Riemuvuosi ja sapattivuosi kalenterissamme

Kirjoittanut Petteri Haipola  • 2008-2009

Mooseksen lain käskyt

Jumala on säätänyt riemuvuodesta Moosekselle antamassaan laissa. Riemuvuotta tuli alkaa viettää 50. vuotena sen jälkeen, kun Israelin kansa oli asettunut luvattuun maahan eli Israeliin Egyptin orjuudessa vietetyn ajan jälkeen. Käytännössä riemuvuotta on voitu viettää ensimmäisen kerran 49 vuotta sen jälkeen, kun Israel on saanut asettua Kanaanin maahan (nykyinen Palestiina) ja alkanut viljellä sitä. Tällä sivulla esitetyn teorian mukaan ensimmäinen sapattivuosikierron laskennan perusteena ollut vuosi olisi ollut 1386 eaa. eli ensimmäinen vuosi Joosuan kirjan tapahtumien ja Joosuan kuoleman jälkeen.

Riemuvuodesta kerrotaan 3. Mooseksen kirjan luvussa 25 ja 4. Mooseksen kirjan luvussa 36. 3. Mooseksen kirjan luvussa 27 on myös mainintoja riemuvuodesta, mutta itse käsky viettää riemuvuotta on noissa em. luvuissa.

Riemuvuoden tarkoitus oli se, että maa saa levätä silloin yhden ylimääräisen vuoden seitsenvuotisessa kylvö- ja sapattivuosien kierrossa. Riemuvuosi oli myös merkittävä israelilaisten omaisuudenjaon kannalta. Jokaisella suvulla oli omistusoikeus omaan maahansa. Jos joku oli myynyt maansa taloudellisen ahdingon vuoksi, niin maa palautui hänen suvulleen 49 vuoden jälkeen eli riemuvuotena. Omaisuudenjaosta ja velkajärjestelyistä on yksityiskohtaisia ohjeita viitteenä olevissa luvuissa.

Riemuvuosilla on arveltu olevan merkitystä myös Jumalan pelastussuunnitelmassa. En puutu tässä tutkielmassa yksityiskohtaisesti lopun ajan tapahtumien ajoittamiseen, vaikka esitän joitakin ajatuksia myös siihen liittyen.

Riemuvuosien määräytyminen lain käskyjen mukaan

Riemuvuosien kierto perustuu sapattivuosijärjestelmään, jonka mukaan joka seitsemäs vuosi on sapattivuosi, jolloin maata ei saa viljellä eikä satoa korjata. Pelloilta sai kuitenkin syödä suoraan sen, mitä se itsestään sapattivuotena kasvoi. Tämän lisäksi Jumala lupasi antaa kuudentena vuotena niin suuren sadon, että siitä saattoi syödä kolmen vuoden ajan: sadonkorjuuta seuraavan vuoden, sapattivuoden ja sitä seuraavan "kahdeksannen vuoden", joka on samalla seuraavan sapattivuosikierron ensimmäinen vuosi. Kahdeksantena vuotena ei ollut vielä uuden sadon hedelmää syötävänä, koska maata ei ollut viljelty seitsemäntenä vuotena eli sapattivuotena. Kahdeksannen vuoden jälkeen yhdeksäntenä vuotena oli syötävänä uuden sadon hedelmää. (3Moos 25:22.) Kahdeksas vuosi ei ollut ylimääräinen vuosi sapattivuosikierrossa, vaan se alkoi uuden seitsenvuotisen kierron.

