Masturbointi eli itsetyydytys

Montaa eriä mieltä

Raamatussa ei puhuta oikeastaan mitään itsetyydytyksestä: ei ainakaan suoraan. Jotkut kristityt ovat tulkinneet asiasta vaikenemisen sillä tavalla, että itsetyydytys ei ole syntiä. Joidenkin mielestä se on syntiä, jos sen kanssa mennään liiallisuuksiin eikä pysytä kohtuudessa. Mikäli itsetyydytykseen liittyy haureellisia ajatuksia tai muuta haureellista tai perverttistä toimintaa, on se silloin syntiä. Toisten mielestä itsetyydytys on aina syntiä, tehtiinpä se käytännössä miten tai missä tilanteessa tahansa ja riippumatta siitä, mitä ihminen sitä tehdessä ajattelee.

Syyllisyyden tuntemisen kannalta on huomattu, että jos masturboinnin aikana ajattelee pelkästään itseään, on syyllisyyden ja häpeän tunne jälkeenpäin pienimmillään. Syyllisyyden ja häpeän tunteet ovat kuitenkin sangen yleisiä kokemuksia masturboinnin jälkeen eikä syy siihen johdu pelkästään uskonnollisesta tai moraalisesta kasvatuksesta. Syyllisyyttä ja häpeää tuntevat myös sellaiset nuoret, jotka elävät ateistisessa yhteisössä tai uskonnossa, jossa tapaa ei pidetä pahana vaan se hyväksytään luonnollisena osana ihmisen elämää ja etenkin nuoruutta. Syyllisyyden tunne on siten kaikesta päätellen sisäsyntyinen eikä yhteisön arvostuksista johtuva kollektiivinen omantunnon ääni. Koska se on sisäsyntyinen, on se mielestäni Jumalan asettama ja säätämä. Se, että syyllisyyden tunteet vaihtelevat saman ihmisen eri elämäntilanteissa, voi johtua hänen Jumala-suhteensa syvyydestä.

Syyllisyyden ja häpeän tunteminen ovat ihmisen luontaisia puolustusmekanismeja syntiä vastaan. Jos ihminen paatuu, eivät nämä mekanismit toimi enää kunnolla. Tästä syystä kaikki ihmiset eivät tunne aikuisena syyllisyyttä harjoittaessaan itsetyydystä. Osa saattaa jopa kerskua sillä ja tehdä sitä julkisesti. Sellainen tapa on luonnollisesti katsottava haureuden synniksi eikä pyhien ole sopivaa olla osallisia siitä.

Seksiä

Itsetyydytyksen synnillisyydestä voidaan olla montaa mieltä, mutta useimmat tunnustavat rehdisti sen, että kyse on seksin harjoittamisesta. Me emme puhu mistään nenän kaivamiseen verrattavasta asiasta vaan seksistä, jota harjoitetaan yksin tai yhdessä muiden kanssa. Avioliiton ulkopuolella tehtynä joukko-itsetyydytys on aina haureuden syntiä eikä siitä ole yleensä kristittyjen kesken ollut erimielisyyttä. Mutta jos itsetyydytystä harjoitetaan aviovuoteessa, jakautuvat mielipiteet kahtia.

Aviovuoteessa on tarkoitus tyydyttää aviopuoliso eikä itseään. Itsensä tyydyttäminen aviovuoteessa voi olla puolison mielestä hänen halpana pitämistään ja perverttistä. Se voi loukata puolisoa ja saada hänet ajattelemaan, että hän ei ole riittävän hyvä tyydyttääkseen puolisoaan, ja tämän täytyy siitä syystä tyydyttää itseään hänen nähtensä. Jotta tällaisilta tuntemuksilta vältyttäisiin, kannattaa etsiä muita tapoja nauttia elämästä yhdessä puolisonsa kanssa. Vähintä, mitä tulisi tehdä, on puhua puolisolleen, onko tämä tapa hänestä sopiva vai ei. Puolisoiden molemminpuolinen tarkoitus tulee olla saada toinen tuntemaan olonsa hyväksytyksi ja antaa hänelle nautintoa, joka ei loukkaa kummankaan yksityisyyttä tai kunniaa.

Sinkkujen oikeus seksiin?

