Raamatun ristiriidat osa 1

Kirjoittanut Petteri Haipola 28.1.2017

Olen poistanut tältä sivulta aiemmin kirjoittamani artikkelin. Suosittelen lukijaa tutkimaan Jumalan valtakunta blogin kirjoituksia tammikuulta 2017. Niissä on käsitelty riittävässä laajuudessa ja riittävän tarkasti Raamatun ristiriitoja ja virheitä. Siellä on osoitettu Raamatun kirjoituksiin perustuvalla tavalla, mikä Raamattu ja sen merkitys on. Mikä on Raamatussa puhdasta Jumalan sanaa ja mikä on ihmisten kerrontaa, joka voi pitää sisällään virheitä ja ristiriitoja. Nämä asiat ovat ilmeiset hengestä syntyneille Jumalan lapsille, mutta muille ne ovat epäselviä. Osa palvoo tietämättään ihmisten kätten kautta syntynyttä kirjakokoelmaa Jumalanaan.

Kirjoitan tähän vielä joitakin sellaisia asioita, joita Jumalan valtakunta blogissa ei ole tähän päivään mennessä vielä käsitelty kunnolla tai ollenkaan.

Raamatun ristiriidoista osa on todellisia, osa vain näennäisiä. Todellisia ristiriitoja ei tule yrittää selittää pois. Ne pitää tunnustaa ja panna ihmisten syyksi. Jumala ei ole ihminen, joka erehtyisi ja tekisi virheitä. Jumalan sana ei voi olla ristiriidassa itsensä kanssa. Niinpä kaikki Raamatun sisältämät todelliset virheet ja ristiriidat ovat ihmisten tekemiä ja Jumala on niihin syytön.

Jos joku sanoo Raamatun olevan kokonaan jokaista sanaa ja kirjainta myöten virheetöntä ja puhdasta Jumalan sanaa, niin hän antaa väärän todistuksen kirjoituksista ja itsestään Jumalasta. Hän tekee Jumalasta erehtyväisen ihmisen kaltaisen luodun olennon ja sanoo häntä valehtelijaksi. Jos olet syyllistynyt tähän syntiin, niin tee nopeasti parannus ja tunnusta se Jumalalle, pyydä sitä anteeksi evankeliumiin ja Jeesuksen kristuksen nimeen vedoten. Hylkää se syntisi äläkä enää koskaan sano moista valhetta totuudeksi.

Näennäisiä ristiriitoja ovat ne, jotka johtuvat ihmisten vääristä tulkinnoista. Joku voi sanoa, että Jaakobin ja Paavalin oppi vanhurskaaksi tulemisesta on ristiriidassa keskenään. Paavalin mukaan ihminen ei tule vanhurskaaksi lain teoista tai teoista vaan uskosta. (Room 3; Gal 2-4) Jaakob sen sijaan sanoo, että ihminen "tulee" vanhurskaaksi myös teoista eikä vain uskosta. (Jaak 2) Kumpi on oikeassa ja kumpi on väärässä, erehtynyt?

Molemmat ovat oikeassa. Väärässä ja erehtyneitä ovat vain ne ihmiset, jotka eivät ymmärrä oikein lukemaansa ja perustavat näkemyksensä virheellisiin käännöksiin. Jaakob ei puhu vanhurskautumisesta samassa merkityksessä kuin Paavali. Jaakob puhuu siitä, miten Jumalan lapsen elämä osoittaa tekojen kautta hänen olevan vanhurskas. Paavali tunnustaa tämän saman asian. Usko ilman tekoja on kuollutta uskoa. Jaakob ei puhu "lain teoista" ja "omavanhurskaudesta" vaan siitä vanhurskaudesta, joka tulee Jumalan vaikuttaman uskon kautta ja se näkyy uskon tekoina. Jos vanhurskas elämä ja uskon teot puuttuvat, niin se ihminen ei ole Jumalasta syntynyt tai hän on sitten luopio tai lankeemuksen tilassa. Älä anna sen hämätä sinua, niin että joudut harhaan tielläsi kohti luvattua palkinota, ikuisen elämän päämärää.

