Raamatun kirjat aikajärjestyksessä

Kirjoittanut Petteri Haipola  • tammikuu 2007

Sisällys

Vanhan Testamentin kirjat aikajärjestyksessä

Tässä on listattu Vanhan Testamentin kirjat aikajärjestyksessä. Tämä on pelkkä arvio, koska tarkkoja aikoja ei kukaan ihminen tiedä. Emme tiedä, milloin kirjat on kirjoitettu ensimmäisen kerran ja mitä aikaa ne vuoden tarkkuudella kulloinkin kuvaavat. Aikamääritykset ovat suuntaa antavia. Seuraavat ajat kertovat sen, mitä aikaa kirjat kuvaavat; eivät sitä, milloin ne on kirjoitettu. Esillä on kaksi vaihtoehtoa sen mukaan, oliko Israel "Egyptissä" 430 vuotta vai "Egyptissä ja Kanaanissa" 430 vuotta eli 215 vuotta kummassakin paikassa. (2Moos 12:40,41.) Kreikankielinen vanhin Vanhan testamentin käännös kertoo Israelin olleen "Egyptissä ja Kanaanin maassa" 430 vuotta, joten on mahdollista, että kirkkoraamatuissamme ja niiden perustana olevissa alkuteksteissä on kopiointivaiheessa tapahtunut virhe tai jokin muu virhe. Tällaisia virheitä on jonkin verran Raamatun teksteissä, mutta ne eivät vaikuta merkittävästi Raamatun opilliseen tulkintaan.

Ajat ovat aikoja ennen Kristusta eli käytännössä aikoja ennen ajanlaskumme alkua. Kristus on syntynyt tutkijoiden tietojen mukaan vuosien 7 ja 2 eKr välillä, todennäköisesti vuoden 4 eKr paikkeilla. Näin ollen hänen kuolinvuotensa olisi ollut vuosi 31 jKr ja takaisinpaluu ajoittuu aikaisintaan kolmannelle vuosituhannelle siitä hetkestä eli vuoden 2030 jKr tienoille, mutta tästä ei voida olla varmoja, koska kukaan ei tiedä sitä päivää ja hetkeä tarkasti, milloin Ihmisen Poika saapuu takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Raamatun lukeminen auttaa pelastumaan Jumalan vihasta ja tulevasta tuomiosta uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ja tekee meistä viisaita hengellisissä asioissa. Jumala auttaa meitä elämään taidollisesti hänen tahtonsa mukaan tämä maanpäällinen elämä, niin että teemme mahdollisimman vähän syntiä ja harjoitamme hyviä tekoja Jumalan kunniaksi.

 • 1. Job ehkä Aabrahamin aikaan 2168-1993 tai 1953-1778
 • 2. Genesis eli 1. Mooseksen kirja 4116-1861/1812 tai 3901-1646/1597 (Luominen – Jaakobin/ Joosefin kuolema)
 • 3. Exodus eli 2. Mooseksen kirja 1878/1663-1447
 • 4. Leviticus eli 3. Mooseksen kirja 1447-1446
 • 5. Numerium eli 4. Mooseksen kirja 1446-1408
 • 6. Deuteronomium eli 5. Mooseksen kirja 1408
 • 7. Joosua 1408-1387
 • 8. Tuomarien kirja 1387-1070
 • 9. Ruut Tuomarien aikaan 1:1, noin 1150 Oobedin, Daavidin isoisän, syntymää ennen.(Daavid syntyi n. 1070 eKr)
 • 10. Ensimmäinen Samuelin kirja 1115 – 1010 eKr.
 • 11. Toinen Samuelin kirja 1010 - 972
 • 12. Ensimmäinen Aikakirja 4116-1010 (1Ak 10.) – 970
 • 13. Ensimmäinen Kuningasten kirja 972-854
 • 14. Toinen Aikakirja 972-562
 • 15. Toinen Kuningasten kirja 854-562
 • 16. Psalmit n. 1010-970 (Daavid 1010 - 970, Aasaf 1Aik 16:5,7,37; 25:1,2,6.)
 • 17. Sananlaskut 974/972 - 934 (Salomo)
 • 18. Salomon laulu eli Korkea veisu 970
 • 19. Saarnaaja 935 (Salomo)
 • 20. Jooel 800-l.
 • 21. Joona n. 800-750 (2Kun 14:25, kuningas Jerobeam II aikana)
 • 23. Aamos, profetia noin vuodelta 750 tai vaihtoehtoisesti 765 – 763
 • 22. Hoosea 750-718 (Hoosea eli noin vuosina 770-715.)
 • 24. Jesaja 742-699 (luvut 7–19 vuonna 735 ja luku 20 vuonna 711)
 • 25. Miika, profetiat noin 740–699, kuoli kuningas Hiskian (729-699) aikana (Jer 26:18.)
 • 26. Sefanja 640–609 ennen Niiniven tuhoa, mikä tapahtui vuonna 612 eKr (Sef 2:13.)
 • 27. Naahum 640-609 ennen Niiniven tuhoa, mikä tapahtui vuonna 612 eKr (Nah 2.)
 • 28. Habakuk 640-609 (ennen Babylonian valloitusretkeä Juudaan eli ennen vuotta 605; Kaldea oli Babyloniassa. Hab 1:6, Jer 51:54, Hes 1:3.)
 • 29. Jeremia 627–587–561 (Jer 1:1; 25:3; 52:31.)
 • 30. Valitusvirret 609-587 (Joosian kuoleman johdosta 2Aik 3:25, Jerusalemin hävitys ja pakkosiirtolaisuus 604,598 ja 587.)
 • 31. Daniel 604-536
 • 32. Hesekiel s. 623, Babyloniaan 598, profetiat 593-570
 • 33. Obadja 587 Jerusalemin hävityksen ja pakkosiirtolaisuuden jälkeen
 • 34. Esra 538-458/455, temppelin ensimmäinen rakennusvaihe alkoi vuoden 539 jälkeen, vuonna 537 eKr. (Esr 3:8.) Temppelin rakennustyöt keskeytyivät (Esra 4), mutta jatkuivat vuonna 519. Temppeli vihittiin käyttöön Persian kuninkaan, Dareios I:n (521-486 eKr), aikana vuonna 516 eKr. Esra toimi itse kuningas Artakserkses I:n aikana 464 – 424, ja sai käskyn palata Jerusalemiin vuonna 458/456 eKr. (Esra 7:7-8.)
 • 35. Haggai profetiat vuonna 519
 • 36. Sakarja profetiat vuosina 519-517
 • 37. Ester 480-473, Persian kuninkaan, Kserkses I:n (486–465) aikana: kuningatar 480, puurim 473.
 • 38. Nehemia Esran aikalainen, (Neh 8:1) kuningas Artakserkses I:n (464 – 424) aikana, (Neh 2:1; Esra 7:7-8.) käsky kuninkaalta v. 445 eKr, jolloin lähti korjaamaan Jerusalemin muureja.
 • 39. Malakia 440-423 (Nehemian aikalainen)

