Israel ylitti Kaislameren, ei Punaista merta

Kirjoittanut Petteri Haipola  •  3. huhtikuuta, 2011

Israelin pakomatkan alun reitti ja leiriytymispaikat

2. Mooseksen kirja:

12:37 Ja israelilaiset lähtivät liikkeelle ja kulkivat Ramseksesta Sukkotiin...

...

13:17 Mutta kun farao oli päästänyt kansan, ei Jumala johdattanut heitä sitä tietä, joka kulki filistealaisten maan kautta, vaikka se oli suorin, sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessänsä sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin;
13:18 vaan Jumala antoi kansan poiketa erämaan tietä myöten Kaislamerta kohti. Ja taisteluun valmiina israelilaiset lähtivät Egyptin maasta.

...

13:20 Ja he lähtivät liikkeelle Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, erämaan reunaan.

...

14:1 Herra puhui Moosekselle sanoen:
14:2 "Sano israelilaisille, että he kääntyvät takaisin ja leiriytyvät Pii-Hahirotin kohdalle Migdolin ja meren välille; leiriytykää vastapäätä Baal-Sefonia meren rannalle.

Tämä on se leiripaikka, josta Israel ylitti Kaislameren. (2.Moos, 14:9, 21-31) Kaislameren on yleisesti tulkittu tarkoittavan nykyistä Punaista merta, niin kuin heprealaiskirjeessä on kerrottu. (Hebr, 11:29) Tämä tulkinta on kuitenkin kyseenalainen ja mitä luultavimmin väärä, niin kuin seuraavasta esityksestä käy pian ilmi.

Baal-Sefonin sijainnista eivät tutkijat ole varmoja, mutta Easton's Bible Dictionary sijoittaa sen Suezin lahden pohjoisosaan, mihin myös nimen käännös "Pohjoisen Baal (Herra)" viittaa. Pihahirot sijoittuu ATS Bible Dictionaryn mukaan Suezin lähelle, sen luoteisosaan. Migdol sijaitsi Eastonin mukaan parin mailin päässä Suezin kanavasta ja se on luultavasti sama kuin Bir Suweis. Herra käski Israelia palata takaisin Eetamista, erämaan laidalta, ja leiriytyä Pi-Hahirotin kohdalle Migdolin ja meren välille, vastapäätä Baal-Sefonia. (2Moos 13:20; 14:2) Heidän toinen leiripaikkansa Eetamissa sijaitsi International Standard Bible Encyclopedian mukaan Karvasjärvien pohjoispuolella; ei siis vielä lähelläkään Punaista merta. Ja sieltä he kääntyivät siis takaisin kohti pohjoista, pois päin Punaisesta merestä, Välimerta kohti.

Tämän perusteella Israel ei olisi ylittänyt Punaistamerta, niin kuin on yleisesti uskottu, vaan "Kaislameren", joka on Välimeren lahti Israelin ja Egyptin välissä, Suezin kanavan pohjoisosassa. Mainittakoon, että Pihahirot on suomeksi "paikka, jossa kaislaa kasvaa". Meri, jonka Israel ylitti ei siis olisikaan Punainen meri, vaan Välimeren lahti, jossa kasvoi kaislaa, ns. Kaislameri. Tämä sopisi Israelin reittiin, joka alkoi Ramsesista, jatkui Sukkotiin, ja sieltä Eetamin erämaahan, josta Israel palasi takaisin pohjoista kohti Kaislameren rannalle, Pihahirotin kohdalle, ja leiriytyi meren ja Migdolin väliin. (2Moos 12:37; 13:20; 14:2) Ramses on nimittäin Egyptin pohjoisosassa, Sukkot siitä etelään Punaisen meren lahdenpohjukkaa kohti, vähän ennen puoliväliä sitä matkaa (Karvasjärvien pohjoispuolella), ja koska Israel kääntyi Sukkotin jälkeen Eetamin erämaan reunalta takaisin, niin Pihahirot, Migdol ja Baal-Sefon eivät ole voineet sijaita Punaisen meren rannalla vaan pohjoisessa, Välimeren lahden rannalla.

Miksi heprealaiskirjeessä sitten kerrotaan, että Israel olisi ylittänyt Punaisen meren eikä Kaislamerta? Heprealaiskirjeen jakeessa 11:29 on lainaus kreikankielisestä Vanhasta testamentista, Septuagintasta. Hepreankielen sana "suuf" on käänetty siihen sanalla "eruthros", joka on suomeksi "punainen". Oikeampi käännös olisi kuitenkin "kaisla".

