Kaupankäynnin rajoitukset pedon kuningaskunnassa

Kirjoittanut Petteri Haipola  • 27. huhtikuuta 2009

ja Jumalan temppeli lopun ajan profetioissa

Käsittelen tässä artikkelissa lähemmin kahta lopun ajan profetioihin liittyvää kohtaa, joiden tulkinnassa on ilmennyt hankaluuksia.

  1. Kaupankäynti ja pedon merkki pedon kuningaskunnassa
  2. Laittomuuden ihminen ja Jumalan temppeli

Kaupankäynti ja pedon merkki pedon kuningaskunnassa

Ilmestyskirja kertoo, että ne tapetaan, jotka eivät kumarra pedon kuvaa (ja petoa). (Ilm 13:15; vrt. 14:9-11; 15:2; 20:4.)

Sitten on kirjoitettu, ettei kukaan muu voi ostaa ja myydä kuin se, joka on ottanut pedon merkin ja jossa pedon merkki on. (Ilm 13:16-18.)

Jos kaikki ne tapetaan, jotka eivät kumarra petoa ja pedon kuvaa, niin pedon valtakunnassa ei pitäisi olla lopulta jäljellä muita kuin niitä, jotka kumartavat petoa ja pedon kuvaa, jos tämä tappaminen saadaan päätökseen asti täydellisesti suoritettua.

Keitä ovat sitten ne, jotka eivät olisi ottaneet pedon merkkiä? (Ilm 14:9-11; 15:2; 20:4.) Voivatko he olla sellaisia, jotka kumartavat petoa ja pedon kuvaa, mutta eivät ota pedon merkkiä itseensä? Nimittäin, jos he eivät kumartaisi petoa ja pedon kuvaa, niin heidät ennen pitkää tapettaisiin pedon valtakunnassa.

Raamatun kohdat

Olen kääntänyt nämä jakeet Novumin ja Blue Letter Biblen interlineaarien ja sanakirjojen ja englanninkielisten eri käännösten avulla. Suluissa on kohtia, joita ei ole kaikissa käsikirjoituksissa, ja hakasuluissa on vaihtoehtoinen käännös.

Ilmestyskirja:
13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta; ja hänellä oli kaksi sarvea niin kuin karitsalla, ja hän puhui niin kuin lohikäärme.
13:12 Ja hän käyttää kaikkea ensimmäisen pedon voimaa sen edessä, ja saa maan ja siinä asuvaiset palvomaan ensimmäistä petoa, jonka kuolettava haava parani.
13:13 Ja hän tekee suuria ihmeitä [tunnustekoja], niin että saa tulen lankeamaan alas taivaasta maan päälle ihmisten nähden, ja hän eksyttää ne, jotka asuvat maan päällä niiden ihmeiden [tunnustekojen] avulla, joita hänellä oli valta tehdä pedon nähden;
13:14 ja sanomalla niille, jotka asuvat maan päällä, että heidän tulisi tehdä kuva pedosta, jolla oli miekanhaava, ja jäi eloon.
13:15 Ja hänellä oli valta antaa elämä [henki] pedon kuvalle, niin että pedon kuva puhuisi, ja saisi aikaan, että kaikki ne tapettaisiin, jotka eivät palvoisi [kumartaisi] pedon kuvaa.
13:16 Ja hän saa kaikki, niin pienet kuin suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan merkin oikeaan käteensä tai otsiinsa.
13:17 Ja ettei kukaan voisi ostaa tai myydä, ellei hänellä [hänessä] olisi merkkiä tai pedon nimeä tai hänen nimensä lukua.
13:18 Tässä on viisaus. Laskekoon se pedon luvun, jolla ymmärrys on: sillä se on ihmisen luku; ja hänen lukunsa on kuusisataa kuusikymmentä ja kuusi.


14:9 Ja kolmas enkeli seurasi heitä ja sanoi suurella äänellä: "Jos joku ihminen palvoo [kumartaa] petoa ja sen kuvaa [hänen kuvaansa], ja ottaa merkin otsaansa tai käteensä,
14:10 myös hän on juova Jumalan vihan viiniä, joka on kaadettu laimentamattomana hänen vihansa maljaan, ja häntä piinataan tulella ja tulikivellä pyhien enkeleiden ja Karitsan edessä,
14:11 ja heidän piinansa savu nousee aikakausien aikakausiin, eikä ole lepoa päivällä eikä yöllä niillä, jotka palvovat [kumartavat] petoa ja sen kuvaa [hänen kuvaansa], ja sillä, joka ottaa sen nimen merkin [hänen nimensä merkin].
14:12 Tässä on pyhien kestävyys: tässä he pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon [uskollisuuden].


