Carl Sanders, mikrosiru ja pedon merkki

Kirjoittanut Petteri Haipola 27.09.2006  •  muokattu 02.05.2010

Miksi tämä kirjoitus on syntynyt?

Tämä kirjoitus on syntynyt sen vuoksi, että mikrosiruun liittyen on levitetty Carl Sandersin traktaattien kautta virheellistä tietoa ja valheita, jotka eivät koidu kunniaksi Jeesuksen Kristuksen nimelle. On syytä pysytellä totuudessa, kun asioista puhutaan ja julistetaan hyvää sanomaa ihmisille. Hyvä sanoma ei ole pedon merkin julistamista vaan Kristuksen evankeliumin saarnaamista ja Jeesuksesta todistamista. Hyvät teot ja pyhä vaellus kertovat enemmän Jumalasta kuin tuhannet turhat sanat, jotka ovat kaiken lisäksi valhetta. Paavalin kautta tullut ennustus käy toteen silmiemme edessä. Toiset uskovat valheita ja toiset ottavat vastaan rakkauden totuutta kohtaan. (2Tess 2:7-13)

En pyri osoittamaan tällä kirjoituksella sitä, että mikrosiru tai sen johdannainen eli biosiru ei voisi olla pedon merkki. Se voi olla pedon merkki tai osa pedon merkin järjestelmää, vaikka itse uskonkin toisin. (5Moos 6:4-9; 11:8-23.) Kirjaimellisen Raamatun tulkinnan mukaan biosiru koko maailman yhteisenä maksujärjestelmänä sopisi mainiosti pedon merkiksi. (Ilm 13:15-18) Biosiru on myös tarkoitus sijoittaa ihmisen ihon alle, kenties oikeaan käteen tai otsaan. Jos siru sijoitetaan muualle kehoon, esimerkiksi vasempaan käteen, niin se toimii samalla tavalla maksuvälineenä sielläkin. Tekniikan puolesta tähän systeemiin on jo nyt valmius olemassa.

Yhteiseen rahajärjestelmään siirtymisestä kertoo mm. Reino Savolan sivulla oleva artikkeli "Sähköpostia Kanadasta", 10.08.1998. ( http://members.surfeu.fi/reinosav/rahaton.htm) Samasta asiasta on opettanut Leo Meller omissa julkaisuissaan. Pekka Lahtinen on kirjoittanut kirjan "Maailman yhdentyminen — historian petollisin hanke toteutumassa". Kirja on ollut luettavana netissä.

Maailma tai ainakin Eurooppa on siirtymässä selkeästi yhtä rahajärjestelmää ja valtioliittoa kohti. Mikrosiruteknologia on käytössä maksukorteissa eri puolilla maailmaa. On ehkä vain ajan kysymys, milloin sirut siirretään ihon alle rahaliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Samalla siru toimii jokaisen ihmisen henkilökorttina ja passina, johon on talletettu elintärkeitä tietoja henkilön terveydentilasta eli potilashistoria, veriryhmä, allergiat, sairaudet ja lääkitykset ynnä muu tarvittava tieto. Sirun avulla voidaan myös seurata ihmisten liikkeitä, mutta ei siten kuin nyt väitetään, että sirussa itsessään olisi GPS-vastaanottimeen verrattava järjestelmä antenneineen, mikä mahdollistaisi sirun löytämisen satelliitin avulla. Siru voidaan paikallistaa vain, jos sirua käytetään eli se skannataan lukulaitteella ja GPS-vastaanotin on yhdistetty maksupäätteeseen. Ihmisen paikantaminen voidaan tehdä myös kännykän tai esimerkiksi kelloon kytketyn GPS-laitteen avulla. Kaupalliset mikrosirut eivät ole vielä niin pitkälle kehitettyjä, että ne voitaisiin paikantaa ilman erillistä GPS-laitetta.

Ilmestyskirjan yhdeksännen luvun lopussa kuvataan sotaa, jossa saa surmansa kolmasosa ihmisistä tai jonkin tietyn alueen väestöstä. (Ilm 9:13-21) Tämä tarkoittaisi pahimmillaan yli kahden miljardin ihmisen menehtymistä. Kristus ei tule takaisin kuitenkaan sodan keskellä vaan rauhan aikana. Tämän puolesta puhuvat Danielin kirjan profetiat ja Paavalin sekä Jeesuksen kuvaukset ajasta ennen Kristuksen tulemusta. (Dan 8:21-27; Luuk 17:26-30; 1Tess 5:1-11) Danielin kirjan mukaan petovaltakunnan kasvoiltaan röyhkeä ja juonissa taitava kuningas saa aikaan ihmeellisen paljon hävitystä, menestyy siinä, mitä hän tekee ja tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle (tarkoittaa Israelia). Petos onnistuu hänen kädessään hänen oveluutensa tähden, hän hautoo suuria sydämessään ja hän tuottaa monille turmion keskellä rauhaa. (Dan 8:21-27) Tämä voi viitata kolmannen maailmansodan tai lopun aikana tapahtuvan Israelin muslimeja vastaan käymässä sodassa kärsimän tappion jälkeiseen aikaan, jolloin petokuningasta palvotaan hänen saadessa aikaan maailmanlaajuisen rauhan ja yhden valtioliiton, uuden maailmanjärjestyksen, tai rauhan Lähi-itään ja muslimien valtakunnan nousun Lähi- ja Keski-idän maailmanvallaksi. (2Tess 1:3-2:12) Emme voi tietää vielä tätä asiaa varmasti, mutta aika näyttää, toteutuuko kyseinen profetia jommankumman tulkinnan mukaan vai onko sille jokin muu järkevä selitys.

Verichip

Mikrosiruja on kehitetty ja niiden ominaisuuksia parannettu. Niin sanottu Verichip kävisi monien mielestä mainiosti pedon merkistä. Pat Necerato on kirjoittanut aiheesta kirjan, jossa hän opettaa oikein pelastuksesta ja siitä, minkä vuoksi jumalaton joutuu kadotukseen. Ihon alla oleva siru ei johda automaattisesti kadotukseen vaan se, että joku kumartaa petoa ja alistuu sen valtaan. Olisikin totaalisen väärämielistä toimintaa Jumalalta, että hän tuomitsisi ne ihmiset kadotukseen, joita vastaan on tehty syntiä ja pantu heihin pedon merkki vasten heidän tahtoaan. Jumala ei tuomitse iankaikkisella rangaistuksella synnin uhreja vaan synnin tekijät tuomitaan. Synti erottaa meidät Jumalasta, ei jokin siru ihon alla.

Jotkut opettavat asioita väärin, kun kertovat, että mikrosiru ihon alla johtaa väistämättä ja peruuttamattomasti kadotukseen. Maailmalla liikkuu väitteitä, joiden mukaan mikrosiru on asennettu lapsiin ja vankeihin vasten näiden tahtoa. Jos pedon merkki voitaisiin laittaa ihmisiin vasten heidän tahtoaan, ei se voisi aiheuttaa kenellekään sellaiselle kadotustuomion alle joutumista. Pat Necerato opettaa siis oikein, että pelkkä sirun oleminen ihon alla ei kadota ketään vaan se kadottaa, että joku antautuu palvelemaan syntiä ja kumartaa petoa tai pedon kuvaa, ja alistuu tietoisesti sekä tahallaan pedon valtaan. Kapina ja vihollisuus Jumalaa vastaan ovat syy kadotukseen, ei se, että joku tekee meitä vastaan syntiä laittamalla jotakin meihin vasten tahtoamme, jonka väitetään olevan pedon merkki.

Pat Neceraton kirja on luettavana netissä alla olevasta osoitteesta. Kirjan etuna ovat asiallinen ja vakuuttava kerronta, monet yksityiskohtaiset "tiedot" (tiedot ja lähteet olisi syytä tarkistaa ennen niiden levittämistä "faktoina", mutta maallikon on mahdotonta tarkistaa kaikkia kirjan väitteitä ja väitettyjä "faktoja") ja kirjan lopun evankelioiva teksti, jossa tehdään selväksi se, mikä aiheuttaa ihmisille kadotukseen joutumisen ja kuka voi pelastaa meidät tulevalta tuomiolta, jos uskomme hyvät uutiset Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta.

 • "The Chocking Truth About The Verichip... And How It May Quickly Change Life As You Know It!" by Pat Necerato
  http://www.theverichip.com/Verichipebook2.pdf

  Lue sivulta 100 lähtien kappale "Special Report: Are Christians Going Crazy? What The Bible Really Says About The Verichip?"

Kirjan heikkous on se, että lähteet ovat olleet netissä kirjan kirjoittamisen aikaan, mutta suuri osa siitä on sittemmin poistettu. Lukija joutuu etsimään tietoa muualta, jos haluaa varmistaa pitävätkö väitteet paikkansa vai eivät. Sellaisen tiedon etsiminen on todella vaikeata ja oikeastaan mahdotonta. Kirja pitää sisällään paljon sisäpiiritietoa salaisista kokouksista ja mikrosirun kehittämisestä pedon merkiksi. Lukija joutuu uskomaan Neceraton väitteet tai olemaan uskomatta ilman, että voi tarkistaa tietojen alkuperää. Itse en usko tällaiseen uskonnolliseen science-fictioniin.

Mikrosirujen kehittäminen ei ole salainen operaatio, jota valtiot tai salainen maailmanhallitus johtavat. Verichipin kehittäminen kaupallisiin tarkoituksiin on Applied Digital -nimisen yhtiön hanke, joka on edennyt vaihe vaiheelta vuodesta 1993 lähtien. Sirujen valmistamisen pohjalla ei ole voitu todistaa olevan CIA:n, FBI:n tai jonkin muun tiedustelupalvelun salaista operaatiota ihmisten hallitsemiseksi ja alistamiseksi Ilmestyskirjan "pedon" valtaan. Kyse on päällisin puolin kaupallisesta hankkeesta, jota voidaan soveltaa valtion tarkoituksiin ja valjastaa se pahan palvelukseen väärissä käsissä. Muualle kuin ihon alle sijoitettuna sirusta ei aiheutuisi mitään ongelmia kenellekään vaan se toimisi ainoastaan turvallisuutta ja terveyttä parantavana teknisenä laitteena. Tunnusluku maksuvälineenä käytetyssä sirussa estäisi sirun väärän käytön esimerkiksi varkaustapauksissa.

Neceraton mukaan siruja kehittävät yhtiöt eivät ole julkaisseet kaikkia tietoja sirujen kehityksestä. Siruja on hänen mukaansa kehitetty paljon pitemmälle kuin mitä kaupalliset sirut tällä hetkellä ovat. USA:n lainsäädäntö ja yleinen vastustus ovat estäneet toistaiseksi uuden sukupolven ja tulevaisuuden sirujen markkinoille pääsyn. Applied Digital yhtiö tekee kuitenkin kaikkensa saadakseen kehittyneemmän mikrosirun markkinoille ja tehdäkseen sen avulla valtavat voitot. Sirua voidaan käyttää mm. passina, henkilöllisyystodistuksena, luottokorttina, maksuvälineenä, ihmisten paikantamiseen ja potilastietojen nopeaan hyödyntämiseen tilanteissa, joissa potilas on tajuton. On esitetty myös spekulaatioita sen suhteen, että sirun avulla voitaisiin hallita ihmisen käyttäytymistä ja vaikuttaa hänen päätöksiinsä. Tätä en itse usko. Raamatussa ei ole sanottu missään kohdassa sitä, että pedon merkki vaikuttaisi ihmisen päätöksiin ja käytökseen. Jos joku kumartaa petoa tai pedon kuvaa ja elää synnissä, tekee hän sen jo ennen sirun ottamista ihon alle, mikäli siru tai sen johdannainen olisi pedon merkki.

Vaikka Necerato vaikuttaa sangen uskottavalta ja hänen kerrontatapansa on rauhallinen, eivät kaikki hänen esittämänsä väitteet ole välttämättä totta. Näyttää kuitenkin siltä, että osa maailmasta on menossa rahatonta maksujärjestelmää kohti. Siruteknologia mahdollistaa ihmisten seuraamisen sekä valvonnan tiettyihin rajoihin asti, mutta ihmisen tahdon vapautta ei sirun avulla voida ottaa pois. On todennäköistä, että siru voidaan poistaa ilman suuria kirurgisia operaatioita tai terveydellisiä riskejä. Necerato kertoo eräiden ihmisten mielipiteen, jonka mukaan se ei olisikaan helppoa. En usko tätä väitettä. Tuskinpa kukaan suostuisi ottamaan sirua, ellei sitä voitaisi ottaa helposti pois ihon alta sirun mennessä epäkuntoon tai aiheuttaessa terveydellisiä ongelmia? Sirua markkinoidaan nimenomaan terveyttä suojelevana laitteena, joten se ei menisi kaupaksi, jos se aiheuttaisi merkittäviä terveydellisiä ongelmia.

