Karismaattinen vs. hengellinen

Julkaissut Petteri Haipola  •  Kirjoittanut pastori Matti Pyykkönen  •  2004

Oheismateriaali luentoon Keski-Suomen Helluntai-seurakuntien työntekijäpäivillä Toivakassa, lokakuu 2004

Viime vuosina ovat, sekä sekulaarissa, että uskonnollisessa kielenkäytössä yleistyneet termit karisma, karismaattinen ja karismaattisuus. Koska nämä ovat vierasperäisiä sanoja, on syytä täsmentää, mistä on kysymys. Nämä termit juontavat Uudesta Testamentista ja siellä ne yksinkertaisesti tarkoittavat elämän Hengen, Jumalan armon, ilmenemistä seurakunnassa sen jäsenten kautta.

Raamattu ei luokittele tämän elämän, Pyhän Hengen eri ilmenemismuotoja eri listoille, niin kuin me ihmiset teemme. Me asetamme armolahjat, "virat", voimavaikutukset ja muut armoitukset kaikki tarkasti omaan lokeroonsa. Ainakin lehti-ilmoittelussa saman seurakunnan tilaisuuksista, yksi on tavallinen hengellinen tilaisuus, toinen on karismaattinen kokous. Paikalla olevien "karismaattisten" nimet ovat suuremmilla kirjaimilla mainittuna. Mitä karismaattisempi, sitä suuremmilla kirjaimilla. Myöhemmin katsomme, mistä tämä johtuu.

Kaiken tämän kirjavuuden keskeltä nousee monia aivan oikeutettuja kysymyksiä.

Eikö hengellinen olekaan karismaattista? Ovatko palvelustehtävät seurakunnassa luonnollisia, hengellisiä, vaiko karismaattisia? Miksi joidenkin listalla on 5, toisten 9 tai 21 erityistä tapaa, joilla Henki saa ilmetä? Onko karisma ihmisen omistama kyky tehdä jotain? Onko elävässä ruumiissa jäseniä, joiden kohdalla Henki ei ollenkaan ilmene? Onko Pyhän Hengen voitelu, karisma, luonnekysymys? Onko helluntai-karismaattiselta arvopohjalta nousevassa kristillisessä toiminnassa kysymys kahdesta (kolmesta?) eri asiasta?

Hän antaa Hengen ilmetä

"Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi." Apostoli Paavali 1. Kr. 12:4-7, RK-92 (RK-38 "kullekin annetaan Hengen ilmoitus…").

Apostoli Paavali opettaa hyvin seikkaperäisesti tähän liittyvistä asioista ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 12. luvussa. Hän aloittaa luvun sanoilla "Ja hengellisistä (pneumatikon) en tahdo teidän (olevan) tietämättömiä" (Novum). Tämän jälkeen luvuissa 12, 13 ja 14 hän käsittelee Pyhän Hengen toimintaa. Sana "lahjat" ei esiinny alkutekstissä, mutta tekstiyhteys, osoittaa, että on kysymys niistä. (Novum)

Kaikki perustuu sanan karis (armo), ympärille. Hän käyttää seurakunnasta kuvaa ja kutsuu sitä Kristuksen ruumiiksi. Kristus itse on ruumiin pää. Kun jokainen jäsen on omalla paikallaan ja elämän yhteys Päähän toimii "Hän antaa Hengen ilmetä (kr. fanerosis; julki tuominen) itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi". (1.Kr.12:7 RK-92) Katso 1.Kr.12, Rm.12, Ef.4:4, 11-16, 1.Pt.4:10, 11.

Kristus, joka on Pää, käyttää välineinään ruumiinsa eri jäseniä toteuttaessaan tahtoaan, silloin kun Hän itse tahtoo. Karisma ei ole kyky, jota jäsen käyttää. Karisma on armoitus silloin kun ollaan Hengen elämän ilmentymisen välikappaleina, kanavina. (RK-92 käyttää sanaa "kyky", jota ei esiinny alkutekstissä). Joka jäsenellä on eri tehtäviä, joiden kautta "Hän antaa hengen ilmetä" ja apostoli painottaa, että "ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä."

Sanat "Hän antaa Hengen ilmetä" (RK-92) "Hengen merkki" (AS), "Hengen ilmoitus" (RK-38), tuovat yksinkertaisesti esille sen, mikä on raamatullista karismaa ja karismaattisuutta; suomenkielellä hengellistä. Hän antaa Henkensä ilmetä, tulla julki monin eri tavoin. Ei ainoastaan se ole hengellistä ja karismaattista, mikä ihmisistä näyttää sensaatiomaiselta. Hengen ilmenemisen "listoja" löytyy kyllä Raamatusta: 1.Kr 12:8-10, 27, 28. "Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä." "Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä."

Rm.12:6. "Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on; jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan; jos kehottaa, niin kehottamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten." (Suomalaisissa käännöksissä käytettyä sanaa "virka" ei esiinny UT:n alkutekstissä. On aina kysymyksessä palvelustehtävä, diakonian: palvelus)

Ef.4:4, 11, 12. "Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen."

1.Pt.4:10, 11. "Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen."

Palvella, puhua, puhua kielillä, opettaa, avustaa jne. ovat, silloin kun ne tapahtuvat Pyhän Hengen vaikutuksesta ja johdossa, Elämän ilmenemistä. Ne ovat armolahjoja ja karismaa. Kaiken Kristuksen seurakunnassa tulee tapahtua Hengen vaikutuksesta; olla Hengen eri ilmenemismuotoja, (fanerosis). Luontainen tai opittu liikemiestaito ei riitä esim. kristillisessä kustannustoiminnassa. Se riittää kyllä elämyshakuisen, luonnollista ihmistä viihdyttävien tuotteiden valmistamisessa. Ihminen saa kunnian ja Jumalan siunaus väistyy. Ylhäältä tullut Hengen välittämä viisaus seurakunnan talouden hoidossa saattaa olla hullutusta taloustieteitä opiskelleelle. Kun Jumalalta tullut hengellinen viisaus saa kaikessa ohjata, sen yllä lepää myös Jumalan siunaus. Tyhmyys ei ole hyve hengellisissä asioissa, mutta "elämänviisaus" lähtee sydämestä ja valaisee myös järjen. Jos keneltä puuttuu tällaista viisautta, häntä Sana kehottaa rukoilemaan ja Herra antaa sitä viisautta soimaamatta. Jaak.1:5.