3.Mooseksen kirja:
25:1 Ja Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella sanoen:
25:2 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäköön sapattia Herran kunniaksi.
25:3 Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato,
25:4 mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi.
25:5 Leikatun viljasi jälkikasvua älä leikkaa, äläkä poimi viinirypäleitä, jotka ovat kasvaneet leikkaamattomissa viinipuissasi. Silloin olkoon maalla levon vuosi.
25:6 Mutta mitä itsestänsä kasvaa maan levätessä, olkoon teille ruuaksi, sinulle itsellesi, sinun palvelijallesi ja palvelijattarellesi, päiväpalkkalaisellesi ja loisellesi, jotka luonasi asuvat.
25:7 Ja karjallesi ja metsäeläimille sinun maassasi olkoon kaikki sen sato ruuaksi.
25:8 Ja laske seitsemän vuosiviikkoa: seitsemän kertaa seitsemän vuotta, niin että seitsemän vuosiviikon aika on neljäkymmentä yhdeksän vuotta.
25:9 Ja seitsemännessä kuussa, kuukauden kymmenentenä päivänä anna pasunan raikuen soida; sovituspäivänä antakaa pasunan soida koko maassanne.
25:10 Ja pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi; jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo.
25:11 Riemuvuosi olkoon teille viideskymmenes vuosi; älkää silloin kylväkö älkääkä jälkikasvua leikatko, älkääkä poimiko, mitä leikkaamattomissa viinipuissa on kasvanut.
25:12 Sillä se on riemuvuosi, se olkoon teille pyhä; pellolta syökää sen sato.
25:13 Riemuvuotena saa jokainen teistä palata perintömaallensa.
25:14 Jos myyt jotakin lähimmäisellesi tai ostat jotakin lähimmäiseltäsi, niin älkää tehkö vääryyttä toinen toisellenne.
25:15 Vaan maksa lähimmäisellesi riemuvuoden jälkeisten vuosien luvun mukaan, satovuosien luvun mukaan hän saakoon maksun sinulta.
25:16 Kuta useampia vuosia on, maksa sitä suurempi hinta, ja kuta vähemmän vuosia on, maksa sitä pienempi hinta; sillä satomäärän hän myy sinulle.
25:17 Älköön teistä kukaan tehkö vääryyttä lähimmäisellensä, vaan pelkää Jumalaasi; sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.
25:18 Sentähden pitäkää minun käskyni ja noudattakaa minun säädöksiäni ja pitäkää ne, niin te saatte turvallisesti asua maassa.
25:19 Ja maa on antava hedelmänsä, ja teillä on kyllin syötävää, ja te saatte turvallisesti asua siinä.
25:20 Ja jos te sanotte: 'Mitä me syömme seitsemäntenä vuotena, kun meidän ei ole lupa kylvää eikä korjata satoamme?'
25:21 niin minä käsken siunaukseni kuudentena vuotena tulemaan teille, niin että se tuottaa teille kolmen vuoden sadon.
25:22 Ja kun te kylvätte kahdeksantena vuotena, on teillä vielä vanhaa satoa syödä; siihen asti, kunnes yhdeksäntenä vuotena sen sato on saatu, on teillä vanhaa syödä.

Riemuvuosien ja sapattivuosien sijoittuminen meidän kalenteriimme

Israelin kansan ajanlasku on erilainen kuin meidän länsimainen gregoriaaninen kalenterimme tai sitä edeltänyt juliaaninen kalenteri. JHVH antoi määräyksen Mooseksen kautta, että vuoden ensimmäinen kuukausi on avivkuu (aabib) eli babylonialaisittain nisankuu. (2Moos 12-13) Juutalainen kalenteri perustuu kuunkiertoon ja siinä on 12 kuukautta, mutta 19 vuoden aikana vuoteen lisätään yhteensä 7 karkauskuukautta viimeisen eli adarkuun jälkeen (adar II). Näin kalenteri seuraa maan kiertoa auringon ympäri ja juhla-ajat sijoittuvat joka vuosi samaan vuodenaikaan, mikä on välttämätöntä erityisesti sadonkorjuujuhlan ja ensilyhteen leikkaamisen juhlan aikana (happamattoman leivän viikkojuhlan sunnuntai).

Historioitsijoiden mukaan on melko varmaa, että vuonna 70 jaa. oli sapattivuosi. Rooman sotajoukot valtasivat silloin Jerusalemin kaupungin ns. I juutalaissodan aikana ja tuhosivat Herodeksen temppelin kesällä 70 (ns. toinen temppeli eli Herodeksen jälleenrakennuttama Serubbaabelin temppeli). Erimielisyyttä on vain siinä, mistä kuukaudesta israelilaiset alkoivat sapattivuoden. Vaihtoehtoina ovat yleisimmin nisankuun 1. päivä vuonna 70 tai vuoden 69 tisrikuun 1. päivä (7. kuukausi), jota juutalaiset pitävät vuodenvaihtumisen päivänä. Raamatussa tisrikuun 1. päivä on viljelykauden päättymisen päivä, josta alkoi sadonkorjuujuhla (leikkuujuhla). (2Moos 23:16; 34:22.) Se ei siis ole alunperin tarkoitettu vuodenvaihteeksi, koska vuosia tuli alkaa laskea nisan- eli aabibkuusta. (2Moos 12-13)