Pat Neceraton kirjan mukaan USA:ssa esitettiin lokakuun 30. päivänä vuonna 2000 maan johtaville poliitikoille ja liikemiehille prototyyppi sellaisesta mikrosirusta, joka voidaan jäljittää GPS-paikantamisen avulla ilman erillistä GPS-vastaanotinta sirun ulkopuolella. (sivut 26 - 32) Sirussa on sisäänrakennettu antenni, GPS-vastaanotin ja langaton radiolähetin, mikä mahdollistaa sirun seuraamisen reaaliajassa satelliittien, maa-asemien, internetin ja valvomon avulla. Carl Sanders väitti tällaisen sirun olevan totta jo ennen vuotta 1994: ilmeisesti ennen vuotta 1987, jolloin hän oli mukana seurakunnan toiminnassa "kristityksi kääntyneenä" miehenä. On syytä kyseenalaistaa Sandersin tieto sirun varhaisesta kehittämisestä tähän valmiuteen.

Jos tällainen siru on joskus kehitetty, ei sitä ole tiettävästi sovellettu käytäntöön kaupallisessa tarkoituksessa missään puolella maapalloa. Jos systeemi olisi valmis otettavaksi käyttöön, niin se tuotaisiin markkinoille niin nopeasti kuin lainsäädännöllisesti ja käytännössä on vain mahdollista. Yhtiöille ei ole taloudellisesti kovin kannattavaa pitkittää sirujen käyttöön ottoa kovin paljoa. Nykyiset kuluttajien saatavilla olevat sirut ovat sangen yksinkertaisia ja alkeellisia verrattuna tässä kuvattuun huipputeknologiseen siruun.

Jos ihon alle sijoitettavassa mikrosirussa olisi ollut itsessään GPS-vastaanotin, radiolähetin ja antenni jo vuonna 1993, jolloin Carl Sandersin paljastukset tulivat suuren yleisön tietoisuuteen, niin miksi yhtiöt ovat kehittäneet ja tuoneet markkinoille sen jälkeen paljon yksinkertaisempia siruja, joista tämä ominaisuus puuttuu? Minä en usko siihen, että Sanders olisi puhunut totta ja siruteknologia olisi ollut niin pitkälle kehittynyt 1980-luvulla, mitä hän väittää. On mahdollista, että Sanders on ollut mukana mikrosiruja kehittäneessä työryhmässä tai kuullut tekniikan kehittymisestä ja suunnitelmista, mutta monet hänen väitteistään ovat joko liioiteltuja tai suoraan totuudenvastaisia. Etenkin väitteet hänen henkilökohtaisesta osuudestaan mikrosirujen kehittäjänä ja asemasta työryhmässä sekä seurakunnassa sen jälkeen ovat mitä ilmeisimmin valhetta. Käsittelen tätä aihetta tarkemmin kirjoitukseni jälkimmäisessä osassa. Väitteideni perustana ovat Sandersin kanssa työskennelleiden pastorien lausunnot puhelimessa ja internetissä.

Kysymällä eläinlääkäreiltä lemmikkeihin asennettavista mikrosiruista ja ottamalla selvää annetuista lähteistä, pääsee selville, miten pitkällä sirujen kehitys on tällä hetkellä niiden sirujen osalta, joita markkinoidaan julkisesti. Teknologia on vielä lapsen kengissä verrattuna siihen, mitä väitetään sirujen avulla pystyttävän tekemään jo nyt.

Verichip-sirun teknologiaa on kehittänyt yhtiö nimeltä Digital Angel Corporation. Se on myynyt lisenssin toiselle yhtiölle nimeltä Verichip Corporation, joka on Applied Digital -nimisen yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. (Neceraton kirjan sivu 11, kappale "Who made the verichip?") Sirun käyttämistä maksuvälineenä ja luottokortin korvikkeena on kehittänyt Floridassa sijaitseva yhtiö nimeltä Advanced Digital Solutions. Digital Angel Corporationin kotisivut ovat osoitteessa:

http://www.digitalangelcorp.com/default.asp

Sirujen kehitys näyttää olevan pintapuolisen etusivun tietojen tarkastelun jälkeen niin pitkällä, että siru mahdollistaa mm. lemmikkien paikantamisen satelliittien ja GPS-järjestelmän avulla. Esittelytekstissä ei kuitenkaan sanota sitä, miten eläinten paikallistaminen todellisuudessa tapahtuu. Kun sivustoa lukee eteenpäin ja seuraa linkkejä niiden yritysten sivuille, jotka myyvät siruja lemmikeille, huomaa hyvin pian, ettei kaupan olevissa sirussa itsessään olekaan mitään GPS-paikantamiseen tarvittavaa järjestelmää.

Lemmikeihin sijoitettava siru on ihan tavallinen tietoa sisältävä siru, josta puuttuu radiolähetin, antenni ja GPS-vastaanotin. Sen avulla ei voida jäljittää lemmikkieläimiä. Ainoa keino jäljittää esimerkiksi koiria on varustaa ne erillisellä kaulapannalla, johon on asetettu järeämmät laitteistot mukaan lukien GPS-vastaanotin. Mikrosirua ei voida tunnistaa satelliittien kautta, joten se ei auta paikantamaan eläimiä tai ihmisiä väitetyllä tavalla vielä vuonna 2006. Tämä on toistakymmentä vuotta Carl Sandersin mullistavien paljastusten jälkeen.

Digital Angel Corporationin sivulta on linkki yhtiön sirua USA:ssa myyvän yrityksen sivustolle. "Home Again Pet Recovery Servicen" kotisivut ovat osoitteessa:

http://www.homeagainid.com/

Etusivulta aukesi 29.9.2006 linkki kahteen tarinaan, jotka kertovat siitä, miten siru oli auttanut kadonneen lemmikin löytämisessä.

Molemmissa tapauksissa lemmikki oli viety eläinlääkärille, missä siru oli skannattu erillisellä lukulaitteella, joka laitetaan parin sentin päähän sirusta. Siru asetetaan yleensä eläimen niskaan korvan taakse, mistä lukulaite löytää sirun ja näin eläin voidaan tunnistaa. Sirussa ei ole itsessään minkäänlaista satelliittipaikannusjärjestelmää. Sellainen voidaan asentaa koiriin vain kaulapantaan laitettavan lisälaitteen kautta, jota käytetään mm. metsästyskoirissa. Tekniikka ei ole edistynyt vieläkään sille tasolle, jolla sen väitettiin olevan jo 1980-luvulla tai viimeistään vuoteen 1994 mennessä.

Digital Angel Corporationin sivulta löytyy tietoa siitä, miten eläimiä jäljitetään nykyteknologian avulla. Karjaa jäljitetään lentokoneella, joka pystyy havaitsemaan eläimet korvaan sijoitetun lätkän (tai lapun – "ear tag") perusteella. Jäljityssysteemi ei ole ihon alle asetettavassa mikrosirussa. Paikantamiseen tarvitaan lentokone, joka on yhteydessä satelliittipohjaiseen paikantamisjärjestelmään. Pelkän sirun avulla ei eläinten paikallistaminen ole vielä mahdollista.

Lähde: About Us
http://www.digitalangelcorp.com/about.asp

Lainaus kyseiseltä sivulta:

"Applications for the company’s products include: pet identification using its patented FDA-approved implantable microchips; livestock identification and tracking using visual and RFID ear tags; real-time tracking of fixed- and rotor-winged aircraft through its FAA-approved satellite-based flight tracking and messaging system; and wireless emergency location of military aircraft and watercraft."

"Yhtiön tuotteiden sovelluksia ovat: lemmikkien tunnistaminen FDA:n (the U.S. Food and Drug Administration) hyväksymien ja patentoitujen ihon alle asetettavien mikrosirujen kautta; karjan tunnistaminen ja paikallistaminen käyttämällä näkyviä ja RFID (radio frequency identification) korvalappuja, reaaliaikainen jäljittäminen kiinteäsiipisellä ja roottorilavoin varustetulla lentoaluksella sen FAA:n (Federal Aviation Administration) hyväksymän satelliittipohjaisen lennonseuranta- ja viestintäjärjestelmän avulla; ja langaton hätäpaikannus sotilaskäyttöön tarkoitetuille lentokoneille ja veneille."

Soitin 29.9.2006 Jyväskylässä sijaitsevaan lemmikkieläimiä ja niiden tarvikkeita myyvään kauppaan. Sen myyjä vahvisti tässä esitetyt tiedot. Paikantamisjärjestelmä ei sisälly mikrosiruun vaan sitä käytetään ainoastaan metsästyskoirien kaulapannassa olevassa lisälaitteessa.

Kävin samana päivänä Viitaniemen Eläinlääkäriasemalla ja tiedustelin sieltä mikrosiruja. Heillä oli myynnissä vain yksi malli: Life Chip, jonka valmistaja/maahantuoja on yritys nimeltään Pharmaxim. Siru on niin yksinkertainen, että siihen on taltioitu vain yksi numero: luku, jonka perusteella koiran tiedot voidaan tarkistaa Kennelliiton tietokannasta. Digital Angel yhtiön valmistama ja markkinoilla saatavilla oleva siru on yhtä yksinkertainen. Jos sirut ovat kehittyneet niin pitkälle, että niissä on paljon erilaista tietoa ja GPS-paikantamisjärjestelmä, niin suomalaiset yritykset ja sirua kehittänyt Digital Angel Corporation sen tuotteita myyvän yhtiön ohella eivät asiasta mitään tiedä tai eivät kerro sitä julkisesti.

MTV3 esitti 20.9.2006 ohjelmassaan 45 minuuttia pätkän nimeltä "Eläinlääkärin mukana eläinkuljetusratsioissa". Siinä näytettiin käytännössä se, miten mikrosiru skannataan erillisellä lukulaitteella koiran niskasta korvan takaa. Lukulaite piti viedä ihan sirun lähelle, että se voitiin lukea. Laite on samankaltainen kuin kauppojen kassoilla oleva lukupääte, jolla saadaan kassakoneelle tuotteiden viivakoodin perusteella tiedot tuotteesta.

Kaupan olevissa mikrosiruissa ei ole sellaista paikannusjärjestelmää, että se voitaisiin jäljittää satelliiteista käsin. Mikrosirun lukeminen kauempaa kuin skannerin etäisyydeltä olisi turvallisuusriski, jos sirua käytettäisiin maksuvälineenä. On hyvin kyseenalaista, että siruun liitetään koskaan sellaista hakulaitetta, joka auttaa sen löytämisen muutamaa senttiä kauempaa. Sirulla ei voida myöskään vaikuttaa ihmisen psyykeen ja päätöksiin, niin kuin kristittyjen välittämässä materiaalissa on väitetty olevan mahdollista tehdä jo 1980-luvulla tai viimeistään vuonna 1994. Sitä ei ole ainakaan missään todistettu ja sellainen ominaisuus pedon merkissä menee selvästi yli kirjoitusten.

Ihminen ei ole vastuussa käytöksestään, jos häntä ohjaillaan vasten tahtoa, joten mitä merkitystä ihmisen pelastumisen kannalta olisi sellaisella sirulla? Paholainen pitää jumalattomia vallassaan näkymättömän henkivallan kautta, mikä aiheuttaa eron Jumalasta: sirua hän ei siihen tarvitse. Ihmiset tekevät syntiä ilman siruakin ja tekevät sen vielä mielellään omasta halustaan, koska he rakastavat syntiä. Jos maalliset johtajat tarvitsevat sirua pahoihin tarkoituksiinsa, niin se on sitten eri asia. Ihminen on silti vastuussa vain niistä teoista, valinnoista ja päätöksistä, jotka hän tekee vapaasta tahdostaan.

Jos joku tietää, että siru aiheuttaa synnin tekoja ja ottaa silti sirun itseensä, koituu sirun ottaminen hänelle synniksi. Samalla perusteella voidaan tuomita humalan aikana tehdyt rikokset yhtä vakavina kuin selvinpäin tehdyt. Humalatilaan on syynä tahallinen juopottelu. Kenenkään ei ole pakko juoda itseään känniin, joten humalassa tehdyiltä töppäyksiltä voidaan välttyä etukäteen pysymällä raittiina. Jos joku juotetaan humalaan väkipakolla tai huumataan, ei hän ole siitä itse vastuussa eikä myöskään kaikista teoista, joita hän syyntakeettomana tekee. Kun tätä periaatetta sovelletaan mikrosiruun, mikäli se olisi pedon merkki, voidaan ymmärtää se, milloin sirun ottaminen olisi syntiä ja milloin ei.