Mitä raamatullinen karisma ei ole

Raamatullinen karisma, hengen ilmeneminen, ei ole vastakohta järjestäytyneelle toiminnalle ja seurakuntaviroille. Sana ei tunne vastakohtaisuutta palvelustehtävien ja armolahjojen välillä. Lahja olla Hengen toiminnan välikappaleena, kanavana, "kuuluvat Jumalan armotalouteen, eivätkä Hänen luomisjärjestykseensä" (IRTK). Luonnollinen ja sielullinen saavat alkunsa luomisesta; hengellinen, karismaattinen, uudestisyntymisestä ja Pyhällä Hengellä täyttymisestä. Raamatussa hengellinen ja karismaattinen ovat aina aivan sama asia.

Karisma-sana sekulaarissa kielenkäytössä

Muutama vuosikymmen sitten sanat karisma ja karismaattinen miellettiin, ja niitä käytettiin ainoastaan Raamattuun liittyvien asioiden yhteydessä.

Vähitellen nämä sanat tulivat yleiseen kielenkäyttöön. Siellä se muuttui täysin sen alkuperäisestä tarkoituksesta. Voimme vain todeta, että maailma vei tuon sanan ja tärveli sen. Nykykielen sanakirjojen mukaan karisma tarkoittaa:

"erikoista johtajuuteen tarvittavaa luonteen ominaisuutta, jolla voi vangita kansan mielikuvituksen ja innostaa antautumista jollekin asialle.

Karismaattinen on ihminen, 'jolla on ihmeellinen vaikutusvoima, jota hän käyttää houkutellessaan ja lumotessaan'." Hän on "lumoava, voimallisesti vaikuttava, saa ihmiset haltioitumaan. Hänessä on hypnotisoiva vaikutus" (Websterin sanakirjat).

Esimerkkejä kuinka tuota sanaa käytetään: Eräässä radio-ohjelmassa kerrottiin Kansallis-teatterin edesmenneestä näyttelijästä Tarmo Mannista: "Hänessä oli valtavasti karismaattista säteilyvoimaa. Hän teki vaikutuksen meihin. Hän oli hyvä näyttelijä." Lehdistön kommentit vuoden 2003 Miss Suomesta: "Hän on säteilevän kaunis ja karismaattinen". Adolf Hitler pystyi luomaan ihmisten mieliin kuvan maasta, joka on "Deutschland, Deutschland über alles". Hän johti Saksan kansan tuhoon tällaisella karismalla. Hänessä oli tuo karismaattinen, kiehtova ja hypnotisoiva vaikutus.

Näin maailma on täysin muuttanut karismaattinen-sanan merkityksen, ja näin muutettuna se hyväksyttiin takaisin uskonnolliseen kielenkäyttöön. Raja luonnollisen ihmisen sielun voimien ja "hengellisen" välillä alkoi kasvaa umpeen. Se, mikä olisi ollut elävää Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamaa, muuttui luonnollisesta ihmisestä itsestään lähteväksi sielunkarismaksi. Juuri tästä johtuu aikamme länsimaisen kristillisyyden rappiotila. Ihminen itse on asialla.

Onko Pyhän Hengen voitelu luonnekysymys?

Vierailin kerran eräässä seurakunnassa. Koska olen armoitukseltani opettaja, toivoin että kokoussalin edessä olisi ollut saarnastuoli, jolla olisin voinut pitää Raamattuani ja muistiinpanojani puheeni aikana. Kun asiaa tiedustelin minulle kerrottiin, että "me olemme karismaattinen seurakunta, eivätkä vanhat perinteet saa sitoa meitä" (käytin nuottitelinettä!). Tämän saarnaajan mukaan karismaattisuuteen kuuluu puhuja, joka vapaasti liikkuu yleisön keskuudessa, mieluummin langaton mikrofoni kädessään. Sielunkarismaan tukeutuva ilmeisesti uskoo näin pystyvänsä "voimallisemmin vaikuttamaan" kuulijoihinsa! Jumalan Hengen toiminnan kanssa tällaisella ei ole mitään tekemistä.

Kun maailman henki muuttaa karisma-käsitteen tarkoituksen, ja kun tämä muunnos hyväksytään, on nk. karismaattinen puhuja usein seuraavanlainen: Hän on luonteeltaan hyvin vilkas ja räiskyvä. Hän lumoaa kuuntelijat kiehtovilla kertomuksilla joistain kaukaisista tapahtumista esiintuoden taitavasti sen, että kaikki tapahtui juuri hänen "karismansa" kautta. Kertomuksia ja jälleen kertomuksia. Hän ei saarnaa Sanaa. Tuloksien hänen puheestaan tulee näkyä heti vielä hänen paikalla ollessaan, ja parhaiten ne tulokset näkyvät juuri hänen "karismansa" välityksellä. Hän osaa käyttää ääntään; useimmiten huutaen. Hänellä on ihmeellinen vaikutusvoima vangitessaan kuulijat. Ihmiset haltioituvat. Jos hän on pystyvä, saa hän ihmiset tekemään melkein mitä tahansa. "Vilkuttakaa Jeesukselle." "Älkää laulako mollissa, vain duurilaulut ovat hengellisiä." "Toistakaa, mitä minä sanon." Jonkun esityksen jälkeen, "Nyt nousemme ylös kaikki ja taputamme", jne. jne. Suomessa hiljattain vieraillut tunnettu "karismaatikkosaarnaaja" uskoi, että uudestisyntynyt ihminen ei enää koskaan laula mollissa. Vain duuri kelpaa tunnelman nostamiseen.

Luonnollisen ihmisen sielunkarisma ilmenee usein myös hyvin älyperäisinä luentoina uudesta "väläyksestä, oivalluksesta", jonka Minä, luonnollinen ihminen, Itse, on oivaltanut. Kysymyksessä voi olla Sana kuolleena kirjaimena ilman Henkeä. Se voi olla myös innoittavan "järkikarisman" uusi toimintatapa.

Sielunkarisman ollessa lähtökohtana tällainen ei ole Hengen ilmenemistä Jumalan kunniaksi. Kysymyksessä on sama itseänsä korottava henki, josta Paavali varoitti tessalonikalaisia.

Jos ei oteta vastaan rakkautta totuuteen, liikutaan vaaravyöhykkeellä. Sielullisesta tehdään hengellinen. Ihminen tulee korotetuksi. Liikkuessani eri puolilla maailmaa olen huomannut tällaisen "karismaattisen" toiminnan jälkeen huolestuttavaa jälkikrapulaa. Kustannusliikkeetkin tarjoavat elämyksiä. Luonnollisen ihmisen sielunelämää jännittäen on lähdetty "elämysmatkalle". Sielunelämää voisi verrata huonosta metallista tehtyyn jouseen. Toistuvasti jännitettynä se menettää jäntevyytensä. Näin käy myös ihmisen. Enää ei jakseta innostua - kaikki on kuultu - kaikki on jo koettu. Kaiken perästä on juostu tai ajettu autolla. Kokouksissa oli tunnetta ja melua, mutta maanantaina tai viimeistään tiistaina tulikin jo niin turhautunut olo. Paitsi, jospa sittenkin vielä joku jostain, jotain uutta... ad infinitum. Hyvä Jumala, anna meille silmävoidetta nähdäksemme, mikä on Sinun hengestäsi ja mikä on ihmisen oman sielunelämän aikaansaannosta. Mikä ehkä jotain vielä paljon pahempaa.

