Raamatun pyhät kirjoitukset

Raamattu nykysuomeksi sanatarkan käännöksen mukaan.

Raamatun kirjat on lueteltu alla olevassa luettelossa aikajärjestyksessä historiallisten tapahtumien tai kirjoittajan elinajan mukaan, sikäli kuin kirjojen aikajärjestykseen laittaminen on ollut mahdollista tai järkevää. Jobin kirja voi olla jopa vanhempi kuin Mooseksen kirjat, mutta koska perinteinen kirkkoraamattu alkaa luomiskertomuksella, ja se sopii hyvin Jumalan sanan ilmoituksen ensimmäiseksi kirjaksi, on tässäkin noudatettu samaa järjestystä.

Kirjat on lueteltu Psalmeihin asti aikajärjestyksessä, mutta koska Israelin kuningasten aikakirjat kertovat Israelin historian noin viidensadan vuoden ajalta, ei profeettoja ole voitu sijoittaa keskelle niitä kirjoja, vaikka profeetat ovat vaikuttaneet yhtä aikaa kuningasten kanssa. Profeetat ja muut kertomukset on sijoitettu luetteloon Salomon Korkean veisun jälkeen aikajärjestyksessä, niin että Job on Jumalan kohdanneena idän miehenä listan ensimmäinen. Profeetan nimen jälkeen on mainittu arvioitu aika, jolloin profeetat ovat saaneet "sanan Herralta", eli ajalta, jolloin kirjoitukset ovat syntyneet, tai sitten on merkitty se aika, jota profeetan kirja kuvaa.

Vanha testamentti

 1. Ensimmäinen Mooseksen kirja eli Genesis [Luomiskertomus] eli Bereshit [Alussa], noin 4000–noin 1600 eaa.
 2. Toinen Mooseksen kirja eli Exodus [Lähtö] eli Ve'eleth shemoth [Nämä ovat nimet], noin 1448 eaa.
 3. Kolmas Mooseksen kirja eli Leviticus [Laki] eli Vajikra [Hän kutsui], noin 1448 eaa.
 4. Neljäs Mooseksen kirja eli Numeri [Numerot] eli Ba-midbar [Erämaassa], noin 1448–1408 eaa.
 5. Viides Mooseksen kirja eli Deuteronomium [Lain toisto] eli Devarim [Sanat], noin 1408 eaa.
 6. Joosuan kirja, 1408–1387 eaa.
 7. Tuomarien kirja, 1387–1070 eaa.
 8. Ruut, noin 1150 eaa.
 9. Ensimmäinen Samuelin kirja, noin 1115–1010 eaa.
 10. Toinen Samuelin kirja, noin 1010–970 eaa.
 11. Psalmit, noin 1010–970 eaa.
 12. Sananlaskut, noin 972–932 eaa.
 13. Saarnaaja, noin 939–932 eaa.
 14. Salomon laulu eli Korkea veisu eli Laulujen laulu, noin 972–932 eaa.
 15. Ensimmäinen kuningasten kirja, noin 972–854 eaa.
 16. Toinen kuningasten kirja, noin 854–562 eaa.
 17. Ensimmäinen aikakirja, noin 3960–1010 eaa.
 18. Toinen aikakirja, noin 972–562 eaa.
 19. Job, noin 2000–1500 eaa.
 20. Jooel, 800-l. eaa.
 21. Joona, 800–750 eaa.
 22. Aamos, 765–763 eaa.
 23. Hoosea, 750–718 eaa.
 24. Jesaja, 742–699 eaa.
 25. Miika, 740–694 eaa.
 26. Naahum, noin 640–609 eaa.
 27. Habakuk, noin 640–609 eaa.
 28. Sefanja, noin 640–609 eaa.
 29. Jeremia, noin 608–582 eaa.
 30. Valitusvirret, noin 586 eaa.
 31. Daniel, noin 604–538 eaa.
 32. Obadja, vuoden 586 jälkeen eaa.
 33. Hesekiel, noin 593–570 eaa.
 34. Haggai, noin 519 eaa.
 35. Sakarja, noin 519–517 eaa.
 36. Ester, noin 480–473 eaa.
 37. Esra, noin 458–456 eaa.
 38. Nehemia, noin 445 eaa.
 39. Malakia, noin 440–425 eaa.

