Pedon merkin vastakohta valituilla Jumalan lapsilla

Kirjoittanut Petteri Haipola  •  12.6.2016 • 

Alkusanat

Tutkin tässä kirjoituksessa sitä, voisiko sapatin pyhittäminen olla Jumalan kansan vastakohta pedon merkille, niin että pedon merkin ottaminen on sapatin käskyn korvaamista toisella käskyllä tai sen hylkäämistä ja kumoamista. Suurin osa nimeltään kristityistä pyhittää sunnuntain tai pitää kaikkia päiviä samanarvoisina eikä pyhitä mitään päivää. Lepopäivää ja lepoa vietetään silloin, kun se työrytmiin sopii.

Pohdin myös sitä, onko pedon merkki jotakin näkyvää vai näkymätöntä, ainetta vai henkeä, vai onko se ideologiaa tai uskoa, joka näkyy käytännön elämässä ja kuuluu puheessa.

Raamatun kohtia tutkimuksen pohjaksi

Laitan tähän alkuun pohdittavaksi muutaman Raamatun kohdan: voisivatko nämä liittyä toisiinsa?

Ilmestyskirja:
13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.
13:12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.
13:13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.
13:14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.
13:15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.
13:16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
13:17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.
13:18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

Tässä on jotakin siitä pedon merkistä ja pedon nimestä ja sen nimen luvusta, jonka petoa kumartavat ja palvelevat ihmiset ottavat käteensä tai otsaansa. Vertaa tuota Israelin uskontunnustukseen, joka on suurin käsky laissa, niin huomaat vastaavuudet. Suurin käsky laissa, joka korottaa yhtä ja ainoaa Jumalaa (Jahvea), meidän luojaamme, ja kehottaa rakastamaan häntä yli kaiken muun, tulee panna merkiksi käteen ja muistolauseeksi otsalle: Jumalaa tulee totella käytännön teoissa ja pitää tämä suurin käsky alati mielessä sekä ajatuksissa.

5.Mooseksen kirja:
6:4 Kuule, Israel! Jahve, meidän Jumalamme, Jahve on yksi.
6:5 Ja rakasta Jahvea, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.
6:6 Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi.
6:7 Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.
6:8 Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi.
6:9 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.

Tärkeintä ei ole ymmärtää jotakin opetusta oikein Raamatusta (oppi) vaan rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Tärkeintä ei ole ymmärtää täydellisesti oikein sitä asiaa, onko Jumala kolmiyhteinen Isä ja Poika ja Pyhä Henki vai onko isä yksin ainoa Jumala niin kuin Raamattu monissa eri kohdissa selvästi kuitenkin todistaa. Tärkeintä on rakastaa ja olla langettamatta väärää tuomiota veljestään, joka on kristuksen Jeesuksen, Nasaretilaisen, kalliilla verellä lunastettu ja sovitettu Jumalan kanssa ikuista elämää varten.

Jeesus vahvistaa sanoillaan sen, että tärkeintä on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Sen todistaa mm. seuraava lainaus Markuksen evankeliumista.

Markuksen evankeliumi:
12:28 Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?"
12:29 Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;
12:30 ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi.'
12:31 Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä."
12:32 Niin kirjanoppinut sanoi hänelle: "Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi hän.
12:33 Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niinkuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit."
12:34 Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi hän hänelle: "Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta." Eikä kukaan enää rohjennut häneltä kysyä.