Tunnettu Jumalan mies, Kiinan herättäjä, Nee Tuo Sheng (Watchman Nee), oli mies, jota Jumala käytti voimallisesti. Hän kuoli v. 1972 vankilassa, jossa hän joutui olemaan uskonsa vuoksi noin 20 vuotta. Ateismin synkän yön keskellä hänen julistuksensa kantoi hyvää ja kestävää hedelmää. Hän kirjoitti: "Saatanan tehtävänä nykypäivänä on kiihottaa ihmisen sielua ja laukaista siinä piilevä voima näyttelemään pettävästi hengellistä voimaa". "Muistakaamme, että kaikki työ, joka tehdään tunteilla, on kyseenalaista ja haihtuvaa. Työssä, joka tehdään Pyhän Hengen voimalla, ihmisen ei tarvitse ponnistella omia voimiaan.

Jos työ tehdään sielun voimalla, ihmisen on jännitettävä voimiaan ja käytettävä monenlaisia 'kikkoja'. Näitä ovat itkeminen, huutaminen, hyppiminen, yhtämittainen laulaminen tai monien liikuttavien kertomusten esittäminen. En sano, etteikö saisi käyttää lauluja ja kertomuksia, mutta kohtuullisessa määrin. Sillä niiden kertoja ei pyri mihinkään muuhun kuin kuulijakunnan liikuttamiseen" (Sielun piilevä voima, Päivä).

Minulla oli nuorena tilaisuus kuunnella Skandinavian suurimman helluntaiseurakunnan, Tukholman Filadelfian perustajan, Lewi Pethruksen julistusta. Muistan kuinka hän Nyhem-viikon puhujana seisoi hiljaa ja eleettömästi saarnansa aikana. Pienehkö, melko kuivan tuntuinen mies. Hiljaisella, tasaisella äänellä hän toi esille Sanan totuuksia. Hänestä sanottiin, että hän oli saarnatuolissa tyyni kuin viilipytty, mutta "mutta kansassa kiehui". Nykykieltä käyttääkseni, hän ei ollut ollenkaan "karismaattinen". Hänellä oli kuitenkin raamatullista karismaa. Hänen ei tarvinnut huutaa tai käyttää muita "kikkoja". Hänellä oli Jumalalta saatu opettamisen armoitus. Sana saavutti sydämet ja elämä muuttui. Pyhä Henki toimi kirkastaen Kristuksen ja tulokset olivat pysyviä. Tuhansia tuli uskoon ja seurakunnat kasvoivat. Vastakohtana ovat meidän aikanamme ne, jotka saarnatuolissa "kiehuvat" ja kansa istuu paikallaan hiljaa kuin "viili pytyssä". Niin kutsuttu "karismaatikko" ihmettelee miksi yleisö ei "kiehu". Ehkäpä kuulijakunta onkin niin hengellistä, että odottaa hengelliseltä tilaisuudelta jotain aivan muuta!

Nuori kappalainen kysyi kerran iäkkäältä kirkkoherralta, mitä hän tekee kun saarnan aikana huomaa, ettei itsekään oikein ymmärrä mistä puhuu peläten, että kuulijatkin sen huomaavat. Tähän kirkkoherra oli pilke silmäkulmassa vastannut: kun niissä kohdissa vain korotat ääntäsi, ei kukaan huomaa, ettet itsekään ymmärrä mitä puhut!

Jokainen on luonteeltaan erilainen ja Pyhä Henki käyttää erilaisia ihmisiä. Yrittämällä muuttaa Jumalan luomistyön tulosta kohdallamme - tai toisten kohdalla -, kun Hän teki meistä jokaisesta omalaatuisensa persoonan, me taistelemme Jumalaa vastaan. Olipa luonteemme minkälainen tahansa, meidän tulee aina muistaa, että tämä "aarre on meillä saviastioissa". Savenvalajan uunissa tulee astiasta haihtua kaikki astian oma kosteus. Ihmisen luontainen "mehevyys" tyydyttää vain luonnollista ihmistä. Elävä vesi on Kristus, ja Häntä janoinen maailma kaipaa ja tarvitsee.

Jokainen "saviastia" on persoonallisuudeltaan, luonteeltaan erilainen. Afrikkalainen musta ystävämme, amerikkalainen, tai romanit ovat kaikki erilaisia. Sydämessä vaikuttava Pyhä Henki vaikuttaa jokaisen oman persoonallisuuden kautta. Olen tavannut Pohjois-Amerikan eskimoita, jotka tuskin koskaan näyttävät minkäänlaisia tunteitaan, eivätkä he elehdi puhuessaan. Tämä on yleinen luonteenominaisuus eskimoilla ja samoin monilla intiaaniheimoilla. Jäyhä eskimo ja eloisa italialainen, eivät itsessään, luonteenominaisuuksillaan todista vielä mitään heidän hengellisyydestään.

Suuri vaara aikamme "karismaattisuudessa" piileekin toisten matkimisessa. On erehdys luulla, että persoonallisuus on yhtä kuin hengellisyys. Luonteeltaan jäyhä alkaa jäljitellä toista räiskyväluonteista esiintyen perin hengellisenä; pettäen itseään ja usein myös monia elämysten metsästäjiä.

"Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus", mutta sielullinen, joka hylkää jumalallisen viisauden ja järjestyksen, saa kyllä aikaan hullutuksen. Yksi esimerkki: "Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?" (1.Kr. 14:23) Ei turhaan ole sanottu, hullut ovat pilanneet helluntain!

Jos se, mitä tämän ajan nk. karismaattisuus suurelta osalta edustaa, on Pyhän Hengen ilmenemistä, voisi tulla johtopäätökseen, että Pyhä Henki on epäonnistunut. - Kaikkivaltiaan Jumalan Pyhä Henki ei koskaan voi epäonnistua! Syy löytyy jostain muualta. Ihminen itsessään on yrittänyt käyttää Pyhää Henkeä, ja tämähän on täysin mahdotonta. Näin yrittäessään hän toimii luontaisen karismansa pohjalta. Korotetuksi tulee ihminen ja sielujemme vihollinen onnistuu aikeissaan.

Maailman ainoa todellinen toivo on Jeesus Kristus. Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä: "Hän on minut kirkastava". Maailma ei korota Jeesusta, mutta maailma ja aikamme nk. karismaat-tisuus korottaa ja palvoo ihmistä.

