Jumalan sana, Raamattu

Pyhä Henki ja enkelit sanan ilmoittajina

Miten Raamatun kirjoitukset ovat syntyneet?

Raamatun kirjoitukset ovat syntyneet pääosin viidellä eri tavalla

  1. Enkelit julistivat Herran sanan ja ihmiset kirjoittivat sen ylös.
  2. Jumala puhui Pyhän Hengen kautta profeetoille ja sana kirjoitettiin ylös.
  3. Jumala puhui Pojan kautta ja Jeesuksen todistajat kirjoittivat sanan ylös.
  4. Jumala puhui Pyhän Hengen antaman viisauden kautta apostoleille ja sana kirjoitettiin ylös opetukseksi, neuvoksi, nuhteeksi, varoitukseksi ja kehotukseksi, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistettu.
  5. Ihmiset kirjoittivat ylös Israelin kansan historiaa aikakirjoihin ja muihin historiallisiin kertomuksiin.

Yhteistä kaikille tavoille on se, että Pyhä Henki on vaikuttanut kirjoitusten synnyn ja Jumala on valvonut sanaansa, ettei pelastuksen kannalta mitään väärää ole päässyt puhtaan Jumalan sanan joukkoon. Kirjoituksissa on silti vähäisiä puutteita, vajavaisuuksia ja ristiriitoja, sillä ne ovat ihmisten kirjoittamia ja kirjoitetut ihmisten tavalla ihmisille. Kirjoituksissa on joitakin ristiriitoja ajoissa, paikoissa, lukumäärissä, henkilöiden nimissä ja tapahtumajärjestyksessä, mutta ne eivät himmennä Raamatun arvovaltaa Jumalan sanana vaan todistavat sen puolesta, että sana on aitoa eikä väärennettyä Jumalan sanaa. Jos ihmiset olisivat toimineet epäpuhtaista motiiveista, niin he olisivat korjanneet selvät ristiriidat vuosisatojen saatossa, mutta koska he eivät ole niin tehneet, on se todistus siitä, että Jeesuksen ja Jehovan todistajat ovat kirjanneet tapahtumat ylös rehellisesti ja vilpittömästi sillä tavalla kuin Jumala on ne heille näyttänyt ja miten he ovat asiat oikeasti kokeneet.

Puutun tässä kirjoituksessa vain kahteen tapaan, miten kirjoitukset ovat syntyneet: enkeleiden kautta julistettu Jumalan sana ja Pyhän Hengen inspiroimat kirjoitukset.

Enkelit sanansaattajina

Heprean- ja kreikankielen enkeliä tarkoittava sana voidaan kääntää suomeksi myös sanoilla `välittäjä´ tai `sanansaattaja´. Enkelin välityksellä tullut Jumalan sana on puhdasta Jumalan sanaa, edellyttäen tietysti sitä, että enkeli on Jumalan lähettämä eikä valkeuden enkeliksi tekeytynyt pimeyden ruhtinas. 2Kor.11:14

Herra antoi Moosekselle lain enkelin välityksellä. Apt.7:35,53 Kun Herran enkeli puhui profeetoille vanhan liiton kirjoituksissa, niin hänestä käytettiin samaa nimeä kuin Herrasta. 1Moos.13:21; 14:19; 32:24-30; 35:9-13; Hoos.12:5; Tuom.6:11-24 Enkeli ilmestyi ja puhui Herran nimessä ja arvovallalla, joten se oli sama kuin Herra itse olisi puhunut ja ilmestynyt. Enkeleiden välityksellä tullut Jumalan sana on siten luotettavaa ja puhdasta Jumalan sanaa.

