Psalmit

Luku 4

Veisuunjohtajalle kielisoittimilla, Daavidin laulu.
Vastaa minulle, kun minä kutsun sinua, oi vanhurskauteni Jumalani. Sinä olet avartanut minun tilani ahdistuksessani. Armahda minua ja kuule minun rukoukseni!
Kuinka kauan te ihmisten pojat vaihdatte minun kunniani häpeään? Kuinka kauan te rakastatte turhuutta ja etsitte valhetta? Sela.
Mutta tietäkää, että Jahve on valinnut pyhänsä1; Jahve kuulee, kun minä kutsun häntä.
Vaviskaa älkääkä tehkö syntiä! Tutkikaa2 omaa sydäntänne maatessanne hiljaa omalla vuoteellanne! Sela.
Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Jahveen!
Monet sanovat: "Kuka antaa meille sitä, mikä hyvää on?" Jahve, nosta kasvojesi valo meitä kohti!
Jahve, sinä olet antanut minulle suuremman ilon kuin heillä on ollut runsaasta viljasta ja viinistä!
Minä käyn levolle ja nukun, sillä yksin sinä Jahve annat minun turvassa asua.

[1] Sen, joka on hurskas ja uskollinen, pyhä: hepreaksi khasiid חָסִיד. [3:4]
[2] Tai: puhukaa (rukouksessa) hiljaa sydämissänne... [3:5]

Sivun alkuun | Seuraava luku | Edellinen luku