Kuinka "sielunkarisma" toimii?

 1. Ilmapiirin ja tunnelman luominen
 2. Musiikki ja laulu
 3. Ylistys
 4. Sanan vähäinen osuus
 5. Ihmisen korottaminen
 6. Oudot ilmiöt
 7. Rahan keruu

Tällaiseen kokoustilaisuuteen pyritään luomaan ilmapiiri, jossa "voidaan vangita kuulijoiden mielikuvitus ja innostaa antautumaan". Yksi keino on kovaääninen musiikki ja "ylistys". "Suitsutetaan ylistystä". "Sielun karismalla" johdetaan nauttimaan ylistyksestä. Tunti tai yli kaksikin tuntia vietetään näin nautiskellen (jossain jopa 24 tuntia yhteen menoon!). Tämä "saa ihmiset haltioitumaan". ("Kuolleistaherättäjä" -evankelistan tilaisuudet Lappeenrannassa: Vasta parin tunnin alkulämmittelyn jälkeen puhuja saapuu paikalle.)

Vanhan liiton Jumalan palvonnassa suitsutuksesta sanotaan: "Älkää valmistako itsellenne mitään muuta suitsutusta tämän sekoituksen mukaan. Pidä tämä Herralle pyhitettynä. Jokainen, joka sellaista tekee nauttiaksensa sen tuoksusta, hävitettäköön kansastansa". 2.Ms. 30:30, 31.

Toinen keino on ihmismielen (psyyken) hyväksi käyttö. Mieliin vaikutetaan voimakkaasti painottamalla etukäteen, mitä tullaan kokemaan juuri tässä ja nyt, jos vain avaudutaan ja antaudutaan tälle "voitelulle ja voimalle, joka niin voimakkaasti on koettavana juuri tässä huoneessa". Vakuutetaan etukäteen kuinka "sinä tulet tänä iltana tuntemaan voimavaikutukset kehossasi". "Pian hän tulee (puhuja). "Jumala itse todistaa hänestä. Hänen ympärillään on Jeesus-energian voimakenttä, valtavampi kuin 10.000 volttia. Come on! Oletteko valmiita?"

Tunnelman tiivistyessä nämä "vakuuttelut" valtaavat mielen (suggestio, tuoda mieleen. Tästä latinankielisestä sanasta juontuu sana "suggeroida"). Mitä suurempi joukko ihmisiä, sitä suurempi on lumoava vaikutus. Sielun voimat jylläävät. Pyhä Henki on saatu murheelliseksi, tai vielä vakavampaa, Pyhä Henki ei ole lainkaan mukana kirkastamassa Kristusta.

"Sielunkarismalla" saadaan voimakas ote luonnollisen ihmisen sielun alueesta. Juuda 1:19: "nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole". 1 .Kr. 2:14: "Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on". Luonnollinen ja sielullinen; alkutekstissä on molemmissa kohdissa käytetty samaa sanaa, 'psykikos'.

Oltuani seuraamassa tällaista toimintaa monissa maissa eri puolilla maailmaa, olen tehnyt joitakin havaintoja. Tässä ovat yleiset päälinjat, kun tällainen "karismaatikko" astuu kuulijakunnan eteen: Hän jatkaa tunnelman tiivistämistä. Hän kertoo, kuinka juuri hän on saanut erikoisvoitelun Pyhältä Hengeltä. Kuinka tuo voima ja voitelu on saanut valtavia aikaan joissakin kaukaisissa maissa. Varsinaisesta Sanan saarnasta tuskin voidaan puhua. Hän herättelee odotuksia kertomalla mitä erikoisemmista elämyksistä, joita koetaan, kun antaudutaan varauksetta tälle "uudelle voitelulle". Rukoukset ja puheet kohdistetaan Pyhälle Hengelle. Jeesus ei ole ensimmäisellä sijalla. - UT:ssa ei rukousta koskaan kohdisteta Pyhälle Hengelle.

Kun "sielunkarismalla" on vangittu kuulijoiden mielikuvitus, he usein innostuneina, haltioituneina antautuvat melkeinpä mihin tahansa. lhmeellinen ja lumoava on vaikutusvoima. Rahaa tarvitaan, rahaa pyydetään ja rahaa saadaan (tästä lisää myöhemmin). Nauruherätyksen nimellä kulkevan nk. "karismaattisen" liikehdinnän keulahahmo, Rodney Howard Browne, järjesti "Suomi Tulessa" -kokouskiertueen eri paikkakunnilla 6.-10.9.2004 (Itse hän ei kuitenkaan tullut, vaikka kokouksessa luvattiin, että hän tulee huomenna.) RHB:n raamattukoulun opettajapariskunta oli puhujavastuussa näissä kokouksissa.

Seuraava antaa kuvan 7.9.2004 Vaasassa pidetyn kokouksen ajan käytöstä:

 • Alkuylistys 1 tunti 18%
 • Uhripuhe 2 tuntia 36%
 • Saarna 0,5 tuntia 9%
 • Loppuylistys 0,5 tuntia 9%
 • Rukouspalvelu 1,5 tuntia 27%

Useimpien Suomessa pidettyjen kokousten sisältö oli pääpiirteittäin sama. Jyväskylässä uhripuheen osuus oli vielä huomattavampi. Suomessa näiden kokousten järjestelyihin osallistuivat mm. Cityseurakunnat ja Uskon Sana -kustannusliike. (Yllä mainitut tiedot: "Tutkivaa journalismia; kokousraportti" / John Mittler) Kyseinen raportti tekee murheelliseksi. Muut raportit tukevat edellistä. Raamatun karismasta ei ole kysymys.

"Näin sanoi Herra, minun Jumalani: 'Kaitse teuraslampaita, joita niiden ostajat teurastavat tuntematta syynalaisuutta, ja joista niiden myyjät sanovat: 'Kiitetty olkoon Herra, minä olen rikastunut', ja joita niiden paimenet eivät sääli." Sakarja 11:4, 5.

Miksi kirjoittaa näin toiminnasta, jonka sanotaan olevan Pyhästä Hengestä ja Kristuksesta ja ottaa vastakohdaksi sen, mitä kutsun "sielunkarismaksi"? Eivätkö nämä viimeksi mainitun edustajat käytä Jeesus- nimeä? Eivätkö he juuri tunnusteoilla ja ihmeillä todista olevansa oikeassa? Eivätkö juuri he ole päässeet sisälle viimeisten päivien uuden voitelun salaisuuksiin? Eivätkö juuri he kokoa tilaisuuksiinsa tuhansia, kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia? Eikö Afrikassa juuri tällaisen "karismaatikon" kokoussarjan aikana yhdessä kaupungissa tullut uskoon yli miljoona ihmistä?