Uusi testamentti

Uuden testamentin kirjat on lueteltu tässä siten, että evankeliumit ovat ensin arvioidussa aikajärjestyksessä (vanhin ensin), ja sen jälkeen tulevat muut kirjat ja kirjeet samoin arvioidussa aikajärjestyksessä sen mukaan, milloin ne on kirjoitettu.

 1. Evankeliumi Matteuksen mukaan, 43–65 jKr
 2. Evankeliumi Luukkaan mukaan, 59–62 jKr
 3. Evankeliumi Markuksen mukaan, 59–64 jKr
 4. Paavalin 1. kirje tessalonikalaisille, 52 jKr, Korinttosta (Apt 17:1-15; 18:1,5,18; 1Tess 1:1; 3:1-6.)
 5. Paavalin 2. kirje tessalonikalaisille, 53 jKr, Korinttosta (Apt 18:18-23; 2Tess 1:1; vrt. 1Tess 1:1.)
 6. Paavalin 1. kije korinttolaisille, 56 jKr, Efesosta (1Kor 16:8; Apt 19:8,10; 20:31.)
 7. Paavalin 2. kirje korinttolaisille, 57 jKr, Makedoniasta (2Kor 1:1-2:13; 7:5; luvut 8-9; 12:14; 13:1; Apt 18:1-18; 19:21-20:38.)
 8. Paavalin kirje galatalaisille, 57 jKr, Efesosta (Gal 2:10; 2Kor 9:1,2.)
 9. Paavalin kirje roomalaisille, 57 jKr, Makedoniasta (Apt 20:3,16; Room 15:25-28.)
 10. Apostolien teot eli Luukkaan toinen kirje Teofilukselle, 62–63 jKr (Apt 1:1; 28:16,30,31; Kol 4:14.)
 11. Paavalin kirje efesolaisille, 62 jKr, Roomasta (Efe 3:1; 6:18-22; Apt 28:16,30,31.)
 12. Paavalin kirje filippiläisille, 62 jKr, Roomasta vähän ennen ensimmäisen vankeuden päättymistä. (Fil 1:12-14,21-26; Apt 28:16,30,31.)
 13. Paavalin kirje kolossalaisille, 62 jKr (Kol 4:7,18; Efe 3:1; 6:21.)
 14. Paavalin kirje Filemonille, 62 jKr, Rooman vankeuden loppuvaiheessa. (Fmn 1:22.)
 15. Heprealaiskirje, 63 jKr
 16. Jaakobin kirje, 62–63 jKr
 17. Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle, 63 jKr (1Tim 1:3.)
 18. Paavalin kirje Tiitukselle, 63–64 jKr, (Tiit 1:5; 3:12; 2Kor 2:13; 7:6.)
 19. Pietarin 1. kirje, 64 jKr, Babylonista (Rooma vai Eufratin varrella oleva Babylon?) (1Piet 5:12,13.)
 20. Pietarin 2. kirje, 65 jKr, (2Piet 3:1.)
 21. Paavalin toinen kirje Timoteukselle, syksyllä 65 jKr, Roomassa ennen teloitusta. (2Tim 1:16; 4:6-18.)
 22. Juudan kirje, 75 jKr
 23. Evankeliumi Johanneksen mukaan, n. 85 jKr
 24. Johanneksen 1. kirje, 90 jKr
 25. Johanneksen 2. kirje, 90 jKr
 26. Johanneksen 3. kirje, 90 jKr
 27. Johanneksen Ilmestys, 97 jKr

Sivun alkuun | Uusi testamentti | Vanha testamentti