Jos siru laitetaan toiseen petoksen kautta tai vasten tahtoa, ei sirun haltija voi olla täydessä vastuussa niistä teoista, joita sirun kautta hänessä vasten tahtoa vaikutetaan. Jos sirun kautta voitaisiin manipuloida ihmisten tekemistä ja päätöksiä, ei se johtaisi tuomioon Jumalan silmissä, ellei sirua olisi otettu tietoisen valinnan ja pedon vallan alle alistumisen kautta. Pedon tai pedon kuvan kumartaminen ja synnin tekeminen aiheuttavat eron Jumalasta ja kadotustuomion, mutta ei se, että joku tekee syntiä meitä vastaan. Pedon merkin laittaminen toiseen vastoin tahtoa tai petoksen kautta on synnin tekemistä sitä henkilöä vastaan, keneen merkki pannaan. Synnin uhreja ei tuomita kadotukseen sen vuoksi, että heitä vastaan rikotaan.

Pelastuksen evankeliumi

Raamatun tärkein sanoma on Jumalan ilmoitus pelastussuunnitelmasta. Jokainen ihminen on matkalla kadotukseen, ellei usko Jumalan Poikaan ja anna sovittaa itseään Jumalan kanssa. Sillä ei ole merkitystä, onko ihminen tehnyt eläessään vähän tai paljon syntiä: riittää, että syntiä on tehty ja kadotus on varma ilman syntien anteeksisaamista. Syntiä on valehteleminen, toisten kiusaaminen, varastaminen, kiroileminen, loukkaavat turhat sanat, puolueellisuus, ilkeys ja kaikenlainen tottelemattomuus Jumalan kymmentä käskyä vastaan. Kaikki ymmärryksen ikään ehtineet ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, minkä vuoksi tarvitsemme Kristuksen veren tuomaa lunastusta synneistä. Tarvitsemme syntien anteeksisaamista, mikä on lahja Jumalalta ja johtaa iankaikkiseen elämään.

Pelastusilmoitus saa täyttymyksensä Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen persoonassa. Kristus tuli alas taivaasta maan päälle ja jätti kirkkauden, joka hänellä oli Isän luona ennen maailman perustamista. Hän syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli täysin synnittömän elämän tekemättä koskaan väärämielistä pahaa lähimmäisilleen tai itselleen. Jeesus ei hyljännyt koskaan Isäänsä vaan uskoi häneen koko elämänsä ajan ja pani kaiken luottamuksensa Isän Jumalan hyvyyden varaan. Hän oli ihmisenä täydellisen hyvyyden perikuva ja esikuva jokaiselle seuraajalleen. Meidän tulee pyrkiä elämään yhtä synnittömästi kuin Jeesus, joten parannettavaa on joka päivä kuolemaamme asti.

Jeesus tuomittiin syyttömänä kuolemaan, koska maailma vihasi häntä hänen vanhurskautensa tähden ja pahat ihmiset olivat hänelle kateellisia. Jeesus kärsi viattomana syntisten tähden ja antoi henkensä Golgatan ristillä Isän käteen. Jeesus saapui voittajana Isän luokse paratiisiin ja toi meille lunastuksen synneistä pyhän verensä ansiosta. Kuolema ei voinut pitää Kristuksen ruumista haudassa vaan hän nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä kuolemansa jälkeen aivan kuten oli ennustanut tapahtuvan. Meitä tulisi rangaista syntiemme tähden, mutta jos panemme Jeesuksen elämän vikauhriksi edestämme, ei meitä rangaista vaan saamme synnit anteeksi sen sovituksen kautta, joka on Kristuksen ruumiissa ja veressä sekä kuolleista ylösnousemisessa.

Jos uskot sanoman Jumalan Pojasta, Jeesuksesta, joka on Vanhassa Testamentissa ennustettu Messias ja koko maailman Vapahtaja, niin sinä saat syntisi anteeksi ja pelastut tulevalta tuomiolta, vaikka olisit tehnyt paljon syntiä. Jos olet tehnyt vain vähän syntiä, niin ole siitäkin kiitollinen Jumalalle, että olet varjeltunut paljolta pahalta. Jumala suojelee sinua jatkossakin pahaa vastaan, kun otat vastaan Jumalan armon, jota Kristuksen veressä ja Herran Jeesuksen nimessä sinulle tarjotaan.

Jeesus antaa meille synnit anteeksi ja auttaa karttamaan kaikenlaista pahaa vaikuttamalla meissä mielenmuutosta pois synnistä. Juomari raitistuu ja avionrikkojasta tulee siveä, kun hän syntyy uudesti ylhäältä. Uskoon tuloa seuraa uudeksi syntyminen, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisen mieli muuttuu ja sydän tulee erilaiseksi kuin se oli ennen uskon ilmaantumista. Jumala antaa Pyhän Hengen niiden ihmisten sydämeen, jotka uskovat evankeliumin sanoman ja lähtevät seuraamaan Jeesusta. Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa Jumalan tahdon tekemistä ja sitä, että opettelemme tuntemaan Jeesusta yhä paremmin. Meillä on yhteys Isään Jumalaan Pyhässä Hengessä Jeesuksen Kristuksen kautta. Varjellumme siten pahasta ja voimme tehdä hyvää elämässämme eikä se ole vastenmielistä tai raskasta.

On ilo tehdä hyvää ja karttaa pahaa, kun Pyhä Henki vaikuttaa sen Jumalan sanan kautta, jota saamme lukea Raamatusta ja kuulla lisäksi saarnattua sanan opetusta ja evankeliumia. Uskovaisten kannattaa hakeutua muiden pyhien seuraan ja kokoontua yhteen säännöllisin väliajoin sekä viettää arkipäivän elämää yhdessä valittujen kanssa. Keskinäinen yhteys rakentaa meitä ja vahvistaa uskossa, niin että kestämme paremmin pahan palavat nuolet ja vihollisen eksytyksen, joka yrittää johdattaa meitä harhaan.

Taivaspaikkaa ei voi ostaa hyvillä teoilla tai pätemällä Jumalan edessä hyvää tekemällä. Se on Jumalan lahja, jonka Isä lahjoittaa niille, jotka uskovat Kristuksen Jeesuksen tehneen kaiken mitä tarvitaan, jotta pelastumme. Syntien sovitukseen ja Jeesuksen vanhurskauden tekoon ei voida lisätä mitään eikä ottaa siitä mitään pois. Pelastus on valmis ja se voidaan ottaa vastaan uskon kautta, jonka Jumala synnyttää ja vaikuttaa saarnauttamansa Jumalan sanan kautta, jota tälläkin hetkellä luet. (1Piet 4:10,11; 1Tess 1:3-7; 2:13)

Raamatussa on yksityiskohtainen selostus siitä, mitä Jeesus on tehnyt hyväksemme ja miten taivaaseen päästään. Lue hyvää sanomaa sieltä ja aloita lukeminen Uudesta Testamentista. Lue siinä sivulla valikoidusti Vanhaa Testamenttia. Vanhasta Testamentista on hyvä lukea alku eli luomiskertomus, syntiinlankeemus, vedenpaisumus ja vaikka koko ensimmäinen Mooseksen kirja sekä toisesta kirjasta kaikki kymmenen käskyn antamiseen saakka. (2Moos 20) Sen jälkeen voi lukea vaikka Psalmeja, Sananlaskuja, Saarnaajan kirjaa ja loput Vanhasta Testamentista. Ennen koko Raamatun lukemista kannattaa paneutua Uuden Testamentin sanomaan ja lukea se vaikka useampaan otteeseen kokonaan lävitse. Sieltä käy kaikkein selvimmin ilmi Jeesuksen tekemä hyvä teko meidän hyväksemme ja lopun ajan tapahtumien ennustukset.

Taivaaseen pääsyyn tarvitaan sydämessä asustava Pyhä Henki ja syntien anteeksisaaminen. Kumpaakaan ei voida saada ansioista tekojen ja oman hyvyyden kautta. Synnit voi saada anteeksi vain jos Jumala antaa ne anteeksi. Pelastus on yksin armosta ja se voidaan saavuttaa uskomalla pelastuksen evankeliumi. Evankeliumi on ilosanoma Jeesuksen Kristuksen ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta, jonka kautta hän sovitti maailman Isän Jumalan kanssa. Kristus on lunastanut meidät kuoleman ja perkeleen vallasta. Jeesus voi vapauttaa tuomitut ja kadotukseen matkalla olevat iankaikkisesta tuomiosta – toisesta kuolemasta – joka on syntiemme palkka. (Room 6:15-23; Ilm 20:9-15; Matt 25:46)

Jumala tahtoo pelastaa jokaisen ihmisen, mutta ihminen päättää sen, miten Jumalan kutsuun vastaa. Jumala haluaa, että jokaisella ihmisellä olisi henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Se toteutuu, mikäli uskot evankeliumin ja otat vastaan Herran Jeesuksen, Jumalan Pojan. Synnyt silloin uudesti ylhäältä ja muutut uudeksi ihmiseksi sisällisen ihmisesi puolesta. Jumala tahtoo, että jokainen ihminen olisi sisäisesti uusi luomus, Jumalan uusi ihminen, joka tekee hyvää ja karttaa pahaa Jumalan voimalla, sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta. Mikäli uskot Herraan Jeesukseen ja pysyt Kristuksessa uskon kautta, saavutat lopullisen pelastuksen Jumalan taivaassa pyhän ja vanhurskaan elämän päätteeksi. Menneen jumalattomuuden ajan syntejä ei lueta sinulle enää syyksi vaan saat autuaitten osan pyhitettyjen joukossa Kristuksen veren ansiosta, saamalla synnit anteeksi sovituksen kautta, joka on Jumalan Pojassa, Jeesuksessa.

Toinen evankeliumi

Paavali varoitti galatalaisia kääntymästä pois alkuperäisestä evankeliumista väärään, toisenlaiseen evankeliumiin. (Gal 1:6-12) Jos joku uskoi valheen sanan totuuden sanan sijasta, joutui hän kadotustuomion alle. Ei ole siksi ihan sama, miten uskomme ja mitä asioita me painotamme omassa julistus- ja opetustyössämme.

Mikään ei saa olla tärkeämpää kuin Jeesuksen rististä ja Kristuksen verestä kertominen. Me todistamme Jeesuksen ylösnousemuksesta, vaikka emme ole sitä itse omin silmin nähneet tapahtuneeksi, mutta tiedämme sisäisen todistuksen kautta apostoleiden puhuneen totta, samoin Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen. Kun turvaamme kaikessa Karitsan vereen ja Jeesuksen todistukseen, niin pelastumme kaikista vihollisista, jotka eteemme asetetaan. Kukaan ei voi riistää Jeesukseen turvansa laittavaa sielua pois Isän käsistä. Ainoa mahdollisuus joutua kadotukseen uudeksi luomukseksi syntymisen jälkeen on hyljätä itse Jumalan sana ja kääntää selkä Jeesukselle. Kuka olisi niin mieletön, että sen tekisi? No, vaara on aina olemassa eikä paholainen viettele Jumalan lapsia välttämättä julkisynteihin vaan ulkokultaisuuteen ja harhaoppeihin valheen avulla. (Luuk 12:1ss; Joh 8:44; 1Tim 4:1-11)

Me emme saa julistaa väitetyn pedon merkin eli mikrosirun ottamisesta kieltäytymistä siten, että se toisi pelastuksen sieluille. Jos joku ei ota pedon merkkiä, mikäli se on biosiru, niin hän ei pelastu sen ansiosta, että jättää merkin ottamatta. Ihminen voi pelastua vain jos uskoo Kristuksen Jeesuksen evankeliumin ja pysyy Kristuksessa loppuun asti uskon kautta, yksin armosta. (Joh 15:1-6; Room 11:17-23) Jos joku ei usko eikä pysy Kristuksessa, niin hänet poltetaan sammumattomassa tulessa, tulisessa järvessä, joka on toinen kuolema, kadotus. (Ilm 20:9-15)

Jos mikrosiru laitetaan johonkin ihmiseen vastoin tämän tahtoa, ei se ihminen ole vastuussa siitä, että hänessä on mikrosiru, vaikka se pedon merkki olisi. Jumala ei tuomitse syyttömiä kadotukseen. Mikrosiru ei voi siten olla kadottava asia edes pedon merkkinä, jos se laitetaan ihmiseen vasten hänen tahtoaan. Julkisuuteen levinneiden varmistamattomien tietojen mukaan mikrosiruja on asennettu vauvoihin ja vankeihin, mutta nämä eivät voi olla Jumalan edessä vastuullisia siitä, että heille tehdään jotakin vasten heidän tahtoaan.

