Mikä on Raamattu ja mikä on sen merkitys?

Julkaissut Petteri Haipola  •  23.1.2017  • 

Johdantona Jumalan valtakunta blogin samannimiseen kirjoitukseen.

Monet nimeltään kristityt ihmiset luulevat, että Jumala on kirjoittanut omalla sormellaan jokaisen Raamatun kirjaimen ja sanan. Sen vuoksi Raamatussa ei ole yhtään virhettä eikä ristiriitaisuutta. Jotkut pitävät myös Raamatun käännöstä puhtaana Jumalan sanana jopa siinä määrin, että ajattelevat sen olevan puhtaampaa kuin heprean-, aramean- ja kreikankieliset alkutekstit (King James Version eli Kuningas Jaakon Käännöksen palvojat uskovat sillä tavalla).

Raamattu on todellisuudessa kymmenien eri ihmisten kirjoittama kirja. Se pitää sisällään ihmisten tekemiä virheitä ja ristiriitoja. Raamatussa on selviä virheitä tai sisäisiä ristiriitoja esimerkiksi ajanmäärityksissä, tapahtumajärjestyksessä, paikan- ja henkilöiden nimissä, sukuluetteloissa, lukumäärissä ja muistin varassa talletetuissa henkilöiden todella puhumissa sanoissa.

Jeesuksen sanoja ei ole talletettu sanatarkasti vaan muistinvarassa vuosikymmeniä tapahtumien jälkeen. Sanat poikkeavat siitä syystä toisistaan eri kirjoittajien teksteissä ja ne on sijoitettu eri tapahtuman yhteyteen. Tärkeintä ei olekaan yksittäiset sanat vaan sanoma ja se, mitä Jeesukselle on tapahtunut. Jeesus välitti meille Jumalan sanan, jonka hän sai isältään Jumalalta ja hän kuoli ristillä ihmisenä, jonka Jumala herätti kuolleista kirjoitusten mukaan.

Kaikki eivät tiedä sitä asiaa, että Mooses ei kirjoittanut kaikkia hänen nimellään kulkevia kirjoja, viittä Mooseksen kirjaa eli Pentateukkia eli Tooraa. Se on koottu monista eri lähteistä, joista osa on kirjallisia ja osa suullisia. Toora on saatettu lopulliseen muotoonsa vasta 400-luvulla Esran aikana, mutta siihen vuosisatojen aikana tehdyt muutokset ovat vähäisiä. Toorassa on kuitenkin ristiriitoja sen vuoksi, että se on koottu eri lähteistä ja se koostuu eri kirjoittajien teksteistä, jotka eivät ole tienneet mitään toisistaan.

Voit lukea näitä sävähdyttäviä totuuksia kirjoituksestamme sivulla

https://jumalanvaltakuntablog.wordpress.com/2017/01/19/mika-on-raamattu-ja-mika-on-sen-merkitys/

Älä palvo Raamattua Jumalana vaan usko kirjaimen sijasta elävään Jumalaan ja hänen poikaansa Jeesukseen, josta Raamatun kirjoitukset meille kertovat. Raamatun kirjoituksilla ja Jumalalla on selvä ero niin kuin myös Jeesuksella ja Jumalan sanalla, kun tarkkoja ollaan. :-)

Pahiten eksyneet voivat luulla, että Raamatun kirjoitukset ovat olleet valmiina ja täydellisinä Jumalan tykönä taivaassa jo ennen maailman luomista.

Jumala on sitten lähettänyt pyhän hengen kautta Raamatun kirjoitukset taivaasta maan päälle valitsemiensa palvelijoiden sydämiin ja ajatuksiin: he kirjoittivat Jumalan ohjauksessa ja pyhän hengen vaikutuksesta Raamatun täsmälleen siinä muodossa kuin se on ollut taivaassa Jumalan luona. Jumala ei lähettänyt kirjoituksia alas taivaasta yhdellä kertaa vaan vähän kerrassaan ja vaikutti niiden kokoamisen yhteen yhdeksi kirjakokoelmaksi yli 1500 vuoden aikana.

