Miksi maailmassa on kärsimystä?

Kirj21.12.2006

Vastaus nro 1

Miksi maailmassa on paljon kärsimystä? Miksi Jumala sallii pahan mellastaa ja tehdä tekojaan? Miksi syyttömät joutuvat kärsimään toisten tekemistä synneistä?

Näihin kysymyksiin ei ole tyhjentävää vastausta. Maailma on epäoikeudenmukainen paikka eivätkä lapset saa oikeutta syntyessään tänne. Aatamin tekemä synti on kestämätön perustelu sille, miksi viattomat lapset joutuvat kärsimään vammaisuudesta, sairaudesta ja muiden tekemästä pahasta. Lapsi on syytön siihen, millaisena hän syntyy maailmaan. Jos joku syntyy vammaisena tai sairaana ja kärsii sen vuoksi, on se aina viattoman ja syyttömän kärsimystä. Syyttömän kärsiminen toisten synneistä on väärin. Ainoa lohtu, mitä voimme antaa toisille, on se, että myös Jeesus kärsi syyttömänä ja kuoli vapaaehtoisesti syyllisten puolesta, että syylliset saisivat elää ikuisesti ja vapautua kaikesta kirouksesta, mikä ihmiskuntaa on kohdannut. Ehkä Jumalan antama ikuisen elämän lahja on kuitenkin arvossa suurempi kuin syyttömien lasten kärsimys?

Onko Jumala sitten väärämielinen, kun sallii tämän kaiken tapahtua? Kristittynä ja uskovaisena sellaista ei kukaan uskalla tai voi tunnustaa. Jos Jumala on kerran olemassa, niin hän ei voi olla väärämielinen. Miten nämä asiat tulisi sitten selittää, että voisimme säilyttää uskon ja pitää Jumalaa hyvänä sekä oikeamielisenä Jumalana?

Monet kärsivät syyttömästi ja sitä on vaikea ymmärtää. Esimerkiksi lapsi voi syntyä sairaana tai vammaisena ja kärsiä. Jeesus sanoi, etteivät sokeana syntyneen vanhemmat olleet tehneet syntiä eikä se sokea itsekään, minkä vuoksi lapsi sokeana syntyi. Joh 9:1ss. Jumalan tekojen piti tulla hänessä ilmi. Jeesus paransi sokean ja tämä sai näön. Moni sairaana tai vammaisena syntynyt jää ennalleen eikä Jumala häntä paranna. Tuloksena on elinikäinen kärsimys, tuska ja vaiva. On monenlaista vammaisuutta ja sairautta: siamilaisia kaksosia, kehitysvammaisia, raajarikkoja, sokeita, kuuroja, kuurosokeita,... Lapsia ei voida pitää syyllisenä siihen, millaisena he syntyvät. Miksi Jumala sallii tällaista tapahtua?

Ainoa kristittyjen antama vastaus tähän on se, että Jumala loi maailman hyvänä eikä sairautta, vammaisuutta ja kuolemaa ollut vasta kuin syntiinlankeemuksen jälkeen. Aatamin synti toi tuskan ja kärsimyksen erityisesti ihmisten elämään, mikä ilmenee myös vammaisuutena, sairauksina, vanhenemisena ja johtaa lopulta kuolemaan. Tämän oikeudenmukaisuutta on silti mahdoton selittää kenellekään. Se ei ole oikeudenmukaista.

On sanottu, että maailma on pahan vallassa ja saatanan vallassa. Se on huutava vääryys. Miksi viattomien lasten pitää kärsiä Aatamin synnistä vammaisuuden, sairauksien, tuskan ja kivun muodossa? Mitä pahaa vauvat ovat tehneet, kun syntyvät tähän pahaan maailmaan?

Näihin kysymyksiin ei ole vastausta, mikä tyydyttäisi rehellistä etsijää. Maailma ei ole oikeudenmukainen paikka enkä voi ymmärtää sitä, miksi Jumala sallii toisen tekemän synnin aiheuttavan kärsimystä muille. (Aatamin jälkeläisille) Miten voi olla oikein, että Aatamin synnin teko aiheuttaa kärsimystä hänen jälkeläisilleen, vaikka nämä eivät ole mitään pahaa äitinsä kohdussa tehneet?

Voin silti uskoa, että Jumala on hyvä syntisiä kohtaan, koska antaa meille syntejä anteeksi. Ehkä tämän ajan lyhyt kärsimys on kuitenkin pieni vaiva verrattuna siihen onneen, mikä pelastuneille tarjotaan Jumalan luona taivaassa...?