Uuden Testamentin kirjat aikajärjestyksessä

 1. Evankeliumit
  • *Matteuksen evankeliumi, todennäköisesti 57-67 (Matt 24:15), hyvin epätodennäköisesti 80-100 jKr ja Pseudo-Matteus eli luvut 1-2 mahdollisesti noin 90 jKr (joku apostolin jälkeen elänyt "katolisen kirkon" jäsen on muokannut evankeliumia vielä 100-luvulla (Matt 28:19 ja luvut 1-2, jotka sisältävät kertomuksen neitseestä syntymisestä ja taruja Jeesuksen syntymän jälkeisistä asioista)
  • *Markuksen evankeliumi, 50-59 jKr (vanhin ja autenttisin evankeliumi, joka on toiminut Matteuksen ja Luukkaan pohjalla yhtenä lähteenä mahdollisen Q-lähteen ohella)
  • *Luukkaan evankeliumi, todennäköisesti 57-61 jKr, mutta tekstiä on mahdollisesti muokattu ja lisätty myöhemmin katolisten isien toimesta (Luuk 1-2)
  • *Johanneksen evankeliumi, hyvin epätodennäköisesti 80-90 jKr, todennäköisesti 90-150 jKr, kirjoittaja tai sanelija ei ole ollut apostoli Johannes vaan teksti on koottu palasista ja kirjoittaja on joku Johanneksen opetuslapsista tai hänen jälkeensä elänyt totuudesta pois eksynyt harhaoppisen kristologian opettaja
 2. Kirjeet ja Ilmestyskirja
  • *Paavalin 1. kirje tessalonikalaisille, 52 jKr, Korinttosta (Apt 17:1-15; 18:1,5,18; 1Tess 1:1; 3:1-6.)
  • *Paavalin 2. kirje tessalonikalaisille, 53 jKr, Korinttosta (Apt 18:18-23; 2Tess 1:1; vrt. 1Tess 1:1.)
  • *Paavalin 1. kirje korinttolaisille, 56 jKr, Efesosta (1Kor 16:8; Apt 19:8,10; 20:31.)
  • *Paavalin 2. kirje korinttolaisille, 57 jKr, Makedoniasta (2Kor 1:1-2:13; 7:5; luvut 8-9; 12:14; 13:1; Apt 18:1-18; 19:21-20:38.)
  • *Paavalin kirje galatalaisille, 57 jKr, Efesosta (Gal 2:10; 2Kor 9:1,2.)
  • *Paavalin kirje roomalaisille, 57 jKr, Makedoniasta (Apt 20:3,16; Room 15:25-28.)
  • *Paavalin kirje efesolaisille, 62 jKr, Roomasta (Efe 3:1; 6:18-22; Apt 28:16,30,31.)
  • *Paavalin kirje filippiläisille, 62 jKr, Roomasta vähän ennen ensimmäisen vankeuden päättymistä. (Fil 1:12-14,21-26; Apt 28:16,30,31.)
  • *Paavalin kirje kolossalaisille, 62 jKr (Kol 4:7,18; Efe 3:1; 6:21.)
  • *Paavalin kirje Filemonille, 62 jKr, Rooman vankeuden loppuvaiheessa. (Fmn 1:22.)
  • *Jaakobin kirje, 62 jKr
  • *Apostolien teot eli Luukkaan toinen kirje Teofilukselle, 63 jKr (Apt 1:1; 28:16,30,31; Kol 4:14.). Tekstiä on muokattu jonkin verran myöhemmin, mutta alkuperäinen kertomus on tarkin historiallinen kuvaus seurakunnan alkuajoista Jerusalemissa ja Pietarin sekä Paavalin lähetystyöstä.
  • *Heprealaiskirje, 63 jKr
  • *Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle, 63 jKr (1Tim 1:3.)
  • *Paavalin kirje Tiitukselle, 63-64 jKr, (Tiit 1:5; 3:12; 2Kor 2:13; 7:6.)
  • *Pietarin 1. kirje, 64 jKr, Babylonista (Rooma vai Eufratin varrella oleva Babylon?) (1Piet 5:12,13.)
  • *Pietarin 2. kirje, 65 jKr, (2Piet 3:1.)
  • *Paavalin toinen kirje Timoteukselle, syksyllä 65 jKr, Roomassa ennen teloitusta. (2Tim 1:16; 4:6-18.)
  • *Juudan kirje, 75 jKr
  • *Johanneksen 1. kirje, 90-150 jKr
  • *Johanneksen 2. kirje, 90-150 jKr
  • *Johanneksen 3. kirje, 90-150 jKr
  • *Johanneksen Ilmestys, 97-150 jKr

