Ensimmäinen Mooseksen kirja eli Genesis

Hepreaksi "bereshit" eli "alussa".

Ensimmäisen Mooseksen kirjan kreikankielinen nimi Genesis tarkoittaa luomiskertomusta. Koko kirjan nimi on siis "luomiskertomus", vaikka se kertoo paljon muutakin kuin vain varsinaisen luomiskertomuksen. Kirjassa seurataan Adamin pojan Seetin sukulinjan historiaa noin vuoteen 1600 eaa. asti. Raamatun mukaan ihmiskunnan historia ulottuu noin 6000 vuotta tästä hetkestä (2012 jaa.) taaksepäin eli ensimmäinen Mooseksen kirja sisältää ihmiskunnan historiaa noin 2400 vuoden ajalta. Siihen sisältyy vedenpaisumus Nooan aikana 1656 vuotta luomisesta ja noin 2450 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Tämän jälkeen ihmiset levittäytyivät nykyään tunnettuun maailmaan ja lisääntyivät niin kuin Herra oli käskyn Adamille alussa antanut.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan kuvaukset ihmiskunnan ja Seetin suvun historiasta ovat luotettavia sen vuoksi, että sukuluettelot ja kertomukset ovat siirtyneet isältä pojalle ensin suullisena perimätietona ja oletettavasti jo hyvin varhaisessa vaiheessa kirjoitettuina versioina. Niinpä Mooseksen kirjan kirjoittajan ei ole tarvinnut turvautua suulliseen perimätietoon kirjoittaessaan luomiskertomusta. Hän on yksinkertaisesti saattanut kopioida jo aiemmin olemassa olleen sukukronikan Israelin kansan pyhiin kirjoituksiin, jotka me tunnemme nimellä "Vanha testamentti". Nämä kirjoitukset ovat muuttuneet vain hyvin vähän vuosituhansien saatossa lähinnä kopiointi- ja käännösvirheiden vuoksi. Vanha testamentti on yksi luotettavimmista jos ei ehkä luotettavin historiallinen lähde ihmiskunnan historian varhaisista vaiheista.

Tärkeimmät ihmiset luomiskertomuksessa

Luomiskertomus seuraa Adamin pojan Seetin sukulinjaa aina Israelin kantaisään Jaakobiin ja hänen lapsiinsa asti (Israelin kansa on saanut alkunsa Jaakobista ja hänen pojistaan). Kirjan tärkeimmät henkilöt on lueteltu toistuvasti Raamatussa. Heitä ovat Adam, Eenok (Hanok), Nooa, Aabraham, Iisak ja Jaakob. Myös Aabrahamin vaimo, Saara, ja jalkavaimo, Haagar, on mainittu toistuvasti, sillä he ovat esikuvallisena merkkinä kahdesta eri ihmistyypistä: Jumalaa tottelevista ja tottelemattomista. Jumalan lapset ovat kuuliaisia isällemme, mutta paholaisen valtaan joutuneet eivät tahdo alistua Jumalan väkevän käden alle ja nöyrtyä, niin että Herra saisi heidät lopulta kirkkauteensa ja kunniaansa korottaa. Sääli, sillä iankaikkisen elämän menettäminen on pahinta, mitä ihmiselle voi tämän lyhyen maanpäällisen elämän aikana tapahtua.

Luomiskertomus ja tiede

Raamattu ei ole luonnontieteellinen oppikirja, mutta luomiskertomuksesta voidaan nähdä luomisen päätapahtumat ja se tapa, jolla Jumala loi kaiken: sanansa kautta ja niin, että teki elävät olennot eläviksi antamalla heihin elämän hengen, jota ilman ne menehtyisivät, ihminen mukaan luettuna. (Psa 33:6-9; Job 34:14-15) Jumalan viisaus ja voima ja näkymätön olemus ovat nähtävissä hänen luomissaan olennoissa, sillä ne puhuvat kiistatonta kieltä älykkäästä suunnittelusta ja luojasta kaiken olevaisen isänä. Tähtijärjestelmät ja ekosysteemi toimivat niin ihmeellisesti juuri tiettyä ja omaa käyttötarkoitustaan varten, että kaikkeus ja elämä eivät ole voineet syntyä itsestään ilman älykästä ohjausta.

