Kaikki eivät voi olla johtajia

Kirjoittanut Petteri Haipola  • 

Usko on väärää, jos siinä kehotetaan jokaista uskovaista ryhtymään johtajaksi. Jumala on säätänyt niin, että seurakunnassa ja yhteiskunnassa toimii johtajan paikalla vain ne, joille se on suotu. Jos palvelija pyrkii johtajan paikalle tai orja isännän paikalle, on se kapinaa Jumalan säätämää järjestystä vastaan. Johtajuutta ei ole yksinkertaisesti jokaiselle annettu.

Jos kristitty tajuaisi johtajuuden mukanaan tuoman vastuun Jumalan silmissä, ei hän pyrkisi johtajaksi, ellei Jumala häntä siihen kutsu.

Paavali neuvoi orjia pysymään orjina ja olemaan isännilleen kuuliaiset. (1Tim 6:1ss.) Paavali ja Jaakob kertovat, etteivät kaikki ole johtajia. (1Tim 5:17; 3:1; 1Tess 5:14; Jaak 3:1) Jeesus kertoi Herran palvelijoista, jotka on pantu kaitsemaan Jumalan lampaita. (Luuk 12:40-48) Kaikki eivät ole kaitsijoita. Osa laumasta on kaitsijoita eli paimenia, osa on lampaita. Tämä on Herran säätämys seurakunnassa ja maailmassa. Systeemi ei toimi, ellei Jumalan tahtoa noudateta. Jokainen kiittäköön osaansa, jonka on saanut Jumalalta.

Lopun aikana yleistyy harhaoppi, missä opetetaan jokaista uskovaista nousemaan johtajaksi omassa yhteisössään. Ideaan kuuluu samalla lauman eksponentiaalinen kasvattaminen. Yhden tulee saada käännytettyä kaksitoista ja hänestä tulee heidän johtajansa. Jokainen solussa tekee samalla tavalla. Tällainen loputon kasvu on matemaattisesti mahdotonta, sillä maailman ihmiset loppuvat kesken. Jokaisella ei voi olla kahtatoista alamaista. Käytännössä yksi ihminen voi saada alapuolelleen pyramidissa keskimäärin yhden tai kaksi muuta ihmistä. Kaikki eivät saa ensimmäistäkään eikä se ole heidän syynsä. Lähimmäisiä ei voida pakottaa samaan uskon suuntaan tai järjestelmään, mitä itse edustaa.

Koska kaikki eivät pysty laajentamaan solujaan lahkon päämäärien mukaan, tuntevat monet syyllisyyttä, kun eivät pysty siihen. Lahkojen oppiin sisältyy ajatuksia siitä, että syypää epäonnistumiseen on ihminen itse, kun ei usko omiin mahdollisuuksiinsa ja Jumalan lupauksiin. Jumalan sanaa vääristellään ja väitetään Jumalan luvanneen jotakin, mitä hän ei ole luvannut. Vääriä lupauksia, jotka pannaan Jumalan piikkiin ovat tyypillisesti seuraavat:

- Jumala on luvannut pelastaa kaikki perhekuntaan kuuluvat, kun yksi heistä tulee uskoon.
- Jumala on luvannut pelastaa jokaisen, kenen puolesta rukoillaan.
- Jumala on luvannut antaa sata kertaa enemmän rahaa ja varallisuutta tilalle kuin mitä annat lahjoituksena uskon liikkeelle tai järjestölle.

Jumala ei ole luvannut mitään näistä. Jumala on luvannut pelastaa perhekuntaan kuuluvista vain ne, jotka uskovat henkilökohtaisesti Jumalan Poikaan ja kääntyvät Jumalan tykö. Jumala on luvannut pelastaa esirukouksen kohteena olevista vain ne, jotka kääntyvät Jumalan tykö ja antavat pelastaa itsensä. Jumala on luvannut antaa uskovaiselle sata kertaa veljiä, sisaria, isiä, äitejä, taloja, peltoja ja iankaikkisen elämän jo nyt, mikä jatkuu loputtomiin kuoleman tuolla puolella. Omaisuutta koskeva lupaus tarkoittaa vain sitä, että kaikki on uskoville yhteistä ja meidän tulee harjoittaa vieraanvaraisuutta. Vasta tulevassa maailmassa saamme jokainen oikeudenmukaan: täällä moni uskovainen joutuu kärsimään puutetta ja nälkää, mutta se ei ole hänen oma syynsä tai uskon puute vaan Jumalan sallimus ja pahojen ihmisten synnin seurausta.