Vastaukseksi siihen, miksi näin kirjoitan on se, että uskon Jeesuksen varoitusta, joka koskee aikaa ennen Hänen tulemustaan.

"Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: 'Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?' Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: 'Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta'." Matt.24:3-5.

On vain yksi Kristus = Voideltu.

Paavali varoittaa:

"Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen." 2.Tess.2:3.

Otan esille yhden Suomessakin tunnetun ja usein vierailleen "karismaatikon" ja hänen opetuksensa. Olen seurannut hänen toimintaansa usean kymmenen vuoden ajan eri puolilla maailmaa ja asuessani Kanadassa samassa kaupungissa, jossa hänen työkeskuksensa silloin oli. Uskon, että Jumalan Henki kehottaa minua kirjoittamaan. On kysymyksessä vakava asia ja tiedostan, että vastaan Jumalalle myös näistä riveistä. Motiivini arvioi vain Jumala. Hengellisiä uskovia rohkaisen itse arvostelemaan ja arvioimaan, mitä kirjoitan ja kerron. Kertomani asian faktat ovat kaikki tarkistettavissa.

Benny Hinn - "Sielunkarismaa" vaiko jotain muuta?

Benny Hinn on amerikkalainen, syntyperältään palestiinalainen arabi. Hän kertoo kirjoissaan hänen isänsä olleen 1950 loppupuolella Jaffan kaupungin pormestarina. Tutkimukset osoittavat, että tämä ei pidä paikkaansa. Tel Aviv-Jaffan kaupungin arkistoissa on luettelo kaikista siellä olleista pormestareista, mutta Constandin Hinnin nimeä ei sieltä löydy. Kysyttäessä asiaa Benny Hinniltä hänen veljensä esitti kolme hepreankielistä dokumenttia asian vahvistamiseksi. Kuitenkin näistä dokumenteista käy ilmi ainoastaan isä Hinnin olleen työssä mm. Jaffan postitoimistossa ja Tel Avivin työvoiman välityksessä. Benny Hinnin väittämä ei pidä paikkaansa.

Benny Hinnin perheen uskonto oli kreikkalaisortodoksinen. Bennyn kertoman mukaan hänen syntymänsä jälkeen "Jerusalemin patriarkka Benedictus" kastoi hänet. Hän kirjoittaa saaneensa nimensä "Benedictus" (Benny) tältä patriarkalta. Kuitenkin tämä kyseinen patriarkka valittiin tähän virkaan vasta vuosia Benny Hinnin syntymän jälkeen! 90-luvulla hän kertoi nimekseen Benny Jumala. "Olen superolento", "mikä on sinun sukunimesi?" Hinn vastaa itse: "Jumala (JHVH), joten olen Benny Jumala". Totuuden vierestä puhuminen on aina ollut Bennylle ominaista.

Benny Hinn ja raha

Nykyisin parantaja-karismaatikkona toimiva Hinn sanoo, ettei maallinen merkitse hänelle mitään. Aivan oikein, sillä hän käyttää rahaa tuhlailevasti. Hän asuu luksustalossa (arvo yli 700.000 USD) vartioidulla hienostoalueella. Hän matkustaa ensimmäisessä luokassa. Hänen autoinaan ovat olleet huippukalliit Mercedes-Benz 500, Jaguar, BMW (hinta 80.000 dollaria), Lexus, Range Rover SUV (hinta 55.000 US dollaria), Lincoln jne. Tavalliset keskiluokan autot US:ssa ovat n. puolta halvempia. Hän ei salaa sitä, että hän pitää jalokivistä, kultaisista rannerenkaista; hänen kellonsa on timantein koristeltu Rolex jne. jne.

Benny Hinn alkoi suunnitella 30 miljoonaa USD maksavaa "Parantumisen puutarhaa". Dallasissa pidetyssä tilaisuudessa jaettiin kortteja, joissa oli valmiiksi painetut lahjoitussummat tälle hankkeelle. Rahat voitiin lähettää Bennyn tilille:

 • 150.000 USD ja saat nimesi rakennettavan katedraalin kulmakiveen.
 • 30.000 USD ja saat nimesi Uskonsalin seinälle.
 • 15.000 USD ja saat nimesi Parantumisen Puiston muureihin.
 • 4.000 - 8.000 USD ja nimesi kaiverretaan Parantumisen lähteeseen.
 • 2.000 USD ja saat nimesi Parantavan Virran kiviin.
 • 1.500 USD ja pääset nimeksi Ikuiseen Parantavaan liekkiin.

Hinn on kertonut, että hän on joutunut perumaan tuon hankkeen. Niitä jotka lahjoittivat erisuuruisia summia saadakseen nimensä mainittuihin paikkoihin, varmaan kiinnostaa, minne jo lahjoitetut varat on käytetty.

- - -

David Wilkerson kertoo kuinka eräs tällainen Suomessakin hyvin tunnettu "karismaatikko" opetti rahasta ja sen käytöstä: "Köyhä, toimeentulon rajalla oleva leski antaa sinulle viisi dollaria. Ota se. Sinä olet voideltu. Ansaitset sen. Ota se…" Ja sama puhuja jatkoi: "Asun 800 neliömetrin talossa ja rakennan isompaa. Sellaista, josta kuningas Salomokin olisi ylpeä. Maksoin juuri 15.000 dollaria tästä koirasta (n.14.000 euroa). Näetkö tämän loisteliaan sormuksen? Ostin sen Jamaikalla käydessäni ja maksoin siitä 32.000 dollaria. (n. 30.000 euroa) Haluan teidän tietävän, että kun ihmiset kulkevat taloni ohitse ja näkevät Rolls Royce -autoni ajotiellä, silloin he tietävät, että on Jumala taivaassa". Samassa konferenssissa julistettiin, "Pyhä Henki ei voi tulla yllemme ennen kuin olemme rahavirrassa. Ennen kuin rikastumme Pyhä Henki ei voi tehdä työtään".

- - -

Ollessani USA:ssa 6.11.2003 seurasin varhain aamulla Benny Hinnin TV-ohjelmaa. Hinn keskusteli avustajansa kanssa siitä, kuinka pitalinen mies sai avun Jeesukselta. Jeesus kosketti miestä ja hän parani. Sen jälkeen Jeesus käski miestä näyttämään itsensä papeille ja uhraamaan niin kuin Mooses oli säätänyt. Tämän kertomuksen sovellutus tähän TV-ohjelmaan oli seuraava: Veli Hinn on nyt rukoillut puolestasi. Kuitenkaan parantumisesi ei vielä ole täydellinen ("Your healing will not be complete before...") ennen kuin teet niin kuin Jeesus käski pitaalista tekemään. Me olemme tässä tilanteessa niitä pappeja, joille uhri tulee antaa. He mainitsivat huomattavia rahasummia uhriksi: 70-700 USD. Hinnin avustaja sanoi, että tämä heidän esittämänsä asia saattaa kuulostaa oudolta, mutta näin on Jumala itse sen Bennylle ilmoittanut.

