Raamatun pyhät kirjoitukset

Raamattu on kokoelma kirjoituksia. Se koostuu yhteensä 66 kirjasta tai kirjeestä, joista 39 on Vanhan ja 27 Uuden Testamentin puolella. Raamatun kirjoitukset kertovat ihmiskunnan historiasta noin kuudentuhannen vuoden ajalta ja päättyvät viimeistä tuomiota seuraavaan ikuiseen elämään Jumalan luona taivaassa. Raamatun tärkein sanoma onkin kertoa ihmisen alkuperä ja lopullinen kohtalo. Raamatun kirjat kertovat meille sen, mitä ihmisille tapahtuu kuoleman jälkeen ja mikä on maapallon kohtalo.

Raamatun punainen lanka on kertomus Jumalan Pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Hän esiintyy Vanhan Testamentin kirjoituksissa esikuvina ja vertauksissa, jotka voidaan löytää sieltä systemaattisen tekstianalyysin ja Pyhän Hengen avustuksella. Jumala on luonut ihmisen alussa omaksi kuvakseen, mutta tämä Jumalan kuva ihmisen sydämessä on särkynyt synnin tekemisen vuoksi. Tästä syystä ihminen tarvitsee sovitusta syntiensä ja syntisyytensä vuoksi, mikä on mahdollista vain täydellisen sijaisuhrin kautta. Jeesus Kristus on Jumalan antama uhrilahja syntisten ihmisten puolesta. Hän on pääsiäisen uhrikaritsa, joka on teurastettu meidän pahojen tekojemme tähden, että varjeltuisimme tuholta. Tuho on seurausta synneistämme ja se on toinen kuolema tulisessa järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. (Ilm, 20:10-15.)

Raamattu kertoo meille ilosanoman: Jeesus Kristus on noussut ylös kuolleista! Jumalan Poika ei jäänyt tuonelaan kuoltuaan vaan nousi ylös oman ennustuksensa mukaan kolmantena päivänä siitä, kun hänet oli haudattu. Jeesus ilmestyi Jumalan edeltävalitsemille todistajille ja julisti Jumalan valtakunnasta, joka on tuleva kerran maan päälle ja sen jälkeen ikuisesti Jumalan taivaaseen. Jeesus otettiin ylös taivaaseen Isän tykö eikä hän kuole enää koskaan. Hän on saapuva takaisin taivaasta ihmiskunnan historian lopussa ja ennen maailman loppua. Silloin vanhurskaat saavat loistaa niin kuin aurinko Isän luona taivaassa. Tie sinne käy Jeesuksen Kristuksen ja hänen pyhän verensä kautta: syntien anteeksisaamisen ja Herran Jeesuksen Kristuksen lahjoittaman uuden elämän kautta.

Jumala tahtoo pelastaa kaikki maailman ihmiset uskon kautta, jonka Jumalan sana synnyttää. Jotta ymmärtäisimme paremmin Raamatun ilmoitusta, on Jumala antanut seurakuntaansa monia opettajia vuosituhansien saatossa. Saamme ammentaa heidän Raamatun selitysteoksistaan ja hengellisistä kirjoituksistaan viisautta, jonka avulla Raamatun sana avautuu ymmärryksellemme. Raamatun ajan meille vieras juutalaisten kulttuuri, oudot tavat, maantieto, biologia ja uskon harjoittaminen eivät tule ymmärretyiksi, ellemme turvaa Raamatun ulkopuolisiin apulähteisiin. Nämä kirjoitukset ovat yksi tapa oppia tuntemaan paremmin Jumalan sanan ilmoitusta, Jumalan tiedon ja viisauden syvyyksiä.

Koska olen vain ihminen, olen voinut erehtyä joissakin tulkinnoissani ja opetuksessani. Jos löydät teksteistäni häiritseviä virheitä, jotka eivät ole ensisijaisesti erilaisesta teologisesta tulkinnasta johtuvia vaan asiavirheitä, niin voit ilmoittaa niistä minulle. Osoitteeni on petteri.haipola @ kolumbus.fi ja kaikki yhteen kirjoitettuna.

Raamattuaiheisia kirjoituksiani

 1. Raamatun ymmärtämisen vaikeus pdf (liittyy kristuksen oppiin Jumalasta)
 2. Mikä on Raamattu ja mikä on sen merkitys (Mikä on totuus Raamatusta?) Johdanto samanimiseen kirjoitukseen
 3. Mikä on Raamattu ja mikä on sen merkitys?
 4. Alkusanat Raamatun tutkimiselle ja sanan ymmärtämiselle (index)
 5. Ateistien ja vapaa-ajattelijoiden virheellisiä Raamatun tulkintoja
 6. Ei erehtymätöntä Jumalan sanaa
 7. Luetun oikea ymmärtäminen
 8. Raamatun opiskelun apuvälineitä
 9. Raamatun tulkinnoista
 10. Israelin ja Juudan kuninkaat
 11. Jeesuksen Kristuksen sukupuu pdf
 12. Jeesuksen kuolleistanousemisen jälkeisten tapahtumien aikajärjestys
 13. Jeremian profetiat ja Juudan kuninkaat 609-587 eKr
 14. Jumalan sana
 15. Juudan perheen vaiheet ennen Egyptiin muuttoa pdf teksti
 16. Juudan perheen vaiheet ennen Egyptiin muuttoa Taulukot
 17. Israel ylitti Kaislameren, ei Punaista merta
 18. Mikä on Raamattu?
 19. Puhdasta Jumalan sanaa
 20. Raamattu ja Jumalan sana
 21. Raamattu ja pelastus
 22. Raamattu ja sen tulkinta
 23. Raamattu korjauksin ja kommentein (kesken)
 24. Raamattu nykysuomeksi kommentein varustettuna (kesken)
 25. Raamattu ei puhu pdf
 26. Raamattu puhuu pdf
 27. Raamatun aikakartat vaihtoehto 1 (2. Moos 12:40-41, "Egyptissä ja Kanaaninmaassa 430 vuotta")
 28. Raamatun aikakartat vaihtoehto 2 (2. Moos 12:40-41, "Egyptissä 430 vuotta")
 29. Raamatun aikoja ja henkilöitä
 30. Raamatun kerroksellisuus
 31. Raamatun kirjaimellisuudesta ja luomiskertomuksen kuvakielestä (pdf)
 32. Raamatun kirjat ja Uuden Testamentin tapahtumia aikajärjestyksessä
 33. Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita pdf
 34. Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus pdf
 35. Raamatun lähde
 36. Raamatun myytit, tarut, legendat ja asiavirheet
 37. Raamatun pieni suomi–suomi sanakirja
 38. Raamatun profetioiden selitys pdf (työ kesken)
 39. Raamatun ristiriidat 1
 40. Raamatun ristiriidat 2
 41. Raamatun ristiriidat pdf
 42. Raamatun syntytapa
 43. Riemuvuosi ja sapattivuosi kalenterissamme
 44. Sodoman ja Gomorran sijainti pdf
 45. Tavallisen uskovaisen opettaja pdf
 46. Uuden testamentin puuttuvat jakeet ja käännösvirheitä

Raamattutunteja ja raamatunkirjojen selityksiä

 1. Jaakobin kirjeen selitys
 2. Efesolaiskirje

Petteri Haipola

Sivun alkuun