Jeesuksen kuolleistanousemisen jälkeisten tapahtumien aikajärjestys

Kirjoittanut Petteri Haipola  • tammikuu 2007

Jeesuksen kuolleistanousemisen jälkeiset tapahtumat on syytä laittaa luetteloon ja aikajärjestykseen, jotta pysymme kärryillä, missä järjestyksessä asiat ovat tapahtuneet.

 • *Jeesus nousi ylös sunnuntaina, viikon ensimmäisenä päivänä, sapatin jälkeen tai todennäköisemmin jo sapatin viimeisinä hetkinä eli lauantaina ennen pimeän laskeutumista ja iltatähden ilmestymistä taivaalle tai sen ilmestymisen aikoihin. Hauta oli sitten tyhjä aamulla, kun enkelit vierittivä kiven pois haudan edestä ja naisopetuslapset ilmestyivät haudalle. (Matt 27:1ss; Mar 16:1-7.)
 • *Enkeli kertoi Maria Magdaleenalle ja muille naisille Jeesuksen nousseen ylös kuolleista, kun he menivät sunnuntai-aamuna anivarhain haudalle. Naiset veivät sanan Pietarille ja Johannekselle, jotka kävivät haudan sisällä ja totesivat sen tyhjäksi. (Joh 20:1-10; Luuk 24:1-12.)
 • *Maria jäi haudalle itkemään ja muitakin naisia oli hänen kanssansa lähettyvillä. Jeesus ilmestyi ensin Maria Magdaleenalle ja pian sen jälkeen heille kaikille, ja käski viedä sanoman ylösnousemuksestaan opetuslapsille. (Matt 28:8-10; Mar 16:8-11; Joh 20:11-18.) Opetuslapset eivät uskoneet Marian todistusta.
 • *Jeesus ilmestyi tämän jälkeen Pietarille eli Keefaalle. (1Kor 15:5: Luuk 24:34.)
 • *Jeesus ilmestyi myöhemmin samana päivänä kahdelle opetuslapselle Emmaukseen vievällä tiellä. (Luuk 24:13-35; Mar 16:12,13.) Nämä veivät sanan opetuslapsille, mutta he eivät uskoneet ensin heitäkään. Kuultuaan todistusta enemmän, he uskoivat aiemmin kuulemaansa Pietarin todistukseen ja totesivat: "Herra on totisesti noussut ylös ja ilmestynyt Simonille (=Keefaalle)!" (Luuk 24:34.) Koolla olivat ne yksitoista apostolia ja muut heidän kanssaan olevat opetuslapset, mutta Tuomas ei ollut läsnä heidän joukossaan. (Luuk 24:33; Joh 20:24.) Luukas ei mainitse Tuomaan puuttuneen kokouksesta, mutta Johannes kertoo siitä. Oli myöhäinen ilta tai yö, kun apostolit lopulta uskoivat Pietarin ja naisten todistuksen Jeesuksen ylösnousemuksesta. Syy myöhäiseen kokoontumiseen oli ilmeisesti väittely siitä, onko Jeesus noussut ylös vai olivatko naiset ja Pietari nähneet pelkän ilmestyksen, hengen tai enkelin.
 • *Vihdoin Jeesus ilmestyi heidän puhuessaan heidän keskelleen huoneessa, jossa he olivat koolla. (Luuk 24:36-39; Joh 20:19-25.) Tuomas ei ollut läsnä kokouksessa eikä uskonut muiden todistusta.
 • *Ne yksitoista opetuslasta menivät Jeesuksen käskystä Galilean vuorelle ja Jeesus ilmestyi heille siellä. (Matt 28:16-20.) Hän käski apostoleiden julistaa evankeliumia ja tehdä opetuslapsia kaikista kansoista evankeliumin kautta, minkä jälkeen uskovaiset tuli kastaa vedellä Herran Jeesuksen nimeen. Tuomas ei ollut läsnä tässäkään tilanteessa.
 • *Kahdeksan päivän kuluttua Jeesus ilmestyi toistamiseen opetuslapsille Jerusalemin kokoushuoneessa ja Tuomaskin sai nähdä Herran, niin että uskoi häneen. (Joh 20:26-31; 1Kor 15:5.)
 • *Seuraavien 32 päivän aikana Jeesus ilmestyi monta kertaa Jumalan edeltävalitsemille todistajille, joita oli enimmillään yli 500 henkeä yhtä aikaa koolla. (1Kor 15:6; Apt 1:1-3; 10:40-42.) Näiden joukossa oli Herran veli, Jaakob.
 • *Yksi Jeesuksen ilmestyminen tapahtui Tiberiaan järven rannalla, joten Jeesus ei ollut vielä kieltänyt heitä lähtemästä pois Jerusalemista. (Joh 21.)
 • *Jeesus ilmestyi viimeisen kerran Jerusalemissa ja antoi ohjeen pysytellä kaupungissa, kunnes he saisivat Pyhän Hengen. (Apt 1:1-12.) Markus ja Luukas kertovat hämäävästi 40 päivää aiemmin tapahtuneesta tapahtumasta, ikään kuin se olisi tämä sama viimeinen ilmestyminen. (Mar 16:14-20; Luuk 24:35-53.)
 • *Jeesus ilmestyi lopulta niille kahdelletoista apostolille, joiden joukossa oli Juudas Iskariotin tilalle valittu Mattias. (Apt 1:13-26; 1Kor 15:7.) Nämä pysyivät rukouksessa ja odottivat Pyhän Hengen saamista.
 • *Jeesus ilmestyi lopulta myös Paavalille ensin Damaskon tiellä kolme vuotta ja Jerusalemissa kuusi vuotta Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen. (1Kor 15:7; Apt 22:6-21; 9:26-29; Gal 1:18.)

Petteri Haipola, tammikuu 2007

Sivun alkuun