Monet yksinäiset tai naimattomat eivät pysty pidättymään itsetyydytyksestä. Heillä on pakottava tarve tyydyttää seksuaaliset halunsa ja kun puolisoa ei ole, on se tehtävä itse. Tämä on kieltämättä parempi tapa kuin irtosuhteiden harjoittaminen tai miehien ilotalossa käynti. Ei se silti yksin todista sitä, että masturbointi olisi hyväksyttävää, eikä olisi syntiä.

Koska Raamatussa ei ole kielletty masturbointia sanomalla se suoraan, ovat monet kristityt pitäneet sitä hyväksyttävänä, kunhan sen aikana ei ajatella haureellisia ajatuksia ja pidetään tavan harjoittaminen kohtuudessa. Masturbointi aiheuttaa kuitenkin aina riippuvuutta ja sen harjoittaminen lisää seksuaalisia haluja niiden vähentymisen sijasta. Onkin kyseenalaista, tulisiko sitä pitää hyväksyttävänä tapana vain sen vuoksi, että Raamatussa ei kielletä sitä suoraan vaan korkeintaan epäsuorasti.

Raamatussa ei ole kaiken kattavaa syntilistaa. Siellä ei ole kielletty yksilöidysti kaikkea sellaista, mikä on kuitenkin syntiä useimpien kristittyjen mielestä. Monet pitävät esimerkiksi uhkapeliä ja huumeiden käyttämistä syntinä, vaikka niistä ei puhuta mitään Raamatussa. Raamatussa ei puhuta myöskään mitään ehkäisystä eikä keinohedelmöityksestä. Näistäkin asioista on siitä huolimatta mahdollisuus ottaa selvää, ovatko ne Jumalan tahdon mukaisia vai eivät. Raamatun tulkinnan vaikeutta kuvaa kuitenkin se, että myös näistä asioista ollaan montaa eriä mieltä, etenkin suurissa seurakunnissa ja kirkoissa. Pienissä ryhmissä mielipiteet eivät hajaannu yleensä yhtä paljon, koska jäseniä on vähemmän. Monet kristityt hakeutuvat suurten kirkkojen sijasta pienempiin seurakuntiin juuri siitä syystä, että siellä on vähemmän mielipide-eroja tällaisissa asioissa.

Yksi tapa selvittää, onko jokin asia syntiä vai ei, on katsoa sen vaikutusta ihmisiin. Aiheuttaako teko vahinkoa tekijälle itselleen tai muille ihmisille? Monet pitävät masturbointia luvallisena sen perusteella, että se ei vahingoita ketään: ei itseä eikä muita. Tämä ei pidä kuitenkaan täysin paikkaansa. Vaikka masturbointi ei aiheuta suoraan vahinkoa muille, kun sitä harjoitetaan yksin ja piilossa muiden silmiltä, niin se voi olla haitallista tulevan avioelämän kannalta. Itsensä tyydyttämisen oppinut henkilö voi olla puolisonsa pahin kilpailija aviovuoteessa. Koska hän tietää, mikä tuntuu hänestä hyvältä, voi puolison olla vaikea tuottaa hänelle yhtä suurta mielihyvää kuin mitä hän pystyy itse itselleen tuottamaan. Tämä voi vähentää puolisoiden kiintymystä toisiinsa ja johtaa pahimmillaan avioeroon, kun parisuhteen muut ongelmat lisäävät painetta sitä kohti.

Itsetyydytys voi olla vahingollista myös sitä harjoittavalle henkilölle itselleen. Vaikka fyysisiä ongelmia esiintyy vain vähän, voi tavasta olla muitakin psyykkisiä haittoja kuin vaikutus tulevaan avioelämään. Masturbointi lisää riskiä erilaisten perversioiden syntyyn, koska sitä harjoitetaan samaan aikaan, kun hekumoidaan näillä perversioilla. Sillä tavalla "vahvistetaan" jonkin perversion harjoittamisen hyväksyminen ensin ajatuksissa ja siirrytään lopulta tekoihin. Tuskinpa kovin moni pedofiili, homoseksuaali, transvestiitti, transseksuaali tai raiskaaja on ryhtynyt suoraan kylmiltään tekoihin ennen kuin on käynyt lävitse tekonsa hyväksymisen ensin ajatuksissa ja saanut sille hyväksymiselle vahvistusta tyydyttämällä itseään samalla, kun on ajatellut tekevänsä näitä asioita. Perversioilla fantasiointi masturboinnin aikana on siten hyvin vaarallista.

