta, missä Raamatun kirjoittajat itse todistavat sen, että pyhät kirjoitukset ovat Jumalan sanaa, hänen vaikuttamaansa ja siten myös kokonansa totta, niin kuin Raamatun pelastusilmoitus Kristuksessa kokonaan totta on.

Psalmit:
119:160 Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.

2.Timoteuksen kirje:
3:14 Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
3:15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
3:16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
3:17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Johanneksen evankeliumi:
17:17 Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.

Roomalaiskirje:
15:18 sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,

1.Tessalonikalaiskirje:
2:13 Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

Roomalaiskirje:
3:1 Mitä etuuksia on siis juutalaisilla, tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta?
3:2 Paljonkin, kaikin tavoin; ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut.

1.Pietarin kirje:
4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

2.Pietarin kirje:
1:20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;
1:21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

Hebrealaiskirje:
1:1 Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
1:2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

Jumala puhuu ihmisille Raamatun kirjoitusten kautta, mutta myös muuten, unien, näkyjen ja luomistöiden kautta, ihan niin kuin Jumala vain itse tahtoo itsensä ihmiselle ilmoittaa. Jumala käyttää puheensa välikappaleena usein uskovaisia, jotka Pyhän Hengen johtamina ovat tuoneet julki sen, mitä Jumala on puhunut. Puhtainta Jumalan sanaa on se, mitä Jeesus itse sanoi lihansa päivinä, sillä hän on ainoa synnitön vaimosta syntyneiden joukosta ja hän teki ihmisenä kaikessa Jumalan tahdon, sekä sanoissa että teoissa. Joh.5:19-30 Vaikka Jumala puhuu meille Raamatun kautta, on kuitenkin syytä erottaa toisistaan Jumala, joka puhuu, ja Raamattu, johon on Jumalan puhe ihmisten käsien kautta taltioitu. Vain Jumala on täydellinen ja erehtymätön palvonnan kohde, ei ihmisten käsien kautta syntyneet kirjoitukset, niin totta kuin ne Pyhän Hengen johdossa syntyneet ovatkin. Jos ihminen etsii omaa kunniaa ja on jumalaton, ei hän kuule Jumalan puhetta, vaikka lukisi kirjoituksia kuinka paljon tahansa. Jumalan puhe avautuu vain niille, jotka uskovat.

Johanneksen evankeliumi:
5:37 Ja Isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä ettekä nähneet hänen muotoansa,
5:38 eikä teillä ole hänen sanaansa teissä pysyväisenä; sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt.
5:39 Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;
5:40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.
5:41 En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä;
5:42 mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne.
5:43 Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.
5:44 Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?
5:45 Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.
5:46 Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.
5:47 Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?"

Laitan tähän loppuun vielä lainauksena sen, miksi Raamatun kirjoitukset ja varsinkin evankeliumi on sinne kirjoitettu.

Johanneksen evankeliumi:
3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
3:17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

20:31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

Petteri Haipola, 11.2.2005, muokattu 31.3.2005

Sivun alkuun