Elias ja Eenok

Kirjoittanut Petteri Haipola  •  26.7.2015 •  Muokattu 7.3.2017

Kristikunnassa elää vahvana uskomus, jonka mukaan Eenok ja Elias on otettu elävinä ylös taivaaseen, jonne myöhemmin myös Jeesus otettiin, kun hän oli noussut ylös kuolleista. Mutta pitääkö tämä paikkansa?

Johanneksen mukaan kukaan muu ihminen ei ollut noussut ylös taivaaseen kuin Jeesus, joka oli tullut alas taivaasta ja joka oli taivaassa silloin, kun Johannes kirjoitti evankeliuminsa 85–90 vuotta jaa. (Joh. 3:13)

Tämän todistuksen perusteella Eenok ja Elias eivät olleet vielä tuolloin taivaassa, eivätkä myöskään poisnukkuneet apostolit tai muut pyhät uuden liiton aikakaudella, puhumattakaan vanhan testamentin vanhurskaista ja pois nukkuneista ihmisistä.

Heprealaiskirjeen 11. luvussa puhutaan Vanhan testamentin uskonsankareista, jotka ovat kaikki kuolleet saavuttamatta iankaikkisen elämän lupausta. (Hepr. 11:13, 39-40) Tämän kohdan perusteella myös Eenok ja Elias ovat kuolleet, sen sijaan, että heidät olisi otettu ylös taivaaseen jo ennen Jeesuksen syntymää.

Miten meidän siis olisi uskottava ja mitä tulkintaa totena pitää? Eikö sellaista, joka ei ole ristiriidassa Raamatun minkään kohdan kanssa?

Jos joku ihminen olisi noussut ylös taivaaseen ennen Jeesusta ja ennen vuotta 90 jaa., jolloin Johannes kirjoitti evankeliuminsa, niin se olisi ristiriidassa Raamatun kirjoitusten kanssa. Päätän sen vuoksi niin, että kukaan muu ihminen ei ollut noussut ylös taivaaseen silloin eikä sen jälkeenkään.

Me odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja kristusta Jeesusta tulevaksi juuri sen vuoksi, että saisimme luvatun iankaikkisen elämän ruumiin ylösnousemuksen kautta, kun katoavainen ja kuolevainen ruumiimme muutetaan silmänräpäyksessä kuolemattomaksi ja katoamattomaksi kirkastetuksi ruumiiksi.

Eenok

Eenok ei mennyt ruumiillisesti elävänä Jumalan tykö taivaaseen. Raamatussa on kaksi kohtaa, joissa puhutaan Eenokin pois ottamisesta, niin että hän ei näkisi kuolemaa.

1Moos 5:24 Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois.

Hebr 11:5 Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois." Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.

Hanok eli Eenok ei mennyt ruumiillisesti elävänä Jumalan tykö taivaaseen niin kuin on hyvin yleisesti luultu ja tulkittu virheellisesti Raamattua tässä asiassa. Sen sijaan Jumala siirsi Eenokin pois häntä uhanneiden ihmisten tieltä, jotta tämä ei näkisi kuolemaa! Jumala pelasti Eenokin väkivaltaisilta ihmisiltä ja otti hänet pois salaiseen paikkaan, josta juutalaiset tarut totuudenmukaisesti kertovat. Lois Ginzberg kirjoittaa:

"Samalla kun kaikki nämä kauhistukset saastuttivat maata, eli hurskas Eenok salaisessa paikassa. Kukaan ihmisten joukosta ei tiennyt hänen asuinpaikkaansa, tai mitä hänestä oli tullut, sillä hän asui enkelivartijoiden ja pyhien kanssa." (Louis Ginzberg, The Legends of The Jews, Volume I, The Fall of The Angels)

Vaikka juutalaisissa taruissa on paljon sellaista, mikä ei ole totta, erottaa meissä oleva Jumalan pyhä henki totuuden ja valheen toisistaan, niin että me tunnistamme sen, mitkä kirjoitukset ovat Jumalan hengestä syntyneet ja mitkä eivät sitä ole. Tässä juutalaisten tarussa on totta se osa kertomuksesta, joka kertoo Eenokin tulleen otetuksi pois sukunsa ja perheensä luota, niin että hän siirtyi asumaan ja elämään toiseen paikkaan, jotta hän ei näkisi kuolemaa, aivan niin kuin heprealaiskirjeessä sanotaan. Tämä ei tarkoita sitä, että Eenok ei olisi kuollut koskaan, sillä Eenok kuoli aivan varmasti myöhemmin, kun hänen aikansa maan päällä täyttyi. Heprealaiskirje puhuu kaikista vanhan liiton profeetoista samalla tavalla: he kaikki kuolivat uskossa näkemättä sitä, mikä meille on luvattu. (Hebr 11:13, 39-40) Tämä sana koskee myös Eenokia.