Itsetyydytys johtaa usein avioliiton ulkopuolisiin seksisuhteisiin. Kun seurustelevat henkilöt kuvittelevat makaavansa kumppaninsa kanssa samalla kun he masturboivat, johtaa se helposti seksin harjoittamiseen ennen avioliittoa hänen kanssaan, kun siihen tulee vähäisinkin tilaisuus. Pidättymällä itsetyydytyksestä ja fantasioinnista voitaisiin välttää paremmin lankeamista yhdyntään ennen avioliittoa. Tämä vähentäisi irtosuhteiden määrää ja olisi siten parasta tulevan avioliiton kannalta. Vai kuka on mielissään siitä, että hänen puolisonsa on maannut monien kanssa ennen avioliittoa?

Haureuden syntien välttämiseksi?

Paavali antaa neuvoksi avioliiton, jos joku ei pysty hillitsemään itseään ja sukupuolisia halujaan. (1Kor.7:1-7) Hän ei suosittele kenellekään itsetyydytystä tai haureuden harjoittamista. Jos itsetyydytys on syntiä, niin se luokitellaan haureuden synniksi. Paavalin mukaan kaikki muu synti on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan. (1Kor.6:18.) Samalla hän kehottaa uskovaisia pakenemaan haureutta ja antaa perään neuvon avioliitosta, jos joku ei pysty elämään naimattomana.

Monet kristityt ovat väittäneet Paavalin puhuvan tässä kohdassa itsetyydytyksestä. Hän vastaa asiayhteydessä kuitenkin vain siihen kysymykseen, onko kristityn miehen lupa käydä ilotalossa vai ei. (1. Kor. 6:13-7:11) Hän vastaa jopa ivallisesti, että miesten tulisi mennä naimisiin eikä lakata yhdynnästä vaimojensa kanssa kuin vain hetkeksi, jotta olisivat vapaat rukoukseen. Kysymys oli niin pöyristyttävä Paavalin mielestä, että hän ei malttanut olla käyttämättä ironiaa vastauksessaan. (jj.3-6) Kristityillehän tulisi olla itsestään selvää, että porttoon ei ole lupa yhtyä. (jj.6:15-16.. 7:1)

Paavali sanoo tämän jälkeen, että kristittyjen on parempi mennä naimisiin kuin "palaa" sukupuolisten halujensa vuoksi. (jj.7-9) Kaikilla ei ole kuitenkaan samaa "lahjaa": Paavali piti lahjana sitä, että hän eli naimattomana ja sai palvella siten kokonaisvaltaisemmin Herraa kuin naimisissa oleville on mahdollista. (1. Kor. 7:8, 24-35) Toisille avioliitto on Jumalan lahja. Paavali ei ota tässä kohdassa suoraan kantaa siihen, oliko kristityn parasta elää selibaatissa eli pidättyä kokonaan seksistä avioliiton ulkopuolella vai oliko esimerkiksi itsetyydytys luvallista. Se kuitenkin nähdään, että hän suositteli "haureuden syntien välttämiseksi" avioliittoa, eikä puhu mitään itsetyydytyksestä tässä yhteydessä. Niinpä olisi rohkeaa väittää hänen suositelleen juuri sitä tapaa, kun tiedämme edellä kertomani perusteella vielä sen, että itsetyydytys lisää avioliiton ulkopuolisten seksikokeilujen ja irtosuhteiden riskiä.

Paavalin kantaa itsetyydytykseen voidaan vain arvailla, vaikka jotakin hänen kirjeistään voidaan myös päätellä. Paavali kehotti nuorta Timoteusta "pakenemaan nuoruuden himoja" ja "harjoittamaan uskoa, rakkautta, puhtautta, vanhurskautta ja jumalisuutta". (1. Tim. 4:12; 2: Tim. 2:22.) Hän neuvoi kaikkia ihmisiä "olemaan siveitä" ja uskoi Jumalan armon kasvattavan meitä sitä ynnä kaikkea puhtautta kohti. (Tiit. 2:1-14) Jos itsetyydytyksen voidaan katsoa edistävän uskon elämää ja koituvan Kristuksen kirkastumiseksi ruumiissaamme, niin sitten Paavali saattoi pitää sitä hyväksyttävänä tapana. Muussa tapauksessa hän piti sitä syntinä tai vähintäänkin kartettavana asiana, joka ei ketään rakenna eikä ole meille miksikään hyödyksi. (1. Kor. 6:9-7:11) Itse kallistun ajattelemaan jälkimmäisellä tavalla, etenkin siksi, että avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet olivat jyrkästi kiellettyjä Israelissa ja itsetyydytys lisää riskiä langeta niihin. (5. Moos. 22:13-21)