On esitetty myös vaihtoehtoisia aikatauluja, joiden mukaan Paavali olisi kuollut Roomassa Apostolien teoissa mainitun vankeuden päätteeksi. (Apt 28:30,31.) Luukkaan käyttämä ilmaisu Apostolien tekojen lopussa puhuu kuitenkin sen puolesta, että Paavali olisi ollut kaksi vuotta lievässä vankeudessa Roomassa, mikä ei ole johtanut kuolemaan. Jos Paavali olisi kuollut, niin Luukas olisi kirjoittanut siitä. Tämä kahden vuoden ajanjakso oli joka tapauksessa päättynyt johonkin muuhun kuin Paavalin kuolemaan, kun Luukas kirjoitti Teofilukselle tämän toisen kirjeensä. (Luuk 1:1-4; Apt 1:1.)

Paavalin kirjoittamat paimenkirjeet sijoittuvat aikaan ensimmäisen vankeuden jälkeen vuosien 62-66 välillä. (Timoteus, Tiitus ja Filemon) Hän on päässyt perimätiedon mukaan vapaaksi ensimmäisestä vankeudestaan Roomassa vuonna 62 tai 63 jKr. (Fil 1:12,13,21-26.) Hän on tehnyt sen jälkeen vielä matkoja eri puolille ja käynyt myös Espanjassa (Hispaniassa). Näin selittyy hänen työnsä Tiituksen kanssa Kreetassa ja talvehtiminen Nikapolissa sekä monet muut seikat kirjeistä. (Tiit 1:5; 3:12.)

Erastuksen jääminen Korinttoon ja Trofimuksen jättäminen Miletoon sairastamaan olivat toisessa Timoteuskirjeessä uusia uutisia Timoteukselle. (2Tim 4:20.) Timoteus olisi tiennyt nämä asiat, jos Paavali olisi kertonut Jerusalemin vankeutta edeltäneestä matkasta, koska Timoteus oli silloin hänen mukanaan. (Apt 20:4,16.) Jos Paavalin elämä olisi päättynyt ensimmäiseen vankeuteen, niin hän olisi erehtynyt vapautumisestaan (Fil 1:12,13,21-26.) ja olisi tehnyt matkoja, joista ei ole kirjoitettu Uuteen testamenttiin mitään.

Useimmat tutkijat ovat sitä mieltä, että Paavali vapautui ensimmäisestä vankeudestaan ja joutui uudestaan vankeuteen Neron aikana Rooman palon jälkeen, mikä tapahtui vuonna 64 jKr. Näin Paavalin olisi kuollut noin vuosina 66 tai 67 jKr. Hän ei saanut apua muilta kristityiltä oikeudenkäyntiä ajatellen, että nämä olisivat todistaneet hänen puolestaan oikeudessa. (2Tim 1:15; 4:16.)

Uuden Testamentin tapahtumia aikajärjestyksessä

Jeesuksen syntymäajan arviot vaihtelevat vuosien 8-2 eKr välillä. Kuningas Herodes kuoli joko vuonna 4 eKr, niin kuin useimmat tutkijat ja yleinen historiankirjoitus väittävät, tai sitten vuonna 2 tai 1 eKr, mikä on uudempi arvio kirkkoherra ja tähtitieteen harrastaja Risto Heikkilän mukaan. (Lähde: Mauno Peltonen, Itämaan tietäjien arvoitus. http://www.netikka.net/mpeltonen/tietajat.htm) Jos Jeesuksen syntymisen aika lasketaan Herodeksen aiemmin oletetusta kuolinvuodesta eli vuodesta 4 eKr, niin silloin Herra syntyi vuonna 6 tai 5 eKr. Jos aika lasketaan keisari Tiberiuksen hallitusvuosista (14-37 jKr), niin Herran syntymävuodeksi saadaan 4 tai 3 eKr, mikä sopii yhteen Herodeksen arvioitua myöhemmän kuolinvuoden kanssa. Herodes on kuollut sen jälkeen, kun hän tapatti Beetlehemissä ja sen ympäristössä kaikki alle kaksivuotiaat poikalapset. (Matt 3:1-20.) Jeesus oli syntynyt siis noin vuotta tai kahta ennen tätä joukkosurmaa, sen mukaan kuin tietäjät olivat asiasta Herodekselle kertoneet.

