Tiivistelmä kristinuskon keskeisistä opetuksista

Kirjoittanut Petteri Haipola 2009  •  muokattu 19. helmikuuta 2009.

Saamani palautteen johdosta laadin tälle sivulle ihan lyhyen tiivistelmän niistä opin kohdista, joissa Jumalan seurakunnassa on hyvä olla yhtä mieltä. Kahdenlainen opetus ja käytäntö uskon harjoittamisessa eivät ole Jumalan tahto.

Kaste

Kaste on tarkoitettu Jeesukseen Kristukseen uskoville. Kastetta ei saa suorittaa henkilölle, josta ei voida todeta, uskooko hän vilpittömästi evankeliumin sanaan, ja tahtooko hän elää Jumalan sanan ohjeiden mukaan.

Kasteessa ei saada syntejä anteeksi vaan ne tulee saada anteeksi uskon kautta Kristuksen vereen ennen vedessä kastetuksi tulemista.

Kasteessa ei synnytä uudesti ylhäältä, eikä kaste vedessä ole edellytys uudestisyntymiselle. Jos Jumala on antanut jollekin Jeesukseen uskovalle henkilölle Pyhän Hengen sinetin, niin hän on uudestisyntynyt, ja hänet on lupa kastaa.

Kaste on julkinen tunnustautuminen Jeesuksen seuraajaksi ja vilpitön todistus uskovaisen halusta seurata Jeesusta uskollisena iankaikkisesti, minne hän johtaakaan.

Kaste on osa hengen pyhitystä, mutta ei koko pyhitys. Myös ilman kasteen saamista on mahdollista päästä taivaaseen Isän luokse eli pelastua lopullisesti. Pelastuksen ratkaisee se, asuuko Jumalan Henki uskovaisen sydämessä vai ei. Kaste vedessä ei ole välttämätön pelastumiselle.

Kaste tulee suorittaa upottamalla kastettava kokonaan veden alle. Kastesanat ovat: "Minä kastan sinut Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen". Myös hepreankielinen Messiaan Jeesuksen nimi kelpaa kasteen asetussanoiksi: "Minä kastan sinut Jeshuaan ha-Mashiaan nimeen" (kirjoitusasu on sama kuin ääntäminen).

Kasteen saamiselle ei ole määritetty mitään kiinteää alaikärajaa. Käytäntö on osoittanut, ettei ole hyvä kastaa uskovaisia lapsia liian varhain, sillä he eivät osaa vielä sitoutua kokosydämisesti Herraa seuraamaan vakaalla aikomuksella. Suositeltu kasteen ikä on varhaisnuoruus tai nuori aikuinen.

Kasteelle tuleva voi olla pukeutunut siveelliseen arkiasuun, samoin kuin kastajakin. Erityistä kastemekkoa tai –asustetta ei tarvitse käyttää.

Kasteen paikaksi sopii rauhaisa luonnonvesistö tai erikseen tarkoitusta varten rakennettu kasteallas, jossa on riittävästi vettä upottamista varten.

Voiko kutsuttu myötävaikuttaa pelastumiseensa?

Kutsuttu voi myötävaikuttaa pelastumiseensa siten, että suostuu pelastettavaksi ja antaa pelastaa itsensä. Kutsutun ja uskovaisen tahto on merkittävä pelastumisen kannalta. Jumala valitsee iankaikkiseen elämään kutsutuista vain ne, jotka ottavat vastaan hänen Sanansa ja uskovat Herraan Jeesukseen.

Pyhän Hengen saanut eli uudestisyntynyt uskovainen voi menettää saamansa pelastuksen, jos paatuu synnin pettämänä ja luopuu elävästä Jumalasta. Tästä syystä meidän on tarpeen rukoilla alati ja valvoa, että pysyisimme Kristuksessa.

Vaikka pelastusta ei voida ansaita, niin sen voi menettää, ja pelastuminen on silti armosta, ja "Jumalan teko". Jumala ei tee pelastavaa tekoaan, eikä vie alkamaansa hyvää työtä päätökseen, jos kutsuttu ja uskovainen ei suostu Jumalan tahtoon, vaan palaa takaisin syntielämään.

Petteri Haipola, muokattu 19. helmikuuta 2009.

Sivun alkuun