Monet kristityt ovat puolustaneet masturbointia ja väittäneet, että sen harjoittaminen estää lankeamasta muihin haureuden synteihin. Tämä on hyvin kyseenalainen väite, sillä masturbointi voi jopa lisätä muihin synteihin lankeamisen riskiä. Itsetyydytys ei vähennä seksuaalisia haluja vaan lisää niitä. Seksuaaliset halut eivät vähene tyydyttämällä niitä. Ne vähenevät pidättymällä kokonaan seksistä. Tämän pitäisi olla tuttua niille, jotka ovat itsetyydytystä ja seksiä harjoittaneet.

Kun annetaan itselle ajatuksissa lupa tehdä jotakin tiettyä haureuden syntiä, on tapana "vahvistaa" tämä synnin hyväksyminen ajatuksissa siten, että hekumoidaan sillä synnillä, ja tyydytetään samalla itseä. Kun synti on tällä tavalla hyväksytty ensin sydämen ajatuksissa ja sitten vielä vahvistettu oikeus sen tekemiseen etsimällä maksimaalista nautintoa mielikuvilla leikittelyn aikana, on kynnys langeta itse tekoon paljon matalampi kuin siinä tapauksessa, että masturbointia ei olisi harjoitettu yhdessä hekumoinnin kanssa. Jos siis masturbointi olisikin syntiä sen sijaan, että se olisi luvallista, niin olisi melkoisen suuri erehdys suositella kristityille synnin tekemistä synnin karttamiseksi, "haureuden harjoittamista haureuden syntien välttämiseksi".

Myös aviorikokset tehdään saman kaavan mukaan: aviorikoksella hekumoidaan ensin ajatuksena, hyväksytään sen tekeminen sitten sydämessä ja lopulta langetaan itse tekoon, kun siihen tulee tilaisuus. Aviorikoksen hyväksymistä sydämen ajatuksissa voidaan vahvistaaa ainakin kahdella tavalla. Ensimmäinen on se, että harrastetaan seksiä oman puolison kanssa ja kuvitellaan hänen olevan joku muu henkilö: yleensä se, jonka kanssa on hekumoitu aviorikos tehtävän. Toinen tapa on se, että hekumoidaan aviorikoksella ja masturboidaan siinä samalla. Aviorikos hyväksytään tällä tavalla ensin sydämessä ja niin sydän paatuu eikä omantunnon syytöksiä enää tunneta. Seuraava vaihe onkin aviorikoksen tekeminen käytännön tasolla. "Tilaisuus tekee varkaan" ja jos tilaisuus tarjoutuu, niin moni sydämessään langenneista tekee aviorikoksen sitten myös käytännössä. Vaikka tilaisuutta ei tulisi, niin on sydän silti haureellinen ja tuomion alainen haureuden synnin vuoksi.

Haureuden synneissä aloitetaan miedommilla ja siirrytään vahvempiin ajan saatossa ihan niin kuin päihteissäkin. Ensin aloitetaan tupakalla tai keskioluella, sitten aletaan käyttää hashista tai marihuanaa ja väkeviä alkoholeja. Lopulta siirrytään kovempiin huumeisiin. Vaikka kaikki eivät siirry miedommista päihteistä vahvempiin, pitäisi kristityille olla selvää, että ne kaikki ovat terveydelle haitallisia ja miedotkin alkoholijuomat muodostuvat synniksi, kun niitä juodaan humalahakuisesti. Haureellisia ajatuksia ja itsetyydytystä voidaan verrata soveltuvin osin päihteiden väärinkäyttöön. Ensin lähdetään liikkeelle haureellisista ajatuksista, sitten siirrytään itsetyydytykseen ja lopulta ollaan tekemisissä vakavampien haureuden syntien kanssa. Pahimmillaan tämä kierre johtaa pornoriippuvuuteen, joka ei saastuta ainoastaan naimattomien elämää vaan pilaa kokonaisia avioliittoja.