Tässä esitetyt tapahtumat perustuvat yleisesti hyväksyttyyn eli katoliseen Raamattuun, jonka mukaan Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien alut sisältyivät alkuperäisiin teksteihin. Niissä kerrotaan Jeesuksen syntyneen neitsyestä, mutta tätä asiaa ei vahvisteta missään muualla Raamatussa. Sen vuoksi on hyvä tutkia tarkemmin sitä vaihtoehtoa, ovatko maininnat neitsyestä syntymisestä katolisten isien tekemä myöhempi lisäys vai ovatko ne olleet osana alkuperäistä iankaikkista evankeliumia. (Ilm 14:6-8)

On löydetty todisteita siitä, että Matteuksen evankeliumin kaksi ensimmäistä lukua ovat myöhempi lisäys ja samoin suuri osa Luukkaan evankeliumin kahdesta ensimmäisestä luvusta. Tämä ei yllätä, sillä ne luvut pitävät sisällään legendoja ja taruja, jotka eivät ole totta. Ne on lisätty Raamattuun luultavasti toisella vuosisadalla katolisen kirkon harhaopin tueksi.

Seuraavassa on harjoitettu hengellistä akrobatiaa, kun on yritetty sovittaa yhteen Matteuksen ja Luukkaan toisistaan poikkeavat kertomukset Jeesuksen syntymästä ja sen jälkeisistä vuosista. Todennäköisesti nuo molemmat kertomukset ovat legendaa ja taruja, joten meillä ei ole luotettavaa tietoa Jeesuksen syntymästä ja ensimmäisistä vuosista. Alkuperäinen evankeliumi alkoi Markuksen tavoin Johannes kastajan julkisesta toiminnasta eikä evankeliumeissa ole syytä puhua mitään Jeesuksen syntymästä, koska sillä ei ole merkitystä sielujemme pelastuksen kannalta. Ehkäpä juuri tästä syystä Uuden testamentin kirjeet eivät puhu mitään siitä.

 • *Jeesus syntyy noin 8–2 eKr keisari Augustuksen aikana (Octavianus Augustus, 27 eKr–14 jKr), Kyrenioksen (Publius Sulpicius Quirinius) ollessa Syyrian maaherrana. (Luuk 2:1,2.) Tässä esityksessä synnyinvuodeksi on arvioitu 4 eKr, sillä se sopii yhteen keisari Tiberiuksen hallituskauden, Luukkaan evankeliumin ja Apostolien tekojen ajoituksen kanssa. (Lk 1:24-26,36; 3:1,21.) Vuosi 0 aiheuttaa kuitenkin ongelmia ja saattaa vääristää ajanlaskua +/-2 vuotta, joten näistä ajoista ei voida olla ehdottoman varmoja nykyisen tietämyksen valossa. Tästä syystä ajat ennen Kristusta pitävät sisällään myös teorian vuodesta 6 eKr Jeesuksen syntymän vuotena.

  Jeesuksen syntymäpäivänä on pidetty joulukuun 25. päivää. Viimeisten vuosien aikana tämä ajoitus on kyseenalaistettu. Joulu on alunperin pakanallinen Rooman valtakunnassa palvottu voittamattoman Auringon jumalan syntymäpäivä. Se on kytketty myös babylonialaiseen ja kanaanilaiseen Tammus-epäjumalan palvontaan, mikä on osa taivaan kuningattaren palvontaa. (1. Keijo Lindeman, Apostolinen seurakunta ja antikristuksen eksytys: Mistä kristilliset tavat ja juhlat ovat peräisin? 2. Petri Paavola: Suuri Baabel eli Babylon. 3. Osmo Pöysti, Uusi Katekismus, "Joulu", Kirkon historiaa. 4. Israel-apu.org: Mistä joulu on peräisin?) Tämä pakanallinen juhla on sitten muutettu Jeesuksen syntymäpäivän juhlaksi, mitä vietetään pakanallisin juhlamenoin: esimerkiksi sian uhraaminen kuului Roomassa juhliin, mikä on kauhistus juutalaisille ja häpeäksi kristityille. Silti joulua Jeesuksen syntymäpäivänä on myös puolustettu meidän päiviimme asti. (Reino Marjakangas, Suuhusi pasuuna -lehti, nro 11/2006, ss.22-27 "Kristillinen vai pakanallinen joulu?")