Jeesus ja apostoli Johannes vahvistavat monessa eri kohdassa sen, että rakkaus on tärkeämpää kuin jonkin opin ymmärtäminen täsmälleen oikealla tavalla tai jonkun yksittäisen lain käskyn korottaminen muita käskyä tärkeämmäksi ja erottavaksi tekijäksi kristittyjen välillä. (Joh 13:34-35; 15:8-15; 1Joh 4:8-5:5) Myös Paavali piti rakkautta tärkeämpänä kuin kaikkea tietoa, viisautta tai profetian lahjaa. (1Kor 13) Kun nyt tutkit tätä aihetta, niin koeta olla mahdollisimman puolueeton ja vältä väärän tuomion langettamista eri tavalla uskovista henkilöistä, jotka kuitenkin tunnustavat uskovansa Jumalaan ja hänen poikaansa, Nasaretilaiseen Jeesukseen kristukseen, ja panevat toivonsa yksin häneen ja Jumalan armoon: kaikki yhden kortin varaan, niin kuin pelipöydissä on tapana sanoa. ;-)

Näkyvä vai näkymätön merkki ja miten se voidaan havaita?

Miten erottaa se, kenellä on pedon merkki ja kenellä ei?

Mikä merkki on Jumalan valituilla ja pyhillä erotuksena pedon merkistä?

Voidaanko Jumalan lapset tunnistaa siitä, että he pyhittävät sapatin, kun taas muut pyhittävät sunnuntain (katolisen tavan mukaan) tai perjantain (muslimit) tai eivät mitään päivää (pakanat)?

Onko sapatin pitäminen tärkein käsky Jumalan käskyjen joukossa, niin että sen pitäminen tuo elämän ja sen rikkominen johtaa ikuiseen kadotukseen?

Vai onko sielujen pelastumisen ehtona jokin muu asia kuin sapatin käskyn noudattaminen?

Ja onko uuden liiton Jumalan palvelijoilla suurempia käskyjä noudatettavana kuin sapatin käsky?

Onko mikrosiru tai joku muu tekninen vimpain pedon merkki?

Voidaanko petoa palvelevat ja kumartavat erottaa siitä, että heillä on tällainen tekninen laite oikeassa kädessään tai otsassa, ihon alle laitettuna? Sillä maksetaan sitten ostokset ja otetaan vastaan maksuja, kun myydään jotakin?

Onko Jumalan lasten erottaminen tästä maailmasta niin helppoa tulevaisuudessa, että katsotaan sitä, kenellä on tällainen tekninen maksuväline ihon alla ja kenellä ei?

Vai tulisiko meidän katsoa näkyväisten sijaan näkymättömiä, Raamatun hengellisiä kuvia ja tutkia niiden avulla, ketkä palvelevat Jumalaa ja ketkä ovat paholaisen asialla?

Mitä on pedon kumartaminen ja sen merkin ottaminen (ja sen nimen luku)?

Onko pedon merkki ja sen vastakohta Jumalan lapsissa materiaa (tekninen laite/tatuointi, risti/tatuointi) vai henkeä (Jumalan henki tai antikristuksen henki) vai nähtävänä jonkun tietyn käskyn noudattamisena tai rikkomisena tai yleensä elämässä rakkautena tai rakkauden puutteena? Voisiko se olla jokin ideologia tai uskonto, joka myös näkyy ja kuuluu ihmisen elämässä tekoina ja puheena?

Arvelen, että moni tahtoo sanoa ja sanookin tähän väliin, että meidän merkkimme on Pyhän Hengen sinetti eikä jokin lain käsky. On totta, että Jumalan henki asuu vain valituissa Jumalan lapsissa, ei kaikissa maailman ihmisissä eikä niissä, jotka ottavat pedon merkin ja kumartavat petoa.

Me Jumalan lapset olemme eri hengestä kuin tämän maailman lapset ja katolisessa uskossa olevat, joissa Jumala ei pysy, koska he eivät rakasta vaan vainoavat ja tuomitsevat Jumalan lapsia, niin kuin ovat tehneet kirkon syntyhistorian alusta asti. Siitä erottaa Jumalan lapset tämän maailman lapsista, että he rakastavat toisiaan, kun taas maailman lapset ja uskonnolliset ihmiset vihaavat meitä.