Itsetyydytystä harjoittava henkilö käyttää väärin Jumalan hänelle antamaa lahjaa. Sukupuolivietti on annettu meille lisääntymistä varten, mutta Paavalin opetuksesta ja joistakin muista Raamatun kohdista päätellen vaimosta on lupa nauttia muulloinkin kuin lisääntymistarkoituksessa. (1. Kor. 7:1-6; Snj. 9:9; Snl. 5:18.) Paavalia ei pidä kuitenkaan tulkita väärin ja ajatella vaimoa vain seksiobjektina, jonka tehtävä on tuottaa miehelle tyydytystä, niin kuin pornoa harjoittavat miehet naisista ajattelevat. Mitähän he ajattelisivat siitä, jos heidän oma tyttärensä tai vaimonsa esiintyisi niissä kuvissa ja filmeissä, joita he itse nauttien katsovat saamatta niistä koskaan kyllikseen? Tai mitä mieltä he olisivat siitä, jos heidän äitinsä olisi pornotähti? Voisiko naista enää halveksuvammin kohdella kuin pitää häntä porttona tai pornoteollisuuden mannekiinina?

Niin kuin huomaat, on porno ja myös itsetyydytys kieroutunutta seksuaalisuutta ja irvikuva siitä, mitä varten Jumala on tämän lahjan meille antanut. Hän ei ole antanut sitä itsekkäiden nautintojen tavoittelemiseksi vaan sitä varten, että me voisimme tuottaa nautintoa sille henkilölle, jota rakastamme kaikkein eniten maailmassa: omalle puolisollemme. Niinpä meidän ruumiimme onkin Paavalin opetuksessa "puolisomme vallassa" eikä meidän "omassa vallassamme", niin kuin se itsetyydytystä harjoittavalla henkilöllä on.

Masturboija ajattelee vain tai enemmän omaa nautintoaan kuin sitä, että voisi tuottaa toiselle mielihyvää. Masturbointia harjoittavan henkilön avioelämäkin on vaarassa kariutua itsekkään nautinnon haun vuoksi, koska hän ei ole tottunut antamaan nautintoa toiselle vaan etsii sitä itselleen. Aito rakkaus on kuitenkin sitä, että me teemme hyvää toiselle ja annamme mielihyvän tuntemuksia hänelle; kun sitten saamme vastaavasti nauttia mielihyvästä tuottaessamme sitä puolisollemme, on se Jumalan lahja meitä molempia varten.

Paavalin ohjeita

On totta, että kaikilla ei ole naimattomana pysymisen lahjaa. Suurin osa ihmisistä on sellaisia, joille avioliitto on Jumalan suunnittelema ja tarkoittama vaihtoehto. Mutta heidänkin elämässään on aikoja sukukypsänä oltaessa, jolloin sukupuolisen halun tyydyttäminen on mahdotonta muuten kuin masturboimalla: aika ennen avioliittoa ja ajat erossa aviopuolisosta matkan tai muun esteen vuoksi sekä aika leskenä. Sitten on niitä, jotka eivät onnistu löytämään itselleen puolisoa, vaikka he sitä haluaisivat ja Jumalakin sen heille tahtoisi suoda.

Mitä Raamattu suosittelee näille veljille ja sisarille? Sitä ennen pyydän sinua miettimään sitä, miten Paavali hoiti tämän asian: tavoitteliko hän kokonaan pidättäytymistä seksistä eli selibaattia vai oliko hänelle naimattomana pysymisen lahja lupa harjoittaa masturbointia aina kun siltä tuntui? Entä miten Jeesus selvisi murrosiästään ja nuoruudestaan, kun oli naimaton mies? Harjoittiko hän masturbointia ja pysyi silti puhtaana sekä syntisistä erotettuna pyhänä uhrikaritsana, joka otti kuolemallaan ja viattoman verensä vuodatuksella pois maailman synnin?

Kun olet miettinyt näitä asioita, niin pyydän sinua miettimään sitä, miten itsetyydytys soveltuu näihin Paavalin antamiin ohjeisiin uskovaisille?

1.Timoteuksen kirje:
4:12 Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa.

...

2.Timoteuksen kirje:
2:22 Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.

...

Tiituksen kirje:
2:1 Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu:
2:2 vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet;
2:3 niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia,
2:4 voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa,
2:5 olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.
2:6 Nuorempia miehiä samoin kehoita käyttäytymään siveästi.
2:7 Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta
2:8 ja puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavana.
2:9 Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele,
2:10 etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat.
2:11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
2:12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
2:13 odottaessamme autuaallista toivoa ja suuren Jumalan kirkkauden ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymistä,
2:14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Efesolaiskirje:
4:17 Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa,
4:18 nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden,
4:19 ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa.

