605 Jeremian profetiat ja elämä, Juudan kuninkaat 609-587
604 Juutalainen laskutapa: kuninkaan virkaanastujaisten vuosi on ensimmäinen hallitusvuosi.
603 Babylonialainen laskutapa: kuninkaan virkaanastujaisten vuotta seuraava vuosi on ensimmäinen hallitusvuosi.
602 Sekaannusta aiheuttaa se, että sama vuosi voi olla usean eri kuninkaan yhteinen hallitusvuosi vallan vaihtuessa kesken vuotta. 
601 Vuodenaikojen vaihtelu aiheuttaa myös sekaannusta, samoin erilainen kalenteri verrattuna meidän kalenteriimme. 
600 Juutalainen vuosi alkoi nisan eli aabib-kuusta, mikä sijoittuu keväällä pääsiäiseen maalis-huhtikuun vaihteeseen. (2Ms 12:2; 13:4.)
599 Juutalainen vuodenvaihde sijoittui lisäksi syksyn sadonkorjuujuhlaan, joten vuoden vaihtuminen ei ole aina selvää, milloin se tapahtui. (2Ms 23:16; 34:22)
598 Jeremia käyttää vuosia määrittäessään juutalaista laskutapaa. Joojakimin 4. ja 10. vuosi ovat Nebukadnessarin 1. ja 18. vuosi. (Jer 25:1; 32:1)
597 Jeremian kuoleman jälkeen kirjaan kirjoittanut käyttää babylonialaista tapaa ilmoittaa hallitusvuodet. (Jer 52:28-30.)
596 Nebukadressarin 7. ja 19. vuosi ovat siten 598 ja 587. (Jer 52:12,28.) Kuitenkin 18. vuosi on juutalaisen tavan mukaan jakeessa Jer 52:29 eli vuosi 587.
595 Näin saataisiin Jerusalemin hävityksen vuodeksi 587, vaikka yleinen ajoitus historiankirjoituksessa on 586 eKr.
594 Babylonian kuningas Evil-Merodak (Amel-Marduk) tuli kuninkaaksi vuonna 562 eKr yleisen historiankirjoituksen mukaan Jekonjan 37. vuotena. (Jer 52:31)
593 Jekonja eli Joojakin joutui Baabelin vankeuteen vuonna 598, jolloin hänen 37. vuotensa oli 562 eKr.
592 Näin Raamattu pitää yhtä yleisen historian kirjoituksen kanssa siten kuin tässä kaaviossa on esitetty. 
591 Osa tässä esitetyistä ajoituksista on noin arvioita, koska tarkkaa ajoitusta ei voi Raamatun perusteella tehdä. 
590 Näin on mm. silloin, kun ei mainita hallitusvuotta vaan puhutaan yleisesti hallituskaudesta tai sen alusta tai lopusta. 
589 626-605 Nabopolassar 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   Babylonialainen laskutapa
588 605-562 Nebukadnessar 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Juutalainen laskutapa
587   Vuosi eKr 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586   Vuosi eKr
586 639-609 Joosia 9kk                                                 2Ak 34:1
585 609 Sallum 3 kk 3kk                                                 Jer 22:10-12; 2Ak 36:1-4
584 608-598 Joojakim 11 v   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                           2Ak 36:4-8
583 597 Joojakin 3 kk                         3kk                         2Ak 36:9,10
582 597-587 Sidkia 11 v                         9kk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4kk     2Ak 36:10,11; Jer 39:1-12
581   Vuosi eKr 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586   Vuosi eKr
580 627-605-587 Jeremia profetoi                                               Jer 1:2ss.; 25:3; 32:1; 34:1; 40:1: 44:1
579 608-598 Jeremian ennustus                                                Jer 35:1
578 608ennustus   ?                                               Jer 22
577 608 Jeremian ennustus   608                                               Jer 26:1
576 608 Jeremian ennustus   608                                               Jer 27:1
575 605 Jeremian ennustus         605                                         Jer 25:1
574 605 Jeremian ennustus         605                                         Jer 36:1; 45:1ss.
