Huijattuja ja huijareita

Kirjoittanut Petteri Haipola  • 19.3.2007

Esipuhe

Käsittelen tässä kirjoituksessa ihmeparantajien ja uskollaparantajien toimintatapoja. Kerron ensin kaksi tositapausta elävästä elämästä, jotka olen omin silmin ja korvin nähnyt. Niissä on huijattu syöpäsairaita uskomaan, että Jeesus on parantanut heidät, vaikka mitään ei ole tapahtunut. Tämän lisäksi tapahtuu paljon epämääräistä terveeksi julistamista, missä tapauksissa ei aina saa selvää, mitä esirukoilija tarkoittaa. Osa tapauksista vaikuttaa siltä, että esirukoilija julistaa sairaan terveeksi, vaikka mitään paranemista ei tapahdu. Tämä on tietysti petosta ja huijausta, jonka uhriksi herkkäuskoiset ja paranemista toivovat ihmiset yhä uudestaan joutuvat. Jos Jeesus olisi parantamisen takana, niin se tapahtuisi välittömästi ja se voitaisiin heti todeta. Paranemista ei tarvitsisi jäädä odottamaan vuosikausiksi ja perustaa sitä uskoon, mikä ei ole Jumalan vaikuttamaa vaan omia luulotteluja tai toiveita.

Huijattuja

Olen katsonut vierestä, miten syöpäsairaat ovat todistaneet kirkkain silmin Jeesuksen parantaneen heidät syövästä.

Toisen kohdalla kysyin erään kokouksen jälkeen, mitä lääkärit sanoivat hänen tilastaan ja kasvaimesta. Hän painoi apeana päänsä alas ja näytti kädellään sitä kohtaa, missä kasvain edelleen oli ja kertoi, että siellä se lääkärien mukaan edelleen on. Hän oli todistanut jo monta kertaa siitä, miten Jeesus oli parantanut hänet syövästä.

Saatoin hänet haudan lepoon muutaman kuukauden kuluttua.

Syy, miksi hän uskoi ja kertoi Jeesuksen parantaneen hänet, oli väärissä äärikarismaattisissa profetioissa ja terveeksijulistamisessa, mitä oli harjoitettu häneen. Hän tahtoi uskoa parantuneensa ja todisti annettujen ohjeiden mukaan terveyttä, vaikka mitään ei ollut tapahtunut.

Tällä tavalla Jeesuksen nimi tuli häväistyksi jumalattomien silmissä, sillä heitä oli kuulemassa todistuksia kokouksissamme.

Kyseinen henkilö pelkäsi paljon kuolemaa. Menin hänen kuolinvuoteelleen ja kerroin evankeliumia. Hän kertoi vielä siinä vaiheessa profetioista, mitä oli annettu, että hän paranee. Lopulta hän antoi periksi ja pääsi eroon kuoleman pelosta kertoessani hänelle evankeliumia Jeesuksesta ja pelastuksen perustuksesta. Hän pyysi rukouksessa, että Jeesus ottaisi hänet kotiin. Kolmen päivän kuluttua Jeesus nouti vähässä uskollisen ja hieman horjahtaneen lapsensa kotiin.

Toinen tapaus oli sellainen, että eräs kerskui toistuvasti siitä, miten Jeesus oli parantanut hänet. Binningin pariskunta oli jopa ajanut riivaajan hänestä ulos sisäisen parantumisen kurssilla.

Hänelle oli tehty kaikki, mitä lääketiede voi tehdä syöpäsairaan hyväksi: leikkaus, sytostaatti- ja sädehoito.

Jälkitarkastuksessa kävi ilmi, että syöpä ei ollut parantunut vaan oli iskenut entistä voimallisemmin häneen. Jeesuksen nimi tuli jälleen häväistyksi. Tämä henkilö parani myöhemmin lääkärien hoitokeinojen avulla, mutta paranemiseen ei liittynyt mitään yliluonnollista. On suurta Jumalan hyvyyttä ja armoa kuitenkin se, että hän parani eikä kuollut Jumalan nimen valheellisesta häpäisemisestä huolimatta.

Jeesuksen nimeä on häväisty väärillä todistuksilla ja valheparantamisilla. Mitä nämä puoskarit ja heidän kannattajansa tekevät, kun tällaista tapahtuu?