Raamatun tutkijoiden ja joidenkin juutalaisten tutkijoiden mukaan vuosi 36/37 oli riemuvuosi. Riemuvuosi alkoi syksyllä 36 tisrikuun 10. päivä ja päättyi vuonna 37 samana päivänä eli suuren sovituspäivän juhlaan. Tämä sopii yhteen sen kanssa, että vuosi 70 oli sapattivuosi. Silloin sapattivuosia ovat olleet myös vuodet 35/36 ja 28/29, suuresta sovituspäivästä seuraavan vuoden vastaavaan juhla-aikaan. Vuosi 28 on merkittävä sen vuoksi, että Jeesus alkoi sen vuoden syksyllä julkisen toimintansa keisari Tiberiuksen 14. hallitusvuotena. (Luuk 3:1, 23; 4:15.ss.)

Tisrikuun 1. päivänä on siis elonkorjuun juhla eli leikkuujuhla. Se tunnetaan myös pasunansoiton juhlana, koska silloin tuli soittaa pasunaa. (4Moos 29:1.) Se on samalla vuotuinen sapatinlevon päivä. (3Moos 23:24.) Tisrikuun 10. päivänä on suuri sovituspäivä, jolloin on myös vuotuinen sapatti, joka kestää illasta iltaan, sillä päivä (vuorokausi) vaihtuu juutalaisen kalenterin mukaan illan hämärtyessä noin kello 18 meidän aikaamme (=12. hetki Raamatussa). (3Moos 23:27-32.)

Riemuvuosi alkaa suurena sovituspäivänä tisrikuun 10. päivänä. ( 3Moos 25:9-22.) Tisrikuun 15. päivä alkaa lehtimajanjuhla Herran kunniaksi ja se kestää seitsemän päivää eli päättyy 21. päivä. (3Moos 23:33-44.) Lehtimajanjuhlan 1. ja sen jälkeinen 8. päivä ovat vuotuisia sapatteja, jolloin ei saa toimittaa kotiaskareita eikä ostaa tai myydä. Kahdeksannen päivän eli tisrikuun 22. päivän juhla on oma juhlapäivänsä, sillä lehtimajanjuhla päättyy 21. päivä tisrikuuta.

Riemuvuodet ja sapattivuodet kalenterissamme

Riemuvuosien välissä on seuraavassa taulukossa 49 vuotta eli 50. vuosi riemuvuosikierrossa = 1. vuosi sapattivuosikierrossa.