Peto saa seuraajansa ottamaan merkin otsaansa tai oikeaan käteensä. (Ilm 13:11-18) Tässä on selvä yhtymäkohta lain suurimpaan käskyyn, jonka mukaan Jumala on yksi ainoa Jahve eikä ketään muuta ole hänen rinnallaan jumalana ja tätä kaiken olevaisen luojaa tulee rakastaa yli kaiken. (5Moos 6:4-9) Tämä käsky tulee sitoa merkiksi käteen ja muistolauseeksi otsaan. Ei liene sattumaa, että pedolla on oma merkkinsä otsassa ja oikeassa kädessä?

Miksi näin? Siksi, että pedon merkin ottavat palvelevat eri jumalaa kuin ne, joiden otsassa ja kädessä on lain suurin käsky, joka on samalla Israelin uskontunnustus (shema).

Mitä käskyn sitominen merkiksi käteen ja muistolauseeksi otsaan tarkoittaa? Jeesuksen ajan fariseukset ja kirjanoppineet tulkitsivat tämän asian kirjaimellisesti. He tekivät Raamatunlausekoteloita, joita sitoivat käteensä tai otsalleen. He tekivät niistä isoja ja niiden tupsuista pitkiä, jotta kaikki kansa näkisi, miten tarkasti he tottelevat Jumalan suurinta käskyä ja antaisi heille kunnian. Samalla he ryöstivät leskien rahat vääryyksillään ja tekivät paljon pahaa, niin että rikkoivat rakkauden suurinta käskyä monin eri tavoin. He näyttivät ulkoapäin katsottuna hurskailta, mutta sisältä he olivat täynnä murhaa (eriuskoisten vainoa ja vihaa), riistoa ja kuolleiden luita.

Miten tuttua tämä onkaan meidän aikamme hengellisessä kentässä! Ja katolisen kirkon historiassa! Sen jälkeen porton tyttärissä!

Käskyn sitominen merkiksi käteen tarkoittaa käskyn pitämistä ja noudattamista käytännön tekoina.

Käskyn sitominen muistolauseeksi otsaan tarkoittaa käskyn pitämistä mielessä ja ajatuksissa, sen tutkistelua ja ihastelua.

Olen sitä mieltä, että pedon merkin ottaminen on ihmisen tietoinen valinta: ihminen valitsee sen, mihin uskoo ja ketä palvelee, kenet korottaa Jumalaksi ja miten suhtautuu väärentämättömään Jumalan sanan ilmotukseen Raamatun kirjoituksissa (alkutekstit, joista on vain kopiot ja käännökset jäljellä).

Kun "laittomuuden ihminen" ajallaan ilmestyy, korottaa hän itsensä yli kaiken palvottavan ja jumaloitavan, istuutuu Jumalan temppeliin ja sanoo olevansa Jumala. (2Tess 2) Tässä on selvät yhtymäkohdat Jes 14:1-27, Hes 28:1-19 ja jopa 2Kor 11:3-4.

Pedon valtakunnassa toimiva johtaja on siis tunnistettavissa siitä, että hän sanoo olevansa Jumala ja kaiken olevaisen luoja, vaikka on pelkkä ihminen. On oletettavaa, että hän sanoo olevansa se "Jeesus Kristus", jota kristityt odottavat tulevaksi toistamiseen ilman syntiä.

Ne ihmiset ottavat sitten pedon merkin, jotka korottavat tämän ihmisen jumalakseen ja palvovat häntä jumalanaan. He ovat hylänneet suurimman käskyn, joka sanoo Jumalasta näin:

5.Mooseksen kirja:
6::4 Kuule, Israel! Jahve, meidän Jumalamme, Jahve on yksi.
6::5 Ja rakasta Jahvea, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.

Sapatin käskyn rikkominen ei ole pedon merkki

5.Mooseksen kirja:
6::4 Kuule, Israel! Jahve, meidän Jumalamme, Jahve on yksi.
6::5 Ja rakasta Jahvea, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.
6::
6: Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi.
6::7 Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.
6::8 Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi.
6::9 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.