15:2 Ja minä näin kuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja ne, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta [hänen kuvastaan], ja sen merkistä [hänen merkistään], luvusta sen nimen [luvusta hänen nimensä], seisomassa lasisen meren päällä [lasisella merellä], ja heillä oli Jumalan harput.


16:2 Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli ilkeitä ja pahoja märkiviä haavoja niihin ihmisiin, joissa [joilla] oli pedon merkki, ja jotka palvoivat [kumarsivat] sen kuvaa [hänen kuvaansa].


19:20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa [hänen kanssaan] väärä profeetta, joka oli tehnyt merkit [ihmeet, tunnusteot] sen edessä, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin ja palvoneet [kumartaneet] sen kuvaa [hänen kuvaansa]. Ne kaksi heitettiin elävänä tuliseen järveen, joka palaa tulikiveä.


20:4 Ja minä näin valtaistuimia ja he istuivat niille, ja tuomiovalta annettiin heille, ja (näin) sielut [ihmiset], joiden päät oli katkaistu [KR 1938: sielut teloitettujen], Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan vuoksi, ja jotka eivät olleet palvoneet [kumartaneet] petoa eivätkä sen kuvaa [hänen kuvaansa], tai [ja] ottaneet merkkiä otsaansa ja käteensä, ja [he] virkosivat ja hallitsivat(kuninkaina) Kristuksen kanssa tuhat vuotta.

Ilmestyskirjan jae 20:4 on mielenkiintoinen, koska siinä on käytetty verbiä pelekidzooo (πελεκίζω), joka tarkoittaa kirjaimellisesti pään katkaisemista, eli teloitustapaa, jossa teloitettavan pää katkaistaan miekalla tai kirveellä. Tämä viittaa selvästi muslimien tapaan katkaista islamin vihollisten ja vääräuskoisten päät miekalla, ja mistä tavasta profeetta Muhammed antoi esimerkin seuraajilleen. Muhammed itse katkaisi pään monilta vihollisiltaan ja kävi jihadia eli pyhää sotaa ja kamppailua 27 kertaa miekan terällä vihollisina pitämiään ihmisiä vastaan, joista osa oli viattomia siviilejä ja hänen ryöstöretkiensä uhreja.

Tässä on vielä se sama jae selvällä suomenkielellä ilmaistuna:

"Ja minä näin valtaistuimia ja he istuivat niille, ja tuomiovalta annettiin heille. Ja minä näin ne ihmiset, joiden päät oli katkaistu teloituksessa Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan vuoksi, ja jotka eivät olleet palvoneet petoa eivätkä sen kuvaa, tai ottaneet merkkiä otsaansa ja käteensä, ja he virkosivat ja hallitsivat kuninkaina Kristuksen kanssa tuhat vuotta." (Ilm 20:4.)

Selitys

Pedon valtakunta on uudelleen valtaan nouseva alkuperäinen sotaisa islam. Se on seitsenpäisen pedon pää, joka sai sodassa miekanhaavan, mutta parani ja jäi eloon. (Ilm 13:1, 3, 12, 14.) Islam alkoi rappeutua ja menettää valtaansa vuonna 1683, kun se hävisi 11.9. ratkaisevan taistelun puolustavia roomalaiskatolisia joukkoja vastaan. New Yorkin terrori-iskut tehtiin samana päivänä vuonna 2001 sen vuoksi, että jihadia harjoittavat muslimit ilmoittivat islamin nousevan uudelleen jaloilleen sen alkuperäisessä sotaisassa ja suvaitsemattomassa muodossaan, profeetta Muhammedin esimerkin ja esikuvan mukaan. Islam on ollut aina sodassa muuta maailmaa vastaan, eikä tämä sota voi islamin oppien mukaan päättyä ennen kuin koko maailma on alistettu islamille, ja sen kautta Allahin valtaan.

