Raamattu

Kirjoittanut Petteri Haipola  • 25. maaliskuuta 2010

Raamattu on maailman laajimmalle levinnyt ja luetuin teos. Siihen on omat syynsä. Jumala on tahtonut, että hänen sanansa tulisi tiettäväksi kaikille kansoille. Jotta tämä voisi tapahtua, on hän lähettänyt Poikansa Hengen niihin, jotka uskovat Jeesuksen Kristuksen nimeen ja evankeliumin sanaan. Evankeliumia on julistettu apostolien päivistä lähtien Pyhässä Hengessä jo 2000 vuoden ajan. Kun evankeliumi on julistettu kaikille kansoille todistukseksi heille, niin sen jälkeen nykyinen maailman aikakausi päättyy ja Kristus saapuu takaisin tuomitsemaan jumalattomia ja pelastukseksi omalle kansalleen, kristityille. Kristus on hallitseva eloon jääviä pakanoita herrojen Herrana ja kuninkaiden Kuninkaana Raamatun ennustusten mukaan.

Evankeliumin aikakausi

Miksi Vanhan testamentin aikana ei julistettu Jumalan sanaa kaikille luoduille, eikä Jumala käskenyt Israelia tekemään lähetystyötä ja käännyttämään muita kansoja Jumalan puoleen? Eikö Jumala tahtonutkaan sen ajan ihmisten pelastumista? Eikö Jumala rakastakaan pakanoita?

Jumala ei käskenyt Israelin julistaa evankeliumia vanhan liiton aikana, koska Kristus Jeesus ei ollut vielä tullut, eikä kukaan ollut voittanut kuolemaa nousemalla ylös kuolleista. Evankeliumin julistaminen tuli ajankohtaiseksi vasta sen jälkeen, kun Kristus oli sovittanut meidät Isän Jumalan kanssa ja noussut ylös kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden.

Kun Jumalan pelastussuunnitelma syntien kertakaikkisen sovituksen kautta oli toteutunut, niin hän lähetti vasta sen jälkeen Pyhän Hengen opetuslapsiin, ja alkoi evankeliumin aikakausi, niin että "juutalaisuus" muuttui "lähetysuskonnoksi". Kaikki uudestisyntyneet Jumalan lapset eli kristityt ovat todellisuudessa juutalaisia, sillä kristinusko on juutalaisuutta uuden liiton aikakaudella ja säännöillä, Raamatun ohjeiden mukaan.

Jumalan ei tarvinnut käskeä Israelia julistamaan Jumalan lakia tai sanomaa tulevasta Messiaasta pakanakansoille voidakseen tuomita heidät oikeudenmukaisesti. Jumala tuomitsee ihmiset heidän omantuntonsa ja sisäisen oikeudentajun mukaan; sen mukaan, mitä on rekisteröitynyt ihmisen omantunnon kautta "tekojen kirjaan", niin että kukaan ei voi puolustaa itseään viimeisellä tuomiolla, jos on palvellut syntiä ja paatunut omantunnon todistuksen edessä. Jos joku ei ole paatunut vaan on palvellut vanhurskautta, eikä ole kääntynyt palvomaan epäjumalia, niin hän on voinut pelastua Jumalan armosta, niin kuin mekin, vaikka ei olisi kuullut evankeliumia. Onko tällaisia pelastuneita pakanoita: sen yksin Jumala tietää.

Raamatun kirjoitusten ymmärtäminen

Raamatun kirjoituksia ei ole helppo ymmärtää. Voisi sanoa niin, että Pyhästä Hengestä osaton ihminen ei ymmärrä niitä, vaikka miten paljon tahansa Raamattua lukisi. Jostakin syystä jumalaton ja syntinen ihminen vääntää vinoon kirjoituksia, vaikka niiden sanoma olisi selvä uudestisyntyneelle kristitylle. Vaikuttaa siltä, että Jumala olisi lukinnut ja sinetöinyt kirjoitetun sanansa niin, että vain Pyhän Hengen saaneet ihmiset ymmärtävät sitä Hengen opettamalla tavalla, eikä heitä ole paljon. Muut vääntävät kirjoituksia vinoon, kuka enemmän, kuka vähemmän.

Valitettavasti myös valitut ja uudestisyntyneet ihmiset voivat erehtyä Raamatun tulkinnassa, joten on syytä olla varovainen, kun Raamattua lukee ja tulkitsee. Tulkitsematta ei Raamattua ole mahdollista lukea. Yksi ylpeä eksymisen muoto onkin väittää, että joku ei tulkitse koskaan Raamattua: hän lukee sitä siten kuin se on kirjoitettu ja ymmärtää sen siten kuin se on kirjoitettu. Juuri nämä ylpeät Raamatun palvojat ovat eksyneitä ja kannattavat mitä erilaisimpia harhaoppeja. Heidän kanssaan on mahdoton harjoittaa yhteistä uskoa, koska uskomme niin kovin eri tavalla Jumalaan.