Riemuvuosi nro Vuosikierto nro Vuosi eaa./jaa. Sapatti/ riemuvuosi Tapahtuma
  0 1387   1387 Joosuan kirjan tapahtumat päättyvät, Joosua kuolee, sapatti- ja riemuvuosikierto alkaa.
0 1 1386   1. mukaan laskettava vuosi sapatti- ja riemuvuosikierrossa
1 1 1337 riemuvuosi 1337/1336 riemuvuosi 49 vuotta sen jälkeen, kun Israel asettui maata viljelemään Kanaanin maahan sotien jälkeen.
  7 974 sapattivuosi 974/973 Salomo nousee kuninkaaksi yhdessä isänsä Daavidin (1012-972) kanssa.
  7 967 sapattivuosi 968/967 Salomo alkoi rakentaa temppeliä, 1Kun 6:1.
  7 932 sapattivuosi Salomo kuolee, Jumalan kansa jakaantuu kahteen kuningaskuntaan, Israeliin ja Juudaan.
  7 723 sapattivuosi 723/722 Assyriasta maailmanvalta, 1. israelilaiset ja Damasko pakkosiirtolaisuuteen, 2Kn 15:27-29; 16:1-9.
  7 715 sapattivuosi 715 Assyria kukistaa Israelin, Israel pakkosiirtolaisuuteen, 2Kn 18:9-12; 17:1-6.
  7 701 sapattivuosi 701/700 Assyria epäonnistuu Jerusalemin valloituksessa, Jes 37.
14 1 700 riemuvuosi 700/699
  7 610 sapattivuosi 612 Babylon kukistaa Assyrian pääkaupungin Niiniven.
  7 603 sapattivuosi 604 Daniel ja muita juutalaisia pakkosiirtolaisuuteen Babyloniin, Dan 1:1ss.
16 1 602 riemuvuosi 602/601
  7 596 sapattivuosi 597 Kuningas Joojakin ja Juudan hovi pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, 2Kn 24:8-17.
  7 589 sapattivuosi 587 Babylon tuhoaa Jerusalemin ja hävittää temppelin, Juuda pakkosiirtolaisuuteen.
  7 540 sapattivuosi 540/539 Meedo-Persia voittaa Babylonian sodassa.
  7 456 sapattivuosi Persian kuninkaan Artakserkses I käsky rakentaa Jerusalem uudelleen ja juutalaisten paluumuuttoon?
19 1 455 riemuvuosi  
  7 407 sapattivuosi Jerusalemin muurit rakennettu?
20 1 406 riemuvuosi  
  7 169 sapattivuosi 170 Makkabilaissodat alkavat juutalaisten ja Antiokos IV Epifaneen johtamien seleukidien välillä. (Dan 11:21-35.)
  7 162 sapattivuosi 167 Antiokos IV Epifanes häpäisee joukkoineen Jerusalemin temppelin, Dan 11:31.
25 1 161 riemuvuosi 164 Makkabealaiset voittavat sodan Antiokos IV Epifanesta vastaan ja vihkivät häväistyn temppelin uudelleen käyttöön.
  7 15 sapattivuosi  
28 1 14 riemuvuosi 14/13
  2 13    
  3 12    
  4 11    
  5 10    
  6 9    
  7 8 sapattivuosi  
  1 7    
  2 6    
  3 5    
  4 4    
  5 3   Jeesus syntyi Beetlehemissä, Matt 2; Luuk 2.
  6 2   Kuningas Herodes Suuri kuoli, kun oli surmauttanut Betlehemin ja ympäristön alle 2-vuotiaat poikalapset. Mt 2:16-19.
  7 1 sapattivuosi  
Ajanlaskun alku       vuotta 0 ei ole ollut
  1 1    
  2 2    
  3 3    
  4 4    
  5 5    
  6 6    
  7 7 sapattivuosi  
  1 8    
  2 9    
  3 10    
  4 11    
  5 12    
  6 13    
  7 14 sapattivuosi Tiberius Rooman keisariksi, Luuk 3:1
  1 15    
  2 16    
  3 17    
  4 18    
  5 19    
  6 20    
  7 21 sapattivuosi  
  1 22    
  2 23    
  3 24    
  4 25    
  5 26    
  6 27    
  7 28 sapattivuosi Jeesus alkoi julkisen toimintansa syksyllä, tisrikuun 10. päivänä, Luuk 3:1, 23; 4:15ss.
  1 29    
  2 30   Jeesus ristiinnaulittiin nisankuun 14. päivänä eli keskiviikkona, nousi ylös sapatin jälkeen eli lauantaina klo 18 jälkeen illalla.
  3 31   Pyhä Henki laskeutui opetuslasten päälle helluntaina vuonna 30, viikon ensimmäisenä päivänä eli sunnuntaina, 50 päivää happamattoman leivän viikkosapatin jälkeen.
  4 32    
  5 33    
  6 34    
  7 35 sapattivuosi
29 1 36 riemuvuosi 36/37
  2 37    
  3 38    
  4 39    
  5 40    
Sapattivuosi/ riemuvuosi nro 6 41  
1 7 42 sapattivuosi  
  1 43  
2 44
  3 45    
  4 46    
  5 47    
  6 48    
2 7 49 sapattivuosi  
  1 50    
  2 51    
  3 52    
  4 53    
  5 54    
  6 55    
3 7 56 sapattivuosi  
  1 57    
  2 58    
  3 59    
  4 60    
  5 61    
  6 62    
4 7 63 sapattivuosi  
  1 64    
  2 65    
  3 66    
  4 67    
  5 68    
  6 69    
5 7 70 sapattivuosi  
  1 71    
  2 72    
  3 73    
  4 74    
  5 75    
  6 76    
6 7 77 sapattivuosi  
  1 78    
  2 79    
  3 80    
  4 81    
  5 82    
  6 83    
7 7 84 sapattivuosi  
30 1 85 riemuvuosi 85/86
  2 86    
  3 87    
  4 88    
  5 89    
  6 90    
  7 91 sapattivuosi  
31 1 134 riemuvuosi 135 Rooman sotajoukot tuhosivat Jerusalemin täysin tukahdutettuaan Bar Kokhban kapinan ja kaikki Israel joutui diasporaan pakanoiden joukkoon.
  7 1946 sapattivuosi  
68 1 1947 riemuvuosi 1947/1948 oli 39. riemuvuosi vuoden 36 jälkeen ja 68. riemuvuosi kaiken kaikkiaan.
  7 1995 sapattivuosi 1995/1996
69 1 1996 riemuvuosi 1996/1997 oli 40. riemuvuosi vuoden 36 jälkeen ja 69. riemuvuosi kaiken kaikkiaan.
  7 2002 sapattivuosi 2002/2003
  7 2009 sapattivuosi 2009/2010
  7 2016 sapattivuosi 2017 on kulunut 70 vuotta Israelin itsenäistymisestä.
  7 2023 sapattivuosi  
  7 2030 sapattivuosi 2030 pääsiäisenä on kulunut 2000 vuotta Messiaan Jeshuaan ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta.
  7 2037 sapattivuosi 2037/2038 olisi riemuvuosi, jos kierto laskettaisiin 50 vuoden välein 49 vuoden sijasta.
  7 2044 sapattivuosi 2037-2044 on viimeinen vuosiviikko ihmiskunnan historiassa ennen Kristuksen toista tulemusta?
70 1 2045 riemuvuosi 2045/2046 on 70. riemuvuosi kierron kaiken kaikkiaan eli riemuvuosikierron alusta lukien.