Vaikka joku ei uskoisi Raamatun ilmoittamaan Jumalaan, että hän on kaiken olevaisen luoja, on hänen viisainta uskoa älykkääseen suunnitelmaan ja luojaan sen takana, sillä koko luomakunta ja maailmankaikkeus todistavat tämän näkymättömän Jumalan olemassaolosta. Juuri sen vuoksi evoluutioteorian ja alkuräjähdyksen kannalla olevat ateistiset tieteen harjoittajat ovat käyneet luomiskertomusta ja yleensä älykästä luojaa vastaan, sillä he eivät tahdo alistua luojansa valtaan ja kunnioittaa häntä. He ovat mieluummin "oman itsensä herroja" ja elävät miten itse parhaaksi katsovat, eivätkä ota vastaan mitään itsensä ulkopuolelta tulevia moraalisia säädöksiä ja ohjeita, joiden mukaan heidän tulisi elää. He hylkäävät Jumalan lain, vaikka se on ollut heidän lapsuudestaan lähtien kirjoitettuna heidän sydämiinsä omantunnon todistuksen, sisäisen oikeudentajun, häpeän ja katumuksen muodossa. Mutta he eivät osaa enää edes hävetä tai katua syntejään, sillä he ovat paaduttaneet ja kovettaneet sydämensä, niin että Jumalan pojan Jeesuksen kirkkauden evankeliumi ei saa loistaa valoaan heidän pimeään materialistiseen maailmaansa.

Ihminen ei poikkea biologisesti kovinkaan paljon muista luoduista olennoista eikä etenkään kädellisistä nisäkkäistä, mutta ihminen ei ole polveutunut apinasta, niin kuin suuri osa sivistynyttä maailmaa nykyään virheellisesti ja sokeasti uskoo. Evoluutioteoria ei ole tieteellisesti todistettu fakta vaan se perustuu oletuksiin, arvailuihin, mielikuvitukseen ja lujaan uskoon, jossa kielletään Jumalan eli älykkään luojan olevan maailmankaikkeuden ja elämän synnyn takana oleva viisaus ja voima, älykäs suunnittelija ja luomisen suorittaja. Luomakunta ja maailmankaikkeus kertovat älykkäästä suunnittelijasta eli meidän isästämme jotakin, mutta parhaiten hänen luonteensa ja ominaisuutensa tulevat ilmi Raamatun pyhistä kirjoituksista. Ihmeellistä on sekin, että luomiskertomus kuvaa paremmin ja totuudenmukaisemmin kaikkeuden ja elämän syntyä kuin pseudo-tieteelliset tarinat: big bang- ja evoluutioteoriat.

Otetaan esimerkiksi ihminen. Ihminen on hyvin monimutkainen biologinen kone, joka muodostuu monista eri osista. Jotta ihminen olisi elinkelpoinen ja lisääntymiskykyinen, täytyy valtaosan hänen elimistään ja biologisista rakenteistaan toimia lähes virheettömästi. Voimme päätellä tästä, että ihmisen on täytynyt olla alusta asti eheä ja kokonainen olento, sillä muuten me emme olisi menestyneet luomakunnassa ja saavuttaneet nykyistä asemaamme sen herrana yli kaikkien eläinten vallan.

Evoluutioteorian mukaan ihminen ja kaikki lajit ovat polveutuneet vähän kerrassaan yhdestä ainoasta bakteerinkaltaisesta alkueliöstä. Se oli heti niin elinvoimainen, että selvisi ympäristön olosuhteista, jotka aivan sattumalta olivat elämälle suotuisat. Se alkoi lisääntyä suvuttomasti jakaantumalla, niin että se levisi yhä laajemmalle ympäristöönsä yhdestä tietystä pisteestä maapallolla. Vähitellen solujen jakaantumisessa alkoi tapahtua mutaatioita, niin että eliö alkoi muuntautua ja siitä tuli kokonaan toisenlaisia eliöitä. Lopulta koko nykyinen elämänkirjo oli syntynyt tästä yhdestä sattumalta eloon heränneestä biomateriasta.

Evoluutioteoria on taiten suunniteltu näennäistieteellinen satu. Se on puhtaasti ihmisen vilkkaan mielikuvituksen tuotetta ja kumpuaa vastenmielisyydestä Raamatun ilmoittamaa Jumalaa kohtaan. Ihminen ei ole voinut polveutua bakteerista eikä mistään muusta eliölajista, sillä jos purat ihmisen biologista koneistoa vähänkin, niin se lakkaa toimimasta: ihminen menettää kilpailuetunsa ja kuolee sukupuuttoon. Ihminen ei voi edes lisääntyä, ellei lisääntymiskoneisto ole alusta asti kokonaan valmis ja toimiva kokonaisuus. Lapsettomuudesta kärsivät parit tietävät tämän asian sangen hyvin.