Voitko kuvitella noiden pyhyyttä, puhtautta, vanhurskautta ja jumalisuutta terottavien ohjeiden lukemisen jälkeen sitä, että Paavali olisi neuvonut nuorta Timoteusta ja uskovaisia pakenemaan nuoruuden himoja itsetyydytykseen? Kehotukset Jumalan puhtaudessa ja pyhyydessä vaeltamiseen eivät sovellu kovin hyvin yhteen itsetyydytyksen kanssa. En usko, että apostolit harjoittivat sitä. (2Kor.1:12) Uskon, että he tavoittelivat puhtautta selibaatin kautta, mikä ei suinkaan ole epäterve vaihtoehto niin kuin yleisesti luullaan.

Selibaatti ei lisää eturauhasen syövän riskiä. Miehen siemenneste poistuu siemenjohdinta pitkin pienenä jatkuvana vuotona ja virtsan mukana vähän kerrassaan, vaikka laukeamista ei tapahtuisi. Naiset eivät tuota siemennestettä, joten heidän kohdallaan ei tarvitse miettiä sen poistumista elimistöstä luonnollisella tavalla. Lisäksi on mahdollista, että luonto hoitaa terveellä yksilöillä sukupuolisen tarpeen tyydyttämisen ja ihminen laukeaa unissaan. Siitä ei voida ketään syyttää, sillä ihminen ei tiedä, mitä hän unissaan tekee, eikä voi hallita ruumistaan unen aikana: nukkuva ihminen on vapaa vastuusta, vaikka itsetyydytys olisikin syntiä.

Väärin sovellettuja Raamatun kohtia

Raamatussa ei ehkä puhuta suoraan masturboinnista siitä syystä, että siitä puhuminen on häpeällistä. Paavalin mukaan on häpeällistä sanoakin, mitä pakanat salassa tekevät. (Efe.5:12) Hän on puhunut edellä pimeyden hedelmättömistä teoista ja haureudesta.

Raamattu ei vaikene ihan kokonaan miehen siemensyöksystä vaan mainitsee sen ainakin kolmessa eri yhteydessä. Yksi on 3. Mooseksen kirjan 15. luku, jossa säädetään määräykset saastaisesta vuodosta ja siemensyöksy luetaan tähän, tapahtuipa se vaimon kanssa rakasteltaessa tai yöllä märän unen aikana eli tahattomasti. Tästä ei voida vetää sitä johtopäätöstä, että itsetyydytys olisi sen kohdan perusteella syntiä.

Toinen kohta on säädös Israelin kansan sotajoukolle, että leirissä yön aikana tahattoman siemensyöksyn saaneen sotilaan oli mentävä puhdistautumaan saastaisuudestaan leirin ulkopuolelle ja pysyttävä siellä iltaan asti. (5Moos.23:9-11) Tätäkään ei voida pitää varmana todistuksena itsetyydytyksen synnillisyydestä. Tämä ohje liittynee jollakin tavalla seremonialliseen puhtauteen, mutta siinä ei tuomita sotilasta haureuden harjoittamisesta. Jos joku laukeaa vahingossa unissaan, niin siitä ei ole oikein nukkuvaa syytteeseen asettaa.

Juudan pojan Oonanin tapaus on yleisesti sotkettu erheellisesti masturbointiin. (1Moos.38:1-10) Juudan synti ei kuitenkaan ollut itsetyydytys vaan se, että hän kieltäytyi siittämästä veljensä leskelle juutalaisen tavan ja lain mukaan jälkeläistä. (5Moos.25:5) Sen sijaan hän antoi siemenensä valua maahan eli harjoitti keskeytettyä yhdyntää. Tämä oli paha Herran silmissä ja niin Oonan kuoli.

Aviolliset ongelmat

Jotkut ovat alkaneet harjoittaa masturbointia sen vuoksi, että he eivät saa seksuaalista tyydytystä avioliitossa tai parisuhteessa. Sen ongelman ratkaisemiseen on kuitenkin parempi keino: puhu asiasta puolisosi kanssa ja sovi se hänen kanssaan. Molemmat puolisot voivat muuttua ja tehdä myönnytyksiä toisilleen, jolloin kummankaan ei tarvitse olla liian kiusattu tai joutua uhrautumaan ylettömästi toisen edestä. Kylmennyt rakkaus voi uudistua ja asiat tulevat kuntoon sillä tavalla.