Seuraavassa listassa on vielä kaikki riemuvuodet järjestyksessään alusta lukien. Ajat ovat gregoriaanisen kalenterin mukaan ensin ennen ajanlaskun alkua ja sitten ajanlaskun alun jälkeen.

Toisessa sarakkeessa olevat luvut perustuvat oletukseen, että Jes. 37:30 kuvaa juhlavuotta ja se tapahtui vuonna 708, ei 700/699, niin kuin yllä on oletettu.

Kolmannessa sarakkeessa olevat luvut perustuvat oletukseen, että Jes. 37:30 kuvaa juhlavuotta ja se tapahtui vuonna 715/714.

1 1337 1345 1352
2 1288 1296 1303
3 1239 1247 1254
4 1190 1198 1205
5 1141 1149 1156
6 1092 1100 1107
7 1043 1051 1058
8 994 1002 1010 Daavid kuninkaaksi
9 945 953 960 Temppeli vihittiin
10 896 904 911 Jerobeam kuoli
11 847 855 861
12 798 806 813
13 749 757 764
14 700 708 715 Jerusalemin piiritys
15 651 659 666
16 602 610 617
17 553 561 568
18 504 512 519 Haggai, Sakarja
19 455 463 470 Puurim?
20 406 414 421 Vt päättyy?
21 357 365 372
22 308 316 323 Aleksanteri Suuri kuoli
23 259 267 274
24 210 218 225
25 161 169 176
26 112 120 127
27 63 71 78
28 -14 -22 -29
29 +36 +28 +21
30 85 77 70 Temppelin tuho
31 134 126 119
32 183 175 168
33 232 224 217
34 281 273 266
35 330 322 315
36 379 371 364
37 428 420 413
38 477 469 462
39 526 518 511
40 575 567 560
41 624 616 609
42 673 665 658
43 722 714 707
44 771 763 756
45 820 812 805
46 869 861 854
47 918 910 903
48 967 959 952
49 1016 1008 1001
50 1065 1057 1050
51 1114 1106 1099
52 1163 1155 1148
53 1212 1204 1197
54 1261 1253 1246
55 1310 1302 1295
56 1359 1351 1344
57 1408 1400 1393
58 1457 1449 1442
59 1506 1498 1491
60 1555 1547 1540
61 1604 1596 1589
62 1653 1645 1648
63 1702 1694 1687
64 1751 1743 1736
65 1800 1792 1785
66 1849 1841 1834
67 1898 1890 1883
68 1947 1939 1932
69 1996 1988 1981
70 2045 2037 2030