Jos ihminen olisi mahdollista saattaa kadotettuun tilaan laittamalla häneen väkisin mikrosiru, olisi paholaisen helppo syöstä kristittyjä iankaikkisen rangaistuksen tuleen. Riittäisi, että kristityt otetaan vangiksi ja "rokotetaan" heidät sirulla, minkä jälkeen heidät heti tapetaan. Näin saataisiin riistettyä hyvä osa pois Jumalan lapsilta. On varmaa, ettei Jumala suojele meidän ruumistamme väkivaltaa vastaan, koska hän ei suojellut apostoleita eikä Jeesustakaan. Joskus hän voi sen tehdä, mutta ei loputtomiin. Tästä syystä on mahdotonta, että mikrosirun laittaminen väkipakolla johonkin ihmiseen saattaisi tämän kadotustuomion alaiseksi.

Väärä opetus siitä, että ihminen joutuu kadotukseen, jos häneen laitetaan vasten tahtoa mikrosiru tai hänet petetään ottamaan mikrosiru ihonsa alle, on saanut aikaan surullisia ilmiöitä. Tunnen erään henkilön, joka pelkää, että häneen laitetaan mikrosiru salaa terveyskeskuksessa verikokeen ottamisen yhteydessä tai hänen nukkuessaan. Hän luulee joutuvansa kadotukseen, jos näin pääsee tapahtumaan. Tällainen ei ole tervettä Jumalan vaikuttamaa uskoa. Väärä opetus on johtanut jotkut ihmiset vallan hysterian partaalle, jopa vainoharhaisuuteen. Sellainen opetus ei voi olla Jumalasta, joka väärentää näin pahasti Jumalan sanan ja oikeudenmukaisen tuomion periaatetta.

Me emme joudu kadotukseen, vaikka meidät tungettaisiin täyteen mikrosiruja vasten tahtoamme. Mikään muu luotu ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. (Room 8:32-39) Uskoa ei voida riistää pois sydämestä tunkemalla ihon alle jokin tekninen vempain tai syöttämällä meille myrkkyä, lääkettä tai huumeita. Pyhä Henki ei ole ihmisten keinoin karkoitettavissa uskovaisen sydämestä. Jumala pitää huolen omistaan, mutta siihen huolenpitoon ei kuulu joka kerta väkivallalta varjeleminen. Vaikka meille tehtäisiin mitä tahansa vasten tahtoamme, emme silti kumarra sydämessämme petoa tai sen kuvaa, niin että joutuisimme kadotustuomion alle kerran uskottuamme evankeliumin sanoman. Vaikka meidät tungettaisiin täyteen mikrosiruja vasten tahtoamme, ei siten voida riistää Pyhää Henkeä pois meistä. Miten mahtavatkaan uskoa ne "kerran pelastunut on aina pelastunut" harhaopin kannattajat, jotka uskovat samalla mikrosirun johtavan automaattisesti kadotukseen sen, keneen se laitetaan? Osa on keksinyt ratkaisuksi sen, ettei uskovia muka ole jäljellä silloin, kun pedon merkki on käytössä. Ilmestyskirja puhuu kuitenkin aivan toista ja siellä kerrotaan pyhien olevan maan päällä pedon merkin aikaan. (Ilm 13:5-18; 14:9-11; 15:2; 16:2; 19:20; 20:4)

Raamatussa on mainittu pedon tai sen kumartaminen kadottavana asiana. Jos pedon merkkiin liittyvät kohdat lukee tarkoin, niin kadotusta ei mainita kertaakaan siten, että pelkästään pedon merkin ottaminen johtaisi ihmisen kadotuksen tilaan. (Ilm 13:11-18; 14:9-11; 15:2; 16:2; 20:4) Tarvitaan lisäksi pedon tai sen kuvan kumartaminen. Olisikin sangen epäreilua, jos ihminen voitaisiin saattaa kadotuksen tilaan vasten hänen tahtoaan, työntämällä jokin tekninen vempain ihon alle. Sellainen ei yksinkertaisesti ole oikeudenmukaisen Jumalan tuomio, että näin tapahtuisi.

Mikrosirun avulla ei voida hallita ihmisen tahtoa ja mieltä niin, että usko tai Pyhä Henki saadaan pois ihmisen sydämestä. Sellaista opetusta on kuitenkin liikkeellä, että mikrosirun avulla manipuloidaan ihmisiä ja ohjaillaan heitä suurin piirtein mielin määrin, ikään kuin sirun haltija olisi jokin marionetti, jolla ei ole omaa tahtoa, mikäli "ohjaamosta" eli pedon hallintakoneistosta niin päätetään. Tällaiset väitteet ovat silkkaa mielikuvituksen tuotetta ja fantasiaa. Sirun avulla ei voida koskaan vaikuttaa ihmisen mieleen siten, että usko tai Pyhä Henki saadaan sieltä sen avulla pois. Sirun avulla ei voida muutenkaan kontrolloida ihmisen käytöstä väitetyllä tavalla. Raamatussa ei puhuta halaistua sanaa siitä, että pedon merkin avulla kontrolloitaisiin ihmisten mieliä. Tämä on joidenkin ihmisten omaa keksintöä ja syy siihen on mahdollisesti rahan ansaitseminen valheiden avulla sekä oman kunnian ja korkean aseman tavoittelu kristillisissä piireissä.

Synti kadottaa ihmisen

Raamatun opetusten mukaan synti erottaa ihmiset Jumalasta. (Jes 59:1-3) Tässä kohden puhutaan ihmisen itse tekemistä synneistä. Niin sanottu perisynti ei ketään kadota, koska Jumala ei tuomitse vauvoja Aadamin tekemän synnin vuoksi kadotukseen. Jokainen tuomitaan itse tehtyjen syntien vuoksi kadotukseen, mikäli syntejä ei ole kaduttu, käännytty takaisin Jumalan tykö, muutettu mieltä suhteessa syntiin ja Jumalaan sekä hänen sanaansa, ja uskottu pelastuksen evankeliumia. Jos synnit on saatu anteeksi uskon kautta maan päällä, ei sellainen ihminen joudu tuomittavaksi vaan on siirtynyt kuolemasta elämään ja pelastuu.

Jos joku antautuu palvelemaan syntiä, joutuu hän eroon rakastavasta Jumalasta. Hän vieraantuu hänessä olevasta Jumalan elämästä: hän paatuu ja kovettaa sydämensä. (Room 6:15; Efe 4:17-19; Jer 7:24) Jumala tuomitsee paatuneet ja katkeroituksessa elävät ihmiset kadotukseen, muut kuuluvat armon valinnan piiriin ja pelastuvat. (Room 11:7; Hebr 3:12-4:13) Kadottavia syntejä ovat mm. itsekkyys, ahneus, rahan himo, kateus, panettelu, herjaus, lahkot, eri seurat, puolueet, juopottelu, noituus, haureus, aviorikokset, vihamielisyys, murhat ja paha himo, jotka ovat epäjumalanpalvelusta. (Kol 3:1-9; Efe 5:1-14; 1Kor 6:9-11; gal 5:19-21; 1Tim 1:5-11)

Omaisuuden suojeleminen ja varjeleminen eivät ole sinänsä syntiä, ellei siihen liity mukaan ahneus ja rahanhimo tai ellei asiassa mennä yli terveellisten rajojen, kohtuuttomuuksiin. Ihon alle sijoitettava biosiru on turvallinen maksuväline ja tapa siirtää rahaa paikasta toiseen. Biosiru toimii myös kätevänä henkilöllisyystodistuksena, passina, potilaskorttina ja muiden hyödyllisten tiedostojen sijoituspaikkana. Nämä asiat eivät ole sellaisenaan syntiä. Ellei biosiruun liity pedon tai sen kuvan kumartaminen, ei sen ottaminen ihon alle voi yksistään johtaa ihmistä kadotuksen tilaan.

Mikäli olen ymmärtänyt oikein Raamattua, niin pedon merkki täytyy ottaa itse tietoisesti, jotta se voisi koitua ihmiselle tuomioksi. Sen ottamiseen täytyy liittyä pedon tai pedon kuvan kumartaminen eli pedon valtaan alistuminen. Ellei tätä aspektia sirun ottamiseen liity, niin en pidä sen olemista ihon alla kadottavana syntinä, vaikka se olisi pedon merkki. Sen sijaan rahanhimoinen, ahne, kateellinen, itsekäs, rakkaudeton ja omaa kunniaa tavoitteleva ihminen joutuu kadotukseen, vaikka hän kieltäytyisi ottamasta sirua itseensä. Tällaisia ihmisiä on sankoin joukoin kristittyjenkin parissa. He luulevat olevansa Jumalan palvelijoita, mutta kiskovat muilta hyötyä vääryyden ja petosten avulla. He ovat niin sokeita syntinsä orjuudessa, etteivät huomaa itsekään olevansa matkalla kadotukseen. Heidän joukossaan voi olla myös niitä, jotka eivät usko lainkaan Jumalan olemassaoloon ja kuoleman jälkeiseen tuomioon, iankaikkiseen rangaistukseen. (Matt 25:46) Sellaiset voivat käyttää hyväkseen jopa valheita koskien mikrosirua, kun ahnehtivat itselleen rahaa myymällä lopun ajan profetioita, niiden selityksiä ja tietoa mikrosirujen kehityksestä pedon merkiksi.

Lopun ajan profetiat ja skandaalihakuiset "tiedot" uudesta maailmanjärjestyksestä menevät kuin kuumille kiville herkkäuskoisille ihmisille markkinoituna. Kristityt ja nimeltään kristityt ovat oivallinen markkinoinnin kohde näille tuotteille, joita myydään hyvällä katteella ja suurella voitolla. Osa voitosta jaetaan evankeliumin työtä tekeville ja hyväntekeväisyyteen, mutta materiaalia myyvät kylpevät itsekin rahoissa ja elävät luksuselämää suurten yritysjohtajien tavoin.

Kristillisestä materiaalista on tullut markkinatuote siinä kuin mistä tahansa muusta mediasta ja viihteestä. DVD:t, videokasetit, CD:t, kasetit ja kirjallinen materiaali tuottavat hyvin niitä valmistaville ja markkinoiville yhtiöille. Ne ovat nykyään eniten myytyjen tuotteiden listalla, kun kaikki maallinenkin kirjallisuus ja elokuvat otetaan huomioon myyntiluvuissa. Kristillisyys on nykyisin bisnestä, joka kannattaa ja myy hyvin. Ehkä tämä on osa antikristuksen joukkojen maailmanvalloitustehtävää? Pedon valtakuntahan perustuu salaliittoteorioiden mukaan pitkälti kristinuskon raunoioiden varaan ja muuhun uskonnollisuuteen.

Ihmisiä on helppo hallita, kun heidät yhdistetään toisiinsa eri uskomusjärjestelmistä huolimatta siten, että kaikkea suvaitaan eikä mitään muuta saa tuomita ja vainota kuin aitoa kristinuskoa. Pedon valtakunnan Baabelin uskontoon mahtuu hyvin mukaan vääriä käsityksiä pedon merkistä ja muista lopun ajan tapahtumista. Paholaisen päätarkoitus on se, ettei vain kukaan pelastuisi uskomalla evankeliumin sanomaan. Hän pyrkii kiinnittämään ihmisten huomion toisarvoisiin seikkoihin eksyttäessään heitä.

Kuka tulee ajatelleeksi omaa rahanhimoaan, ahneuttaan ja oman kunnian tavoittelua, kun julistetaan suureen ääneen sitä, miten sielut joutuvat kadotukseen, mikäli ottavat mikrosirun ihonsa alle, mutta pelastuvat, jos eivät sitä tee? Samaan aikaan lukemattomat nimeltään kristityt jatkavat surutta synnissä elämistä, mutta kieltäytyvät ottamasta sirua ihonsa alle.

Mikäli sirusta kieltäytymisestä ei rangaista mitenkään vaan ostaminen ja myyminen ovat loppuun asti mahdollista esimerkiksi muovikortissa olevan sirun avulla, ei mikrosiru voi olla pedon merkki tai ainakaan kadottava asia. Moni muotojumalinen ja tekopyhä ihminen jää maan päälle Kristuksen noutaessa seurakunnan pilviin, vaikka on kieltäytynyt ottamasta sirua ihonsa alle. Siru ei ketään kadota vaan epäusko ja synti aiheuttavat eron Jumalasta.