  Muita vaihtoehtoja Jeesuksen syntymäpäiväksi ovat juutalaiset juhlat: suuri sovituspäivä eli Jom Kippur tisri-kuun 10. päivänä (Kalevi Lehtinen, http://www.israeluutiset.fi/Juudan_Israel.pdf) ja lehtimajan juhla tisrikuun 15.-21. päivä. (1. Osmo Pöystin kirjasta "Kristuksen morsian" luku Lehtimajan juhla 2. Pekka Luukkala, Uusi elämä -lehti, s.8 1/2007, Kristus juutalaisissa juhlissa, osa 7/ Lehtimajan juhla eli sukot, lähteenä kirja nimeltä Mahzor-Ziddur.) Jeesuksen syntymä voidaan ajoittaa, kun tiedetään juutalaisten pappisosastojen palvelusajat. Johannes Kastaja oli noin kuusi kuukautta Herraa vanhempi ja hänen isänsä palveli temppelissä suitsuttajana, kun enkeli Gabriel ilmestyi hänelle. (Lk 1:5-8,24-45.) Johannes syntyi pääsiäisenä ja Jeesus noin kuusi kuukautta myöhemmin, mikä sijoittuu joko lehtimajan juhlaan tai suureen sovituspäivään eli Jom Kippuriin. Lehtimajan juhlaa puoltaisi se, että Jeesus olisi ympärileikattu kahdeksantena päivänä, mikä on Raamatun läpilukemisen juhla ja kuva ikuisuudesta. Näiden perustelujen valossa näyttää varmalta, että Jeshua syntyi lehtimajan juhlan ensimmäisenä päivänä. Täysin varmaa on se, ettei hän syntynyt joulukuun 25. päivänä, mikä on auringonjumalan syntymäpäivä ja pakanallinen juhla. On sitten syytä huomata myös se, ettei Raamatussa ole käskyä viettää erikseen Jeesuksen syntymäpäivää, mutta lehtimajanjuhlaa voi tietysti omantunnon mukaan vapaasta tahdostaan viettää, jos tahtoo. Sen profeetallinen täyttymys on kuitenkin Kristuksen syntymässä ja sitten mahdollisesti myös hänen toisessa tulemuksessaan.