Raamatun oman ilmoituksen mukaan Jumalan sana on seitsenkertaisesti puhdistettua. Ps.12:7 Seitsemän on Jumalan pyhä luku, joka kertoo sen, että Jumala on valvonut sanaansa toteuttaakseen sen ja sana on kokonansa totta eikä miltään osin valhetta. Ps.119:160; Jer.1:12; Room.9:28 Jumalan ennustukset eli profetiat toteutuvat viimeistä piirtoa myöten, sillä Jumala tietää ennalta, mitä tuleman pitää ja on ilmoittanut sen palvelijoilleen profeetoille. Esimerkiksi kaikki profetiat Jeesuksesta saivat täyttymyksen, kun Jeesus syntyi ihmiseksi neitsyestä, eli synnittömän elämän, kuoli syntisten edestä sovittaen maailman synnin ja nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Samalla tavalla toteutuvat aikanaan tarkasti kaikki profetiat Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja viimeisestä tuomiosta, jolloin jumalattomat ihmiset sekä langenneet enkelit tuomitaan ikuiseen rangaistukseen Jeesuksen omien sanojen mukaisella tavalla. Matt.25:46; 2Tess.1:5-12 Pelastetut loistavat silloin kirkkaina kuin aurinko ja saavat iloita ikuisesti Herran Jeesuksen luona taivaassa, Isän helmassa. Matt.13:43

Pyhä Henki sanan inspiraation lähteenä

Raamattu on kirjoitettu ihmisten kautta, mutta aiheen ja innoituksen kirjoitukselle on antanut Jumala Pyhän Hengen kautta. Koska profetoiminen ja kaikki inhimillinen toiminta on kuitenkin vajavaista, on myös Raamatun sana vajavaista verrattuna Jeesukseen Kristukseen ja Jumalaan, josta Raamattu kertoo. Joh.5:37-47; 1Kor.13:9 Onkin syytä erottaa tarkasti toisistaan hän, joka puhuu, ja puhe, jonka ovat ihmiset taltioineet. Kaikki virheet kirjoituksissa ovat ihmisten tekemiä, eivät Jumalan syytä. Muista kuitenkin se, että nämä ihmisten tekemät virheet ovat pieniä eikä niillä ole suurta merkitystä pelastuksen sanoman totuusarvon kanssa.

Raamatussa käytetään Jeesuksesta Kristuksesta myös arvosanaa Jumalan Sana, jolla tarkoitetaan Jeesusta itseään, ei kirjoitettua Jumalan sanaa. Joh.1:1-3,14; Ilm.19:13 Raamatun kirjoitukset eivät ole sillä tavalla iankaikkisia kuin Jeesus Kristus on. Kirjoitukset on kirjoitettu paperille ja palavat viimeisellä tuomiolla, samoin kuin muisto jumalattomista pyyhitään pois uskovien mielestä. 2Piet.3:1-13; 2Tess.1;5-10; Ilm.21:3-4, Jes.65:17-19; Hes.21:26-32; Sak.13:2 Se Jumalan sana, mikä pysyy iankaikkisesti, on Jeesuksen omia sanoja, mitkä hän on puhunut lihansa päivinä ja Pyhässä Hengessä. Matt.24:35 Jumalan sana pysyy vahvana taivaissa, iankaikkisesti. Ps.119:89 Siinä sanassa ei ole mitään inhimillisiä puutteita, vajavaisuuksia tai ristiriitoja niin kuin Raamatun kirjoituksissa, mutta Raamatun kirjoitukset ovat silti riittävän tarkkaa ja puhdasta Jumalan ilmoitusta, jotta sitä voidaan pitää puhtaana Jumalan sanana. Jumala on puhunut palvelijoilleen Pyhän Hengen kautta ja tämän Jumalan sanan ynnä Pyhän Hengen opetuksen kautta saamme viisautta Jumalalta, niin että pelastumme uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.

Kristittyjen joukossa on eri näkemyksiä, ohjasiko Pyhä Henki vanhan liiton pyhiä sydämessä asuen vai pelkästään voiteluna heidän yllään. Pääasia on se, että ohjasi kuitenkin. Ilmoitus ei ollut pelkästään enkelien ilmoituksen varassa vaan profeetat toivat Pyhän Hengen johtamina sen, minkä saivat Jumalalta. Tämän todistaa moni jae Vanhassa Testamentissa, mutta myös Uuden Testamentin puolella. Tässä pari:

Apostolien teot:
4:24 Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: "Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on!
4:25 Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?

2.Pietarin kirje:
1:20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;
1:21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

2.Samuelin kirja:
23:1 Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä:
23:2 "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;
23:3 Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle: 'Joka hallitsee ihmisiä vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa,
23:4 hän on niinkuin huomenhohde auringon noustessa pilvettömänä aamuna, kun maa kirkkaassa valossa vihannoi sateen jälkeen.'