Suomessa helluntaiseurakuntien kutsusta vieraillutta Morris Cerullo :a vastaan nostettiin kanne marraskuussa 2001 hänen nimeänsä kantavan evankelioimisjärjestön (MCWE) rahojen väärinkäytöstä. Hän joutui oikeuden eteen marraskuun 14. päivä 2001. Ilmitulleet väärinkäytökset ovat surullista luettavaa siitä kuinka jälleen "sielunkarismalla" huijattiin monien vuosien ajan kymmeniä miljoonia dollareita herkkäuskoisilta.

Cerullo asuu vaimonsa kanssa kahdestaan kaksikerroksisessa palatsimaisessa talossa, joka sijaitsee Amerikan rikkaimmassa asumalähiössä. He kertovat, että he ovat 70% ajasta työssä lähetyskentillä. Herää kysymys: mihin käytetään muuna aikana tuota luksus-asuntoa, jonka arvo on arvioitu yli 12 miljoonaksi USA:n dollariksi. Morris Cerullon Gulstream G4 suihkukoneen arvo on noin 50 miljoonaa USA:n dollaria. Kaksi kokoaikaista lentäjää ja lentoemäntä ovat olleet hänen palveluksessaan. Kyseinen lentoemäntä antoi valaehtoisen lausunnon ja kertoi, että koneen sisustuksessa on käytetty kultadubleeta. Cerullolla on ollut kolme yksityissuihkukonetta.

Väärä opetus uhraamisesta on verrattavissa ketjukirjerahankeräämiseen, joka Suomessa kiellettiin. Lähetä, niin sinulle lähetetään. Älä katkaise ketjua, muutoin sinulle käy huonosti. Pyramidin paisuessa huipulla oleva rikastuu. Mitä suurempi pyramidi, sitä enemmän rahaa huipulla. Näin "toimii" myös karismaattinen oppi "anna, niin sinulle annetaan".

Benny Hinn ja totuus

Benny Hinn kertoo mielikuvituksellisia asioita tapahtumista, jotka eivät ole totta. Muutama esimerkki (tutkimukset ovat paljastaneet niitä hyvin paljon). Hän kertoo, kuinka Herra käski häntä pitämään kokouksen Miami-Areenalla pitkäperjantaina 10.4.1998. Hän kertoo, kuinka NHL-jääkiekkojoukkue, Miami Panthers, tästä johtuen joutui perumaan ottelunsa. Totuus on toinen. 10.4.1998 ei oltu suunniteltu, eikä pelattu mitään jääkiekko-ottelua kyseisellä areenalla. Areenan johto nauroi tällaiselle väitteelle!

Toinen tapaus. Hinnin kertoman mukaan Ghanan suurkokouksessa mies nousi kuolleista. Hän kertoo: "...kokouksessamme oli puoli miljoonaa ihmistä ja kuollut mies herätettiin henkiin yleisön edessä. Tämä on totta, ihmiset. Mies herätettiin kuolleista puhujalavalla. Meillä on se video." Kun Hinn otettiin kiinni sanoistaan, hän selitti, etteivät kamerat käyneet tapauksen aikana. Hän perui aikaisemman väitteensä ja selitti: "Jumala voi herättää kuolleen. Ehdottomasti. En ole nähnyt sitä. Tässä tapauksessa me kuulimme siitä." (CNN, Time Impact) - Keniassa ilmestyvä "Kenya Times" 3.5.2000 kertoo neljästä vakavasti sairaasta, jotka olivat tulleet paikallisesta sairaalasta Benny Hinnin kokoukseen rukoiltavaksi. Kuolema niitti satoaan ennen kuin Hinn ennätti rukoilla. Kaksi neljästä, jotka kuolivat, olivat lapsia. Toistakymmentä loukkaantui ryntäyksessä Bennyn parannettavaksi. Näin siis "Kenya Times".

Benny Hinn lupasi Paul ja Jan Crouch 'in omistamalle nk. kristilliselle TV-asemalle ja ohjelmille niin suurta Jumalan voitelua, että kuolleet heräävät sen ohjelman aikana. TV-ohjelmassa Hinn todistaa, kuinka Jumalan voima tulee ilmenemään TBN TV-aseman kautta niin, että kuolleiden omaiset tuovat ruumiit TV:n eteen ja he heräävät henkiin. Hinn on Crouch'ien TV ohjelmien suosikkivieras. Muutama sana tästä TBN:stä. Kysymyksessä on amerikkalaisesta nk. kristillinen Trinity Broadcasting Network. ("trinity", kolminaisuus) Jan ja Paul Crouch edustavat äärimmilleen vietyä "sielunkarismaa". Jos vertaamme Crouchien ja Benny Hinnin omaisuutta, rahoja ja niiden käyttöä, jää Hinn "kerjäläisen" tasolle. TBN:n edustamien harhaoppien arvostelijoille Crouch sanoo: "Menkää pois Jumalan tieltä... tai Jumala ampuu teidät." "uskon, että he (arvostelijat) ovat kirottuja matkalla helvettiin, enkä luule, että on mitään lunastusta heille".

Kolmas tapahtuma, josta Benny Hinn kertoo, liittyy hänen vierailuunsa Sault Ste Marien kaupungin sairaalan kappelissa. Tästä hän kertoo kirjassaan "Good Morning Holy Spirit" (Hyvää huomenta, Pyhä Henki). Hän sanoo, että "tuossa kokouksessa kaikki paranivat välittömästi". Kyseisen sairaalan johto on antanut lausunnon: "Mitään tällaista ei ole koskaan tapahtunut sairaalassa... Herra Hinnin väitteet ovat outoja ja paikkansa pitämättömiä".

"Sielunkarisma" ja oudot ilmiöt

Ihmisten sielua, mieltä, manipuloivalla "karismalla" on hämmästyttävä ja lumoava vaikutus. Yksi uusimmista (monista) "ihmeistä" liittyy siihen, jotka "Toronton herätyksen" "historioitsija" Richard Riss 'in mukaan johtuvat siitä, että herätys on nyt saanut uuden ulottuvuuden ja kohonnut uudelle tasolle (Riss kokoaa aineistoa tämän herätyksen tueksi). Kysymyksessä on "kultatomun", "kultapölyn", "kultahippujen" esiintyminen kokoustilanteissa. Rissin mukaan kultahiput todistavat, että "olemme tulleet osallisiksi Hänen jumalallisesta luonnostaan". Pensacolan pastorin, Kilpatrick 'in, vaimo kutsuu tätä Pyhän Hengen aikaansaamaksi "eläväksi kultatomuksi", joka leviää ihmisten ylle. Tätä Pyhän Hengen toimintaa verrataan mehiläisen suorittamaan kukan pölytykseen. Ne, jotka ovat "pölyttyneet", voivat "pölyttää" muita.