Paljon melua traktaatista

Suomessa on levitetty runsaasti traktaatteja, joissa kerrotaan amerikkalaisen tekniikan tohtorin, Colin Sandersin, todistuksesta koskien mikrosirua, joka on hänen mukaansa pelätty pedon merkki. Traktaatin nimi on englanniksi "Don´t take it!" ja suomeksi "Älä ota sitä!" Alaotsikkoina ovat "Mistä on kysymys?" ja "Lue!"

Törmäsin traktaattiin joskus 1990-luvun puolivälissä, mutta en kiinnittänyt silloin sanottavammin huomiota sen sisältöön. Ajattelin, että tässä on taas yksi skandaalinhakuinen juttu lisää. Jouduin ottamaan traktaatin sisällöstä tarkemmin selkoa 2000-luvun alkupuolella, kun sitä jaettiin siinä kristittyjen yhteisössä, jossa toimin kutsuttuna työntekijänä. Sain selville, että Colin Sanders ei ole tekniikan tohtori ja monet muutkin väitteet traktaatissa ovat liioiteltuja tai suoria valheita. Hänen nimensä ei myöskään ole Colin vaan Carl, millä nimellä internetistä löytyy negatiivista tietoa hänestä: paljastuksia hänen esittämistään valheista, joista hän ei ole tehnyt koskaan parannusta. Kun pyysin yhteisöä lopettamaan traktaatin jakamisen selitettyäni siinä olevat virheet, eivät he suostuneet siihen. He jatkoivat traktaattien jakamista ja Sandersin valheiden levittämistä ikään kuin siinä ei olisi mitään väärää.

Carl Sandersin levittämät tiedot mikrosirun kehityksestä ovat levinneet kaikkialle maailmaan. Eräs uskovien ylläpitämä sivusto puolustaa voimakkaasti Sandersin opetuksia. (Signs of Technology, http://www.bereanlife.com/signs.htm) Artikkelin kirjoittaja kertoo lähteeksi "luotettavan ja luottamuksellisen tahon, jota vahvistaa eräs CIA:n muistio." ("I have received information from a very reliable and confidential source, but verified by a CIA memo.") Ainoa nimeltä mainittu lähde artikkelissa on kuitenkin "tohtori" Carl Sanders. Koko artikkeli on täydelleen yhtä pitävä Sandersin julkaisemien väitteiden kanssa, joten on mitä todennäköisintä, että artikkelin ainoa tai päälähde on Sanders itse eikä muita "salaisia ja luotettavia" lähteitä ole olemassakaan.

Berean Life Ministries julkaisee yksinomaan Carl Sandersin materiaalia koskien mikrosirua ja pedon merkkiä. Se ei ole luotettava puolueeton lähde asioiden arvioimiseksi. On mahdollista, että Carl Sanders on itse järjestön jäsen tai koko organisaation ylläpitäjä. Voit tarkistaa asioita katsomalla, mitä sivusto meille tarjoaa. Siellä on pelkästään Sandersin materiaalia koskien mikrosirua ja pedon merkkiä.

En ole löytänyt mistään tieteellisiä julkaisuja, joissa sanotaan mikrosirun olleen niin pitkälle kehittynyt, että sitä voitiin seurata satelliiteista käsin ennen vuotta 1994. Tähän ei pystytä vieläkään (vuonna 2006). Näyttää siltä, että Sandersin sepittämät tarinat ovat muuttuneet ja valheet ovat paisuneet sadun levitessä yhä laajemmalle. Sandersin väitetään mm. olleen FBI:n ja CIA:n palveluksessa, mistä ei ole mitään todisteita. Ruotsalaisten sanotaan osallistuneen salaisen sirun kehittämiseen, niin että 6000 vapaaehtoista on ottanut sirun itseensä ja heitä seurataan kaiken aikaa. Ruotsi ei ole NATOn jäsen eikä ollut edes EU:ssa siihen aikaan, jota Sandersin väite koskee. Miksi ihmeessä CIA olisi valinnut Ruotsin ja ruotsalaiset koekaniineiksi testatessaan salaista sirua?

Mitään todisteita yhdenkään väitteen tueksi traktaatissa ei esitetä. Traktaatin väitteet pitää vain uskoa tai olla uskomatta. Vastakkain ovat Sandersin sanat ja totuus sekä monien kristittyjen todistus Sandersia vastaan, että tämä on valehdellut erinäisiä asioita, jotka paljastuvat tässä kirjoituksessa.

Mikrosirusta puhuminen aiheuttaa paljon voimakkaita tunnereaktioita ja mielipiteitä. Ne, jotka ovat jakaneet Sandersin traktaattia ja seuraavat Leo Mellerin opetusta mikrosirusta pedon merkkinä, eivät voi uskoa mitään muuta kuin Sandersin kertomusta. He eivät osaa kyseenalaistaa heille jaettua tietoa ja ottaa selvää tosiasioista. He uskovat sokeasti kaikki väitteet, jotka koskevat mikrosirua tai biosirua, kun sen väitetään olevan pedon merkki. Yleistä on myös uskomus, jonka mukaan nykyinen mikrosiru tai biosiru on vain kehitysvaihe lopullisen pedon merkin edellä. Moni luulee, että seurakunta temmataan ensin ylös pilviin ennen ahdistuksen ajan alkua ja vasta sitten pedon merkki otetaan käyttöön koko laajuudessaan. Tätä vastaan on monta eri Raamatun kohtaa.

Kristityt ovat vielä maan päällä, kun ensimmäinen peto saa vallan kolmen ja puolen vuoden ajaksi. (Ilm 13:5-18) Heitä vainotaan, pyhät voitetaan ja heitä viedään vankeuteen. Maailmassa on Jeesuksen todistajia, jotka pelastetaan suuren ahdistuksen keskeltä. (Ilm 7:14-17) Pyhät ja valitut saavat voiton "pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta". (Ilm 16:1-2) He eivät ota pedon merkkiä eivätkä kumarra petoa. (Ilm 20:4) Kaikki tämä sanotaan selvästi Ilmestyskirjassa, joten on kummallista, miksi jotkut väittävät seurakunnan tempauksen tapahtuvan ennen pedon merkin lopullista ilmestymistä. Ainoa mahdollisuus sille, että seurakunta temmataan ennen pedon merkin tuloa on se, että seurakunta temmataan osissa. Ensin temmataan kristityt ja sitten ne juutalaiset ynnä pakanat, jotka kääntyvät suuren ahdistuksen aikana takaisin Jumalan tykö ja uskovat Jeesukseen Messiaanaan. Tämän puolesta puhuu se, että tempaus tapahtuu viimeisen pasunan soidessa ja Ilmestyskirjassa mainitaan pedon merkki vasta tämän tapahtuman jälkeen. (Ilm 11:15; 1Kor 15:52; 1Tess 4:16)

Tässä ovat ne kohdat Ilmestyskirjassa, joissa puhutaan näistä asioista.

Ilmestyskirja:
7:13 Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?"
7:14 Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen." Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
7:15 Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.
7:16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, (vrt. Ilm 16:8,9)
7:17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

Ilmestyskirja
13:5 Ja sille (= ensimmäinen peto) annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. (= 3,5 vuotta)
13:6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat.
13:7 Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.
13:8 Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.
13:9 Jos kenellä on korva, hän kuulkoon.
13:10 Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko.

Ilmestyskirja:
15:1 Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy.
15:2 Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet.

Ilmestyskirja:
20:4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

Laitan tähän vielä neljä muuta kohtaa, joissa puhutaan pedon merkistä ja pedon kumartamisesta. Huomaa, että pedon kumartaminen johtaa kadotukseen, mutta pedon merkin ottaminen vaikuttaa vain siihen, ettei kukaan voi ostaa tai myydä, ellei hänellä ole pedon merkkiä. Pedon merkin ottaneet saavat lisäksi ilkeitä paiseita itseensä enkelin vuodattaessa Jumalan vihan maljat niiden ihmisten päälle, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.

Ilmestyskirja:
13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.
13:12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani.
13:13 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.
13:14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.
13:15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.
13:16 Ja se saa (vaikuttaa sen, että) kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
13:17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.
13:18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

Ilmestyskirja:
14:9 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,
14:10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.
14:11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

Ilmestyskirja:
16:1 Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle."
16:2 Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.

Ilmestyskirja:
19:20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.

Useimmille meistä on tuttua GPS-paikannusjärjestelmä. Sen avulla voidaan paikantaa laiva, vene, auto tai ihminen parin metrin tarkkuudella. Paikantamista varten tarvitaan erityinen GPS-vastaanotin, jossa on oma antenni. Mikrosiruissa ei ole vieläkään tällaista vastaanotinta ja järjestelmää. Niitä ei voida paikantaa ilman erillistä radiolähetintä, GPS-vastaanotinta ja antennia. Mikrosirut voidaan lukea vain muutaman sentin päästä tarkoitusta varten tehdyllä skannerilla, lukulaitteella.

Puheet siitä, että mikrosiru on voitu paikantaa ilman erillistä GPS-vastaanotinta ovat todistamatta. On merkillistä, että kristityt levittävät tällaista tietoa faktana, vaikka siitä on takuuna pelkästään Carl Sandersin sana. Miten ilmavoimien teknikko olisi voinut saada tietoonsa sellaista salaista tietoa, jota kukaan muu ei julkisuudessa tiedä? Sanders erosi armeijasta jo 1960-luvulla, jolloin mikrosirutekniikka oli vasta aluillaan. Hän ei ole voinut olla armeijan leivissä kehittäessään sirutekniikkaa. Hän palveli myöhemmin yksityisissä firmoissa, joiden kytkeminen FBI:n ja CIA:n tuotekehityksen yksiköiksi on aikamoisen rohkea teko ilman todisteita. Meillä ei ole mitään syytä uskoa sellaisia väitteitä.

GPS-paikannuksesta on tietoa artikkelissa "Global Postitioning System — Satelliittipaikannus" sivulla
http://www.galileo.ksp.fi/oh6vm/gps/

Myös Wikipediassa on artikkeli samasta aiheesta.
http://fi.wikipedia.org/wiki/GPS

Lisätietoa saa Googlen haulla hakusanalla "GPS".

En väitä, että kaikki Sandersin tiedot olisivat valheellisia. Jotkut mikrosirun kehitykseen liittyvät tiedot ovat ilmeisesti totta, mutta vuoteen 1994 mennessä ne ovat olleet vielä suunnitelman asteella eivätkä toteutetuneina prototyyppeinä. Sanders on voinut saada tietoonsa muiden tutkijoiden ja mikrosirua kehittäneiden ihmisten tietoja, joita hän on sitten julkaissut omina saavutuksinaan. Hän on voinut olla mukana siruja kehittäneessä työryhmässä, mutta ei siinä johtavassa asemassa, jossa hän väittää olleensa.

Sanoma mikrosirusta pedon merkkinä ei ole välttämättä väärä, mutta Sandersin puheet hänestä itsestään mikrosirun kehittäjänä ja suuren työryhmän johtajana, hänen ansiolistastaan ja asemastaan Jumalan seurakunnassa ennen vuotta 1994 ovat kuitenkin valhetta, mikäli kristittyihin todistajiin ja pastoreihin on uskominen. Heidän väitteidensä tukena on lisäksi joukko kirjallisia todisteita, joista tärkeimmät ovat Sandersin itsensä esittämiä todistuksia koskien hänen työsuhteitaan ja koulutustaan. Hän on valehdellut juuri näissä asioissa ihmisille saadakseen hyötyä valheistaan urakehityksessä ja vielä seurakunnassakin.

Sanders ei ole esittänyt mitään todisteita hurjien väitteidensä tueksi, mutta silti jotkut kristityt ja monet nimeltään kristityt uskovat hänen sanojaan niin kuin ne olisivat Jumalan puhetta ja Raamatun ilmoittamaa totuutta. Syy sokeaan uskoon on herkkäuskoisuus, valvomattomuus, yksinkertaisuus, välinpitämättömyys totuutta kohtaan, huolimattomuus ja sen kieltäminen, että olisi itse levittänyt huijausta muille ihmisille Jumalan ilmoittamana totuutena. Joillekin ihmisille on omien kasvojensa menettäminen pahempi asia kuin totuuden tunnustaminen ja synnin hylkääminen Jumalan voiman avulla.

