Israelin ja Juudan kuninkaat               "Varmahkot" ajat laskujen perustana                        
Juuda                     Israel                        
Nimi syntyi kuoli eli in 1 ikä in 2 out 1 out 2 aika Raamattu Nimi syntyi kuoli eli in 1 ikä in 2 out 1 out 2 aika Raamattu Profeetat Raamattu
Saul                     Saul       1050     1010   40 1Sm 8:4-22; 9:15-10:25; At.13:21 Samuel 1Sm 3:1-20; 25:1
Daavid 1040 970 70 1010 30   972 970 40 2Sm 2:11; 5:4-5 Iisboset 1050 1008 42 1010 40 1010 1008   2 2Sm 2:10; luku 4 Naatan 2Sm 7:22; 12:1ss.
Salomo n.1000     972     932   40 1Kn 1:28-2:12; 6:1; 11:43; 1Ak 3:4-5; 29:18-30; 2Ak 9:30 Daavid 1040 970 70   37 1003 972 970 33      
Rehabeam 973 915 58 932 41   915   17 1Kn 11:43; 12:17; 14:21; 2Ak 10:1; 12:13 Jerobeam I       932     911   22 1Kn 11:43; 12:17; 14:20; 2Ak 10:1;13:19,20 Ahia, Semaja, Iddo 1Kn 12:22-24; 11:29-39; 14:2-18; 2Ak 12:5,15
Abiam (Abia)       915     913   3 1Kn 15:1,2; 2Ak 13:1,21 Naadab       911     910   2 1Kn 14:20; 15:25-31    
Aasa       913     872   41 1Kn 15:8-10; 2Ak 14:1; 16:13 Baesa       910     887   24 1Kn 15:33; 2Ak 16:1? Asarja, Hanani, Jeehu 2Ak15:1-8; 16:7ss.1Kn 16:1,7
                      Eela       887     886   2 1Kn 16:6,8    
                      Simri/ Tibni       886     884   3 1Kn 16:9-10,15-22    
                      Omri       886   881 875   12 1Kn 16:23    
Joosafat 910 850 60 875 35 871 854 850 25 1Kn 22:41,42; 2Ak 16:12-13; 20:31-21:1 Ahab       875     854   22 1Kn 16:29; 22:29-41 Elia, Miika, Jimlan poika 1Kn 22:8-28;17-2Kn 2; 2Ak 18:7-27
Jooram 886 841 45 854 32 849 847 841 8 1Kn 22:51; 2Kun 1:17; 3:1; 8:16-25; 2Ak 21:1,5,18-20 Ahasja       854     853   2 1Kn 22:40,52; 2Kn 1:2-17; 2Ak 20:35 Elia, Elisa 2Kn 2-13; 2Ak 21:12
Ahasja 864 841 23 842 22   841   1 2Kn 8:24-26; 9:21-29; 2Ak 21:18-22:9 Jooram       853     842   12 2Kn 1:17; 3:1; 8:16-29 Elisa 2Kn 3:11-20; 4:16-9:3
Atalja       841     835   6 2Ak 22:10-12 Jeehu       842     814   28 2Kn 9:13,21-29; 10:36; 2Ak 22:7s. Elisa 2Kn 9:1ss.
Jooas 842 796 46 835 7   796   40 2Kn 12:1; 2Ak 22:11-23:1,11; 24:1 Jooahas       814     797   17 2Kn 13:1 Sakarja, Joojadan poika 2Kn 18:2; 2Ak 24:20; 26:5
Amasja 821 767 54 796 25   788 767 29 2Kn 14:1-2,17; 2Ak 25:1,23-28 Jooas       797     791 782 16 2Kn 13:10-14:16    
Asarja/ Ussia 804 737 67 788 16 767 754 737 52 2Kn 14:17-15:2; 2Ak 26:1-3,21-25 Jerobeam II       791   782 750   41 2Kn 14:16,23 Joona, Hoosea, Aamos 2Kun 14:25; Hos.1:1; Jon 1:1 
Jootam 779 718 61 754 25 738 736 718 16|20 2Kn 15:30-38; 2Ak 26:21-23; 27:1-9 Sakarja       750     749   6kk 2Kn 14:29; 15:1,8-11 Jesaja, Miika, Hoosea Jes 6:1; Mka Hos 1:1.