John Arnott :in, Steve Clark :in ja monien muiden kokouksissa eripuolilla maailmaa materialisoituu kultahippuja. Nämä ''ihmeet'' liittyvät oleellisesti nk. nauruherätykseen, jonka "isäksi" mainitaan Suomessakin toimintansa aloittanut Rodney Howard Browne.

Suomessa v. 1999 lokakuun Sana-lehdessä Pirkko Jalovaara ilmoittaa omissa rukoustilanteissaan kultahippujen materialisoituvan ihmisten iholle.

"Nokian herätyksen" illoissa sanotaan ilmenneen samaa.

Benny Hinn kertoi näistä kultailmiöistä 13.9.1999 TBN Televisio-ohjelmassa. Hän selitti uskovansa taivaan ovien avautuneen ja kultaisten katujen halkeamista irtoavan kultapölyn putoilevan maan päälle.

Kokoustilanteissa kerättyjä "kultahippuja" tutkinut arvovaltaisen US Geological Surveyn tutkimuksissa hippuset osoittautuivat lähinnä kimmeltäviksi muovinpaloiksi.

Yhteys kuolleisiin

Benny Hinn kertoo usein, kuinka hän on yhteydessä kuolleisiin. Hän kertoo tavanneensa mm. Elian. Hän kommunikoi usein kuolleitten kanssa ja käy etsimässä lisää voimaa ja voitelua heidän haudoiltaan. Hän vierailee Aimee Semple McPherson :in ja Kathryn Kuhlman :in haudoilla. Hinn kertoo: "Yksi oudoimmista tapauksista sattui muutama vuosi sitten, kun vierailin Aimeen haudalla. Nyt torstaina olen TBN:n lähetyksessä. Perjantaina aion vierailla Kathryn Kuhlmanin haudalla, se on lähellä Aimeen hautaa... en koskaan unohda, mitä näin. Se oli uskomattoman dramaattista" . "Tunsin valtavan voitelun, kun olin siellä... Jumalan voima tuli ylleni... uskon voiman lähteneen Aimeen ruumiista... te, te, teidän tulisi tuntea Aimeen haudan voitelu. Se on uskomatonta. Ja Kathrynin, se on valtavaa. Olen kuullut ihmisten parantuvan, kun he ovat käyneet haudalla" (Hinnin saarnasta "Double Portion Annointing", "Kaksinkertainen voitelu", osa 3, 7.4.1991).

Pirkko Jalovaara kertoo kirjassaan "Rukous on Elämäni" vierailuista eri ortodoksisissa luostareissa. Pyhitsan luostari Virossa. Aamuliturgia kirkossa. "Oih, mikä tunnelma kirkossa! Kynttilöitä palaa joka puolella, kuoro laulaa kuin taivaassa, ortodoksikirkko hehkuu kultaa ja kauneutta." Jalovaara kuuntelee ihastuneena taivaallista laulua, jossa ylistetään Mariaa, joka on "kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi..." Jalovaara kertoo, kuinka sisar Teresa siellä opetti hänelle rukouksen salaisuuksia. Sisar Teresa toistaa rukousnauhaa apuna käyttäen yksilauseista rukousta viisisataa kertaa päivässä. Sisar antaa Jalovaaralle rukousnauhan. Myöhemmin myös hän alkaa toteuttaa nunnan opetuksia. "Tulee lämmin hyvä olo, Jeesuksen Hengen hipaisu. Innostun kovasti, sydämen lämpö on syttynyt ja alan toistaa uudelleen, uudelleen samaa rukousta."

Zgorskin luostariin tekemästään vierailusta Jalovaara kertoo seuraavaa: "Kappelin peränurkassa on suuri hopeinen arkku, johon sijoitettu... luostarin johtajan ja uskonsankarin, Sergei Radonezilaisen pyhäinjäännökset". "Paljon ihmisiä käy paikalla. Ristinmerkkiä tehden he hiljaa kulkevat arkun ohitse. Kun itse menen muiden perässä arkun vierelle, hämmästyn tuntiessani suuren Jumalan läheisyyden ja lämpimän kosketuksen."

Hinn kiroaa arvostelijat

Uskollaparantajien kohdalla tämä on yleistä. He uhkaavat arvostelijoita. He kertovat tapauksista, kuinka arvostelijat ovat kuolleet. "Eräs arvostelija kuoli saarnatessaan". Hinn on samalla linjalla: "Asetan kirouksen jokaisen miehen ja naisen ylle, jotka nousevat tätä voitelua vastaan. Kiroan sen miehen, joka uskaltaa puhua tätä (hänen) palvelutehtäväänsä vastaan...". "Joku hyökkää minua vastaan opetukseni takia. Kerronpa sinulle jotakin veli, varo!... tiedäthän olen etsinyt Raamatusta yhtä jaetta, en nyt näytä löytävän sitä, yksi jae, jossa sanotaan, jos et pidä heistä, tapa heidät". Hinn kertoo kuinka ne, jotka hyökkäävät hänen toimintaansa vastaan, "putoavat kuolleina maahan. Älä koske Jumalan voideltuihin, se on kuolettavaa...". "Olette nousseet minua vastaan, teidän lapsenne saavat maksaa siitä...".

Vartijat puhaltavat pasuunaan

David Wilkerson on noussut rohkeasti juuri näitä "karismaattisia" eksytyksiä vastaan. Siteeraan osia hänen saarnastaan "The Reproach of the Solemn Assembly":

"Kokonaiset karismaattiset seurakunnat, helluntailiike on hajallaan - kirjaimellisesti rikki revittynä valheherätyksen takia. Kaikenlaista tapahtuu. Jotakin uutta esitellään lähes viikoittain eivätkä johtajat tiedä pitäisikö uusi ottaa vastaan vai kirota se. He eivät tiedä, mitä tehdä... Missä ovat johtajat? Missä joku, joka kertoo meille?"…

Wilkerson toteaa:

"Se, mitä näemme aikamme ns. herätyksissä ja mikä liitetään Pyhän Hengen yhteyteen, sitä emme löydä kirjoituksista. Mikä ei ole löydettävissä Sanasta, pitää heti hylätä - täysin hylätä. Itken kun, katson näitä videoita, joita ihmiset ympäri maata lähettävät minulle. Ihmisjoukot ruumis vapisten ilman kontrollia, ihmiset putoilemassa lattialle, hysteerinen nauru, hoipertelu kuten juopuneessa tilassa, käärmeen lailla kiemurtelu, villien eläinten lailla kiljuminen (Toronton nauruherätys ja Rodney Howard Brownen kokoukset) - sitten meillä on julistaja (Benny Hinn), joka puhaltaa ihmisten ylle ikään kuin Pyhä Henki olisi tullut lihaksi hänessä."