Jumala tahtoo vapauttaa kaikki ne, jotka tuntevat syyllisyyttä sen vuoksi, etteivät saavuta liikkeen tavoitteita. Ei ole teidän syynne, etteivät muut ihmiset käänny ja ettette saa lahkoon liitettyä uusia jäseniä. Ei ole teidän syynne, ettette rikastu ja pääse johtajaksi yhteiskunnassa sekä seurakunnassa. Se on matemaattinen luonnon laki, että näin tapahtuu. Palvelijoiden ei ole lupa nousta isäntiään vastaan eikä jokaisesta ihmisestä ole tarkoitettu yrittäjää tai johtajaa. Maailmassa voi olla korkeintaan kaikki ihmiset uskovaisia ja silloin jokaisen alapuolella ei voi olla ihmisiä. Suurin osa jää hierarkiassa alimmalle tasolle pienen eliitin ollessa ylimmällä tasolla.

Tämä oppi ja uskonliike on tullut seurakuntien sisälle G12-seurakuntien, menestysteologian, uskon sana -liikkeen ja Rick Warrenin opetusten kautta. Liikkeiden johtajat kylpevät rahassa, mitä he saavat lahjoituksina ja myymällä oppejaan käsittelevää kirjallisuutta ynnä muuta materiaalia. Opetukseen kuuluu osana positiivisen ajattelun menetelmä. Jos uskot, että Jumala on luvannut antaa sinulle paljon rahaa, niin saat sen, kun vain uskot. Keino rahan saamiseen on antaa rahaa muille: tässä tapauksessa seurakunnan tai uskon liikkeen johtajille. Raha menee pyramidissa ylöspäin ja on aina pois alimpien tasojen "uskovilta".

Tässä kuvattu harhaoppi perustuu ahneuteen ja itsekkyyteen, rahanhimoon ja oman kunnian tavoitteluun. Jumala ei ole sellaisen opetuksen takana. Jos annat rahaa sen vuoksi, että saisit takaisin sata kertaa enemmän rahaa, et ole todellisuudessa valmis antamaan lanttiakaan. Annat silloin ahneudesta ja motiivisi toimia on rahan himo. Vaikka antaisit rahasi hyvään tarkoitukseen, on Jumala sinua vastaan, koska sydämesi asenne on väärä.

Seurakunnat, joissa johtajat eivät valvo opetusta ja kaitse lampaita, sallivat lampaiden eksyä ja joutua suden suuhun. He järjestävät seurakunnissaan leirejä ja opetusta ryhmissä, missä harhaopit iskostetaan jäsenten päähän. Harhaoppeja levitetään aivopesun ja mielen hallintaan käytettyjen tekniikoiden avulla, mitkä ovat käytössä erilaisissa kulteissa ja verkostomarkkinoinnissa. Käytetty menetelmä on positiivisen ajattelun metodi ja jatkuvaan toistoon perustuva uskomusten toistaminen sekä systeemin kaavamainen opettaminen käännytetyille uusille jäsenille.

Väärä opetus on helppo omaksua, kun lankeaa ahneuteen ja haluaa menestyä elämässään: saada itselleen kunniaa. Kun itsekkyys, rakkaudettomuus ja toisten hyväksi käyttäminen puetaan näiden jalojen asioiden vastakohdan vaatteilla, luulee joku todellakin tekevänsä palvelusta Jumalalle tai lähimmäisille, kun levittää näitä oppeja ja uskoo itsekin niihin pintaa syvemmältä. "Kun annat, niin saat!" on tämän opin iskulause. Verkostomarkkinoinnissa oppia sovelletaan seuraavan mainospuheen mukaan: "Kun säästät ja autat kaveria säästämään, niin tienaat! Kun autat kaveria tekemään samoin, niin hänkin tienaa!" Verkostomarkkinoinnissa julistetaan todellisuudessa unelmaa rikastumisesta, mikä on helppoa jokaiselle, joka vain haluaa menestyä ja noudattaa tarkoin annettuja ohjeita. Verkostomarkkinointi on pikemmin uskonnollinen kultti kuin rehellistä liiketoimintaa.