  Suuri sovituspäivä sijoittuu gregoriaanisessa kalenterissa yleensä syyskuun loppuun ja lehtimajan juhla lokakuun alkupuolelle. Karkauskuukaudet juutalaisessa kalenterissa siirtävät päivän karkausvuotena eri kohtaan. Karkausvuotena juutalaiseen kalenteriin lisätään yksi ylimääräinen adar-kuu, mikä on vuoden viimeinen kuukausi juutalaisessa kalenterissa. Vuoden ensimmäinen kuukausi on nisan-kuu eli aabib-kuu. (2Ms 13:3.) Silloin vietetään happamattoman päivän juhlaa 15.-22. päivänä ja se alkaa 14. päivän jälkeen illalla (jolloin vuorokausi vaihtuu juutalaisessa ajanlaskussa) pääsiäisaterialla, johon kuuluu pääsiäisen uhrilampaan syönti. Tämä on esikuvaa Messiaan Jeshuan kuolemasta Golgatan ristinpuulla, mutta sen alkuperäinen tarkoitus oli juhlia Egyptistä lähtöä, mikä on taas kuvausta synnin orjuudesta vapautumiselle. Tavallaan tämä kuva toteutuu jokaisen elämässä, joka luopuu oman elämänsä määräämisoikeudesta ja antaa elämänsä Herralle. (Mar 8:35-38; Matt 16:24,25; Joh 12:24-26.) Tätä tapahtumaa eli omasta elämästään luopumista ja Jeesuksen vastaanottamista sydämensä Herraksi seuraa välittömästi kasteen ottaminen, missä sitoudutaan julkisesti ja juhlavin lupauksin sekä vakuutuksin Kristuksen seuraajaksi kuolemaan asti. Kasteen merkitys on lähes kuin avioliiton solmiminen, vaikkakin se Raamatun esikuvissa tarkoittaa pikemminkin kihloihin menemistä. (2Kor 11:2; Ilm 19:7,8; 5Moos 24:13-29.)
 • *Joosef ja Maria lähtevät Jeesuksen kanssa Egyptiin enkelin kehotuksesta noin 5–3 eKr. (Matt 1:13-15.)
 • *Herodes Suuri (37–4/1 eKr) tapattaa kaikki alle kaksivuotiaat poikalapset Beetlehemissä 5–2 eKr ja kuolee samana tai seuraavana vuonna. (Matt 2:16.)
 • *Joosef ja Maria palaavat Juudean Beetlehemiin, mutta lähtevät sieltä Nasaretiin 3–1 eKr →. (Matt 2:15-23.)
 • *Herodeksen poika, Arkelaus (Arkhelaos, 4/1 eKr–6 jKr), Juudean hallitsijana. (Matt 2:22.) Hänen veljensä Filippos (4/1 ekr–34 jKr) Iturean ja Trakonitiinmaan (Galilean eli Genesaretin järvestä yli 50 km pohjoiseen ja koilliseen ulottuva alue, mikä rajoittuu Damaskoon Syyriassa.) (Trakonitis) ja Antipas Lysanias (4/1 eKr–39 jKr) Abilenen neljännesruhtinaana (hallitsi Itureasta pohjoiseen ulottuvaa aluetta nykyisen Syyrian alueella). (Luuk 3:1.)
 • *Vuosi nolla aiheuttaa ajanlaskussa virheen, mikä voi olla +/-2 vuotta. (eKr 2-1-0-0-1-2 jKr tai eKr 2-1-1-2 jKr)
 • *Jeesus jää pääsiäisjuhlan jälkeen Jerusalemiin pyhäkköön 12-vuotiaana vanhempiensa huomaamatta n. 9 jKr. (Luuk 2:40-52.)
 • *Jeesus kasvaa viisaudessa ja iässä ja armossa, n. 9–28 jKr. (Luuk 2:52.)
 • *Johannes Kastaja saarnaa parannuksen kastetta Juudeassa keisari Tiberiuksen (14–37 jKr) 15. hallitusvuodesta alkaen n. 28 jKr. (Luuk 3:1ss.)
 • *Herodes Antipas (s. 20 eKr, hallitsi Galileaa 4/1 eKr–39 jKr) vangituttaa Johannes Kastajan, 28-29 jKr. Johannes mestataan myöhemmin. (Matt 4:12; 14:1-12.)
 • *Jeesus julistaa evankeliumia, parantaa sairaita, ajaa ulos riivaajia ja tekee hyvää perkeleen valtaan joutuneille noin kolme vuotta (28-31 jKr), kuolee ja nousee ylös kuolleista, minkä jälkeen hän ilmestyy Jumalan edeltävalitsemille todistajille 40 päivän aikana ja otetaan ylös taivaaseen opetuslasten nähden n. 31 jKr. (Luuk 3:23; 23:1-24.53; Apt 1:1-12; 10:38-42.)
 • *Herra lisäsi joka päivä pelastuneita opetuslasten joukkoon, apostolit todistivat suurella voimalla Jeesuksesta 31 jKr. (Apt 2:47; 4:31-33.)
 • *Ananias ja Safiira kuolevat 31 jKr. (Apt 4:34-5:11)
 • *Apostolit otetaan kiinni herätyksen johdosta Jerusalemissa, mutta he pääsevät vapaaksi ja jatkavat julistusta 31–32 jKr. (Apt 5:11-42.)
 • *Stefanus kuolee 32 jKr (Apt 6:1-7:60.)
 • *Seurakunta hajaantuu vainon vuoksi ympäri maakuntia ja Samariaa. Filippus Samariassa ja Samarian herätys, 32 jKr. (Apt 8:1-25.)
 • *Etiopialainen hoviherra kastetaan, 32 jKr. (Apt 8:26-40.)
 • *Paavali kääntyy Damaskon tien kokemusten jälkeen, 32-33 jKr. (Apt 9:1-18.)
 • *Paavali Damaskossa jonkun aikaa, Arabiassa kolme vuotta ja uudelleen Damaskossa 33-35 jKr. (Apt 9:19-26; Gal 1:17,18.)
 • *Paavali tapaa Jerusalemissa Barnabaan ja Pietarin 35 jKr. (Apt 9:26-29; Gal 1:18-24.)
 • *Pietari Lyddassa ja Joppessa "jonkun aikaa", 35-36 jKr. (Apt 9:32-43.)
 • *Pietari Korneliuksen luona Kesareassa 36 jKr. (Apt 10.)
 • *Opetuslapset julistavat juutalaisille evankeliumia Foinikiassa, Kyprossa ja Antiokiassa asti, 36–39 jKr. (Apt 11:19-21.)