Jos aviovuoteen ongelmia paetaan itsetyydytykseen, pahentaa se vain asioita. Se voi johtaa puolison halveksumiseen ja vieraannuttaa puolisoita toisistaan entistä enemmän. On ehdottomasti parempi ottaa asia puheeksi puolison kanssa kuin yrittää ratkaista ongelmaa masturboimalla. Seurakuntien ja kristillisten järjestöjen järjestämistä kursseista tai leireistä voi olla apua näiden asioiden selvittämiseksi. Viime kädessä asiat on kuitenkin ratkottava puolison kanssa kotona.

Kun molemmat kohtelevat toisiaan arkielämässä rakkaudella ja ovat huomaavaisia toisilleen, niin sänkyasiatkin hoituvat paremmin. Niissä on molemmilla mahdollisuus oppia toisen kanssa jotakin uutta ja etsiä yhdessä lisää tapoja tuottaa toiselle nautintoa. Tässä pitää kuitenkin muistaa kunnioittaa toisen rajoja ja muistaa se, että haureuden syntiä on mahdollista harjoittaa myös aviovuoteessa. Kaikki ei siis ole sopivaa, mitä epäuskoiset pakanat toisilleen tekevät. (ks. 1. Tess. 4:1-3)

Jumalattoman psykologian vaikutus ihmisiin

Jumalattomat psykologit ovat kääntäneet monet asiat ylösalaisin ihmisten mielissä ja yhteiskunnassa. He ovat alkaneet opettaa masturbointia terveenä ja luonnollisena tapana tutustua omaan ruumiiseensa ja löytää oma seksuaalinen mieltymys. Masturbointia opetetaan lapsille koulussa ja sen ulkopuolella. Naisille järjestetään joissakin maissa kursseja, joilla heitä opetetaan masturboimaan käytännön harjoitusten avulla ryhmässä.

On hämmästyttävää, että monet vakaumukselliset kristityt ovat lähteneet puolustamaan itsetyydytystä terveenä ja luonnollisena tapana, niin että he suosittelevat sen harjoittamista nuorille ja omille lapsilleen. Minä en voi uskovaisena hyväksyä sellaista, mutta tiedän omasta kokemuksesta sen, että mielipiteissä voi tälläkin alueella erehtyä ja joutua hetkellisesti harhaan, eksyä. Jumala on kuitenkin uskollinen ja palauttaa eksyneet lampaat takaisin lammastarhaan saamaan opetusta Isältä Jumalalta, joka neuvoo lapsensa hyvälle tielle nimensä tähden, että hänen nimensä ei tulisi pilkatuksi pakanoiden keskellä.

Jumala ei anna meille yhtään huonoa käskyä vaan hänen käskynsä ovat vanhurskaat ja oikeamieliset. Ne on tarkoitettu meille suojaksi ja turvaksi. Jumalan käskyjen noudattamisesta on suuri palkka ja onnen siunaus tulee niille, jotka hänen tahtonsa mukaan vaeltavat. Niiden omatunto on puolestaan saastainen, jotka rikkovat tahallaan Jumalan tahtoa vastaan ja vaativat synnin hyväksymistä.

Oma vakaumukseni

Raamatussa ei puhuta suoraan itsetyydytyksestä. Kirjoituksista on kuitenkin mahdollista päätellä Israelin kansan ja apostolien suhtautuminen tähän asiaan.1 Sikäli kuin olen oikein heitä ymmärtänyt ja kirjoituksia tulkinnut, olisi itsetyydytys haureuden syntiä, kun se tapahtuu valveilla ja harkitusti. Jos ihminen tyydyttää itseään nukkuessaan ja nähdessään unta, ei siitä voida häntä syyttää. Me emme voi vaikuttaa kovinkaan paljon siihen, mitä teemme unissamme. On silti mahdollista vaikuttaa unien sisältöön karttamalla valveilla ollessa eroottisesti latautunutta viihdettä ja pornoa. Jos niitä katsotaan tai luetaan, ei ole mikään ihme, että yöllä nähdään unta samoista asioista.