Monet sairaana ja vammaisena syntyneet ovat kiitollisia Jumalalle siitä, että heillä on elämä ja he ovat olemassa. Asia ei ole siten ihan niin yksioikoinen kuin mitä Jumalaa vastustava mieli ajattelee.

Jumala ei puutu kaikkeen pahan tekemiseen eikä estä kaikkea pahaa tapahtumasta. Joskus hän kuitenkin puuttuu aktiivisesti historian tapahtumiin ja estää pahaa toimimasta. Miksi hän ei estä pahaa aina toteutumasta?

Jumala jättää luoduille ihmisille vastuun siitä, mitä he tekevät ja miten elävät elämänsä. Jos Jumala pakottaisi kaikki tottelemaan häntä ja olemaan syntiä tekemättä, niin silloin ihmisillä ei olisi mitään vastuuta valinnoistaan, teoistaan ja elämästään Jumalan edessä.

Miksi Jumala ei paranna kaikkia sairaita tämän elämän aikana ja miksi hän sallii ihmisten kärsivän vammaisuutta sekä sairauksista, vaikka nämä eivät ole itse syyllisiä tuskaansa? Tähän on mahdoton löytää vastausta. Tuntuu pelkästään väärämieliseltä se, että syyttömät joutuvat kärsimään toisten synneistä.

Vastaus nro 2

Kun eräs mies syntyi sokeana, sanoi Jeesus, etteivät hänen vanhempansa eikä lapsi itse olleet tehneet syntiä, mistä lapsen sokeus olisi johtunut. Joh 9:1 Näin ollen lapsi oli viaton siihen, että sellaista hänelle tapahtui. Ainoa syyllinen hänen sairauteensa voi olla Aatami tai saatana, joka vietteli ensin Eevan rikkomukseen ja tämä sai sitten miehenkin lankeamaan.

Lasten sairautta tai vammaisuutta ei voida pitää suoraan "rangaistuksena" Aatamin tekemistä synneistä. Ne ovat kirousta, jonka valtaan ihmiskunta joutui Aatamin langettua syntiin. Ihmisestä tuli kuolevainen ja katoavainen, mitä edeltää monenlainen sairaus, vammaisuus, raihnaisuus ja heikkous. Myös vauvat ovat Aatamin jälkeläisinä osallisia tästä kirouksesta, mutta emme voi sanoa sellaista, että Jumala rankaisee Aatamin jälkeläisiä tämän tekemästä synnistä. Lapsi on itse syytön siihen, millaisena hän syntyy tähän maailmaan, joten hänen kärsimänsä tuska ja kipu on siinä mielessä väärämielistä pahaa, mitä maailmassa on.

Kun sairauden alkuperää tutkitaan, havaitaan saatanan olevan sen takana Jumalan sallimuksesta. (Job 2:4-7.) Jumala "lyö ihmisiä sairaudella", etenkin tottelemattomia, mutta hän käyttää siinä työssä saatanaa välikappaleena. (5Moos 28:21-28.) Maailma joutui pahan saatanan haltuun syntiinlankeemuksessa, minkä johdosta paholainen voi aiheuttaa kärsimystä luoduissa olennoissa, mikä on väärämielistä pahaa tässä maailmassa. (1Joh 5:19; Matt 4:8,9; vrt Jes 50:1; 52:3.) Jumala ei ole suoraan tämän kärsimyksen takana aktiivisesti vaikuttavana pahan tekijänä, kun viattomat lapset kärsivät kipua ja tuskaa. Saatana saa sen kaiken aikaan ja pyrkii kääntämään ihmiset Jumalaa vastaan tämän väärämielisen pahan kautta.

Vaikka joku syntyisi vammaisena ja sairaana, on hänen saamansa ikuinen autuus paljon suurempi ja parempi asia kuin se lyhytaikainen kärsimys, mitä hän maan päällä kohtaa. Monet sairaat ja vammaiset ovat kiitollisia Jumalalle elämästään uskoen hänen Poikansa nimeen. He pääsevät parempaan ylösnousemukseen. Ne sairaat ja vammaiset eivät pelastu, jotka ehtivät ymmärryksen ikään ja antautuvat palvelemaan syntiä. (Room 6:16.) Tässä ei ole sinänsä mitään väärämielistä tuomioiden kannalta. Tuomio kohtaa jokaista ihmistä hänen tekojensa mukaan eikä sen mukaan, miten paljon hän on joutunut viattomana kärsimään. Viattoman ja syyttömän kärsimys ei anna meille oikeutta tehdä itse syntiä Jumalaa, itseämme ja lähimmäistämme vastaan.

Petteri Haipola, 21.12.2006

Sivun alkuun