Ne ihmiset, jotka eivät suostu palvomaan islamia muslimien hallinnoimilla alueilla, tapetaan. Ehto elämän säilyttämiselle on islamin uskontunnustuksen Shahadan lausuminen ääneen: "Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen lähettiläänsä." Tällä uskontunnustuksella korvataan ja kumotaan Israelin uskontunnustus, Shema: "Kuule, oi Israel: JHVH Elohim on yksi JHVH". Näin kumotaan Jumalan antama käsky Israelille ja Jeesukseen uskoville. (5Moos 6:4-9; 11:8-23.)

Shahadan pitäminen mielessä ja Koraanin käskyjen eli sharia-lain noudattaminen on pedon merkki. Sana otsassa on sana mielessä, ja sana kädessä on sana käytännön elämässä noudatettuna. (vrt. 5Moos 6:4-9; 11:8-23.) Pedon merkin ei tarvitse olla ihon alle pistetty mikrosiru, sillä merkki pannaan käden tai otsan "päälle". Kreikassa on käytetty prepositiota epi (ἐπί), joka on kirjaimellisesti "päällä" tai "päälle". Jos kaupankäyntiä rajoitetaan jonkin teknisen maksuvälineen avulla, niin se voidaan laittaa otsa- tai käsinauhassa ihmiseen.

Ensimmäinen vihan malja on se, että niihin tulee ilkeita ja pahoja märkiviä haavoja, jotka ovat kumartaneet petoa ja pedon kuvaa, ja ottaneet sen merkin. (Ilm 16:2.) Tämän ei tarvitse johtua siitä, että ihon alle asennettavan sirun paristo särkyy ja vuotaa kudokseen. Märkivät haavat voivat johtua esimerkiksi sukupuolitaudeista, joita jihadistit ovat saaneet raiskatessaan Jerusalemin ja muiden Israelin kaupunkien naisia pyhässä sodassa Israelia vastaan. (Sak 13:8-9; 14:1-2.) Märkivät haavat voivat olla myös jostakin muusta syystä aiheutuvia, sillä Jumala pystyy vaivaamaan vitsauksilla tarkasti oikeaa kohdetta, vaikka samassa maassa asuisi myös niitä, jotka eivät ole Jumalan ja Israelin vihollisia. (vrt. Egyptin vitsaukset, 2Moos 7-13.)

Pedon merkkiä ei ole jokaisella pedon valtakunnan alueella asuvalla ihmisellä. Muuten ei olisi järkeä sanoa, että vain ne voivat ostaa ja myydä, joissa on pedon merkki. Ilmestyskirjan 13. luku on ainoa kohta Raamatussa, jossa viitataan kaupankäynnin rajoittamiseen lopun aikana. Toki pyhien ja valittujen kärsimä nälkä voi viitata tähän samaan asiaan. (Ilm 7:16.) Vaikka kaupankäynnin rajoitusta ei mainita muualla Raamatussa, on se tulkittava mielestäni kirjaimellisesti, eikä kielikuvana. Muslimit rajoittavat alueellaan asuvia vääräuskoisia käymästä kauppaa.

Koska kaupankäyntiä on rajoitettu tai estetty se kokonaan niiltä, jotka eivät ota pedon merkkiä, niin kaikkia vääräuskoisia ei ole tapettu pedon valtakunnan alueelta. Tämä voi tarkoittaa sitä, että koska pedon valtakunta on hajanainen valtakunta (Dan 2:41-45.), niin osassa sen valtioista sovelletaan sharia-lakia lievemmin käytäntöön. Toinen vaihtoehto on se, että lain mukaan Kirjan uskovaiset (juutalaiset ja muslimit) ja zarathustralaiset voidaan alistaa toisen luokan kansalaisiksi eli dhimmeiksi, joiden on maksettava muslimeille suojelusrahaa eli ylimääräistä veroa, jotta he saavat elää ja säilyttävät rajoitetun vapauden. Näiden dhimmien kaupankäyntiä sitten rajoitettaisiin tavalla tai toisella, mutta heitä ei tapettaisi, eivätkä he kuolisi nälkäänkään.