Jos ihmisestä purettaisiin pois vaikkapa sydän ja verenkiertojärjestelmä, niin emme pysyisi elossa. Kun lisäät tähän aivot, hermoradat, aistit (näkö, kuulo, haisti, maku ja tunto), raajat, keuhkot ja hengitystiet, äänielimet, jotka mahdollistavat puhumisen, ruoansulatusjärjestelmän, maksan, munuaiset, haiman ja muut tärkeät elimet, niin ymmärrät, että kaikkien on täytynyt olla ensimmäisellä kahdella ihmisellä kerralla valmiita, jotta he ovat voineet elää ja selvitä ekosysteemissä voittajana, niin että heidän jälkeläisensä ovat levittäytyneet kaikkialle maapallolla ja vallanneet koko maan.

Evoluutioteorian mukaan nämä elintärkeät biologiset järjestelmät ja elimet olisivat syntyneet vähän kerrassaan mutaatioiden kautta miljoonien vuosien aikana. Yritäpä elää ilman aivoja tai verenkiertojärjestelmää tai maksaa tai munuaisia ilman minkäänlaista lääketieteellistä apua, niin kuolet välittömästi, ja koetapa lisääntyä, ellei sinulla ole sukukypsää toista sukupuolta olevaa paria ja ellei teillä molemmilla ole valmiit hedelmöitymiseen ja lapsen saamiseen tarvittavat biologiset elimet, niin et onnistu lapsensaannissa. Ihmisen olisi täytynyt kuolla sukupuuttoon jo ensimmäisen ihmisen jälkeen, jos evoluutioteoria olisi totta ja oikea selitys elämän synnylle ja lajien paljoudelle.

Huomaatko näistä yksinkertaisista esimerkeistä, miten valhetiedolla on pimitetty totuus melkein koko sivistyneeltä maailmalta vähän ennen Kristuksen toista tulemusta? Jos et usko Jeesukseen, kun olet kuullut hänestä, niin menetät iankaikkisen elämän, eli et ns. "pääse taivaaseen" (todellisuudessa iankaikkinen elämä eletään tämän vanhan mutta tulella puhdistettavan maapallon päällä). Mitä jos etsisit käsiisi Raamatun ja alkaisit lukea sitä kristittyjen suositusten mukaisella tavalla esimerkiksi seuraavassa järjestyksessä, jotta saisit uskon ja voisit elää ikuisesti Kristuksen ja Jumalan lasten kanssa?

  • Genesis (1Moos. 1) luvut 1–4 (älä lue pitempään, koska sukuluettelot eivät kiinnosta sinua)
  • Joku ns. synoptisistista evankeliumeista (Matteus, Markus tai Luukas)
  • Johanneksen evankeliumi
  • Apostolien teot
  • Uuden testamentin kirjeet ja muut evankeliumit aikajärjestyksessä (Älä lue Ilmestyskirjaa ennen kuin olet tullut uskoon ja sittenkin vasta viimeisenä Uuden testamentin kirjoista)
  • Lue Vanhasta testamentista Uuden testamentin lomassa Psalmeja, Sananlaskuja ja Saarnaajan kirjaa

Kun olet lukenut nämä, niin voit siirtyä lukemaan vaativampia kirjoja. Lue Vanhasta testamentista ensin Jesaja, Miika, Jooel, Joona, Jeremia, Daniel, Hesekiel, Sakarja ja Haggai sekä ns. pikkuprofeetat, ja vasta sitten Mooseksen kirjat, Joosua, Tuomarien kirjat, Ruut, Job, Ester ja Nehemia. Lue viimeisenä Israelin kuningasten kirjat ja aikakirjat, sillä ne ovat vaikeimpia ymmärtää tai sijoittaa kronologisesti oikeaan järjestykseen.

Muista, että Jumalan ja Jeesuksen vaikuttama usko on järkevää ja loogista, niin että voimme ymmärtää Raamatun kirjoituksia ja Jumalan sana valaisee meitä, kun ymmärrämme sen. Älä lähde seuraamaan järjenvastaisia teologisia oppeja, joita nimeltään kristityssä maailmassa virheellisesti "Jumalan sanan totuutena" levitetään. Voit toki silti osallistua jonkin omalla paikkakunnallasi toimivan uskovien yhteisön toimintaan, mutta ole varuillasi, että sinua ei käytetä väärämielisesti hyväksi ja orjuuteta sinua Raamatun vastaisten käytäntöjen tai oppien alle.

Sivun alkuun