Korvasin suomenkielen sanan "Herra" alkukieltä paremmin vastaavalla sanalla "Jahve", joka on Jumalan nimi Vanhassa testamentissa.

Tuon kohdan mukaan Raamatun ilmoittamaa yhtä ja ainoaa Jumalaa korottava rakkauden suurin käsky tulee sitoa merkiksi käteen ja muistolauseeksi otsalle. Sapatin käskyä ei tarvitse sitoa merkiksi käteen ja muistolauseeksi otsalle. Sapatin käsky ei ole suurin käsky laissa. Suurin käsky on tämä

'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi.'

Toinen ja yhtä tärkeää noudattaa on tämä:

'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä." (Mar 12:29-31)

Sapatin käskyn noudattaminen ei ole siis tärkeintä Raamatussa: ei vanhan eikä uuden liiton puolella. Tärkeintä on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Jeesus sanoi, että hänen seuraajansa voidaan tuntea siitä hänen omikseen, että heillä on keskinäinen rakkaus. Jos se puuttuu, niin maailma ei usko todistustamme Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta.

Jos olet uudestisyntynyt Jumalan lapsi, niin rakkauden käskyn pitäminen ei ole sinulle tie Jumalan tykö. Laki ei ole elämäksi. Sapatin käskyn noudattaminen ei pelasta sinua. Kymmenen käskyn pitäminen ei pelasta sinua. Syntiä tehnyt ei voi pelastua käskyjä pitämällä lain kautta, koska laki on annettu kuolemaksi, ei elämäksi. Lain tehtävä on osoittaa sinut syntiseksi ja armoa tarvitsevaksi.

Et voi nähdä Jumalaa ilman syntien anteeksiantoa. Syntejä ei voi taas saada anteeksi ilman Jeesusta ja hänen tuomaansa sovitusta synneistä. Jumala antaa meille synnit anteeksi sen vuoksi, että hänen poikansa Jeesus kristus on sovittanut meidät hänen kanssaan uhrinsa kautta. Kristuksen veren ja ruumiin uhri on tuonut meille sovituksen synneistä. Kristuksen uhri on tuonut meille ikuisen lunastuksen, niin että me kelpaamme Kristuksen täydellisyyden kautta isällemme Jumalalle.

Meillä on uusi elävä tie Jumalan tykö. Se on Kristuksen verellä vihmomisen tie, syntien anteeksisaamisen ja synneistä puhdistumisen tie. Se tie käy Kristuksen lihan ruumiin lävitse ja johtaa isän tykö esiripun tuolle puolelle, itse taivaaseen. Vain ne pelastuvat, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi ja pysyvät Kristuksen veren vihmottavina loppuun saakka luottamatta itseensä, omiin kykyihinsä ja vaellukseensa pelastumisen ehtona.

"Yksin armosta uskon kautta"... onko se korulause vai totisinta totta meidän elämässämme? Olemmeko ottaneet noudattaaksemme uuden käskyn, jota noudattamalla luulemme ansaitsevamme ikuisen elämän? Sapatin käskyn? Rakkauden kaksoiskäskyn: rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi?

Jos olemme jo pelastuneet uudestisyntymisen ja pyhän hengen uudistuksen kautta (Tiit 3:5), niin meidän ei tarvitse tehdä hyviä tekoja ja karttaa pahaa sen vuoksi, että me pelastuisimme niin tekemällä. Me teemme hyvää ja kartamme pahaa hyvän itseisarvon vuoksi - koska niin on oikein tehdä ja mielihalumme on sitä kohti - ja sen vuoksi, että muut hyötyisivät meistä ja saisivat parhaassa tapauksessa pelastuksen. Rakkaus ei etsi omaansa vaan tekee sitä, mikä on parasta lähimmäiselle, ei itselle. Itsekäs elämä ja oman edun tavoittelu eivät ole sitä käskyjen pitämistä, jonka Jumala vaikuttaa lapsissaan uuden liiton aikana.