On totta, että ihminen saa antaessaan, mutta se ei tarkoita tämän maailman mammonan saamista vaan hyvän mielen saamista. Kun autat lähimmäistä pyyteettömästi ja vilpittömin mielin, niin saat siitä hyvän mielen ja iloitset lähimmäisen saamasta avusta. Sinä et pyri silloin hyötymään ihmissuhteistasi kaupallisessa mielessä vaan annat itseltäsi muille pyytämättä heiltä mitään takaisin. Tämä on Jumalan rakkautta, mitä myös nimellä agape-mainostetaan. Jumala tahtoo, että jokainen ihminen harjoittaisi rakkautta kaikissa asioissa eikä tekisi vahinkoa kenellekään missään kohden. Sinun ei tarvitse olla edes kristitty voidaksesi asettaa tämän jalon periaatteen elämäsi ohjenuoraksi.

Positiivisen ajattelun muuttumaton luonnonlaki on: "halu = tulos". Jos vain haluat tulla miljonääriksi, niin se tapahtuu. Jos haluat päästä johtajaksi, niin Jumalan pitää tehdä sinusta johtaja: hän on sen luvannut. Tässä opissa Jumalasta tehdään ihmisen juoksupoika ja ihmisestä Jumala. Kaikki kääntyy opissa ja ideologiassa päälaelleen. Pahinta näissä järjestelmissä on se, että ne tekeytyvät valkeuden enkeleiksi ja rakkauden lähettiläiksi, mutta ovat todellisuudessa pahuuden henkiolentojen ilmentymä fyysisessä maailmassa. Paljon pahemmin ei voi lähimmäiselle tehdä kuin väittää auttavansa häntä ja osoittavansa rakkautta häntä kohtaan, kun samalla ryövää ja riistää häntä opettaen häntä tekemään samoin omille lähimäisilleen.

Mielenhallintaan tähtäävien tekniikoiden avulla päästään syvälle ihmisen sisimpään ja sydämeen, niin että harhaopin valtaan joutunut ihminen torjuu kaikki vastaväitteet oppia kohtaan eikä näe, että on eksynyt. Kestää jopa useita vuosia ennen kuin rehellinen ja vilpitön lahkon, kultin tai muun järjestelmän uhri alkaa ajatella omilla aivoillaan ja hyväksyy tosiasiat: systeemi ei toimi niin kuin väitetään, mutta siihen pitää vain uskoa. Jos et usko, olet itse syypää, mutta systeemissä ei ole mitään vikaa.

Järjestelmästä ja aivopesusta voi päästä vapaaksi, kun kyseenalaistaa kaiken johtajilta ja systeemiä levittäviltä tuttavilta kuulemansa opetuksen. Jos systeemistä irtautuva ihminen rohkenee ajatella, että vika on itse järjestelmässä eikä hänessä itsessään tai muissa ihmisissä, pääsee hän kokonaan vapaaksi ja irti tästä huijauksesta. "Minua vain huijattiin erittäin nerokkaalla ja ovelalla tavalla eikä tässä ole kysymys sen kummemmasta asiasta!" voi hän ajatella. Tämä nöyrtyminen ja tosiasioiden tunnustaminen johtaa täyteen vapauteen sielun maailmassa. Totuuden tunnustaminen saa aikaan helpotuksen huokauksen ja syvän rauhan, ilon ja rakkauden sydämessä. Vain vapaa voi auttaa muita, jotka ovat vielä systeemin kourissa sen orjina eivätkä näe, mikä pimeyden voima heidät on sitonut tahtoaan noudattamaan.

Kun paholainen huomasi, ettei hän voita seurakuntaa ulkopuolelta, päätti hän soluttautua sen sisään. Näemme tämän strategian toimivan joka puolella maailmassa kristittyjen yhteisöissä. Seurakunnan sisällä on hyväksytty synti, maailma ja sielun vihollisen harhaopit. Ne on vain puettu niin kauniisiin kääreisiin, että tarvitaan vanhurskauden sanassa harjaantumista, Pyhän Hengen suosiollista vaikutusta ja Jumalan Pojan sisäistä tuntemista niiden paljastamiseksi.

Tässä kirjoituksessa kuvattujen harhaoppien motiivina on ahneus ja itsekkyys, ei Jumalan vaikuttama rakkaus. Niissä korostetaan ihmisiä, ei Jumalaa ja Herraa Jeesusta Kristusta. Toivottavasti sinä pääset eroon näistä harhaopeista, jos olet joutunut niiden valtaan tai sinua on viekoiteltu niiden kannattajaksi.

Jyväskylässä, 07.09.2006

Petteri Haipola

Lukemistoa

Sivun alkuun