Rikas mies ja Lasarus

Kirjoittanut Rob J. Hyndman  •  SuomentanutPetteri Haipola  •  19.10.2011

Miten juutalainen mytologia auttaa meitä ymmärtämään Uutta testamenttia?

Luuk. 16:19–31

 • Mainintoja "Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin helmasta" on löytynyt hautakirjoituksista (cf. papyrus Preisigke Sb 2034:11).
 • Varhaisissa rabbiinissa legendoissa "Aabrahamin helma" oli paikka, johon vanhurskaat menivät. (cf. Kiddushin 72b, Ekah 1:85).
 • 4 Makk. 13:17, "Aabraham, Iisak ja Jaakob ottavat meidät vastaan kuolemamme jälkeen tällä tavalla ja kaikki esi-isämme ylistävät meitä."
 • Hades ei ole hiljainen hauta tässä vertauksessa. Sen sijaan se muistuttaa Sefanjan ilmestyksessä (150 jaa.) kuvattua Hadesta. Sekä Jeesuksen vertaus että Sefanjan ilmestys perustuvat oletettavasti olemassa olleisiin uskomuksiin tai legendoihin.
 • Sefanjan ilmestyksessä virtaa valtava joki siinä kuilussa, joka erottaa Hadeksen tulisen osan ja Aabrahamille annetun paikan.
 • Sef. ilm. 9:2, "Olet paennut syvyydestä ja Hadeksesta, kuljet nyt ylitse ylityspaikasta... sitten hän juoksi kaikkien vanhurskaiden luokse, nimittäin Aabrahamin, Iisakin, Jaakobin, Eenokin, Eliaan ja Daavidin.
 • Fariseusten mukaan kaikki "syntiset" (se on veronkerääjät, köyhät, vammaiset, pitaliset, mielenvikaiset, pakanat, samarialaiset) palaisivat tulessa.
 • Vain ne "vanhurskaat", jotka noudattivat kaikkia lain käskyjä, niin kuin tekivät "vanhurskaat" (se on rikkaat, kunnianarvoiset, kirjanoppineet, lainoppineet, synagogien esimiehet, papit, fariseukset) pääsisivät "isä Aabrahamin" luokse. (Jewish Mishnah—Aboth 3:12; 5:2,3,6,19; 6:10; Taanith 2:4,5)
 • Sef. ilm. 11:1-2, "Kun he katsoivat kaikkea sitä vaivaa ja tuskaa huusivat he ja rukoilivat Herraa Kaikkivaltiasta ja sanoivat: 'Me rukoilemme sinua kaikkien niiden puolesta, jotka ovat tuossa vaivan paikassa, että olisit armollinen heille!' Ja kun minä näin heidät, sanoin minä enkelille, joka puhutteli minua: 'Keitä he ovat?' Hän sanoi: 'Ne, jotka rukoilevat Herraa, ovat Aabraham, Iisak ja Jaakob."
 • Josefuksen teosten osa, jonka nimi on "Tutkielma kreikkalaisille koskien Hadesta" on todellisuudessa Hippolytos Roomalaisen tekemä (300-l.) ja on siksi hyödytön, kun tutkitaan juutalaisia uskomuksia.
 • Fariseukset eivät opettaneet, että Aabrahamin helma oli vanhurskaiden lopullinen määränpää. Se oli paikka, jos odotettiin ylösnousemusta.
 • Jeesus tekee heidän uskomuksistaan naurunalaisia. Hän ei pidä niitä ominaan eikä hyväksy niitä.

Ehdotus tulkinnaksi

 • Lasarus edustaa sitä Lasarusta, jonka Jeesus herätti myöhemmin kuolleista (mainitaan vain Johanneksen evankeliumissa)
 • Vertaa Joh. 12:3 ja Matt. 26:6. Lasarus = Simon, pitalinen? Tämä selittäisi sen, miksi hän ei ollut läsnä aiemmin, kun Jeesus vieraili Marian ja Martan luona. Se selittäisi myös sen, miksi Jeesus oli pitalisen kotona – hän oli tullut terveeksi noustuaan ylös kuolleista.
 • Rikas mies edustaa ylimmäistä pappia Kaifasta (puettu purppuraan, viisi veljeä lankoutumisen kautta: Annaan poikia). (Josefus Flavius, Antiquities of the Jews, 20:9:1)
 • Isän talo – Annaan talo

Ehdotus tulkinnaksi

 • Fariseukset odottaisivat, että Lasarus olisi joutunut tuskaan ja vaivaan, kun taas ylimmäinen pappi Kaifas olisi päässyt Aabrahamin helmaan.
 • Jeesus panee Kaifaan pyytämään Aabrahamia lähettämään Lasarus Annaan taloon Jerusalemissa varoittamaan veljiään.
 • Luuk. 16:31 on ennustus, joka toteutui, Joh. 12:10.