Heprealaiskirjeen 11. luku puhuu profeetallisesta kyvystä nähdä asioita ennalta ennen kuin ne tapahtuvat ja uskon kuuliaisuudesta: siitä, miten valitut ja pyhät noudattavat Jumalalta saamiaan ohjeita ja ojentautuvat profetian sanan mukaan. He tottelevat Jumalan sanaa (rhema) varmana uskossa siitä, että se, mitä Jumala on luvannut, myös tapahtuu. Niinpä se, mitä me nyt näemme, on tapahtunut sen mukaan, mitä profeetat ovat jo edeltä puhuneet, koska Jumala on sen heille ilmoittanut.

Eenok on yksi esimerkki muiden joukossa siitä, miten hän näki jo edeltä häntä uhkaavan vaaran ja pelastui kuolemalta, koska hän noudatti Jumalan sanan ohjeita omassa elämässään ja eli "Jumalan yhteydessä". Eenok tuli otetuksi turvaan vihollisiltaan Jumalan toimesta ennen kuin he ehtivät vahingoittaa häntä. Tämä kohta on vahvistusta sille asialle, miten sielut varjeltuvat pahalta uskon ja edeltä tietämisen kautta, kun profeetat kuulevat Jumalan sanaa (rhema) ja noudattavat sitä. Mitään muuta asiaa ei tällä kohdalla pyritä todistamaan.

Eenok ei ole poikkeus ihmisten joukossa, niin että hänen ei ole tarvinnut nähdä kuolemaa vaan hän on saanut mennä ruumiillisesti elävänä Jumalan tykö taivaaseen. Jumala on itse määrännyt, että kaikkien ihmisten on kuoltava kerran ja sen jälkeen tulee tuomio. (Hebr 9:27) Tämä sana koskee myös Eenokia, niin että hän kuoli aikanaan, mutta me emme tiedä, milloin ja missä se tapahtui: ei kuitenkaan siellä, missä hänen perheensä ja sukunsa eli ja piti yllä sukukirjaa, johon kaikkien patriarkkojen elinaika ja sukulinja on talletettu meitä varten.

Elias

Toinen Kuningasten kirja kertoo siitä, miten Elias otettiin pois hänen oppilaansa ja seuraajansa Elisan luota tulisissa vaunuissa ja hän nousi niissä ylös taivaaseen. (2Kun 2) "Taivas" ei tarkoita tässä paratiisia eli Jumalan kolmatta taivasta vaan ilmakehää, jossa pilvet ovat. Raamatussa on kolme taivasta: ilmakehä, avaruus ja Jumalan taivas eli paratiisi. Tässä kohdassa sana "taivas" tarkoittaa ilmakehää, ei avaruutta tai Jumalan taivasta. Elisa ei nähnyt "niin kauas", että olisi voinut nähdä Elian tulleen otetuksi Jumalan taivaaseen tai edes avaruuteen asti.

Jumala siirsi tässä kohtauksessa Elian pois hänen seuraajansa Elisan luota, koska Jumalan kansan pääprofeetan tehtävä siirtyi tuossa hetkessä Eliaalta Elisalle. Elisa sai pyyntönsä mukaan kaksinkertaisen osan Jumalan pyhästä hengestä (= Eliaan hengestä) ja jatkoi Israelin profeettana Eliaan jälkeen. Elias tuli otetuksi toiseen paikkaan maan päällä, josta hän kirjoitti myöhemmin kirjeen Juudan kuninkaalle, Jooramille.

Tämä kirje on mainittu jakeissa 2Aik 21:12-15. Se on kirjoitettu vasta paljon sen jälkeen, kun Elias oli otettu ylös taivaaseen tulisissa vaunuissa. Tämä todistaa sen, että Elias jatkoi elämäänsä maan päällä, mutta oli luopunut pääprofeetan tehtävästä ja siirtänyt sen Elisalle. Vain mieltä vailla oleva eksynyt sielu sanoisi, että Elias kirjoitti sen kirjeen myöhemmin taivaasta Jumalan tyköä kuningas Jooramille...