Kolmas vaihtoehto on se, että vääräuskoiset (juutalaiset ja kristityt) paljastettaisiin pedon merkin avulla, ja tapettaisiin sen jälkeen, kun he ovat paljastuneet. Ihmisiä painostettaisiin siten, että heidän on otettava islamin alamaisuuden merkiksi jokin kaupankäynnin mahdollistava merkki itseensä. Sen merkin saamisen ehtona voi olla esimerkiksi islamin shahadan lausuminen ja rukous muslimien nähden. Jos joku kieltäytyy lausumasta shahadaa eikä ota merkkiä itseensä, niin hän ei voi ostaa eikä myydä muslimien hallinnoimalla alueella. Tästä olisi seurauksena nälkä ja myös se, että muslimit ilmiantaisivat hallinnolle niitä, jotka eivät suostu petoa ja sen kuvaa kumartamaan, ja ottamaan sen merkkiä itseensä. (Matt 24:10-14.)

Mitä pedon lukuun tai pedon nimen lukuun tulee, niin jätän sen asian vielä avoimeksi. En tiedä varmuudella, mikä se on, niin kuin en edellisenkään kohdan tulkinnasta täysin varma vielä voi olla. Tuo kolmas vaihtoehto vaikuttaisi hyvin uskottavalta, mutta myös ensimmäinen ja toinen vaihtoehto voisivat pitää paikkansa. Yksi on kuitenkin jo lähes vedenpitävästi varmaa tässä vaiheessa tutkimuksiani: Israelia vastaan hyökkäävien kansojen joukossa on kansoja muslimimaista. Raamatun kuvaukset viittaavat heidän asuttamille alueille, kun petoa ja hyökkääviä joukkoja kuvataan.

Seuraavassa listassa on luetteloitu mahdollisia Israeliin hyökkääviä maita juuri niiltä alueilta, joihin profetiat viittaavat.

  1. Turkki (Dan 11:35-45, Pohjoisen kuningas; Hes 38:1-6, Goog, Maagog, Goomer, Mesek, Tuubal; ehkä Romania, Bulgaria ja Kaukasuksen muslimimaat)
  2. Irak (Dan 7:4, Babylon.)
  3. Iran (Dan 7:5, Persia, Hes 38:5.)
  4. Syyria (Psa 83:9 Assyria, Dan 7:6, Aleksanteri Suuren Kreikka: Bulgaria, Bosnia, Albania, Turkki, Syyria, Libanon, Palestiina, Egypti alistettuna Dan 11:43, osa Arabian niemimaata – Saudi-Arabia – Irak, Iran, Afganistan ja Pakistan.)
  5. Sudan (Hes 38:5, Etiopia eli Kuus on sama kuin nykyinen Sudan, Dan 11:43.)
  6. Libya (Hes 38:5, Puut on sama kuin nykyinen Libya, Dan 11:43.)
  7. Palestiina, Libanon ja Jordania (Psa 83:3-8; Ilm 18:12-18; Dan 7:7-8, 24: kymmenen kuningasta.)

Avoimena on vielä se, mikä tai kuka on portto.

Laittomuuden ihminen ja Jumalan temppeli

Toinen vaikeasti ymmärrettävä asia se, kuka tai mikä on "laittomuuden ihminen" eli "synnin ihminen", joka "istuutuu Jumalan temppeliin" ja "julistaa olevansa Jumala" (tai "esiintyy Jumalana" ja korottaa itsensä yli kaiken, mitä Jumalaksi kutsutaan ja mitä Jumalana palvotaan). Paavali kirjoitti hänestä toisessa kirjeessään tessalonikalaisille. (2Tess 2:1-12.)

"Älkää antako kenenkään pettää itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen luopumusta, ja ennen kuin synnin [laittomuuden] ihminen ilmestyy [paljastetaan, paljastuu], hävityksen [kadotuksen] poika, se, joka on vastustava ja korottautuva yli kaikkea jumalaksi kutsuttavaa ja palvottavaa, niin että hän niin kuin Jumala istuutuu Jumalan temppeliin todistaen itsestään, että hän on Jumala." (2Tess 2:3-4)

Kuka tai mikä on tämä "laittomuuden ihminen" (jotkut käsikirjoitukset: synnin ihminen)?

Paavalin kuvauksesta voisi päätellä sen, että hän on "ihminen", eikä jokin järjestelmä: ideologia, uskonto tai temppelirakennus (moskeija).

Vai voidaanko kuvaus ymmärtää siten, että se ei kertoisikaan jostakin tietystä ihmisestä vaan ideologiasta, uskonnosta tai rakennuksesta (moskeija, patsas..)?