Niin, Jumala vaikuttaa käskyjen pitämistä, mutta mikä niistä on suurin? Rakkauden kaksoiskäsky: rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Miksi adventistit ovat korottaneet sapatin käskyn ikään kuin yli kaikkien muiden käskyjen ja jopa rakkauden käskyä tärkeämmäksi?

Mikä käsky erottaa meidät niistä, jotka ottavat pedon merkin? Sapatin käsky vai tämä toinen suurempi käsky:

5.Mooseksen kirja:
6::4 Kuule, Israel! Jahve, meidän Jumalamme, Jahve on yksi.
6::5 Ja rakasta Jahvea, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.

Ilmestyskirjassa on sanottu, että :

Ilmestyskirja:
14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.

Ilmestyskirja:
12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.

"Jeesuksen usko" ja "Jeesuksen todistus" ja "Jumalan käskyt" eivät ole viittausta sapatin pyhittämiseen sunnuntain sijasta tai kaikkien päivien pitämiseen samanarvoisina, jotka olisivat pedon merkki erotuksena Jumalan merkistä valituissa ja pyhissä Jumalan lapsissa. Sapatin pyhittävä ei ole sen pyhempi kuin sunnuntain pyhittävä tai se, joka pitää kaikkia päiviä samanarvoisina.

Ne käskyt, joihin Ilmestyskirja em. lainauksissa viittaa, ovat rakkauden kaksoiskäsky: rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä. Rakkauden kaksoiskäsky on paljon enemmän kuin sapatin käskyn kirjaimellista noudattamista (eihän sitä voida kirjaimellisesti edes noudattaa tekemättä syntiä ja rikkomatta rakkauden käskyä vastaan!).

Jeesuksen usko ja Jeesuksen todistus ovat nekin eri asia kuin karttaa palkkatyötä ja kotiaskareita sapattina tai todistaa Jeesuksesta erityisesti sapatin kautta pitämällä sapatti lepopäivänä. En sano, että on väärin pitää sapatti lepopäivänä, mutta se ei ole tärkeintä eikä se ole pedon merkki, jos sapatin sijaan pyhittää sunnuntain tai ei mitään päivää.

Kun kysyin Jumalan kansan vastakohtaa pedon merkille – sitä merkkiä, joka Jumalan kansalla on– niin mainitsin suurimman käskyn, josta Jumalan kansa pitää kiinni eikä vaihda sitä toiseen. Arvelin monien pitävän pyhän hengen sinettiä vastakohtana pedon merkille. Jotkut voivat ajatella, että mitään vastakohtaa eli merkkiä ei Jumalan kansalla tarvitse olla.

Pedon merkki laitetaan käteen tai otsaan. Raamatussa on mainittu käteen ja otsaan laitettavina asioina pääsiäisen vietto ja suurin käsky laissa (2Moos 13:6-16 ja 5Moos 6:4-9). Pääsisäisen vietto merkkinä kädessä tai muistolauseena otsassa sopii hengellisenä kuvana Jumalan kansan merkiksi, joka noudattaa rakkauden kaksoiskäskyä Jumalan armosta, hänen vaikutuksestaan ja uuden liiton hengen tuomassa vapaudessa koskien lain alaisuutta (elämä ja pelastus ei tule lakia noudattamalla, lain kautta, vaan uskon kautta armosta). Jumalan lapset on vapautettu synnin orjuudesta ja maailman himoista, minkä esikuva on se, kun Jumala vapautti Israelin Egyptin orjuudesta.

Suurin käsky laissa on puolestaan tämä ja sen jatko kertoo sen olevan Jumalan kansan vastakohta pedon merkille (toki pyhän hengen sinetti ja lähimmäisen rakastaminen ovat myös merkkinä uskoville ja toivottavasti myös tälle maailmalle siitä, että joku on Kristuksen oma):

5.Mooseksen kirja:
6::4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.
6::5 Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.
6::
6: Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi.
6::7 Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.
6::8 Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi.
6::9 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.

