Petter Portinin artikkelin kritiikkiä

Esipuhe

Olen kirjoittanut kesäkuusta 2006 alkaen kirjoituksia, joissa arvostelen evoluutioteoriaa ja etenkin sen vaikutusta moraalijärjestelmään ja lakiin. Jos evoluutio olisi totta makroevoluution osoittamalla tavalla ilman ohjausta ja älykästä suunnittelijaa kehityksen takana, menettäisi moraalijärjestelmä, ihmisten arvomaailma ja lainsäädäntö merkityksensä. Ketään ei olisi oikeudenmukaista tuomita rikoksista, koska jokainen toimisi vain oman luontonsa mukaan eikä mahtaisi sille mitään. Kaikki olisi vain sattuman ja luonnonvalinnan tulosta, niin että ihminen toimisi vailla vastuuta eloonjäämisen kamppailussa surmaten ja käyttäen hyväkseen muita lajitovereitaan sekä muita eläimiä aivan kuten eläimet yleensä tekevät. Löydät tarkempia kirjoituksia evoluutiosta ja moraalista kotisivultani alkaen evoluution hakemistosivulta.

Kirjoitan tähän myöhemmän kritiikkini professori Petter Portinin Turun Sanomien artikkeliin, joka on päivätty 1.7.2006. Artikkeli on julkaistu tämän linkin takana. Artikkelissa on kaksi otsikkoa:

1) Teoria lajien kehityksestä ei ole uskon vaan tiedon asia

2) Evoluutioteorialla lähestytään elämän synnyn alkuperää

Muutama huomio

Lajit ovat samankaltaisia biologisilta rakenteiltaan (mutta tietysti myös kovin erilaisia!), koska sama rakenne on toimiva ja Jumala on luojana soveltanut näitä rakenteita eri eliöihin. Esimerkiksi hammasratasta, pyörää tai vieteriä voidaan käyttää ihmisen suunnittelemissa koneissa moneen eri käyttötarkoitukseen. Samalla tapaa Jumala käyttää suunnittelijana samoja tai samantyyppisiä rakenteita monien eri eliöiden rakentamiseen. Yhtäläisyyksiä on silmissä, korvissa, nahkassa, turkissa, viiksissä, tuntosarvissa, tukirangassa, selkärangassa, keuhkoissa, sisäelimissä, ruoansulatusjärjestelmässä, jaloissa, siivissä, evissä, kiduksissa, suomuissa, jne. mutta jokaisen eri perusryhmän eliöiden biologisilla rakenteilla on myös selviä eroja.

Tärkeintä on huomioida se, ettei evoluutioteorian avulla ole voitu eikä voida koskaan todistaa

1) elämän syntyä elottomasta aineesta

2) makroevoluutioon tarvittavia mekanismeja ja hyödyllisten geenivirheiden syntymistä, mitkä periytyvät jälkeläisille

3) miten mikroevoluutio johtaa makroevoluutioon, koska perimä köyhtyy eli informaatio vähenee ja lajiutuminen pysähtyy, kun se on edennyt tarpeeksi ja perimässä ei ole enää alleeleja, joiden yhdistely johtaa kehityksen eteenpäinmenemiseen.

Mikroevoluutiossa ei synny uutta informaatiota ja uusia geenejä

Petter Portin kirjoitti näin:

"Muuntelu biologisessa luonnossa syntyy mutaatioiden ja sukupuolisolujen muodostuessa tapahtuvan geenien uudelleen järjestäytymisen kautta."

Niinpä niin – on tieteellinen fakta, ettei uusia geenejä ja uusia toiminnallisia rakenteita synny makroevoluution edellyttämällä tavalla ja mikroevoluutiossa olemassa olevat geenit järjestäytyvät uudelleen, mistä yhden lajin moninainen ulkonäkö johtuu. (esim kissan, lehmän ja hevosen turkin/ karvoituksen erilaiset värikuviot sekä ihmisen silmien väri, hiusten kiharuus ja korvannipukka)

Välimuotojen fossiileja ei ole löydetty

Fossiileista puuttuvat edelleen ns. välimuodot eli ylimenomuodot kokonaan. Missä ovat ne liskojen ja lintujen välimuotojen fossiilit, joissa on osaksi sulan ja osaksi suomujen rakenteita? Missä ovat ne välimuodot, joissa kalojen evät ovat muuttuneet jalkaa muistuttaviksi raajoiksi ja kaloille on kehittynyt keuhkot sekä suomuista on kehittynyt osittainen nahka/ karvoitus, mikä on selkärankaisilla?