Jos lähdetään siitä, että hän on ihminen, niin miten ihminen voisi istuutua Jumalan temppeliin ja väittää olevansa Jumala, tai esiintyä Jumalana?

Onko Jumalan temppeli tässä kuvauksessa "ihmisen ruumis" vai kirjaimellisesti jokin rakennus, jota sanotaan "Jumalan temppeliksi"?

Jeesushan sanoi omaa ruumistaan temppeliksi ja me olemme uuden liiton Jumalan temppeleitä tai siis meidän ruumiimme on. (Joh 2:21; 1Kor 3:16-17; 6:19.)

Entä se temppeli, joka Johanneksen oli määrä mitata? (Ilm 11:1) Onko se jokin rakennus vai ihmisen ruumis? Sijaitseeko se Jerusalemissa vai jossakin kuvitteellisessa hengellisessä ulottuvuudessa, tai onko se vain jokin kielikuva?

Entä Hesekielin näkemä temppeli: onko se rakennus vai pelkkä kielikuva, vertaus? (Hes 40-48; vrt. 20:49 "Tämähän puhuu pelkillä vertauksilla!") Sitä temppeliä sanotaan "JHVHn temppeliksi" ja JHVH sanoo, että se on "minun temppelini". (Hes 44:4, 5, 7) Kyse on siis mitä ilmeisimmin Elohimin (Jumalan) temppelistä, mutta onko se kirjaimellisesti rakennus, niin kuin kuvauksesta voisi päätellä, vai onko se ihmisen ruumis, tai monesta ihmisestä muodostuva hengellinen kokonaisuus, uuden liiton Jumalan seurakunta?

Ovatko nämä temppelit eri kohdissa yksi ja sama temppeli eli kuvaavatko eri kirjoittajat samaa lopun ajan "Jumalan temppeliä" vai eri temppeleitä? (2Tess 2:4; Ilm 11:1; Hes 40-48.)

Raamatun kohtia ihmisestä

Paavalin ennustamasta laittomuuden ihmisestä käytetään yleisesti nimitystä Antikristus. (vrt. 1Joh 2:18, 22.) Laitan tähän osan sellaisista Raamatun kohdista, joiden voidaan tulkita kuvaavan Antikristusta.

2.Tessalonikalaiskirje 2:
1. Mutta me pyydämme teitä veljet, mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönään,
2. että ette anna mielenne heti joutua hämmennyksiin tai hätääntyä; ette jonkun hengen, tai sanan, tai muka meidän lähettämämme kirjeen johdosta, ikään kuin Kristuksen päivä olisi jo käsillä.
3. Älkää antako kenenkään pettää itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen luopumusta, ja ennen kuin synnin ihminen ilmestyy, kadotuksen poika,
4. se, joka on vastustava ja korottautuva yli kaikkea jumalaksi sanottavaa ja palvottavaa, niin että hän niin kuin Jumala istuutuu Jumalan temppeliin todistaen itsestään, että hän on Jumala.
5. Ettekö te muista, että minä sanoin tämän teille, kun olin vielä teidän luonanne?
6. Ja nyt te tiedätte, mikä vielä estää häntä ilmestymästä ennen kuin vasta hänen aikanaan,
7. sillä laittomuuden salaisuus vaikuttaa jo nyt, mutta tällä hetkellä on vielä yksi, mikä estää, kunnes hän ilmestyy keskeltä.
8. Ja silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on kuluttava suunsa henkäyksellä, ja hävittävä tulemuksensa ilmestymisellä,
9. hänet, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta kaikella voimalla ja tunnusmerkeillä ja valheellisilla ihmeillä
10. ja kaikilla vääryyden petoksilla niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua.
11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, että he uskoisivat valheen,
12. niin että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät usko totuutta, vaan ovat mielistyneet vääryyteen.

