Menikö Elias ylös taivaaseen?

Suomentanut Petteri Haipola 26.7.2015  • Kirjoittanut United Church of God 25.1.2011

Alkuperäisteos "United Church of God, Did Elijah Go to Heaven?/ Heaven & Hell, What Does the Bible Really Teach?"

Menikö Elias ylös taivaaseen?

Profeetta Eliasta koskee raamatullinen tapahtuma, jota monet siteeraavat tukeakseen uskoa, että vanhurskaat menevät suoraan taivaaseen kuolemansa jälkeen.

Elias oli Jumalan profeetta 800-luvulla eaa. Raamattu sanoo "Elias nousi ylös taivaaseen tuulenpyörteessä." (2. kun. 2:11) Mutta onko tämä ristiriidassa Johanneksen evankeliumin kanssa, joka sanoo 900 vuotta Eliaan ajan jälkeen, että "ei kukaan ole noussut taivaaseen paitsi hän, joka tuli alas taivaasta, ihmisen poika"? (Joh. 3:13)

Miten voimme selittää tämän ristiriitaiselta näyttävän Raamatun kohdan? Tarkempi tutkimus osoittaa, että nämä kaksi kohtaa voidaan sovittaa toisiinsa riittävän sujuvasti.

Huolellinen tutkimus osoittaa, että Raamatussa puhutaan tosiasiassa kolmesta eri taivaasta. Yksi niistä on Jumalan asuinpaikka – ja se taivas, jossa Jeesus on nyt. Puhuessaan kristuksesta, joka on meidän ylimmäinen pappimme, Raamattu sanoo: "Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa." (Hepr. 8:1) Taivasta kutsutaan erityisesti Jumalan asuinpaikaksi. (5. Moos. 26:15) Apostoli Paavali kutsuu tätä taivasta "kolmanneksi taivaaksi" (2. Kor. 12:2) – ja osoittaa, että on olemassa kaksi muuta taivasta. Jumalan taivasta kutsutaan "kolmanneksi", koska ollessaan hengellisessä valtakunnassa, se on kahden muun ulkopuolella, ja ne kaksi muuta ovat fyysistä valtakuntaa.

Toinen Raamatussa mainittu taivas, joka on toiseksi lähimpänä meitä, on se, jota me kutsumme ulkoavaruudeksi. Se on kuun, planeettojen, asteroidien, auringon ja tähtien sijaintipaikka. Daavid puhui näistä, kun hän ihaili Jumalan luomistyön mahtavuutta, jota hän kuvasi sanoilla "Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut..." (Psa 8:4) Monet Raamatun kohdat mainitsevat "taivaan tähdet". (1. Moos. 26:4; 5. Moos. 1:10; 28:62; Jes. 13:10)

On vielä yksi taivas, joka on meitä lähimpänä: se on ilmakehä, joka ympäröi planeettaamme ja muodostuu hapesta sekä muista kaasuista. Tämä taivas, maan ilmakehä, on mainittu sellaisissa kohdissa kuin 1. Moos. 7:11-12, joka kuvailee Nooan päivän vedenpaisumusta sanoilla: "sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat. Ja satoi rankasti maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä." Raamattu puhuu myös "taivaan linnuista", niistä jotka lentävät päämme päällä. (Job 35:11; Jer. 16:4)

Jotta tietäisimme, mitä taivasta tarkoitetaan kussakin Raamatun kohdassa, meidän täytyy huomioida huolellisesti asiayhteys. Elias otettiin tämän ensimmäisen taivaan alimpiin kerroksiin, maan ilmakehässä. Tarkataanpa todisteita.

Jumala oli kertonut aiemmin Eliaalle, että hän oli voiteleva miehen nimeltä Elisa hänen seuraajakseen. (1. Kun. 19:16) Kun nämä kaksi miestä kävelivät myöhemmin yhdessä, sanoi Elias Elisalle: "Mitä voin tehdä hyväksesi ennen kuin minut otetaan pois sinulta? (2. Kun. 2:9) Tämä johti keskusteluun Jumalan lahjoista Elisalle, joiden avulla hän pystyisi täyttämään Elian jättämän tehtävän.

"Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. (2. Kun. 2:11) Elias oli nyt lähtenyt. Elian aiempien seuraajien ja oppilaiden tulisi pitää nyt Elisaa heidän uutena johtajanaan. "Kun Jerikosta tulleet profeetanoppilaat syrjästä näkivät sen, sanoivat he: "Elian henki on laskeutunut Elisaan."" (2. Kun. 2:15)

Monet lukijat olettavat, että Eliaasta tuli tässä hetkessä kuolematon ja hänet otettiin ylös taivaaseen, jossa Jumala asustaa. Asia ei kuitenkaan ollut näin. Profeetan oppilaat tunsivat totuuden toisin. He tiesivät, että tuulispää oli yksinkertaisesti siirtänyt Eliaan toiseen paikkaan maan päällä. He sanoivat Elisalle: "Katso, palvelijaisi joukossa on viisikymmentä urhoollista miestä; menkööt he etsimään sinun isäntääsi. Ehkä Herran Henki on vienyt hänet ja heittänyt jollekin vuorelle tai johonkin laaksoon." (2. Kun. 2:16)

Oppilaat olivat huolissaan Eliaan turvallisuudesta, joten he lähettivät 50 miehen osaston etsimään häntä. Ne 50 etsivät häntä kolme päivää, mutta eivät löytäneet häntä. (2. Kun. 2:17)

Muuan toinen Raamatun kohta todistaa johdonmukaisesti, että Eliasta ei otettu ylös taivaaseen hänen eläkseen siellä ikuisesti. Raamattu kertoo, että Elias kirjoitti kirjeen Juudan kuninkaalle Jooramille useita vuosia sen jälkeen, kun hänet oli siirretty pois tuulispäässä. (2Aik 21:12)

Huomaa meitä varten talletettu tapahtumajärjestys Raamatussa. Eliaan edellinen ylöskirjattu ja päivätty tapahtuma sattui Israelin kuninkaan Ahasjan hallitusaikana, jolloin Elias kertoi kuninkaalle, että tämä oli kuoleva syntiensä vuoksi. (2. Kun. 1:3-17) Ahasjan hallituskausi kesti vain noin vuoden, 850 eaa. tienoilla. (Suom. huom. kuninkaiden hallitusaikojen määrittäminen ilman ristiriitoja on mahdotonta, mutta Ahasja hallitsi Israelia todennäköisesti 842-841 eaa. ja Jooram hallitsi Juudaa ehkä 853-842 eaa., mikä todistaa siis sen, että Elias eli vielä sen jälkeen, kun hän oli noussut ylös taivaaseen tulisissa vaunuissa ja hänet oli otettu pois Elisan luota, ts. hänet oli siirretty toiseen paikkaan maan päällä. Katso kuninkaiden hallitusajoista tehty taulukko tästä linkistä)

Eliaan siirtyminen pois ja Elisan tulo hänen korvaajakseen on sitten taltioitu seuraavaan kappaleeseen, 2. Kuningasten kirjan 2. lukuun. Kertomus jatkuu tapahtumilla Elisan elämässä, mukaan luettuna tapaaminen Juudan kuninkaan Joosafatin kanssa (2. Kun. 3:11-14). Useita vuosia myöhemmin Jooram seurasi isäänsä Joosafatia Juudan kuninkaana, noin 845 eaa. (2. Kun. 8:16)

Jooram osoittautui pahaksi kuninkaaksi, joka johti Juudan kansan kapinaan Jumalan käskyjä vastaan. Muutama vuosi Jooramin hallituskauden alusta ja useita vuosia Eliaan pois ottamisen jälkeen Jooram sai kirjeen Eliaalta, jossa Elias varoitti häntä hirveiltä seuraamuksilta hänen syntiensä vuoksi. Tämä kirje on mainittu 2. Aik. 21:12-15.

Tämä kirje todistaa, että profeetta oli elossa ja maan päällä joitakin vuosia sen jälkeen, kun hänet oli siirretty syrjään tuulispäässä ja Elisa oli korvannut hänet. Jumala oli valinnut Elisan Eliaan seuraajaksi profeettana, joten hän siirsi Eliaan fyysisesti toiseen paikkaan, jossa hän jatkoi elämäänsä ainakin muutamia vuosia, aivan niin kuin hänen kirjeensä Jooramille todistaa.

Raamattu ei kerro meille mitään muuta Eliaan elämästä sen jälkeen, kun hän oli kirjoittanut kirjeensä kuningas Jooramille. Mutta aivan niin kuin kaikki muutkin profeetat ja Vanhan testamentin vanhurskaat ihmiset on Elias kuollut lopulta, sillä nämä kaikki kuolivat uskossa, mutta eivät saavuttaneet vielä iankaikkista elämää, jonka Jumala on luvannut. (Hepr. 11:39)

Raamatun kirjoitusten huolellinen tutkiminen osoittaa jälleen kerran, että Eliaan ihmeellinen pois ottaminen tulisissa vaunuissa tarkoitti hänen siirtämistään toiseen paikkaan maan päällä, ei iankaikkista elämää taivaassa.

Sivun alkuun