Jeesus sanoi, että tämä käsky on suurin ja lähimmäisen rakastamisen käsky on sen veroinen:

Markuksen evankeliumi:
12::28 Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?"
12::29 Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;
12::30 ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi.'
12::31 Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä."
12::32 Niin kirjanoppinut sanoi hänelle: "Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi hän.
12::33 Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niinkuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit."

Joh 13:34-35 ja 15:8-15 ja Uuden testamentin tätä vahvistavat muut kohdat kertovat lähimmäisen rakastamisen tärkeydestä merkkinä tälle maailmalle ja miksi ei myös uskoville. Usein käy niin, että kristityt riitelevät laista, sukuluetteloista ja opeista langettaen vääriä tuomioita lähimmäisistään (punastuu) sen sijaan, että rakastaisivat lähimmäistään tai edes veljiään! (Tiit 3) Niin ei saisi olla, joten mitä meidän pitäisi tehdä?

Islam pedon valtakuntana

Jumalan kansan vastakohta pedon merkille voisi siis olla suurin käsky laissa:

5.Mooseksen kirja:
6:4 Kuule, Israel! Jahve, meidän Jumalamme, Jahve on yksi.
6:5 Ja rakasta Jahvea, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.

Jeesus piti yhtä tärkeänä lähimmäisen rakastamisen käskyä (Mar, 12:28-34). Jumalan lapsen elämästä tulisi näkyä se, että hän rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Miten on niiden laita, jotka kumartavat petoa ja palvelevat häntä?

Miltä kuulostaisi pedon merkkinä tämä islamin uskontunnustus (shahada)?

"Ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Muhammad on hänen profeettansa."

Kun tutkitaan profeetta Muhammadin elämästä, mitä alkuperäinen islam on ja miten profeetan esikuvan mukaan tulee elää, niin näemme suvaitsemattomuutta, vihaa vääräuskoisia kohtaan ja käskyn tappaa eri tavalla uskovat ihmiset. Islamin uskontunnustus pedon merkkinä näkyisi siis käytännössä vihana vääräuskoisia kohtaan ja tappamisena. Sopisiko tämän kanssa yhteen tämä kohta:

Ilmestyskirja:
13:15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

Tämän jälkeen tulee kuvaus pedon merkistä. Sanotaan, että ne eivät voisi ostaa ja myydä, jotka eivät ottaisi pedon merkkiä käteensä tai otsaansa. Voisiko islamin uskontunnustus täyttää pedon merkin kriteerit, jos ajatellaan pedon merkin olevan jotakin näkymätöntä ja hengellistä, joka kuvaa kantajansa uskontoa tai ideologiaa?

Sudanissa on kuulemma jo tapahtunut niin, että valtaa pitävät muslimit ovat kieltäneet kristityiltä kaupankäynnin: ostamisen ja myymisen. Muslimien yksi tapa alistaa vääräuskoisia kristittyjä ja juutalaisia on rajoittaa heidän kaupankäyntiään ja mahdollisuutta elinkeinon harjoittamiseen. Kun ajassa mennään eteenpäin ja radikaali islam voimistuu "Raamatun maailmassa", niin muslimien on mahdollista tiukentaa entisestään näitä rajoituksia.

Ei tarvita ihonalaisia siruja tai teknisiä vempaimia, jotta tämä rajoitus voidaan ottaa käyttöön. Riittää se, että joku ei tunnusta julkisesti islamin uskontunnustusta ja tiedetään hänen olevan vääräuskoinen. Sellaiselta kielletään sitten kaupankäynti ja tehdään hänen elämästään vaikeaa, jopa mahdotonta. Alistetaan kristityt ja juutalaiset, pakotetaan heidät maksamaan suojelurahaa Muhammadin käskyn mukaan.