Sandersin toiminta on hänet tunteneiden pastoreiden ja kristittyjen mukaan ollut valheellista ja petollista. Häntä on luonnehdittu huijariksi, joka vaeltaa turmeltuneen mielensä vallassa ja tekee sopimattomia väärän voiton pyyteen vuoksi. Sinä et voi tietää sitä, puhuuko Sanders totta, koska sinulla on siitä vain hänen sanansa. Vastapuolella on monien kristittyjen todistus hänen elämästään ja käytöksestään ennen vuotta 1994, jolloin pastori John S. Torell yhdessä monien muiden kanssa paljasti hänet huijariksi. Sandersin puolustukseksi on julkaistu kotisivuja, joissa on mm. 23 todistusta Sandersin ansiolistasta ja asemasta mikrosirun kehittäjänä. Kun todistuksia tarkastelee vähän tarkemmin, ei niitä olekaan 23 erilaista vaan sama todistus esiintyy useamman kerran sivulla, jolla todistukset on julkaistu.

Sandersin todistukset hänen työsuhteistaan ja koulutuksestaan ovat artikkelissa "Documents" sivulla http://www.trumpetmin.org/documents.htm. Laajempi Sandersia puolustava sivusto avautuu Trumpet Ministries organisaation sivustolta osoitteesta http://www.trumpetmin.org/mark%20of%20beast.htm.

Kaikki nämä todistukset puhuvat sen puolesta, että John S. Torell puhuu totta ja Sanders on valehdellut. Sanders väittää itsellään olevan näiden lisäksi laatikkokaupalla todistuksia, mutta miksi hän ei julkaise niitä netissä, jos ne kerran todistavat hänet syyttömäksi valheisiin? John S. Torell on luvannut lähettää halukkaille kirjallisia todistuksia siitä, että Sanders on toiminut valheellisesti hänen seurakunnassaan ja muissa kristittyjen yhteisössä. Torellin kaksiosainen artikkelisarja hänen tutkimuksistaan koskien Sandersia on seuraavilla sivuilla:

Torellin mukaan Sanders on valehdellut mm. seuraavat asiat: (Lähteenä on mainittujen lisäksi Torellin kotisivuilla julkaistut tiedot)

 • Hän ei ole tekniikan tohtori. Sanders on saanut koulutusta tekniikan alalta, mutta ei ole suorittanut tohtorin tutkintoa tai saanut tohtorin arvonimeä edes Hong Kongin yliopistosta, niin kuin hän on väittänyt. Hän on saanut Hong Kongista kunniatohtorin arvonimen vuonna 2001 Raamatun profetioihin ja opettamiseen liittyen. Myöntäjänä on Shepherd Ministries Inc., mistä minulla ei ole mitään tietoa. Tärkeintä on se, että Sanders ei ole ollut tekniikan tohtori ennen vuotta 1994, vaikka hän on väittänyt sellaista.
 • Sanders ei ole työskennellyt mikrosirua kehittäneen 100-henkisen ryhmän työnjohtajana. Hän on liioitellut asemaansa mikrosirun kehittämisessä. On epäselvää, onko hän ollut edes kehittämässä mikrosirua vai onko hän kuullut aiheesta muilta tutkijoilta tai lukenut siitä jostakin ammattilehdestä. Sanders on ollut ilmavoimissa töissä lähinnä teknikkona. Hänellä on ollut 31.5.1982 päivätty työsopimus Polaris Computer Companyn kanssa Hong Kongissa, jonka mukaan hänet on palkattu tittelillä "Director of Engineering" kahdeksi vuodeksi yhtiön palvelukseen. Tämä ei todista hänen osuuttaan mikrosirua kehittäneessä ryhmässä. (Lähde: http://www.trumpetmin.org/document-04.htm)
 • Sanders on valehdellut palkkansa ja luksuselämänsä, mm. suuren talon omistamisen. Hän on saanut lähinnä teknikon palkkaa vastaavaa palkkaa eikä hänellä ole ollut omistuksessaan mainitsemaansa kartanoa. (Lähde: http://www.trumpetmin.org/document-18.htm)
 • Sanders ei ole ollut pastori Bob Moreheadin johtamassa seurakunnassa johtavassa asemassa tai saarnaajana, vaikka hän on väittänyt sellaista.
 • Sanders ei ole ollut ilmavoimissa upseerina eikä hänellä ole ollut pääsyä salaisiin tiedostoihin alhaisen asemansa vuoksi, vaikka hän on kertonut muuta todistaessaan lopun ajan tapahtumista ja mikrosirun kehittämisestä. Hän erosi armeijasta kersantin arvoisena ja oli palvellut siellä lähinnä teknikkona, ei insinöörinä. (Lähde: http://www.trumpetmin.org/document-13.htm)
 • Sanders ei ollut tavannut ennen vuotta 1994 valtioiden päämiehiä kuten Henry Kissingeriä mikrosiruprojektin tiimoilta, vaikka hän on väittänyt sellaista.

Julkisuudessa on lisäksi tietoja, että Sanders olisi palvellut FBI:ssä ja CIA:ssa, mistä ei tietenkään ole mitään todistuksia olemassa. On vain uskottava Sandersin tai muiden asioita väärentäneiden tai paisutelleiden "todistajien" sanaa tai sitten ei. Minä en niitä usko. Minulla ei ole mitään syytä olla uskomatta niiden pastoreiden todistusta, joihin olen ollut henkilökohtaisesti yhteydessä vuonna 2004, kun tutkin tätä asiaa. Olen jutellut pastori Paul Woodsin kanssa useamman kerran ja pastori Ernest Amstaldenin kanssa yhden kerran. Molemmat vakuuttivat pastori John S. Torellin kertomuksen todeksi, sikäli kuin he asiaa tuntevat. Molemmat ovat työskennelleet läheisessä yhteydessä Sandersin kanssa, joten he tietävät mistä puhuvat.

Tässä ovat pastoreiden yhteystiedot vuodelta 2004:

 • Paul Woods, puh. 00-1-(208) 459-9755
 • Ernest Amstalden 00-1-(515) 826-0376

Sandersin asemasta hänen aiemmassa seurakunnassaan voi kertoa pastori Morehead

 • Bob Morehead of Overlake Christian Church, (200) 827-0303 or 1(800) 275-6304 State of Washington.

Ennen pastori Torellia ja hänen seurakuntaansa, on Sandersia koskevia tutkimuksia tehnyt mm. Gary Kah, jonka puhelin on ollut vuonna 1994 seuraava: 00-1-(317) 576-1043; Fax (317) 676-1063

Pastori John S. Torellin yhteystiedot ovat:

 • Pastor John S. Torell, Pastor of Resurrection Life of Jesus Church, Sacramento, CA.
  President of European-American Evangelistic Crusades, Inc.
  Tel: 888-708-3232
  Fax: (530) 633-2918

Ota huomioon, että jotkut yhteystiedot ovat vuodelta 1994, joten ne voivat olla muuttuneet ajan saatossa. Asiat ovat silti pastoreiden omilla nimillä todistettuja ja olleet esillä netissä vuonna 2004. Kyse ei ole ollut mistään ohimenevästä kenen tahansa tekemästä kritiikistä vaan kestävästä kristittyjen pastoreiden antamasta arvioinnista koskien Carl Sandersin luotettavuutta ja toimintaa kristittynä sekä ennen hänen kääntymystään. Surkuhupaisaa on se, että Sandersin puheiden puolustuksena esitetyt dokumentit todistavat yksiselitteisesti John S. Torellin ja muiden kriitikoiden väitteet tosiksi, mutta eivät todista mitään Sandersin asemasta mikrosiruja kehitelleen projektin johtajana tai muita hänen väitteitään. Jos Sandersillä olisi todistukset väitteilleen, olisi hän julkaissut ne netissä häntä puolustavilla sivuilla. Nyt siellä ei ole mitään todisteita hänen väitteidensä tueksi, joten ei ole missään nimessä panettelua tai herjausta väittää häntä valehtelijaksi ja huijariksi sen perusteella, mitä muut kristityt ovat hänestä todistaneet.

Väärien profeettojen ja opettajien paljastaminen nimeltä ei ole syntiä tai anteeksiantamatonta, niin kuin jotkut virheellisesti väittävät. Se on Jumalan huolenpitoa ja rakkautta seurakuntaa kohtaan. Pettureista on syytä varoittaa nimeltä ja eksyneiden omaksi parhaaksi koituu se, että heitä nuhdellaan synneistä sekä rangaistaan niiden johdosta. Jos kukaan ei välittäisi Sandersin sielusta, ei hänen synneistään häntä nuhdeltaisi vaan uskoteltaisiin asioiden olevan hyvin, vaikka hän jatkaa synnissä elämistä ja valheiden levittämistä totuutena.

Sandersia eivät luonnehdi huijariksi pelkästään sellaiset kristityt, jotka eivät usko mikrosirun olevan pedon merkki. Myös mikrosirua pedon merkkinä opettavat uskovaiset pitävät häntä huijarina ja kehottavat jokaista kristittyä poistamaan virheellisen tiedon netistä.

Tämä uskonnollinen yhteisö kertoo sivuillaan, että Carl Sanders on huijannut kertoessaan mikrosirusta.

Sivulta on paljon linkkejä aihetta käsitteleviin artikkeleihin.

Sivuston kirjoittajat pitävät mikrosirua tai sen johdannaista eli biosirua pedon merkkinä. Aihetta käsitellään mm. sivuilla

Googlen haulla saattaa löytyä lisätietoja Sandersin väitetyistä huijauksista ja valheista, kun kirjoitat hakusanoiksi "Sanders fraud chip" tai muuta vastaavaa. Myös suomenkielistä informaatiota on tarjolla, mutta vain rajallisesti. Useimmat sivut puolustavat Sandersia ja pitävät hänen väitteitään tosina. Ne ovatkin levinneet sangen laajalle Suomessa ja niitä julistetaan faktatietona, mitä ne eivät ole. Käsittelen tässä artikkelissa Sandersin traktaatin läpikotaisin ja paljastan siitä valheet, virheet tai epäuskottavat kohdat. Päätä itse, mihin sinä uskot: Sandersin väitteisiin, joille ei ole yhtään todistetta saatavissa, vai terveeseen järkeen, tunnettuihin tosiasioihin ja monien kristittyjen todistukseen Sandersia koskien?

Muista myös se, että mikrosirun kehittäminen ei ole mikään salainen projekti vaan sitä kehitetään melko avoimesti eri firmoissa, jotta sirut saataisiin pankkien, sairaaloiden, armeijoiden ja muiden laitosten käyttöön. Kehitystyö ei ole CIA:n vaan kaupallisten yritysten tehtävä.

Traktaatin arvostelu

Sandersin traktaatista löytyy tietoa mm. seuraavilta sivuilta:

KÄTEISKORTTI-MIKROSIRU-PEDONMERKKI
http://www.varo666siru.net/kateiskorttimikrosirupedonmerkki.html

DON´T TAKE IT - ÄLÄ OTA SITÄ
http://www.varo666siru.net/alaotasita.html

Kritiikki on tehty jälkimmäisen nettiversion perusteella. Koska traktaatista on olemassa useampia versioita, olen käyttänyt apuna myös tiedostoa "”Don’t take it!” eli tarttuvaa siruparanoiaa" sivulla http://www.otto.net/x-usko/donttake.html Kritiikki on oikeanpuoleisella palstalla. (sarakkeessa)

