Rahattoman maksujärjestelmän ongelmia

Kirjoittanut Petteri Haipola  • 10.01.2007

Tässä artikkelissa pohditaan sitä, voiko Ilmestyskirjassa mainittu pedon merkki olla ihon alle asetettava mikrosiru (esim. Verichip) vai ei.

Ennen kuin rahattomaan yhteiskuntaan voidaan siirtyä, pitää poistaa monia ongelmia sen tieltä. Tässä on listattuna joitakin niistä.

 1. Rahaliikenne olisi täysin riippuvainen infrastruktuurin toimivuudesta.
  1. Miten voidaan turvata sähkönjakelun ja puhelinliikenteen toimivuus kaikissa tilanteissa?
  2. Sähkökatkokset pysäyttäisivät kaiken kaupankäynnin, jos käteisellä ei voi maksaa.
  3. Satelliittien toimintahäiriöt tai tuhoutuminen estäisivät kaiken kaupan käynnin, kun maksutapahtumia ei voitaisi siirtää radioaaltoja pitkin keskustietokoneille.
  4. Tietokoneverkon häiriöt ja toimimattomuus pysäyttäisivät kaiken kaupan käynnin.
  5. Mitään ei voitaisi ostaa ja myydä, jos sähköt tai puhelinliikenne katkeaisivat alueellisesti tai laajemmassa mittakaavassa.
  6. Yksittäisten kauppiaiden kannalta on rahakorteille ja mikrosiruille vaihtoehtoinen käteiseen rahaan perustuva maksujärjestelmä turvallista olla olemassa.
  7. Rahasta kokonaan luopuminen ei ole näin ollen järkevä vaihtoehto.
  8. Ostaminen ja myyminen on mahdollista rahan avulla, jos se jää mikrosirun rinnalle.
  9. Mikrosiru ei täytä näin ollen kirjaimellisesti pedon merkin ehtoja. (Ilm 13:16,17.)
 2. Kehitysmaiden tilanne
  1. Asukkaat ovat köyhiä eikä heillä ole rahaa tai pankkitiliä: mitä hyötyä mikrosirun asentamisesta olisi maksuliikenteen kannalta?
  2. Tarvitseeko pedon valvoa köyhien ihmisten liikkeitä? Jos ei, niin miksi asentaa heihin mikrosirua?
 3. Yleinen vastustus
  1. Jumalan kieltävät salaliittoteorian kannattajat Yhdysvalloissa ja länsimaissa vastustavat mikrosirun asentamista ihon alle. Miten se voisi olla pedon merkki, kun jumalattomat eivät halua sitä ihonsa alle?
  2. Monet kristityn nimeä kantavat ihmiset vastustavat mikrosirua ja ovat sanoneet sen olevan pedon merkki julkisuudessa jo ainakin vuodesta 1993 lähtien.
  3. Valtaosa mikrosirua koskevasta tiedosta ja sen yhdistämisestä Ilmestyskirjan pedon merkkiin on peräisin ihmisiltä, jotka haluavat kieltää Raamatun ilmoitukseen perustuvan uskon harjoittamisen maan päällä. Näitä ovat Jordan Maxwell, Bill Jenkins ja Derek Partridge, jotka tuovat esille kristinuskon ja juutalaisuuden vastaista valheellista propagandaa videollaan "The Naked Truth". (International Research and Educational Society: The Naked Truth http://video.google.com/videoplay?docid=-8251447278663885234) Yksi tunnetuimmista salaliittoteorian tutkijoista, David Icke, ei ole kristitty hänkään ja on pikemmin kristinuskoa vastaan kuin sen puolella. Jeesushan sanoi, että joka ei ole hänen puolellaan, niin se on häntä vastaan. (Matt 12:30.)

Kun edellä olevat seikat ottaa huomioon, niin mikrosiru ei vaikuta kovin uskottavalta vaihtoehdolta pedon merkiksi. Kaikki maailman ihmiset eivät ota sitä itseensä ja suuri osa mikrosirua vastustavista ihmisistä on jumalattomia Jeesuksen vihollisia. Miksi he kieltäytyisivät ottamasta mikrosirua, jos se olisi pedon merkki ja sitä vastoin väittäisivät itse sen olevan pedon merkki? He eivät usko Raamattuun Jumalan sanana vaan pitävät sitä astrologisena noitakirjana, joten se selittää, miksi he uskovat mikrosirun olevan pedon merkki. Salaliittolaiset ajavat pedon merkin käyttöön ottoa, joten pedon merkki ei ole näille jumalattomille uskonnollinen merkki.

Raamatussa pedon merkin ottaminen tai siitä kieltäytyminen on kuitenkin eräänlainen vedenjakaja pedon valtakunnassa. Merkin ottaneet ja petoa kumartaneet ihmiset tuomitaan kadotukseen, mutta ne pelastuvat, jotka uskovat Herraan Jeesukseen ja pitävät hänen käskynsä eivätkä ota pedon merkkiä eivätkä kumarra petoa tai sen kuvaa. (Ilm 14:9-11; 15:2; 19:19-21; 20:4.) Koska pedon merkin ottamisella on Ilmestyskirjassa hengellinen merkitys alistua pedon ja synnin valtaan, ei mikrosiru sovi pedon merkiksi. Mikrosiru on vaihtoehtoinen valuutta- ja henkilötietojärjestelmä, jonka rinnalla käytetään käteistä rahaa ja muita järjestelmiä, esimerkiksi muovisia sirukortteja. Kaikkia jumalattomia ei saada ottamaan mikrosirua itseensä, ellei tilanne muutu nykyisestä. Jumalan kieltävät ihmiset vastustavat sen käyttöönottoa jopa kovemmin kuin uskovaiset.

Ilmestyskirjassa ei sanota siitä, mitä sellaista pedon merkin itseensä ottaneet saavat ostaa ja myydä, mitä muilla ei ole mahdollisuus ostaa ja myydä. On vain yleisesti oletettu, että ostaminen ja myyminen tarkoittaisi kaikkia hyödykkeitä ja palveluita, mitä normaalin kaupankäynnin kautta välitetään kuluttajille. Sellaista ei kuitenkaan Ilmestyskirjassa mainita. Siellä sanotaan vain yleisesti, ettei kukaan voi ostaa tai myydä kuin se, jossa on pedon merkki. Lainaan kyseiset jakeet tähän sellaisena kuin ne on kirjoitettu.

Ilmestyskirja:
13:16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
13:17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.

Jos tämä on kuvausta noitakirjallisuudesta ja valheellisesta uskonnollisesta materiaalista, niin silloin pedon merkki voidaan käsittää hengellisenä merkkinä, mikä tarkoittaa valheen sanan uskomista ja väärää voitelua, riivaajista osalliseksi tuloa ja valheen ulkokultaisuuden hengessä vaeltamista. (1Tim 4:1-11; 2Tess 2:7-12.) Tämän tulkinnan mukaan kaikki ihmiset joutuvat kadotukseen, joissa ei ole Jumalan heihin laittamaa sinettiä eli Pyhää Henkeä. (Ilm 7:4; 9:4; 20:4; 3:12; Efe 1:13,14; 4:30; 2Kor 1:21,22.) Jumalan sinetin vastakohtana on saatanan sinetti, mikä tarkoittaa Jumalalle vihamielisen hengen ja mielen vallassa olemista sekä ihmisen palvomista jumalana.

Petteri Haipola 10.1.2007

Sivun alkuun