Islam on nykyään ainoa uskonto ja ideologia, jossa sen alkuperäisessä muodossa on ihanteena tappaa vääräuskoiset tai alistaa heidät orjan asemaan. Pyrkimyksenä on avoimesti maailman valloitus aseellisin ja propagandan sekä maahanmuuton keinoin. Miten tämä sopii yhteen Raamatun ilmoittaman petovallan ja sen johtajan sekä väärän profeetan toiminnan kanssa?

Voisiko alkuperäinen ja sotaisa islam väärine profeettoineen (mahdi ja väärä Jeesus) mitenkään olla Ilmestyskirjan peto? Ei liene kenellekään salaisuus, että verenhimoiset muslimit tahtovat hävittää Israelin kansan maan päältä. Kaikki Raamatussa Israelia vastaan lopun aikana sotivat kansat voidaan paikantaa nykyään muslimien hallinnoimille alueille. (Psa 82:1-9; Hes 38-39; Dan 2, 7, 8, 11; Ilm 17:7-13; 20:9) Muslimit vihaavat myös kristittyjä, jotka palvelevat heidän mielestään kolmea jumalaa yhden sijasta.

  • Pedon valtakunta – islam?
  • Väärä profeetta – Mahdi tai väärä Jeesus (Isa), jota muslimit odottavat?
  • Peto (ihminen) – muslimien maallinen johtaja?

Voisiko olla todella niin, että islamilainen valtio/kuningaskunta/valtakunta täyttäisi pedon valtakunnan merkit? Sellainen, joka on ollut Muhammadin ajan jälkeen (muslimien maailmanvalloitus miekan avulla), joka oli Ottomaanien eli Osmanien valtakunnan aikana Turkin tasavallan perustamiseen asti, kunnes se menetti valtansa (sai miekan haavan päähän ja oli kuin kuoliaaksi haavoitettu, Ilm 13:3, 14) ja on nyt nousemassa uudelleen valtaan "Raamatun maailmassa" (haava parani, peto nousi syvyydestä/kuoleman partaalta) ja pyrkii valloittamaan koko maailman?

Suuri Babylon eli kaikkien porttojen äiti

Jos islam olisi pedon valtakunta, niin mikä olisi portto eli Suuri Babylon? Sehän on eri asia kuin pedon valtakunta (peto), sillä peto ja 10 sarvea (kuningasta/kansaa) vihaavat porttoa, riisuvat sen paljaaksi ja alastomaksi, syövät sen lihan ja polttavat sen tulessa. (Ilm 17:16) Peto on siis se, joka tuhoaa porton ja polttaa sen tulessa (Ilm 17-18).

Portto eli Suuri Babylon voisi olla katoliseen uskontoon perustuva maailmanvalta ja uskonto (uskonnollinen järjestelmä). Katolinen kirkko alkoi vainota ja tappaa eriuskoisia jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ensin säädettiin laki, jonka perusteella oli lupa tappaa kasteenuusijat (anabaptistit) ja sitten myös antitrinitaarit (eivät usko kolmiyhteiseen jumalaan) saivat kuolemanrangaistuksen eriuskoisuuden vuoksi.

Luther, Zwingli ja Calvin jatkoivat katolisen kirkon perinnettä ja neuvoivat hallitsevia ruhtinaita vangitsemaan ja tarvittaessa lopulta surmaamaan eriuskoiset "kristityt" (ne, jotka uskovat Jumalaan ja Jeesukseen eri tavalla kuin he itse uskoivat). Käytännössä vainojen ja surmien kohteeksi joutuivat anabaptistit. Näistä mennoniitat ovat nykyään tunnetuin ryhmä, mutta myös baptismi, helluntailaisuus ja vapaakirkkolaisuus saivat alkunsa "kasteenuusijoiden" uskonpuhdistuksesta (adventismi myös).

Pedon ja porton epäpyhä liitto?