                      Sallum       749     749   1kk 2Kn 15:13 Jesaja, Miika, Hoosea  
                      Menahem       748     738   10 2Kn 15:14-17 Jesaja, Miika, Hoosea  
                      Pekahja       738     737   2 2Kn 15:23 Jesaja, Miika, Hoosea  
Aahas 756 714 42 736 20 729 715 714 16 2Kn 15:38; 16:1-2,20; 17:1; 2Ak 28:1-29:1 Pekah       737     718   20 2Kn 15:27,30?? Jes, Ooded; Mka, Hos Jes. 7:1; 2Ak15:8;  28:9
Hiskia 739 697 42 715 25 714 697 686 29 2Kn18:1-2,9-13; 2Ak. 26:1-3;  Jes. 36-37; 38:5 Hoosea       718     710   9 2Kn 15:30;17:1    
Manasse 709 642 67 697 12 686 642   55 2Kn 21:1; 2Ak 32:33; 33:1                          
Aamon 664 641 23 642 22 642 641   2 2Kn 21:19-26; 2Ak 33:21                          
Joosia 648 609 39 640 8   609   31 2Kn 22:1; 23:29; 2Ak 34:1                       Naahum Habakuk Sefanja Nah 2:1ss., Hab 1:6, Sef 1:1
Jooahas/ Sallum 632 608 24 609 23   608   3kk 2Kn 23:30-31; Jer 22:10-12; 2Ak 36:1-4                          
Joojakim/ Eljakim 633 598 35 608 25   598   11 2Kn 23:36; 24:6                       Jeremia. Daniel Jer 1:1; 25:1-3; 39:11ss; 36:1, 9; 40:1; 44:1; Dan 1:1
Joojakin/ Jekonja 616 ??? ?? 598 18 562 598 ??? 3kk 2Kn 24:8; 25:27                       Jeremia Jer 52:31-34; 2Kn 25:27-30
Sidkia/ Mattanja 619 ??? ?? 598 21   587   11 2Kn 24:18; 2Ak 36:10,11; Jer 39:1-12; 52:11                       Jeremia Jer 52:11
Nimi syntyi kuoli eli in 1 ikä in 2  out 1 out 2 aika Raamattu Nimi syntyi kuoli eli in 1 ikä in 2 out 1 out 2 aika Raamattu Hesekiel; Haggai, Sakarja Hes 1:2; 40:1, Hag 1:1 Sak 1:1
Obadja 587
Israelin ja Juudan kuninkaat; kuningasten ikä (1.) pojan syntymän aikaan             Ester 480-473
Juuda                     Israel           Esra 458
Nimi         ikä Lisähuomautukset   Nimi         ikä Nehemia 445
Saul                     Saul           Malakia 425
Daavid                     Iisboset          
Salomo                                
Rehabeam                     Jerobeam I          
Abiam (Abia)                     Naadab          
Aasa                     Baesa          
                      Eela          
                      Simri/ Tibni          
                      Omri          
Joosafat         24           Ahab          
Jooram         22           Ahasja          
Ahasja         22           Jooram          
Atalja                     Jeehu          
Jooas         21           Jooahas          
Amasja         17           Jooas          
Asarja/ Ussia         25           Jerobeam II          
Jootam         23           Sakarja          
                      Sallum          
                      Menahem          
                      Pekahja          
Aahas         17           Pekah          
Hiskia         30           Hoosea          
Manasse         45                      
Aamon         16                      
Joosia         15                      
Jooahas/ Sallum                                
Joojakim/ Eljakim         17                      
Joojakin/ Jekonja                                
Sidkia/ Mattanja           Joojakinin veli ei setä! Joosian poika            
Nimi                     Nimi         ikä