DON´T TAKE IT — ÄLÄ OTA SITÄ
Tämä teksti on lyhennelmä amerikkalaisen tohtori Colin Sandersin kolmetuntisesta puheesta otsikolla "Mark of the Beast" ( suom. Pedonmerkki), jonka on suomentanut suomalais-syntyinen Australian kansalainen Veli Lavia. Suomennos on ilmeisen huono laadultaan, mikä voi osaltaan vaikuttaa sanoman arviointiin ja johtaa lukijoita harhaan.
Colin Sanders on tekniikan tohtori, joka on ollut mukana valmistamassa mikrosirua, josta hän on uskoontulonsa jälkeen käynyt julistamassa ympäri maailmaa: "älkää ottako sitä merkkiä!" Tänä päivänä tämä merkki on valmis jaettavaksi. Sandersin etunimi ei ole Colin vaan Carl. Carl Sandersista löytyy netistä negatiivista tietoa, jossa väitetään häntä valehtelijaksi ja huijariksi. Todisteet väitteiden puolesta ovat vahvoja eikä Sanders ole esittänyt koskaan päteviä todisteita, jotka todistaisivat hänen viattomuutensa. Sanders ei ole tekniikan tohtori, vaikka on väittänyt sellaista. Tämä on yksi hänen valheistaan, joka elää vielä tänä päivänä kristittyjen keskuudessa. Kun perätön tieto ja huhu on pantu liikkeelle, on sillä taipumuksena paisua ja muuttua, joten ei ole mikään ihme, että tämä valhe ei ole koskaan hävinnyt ihmisten suusta tai edes netistä, jossa tieto kulkee nykyään reaaliajassa.
Sandersin ura on kulkenut CIA:n (lempinimeltään "Evergreen") ja FBI:n kautta tiedemies-ja insinööriryhmään, joka on suunnitellut erilaisia mikrochipsejä (m-siruja). Ryhmään, jonka pääsuunnittelija Sanders oli, kuului 100 miestä ja kaksi naista. Ryhmä sai tehtäväkseen erään Amerikassa toimivan suuren sairaalan ylilääkäreiden ja heidän avustajiensa kanssa suunnitella sellainen mikrosiru, joka yhdistäisi hermoradat erään nuoren naisen katkenneessa selkärangassa. Koe onnistui, ja he saivat tämän täysin liikuntakyvyttömän naisen alaraajat toimimaan. He tekivät ihmeen, josta mm. Valitut Palat on kirjoittanut pitkän tarinan. Tämä koe maksoi noin 1,5 milj. U.S.dollaria. Tämän kokeen sivutuotteena syntyi sellaisia mikrochipseja, joiden avulla voitiin hallita ihmisen mentaliteettia; sanalla sanoen, ihmisen päätöksiin voitiin vaikuttaa tämän sirun välityksellä! Eräästä ihmisestä saatiin sirulla manipuloiden kuin entisaikain natsisaksalainen yli-ihminen. Hän pursui intoa. Kun ärsykettä vielä hieman lisättiin, oli kaikki ohi. Tällä keinoin ihmisestä voidaan hetkellisesti tehdä kuin raivotautinen ja yhtäkkiä se voidaan myös lopettaa. Mikä hirvittävä sivutuote! Sandersillä ei ole mitään todisteita sen suhteen, että hän olisi ollut CIA:n palveluksessa. Hän ei ole ollut tiettävästi 100-hengen työryhmän johtajana mikrosiruja suunnittelevassa ja kehittävässä organisaatiossa. Missä Valittujen Palojen numerossa kyseinen ihme on kerrottu? Mitä se todistaa siitä, että sirun avulla voitaisiin vaikuttaa ihmisen päätöksiin? Mistään ei ole saatavana todisteita sen puolesta, että ihmisen päätöksiin ja mentaliteettiin voidaan vaikuttaa mikrosirun avulla. Siihen tarvittaisiin lääkeainetta tai huumetta eikä ihminen olisi silloin kontrolloitavissa. Mikrosirun yhdistäminen hermoratoihin voi vaikuttaa korkeintaan siihen, että ihminen voi liikuttaa kättään tietokoneen avulla, kun siru yhdistetään hermorataan. Tästä on näytetty televisiossa esimerkki. Mitä tarkoittaa se, kun sanotaan, että "kun ärsykettä hieman lisättiin, oli kaikki ohi?" Mikrosirua pedon merkkinä julistavien henkilöiden joukossa on levitetty huhua, jonka mukaan kyseinen koehenkilö olisi kuollut kokeen tuloksena. Mitään todisteita tälle ei tietenkään voida esittää eikä koskaan esitetä. Kaikki jää kuulijan ja lukijan uskon varaan: ketä sinä uskot? Kuka tahansa voi väittää toimineensa salaisen palvelun tehtävissä ja olleensa kehittämässä mikrosirua, kun on lukenut tai kuullut jotakin sen kehittämisestä. Sandersillä ei tässä työssä ole ollut mitään merkittävää osuutta ja kertomukset sirun vaikutuksesta ihmiseen ovat selvästi liioiteltua fiktiota, mielikuvituksen tuotetta, eivät faktaa.
Mikäli ihmisessä on tämä siru, hänet voidaan paikantaa mistä maailmankolkalta tahansa ja nappia painamalla aktivoida hänet! Tämä siru on mikroskooppisen pieni; se on tavallisen ruiskeneulan kärjen kokoinen. Siinä on nyt jo noin 250000 komponenttia sisällä. Tiedemiehet sanovat, että siinä on vielä tilaa vaikka millä mitalla; elektronisesti siihen voidaan satelliitin välityksellä tallentaa lisää ohjelmia. Sirun asennus ihon alle voidaan suorittaa tavallisen verikokeen yhteydessä! Siru on ollut sangen alkeellinen tuohon aikaan. Nykyisissä siruissa on paljon enemmän informaatiota sisällä. Tiedot sirun paikantamisesta satelliittijärjestelmän avulla ovat liitoiteltuja ja valhetta. Nykyiset GPS-vastaanottimet tarvitsevat antennin, jotta laitteet voidaan paikantaa. Kaupallisia mikrosiruja ei voida vieläkään paikantaa ilman GPS-vastaanotinta, joka ei mahdu mikrosiruun. Paikantaminen on mahdollista vain silloin, kun sirua luetaan tai sitä käytetään matkapuhelimen yhteydessä, jolloin lukulaite tai puhelimen antenni välittää ja vastaanottaa signaalin satelliiteista. Lukulaitteet voivat lukea mikrosiruja vain muutaman sentin päästä eikä niiden käyttö muuten turvallista olisikaan. Tuossa mainitaan muuten syy siihen, miksi tuntemani henkilö pelkää, että häneen laitetaan siru terveyskeskuksessa vasten hänen tahtoaan ja hän joutuu sen vuoksi kadotukseen. Surullinen tapaus.
Kun ryhmä oli saanut tämän mullistavan chipsin aikaiseksi, tuli lisää tiedonjanoa. Jotta merkki saataisiin kerta-asennuksella pysyvätoimiseksi, tarvitsi se voimalähteen itseensä. Tällöin löydettiin Litium-paristo, joka varaa itseään pelkän lämmönvaihtelun vuoksi. Kun tutkittiin mistä ihmisessä löytyvät ne paikat, joissa lämmönvaihtelut ovat suurimmillaan, haivaittiin, että kaksi paikkaa on ylitse muiden: otsassa tukan rajassa ja oikean käden selkämysalueella. ----------- Väitteiden tueksi ei ole taaskaan mitään faktatietoa: on vain Sandersin puhe tai siitä paisuneet huhuna levinneet väitteet, jotka ovat päätyneet traktaattiin. Mikähän mahtaa olla syy siihen, että vasemman käden selkämyksessä ei ole yhtä suuret lämpötilavaihtelut kuin oikeassa kädessä? Vai onko molempien käsien selkämyksissä sittenkin yhtä suuret lämpötilavaihtelut?
Pelkästään ruumiinlämpätila, joka on noin 98,6- 104 Fahrenheitia, riittää toteuttamaan ihmisessä tämän kaiken; "patteria" ei tarvitse koskaan vaihtaa. Mikään maanpäällinen armeija ei koskaan pystyisi tällaiseen hallintaan; nyt yksi ainoa impulssi synnyttää hirvittävän "armeijan". Kaikki on valmista! Raamatussa ei puhuta mitään tällaisen hallittavissa olevan armeijan syntymisestä pedon merkin avulla. Siellä sanotaan, että ilman pedon merkkiä ei kukaan voi ostaa eikä myydä ja että pedon merkin ottaneisiin ja petoa kumartaviin ihmisiin tulee ilkeitä paiseita, kun enkeli vuodattaa vihan maljan ja ensimmäisen vitsauksen jumalattomien ihmisten päälle. (Ilm 13:15-18; 16:2)
Eräs tehdyistä kokeista on Sandersille itselleen tärkeä:tiedemiehet halusivat kokeilla, minkälaisella ainekoostumuksella tämä mikrosiru voidaan ihon alle laittaa. Sandersilla oli oma ehdotuksensa, mutta lääkärit tyrmäsivät hänen aine-ehdotuksensa. Lääkärit ajoivat Litiumia. Sanders kysyi johtavalta lääkäriltä, olisiko laitteen hajoaminen ihon alla vaarallista ihmiselle? Lääkäri vastasi: "Sinähän olet utelias." Rikkoutuessaan se aiheuttaa vakavan tulehduksen ja kivun; jopa paiseita! Jos tämä merkki syystä tai toisesta tuhoutuu, tuo ihminen on tuhottu! --- Raamatun mukaan niihin ihmisiin tulee ilkeitä paiseita, joissa on pedon merkki ja jotka kumartavat petoa. (Ilm 16:2) He eivät tuhoudu vaan jäävät henkiin vitsauksen jäljiltä.
(Ilmestyskirja 16:2 Ja ensimmäinen lähti, ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.) Juuri näin. Miksi pitää sitten puhua siitä, että ihmiset tuhoutuvat, jos heissä oleva "pedon merkki" pettää tekniikaltaan? Jos mikrosiru aiheuttaisi vakavia terveydellisiä riskejä, niin ihmiset eivät ottaisi niitä itseensä. Mikrosiruja myydään vapailla markkinoilla, joten ne eivät kävisi kaupaksi, jos ne sisältäisivät mainitun terveydellisen riskin.
Tohtori Sanders kertoi, että hän halusi tutkia hieman tarkemmin tätä asiaa; hän etsi itsellensä kreikankielisestä Raamatusta vastausta ja hän löysi sieltä merkillisen sanan ”stigma”. Raamatun konkordanssin (numerologian) mukaisesti tämä sana vastaa lukua 666 ja se tarkoittaa: rikkoa sisään, omistaa hallintaansa, asettaa piiloon! Stigma ei ole verbi vaan substantiivi ja sen merkitys on Novumin sanakirjan mukaan "merkki, arpi". (Novum 5, sivu 694, sana 4124 `stigma´) Stigma esiintyy vain kerran Uudessa Testamentissa Textus Receptus -versiossa. Se on siinä kohdassa, missä Paavali kertoo kantavansa Jeesuksen arvet omassa ruumiissaan. (Gal 6:17) Stigma esiintyy myös joissakin versioissa jakeessa Ilm 13:18 ja on käännetty lukusanalla 666. (kreikaksi "chi xi stigma") Stigmaa käytettiin antiikin kreikassa mm. orjien ja sotilaiden merkitsemiseen siten, että heidän omistajansa tunnus tai merkki oli kaiverrettu, poltettu tai piirretty heidän ihoonsa. Stigman kanssa samankantainen verbi on `stidzo´, joka tarkoittaa suomeksi "pistää". Ilmestyskirjan pedon merkistä kertovassa kohdassa ei ole kreikankielen alkutekstissä käytetty lainkaan sanaa `stigma´ tai verbiä `stidzo´. Stigma esiintyy vain lukusanassa 666, ei merkkiä tarkoittavassa sanassa. Ilmestyskirjan merkkiä tarkoittava substantiivi on `kharigma´. (Ilm 13:16,17; 14:9,11; 15:2; 16:2; 19:20; 20:4) Sitä käytetään mm. sinetin painamisen tai polttamisen yhteydessä, hevosen polttomerkin painamisesta ja kaiverretusta patsaasta tai muusta epäjumalankuvasta. Merkitys on siten sama kuin stigmalla, mutta yhden sanan perusteella ei voida vielä tehdä oppia, jonka mukaan ihon alle pistettävä siru olisi pedon merkki. Jos se on sitä, niin en usko pelkän sirun ottamisen johtavan ihmistä kadotuksen tielle. Lisäksi tarvitaan pedon tai sen kuvan kumartaminen, mikä mainitaan jokaisessa kohdassa kadottavana asiana, toisin kuin pelkkä pedon merkin ottaminen. Merkin ottaminen estää ihmisiä ostamasta ja myymästä sekä saa enkelin vitsauksen kautta syntymään ilkeitä paiseita merkin ottaneisiin. (Ilm 13:10-18; 14:9-11; 15:2; 16:2; 19:20; 20:4)
Tänä päivänä jo ainakin 6000 ihmistä mm. Ruotsissa on ottanut tämän merkin ja heitä seuraillaan kaiken aikaa. Heidän sijaintinsa saadaan tv-rutuun milloin tahansa. Tekniikka on vastaava, jota liike-elämä käyttää selvittäessään jonkin asiakkaansa tapahtumatietoja; se, mitä tiedostoihin on talletettu, on kaikkien systeemioikeudet omaavien saatavissa ja tiedossa (mm. EDI). Miksi ihmeessä ruotsalaiset on valittu koekaniineiksi CIA:n operaatioon? Kuulostaa täysin järjettömältä väitteeltä eikä sen todisteena ole yhtään faktaa: vain Sandersin sanat tai niiden perusteella huhuista paisuteltu perätön väite. Ruotsi ei ollut tuohon aikaan edes EU:n jäsen eikä kuulu NATOon, joten on outoa, että CIA olisi valinnut Ruotsin ja ruotsalaiset toteuttamaan koettaan.
Sanders on ollut mukana 17:ssa kansainvälisessä kokouksessa, missä salainen maailmanhallitus on pitänyt istuntojaan. Itse Henry Kissinger on ollut siellä mukana ja hänen antamansa lausunto on: "me emme pysty millään muulla tavoin tunnistamaan ja hallitsemaan ihmisiä tässä maailmassa kuin tätä kautta! Meidän on tehtävä jotakin tämän asian hyväksi." Missä ovat todisteet? Sanders ei ole todistettavasti osallistunut yhteenkään tässä mainittuun kansainväliseen kokoukseen. Salaista maailmanhallitusta ei ole vielä edes olemassa. On vain pyrkimyksiä yhdentyvään maailmaan, mikä ei ole kenellekään uutisia lukevalle salaisuus.
Jokainen , joka ottaa tämän merkin, on täysin toisten hallittavissa mielenmuutoksen kautta. Ihminen ei voi silloin olla enää oma itsensä, vaan robottia muistuttava "cyber"-luomus! Komentokeskuksesta annettava impulssi varmasti kahlitsee orjaksi, mutta sillä on myös tuhoava ominaisuus. Kertomus muistuttaa yhä enemmän science fictionia kuin vakavasti otettavaa faktaa. Omassa seurakunnassani ei sen johtajan mukaan tätä traktaattia olisi koskaan hyväksytty jaettavien joukkoon... Väitteet ovat selvästi liioiteltuja tai peräti suoranaista valhetta.
Näitä chipsejä on ruvettu käyttämään mm. floridalaisissa lastenkodeissa; ainakin 17000 lasta on jo merkitty ja heitä valvotaan- lapsia, jotka eivät mitään ymmärrä! He ovat koekaniineja tällaisessa hirvittävässä petoksessa. Sanders itse todistaa, että jo vastasyntyneitä lapsia "rokotetaan"! Tässä kohden herää väistämättä kysymys: "Voiko Jumala tuomita lapset oikeudenmukaisesti sirun ottamisesta, koska se laitetaan heihin vasten heidän tahtoaan?" Vastaus on: "Ei voi!" Mikrosirua pedon merkkinä opettavien ja julistavien joukossa on paljon vapaan tahdon kieltäviä ihmisiä. He uskovat, ettei ihminen voi menettää pelastusta ja Pyhää Henkeä, kun on kerran tullut uskoon. Jotkut uskovat myös niin, ettei ihminen voi päättää sydämessään sitä, miten vastata Jumalan kutsuun: ottaa sana vastaan vai torjua se pois luotaan? Kaikki on heidän mielestään Jumalan päätöstä, kun joku pelastuu eikä ihmisen tahtoa kysytä uskoon tulossa eikä Kristuksessa pysymisen suhteen. Kuulostaa kovin nöyrältä, mutta on valitettava harhaoppi ja peräisin riivaajilta. (1Tim 4:1-11) Tällaiset opetukset lisääntyvät lopun aikana pedon ja laittomuuden ihmisen päästessä valtaan. (2Tess 2:1-12; Ilm 3:5-18) Usko ihmisen perisyntiin ja sitä seuraavaan kadotustuomioon on myös hyvin yleistä katolisen kirkon kehittämän opin mukaan, jolla ei ole kuitenkaan raamatullista perustetta ollakseen totta.
Valvonnan suorittamiseen taivaalle ryhmä lähetti 23 satelliittia, joilla peilataan merkin ottaneita. Joka 19. minuutti nämä ihmiset astuvat kuvaruutuun! Tämä ei vielä riittänyt, vaan kehitettiin tehokkaampi satelliitti ja niitä on nyt 66 kpl. Nyt ne kattavat koko maailman. Australiassa tämä testattiin lehmillä; ne eivät voi enää eksyä maanviljelijältä. Merkkejä on myös laitettu delfiineihin- tuhansien kilometrien päässä ja syvällä meressä, ne ovat lähellä. Eri puolella maailmaa herättivät ihmetystä oudot valoilmiöt, kuin räjähdykset, taivaalla. Tohtori Sanders kertoo, että leimahdukset syntyivät, kun nämä 23 ensimmäistä satelliittia jouduttiin lasersäteellä tuhoamaan niiden tehokkaampien 66:n tieltä. Sanders tietää tarkelleen mistä puhuu; hän oli pres. Reaganin aikana USA:n armeijan palveluksessa ja nimenomaisessa "Tähtien Sota"-projektissa! Kertomus lähentelee sankarinpalvontaa. Yksi pieni ja nöyrä ihminen sotii pahan valtaa vastaan ja voittaa sen kertomalla totuuden asioista. Valitettavasti näille väitteille ei ole mitään todisteita. Sanders erosi USA:n ilmavoimien palveluksesta jo 1960-luvulla, mistä on hänen itsensä esittämät todisteet netissä. Ronald Reagan oli Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 1981–1989. Sanders toimi itse esittämiensä todistusten mukaan Hong Kongissa vuosina 1982–1984 ja palveli siellä Polaris Computer Companya. Sen jälkeisestä ajasta hänellä ei ole esittää todistuksia, mutta pastori John S. Torell kertoo hänen vaikuttaneen vuoteen 1987 asti pastori Bob Moreheadin johtamassa seurakunnassa nimeltään Overlake Christian Church. Sandersin väitteet osallisuudesta Tähtien Sota -projektiin ovat mitä ilmeisimmin valhetta tai perättömiä huhuja. Laseraseen kehittely epäonnistui, mikä on koko maailman tiedossa. Mitään satelliitteja ei ole tuhottu tehokkailla laseraseilla, koska sellaisia ei ole ollut olemassakaan eikä kyseistä ilmiötä ole dokumentoitu missään. Mitä tulee GPS-paikantamiseen, niin siihen tarvitaan erityinen vastaanotin ja antenni, joka puuttuu edelleen mikrosiruista, vaikka kehitys on jatkunut toistakymmentä vuotta Sandersin alettua kertoa näistä asioista. Mikrosirua ei voida lukea kuin muutaman senttimetrin päästä erityisellä lukulaitteella. Sirun haltija voidaan jäljittää vain, jos lukulaitteeseen on kytketty GPS-vastaanotin tai sirukortti on kännykässä. Delfiinien jäljittämiseen ei käytetä ihon alle asetettavia mikrosiruja vaan järeitä radiolähettimiä. Traktaatin sanoma on selvästi totuuden vastainen eikä sitä pitäisi kenenkään kristityn levittää tai julkaista. Osallisuus valheen levittämiseen voi johtaa paatumukseen ja kadotukseen, ellei synnistä tehdä parannusta totuuden paljastumisen jälkeen.
Mikä sai herra Sandersin muuttumaan? Hän oli tavallinen "sunnuntaikristitty", joka koki toimivansa kansansa hyväksi. Eräänä päivänä hänellä todettiin vaikea syöpäsairaus; elinpäiviä annettiin kourallinen. Kun hän oli menossa tuskia helpottavaan leikkaukseen, hänen puolestaan rukoiltiin, ja kuin ihmeen kaupalla hän parantui täydellisesti- käytännössä kuolemaan jo tuomittu mies! Toivuttuaan hän myi 18-makuuhuoneisen luksusasuntonsa kaikkine arvoesineineen (mm. arvokkaat taulunsa), kaikki perheen autot, paitsi yhtä vanhaa farmaria, jolla hän kiersi puhumassa jakaen samalla Jumalan Sanaa Raamattuina. Sanders on puhunut ainakin Kiinassa, Jugoslaviassa, Bulgariassa, Unkarissa ja Tsekkoslovakiassa luennoiden yliopistoissa. Hänen ainoa viestinsä evankeliumin julistamisen lisäksi on koruton lause: "Don´t take it". Älä ota sitä! --- Mainitusta ihmeparanemisesta ei ole mitään todisteita saatavana. Luin vuonna 2004 jostakin lähteestä, että kyseinen väite on perätön, mutta en löydä sitä tietoa enää netistä. Sandersin kertomus luksusasunnostaan on valhetta, mikäli pastori John S. Torellin välittämään tietoon on uskomista. Hänen sanojensa takana pitäisi olla leskirouva nimeltään Nancy Lince, puhelin 00-1-(509) 997-2952. Sanders kuvaa itseään sellaisena ihmisenä, joka uhraa varojaan palvellessaan Jumalaa ja luopuu rikkauksistaan. Hänellä ei ole ollut tässä mainittuja rikkauksia ja hän on tahkonnut itselleen rahaa myymällä mikrosiruun ja lopun ajan profetiohin liittyvää materiaalia. Hän on saanut ylläpidon eri puolilla maailmaa olevilta seurakunnilta ja maksattanut heillä kalliit matkansa. Hän on käyttänyt valheisiin perustuvaa sanomaa henkilökohtaisen vaurauden lisäämiseksi ja elintason ylläpitämiseksi. Asiat ovat juuri päinvastoin, mitä hän todistaa.
Tämän maailman hallituksen suunnitelma on valmis täytäntöönpantavaksi. Sieltä ei puutu enää mitään; voiko se mennä enää kovin kauas? Monet ihmiset ovat kysyneet Sandersilta, mitä tehdä? Hän sanoo ainoastaan: "don´t take it." Älä ota sitä!
--- WWW.VARO666SIRU.NET, sirutoimitus@hotmail.com ---
Sanders on painattanut pastori Paul Woodsin seurakunnassa paljon materiaalia liittyen mikrosiruun ja lopun ajan profetioihin. Woods voi kertoa tarkemmin hänen ja Sandersin yhteistyöstä sekä Torellin tutkimusten paikkansa pitävyydestä. (Puh. 00-1-(208) 459-9755) Toinen pastori, joka voi kertoa Sandersistä on Ernest Amstalden. (Puh. 00-1-(515) 826-0376) Olen jutellut molempien pastoreiden kanssa puhelimessa ja he ovat vahvistaneet Torellin sekä muiden kertomuksen koskien Sandersia. Myös sellaiset kristityt pitävät häntä huijarina, jotka uskovat mikrosirun olevan pedon merkki. Voit lukea tästä Greaterthings.comin artikkelista "CORRECTION: Implantable Chip "Inventor" Carl W. Sanders is a Fraud" joka on netissä. Se, mitä minä ja Jumala toivomme sinun nyt tekevän, on ottaa selvä siitä, puhuvatko pastorit totta ja valehteleeko Sanders vai ei, mikäli aiot levittää hänen traktaattejaan tai muuta materiaalia.

