Pedon merkki aloitussivu

Kirjoittanut Petteri Haipola  • 23. maaliskuuta 2010

Pedon merkistä on olemassa paljon epätervettä opetusta. Jotkut ihmiset ovat alkaneet pelätä sitä, että heihin voidaan laittaa jokin tekninen laite vastoin heidän tahtoaan ja he joutuvat kadotukseen, koska se laite on pedon merkki. Pedon merkin on arveltu olevan jonkinlainen mikrosiru tai sen johdannainen, jolla voidaan vaikuttaa ihmisten ajatuksiin, mielialoihin, käyttäytymiseen ja seurata ihmisten liikkeitä satelliittipaikantimen avulla. Lisäksi tämä tekninen laite olisi ehtona sille, että voidaan ostaa ja myydä tuotteita sekä palveluita lopun ajan yhteiskunnassa.

Tällainen pelottelu on science fictionia – kuvittelua – ja sielullista hysterian lietsontaa. Ketään ei tuomita kadotukseen sen vuoksi, että hän on synnin uhri. Ketään ei voida pakottaa pedon merkin kantajaksi tai ottajaksi. Vain ne tuomitaan kadotukseen, jotka ovat antautuneet syntiä palvelemaan, ja ovat paatuneita, eikä tähän vaikuta mitään se, millaisia teknisiä vempaimia itse kuhunkin ihmiseen on asennettu tai asennetaan.

Pedon merkki ei ole tekninen laite vaan se on hengellinen kielikuva, jonka perusteet löytyvät Israelin uskontunnustuksesta, joka on jakeissa 5Moos 6:4-9. Kun joku ei rakasta Herraa meidän Jumalaamme yli kaiken vaan vaihtaa tämän käskyn johonkin toiseen käskyyn ja elää sen mukaan, niin hän on ottanut itseensä pedon merkin: se on hänen otsassaan muistolauseena ja kädessään merkkinä siitä, että hän noudattaa käytännössä väärän uskontunnustuksen mukaista uskontoa ja sen lakeja sekä opetuksia. Näin ollen pedon merkki on islamin uskontunnustus (shahada), joka saa muslimit kumartamaan Allahia ja palvomaan epäjumalaa elävän tosi Jumalan sijasta.

Pedon merkki ja sen kaupankäyntiä estävä vaikutus rajoittuu pelkästään pedon valtakunnan alueeseen, joka on Välimeren itäosien rannikolla, Lähi-idässä ja Keski-idässä. Jos joku pedon valtakunnan alueella elävä ihminen ei lausu suullaan islamin uskontunnusta eikä noudata sharia-lakia, niin häntä estetään käymästä kauppaa sen alueella ja hänet voidaan myös tappaa eriuskoisuutensa vuoksi. (Ilm 13:11-18.) Huomaa, että kaupankäyntiä rajoittavat ja tappamisesta kertovat kohdat eivät voi kumota toisiaan, joten molempia noudatetaan käytännön elämässä pedon valtakunnassa. Kaikkia eriuskoisia ei siis suoralta kädeltä tapeta, mutta se on monien ateistien, monijumalisten, kristittyjen ja juutalaisten kohtalo pedon valtakunnan alueella viimeisenä aikana. Osaa ihmisistä piinataan siten, että he eivät voi harjoittaa kaupankäyntiä ja elää normaalisti, elleivät he alistu ainakin näennäisesti islamin valtaan ja sharia-lain alle.

Tässä tulkinnassa on kyseenalaista se, mitä "ilkeät paiseet" pedon merkin ottaneissa tarkoittavat. (Ilm 16) En ota tästä syystä vielä lopullista kantaa tähän tulkintaan, mutta tässä esitetty teoria on tällä hetkellä vahvin ollakseen kokonaan totta. Älä usko kuitenkaan sokeasti mitään tulkintaa vaan tutki ja odota rauhassa, mitä tuleman pitää. Kukaan ei voi riistää meidän voittopalkintoamme sielullisilla pelotteluillaan porton jäsenyydestä tai pedon merkin ottamisesta, kun turvaamme Jumalan armoon Kristuksessa Jeesuksessa ja hänen vereensä sielujemme lunastukseksi, rikkomustemme anteeksisaamiseksi. Jos olemme saaneet syntimme anteeksi ja Pyhä Henki on meissä, niin me pelastumme, vaikka taivaalta sataisi alas perkeleitä ja pedon merkeiksi väitettyjä mikrosiruja tai muita vempaimia tungettaisiin ruumiimme täyteen. Älä siis anna heidän pelkonsa peljättää sinua, sillä Kristus Jeesus on sinut pelastanut ja vapauttanut moisesta hysteriasta.

Petteri Haipola, 23. maaliskuuta 2010.

Sivun alkuun