573 605 Karkemin taistelu         605                                         Jer 46:1
572 605 Daniel Baabeliin         605                                         Dan 1:1; (juut. 2Ak 36:4-8; 2Kun 24:1-6)
571 604 Jeremian ennustus           604                                       Jer 36:9,22-32
570 604 Joojakim polttaa profetiat       604                                       Jer 36:22-26
569   Vuosi eKr 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586   Vuosi eKr
568 598 Nebukadressarin 7. vuotena 3020 juutalaista pakkosiirtolaisuuteen   598                           Jer 52:28 babyl. Laskutapa
567 597 Sidkia kuninkaaksi, profetia                     597                         Jer 37:1ss.; 21:1ss.
566 594 Jeremian ennustus                               594                   Jer 27:12-22, Jekonja vankeudessa
565 594 Jeremian ennustus                               594                   Jer 28:1-17
564 594 Jeremian kirje Baabeliin                           594                   Jer 29
563 589 Jeremia vankilaan                                         589         Jer 37:16-38:28
562 588 Jeremian ennustus                                           588       Jer 32:1
561 588 Jeremian ennustus                                           588       Jer 33
560 587 Jerusalem hävitetään                                             587     Jer 39:1,2ss.
559 587 Sidkia vangiksi kuolemaan asti, pojat tapetaan                                 587     Jer 34:5; 39:4-7; (52:11
558 587 Jeremia vapaaksi                                             587     Jer 39:13ss.
557   Vuosi eKr 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586   Vuosi eKr
556 587 Baabelin henkivartijain päällikko Nebusaradan Jerusalemiin, kaupunki tuhotaan, temppeli hävitetään           587     Jer 52:12; (juut. 2Kun 25:8-21)
555 587 Jeremia käskynhaltija Gedaljan luona 587                                   587     Jer 40:6
554 587 Gedalja surmataan                                             587     Jer 41:1ss.; 2Kun 25:22-25
553 587 Nebukadressarrin 18. vuotena 832 juutalaista pakkosiirtolaisuuteen                         587     Jer 52:29
552 587 Kansa lähtee Egyptiin vastoin Jeremian kautta tullutta Herran sanaa, Jeremia mukaan Egyptiin             587     Jer 42-43; 2Kun 25:26
551 Sana, joka tuli Egyptiin paenneita vastaan                                         ? Jer 44
550 Nebukadressarrin 23. vuotena 745 juutalaista pakkosiirtolaisuuteen, yhteensä 4600 henkeä 598 eKr jälkeen               582 Jer 52:30
549 Jekonja vapaaksi 562 eKr                                                 562 Jer 52:31-34; 2Kun 25:27-30
548
547
546
545
544
543
542 Aiheesta muualla
541 Mailis Janatuinen, Jeremian Elämäkerta.
540 Mauno Peltonen
539 Baabelin pakkosiirtolaisuus
538
537
536 70 vuotta umpeutuu 605-536, kun Kyyros (Koores) saa vallan Meedian Daarejaveksen jälkeen juutalaisten asuttamilla alueilla ja Israelissa. Dan 9:1,24-27; 10:1; Esr 1:1
516 70 vuotta umpeutuu 586-516, kun temppeli vihitään käyttöön. Paluumuuttoa tapahtuu rakentamisen aikana: profetia toteutuu. Esr 6:15ss.; Sak 1:12; 4:6-10
Profetian mukaan Palestiinassa asuvien kansojen tulee palvella Nebukadnessaria 70 vuotta, joten 605-536 toteutuu siinä.  Jer 25:11s.; 29:10; 2Ak 36:21ss.; Esr 2
Daarejaaveksen 1. hallitusvuotena 539 ei ollut vielä toteutunut (Dan 9:1,2), mutta toteutui paluumuuton käskyn osalta 536. Dan 9:2,16ss.; Esr 1:1ss.
Temppelin tuhon ja vihkimisen välillä ei ole tasan 70 vuotta, joten se ei sovi yhtä hyvin profetian täyttymykseksi kuin 605-536.