Mistä johtuu ns. kambrikauden räjähdys, jolloin fossiiliaineistoon ilmestyy yht´äkkiä eliökunnan pääjaksojen muodot ikään kuin tyhjästä? Näille monimuotoisille eliöille ei löydy vanhemmista fossiileista kantamuotoja, mistä ne olisivat voineet kehittyä vähän kerrassaan. Näyttää aivan siltä, että elämä olisi ilmaantunut maapallolle hyvin nopeasti monimutkaisten lajien paljoutena. Esikambriselta ajalta ei ole säilynyt monimutkaisten eliöiden jäänteitä. Miten nämä havainnot sopivat yhteen makroevoluution teorian kanssa?

Fossiilien iänmäärityksissä ja maapallon geologisten aikakausien määrityksissä on ilmeisiä maailmakatsomukseen perustuvia ja Luojan kieltäviä lähtökohtaisia evoluutioteoriaa tukevia olettamuksia, mitkä eivät perustu havaintoihin vaan arvauksiin. Iänmäärityksessä käytetyt menetelmät on sitten kalibroitu näiden arvausten mukaan ja ristiriitaiset mittaustulokset heitetty säännönmukaisesti roskiin, jotta aikamääritykset näyttäisivät luotettavilta. Mauno Peltonen on kirjoittanut tästä aiheesta paljon, mihin kirjoituksiin tai osaan niistä löydät linkit tämän kirjoituksen lopusta.

Surkastuneet elimet

Petter Portin kirjoitti näin:

"Surkastuneet elimet eli surkastumat ovat evolutiivisessa kehityksessä tehtävänsä menettäneitä elimiä tai niiden osia. Tällaisia ovat esimerkiksi nisäkkäiden silmän vilkkuluomi sekä lintujen useimmat ranneluut ja pohjeluu. Nämä kaikki ovat toimivia elimiä matelijoilla, joista nisäkkäät ja linnut polveutuvat."

Vilkkuluomella on tarpeellinen toiminto roskien poistamiseksi silmistä ja ne vaikuttavat ilmeisesti myös kyyneljärjestelmän toimivuuteen.

Lintujen ranne- ja pohjeluut lienevät evolutionistien keksimiä termejä. Näille luille on olemassa varmaankin hyödyllinen käyttötarkoitus linnuille eivätkä ne mitään surkastumia ole.

Aiemmin uskoteltiin evoluutioteorian tueksi, että umpilisäke on turha ja surkastuma, mutta sillä on merkittävä rooli elimistön toiminnassa. Umpilisäke on "immuunijärjestelmän toimiva komponentti. "

Lainaan lisää tekstiä "Älykkään suunnitelman idea" -sivulta:

http://www.intelligentdesign.fi/sivut/laajat-artikkelit/huonoa-suunnittelua/

"Appendix on osa GALT-järjestelmää (gut-associated lyphoid tissue), joka koostuu imukudospesäkkeistä muuallakin suolessa. Tämän artikkelin kirjoittaja tutkii juuri suolen immuunipuolustusta. Eläinkokein on osoitettu, että vastasyntyneiden (kanien) limakalvojen immuunipuolustus häiriintyy, jos umpilisäke poistetaan. Vastaava elin linnuilla on suolen loppuosan yhteydessä oleva Fabriciuksen bursa. Kuten lintujen bursa, GALT on sekin humoraalisen immuunivasteen varhaiskehityksen tärkein rakenne. Umpilisäke kasvaa syntymän jälkeen nopeasti, mistä voisi päätellä, että sillä juuri tässä neonataalivaiheessa on olennaisen tärkeä tehtävä immuunivasteen kypsymisessä."

Ihmisen häntäluu selitettiin aiemmin surkastumaksi. Se on kuitenkin "elintärkeä lantiolihasten kiinnityskohta."

http://www.intelligentdesign.fi/sivut/perusteet/suunnittelun-havaitsemisesta/

Roska-DNA

On syytä ottaa käsittelyyn vielä ns. "roska-DNA", jolla ei ole sanottu olevan mitään merkitystä ihmisen ja eliöiden toiminnoille. Nyt sille on kuitenkin löydetty monia eri tehtäviä, joten ei ole perusteluta olettaa, ettei kaikella roska-DNA:lla tai suurella osalla sitä olisi jotakin käytännön tehtävää eliöiden elämän kannalta. Lainaan taas Älykkään suunnitelman idea -sivuston tekstiä.

http://www.intelligentdesign.fi/sivut/laajat-artikkelit/huonoa-suunnittelua/

"Huonosti suunniteltu DNA (roska-DNA)?