Akabanlahti (Aqabanlahti)?

Parin viime vuosikymmenen aikana internetissä on esitetty "arkeologisia todisteita" siitä, että ylityspaikka olisi ollut Akabanlahdessa. Meren pohjasta on väitteiden mukaan löytynyt korallin peittämiä antiikkisia rattaita, joista yhdessä on kultareunukset; sen on arveltu olleen faraon sotavaunuista. Lisäksi on löytynyt "fossiloituneita ihmisten ja hevosten luita". Samalla paikalla on ollut väitteiden mukaan kuningas Salomon pystyttämät pylväät lahden molemmilla puolilla, joissa oleva teksti olisi voinut viitata Israelin pakoon Egyptistä Kaislameren poikki; toinen näistä pylväistä olisi löydetty meren pohjasta ja toisen olisivat Saudi-Arabian viranomaiset ottaneet pois paikaltaan, ja laittaneet sen tilalle lipun.

Akabanlahti on hyvin syvä (max. 1850 m), joten se ei vaikuta todennäköiseltä ylityspaikalta, mutta (väitteiden mukaan) sen pohjassa on tässä kohdassa kahden syvänteen välissä melko matala maakannas. Israelin olisi ollut mahdollista kulkea sitä pitkin Kaislameren ylitse. Perinteisten arveluiden mukaan ylityspaikka olisi kuitenkin ollut Siinain ja Egyptin välissä olevassa Suezinlahdessa, joka on nykyään alle 100 metriä syvä.

Tutkijoilla ei ole nykyään varmaa tietoa siitä, missä 2. Mooseksenkirjassa mainitut paikat täsmälleen ottaen sijaitsivat. Välimeren rannan läheisyyteen sijoitettu Migdol on mahdollisesti eri Migdol kuin se, jonka luona Israel leiriytyi ennen Kaislameren ylitystä. Näin ollen voisi olla mahdollista, että Israel olisi ylittänyt "Kaislameren" joko Suezinlahden tai Aqabanlahden kohdalta. Ensisijainen todistus oikeasta ylityspaikasta ei selviä kuitenkaan väitetyistä arkeologisista todisteista vaan Raamatusta itsestään, sen kuvauksista.

Raamatun kuvauksessa se, että Israel lähti Sukkotista, leiriytyi erämaan laidalle Eetomiin, kääntyi sieltä takaisin, ja leiriytyi sen jälkeen Pii-Hahirotin kohdalle Migdolin ja meren välille, sijoittaisi Sukkotin ja Eetomin eri kohtiin, joihin ne sijoitetaan, jos Aqabanlahti olisi oikea ylityspaikka. (2. Moos. 13:17-14:2) Sukkot ja Eetom ovat kuitenkin melko varmasti lähellä niitä kohtia, joihin ne Raamatun kartoissa sijoitetaan. Lisäksi on perusteetonta uskoa, että Israel olisi kulkenut Siinaita niin pitkälle etelään, että se olisi voinut ylittää paluumatkallaan Aqabanlahden väitetystä kohdasta. Näin ollen kirjoitukseni alussa esitetty teoria Välimeren lahdesta oletettuna ylityspaikkana on todennäköisempi ollakseen totta kuin Aqabanlahti tai edes Suezinlahti, joka sopii sekin paremmin raamatulliseksi perusteeksi kuin Aqabanlahti.

Kun tutkin tätä asiaa minulle lähetetyn palautteen johdosta, niin huomasin, että väitteet Aqabanlahdesta ylityspaikkana perustuvat hyvin kyseenalaiseen todistusaineistoon ja ovat itse asiassa pelkkä urbaani legenda ja perätön huhu, joka leviää edelleen internetissä. Kristittyjen tulisi harjoittaa sen verran lähdekritiikkiä, että paljastaisivat tällaiset väärät todistukset sen sijaan, että levittäisivät niitä faktoina eteenpäin. Jeesuksen nimi tulee häväistyksi, kun epätosia todisteita esitetään mukamas tieteellisinä todisteina Raamatun kirjoitusten tueksi.

Alla on linkkejä aihetta käsitteleville sivuille. Älä levitä epätosia väitteitä eteenpäin vaan katkaise epätosilta huhuilta siivet.

Linkkejä Akabanlahden teoriaan

Sivun alkuun