Raamattu todistaa aukottomasti sen, että Jumala on puhunut Pyhän Hengen kautta palvelijoilleen profeetoille, sitten Pojan kautta ja lopulta myös apostolien kautta.

2.Kuningasten kirja:
17:13 Ja Herra oli varoittanut sekä Israelia että Juudaa kaikkien profeettainsa, kaikkien näkijäin, kautta ja sanonut: "Palatkaa pahoilta teiltänne ja noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni, kaiken sen lain mukaan, jonka minä annoin teidän isillenne ja jonka minä olen teille ilmoittanut palvelijaini, profeettain, kautta."

17:23 Ja niin Herra viimein poisti Israelin kasvojensa edestä, niinkuin hän oli puhunut kaikkien palvelijainsa, profeettain, kautta. Ja Israel vietiin pois maastansa pakkosiirtolaisuuteen Assuriin, jossa he ovat tänäkin päivänä.

21:10 Niin Herra puhui palvelijainsa, profeettain, kautta ja sanoi:

Hebrealaiskirje:
1:1 Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
1:2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

Roomalaiskirje:
3:1 Mitä etuuksia on siis juutalaisilla, tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta?
3:2 Paljonkin, kaikin tavoin; ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut.

Roomalaiskirje:
15:17 Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa;
15:18 sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,
15:19 tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen,

Matteuksen evankeliumi:
28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
28:20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Johanneksen evankeliumi:
16:13 Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
16:14 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
16:15 Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
16:16 Vähän aikaa, niin te ette enää minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut."

2.Timoteuksen kirje:
3:14 Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
3:15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
3:16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
3:17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

2.Timoteuksen kirje:
2:2 Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan.

1.Tessalonikalaiskirje:
2:13 Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

2.Tessalonikalaiskirje:
2:15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.

Roomalaiskirje:
16:25 Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta,
16:26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,
16:27 Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Paavali kertoo tuossa viimeksi lainaamassani kohdassa, että evankeliumi on tehty tiettäväksi kaikille kansoille profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä. Hän toteaa siis sen, että Uuden Testamentin kirjoitukset, jotka hän on evankeliumin julistajana ja opettajana kirjoittanut, ovat syntyneet Jumalan käskystä. Siten ne ovat selkeää Jumalan sanaa niin kuin muuallakin Uudessa Testamentissa mm. em. kohdista voidaan päätellä.

Pyhä Henki kirjoittaa sanan ihmisen sydämeen

Jumalan sana pysyy iankaikkisesti myös siten, että se on kirjoitettu Pyhän Hengen näkymättömällä musteella uskovaisten sydämiin. Kun sana juurtuu kiinni sydämen maaperään, kasvaa se siellä ja tuottaa hyvää hedelmää, niin että muutumme sanan ja Pyhän Hengen voimasta Kristuksen kaltaisiksi, Jumalan kuviksi sisällisen ihmisemme puolesta. 2Kor.3:17-18; Matt.13:3-23; Joh.15:1-8,16, 1Piet.2:1-11

2.Korinttolaiskirje:
3:1 Alammeko taas suositella itseämme? Vai tarvinnemmeko, niinkuin muutamat, suosituskirjeitä teille tai teiltä?
3:2 Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat.
3:3 Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.
3:4 Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;
3:5 ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,
3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

3:17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.
3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Hebrealaiskirje:
8:8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
8:9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
8:10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
8:11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.

2.Timoteuksen kirje:
1:14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.

Näihin sanoihin on hyvä päättää lyhyt tutkielmani Raamatun ilmoituksen alkuperästä. Muista lukea Raamattua, sillä Jumalan sana on ravintoa meidän hengellemme. Matt.4:4; Joh.6:63,68; 1Tim.4:6 Me kasvamme Jumalan sanan kautta hengellistä kasvua. 1Piet.2:1-11 Jumalan sanassa pysyminen auttaa meitä niin että varjellumme pahan ansoilta lopulliseen pelastukseen. Jos joku hylkää Jumalan sanan, on Jumala hylkäävä hänet, sillä sanan torjuminen on sama kuin Jeesuksen Kristuksen torjuminen. 1Sam.15:22-23; Joh.14:23-24; 12:48-50; Hebr.2:1-4

Petteri Haipola, 14.12.2005

Sivun alkuun