Raamatun sana ei aukene pelkästään suomenkielistä Raamattua lukemalla oikealla tavalla. Pelastuksen sanoma on tosin löydettävissä myös suomenkielisestä ja osin virheellisestä raamatunkäännöksestä, mutta moni yksityiskohta jää hämärän peittoon, koska Raamattua on käännetty virheellisesti, tai sitten ei tunneta riittävän hyvin Raamatun aikakausia ja oloja, Raamatun ajan maailmaa. Jotta Raamattu avautuisi meille yksityiskohtaisesti oikein Pyhän Hengen opettamalla tavalla, joudumme näkemään vaivaa sen tutkimisessa. Kun luemme Raamattua, niin on parempi lukea sitä vähän, ja ymmärtää lukemansa oikein, kuin lukea paljon ja ymmärtää luettu teksti väärin.

Raamatun kirjoitusten ymmärtämistä helpottamaan on kirjoitettu monia selitysteoksia ja sanakirjoja. Erityisesti sanakirjat ovat hyödyllisiä Raamatun tutkimisen apuvälineitä. Hyödyllisiä apuvälineitä ovat myös Raamatun ajan kartat, historian kirjoitus, arkeologiset tutkimukset, tiedot Raamatun ajan maiden maantieteestä ja biologiasta, Raamatun ajan kansojen kulttuurien ja historian tuntemus, jne. Ilman näitä hyödyllisiä taustatietoja jää moni kohta Raamatusta avautumatta ymmärryksellemme ja moni kohta tulee ymmärretyksi virheellisellä tavalla.

Tietty nöyryys ja kunnioitus Raamatun kirjoittajia ja Jumalaa kohtaan auttaa löytämään Raamatusta aina vain lisää tiedon ja viisauden aarteita, sillä Raamattu on ehtymätön hengellisen viisauden ja tiedon lähde. Raamattu on myös luotettavin ja vanhin historiankirjoitus, josta näemme koko maailman ja ihmiskunnan historian luomisesta lähtien.

Raamatun ymmärtäminen ja pelastus

Raamatun ymmärtäminen ja tietopuolinen usko ei ole kovinkaan tärkeää pelastumisen kannalta. Tärkeintä on ihmisen sydämen asenne ja mielenlaatu. Jos joku on Jumalan armosta oikeamielinen ja palvelee vanhurskautta synneistä vapautettuna, niin hän on pelastuva, vaikka ei ymmärtäisi kovinkaan paljoa Raamatun tietopuolista opetusta ja sanaa.

Rakkaus on tärkeämpää kuin (paisuttava) tiedon määrä. Jos meissä ei ole rakkautta, niin meissä ei ole Pyhää Henkeä, joten asioiden tärkeysjärjestys tulee olla oikea. Tärkeintä on hiljainen sydämen ihminen, jossa Kristus asuu ja vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, jotta Jumalan tahto tapahtuisi. Jumala vaikuttaa luontoomme ja sisäiseen ihmiseemme, joka uudistuu Luojamme kuvan mukaan, puhdistuu ja pyhittyy päivä päivältä yhä enemmän. Ilman Kristusta sydämessä ei mikään tieto tai kirjaviisaus riitä pelastamaan syntistä ihmistä, sillä vain Pyhästä Hengestä osalliset ja Jumalan rakkauden lahjana saaneet syntiä aiemmin palvelleet sielut pelastuvat uskon kautta, Jumalan armosta.

Moni kirjanoppinut joutuu viisaudessaan kadotukseen, koska on ylpeä ja taipumaton sydämessään, mutta moni yksinkertainen ihminen ja opetuksesta osaton saa pelastua armosta, sillä Kristus asuu hänen sydämessään. Pelastuminen ei ole kiinni ihmisen älykkyydestä eikä tiedon määrästä ja teoreettisesta pohdiskelusta vaan Jumalan armosta ja Pyhän Hengen osallisuudesta. Saadakseen Pyhän Hengen ja pysyäkseen Kristuksessa ei tarvitse olla kirjanoppinut älyniekka: oikea sydämen asenne ja vanhurskas Kristuksen mieli takaavat pääsyn Isän tykö, vaikka olemmekin tiedossa ja ymmärtämisessä monin eri tavoin vajaat loppuun saakka. Vajavaisuutemme ei kuitenkaan vapauta meitä hyväksymään ja suvaitsemaan harhaoppeja ja Jumalan tahdon vastaisia käytäntöjä. Niistä tulee sanoutua irti sitä mukaa kuin ne paljastuvat omilletunnoillemme ja ymmärryksellemme.

Pelastuksen tunteminen on Jumalan kansan syntien anteeksisaamisessa. (Luuk, 1:77) Jos joku on saanut syntinsä anteeksi, niin hän on osallinen Pyhästä Hengestä ja on pelastuva Kristuksen täydellisen uhrin ja syntien sovituksen ansiosta, uskon kautta. Tähän ei tarvita kirjaviisautta eikä suurta älyä, mutta suuri sydän ja Pyhän Hengen kautta vuodatettu rakkaus ei ole pahitteeksi pelastumisen kannalta. Se on Jumalan lahjaa ja esimakua tulevasta, sillä iankaikkinen elämä on alkanut jo nyt niiden sydämissä, jotka ovat Kristuksen omia ja osallisia Pyhästä Hengestä.

Sivun alkuun