 • *Paavali Syyrian ja Kilikian paikkakunnilla ja Kilikian Tarsossa, nykyisen Turkin etelärannikolla, 36–39 jKr. (Apt 9:30; 11:25; Gal 1:21-24.)
 • *Galicula Rooman keisarina 37–41 jKr.
 • *Barnabas ja Paavali vaikuttivat Antiokiassa kokonaisen vuoden n. 40 jKr (Apt 11:22-30.)
 • *Klaudius (Claudius) keisarina 41–54 jKr. (Apt 11:28.)
 • *Kuningas Herodes Agrippa II tapattaa Jaakobin, Johanneksen veljen, ja vangitsee Pietarin, mutta tämä pääsee vapaaksi Herran enkelin avulla 41-44 jKr. (Apt 12:1-18.)
 • *Kuningas Agrippa II (s.11 eKr, Juudean kuninkaana 37–44 jKr) kuolee 44 jKr. (Apt 12:19-23.)
  • **Agrippan sukulinjan henkilöitä ja heidän hallitusaikojaan: isoisä oli Herodes Suuri 37–4/1 eKr, isä oli Aristobulus IV (k. 4/1 eKr), Agrippa II (s.11 eKr, k. 44 jKr), Julius Markus Agrippa oli Aristobuluksen velipuoli, muita velipuolia olivat Antipas, Arkelaos ja Filippus, Julius Markus Agrippa hallitsi setänsä Filippoksen [k.34 jKr] alueita eli Itureaa ja Trakoniitin maata alkaen vuodesta 48 jKr, lisäksi Galileaa vuodesta 50 jKr, soti Rooman puolella juutalaissodissa vuosina 66–73 jKr.
 • Luukas ei kerro paljonkaan vuosista 41-44, mutta Paavali on ollut tänä aikana luultavasti Antiokiassa. (Apt 12:25-13:4)
 • *Nälänhätä Juudeassa ja seurakuntien avustuspaketin lähettäminen n. 41-44 jKr Paavalin ja Barnabaan kautta. (Apt 11:27-30; 12:25; 13:1-4.)
 • *Ensimmäinen lähetysmatka 45-48 jKr (Apt 13:2-14:27.)
  • **Paavali ja Barnabas Kyprossa, 45 jKr. (Apt 13:3-12.)
  • **Pamfylian Pergessä (Turkin rannikolla Kyprosta luoteeseen), missä Markus Johannes eroaa Paavalista ja palaa Jerusalemiin, 45 jKr. (Apt 13:13; ks. 12:12; 15:38; 2Tim 4:11.)
  • **Pakanat ottavat vastaan Jumalan sanan Pisidian Antiokiassa, (Pergestä pohjoiseen Turkin keskiosissa) 45 jKr. (Apt 13:14-49.)
  • **Sanaa levitettiin kaikkialle Pisidiaan, mutta juutalaiset ajoivat apostolit pois sieltä, ja apostolit menivät itää kohden, Ikonioniin, 46 jKr. (Apt 13:49.)
  • **Apostolit Ikonionissa "kauan aikaa", missä Herra teki ihmeitä ja pakanoita tuli uskoon apostolien julistaman Herran sanan kautta, kunnes heidät ajetaan juutalaisten yllyttäminä pois, 46–47 jKr. (Apt 14:1-6.)
  • **Apostolit Lystrassa ja Derbessä ja niiden ympäristössä Lykaonian kaupungeissa, lähellä Ikonionia 47–48 jKr. (Apt 14:6-23.)
  • **Apostolit Pamfylian Pergessä, sen naapurikaupungissa Attaliassa ja sieltä takaisin Antiokiaan nykyisen Turkin ja Syyrian rajamaille, lähelle Välimeren rantaa, 48 jKr. (Apt 14:24-26.)
 • *Paavali ja Barnabas "pitkän aikaa" Antiokiassa opetuslasten tykönä 48–49 jKr (Apt 14:28.)
 • *Jerusalemin vanhimpien ja apostolien kokous 49/50 jKr. (Apt 15:1-31; = Gal 2:1-9) Vertaa Gal 1:15-2:21 ja Apt 15. lukua keskenään, niin huomaat Paavalin kääntyneen kristityksi vuonna 33 ja tavanneen Jerusalemissa Pietarin ja Jaakobin vuonna 36 ja käyneen Jerusalemissa vuonna 50 Apostolien tekojen 15. luvun kuvaamassa kokouksessa. Galatalaiskirjeen toisen luvun kuvaus sopii yhteen Jerusalemin kokouksen kanssa, koska Pietari ja Paavali sopivat sen jälkeen työnjaosta evankeliumin levittämisessä sekä juutalaisille että pakanoille. (Apt 15:22ss.; Gal 2:1-21) Paavali oli käynyt siinä välissä Jerusalemissa myös vuoden 45 tienoilla Apt 12:25 mukaan, vrt. 13:27-30.
 • *Toinen lähetysmatka 50-53 jKr (Apt 15:33-18:2,11,12 [50-52 jKr]-22.)
  • **Paavali ja Barnabas palaavat muutamia päiviä Jerusalemin kokouksen jälkeen Antiokiaan ja lähtevät matkalle viivyttyään siellä jonkin aikaa, 49/50 jKr. (Apt 15:33-36.)
  • **Barnabas ja Paavali erosivat toisistaan. Barnabas lähti Markuksen kanssa Kyproon ja Paavali Silaan kanssa Syyrian kautta Turkin etelärannikolle, Kilikiaan. (Apt 15:37-41.)
  • **Timoteus liittyy Paavalin ja Silaan seuraan Lystrassa 49/50 jKr. (Apt 16:1.)
  • **He kulkivat Galatian ja Frygian maan kautta nykyisen Turkin keskiosissa ja palasivat etelään Mysian kohdalla, kulkien Välimeren rantamaita pitkin Trooaaseen, mikä sijaitsee Kreikan Larissaa vastapäätä Aigeian meren toisella puolella. Siellä Paavali sai näyssä käskyn mennä meren ylitse Makedoniaan julistamaan evankeliumia, 50 jKr. (Apt 16:6-10.)
  • **Lääkäri Luukas liittyy Paavalin matkaseurueeseen Trooaassa 50 jKr. ("me kohta tahdoimme päästä lähtemään... Kun nyt olimme purjehtineet..."; Luukas käyttää ensimmäisen kerran "me" -pronominia kerronnassaan.)