Jeesuksen nimeä pilkataan yhä enemmän, kun puolustetaan tällaista lihallista toimintaa ja syytetään synnistä minua ynnä muita tavallani ajattelevia sekä toimivia. Äärikarismaatikot eivät suvaitse mitään kritiikkiä osakseen ja pitävät huijariparantajien paljastamista syntinä. He ovat saman tuomion alaisia kuin huijariparantajat, elleivät muuta mieltään ja jos tekevät syntinsä tietoisina siitä, mikä on totuus.

Huijareita

Voit lukea "Lopun ajat" -sivun hakemistosta artikkeleita tai katsoa videoita linkkien takaa, joissa paljastetaan nimeltä joitakin aikamme huijariparantajia. Vain muutama nimi on päässyt kotisivulleni asti, joten jos haluat arvioida itse, kuka on huijari ja kuka on aito Jumalan armolahjaa käyttävä ihmeparantaja, kirjaan tähän ylös muutamia yleisiä huijareiden käyttämiä menetelmiä. Yhteinen piirre kaikille on se, ettei yhtään todellista elimellistä paranemista ole voitu todistaa, mutta juttuja kyllä riittää. Tästä on tehty asiallinen tutkimus, jonka mukaan kukaan ei ole todistettavasti parantunut ihmeparantajien ja uskollaparantajien toimesta. (Lue artikkelini "Ihmeparanemisia" pdf-tiedostona.)

Tässä ole luettelona joitakin huijariparantajien keinoja huijata yleisöä.

  • 1. Lähetetään avustajia yleisön sekaan kokouksen alussa ja ennen kokousta. Nämä utelevat yleisöltä henkilökohtaisia asioita ja tauteja. Ihmeparantaja käyttää urkkimalla saatuja tietoja hyväksi kertomalla "tiedon ja viisauden sanoja" lavalta tai esirukouksessa. Esirukoiltava ihmettelee, mistä "profeetta" tiesi hänen tilanteensa niin tarkoin ja tunsi hänen menneisyytensä. "Profeetta" julistaa jotakin yleispätevää profetiaa tulevaisuutta koskien ja esirukoiltava on otettu. Paranemista hän ei kuitenkaan koe...
  • 2. Johdatetaan yleisö ylistykseen ja hurmokseen, kiitokseen Jeesusta kohtaan. Kysytään, onko yleisön joukossa ihmisiä, jotka ovat joskus kokeneet ihmeparanemisia. Käsiä nousee suuressa joukossa. Tämä kohottaa ilmapiiriä ja hurmosta entisestään...
  • 3. Luetellaan lavalta "tiedon ja viisauden sanoja". Nämä ovat yleisiä sairauksia tai kipuja, mistä ei voida paranemista todeta: päänsärky, vatsakipu, epämääräiset kivut, diabetes... Todellista paranemista ei tapahdu ja jos tapahtuu, niin ei armolahjan avulla vaan Jumalan suvereenin toiminnan kautta.
  • 4. Käytetään avustajia, jotka estävät todella sairaiden pääsyn lavalle. Rullatuolipotilaat ja sokeat eivät saa nousta lavalle, koska heidän paranemistaan ei voida todeta.
  • 5. Käytetään apuna terveitä näyttelijöitä, jotka tekeytyvät sairaaksi ja paranevat: nousevat rullatuolista ja sokea saa näkönsä...
  • 6. Lähetetään tieto illan paranemistapauksista kaikkialle maailmaan välittömästi kokouksen jälkeen. Yhtään paranemista ei varmenneta tutkijoiden ja lääkäreiden kautta. Maailmalle leviää tieto, että ihmeparantaja paransi taas läjäpäin sairaita: mitään ei oikeasti tapahtunut, mutta maine kasvaa...