Tällä tavalla uskovat palvovat Raamattua samalla tavalla kuin muslimit Koraania. Siinä kielletään kokonaan Raamatun inhimillinen alkuperä ja synty ihmisten toiminnan kautta.

Raamatun kirjoitukset eivät ole tulleet alas taivaasta, niin kuin joku voisi luulla. Ne ovat syntyneet vähän kerrassaan kymmenien eri kirjoittajien toimesta. Kirjoituksissa on inhimillisiä virheitä ja ristiriitoja muiden Raamatun kirjoitusten kanssa, eivätkä ne ole kokonaan virheetöntä ja erehtymätöntä Jumalan sanaa.

Raamatun kirjoitukset – tai ainakin suuri osa niistä – ovat syntyneet Jumalan pyhän hengen antaman inspiraation ja inhimillisen työn yhteistuloksena. Raamattu sisältää yliluonnollista Jumalan puhetta ja profeetallista ilmoitusta, jota ihmiset eivät ole keksineet itse omasta päästään.

Raamatussa on myös kohtia, jotka ihmiset ovat kirjoittaneet enimmäkseen oman päätöksensä ja omien ajatustensa mukaan vailla Jumalan antamaa yliluonnollista inspiraatiota. Tällaisia kohtia ovat mm. sukuluettelot tai suuri osa niistä ja osa historiankirjoituksesta. Suuri osa Raamatun virheistä sijoittuu näihin kohtiin.

Jumalan pyhä henki vaikuttaa hänen lapsissaan ja opettaa heitä suhtautumaan kriittisesti Raamatun kirjoituksiin. Pyhä henki kehottaa meitä tutkimaan Raamattua ja harkitsemaan tarkoin, mitkä osat siellä eivät ole Jumalan suoraa puhetta ja virheetöntä Jumalan sanan ilmoitusta. Pyhä henki opettaa meitä erottamaan Jumalan sanan ilmoituksesta historiallisen kerronnan, ihmisten mielipiteet ja kohdat, jotka on kirjoitettu lähes kokonaan ilman pyhän hengen ohjausta ja jumalallista inspiraatiota.

Vilpittömät ja rehelliset Raamatun tutkijat ja ihan tavalliset lukijat tunnustavat nämä tosiasiat, jotka liittyvät Raamatun syntyyn, alkuperään ja sisältöön. He ymmärtävät myös sen, että ihmiset ovat koonneet Raamatuksi kutsutun kirjakokoelman ja kaikki nimeltään kristityt eivät ole samaa mieltä siitä, mitkä kirjat Raamattuun kuuluvat ja mitkä tulisi jättää sieltä pois. Vain Raamattua epäjumalanaan palvovat ihmiset eivät tunnusta näitä asioita vaan uskovat muslimien tavoin kirjoitusten olevan kokonansa virheetöntä ja erehtymätöntä Jumalan sanaa: Jumalan puhetta, joka on tullut alas taivaasta oltuaan siellä valmiina odottamassa julkituloa maailman perustamisesta asti.

Monet edesmenneet ja nykyiset Jeesuksen kristuksen nimeä avukseen huutavat kristityt ovat tunnustaneet nämä tosiasiat ja kirjoittaneet tai puhuneet niistä julkisesti. Esimerkiksi Novumin kirjoittajat puhuvat avoimesti Raamatun inhimillisestä ja jumalallisesta luonteesta, niin että käsittelevät avoimesti eri käsikirjoitusten eroja ja Raamatun sisäisiä ristiriitoja, joita he kutsuvat varovasti "jännitteiksi" välttääkseen sanojen "virhe" ja "erehdys" käyttöä.

On toki niitäkin rehellisiä ja vilpittömiä Jumalan lapsia, jotka puhuvat avoimesti Raamatun ristiriidoista ja virheistä, niin että tunnustavat ne yrittämättä edes selittää niitä pois. Tällainen suhtautuminen Raamattuun lisää sen uskottavuutta ja arvovaltaa Jumalan sanana, sillä kuka rehellinen ihminen voisi pitää totena nimeltään kristittyjen ilmiselviä valheita, kun he sanovat, että Raamatussa ei ole yhtään todellista ristiriitaa tai virhettä ja Jumala on sen kirjoittanut?

Sivun alkuun