Israelin kansa ei ole voinut viettää riemuvuosia vuoden 70 temppelin hävityksen tai 132 Jerusalemin kaupungin hävityksen jälkeen, koska se on ollut diasporassa eli hajaannuksessa pakanoiden keskuudessa ja sen lisäksi temppeli on ollut hävitettynä. Israel ei ole ehkä noudattanut riemuvuosia tätä aiemminkaan, mutta Jeesuksen sanat hänen julkisen toimintansa alussa voisivat viitata riemuvuoteen vuonna 28. (Luuk. 4:15-21) Koska riemuvuoden viettämisen perinne on katkennut eikä meille ole säilynyt varmaa tietoa siitä, milloin sitä on viimeksi vietetty, perustuvat ajanmääritykset pikemmin arvailuihin kuin faktoihin. Edes Jeesukseen uskovat juutalaiset eivät ole samaa mieltä riemuvuoden oikeasta ajankohdasta meidän päivinämme.

Riemuvuosien tulkinnassa ja laskemisessa on hieman erilaisia tulkintoja eri tutkijoilla. Esimerkiksi Joseph Shulamin mukaan vuosi 1987/1988 oli riemuvuosi. Siten seuraava riemuvuosi olisi 50 vuoden kierron mukaan vuosi 2037/2038. On myös ehdotettu, että Jeesuksen julkisen toiminnan aloittamisen vuosi 28 olisi ollut riemuvuosi. (Luuk 4:15-21.) Seuraava riemuvuosi olisi siten 49 vuoden kierron mukaan 2037/2038 ja 50 vuoden kierron mukaan 2028/2029. Jos Jesajan kirjan 37:30 mukainen riemuvuosi oli 708 e.Kr., niin seuraava riemuvuosi olisi 49 vuoden kierron mukaan 2037/238 (sama kuin Shulamilla 50 vuoden kierron mukaan). Jos Jerusalemia piiritettiin vuonna 715/714, niin silloin seuraava riemuvuosi olisi 2030, mikä olisi tasan 2000 vuotta Jeesuksen ristinkuoleman, ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen!

Jos vuosi 29/30 on ollut riemuvuosi, niin silloin Jeesus olisi kuollut ja noussut ylös riemuvuotena. Siinä tapauksessa seuraava riemuvuosi olisi 49 vuoden kierron mukaan vuonna 2038/2039 ja vuonna 2029/2030 50 vuoden kierron mukaan.

Riemuvuoden määrittäminen on sikäli kiinnostavaa, että Kristus saapuu mahdollisesti takaisin juuri riemuvuotena, syksyllä, juutalaisten juhlapyhien aikana. Tiedämme tarkemman ajan sitten, kun kaksi profeettaa ovat aloittaneet julkisen toimintansa (?) Jerusalemissa, ja sitä kestää 1260 päivän ajan, eli noin 3,5 vuotta. (Ilm 11.)

Vahvimmat ehdokkaat seuraavaksi riemuvuodeksi ja Herran mahdollisen tulemuksen vuodeksi näyttäisivät olevan 2028 tai 2030 tai 2037/2038.

Päivityksiä

Lähde: Bible Study Org., What is the JUBILEE YEAR? How is the year related to debt, Jesus and America?

William Whistonin sivuhuomautusten mukaan (käännökset, Josefus Flavius) vuosi 24 e.Kr. oli juhlavuosi, samoin 28 j.Kr. Tämä johtaisi artikkelin mukaan siihen, että seuraava juhlavuosi olisi 2028. Itse en saa laskuja täsmäämään; jos 24 olisi ollut juhlavuosi, niin seuraavan olisi pitänyt olla 25 tai 26, ei 28.

Luettavaa

Sivun alkuun