  • **Lyydia ja hänen perheensä (aikuiset veljet) tulivat uskoon Filippin edustalla, 50 jKr. (Apt 16:14,15,40.)
  • **Paavali ja Silas pahoinpidellään sekä vangitaan Filippissä, vanginvartija perheineen tulevat Jumalaan uskoviksi ja heidät kastetaan 50 jKr. (Apt 16:16-40.)
  • **Veljet matkustavat Tessalonikaan, mistä heidät ajetaan pois. He menevät Bereaan ja Paavali jatkaa Ateenaan Timoteuksen ja Silaan jäätyä Bereaan, minne juutalaiset olivat tulleet hätyyttämään heitä Tessalonikasta asti, 51 jKr. (Apt 17:1-10.)
  • **Paavalin puhe Ateenassa sai muutamat kreikkalaiset uskomaan Jeesukseen, 51 jKr. (Apt 17:16-34.)
  • **Paavali tapaa Korinttossa Akylaan ja Priskillan, jotka keisari Klaudius on ajanut pois Italiasta muiden juutalaisten kanssa 51 jKr. (Apt 18:1ss.)
  • **Paavali Korinttossa puolitoista vuotta, 51-53 jKr, Gallionin ollessa Akaian käskynhaltija. (Apt 18:1-18.)
  • **Paavali käy Efesossa, purjehtii sieltä Kesareaan, vaeltaa Jerusalemiin ja palaa Antiokiaan; Priskilla ja Akylas jäivät Efesoon, 53 jKr. (Apt 18:18-22.)
 • *Apollos Efesossa, Akyllas ja Priskilla opettavat hänelle tarkemmin Herran tien; Apollos lähtee Korinttoon, 53-54 jKr. (Apt 18:24-19:1.)
 • *Kolmas lähetysmatka 54-57 jKr (Apt 18:23-19:10- [55-57jKr]-20:3-21:17.)
  • **Paavali kulkee Galatian ja Frygian kautta Efesoon, missä viipyi kaksi vuotta ja kolme kuukautta, 54-57 jKr. (Apt 18:23; 19:1-10.) Paavali sanoo myöhemmin ajaksi kolme vuotta. (Apt 20:31.)
  • **Efesossa nousee yllättäen suuri meteli Herran tietä vastaan ja Paavali lähtee Kreikkaan, missä on kolme kuukautta. Hän tekee paluumatkan Jerusalemiin Makedonian kautta, koska juutalaiset olivat tehneet salahankkeen häntä vastaan, jos hän olisi matkustanut meritse, 57 jKr. (Apt 20:1-16; 1Kor 16:8,9.)
  • **Paavali pysähtyy Trooaassa seitsemäksi päiväksi ja purjehtii Miletoon, mistä kutsuu tykönsä Efeson seurakunnan vanhimmat ennen helluntaita vuonna 57 jKr. (Apt 20:5-38.)
  • **Opetuslapset purjehtivat Tyyroon, viipyvät siellä seitsemän päivää, jatkoivat purjehtimista Ptolemaiokseen ja tulivat Kesareaan, joka sijaitsi 90 kilometrin päässä Jerusalemista luoteeseen Välimeren rannalla. Lopulta Paavali saapui Jerusalemiin, vaikka Agapus oli profetoinut hänen tulevan vangituksi siellä, 57 jKr. (Apt 21:1-17.)
 • *Juutalaiset nostavat metakan aasialaisen Trofimuksen vuoksi ja saavat aikaan sen, että roomalaiset sotilaat pidättävät Paavalin Jerusalemissa kesällä vuonna 57 jKr. (Apt 21:18-33.)
 • *Paavali viedään tutkintavankeuteen maaherra Feeliksin luokse Kesareaan, missä hän on kaksi vuotta, kunnes Festus tulee maaherraksi Feeliksin sijaan vuonna 59 jKr. (Apt 21:19-24:27.)
 • *Paavali vetoaa keisariin eikä suostu lähtemään Jerusalemiin juutalaisten syytettäväksi, 59 jKr. (Apt 25:10-12.)
 • *Paavali puolustautuu kuningas Julius Marcus Agrippan (48-73-?? jKr) ja hänen sisarensa Berniken edessä, joka oli Kilikian kuningatar ja sotapäällikkö Tiituksen, tulevan keisarin (79-81), rakastajatar. 59 jKr (Apt 26:1-32.)
 • *Paavalia viedään laivalla Roomaa kohti loppukesästä syksyn alkaessa 59 jKr. (Apt 27:1-8.)
 • *Laiva haaksirikkoutuu Maltan (Melite) saaren edustalla 59 jKr. (Apt 27:9-28:10.)
 • *Kolmen kuukauden kuluttua, talven jälkeen, Paavali saapuu Roomaan 60 jKr. (Apt 28:11-16.)
 • *Paavali sai asua omassa vuokra-asunnossaan häntä vartioivan sotamiehen kanssa kahden vuoden ajan eikä kukaan estänyt häntä julistamasta evankeliumia ja opettamasta Jumalan sanaa kotonaan. 60-62 jKr
 • *Luukas kirjoitti toisen kirjeensä Teofilukselle eli Apostolien teot Paavalin päästyä vapaaksi lievästä vankeudestaan edellisenä vuonna. 63 jKr (Apt 1:1; 28:30,31; Luuk 1:1-4; Fil 1:21-26; 2:24; Fmn 1:22.)
 • *Nero polttaa Rooman 64 jKr
 • *Nero vainoaa juutalaisia ja kristittyjä 64-68 jKr
 • *Pietari teloitetaan 65 jKr
 • *Paavali toisen kerran vankeuteen syksyllä 65 jKr. (2Tim 1:18-20.)
 • *Paavali teloitetaan Roomassa alkuvuodesta 66 jKr. (2Tim 4:6-18.)
 • *Juutalaissodat 66-73 jKr
  • **Jerusalemin tuho 70 jKr (Matt 24:1-3,15-22; Dan 9:26,27.)
  • **Keisarina Vespasianus (69-79 jKr), sotapäällikkönä hänen Poikansa, prinssi Titus.
 • *Johannes saa nähdä Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen Patmos-saarella. 96 jKr (Ilm 1:9.)

Lähteet:

Petteri Haipola tammikuu 2007

Sivun alkuun