Daniel:
8:23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
8:24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
8:25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

Lähtökohtana on sellainen oletus, että nämä kohdat kertovat väärästä profeetasta, joka on sama kuin Antikristus. (Ilm 13:11-18; 16:12-13; 19:19-20; 20:10.) Nämä ja edellä lainatut kohdat huomioituna Antikristus on joku ihminen, eikä (vain) järjestelmä, ideologia, uskonto, rakennus tai epäjumalan kuva (patsas tms.). Koska Antikristus on ihminen, niin Paavali käyttää hänestä nimitystä "laittomuuden ihminen". Myös Danielin kuvaus sopii hyvin ihmiseen, vaikka lopun ajan peto voidaan ymmärtää Ilmestyskirjan ja Danielin kirjan perusteella myös valtakunnaksi, joka koostuu useamman kuninkaan hallitsemista kansoista. (Dan 7:7-8, 20-27; Ilm 13:1; 17:3,7-18.)

Onko Jumalan temppeli ihminen vai rakennus?

Jotkut pitävät Jumalan temppeliä Paavalin kuvauksessa ihmisenä eikä rakennuksena, koska uudessa liitossa ei ole Jumalan temppeliä, joka olisi rakennus, sillä Jumala asuu uuden liiton Jumalan lasten sydämissä Pyhän Hengen kautta tai muodossa. (2Tess 2:3-4.) Kristus asuu meissä uskon kautta ja meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli ja elävän Jumaaln temppeli. (Joh 2:21; 1Kor 3:16-17; 6:19; Joh 14:14-24; Room 8:9-16; Efe 3:14-17; 2Kor 13:5.)

Sopiiko Paavalin kuvaus siihen, että hän olisi tarkoittanut ihmisen ruumista, kun kirjoitti, että "laittomuuden ihminen" istuutuu Jumalan temppeliin jne.? (2Tess 2:1-12.) Miten ihminen voi istuutua tai asettua oman ruumiinsa sisään? Periaatteessa se on mahdollista, jos ajatellaan ihmisen istuvan oman sydämensä valtaistuimella, niin että hän kuvittelee olevansa oman itsensä herra, eikä kenenkään palvelija (orja). Silloin hän kieltää Jeesuksen kuninkuuden ja asettuu kuninkaaksi hänen sijaansa. Sitähän nimi "vastustaja" itse asiassa tarkoittaa.

Synnin ihmisestä on ennustettu, että hänet otetaan kiinni ja heitetään tuliseen järveen Kristuksen tulemuksessa. (Ilm 19:19-20; Dan 7:11; 2Tess 2:8.)

Entä miten tulisi ymmärtää kaksi muuta kohtaa, joissa puhutaan Jumalan temppelistä tai JHVHn temppelistä? (Ilm 11:1; Hes 44:4, 5, 7.) Ilmestyskirjan temppeli näyttäisi sijaitsevat maanpäällisessä Jerusalemissa ihan kirjaimellisesti, ja se voidaan jopa mitata. Tätä on jo paljon vaikeampi selittää pelkästään kielikuvaksi ja vertaukseksi, mutta ehkä se ei kuitenkaan mahdotonta ole. Itse en lähde kuitenkaan sellaisia selityksiä nyt keksimään, vaan oletan, että kyse olisi ihan oikeasta rakennuksesta, jota sanotaan Ilmestyskirjassa "Jumalan temppeliksi".

Koska Ilmestyskirjassa olevaa rakennusta sanotaan "Jumalan temppeliksi", niin silloin on perusteltua olettaa, että myös Paavalin mainitsema Jumalan temppeli olisi rakennus, eikä ihmisen ruumis, vaikka uudessa liitossa ei olekaan käsin rakennettua Jumalan temppeliä, jossa Jumala asuisi. Toisaalta näiden kahden temppelin ei tarvitse tarkoittaa samaa asiaa, joten Antikristuksen ruumis voi olla yksi Jumalan temppeli (tai sellaiseksi tarkoitettu), ja Jerusalemin temppeli olisi toinen. Aivan hurja on sellainen ajatus, että Antikristus voisi mennä henkenä asumaan muiden ihmisten sydämiin, ja uskostaan luopuneiden kristittyjen sydämiin. Tässä hän matkisi Kristusta, mutta olisi valheen henki, eikä Totuuden Henki (so. Pyhä Henki, Joh 14:14ss.)

Jerusalemin temppeli on tällä hetkellä (26.4.2009) rakentamatta, sillä aiempi Herodeksen uudelleen rakentama temppeli tuhottiin vuosina 70 ja 135 roomalaisten toimesta juutalaissotien aikana. Temppelivuorella sijaitsee nyt muslimien Kalliomoskeija.

