Ihmeet ja uskolla parantaminen

Kirjoittanut Petteri Haipola  • 19.-20.8.2007

En ole nähnyt koskaan yhtään suurta Jumalan tekemää ihmettä tai sairaan paranemista. Uskon silti, että Jumala voi tehdä ihmeitä ja parantaa sairaita. Tämä on välttämätön osa uskoani, sillä uskon Jumalan luoneen kaiken, mitä on olemassa ja että hän pitää koko universumia toiminnassa voimallaan sekä viisaudellaan. Uskon myös kuolleiden ylösnousemukseen ja sitä seuraavaan tuomioon, mutta ihmeitä ja sairaiden paranemista en ole koskaan nähnyt. En ole parantunut itse, kun puolestani on rukoiltu enkä ole nähnyt kenenkään muunkaan paranevan. Olen nähnyt ja kuullut ainoastaan muutaman valheellisen todistuksen siitä, että Jeesus on parantanut jonkun, vaikka sitä ei ole tapahtunut, ja sitten olen kuullut monia todistuksia ihmeparanemisista, mitkä eivät täytä kuitenkaan tiukkoja lääketieteellisiä kriteerejä siitä, mikä voidaan luokitella Jumalan tekemäksi ihmeeksi tai yliluonnolliseksi parantumiseksi. Jos näistä "ihmeistä" pyytää todistusta (lääkärin), niin sitä ei ole saatavilla tai sitä ei haluta näyttää. Onkin syytä olettaa, ettei mitään sellaisia ihmeitä ole tapahtunut, mistä ei olla valmiita esittämään lääkärin todistusta.

Monet ihmiset ovat keksineet keinon elättää itsensä ja jopa rikastua Jeesuksen nimen avulla. He väittävät olevansa uskollaparantajia eli että Jumala parantaa sairaita heidän palvelustoimensa kautta. Ainoa, mitä tapahtuu, on rahan siirtyminen uskovilta näiden huijareiden taskuihin. Neuvon sinua, ettet anna koskaan rahaa sellaisille ihmisille, jotka mainostavat parantamisen armolahjoja ja väittävät Jeesuksen parantavan sairaita heidän kokouksissaan. Jos joku joskus paranee tai kokee olonsa paremmaksi kokouksessa, niin ei se johdu sen huijarin armolahjan käyttämisestä vaan on Jumalan suvereenia toimintaa. Jumala ei toimi parantaessaan sillä tavalla kuin nämä huijarit ja rahankerääjät tekevät.

Sitten on monia hyväuskoisia ihmisiä, jotka toivovat parasta ja uskovat vilpittömästi itsekin parantuneensa, vaikka se ei ole totta. Menestysteologinen harhaopetus saa heidät todistamaan Jeesuksen tekemiä ihmeitä, vaikka niitä ei ole tapahtunut. Jos törmäät sellaisiin, niin yritä saada heidät terveeseen uskoon ja varoita heitä, jos eivät lopeta väärän todistuksen antamista, mikä on valehtelua ja Jeesuksen nimen julkihäpäisemistä. Kun Jeesus ja apostolit käyttivät parantamisen armolahjaa, niin sairaat paranivat heti tai samana päivänä eivätkä vasta viikkojen, kuukausien tai vuosien kuluttua tai niin kuin menestysteologien tapauksessa: eivät koskaan. Sanoudu irti epäraittiista opista ja väärämielisistä ihmisistä, jotka käyttävät Jeesuksen nimeä henkilökohtaisen voiton saamiseksi.

Ihmeeksi kelpaavat

  1. Sokea saa näkönsä (leikkaus pois suljettu)
  2. Kuuro kuulee (lääkärin todistus)
  3. Rampa kävelee (elimellinen muutos lihaksissa ja jänteissä)
  4. Kuollut herää kuolleista (ei rajatapauksia)
  5. Näkyvä muutos rakenteissa kuten iholla (lepra katoaa) tai tukirangassa (koukkuselkä suortuu, kyttyrä poistuu, puuttuva raaja kasvaa menetetyn tilalle, puuttuvat tai surkastuneet lihakset ja jänteet kasvavat ja alkavat toimia)

Lääketieteellisin kriteerein tutkittuna ihmeeksi kelpaa vain elimellinen muutos, mikä voidaan todeta lääketieteellisen tutkimuksen avulla eikä sitä ole saatu aikaan lääketieteellisin hoitokeinoin eikä kyseessä ole ns. luonnollinen paraneminen. Tämän vuoksi erilaisten kasvaimien katoaminen ei sovellu pääsääntöisesti Jumalan tekemäksi ihmeeksi, koska ne voivat kadota itsestään tai niiden hoitoon käytetään joka tapauksessa ihmisten kehittämiä hoitomenetelmiä yhdessä rukouksen kanssa. Tuberkuloosista paraneminen tai oireiden loppuminen ei kelpaa myöskään ihmeeksi, koska tuberkkelibakteeri voi koteloitua jopa kymmeniksi vuosiksi eikä tauti anna oireita, mikä on luonnollinen osa taudin kulkua. Moni muukin sairaus pitää sisällään parempia jaksoja potilaan kannalta, jolloin oireita ei ilmene. Tällaiset luonnolliset vaihtelut potilaan tilassa eivät ole Jumalan tekemiä ihmeitä.

Suurin osa todistetuista ihmeistä on sellaisia, mitkä eivät täytä tiukkoja lääketieteellisiä kriteerejä ihmeistä. Ne ovat epämääräisten kiputilojen helpotuksia ja muita paranemisia oireista, mitä ei voida todeta lääketieteellisin tutkimuksin, koska elimellisiä muutoksia ei tapahdu. Paranemista ei voida myöskään havaita silmin tai aistihavainnoin, koska kuurot eivät ala kuulla, sokeat eivät ala nähdä eivätkä rammat ala hyppiä ilosta sen vuoksi, että pystyvät taas liikkumaan omin jaloin. Kun otetaan lisäksi huomioon se, että kaikki todetut ihmeparanemiset, mitä superjulistajat ovat tehneet, ovat paljastuneet huijauksiksi tai liioitteluksi, niin on syytä olettaa, ettei Jumala tee nykyään paljon yhtään yliluonnollisia tiukat lääketieteelliset kriteerit täyttäviä ihmeitä tai tekee niitä niin vähän ja salassa, etteivät tapaukset ole tulleet julkisuuteen. Vaikka Jumala voisi parantaa kaikki maailman sairaat, niin hän ei sitä jostakin syystä tee. Uskovaiset ovat käytännöllisesti katsoen yhtä alttiita sairauksille ja onnettomuuksille kuin muutkin ihmiset. Yhtään varmasti todistettua ihmepelastusta tai paranemista onnettomuuksista tai sairauksista ei ole todistettu apostolisen ajan jälkeen. On siten hyvin kyseenalaista, että apostolien ajan jälkeen olisi tapahtunut todellisia ihmeitä.

Petteri Haipola 19.-20.8.2007

Luettavaa

Sivun alkuun