Todelliset ristiriidat ovat niitä, jotka eivät poistu hyvällä yritykselläkään vaan jäävät jäljelle. Me emme voi yhdistää kaikkia Raamatun kohtia toisiinsa johdonmukaiseksi kertomukseksi, niin että kaikki ristiriidat poistuvat. Jeesuksen sanat eri tilanteissa poikkeavat toisistaan eri evankeliumeissa, koska ne on talletettu jäljestä päin muistin varassa, ei pyhän hengen johdossa niin, että virheitä ei ole syntynyt. Todellisia ristiriitoja on koko Raamatussa juuri tämän ihmisten kerronnan kohdalla. Ne tulee tunnustaa ja niitä ei ole lupa pitää puhtaana ja erehtymättömänä Jumalan sanana.

Raamatun kirjat ovat syntyneet monen eri kirjoittajan toimesta noin 1500 vuoden aikana (noin 1450 eKr.-95 jKr.). Mooseksen kirjat on koottu monesta eri lähteestä ja ne sisältävät sen vuoksi turhaa toistoa, niin että eri kohdat jopa saman kirjan sisällä ovat ristiriidassa keskenään. Myös Uuden testamentin puolella on virheitä ja ristiriitoja eri kirjojen välillä, mutta myös saman kirjeen sisällä. Luukas kertoo kahdella eri tavalla sen, kuulivatko Paavalin matkaseurueen jäsenet Jeesuksen äänen vai eivät. (Apt 9:7; 22:9) Näitä kohtia ei pidä yrittää väen väkisin selittää pois, niin että virhettä ei olisi olemassa. Niissä on selvä virhe ja se tulee vain tunnustaa.

Uuden testamentin kirjoitukset ovat syntyneet pääosin vuosien 52-65 välissä, Juudan kirje ja Johanneksen kirjeet ja evankeliumi paljon myöhemmin. Johanneksen evankeliumi ja kirjeet sekä Ilmestyskirja ovat viimeiset uuden liiton kirjoitukset Raamatussa (Uuden testamentin viimeiset kirjoitukset). Ne eivät ole tarkimmat sen vuoksi, että ne ovat viimeiset tai Johanneksen kirjoittamat. Vaikka Johanneksen evankeliumissa korotetaan Johannesta itseään opetuslapsena, jota herra Jeesus rakasti aivan erityisellä tavalla, niin se ei tarkoita sitä, että hänen kirjoituksensa olisivat suuremmassa arvossa kuin muiden apostolien kirjoitukset. Päinvastoin. Voimme olettaa, että hänen muistinsa on paljon hatarampi kuin muiden, koska hän kirjoitti kirjoituksensa 20-30 vuotta muita myöhemmin. Niissä voi olla sen vuoksi muita enemmän virheitä, kun apostoli kertoo tapahtumista. Tapahtumajärjestys ja esimerkiksi Jeesuksen matkareitti tai viimeiset sanat ovat luultavasti väärin Johanneksen evankeliumissa, mutta muissa evankeliumissa ne ovat lähempänä totuutta.

Johannes näyttää sijoittaneen Jeesuksen viimeisen temppelissä vierailun yhteydessä tapahtuneita asioita aiempaan ajankohtaan kuin muut evankeliumit. (Joh 2:13-25) Muut sijoittavat nämä tapahtumat ja sanat Jeesuksen viimeiseen vierailuun, Johannes hänen julkisen toimintansa alkuun. Ristiriita poistuu vain siten, että Johannes ei olisi kirjoittanut tapahtumia aikajärjestyksessä, vaikka hän siirtyykin pian tämän jälkeen niitä aikajärjestyksessä kuvaamaan ja keskittyy nimenomaan Jeesuksen viimeisiin päiviin maan päällä ennen kuolemaa ristillä ja heräämistä ylös kuolleista. (Joh 11 ja siitä eteenpäin) Huomattakoon tässä vielä se, että Johanneksen mainitsema matkareitti Jerusalemiin viimeisenä pääsiäisenä poikkeaa muiden evankeliumin kertomasta. Ristiriitaa ei voida mitenkään sovittaa, joten joku on erehtynyt.