Kun vertaat huijariparantajien metodeja Raamatun parantajien toimintaan, niin kovin paljon yhtymäkohtia ei ole havaittavissa. Raamatussa sairaat tulevat parantajan luo tai parantaja menee sairaiden luo ja tämä parantaa heidät silmin nähtävällä tavalla: kuuro saa kuulonsa, sokea näkee, rammat nousevat ylös ja kuolleet herätetään (vain seitsemän kuollutta herätetään Raamatussa, mikä on ihmiskunnan ensimmäiset neljätuhatta vuotta kestävä ajanjakso, joten kovin montaa kuollutta ei ylös herätetä vaan kuolema on pääsääntöisesti lopullinen Hebr 9:27,28 mukaan.) Mitään ylistyssessiota tai "tiedon ja viisauden sanoja" ei ole havaittavana Jeesuksen, profeettojen ja apostolien parantamistoiminnassa. Tällaisiin turvaudutaan silloin, kun todellista Jumalalta lahjaksi saatua parantamisen armolahjaa ei ole käytettävissä vaan tarkoitus on kerätä rahaa Jeesuksen nimeä apuna käyttäen tai tavoitella omaa kunniaa ja korkeaa asemaa seurakunnassa. Kunnian antaminen suullaan Jeesukselle ja Jumalalle ei tarkoita sitä, että Jumala saa todella kunnian siitä hyvästä, mitä hän tekee. Kun ihmisiä huijataan Jeesuksen nimeä apuna käyttäen, niin se ei ole koskaan Jumalan kunniaksi tapahtuvaa toimintaa vaan Jeesuksen nimen julkihäpäisemistä ja jumalanpilkkaa. Siihen syylliset ihmiset joutuvat kadotukseen, elleivät muutu mieleltään ja sydämeltään sekä hylkää syntejään.

Jotkut huijareista ovat ammattihuijareita eivätkä usko Jumalan olemassaoloon, toiset ovat itsekin eksyneitä lampaita ja luulevat Jumalan toimivan jollakin tapaa elämässään, vaikka heidän täytyy tietää se, ettei heillä ole Jumalalta saatua armolahjaa. Olen hyvin skeptinen sen suhteen, että huijariparantajien ja väärien profeettojen joukossa olisi yhtään aitoa Jumalaan uskovaa ihmistä, mutta ehkä joku sellainen voi joukossa ollakin, mutta pelkkä Raamatun sanan totena pitäminen ei ketään pelasta. Jos ihminen elää itsepetoksessa ja synnissä eikä Kristus asu hänen sydämessään, niin hän ei pelastu.

Raamatun kohtia

Vaikka aitoja ihmeitä tapahtuisi, niin se ei ole välttämättä merkki Jumalan profeetan tai parantajan toiminnasta. Jos profeetta tai parantaja julistaa armolle vieraita oppeja, niin hän on väärä profeetta julistaessaan luopumusta Herrasta. (5Moos 13; 18:20-22.) Myös sielun vihollinen voi tehdä palvelijoidensa kautta suuri ja voimallisia tekoja, joita voidaan luonnehtia ihmeiksi, mutta ne perustuvat valheen ulkokultaisuuteen eivätkä Jumalan sanan totuuteen. Väärä profeetta voi julistaa valheiden joukossa Jumalan sanan totuutta, mutta hän ei pysy totuudessa. Se valhe, mitä julistus ja toiminta sisältää, pilaa sen totuuden, mikä julistuksessa ja toiminnassa on. "Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan" ja väärät profeetat on kokonaan hyljättävä saatanan haltuun kuritettavaksi, että hylkäisivät syntinsä ja ottaisivat opikseen rakkaudellisesta kurituksesta. (1Kor 5:1-13; 1Tim 1:18-20; 2Tim 2:16-18; 4:14; Room 16:17-20; Tiit 3:9-11.)

Tässä on joitakin Raamatun kohtia, missä Jeesuksen voiman kieltäjät tekevät ihmeitä ja joutuvat kadotukseen, vaikka käyttävät Jeesuksen nimeä ihmeitä tehdessään. (voiman kieltäjät 2Tim 3:1-13; Matt 22:29.)

Matteuksen evankeliumi:
7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'

2.Tessalonikalaiskirje:
2:7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
2:8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
2:9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
2:10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
2:11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
2:12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Ilmestyskirja:
13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.
13:12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.
13:13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.
13:14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.
13:15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

Ilmestyskirja:
19:19 Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan.
19:20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.
19:21 Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa.

PH 19.3.2007

Sivun alkuun