Myös se todistaa Elian tulleen siirretyksi toiseen paikkaan maan päällä, että hänen oppilaansa etsivät häntä Elisaa lukuun ottamatta. (2kun 2:15-18) He sanoivat Eliaasta, että "ehkä Herran henki on vienyt hänet ja heittänyt jollekin vuorelle tai johonkin laaksoon?" Jumalan henki voi kuljettaa ihmisiä ja temmata heidät paikasta toiseen, mikä on tunnettua Raamatun kirjoituksissa. (Apt 8:39-40)

"Tuliset vaunut" puhuvat Eliaan kohdalla siitä, että Jumala siirsi hänet toiseen paikkaan maan päällä, mutta ei ottanut häntä elävänä tykönsä taivaaseen. Sehän olisi vastoin sitä, mitä Jumala on ihmisille määrännyt: meidän on kuoltava kerran ja sen jälkeen tulee tuomio. (Hebr 9:27) Tämä sana ei koske tietenkään niitä, jotka ovat elossa herran tulemuksessa, mutta se koskee kaikkia ennen sitä eläneitä ja pois nukkuneita pyhiä. (1Kor 15:12-58; 1Tess 4:13-17) Elias kuuluu niiden pyhien joukkoon, jotka "kaikki kuolivat" uskossa näkemättä sitä, mikä on meille luvattu. (Hebr 11:13, 39-40)

Ne, jotka eivät usko Eliaan ja Eenokin kuolleen, eivät usko Jumalan sanaa Raamatun pyhissä kirjoituksissa. He pitävät sen sijaan totena katolisia taruja, joiden mukaan Eenok ja Elias eivät ole kuolleet vaan ovat ruumiillisesti eläviä ihmisiä Jumalan tykönä taivaassa. Nämä eksyneet eivät usko sitä sanaa, jonka mukaan kukaan muu ei ole noussut ylös taivaaseen paitsi ihmisen poika Jeesus kristus. (Joh 3:13) Tämä sana oli totta vielä 55–65 vuotta Jeesuksen taivaaseen nousemisen jälkeen, jolloin Johanneksen evankeliumi ja kirjeet on kirjoitettu.

Lue lisää näistä suomeksi kääntämistäni artikkeleista:

Eliaan kirje Juudaan kuningas Jooramille

Elias lähetti kirjeen Juudaan kuningas Jooramille maan päältä sen jälkeen, kun hänet oli otettu "taivaaseen" 2Kun 2 mukaan. Eliaan kirjoitus kuului näin:

2.Aikakirja:
21:12 Mutta profeetta Elialta tuli hänelle tällainen kirjoitus: "Näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala: Koska et ole vaeltanut isäsi Joosafatin teitä etkä Aasan, Juudan kuninkaan, teitä,
21:13 vaan olet vaeltanut Israelin kuningasten tietä ja saattanut Juudan ja Jerusalemin asukkaat haureuteen, niinkuin Ahabin suku saattoi heidät haureuteen; ja koska myös olet tappanut veljesi, jotka olivat sinun isäsi perhekuntaa ja paremmat kuin sinä,
21:14 katso, sentähden Herra rankaisee sinun kansaasi, poikiasi, vaimojasi ja kaikkea, mitä sinulla on, kovalla vitsauksella;
21:15 ja sinä itse olet sairastava vaikeata tautia, sisusvaivaa, kunnes vuoden, parin kuluttua sisuksesi taudin voimasta tunkeutuvat ulos."

Elias lähetti tämän kirjoituksen Juudan kuningas Jooramille sen jälkeen, kun Joosafat - Jooramin isä - oli kuollut. 2Kun 2 mukaan Elias otettiin taivaaseen vielä Joosafatin eläessä, koska seuraavassa luvussa Joosafat mainitaan elävänä. Tästä on päätelty, että Elias lähetti tuon kirjoituksen sen jälkeen, kun hänet oli otettu pois Elisan luota "taivaaseen". On siis selvää, että Elias vain siirrettiin toiseen paikkaan viettämään "eläkepäiviä", kun Elisa otti hänen tehtävänsä profeettana.

Voit verrata tätä tapahtumaa siihen, miten myös Eenok siirrettiin pois sukunsa ja perheensä keskeltä, mutta hän ei mennyt ruumiillisesti elävänä taivaaseen Jumalan tykö. On itse asiassa melko omituista, että monet luulevat näiden kahden menneen liharuumiissa Jumalan tykö taivaaseen ja eläneen siellä nämä tuhannet vuodet... no, sokea usko pitää totena mitä ihmeellisimmät tarut.

Sivun alkuun