Yhden teorian mukaan katoliseen uskontoon perustuva maailmanvalta ja muslimit tekevät keskenään liiton. Myös juutalaisten kanssa solmitaan rauha. Tämä avaa portit muslimeille hyökätä Israeliin keskellä rauhaa (Dan 2, 7, 8 ja 11; Sak 12-14; Hes 38-39; Ilm 13). He valloittavat pyhän maan ja Jerusalemin, joka jaetaan kolmeen osaan: yksi osa muslimeille, yksi kristityille ja yksi juutalaisille. (Ilm 16:12-18)

Katolisuudesta nouseva "laittomuuden ihminen" julistaa itsensä Jumalaksi ja sanoo olevansa se Jeesus Kristus, jota kristityt ovat jo kauan odottaneet. (2Tess 2) Tämä sopii sotaisalle islamille, sillä se juonii Israelin ja juutalaisten lopulliseksi päänmenoksi. (Psa 83:1-9; Dan 7, 8, 11:35-12:13) Muslimit voisivat pitää tätä väärää kristusta ja "toista Jeesusta" (2Kor 11:4) omien ennustustensa täyttymisenä, sillä he odottavat myös Jeesusta saapuvaksi ja Mahdin on määrä hallita maailmaa yhdessä hänen kanssaan. Maailman tulee alistua islamille näiden kahden väärän vapahtajan ilmestymisen jälkeen heidän hallituskautenaan.

Kaksi Jeesuksen kristuksen todistajaa profetoi maan päällä 1260 päivän ajan. (Ilm 11) Koko maailma vihaa heitä. Seurakunta temmataan yläilmoihin pilviin Herraa vastaan viimeisen pasuunan soidessa (Matt 24:31; 1Tess 4:13-17; 1Kor 15:35-58; Ilm 11:8-18). Peto (islam) hallitsee "maailmaa" yhdessä väärän profeetan eli laittomuuden ihmisen (antikristus) kanssa, joka edustaa läntistä katolista maailmaa sen hengellisenä johtajana ja tekee yhteistyötä poliittisten johtajien kanssa (paavi? ja tämän maailman valtiaat).

Seurakunnan ylös oton jälkeen peto ja väärä profeetta saavat täyden vallan maan päällä 3,5 vuodeksi (Ilm 13). Pedon ja väärän profeetan hallituskaudella vainotaan uudestisyntyneitä kristittyjä, jotka tulevat uskoon sinä aikana. He maksavat Jumalan käskyjen pitämisestä ja Jeesuksen todistuksesta hengellään, koska todistavat väärää kristusta ja petoa vastaan. Koko maailma vihaa silloin Jumalan lapsia Jumala vuodattaa samalla vihan maljoja maan päälle. (Ilm 12-16) Sitten väärä profeetta eli väärä kristus eli laittomuuden ihminen eli antikristus (paavi?) paljastaa todellisen luonteensa ja edesauttaa muslimien hyökkäystä katolisuuteen perustuvaa uskonnollista järjestelmää vastaan.

Lohikäärmeen, pedon ja väärän profeetan suusta lähtee kolme saastaista henkeä, sammakonmuotoisia. Ne menevät kaikkeen maailmaan ja kokoavat tämän maan valtiaat sotaan kaikkivaltiaan Jumalan suurena päivänä. (Ilm 16:12ss.; 9:13-21?)

Kaikki päättyy Kristuksen ja seurakunnan alastuloon, jolloin Jeesus ottaa vallan yhdessä ylösnousseiden pyhien kanssa ja surmaa pedon sekä väärän profeetan. (Ilm 17:14; 19:11-20:9) Saatana vangitaan tuhanneksi vuodeksi syvyyden kuiluun. Se päästetään sitten vankeudestaan, jolloin kansat nousevat vielä kerran pyhien leiriä vastaan, mutta taivaasta lankeaa tuli ja tuhoaa niiden sotajoukot. Tulee viimeinen tuomio ja iankakkisuus. (Ilm 20-22)

Olisiko tässä tulkinnassa mitään perää?

Lukemista

Sivun alkuun