Ihmisen DNA:sta 97% ei koodaa proteiineja solussa. Kuitenkin tämä roska-DNA on aitotumallisilla eliöillä osoittautumassa oleelliseksi tuman rakenteeksi. Aiemmin oli kaksi teoriaa roska-DNA:sta. Toisen mukaan kyse on osittain kahdentuneesta tai satunnaisesti tuotetusta DNA:sta, joka on menettänyt koodifunktionsa. Toinen on itsenäisen geenin selitys: roska-osa on genomin osana olleen parasiitti-DNA:n jäänne.

Yksisoluinen fotosynteesiin kykenevä Crytomonads-alkueliö muuttaa tulkintaa. Nämä eliöt esiintyvät huomattavan erikokoisina alalajeina, joilla myös tumien koot vastaavat solun kokoa. Tutkijat ovat nyt todenneet, että myös ei-koodaavan DNA:n määrä on suuremmassa tumassa suurempi, joten he ovat päätelleet sen olevan tarpeellinen tuman rakenneosa. Kuitenkaan nukleomorfin (pienen DNA-pätkän, joka koodaa replikaatiota ja fotosynteesiä) määrä ei kasvanut lainkaan tumakoon mukana. Miksi valinta olisi kyennyt poistamaan tumasta ylimääräisen nukleomorfisen DNA:n kun se ei evolutionistien tulkinnan mukaan kyennyt poistamaan sieltä “itsekästä parasiittigeeniä”? Tämä on lisätodiste sille, että ei-koodaava ei välttämättä ole ei-tarpeellista. Molemmat perinteiset tulkinnat (roska-DNA ja itsekäs geeni) voidaan samalla vakavasti kyseenalaistaa."

Evoluutioteoria ja moraali vielä kerran

Evoluutioteoria tekee tyhjäksi moraalijärjestelmän ja lain. Ilmeisesti professori Portin on saanut vihiä siitä, että tämä asia on todistettu ja tietoa levitetty netin välityksellä ihmisille. Löydät kotisivuiltani Google-haun avulla mielenkiintoista luettavaa aiheesta "evoluutio ja moraali" juuri noilla hakusanoilla.

Jos makroevoluutio on totta, niin kenelläkään ei ole oikeutta tuomita toisen ihmisen moraalia ja tekoja. Kaikki olisi vain luonnonvalinnan ja sattuman tulosta. Ihminen toteuttaisi aina luontoaan, mille ei mahda mitään, joten hänen tekonsa tulisi arvioida moraalisesti neutraalina.

Nisäkkäillä on sangen yleistä, että urokset tappavat toisen uroksen jälkeläisiä ja ryöstävät niiden naaraat paritellakseen niiden kanssa. (esim. leijonat) Monet lajit harjoittavat orgioita eli moni uros parittelee saman naaraan kanssa yhtä aikaa, perä jälkeen. (esim. kissat) Apinat eivät ole uskollisia johtavalle urokselle, jolla on hierarkian mukaan ainoa oikeus paritteluun naaraiden kanssa. Kun johtavan uroksen silmä välttää, käyvät muutkin urokset yhtymässä naaraisiin. Myös apinat saattavat surmata lajitovereitaan. Evoluution kannalta tämä kaikki on vain luonnollisen kehityksen tulosta eikä lainkaan moraalisesti tuomittavaa.

Jos ihminen on eläin niin kuin muut nisäkkäät, ei siveydellä ja sukupuolimoraalilla ole merkitystä. Kaikenlainen käyttäytyminen tulee pitää neutraalina arvomaailman kannalta. Sehän on vain luonnonvalinnan tulosta ja sattumien seurausta, että ihmiset harjoittavat muiden eläinten tavoin homoseksuaalisuutta, moniavioisuutta, orgioita, lapsiin sekaantumista, raiskauksia yms., mitä on pidetty uskonnollisten moraaliarvostusten perusteella syntinä. Jopa monet Jumalan kieltävät ihmiset pitävät tällaista käyttäytymistä siveettömänä ja moraalisesti tuomittavana. Evoluutioteorian mukaan tällaisia tuomioita ei kuitenkaan ole oikeudenmukaista tehdä, sillä ihminen toteuttaa vain luontoaan ja evoluutio menee näin eteenpäin täysin vailla ohjausta tai ihmistä korkeamman älykkään olennon suunnittelua. Jos evoluutioteoria on totta eikä Jumalaa ole olemassa kaiken olevaisen Luojana ja elämän antajana, niin silloin ei ole olemassa mitään ihmistä korkeampaa moraalilakia, minkä avulla voitaisiin tuomita oikein ihmisten välillä.

Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin Luoja eli taivaallinen Isä, JHVH ja Eloah (=Allah) on julkaissut näille uskonnoille yhteisessä kirjassa eli Vanhassa Testamentissa kymmenen käskyn lain ja rakkauden kaksoiskäskyn, mitä noudattamalla kukaan ei tekisi toiselle ihmiselle väärämielistä pahaa eli syntiä. Jos näitä Jumalan säätämiä lakeja käytettäisiin yhteiskunnan korkeimpina lakeina, niin olisi mahdollista tuomita puolueettomasti ihmisten teot ja todeta syylliset moraalilain rikkomuksiin. Ellei tällaista lakikokoelmaa olisi olemassa, muodostuisi tuomioistuimen ja lakia valvovien elinten toiminta käytännössä mahdottomaksi. Millä perusteella kukaan voisi tuomita toisen syylliseksi rikoksiin, jos kaikki olisi sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan aikaansaamaa eläimen käyttäytymistä? Kuka voisi sanoa, että hänen moraalinsa on korkeampi kuin jonkun toisen ihmisen moraali ja millä perusteilla? Jos evoluutioteoria olisi totta, niin lainsäädäntö ja -valvonta menettäisivät merkityksensä muuten paitsi enemmistönvaltana, harvainvaltana tai diktatuurina, missä heikommat yksilöt alistettaisiin noudattamaan vahvempien säätämiä moraalilakeja riippumatta siitä, miten oikeudenmukaiset ne puolueettomasti tarkasteltuna olisivat.

Ilman ihmistä korkeampaa moraalilakia joudumme lopulta anarkiaan, joissa jokainen tekee sitä, mikä on omasta mielestään oikein. Näennäinen demokratia, harvain valta tai diktatuuri voi rajoittaa kansalaisten toimintaa, mutta loogisinta olisi luopua koko länsimaisesta tai mistä tahansa oikeusjärjestelmästä ja korvata se "oman käden oikeudella". Silloin ei kukaan voisi pakottaa toista toimimaan vasten hänelle kehittynyttä luontoaan vetoamalla lakiin. Ainut kriteeri olisi eloonjäämisen kamppailu ja sopeutuminen ympäristöön. Tällä tavalla vain kelpoiset yksilöt selviytyisivät taistelusta voittajina ja professori Portinin kelpoisuuden käsite selittäisi kärsivien ihmisten kohtalon evoluutioteorian opettamalla tavalla.

Yhtenä erikoisena piirteenä evoluution ketjussa voimme mainita kannibalismin eli ihmissyönnin. Nisäkkäiden ja eliökunnan joukossa on yleistä, että eläimet syövät lajitovereitaan. Näin myös kannibalismi tulee nähdä moraalisesti neutraalina tapahtumanta, joka on seurausta ihmisen pitkästä evoluutiosta. (bakteerin tapainen alkueliö, → kala, → lisko, → nisäkäs, → kädellinen apina ja → ihminen)

Lukemistoa

Petter Portinin väitteisiin löytyy nopeasti vastaväitteet, mitkä kumoavat hänen teoriansa valheina ja äärimmäisen epätosina ollakseen totta. Tästä linkkilistasta otan esille eri evoluutioteorioiden kritiikin Mauno Peltosen kotisivulta ja mainitsen sen ensimmäisenä, vaikka hänen muu tuotantonsa yhdessä monien muiden ammattimaisempien tutkijoiden kanssa tuo lisävaloa uskomusjärjestelmään, arvausleikkiin ja filosofiaan nimeltä evoluutioteoria – vai pitäisikö sanoa monikossa "evoluutioteoriat", koska niitä on monia erilaisia? Kilpailevat koulukunnat kumoavat kaiken lisäksi toistensa opin, joten kuka arvon "professoreista" ja muista pseudotieteilijöistä mahtaa olla oikeassa ja kuka väärässä? Sen taistelun he saavat minun puolestani käydä keskenään, sillä Jumala saa vastustajansa riitelemään keskenään ja tuhoamaan toinen toisensa.

Mitä enemmän evoluutioteoriaa ja ajanmäärityksiä tutkii, sitä uskomattomalta kuulostaa se, että joku ihan tosissaan pitää evoluutioteoriaa ja miljardien vuosien ikämäärityksiä tieteellisesti todistettuina faktoina. Teoriat ovat täynnä tuntemattomia ja epävarmoja tekijöitä, niin että päätelmät ovat tulosta arvailujen ketjusta. Lopputulos on siten kaikkea muuta kuin tieteellistä faktaa, mitä evoluutioteorian tutkijat totuutena mainostavat.

Tässä on luettelona muuta hyvää luettavaa, joista etenkin Älykkään Suunnitelman Idea -sivusto on tasoltaan laadukas ja riittävän kansantajuinen, jotta maallikko voi sitä ymmärtää.

Sivun alkuun