Masturbointi on haureellisten ajatusten jälkeen lievimpiä haureuden syntejä. Sen harjoittaminen voi kuitenkin johtaa vakavampiin haureuden synteihin ja perversioihin, niin kuin olen tässä kirjoituksessa todennut. Jos joku leikkii mielikuvilla eli kuvittelee tekevänsä erilaisia haureuden syntejä ja masturboi samanaikaisesti näiden fantasioiden kanssa, vahvistaa se hänen sydämessään näiden syntien hyväksymistä. Tästä ei ole enää pitkä matka tekoihin. Masturbointi lisää samalla tavalla avioliiton ulkopuolisten seksisuhteiden ja aviorikosten riskiä. Nekin hyväksytään ensin sydämen ajatuksissa ja vahvistetaan hyväksyminen harjoittamalla masturbointia hekumoinnin kera. Kristityille tulisi olla tästä syystä selvää, että masturbointi on syntiä erityisesti silloin, kun leikitellään haureellisilla ajatuksilla sitä tehtäessä. Mielestäni se on syntiä muulloinkin, vaikka ei ihan yhtä vahingollista ja vaarallista.

Itsetyydytykseen liittyy monia ikäviä piirteitä, joista sen orjuuttava vaikutus on vain yksi. Seksuaaliset halut eivät vähene masturboinnin avulla vaan lisääntyvät. Ainoa tapa vähentää seksuaalisia haluja on pidättyä kokonaan seksistä ja karttaa paikkoja ja tilanteita, joissa erotiikkaa tai pornoa on tarjolla (esimerkiksi elokuvat).

Selibaatti on vastoin tämän maailman yleistä mielipidettä täysin normaalia. Sitä voi suositella hyvällä omallatunnolla kaikille kristityille. Kristittyjen ei kannata täyttää elämäänsä asioilla, jotka johtavat lisääntyvään itsetyydytykseen. Sen sijaan sitä tulee karttaa ja täyttää elämä vanhurskautta, jumalisuutta ja siveyttä edistävillä pyhillä asioilla: Raamatun tutkimisella, rukouksella ja Herran työssä mukana olemisella, evankeliumilla. Terveet elämäntavat, liikunta ja ulkoilu auttavat myös pysymään puhtaana tässä pahassa maailmassa.

Mitä Raamatussa on kirjoitettu itsetyydytyksestä?

Raamatussa ei ole kirjoitettu mitään itsetyydytyksestä, ei ainakaan suoraan. Ehkäpä siitä ei sen vuoksi kannattaisi tehdä liian isoa numeroa seurakunnassa ja opetettaessa Jumalan sanaa. Jumala tietää kyllä millaista tekoa me olemme ja että melkein kaikki ihmiset harjoittavat itsetyydytystä jossakin vaiheessa elämäänsä, jotkut kuolemaansa saakka. Kaikki eivät pidä sitä syntinä ja omatuntokin toimii välillä miten sattuu: välillä sen vuoksi koetaan voimakasta syyllisyyttä, välillä ei lainkaan.

Uskovien kannattaisi miettiä lähinnä sitä, mikä edistää uskoa, rakkautta, puhtautta, pyhyyttä, vanhurskautta ja jumalisuutta, eikä asioita, jotka eivät edistä meitä tällä alueella. Poistan siitä syystä aiemman pitkän artikkelisarjani tästä aiheesta ja myös siksi, että Raamatussa ei tästä asiasta ole suoraan mitään sanottu. Jos kerran pyhät apostolit, profeetat ja Jeesus eivät katsoneet aiheelliseksi kirjoittaa tästä sivutolkulla, niin en pidä itsekään sitä enää aiheellisena. Toimikoon kukin omantuntonsa vaatimusten mukaan tässä asiassa ja jättäköön ankarat tuomiot lausumatta, vaikka itsetyydytys syntiä olisikin, niin kuin itsekin yhä vielä uskon sen olevan.

Petteri Haipola, kesäkuussa 2005, muokattu 6.11.2011

Viitteet

[1] Israelissa naisten tuli olla todistetusti neitsyitä häävuoteella, joten pelkästään tämä karsii pois tietyt tavat harjoittaa masturbointia. (5. Moos. 22:13-21) Kaikkia tapoja ei pelkästään tämän seikan nojalla voida todistaa syntiin johtaviksi, mutta erityisesti apostolien ohjeet siveydestä, puhtaudesta, vanhurskaudesta ja jumalisuudesta näyttävät viittaavan pikemmin siihen, että itsetyydytystä tulisi karttaa kuin tavoitella sitä, tai pitää sitä edes hyväksyttävänä pyhien keskuudessa. (2. Tim. 2:22; Efe. 5:1-14)

Luettavaa aiheesta ja sen vierestä

Sivun alkuun