Voisiko "jumalan temppeli" tarkoittaa Kalliomoskeijaa? Jos sen ei olekaan tarkoitus kuvata Israelin Jumalan temppeliä, niin se voisi olla epäjumalan pyhäkkö, moskeija.

Enkeli kehotti Johannesta mittaamaan Jumalan temppelin, ja alttarin, ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella olevaa esikartanoa hänen ei ollut määrä mitata, sillä se on annettu pakanakansoille: ja he tallaavat kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta. (Ilm 11:1-2.)

Nämä kuvaukset sopivat vanhan liiton aikaiseen Jumalan temppeliin, joten ei tunnu kovin uskottavalta, että tämä Jumalan temppeli olisi muslimien moskeija. Jos se ei ole muslimien moskeija, niin silloin Jerusalemiin rakennetaan tulevaisuudessa uusi temppeli, jossa juutalaiset voivat rukoilla, ja kenties uhrata uhreja JHVH:lle.

On merkillistä, että Hesekielin kirjassa mainitussa temppelissä uhrataan uhreja JHVH:lle, sillä kuvaus koskee Kristuksen tulemuksen jälkeistä aikaa, tuhannen vuoden rauhan ajan valtakuntaa. (Hes 40-48; Ilm 19:11-20:10.) Uhreja uhrataan vieläpä syntien sovitukseksi, vaikka Kristuksen uhri on heprealaiskirjeen perusteella tehnyt nämä uhrit tarpeettomiksi, vanhentuneiksi, ja ne ovat joka tapauksessa kykenemättömiä tuomaan ikuisen lunastuksen, kestävän sovituksen synneistä. (Hes 45:17-22; Hebr 2-10.)

Elleivät nämä kuvaukset uhreista ja kenties itse temppelistäkin ole pelkkiä kuvakielen ilmaisuja, vertauskuvia, niin kyse voisi olla uhraamisesta, jonka kautta Kristus opettaa kansoille Mooseksen lakia, ja täyttää Israelille lupauksen maanpäällisestä valtakunnasta. Toinen tulkinta on se, etteivät apostolisen ajan messiaaniset papit ja uskovat lopettaneet uhraamista Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen, ja Herra tahtoisi uuden liiton uskovien juutalaisten jatkavan edelleen uhraamista. Tätä on tietysti vaikea uskoa erityisesti heprealaiskirjeen kuvausten vuoksi ja ihan järjenkin tasolla: mihin näitä uhreja tarvittaisiin, kun Kristus on täyttänyt kaikki uhrien antamat lupaukset ja esikuvat kerta kaikkiaan ja lopullisesti.

Lukujen 40-48 kuvauksissa on ehkä jotakin sellaista, mikä on tarkoitettu ymmärrettäväksi pelkkinä kuvakielen ilmaisuina hengellisestä todellisuudesta, mutta kuvauksissa on silti myös paljon sellaista, mikä näyttäisi viittaavan ihan kirjaimelliseen temppelipalvelukseen Jerusalemin temppelissä. Kuvauksia ei voida oikein selittää vertauksiksi silläkään, että Hesekiel puhui toisessa kohdassa pelkästään vertauksia, sillä ei Hesekiel aina puhunut vertauksia: välillä hän puhui ihan suoraan ilman vertauksia. (Hes 20:49 [21:5])

Jos Hesekiel tarkoitti kirjaimellista rakennusta Jerusalemissa, JHVH:n eli Israelin Elohimin (Jumalan) temppeliä, niin silloin tämä temppeli tulisi rakentaa uudestaan ennen Kristuksen tulemusta, eikä se kaiketi tuhoutuisi lopun ajan sodan melskeessä. Kirjaimen tasolla tulkittuna temppeli on tietysti oikea rakennus, eikä ihmisen ruumis, jossa pahat henget asustavat. Laittomuuden ihminen eli Antikristus on myös oikea ihminen, vaikka hänen suustaan lähteekin riivaajahenki tai -henkiä. (Ilm 16:12-13.) Nämä henget kuvaavat kaiketi hänen suustaan lähtevien sanojen demonisuutta ja pimeää voimaa, eikä sitä, että hänestä tarttuu riivaajia muihin ihmisiin.

Petteri Haipola 27. huhtikuuta 2009.

Sivun alkuun