On merkille pantavaa, että kolme aiempaa evankeliumia vaikenevat kokonaan siitä, että Jeesus olisi ollut Jumalan tykönä elävänä olentona tai missään muodossa ennen kuin syntyi äitinsä kohdusta tähän maailmaan. Luukas ei mainitse siitä asiasta sanaakaan Apostolien teoissa, jossa kirjeessä hän kertoo evankeliumin leviämisen alkuvaiheet riittävän suurella tarkkuudella, jotta voimme nähdä, millainen sanoma pelasti sanan kuulijat. Niissä sanoissa ei mainita mitään Jeesuksen olemisesta Jumalan tykönä ennen ihmiseksi syntymistä. Niissä kuvataan Jeesus pelkästään miehenä, joka kärsi viattomana uhrina kuoleman ristillä ja jonka Jumala herätti ylös kuolleista. Tämän Jeesuksen Nasaretilaisen, on Jumala korottanut kaikkien herraksi ja hän on se kristus, josta profeetat ovat jo edeltä kertoneet. Tämä on lyhykäisyydessään evankeliumin sanoma ja se pelastaa sanan kuulijat, kunhan he vain kääntyvät pois pahuudestaan ja tulevat mielenmuutokseen eli tekevät parannuksen niin kuin uskovilla on tapana sanoa.

Hyvin erikoista on myös se, että Jeesuksen neitseestä syntymistä ei mainita suoraan missään Raamatun kohdassa, mutta sitä pidetään ehdottomana totuutena katolisessa uskossa olevien keskuudessa, joihin kaikki kolmiyhteiseen jumalaan uskovat ja osa areiolaisista kuuluvat. Matteuksen evankeliumin jakeet 1:18-25 ovat ainoa kohta, jotka melko suorasti viittaavat neitseestä syntymiseen, mutta sen asian perustelu Jesajan kirjan jakeilla 7:14-16 on virheellinen. Se profetia toteutui jo kuningas Aahaan ja profeetta Jesajan aikana. Se nainen, joka tuli silloin raskaaksi, ei aivan varmasti ollut neitsyt. Hän oli nuori neito, joka sai lapsen luonnollisen sukupuoliyhteyden kautta. Niinpä on perin outoa, jos Jumala olisi käyttänyt tätä profetiaa Matteuksen evankeliumissa sen asian todistamiseen, että Jeesus sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta.

Omituista ovat myös Matteuksen toisen luvun kertomukset ja tapahtumat. Itämaan tietäjistä ei ole mitään mainintaa muualla Raamatussa, mutta katolisessa uskossa olevat ovat kehittäneet siitä juhlan arvoisia perinteitä (loppiainen) ja ne sisältävät lähinnä pelkkiä taruja totuuden sijaan. On hyvin todennäköistä, että tämä osa evankeliumia on myöhempi lisäys ja sen alkuperä on luultavasti zarathustralaisuudessa. Siihen viittaa jo evankeliumissa tietäjistä käytetty nimi "magoi", joka on lainasana muinaisen Persian kielestä. Zarathustralaisuus oli muinaisen Persian uskonto. Sen vaikutuksia roomalais-katoliseen uskontoon on muitakin, mutta en kerro niistä tässä yhteydessä lisää. (ks. Luuk 16:19-31 lähteet)

Oletko koskaan miettinyt kertomuksen yksityiskohtia ja niiden mielekkyyttä? Miten jokin tähti voisi johdattaa tietäjät täsmälleen jonkin tietyn talon kohdalle? Tähdet ovat kaukana taivaalla eikä niiden perusteella ole mahdollista löytää jotakin yhtä taloa jostakin pienestä kylästä. Jos kyseessä olisi ollut herran enkeli, niin se selittäisi tämän asian, mutta sitä ei kertomuksessa sanota. Kertomus vaikuttaa siltä osin ja muutenkin keksityltä tarulta, legendalta. Se on luultavasti lisätty evankeliumiin katolisten isien toimesta myöhemmin, mutta se ei ole kuulunut alkuperäiseen evankeliumiin. Tämä lisäys on tehty oletettavasti 100-luvulla jKr.