"Kun joudut ällaiseen, kun olet joutunut eroon Kirjoitusten varjelevasta vaikutuksesta, sinä sanot vain: 'Hei, tämä on uutta, Jumala tekee uutta. En ymmärrä tätä, se ei ole Sanassa mutta en halua olla Pyhää Henkeä vastaan'. Jos se ei ole Sanassa, sinun pitää olla sitä vastaan."

Edelleen Wilkerson jatkaa varoittaen näistä eksytyksistä:

"Älä ota tähän osaa, älä edes mene lähelle... Jos olet heikko, uskossasi nuori tai utelias, olet vaarassa. Se ruokkii kaikkea sitä, mikä on mieluista lihan mielelle... Meidän tulisi rukoilla, että Jumala antaisi oikeamielisiä johtajia, että Hän nostaa esiin kuuluvia ääniä, pelottomia ääniä, murtuneita ääniä." "Varokaa kristityt! Jos uskot sanani todeksi ja sinulla on kotona näitä kirjoja ja kasetteja, niin hävitä ne! Älä jaa niitä muille, vaan polta ne! Jos joku kutsuu sinua näihin tilaisuuksiin, älä mene vaan sano: Haluan kuulla puhdasta Sanaa, joka auttaa minua hengellisesti kasvamaan. En halua mitään, mitään opetusta, joka vahvistaa lihaani..."

Australian helluntailiikkeen ent. pääsihteerin lausunto

Philip Powel Australian Assemblies of God 'in entinen pääsihteeri antoi julkilausuman 18.10.1999 koskien Benny Hinniä. Tässä on otteita tuosta lausunnosta:

"Olemme taltioineet Benny Hinnin vääriä väittämiä ja harhoja monen vuoden ajalta... Ne jotka julkisesti puhuvat ja kirjoittavat, ovat myös julkisen tarkastelun alla. Sama pätee mimuun ja muihin... On useita "merkkejä", erikoisia ilmiöitä, jotka yhdistetään nykyiseen herätykseen, mutta joilla on demoninen alkuperä... Kun sellainen ("kultahiput") asetetaan omaan yhteyteensä muiden vastaavien kanssa ? kuten Kenneth Copeland 'in kokouksessa tapahtuneeseen stigmaatioon - tullaan tiettyyn johtopäätökseen. Katolisssa kirkossa vaikuttavat demoniset ilmiöt ja mystiikka ovat tulleet helluntai- ja karismaattiseen liikkeeseen... Benny Hinn on selvästi väärä profeetta... Onneksi kaikki Australian seurakunnat eivät ole tässä mukana" ("Uusi Viini Juovuttaa", Juhani Aitomaa).

Pimeys valona

Kun Jumala lähettää eksytyksen "kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen", se tapahtuu "sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen". Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen". Tästä uskon olevan hyvin laajalti kysymys siellä, missä "sielunkarisma" ja ihmistä korottava henki saa otteen. Valheesta tulee totuus. Pimeys onkin valo. Kun rakkaus Jumalaan on hyljätty, rakkaus Itseen sokaisee. Näin vieteltynä ihmisen on mahdoton nähdä tai kuulla Totuutta. Hän kuuro ja sokea Totuudelle.

Lopuksi

Olen maininnut vain muutaman nimen ja vain osan heidän uskomuksistaan ja toiminnastaan, joiden uskon kuitenkin paljastavan mistä on kysymys. Tämä kannanottoni on ollut vain pintaraapaisu siitä, mistä löytyy paljon sellaista toimintaa ja opetusta, joka hylkää Sanan. Voi olla, että myönnät näiden "karismaatikkojen" olevan ehkä täysin väärässä, mutta täytyykö sinun tuomita ja arvostella heitä näin jyrkästi? Vastaukseni on selvä "kyllä"! Onhan kysymyksessä sen uskon ja ilmoituksen hylkääminen, jonka perustuksena on Pyhän Raamatun Sanan ilmoitus.

Amerikassa Jumala on nostanut esiin monia, jotka Hengen miekkaa, Jumalan Sanaa, käyttäen ovat käyneet taisteluun "evankeliumin uskon puolesta, vastustajia missään kohden säikähtämättä". He ovat paneutuneet huolellisesti oppeihin, jotka johtavat näihin eksytyksiin ja toimintaan, joka repii rikki seurakuntia ja herätysliikkeitä. Me Suomen helluntaiherätyksessä olemme painottaneet armolahjojen toiminnan tärkeyttä seurakunnassa. Minne on joutunut lahja arvostella henkiä? Jotkut seurakunnat ja julistajat, jopa meidän lehtemme, näyttävät uskovan, että on parhainta "antaa kaikkien kukkien kukkia". Me olemme olleet protestantteja, protestiliike, joka on uskaltanut seistä vakaumuksensa takana.

Jään rukoilemaan, että Jumalan tahdossa saisi toteutua se, minkä vuoksi uskon Herrani laskeneen tämän asian sydämelleni.

Leivonmäellä 5.10.2004

Matti Pyykkönen

- - -

Lähdekirjallisuutta:

 • "Christianity in Crisis", Hank Hanegraaff, Harvest House Publishers.
 • "Behind the Scenes", Yves Brault, suomeksi "Kulissien Takana", Kristityn Foorumi, PL 571, 31001 Tampere, puh. 03-375 3887.
 • "Uusi Viini Juovuttaa", Juhani Aitomaa, Kristityn Foorumi.
 • "Rukous on Elämäni", Pirkko Jalovaara, Kirjapaja.
 • "Uudistusten Ansat", Paavo Lievonen, Juurikasvu kustannus, puh. 014-633 334.
 • Video-kooste "Karismaattinen 'herätys' ja Jumalan läsnäolon kokemus", Kristityn Foorumi.
 • Matti Pyykkönen: "Jumala juoksupoikana" (RV), uusittu painos 2004 nimellä: "Me olemme Kristus - onko Jumala meidän juoksupoikamme?" saatavana kustantajalta: Ahava-Tuote Oy, Orivesi, puh. 0400-633 230 tai Juurikasvu kustannus, puh. 014-633 334.

* * *

Tätä tekstiä  saa kopioida ja tekstiä muuttamatta jakaa ilmaiseksi.

Sivun alkuun