Katkeruus ja siitä vapautuminen

Voiko katkera ihminen vapautua Jeesuksen avulla katkeruudestaan?

Kyllä voi.

Mitä antaisimme neuvoksi katkeralle ihmiselle?

Katkeruudesta toimiva ihminen kokee oikeutetuksi toimintansa ja "saa siitä jotakin" – tyydytystä vihalleen, kostonhimolleen ja halulleen tehdä pahaa. Jos olet katkera tai et ole antanut syntejä anteeksi sinua vastaan rikkoneille, niin lue vielä hetki eteenpäin. Huomaat, että anteeksiantamattomuutesi ja katkeruutesi ovat syynä pahaan oloosi ja lisäävät sitä sen sijaan, että antaisivat sinulle tyydytyksen.

Miten katkeran ihmisen saisi näkemään, että hän vahingoittaa itseään lisää, kun toimii katkerasti, ja myös hänen läheisensä kärsivät hänen katkeruudestaan?

Meidän tulisi saada katkera ihminen huomaamaan se, että hän ei voita mitään katkeruudellaan. Katkeruus ei saa mitään hyvää aikaan hänen eikä hänen läheistensä elämässä. Katkeruus on pelkästään paha asia ja tuhoaa katkeran ihmisen sisintä, ja pilaa hänen läheistensäkin elämää. Jos katkeroitunut ihminen huomaa sen, että katkeruus vain pahentaa hänen omaa oloaan, ja hankaloittaa myös hänen läheistensä elämää, niin hän saattaa sen jälkeen tahtoa päästä irti katkeruudesta. Niin kauan kuin katkera ihminen pitää katkeruuttaan oikeutettuna, ei hän voi päästä irti, vapaaksi ja eroon katkeruudesta.

Miten me saisimme katkeran ihmisen näkemään, että hänen ei ole hyvä pysyä katkerana? Miten saisimme hänet haluamaan irti, pois ja vapaaksi katkeruudesta?

Rakastamalla häntä Kristuksen rakkaudella, joka meissä vaikuttaa. Meidän tulee olla ystävällisiä katkeralle ihmiselle ja tehdä hänelle hyvää. Me emme saa kostaa pahaa pahalla, herjausta herjauksella, vaan meidän tulee siunata katkeraa ihmistä ja rukoilla hänen puolestaan, jos Jumala meitä siihen kehottaa. Ehkäpä Jumala antaa hänelle vielä anteeksi ja johdattaa hänet mielenmuutoksen kautta vapauteen katkeruudesta?

Onko uskovaisella lupa sanoa toiselle, että hän on katkera?

Mielestäni Jumala johdattaa joitakin uskovia tuomaan esille totuus toisen uskovan tai jopa jumalattoman ihmisen sydämen tilasta, niin että tämä toinen voisi nähdä oman paatumuksensa ja katkeruutensa, ja vapautua siitä niin tahtoessaan Jeesuksen avulla. Tätä näkemystä puoltaa Pietarin tapa puhutella noita Simonia ja yleinen ohje valvoa toinen toistamme, että kukaan ei joutuisi eroon elävästä Jumalasta synnin pettämänä ja paatumuksen kautta. Tähän paatumukseen kuuluu osana katkeruus.

Apostolien teot:
8;20 Mutta Pietari sanoi hänelle: "Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.
8;21 Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä.
8;22 Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa - jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan.
8;23 Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä."

Hebrealaiskirje:
3:12 Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta,
3:13 vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi;
3:14 sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti.
3:15 Kun sanotaan: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa",

Hebrealaiskirje:
12:14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;
12:15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,
12:16 ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa.
12:17 Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi.

Katkeruus voi olla seurausta siitä, että joku kokee tulleensa väärin kohdelluksi, eikä pysty antamaan muille anteeksi kokemaansa vääryyttä. Tässä katkeruus liittyy suoraan anteeksiantamattomuuteen, joka on kadottava synti.

Matteuksen evankeliumi:
6:14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;
6:15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

Katkeroitunut ihminen ei rakasta lähimmäisiään eikä veljiään vaan vihaa heitä ja pyrkii vahingoittamaan heitä ja tekemään pahaa heille. Hän kostaa itse kärsimänsä vääryyden ja pitää toimintaansa oikeutettuna. Katkera ihminen on kuitenkin alituisessa vaarassa joutua pois armosta, ja ikävää on, jos hän ei huomaa, miten katkeruus, viha ja anteeksiantamattomuus turmelevat hänen sydämensä, ja myrkyttävät lähipiirin.

Petteri Haipola, 23. elokuuta 2009.

Sivun alkuun