Matteuksen toisessa luvussa on todelliselta kuulostavaa vain se, että Jeesuksen piti syntyä Beetlehemin kaupungissa. Evankeliumi viittaa siinä aivan oikein Miikan kautta tulleeseen profetiaan. Sen sijaan viittaukset Hoosean kirjaan ja johonkin tuntemattomaan lähteeseen muualla ovat virheellisiä. Hoosea ei ennustanut sitä, että Jeesus tulisi Egyptistä. Hän puhui Israelin kansasta, mikä on ilmeistä kyseisessä kohdassa. (Hoos 11:1ss.) Vanhan liiton kirjoituksissa ei ole sellaista profetiaa, jossa kristuksen sanottaisiin olevan Nasaretilainen. Matteuksen tekstille ei löydy siten perusteita "Raamatusta". (Matt 2:23) Koska näistä asioista ei puhu kukaan muu Raamatussa, niin on hyvin kyseenalaista, ovatko ne sisältyneet alunperin evankeliumiin vai eivät.

Luukkaan evankeliumissa ei sanota samoja asioita kuin Matteuksen evankeliumissa. Siellä sanotaan enkelin ilmestyneen Marialle, mutta ei sanota, että tämä tuli raskaaksi pyhästä hengestä ja että Jeesus olisi neitseestä syntynyt. (Luuk 1:26-38) Maria ei kysynyt enkeliltä sitä, millä tavalla hän voisi tulla raskaaksi. Hän ihmetteli sitä, mistä syystä Jumala oli valinnut juuri hänet tulevan ikuisen kuninkaan ja kristuksen äidiksi. Maria piti itseään syntyperänsä vuoksi alhaisena eikä ajatellut kelpaavansa siihen tehtävään, jota varten Jumala hänet oli valinnut. Gabriel rohkaisi häntä ja sanoi, että hän saisi Jumalan lupauksen merkiksi pyhän hengen päälleen ja hän tietäisi siitä, että hänestä syntyvä poika olisi oleva se Jumalan poika ja ikuinen kuningas, josta profeetat olivat jo edeltä puhuneet. (2Sam 7:8-16; Psa 45; 89:20-38; Jes 8:5-6; Dan 7:13-14; jne.)

Näiden seikkojen perusteella näyttää vahvasti siltä, että Matteuksen jakeet 1:18-2:24 ovat katolisten isien tekemä myöhempi lisäys ja väärennös alkuperäiseen evankeliumiin. Me emme voi olla tästä kuitenkaan vielä varmoja, joten jätämme auki sen vaihtoehdon, että Jeesus sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta katolisten kertomusten mukaan. Se ei tee hänestä Jumalaa eikä todista hänen olleen olemassa elävänä olentona Jumalan tykönä ennen maailman luomista, jos hän on neitsyestä syntynyt. Me olemme siitä asiasta varmoja, että Jeesus sai alkunsa vasta äitinsä Marian kohdussa ja hän on pelkästään ihminen, ei jokin ikivanha taivaallinen henkiolento ihmisen liharuumiissa.

Niin kuin huomaat, eivät kaikki Raamatun kirjoitukset ole virheetöntä ja puhdasta Jumalan sanaa. Osa voi olla jopa katolisten isien tai muiden tekemä väärennös. Sellainen on täydellä varmuudella jakeen Matt 28:19 sanat "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen". Niitä sanoja ei esiinny missään muualla Raamatussa. Kirkkoisä Eusebius on lainannut sitä kohtaa kirkkohistoriassaan eri muodossa, joka kuuluu suurin piirtein näin: "Menkää ja tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia minun nimeeni ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää..." Katoliset isät väärensivät tuon kohdan kolmiyhteisen jumalan opin tueksi. Mitä kaikkea muuta he ovat väärentäneet Raamattuun? Se jää nähtäväksi, mutta pyhä henki paljastaa näitä väärennöksiä jo nyt ennen kuin Jeesus saapuu takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.

Voit lukea näistä asioista lisää Jumalan valtakunta blogista. Aloita osoitteesta

https://jumalanvaltakuntablog.wordpress.com/2017/01/

Sivun alkuun