Tähän loppui Sandersin sensaatiomainen traktaatti, jota on jaettu kymmenille tuhansille suomalaisille Jumalan sanan totuutena. Merkille pantavaa sen sisällössä on evankeliumin lähes täydellinen puuttuminen. Ei sanaakaan Jeesuksen rististä ja Kristuksen veren tuomasta syntien sovituksesta! Ei mitään puhetta kuolleiden ylösnousemuksesta! (Traktaatin myöhempiin painoksiin on lisätty evankelioivaa tekstiä, joka puuttui varhaisemmista painoksista). Ei edes varoitusta siitä, mihin valheessa eläminen, ahneus, rahan himo ja oman kunnian tavoittelu ihmisen johtaa! Nämä ovat paljon pahempia syntejä kuin jonkin sirun käyttäminen maksuvälineenä tai henkilökorttina, mikä ei itsessään mitään syntiä edes ole, ellei siihen liity pedon tai sen kuvan kumartaminen ja pedon valtaan alistuminen. Tästä ei ole vielä mitään näyttöä, että mikrosiru liittyisi siihen asiaan.

Aika näyttää, mitä tuleman pitää. Sitä odotellessa julistamme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja todistamme Herrasta kaikille luoduille ennen kaikkea pyhällä vaelluksella. Me emme vajoa hysteriaan ja vainoharhoihin odottaessamme sitä, mikä maanpiiriä on kohtaava ja miten suuri ahdistus on oleva, kun peto saa vallan ja alkaa vainota kristityitä ja Israelia. Me kestämme kaiken ja pelastumme Karitsan veren ja Jeesuksen todistuksen voimalla. (Ilm 12:11) Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.

Petteri Haipola, 27.09.2006, muokattu 02.05.2010

Sivun alkuun